arxiki selida

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 582

Στην αναδιάρθρωση της διοικητικής ιεραρχίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προχώρησε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, για την κάλυψη των κενών διευθύνσεων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών, της πληρέστερης λειτουργίας και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας.

 Η Περιφερειακή Αρχή, έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, έχει πλέον σχηματίσει μια σαφή εικόνα για τις οργανωτικές και λειτουργικές δυσχέρειες και αδυναμίες,  που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η νησιωτική γεωγραφική μορφολογία της Περιφέρειας,  σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα μεγάλη υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, επιδρούν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που γίνονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, επί παραδείγματι, στο τέλος του έτους 2014, από τις οκτώ διευθύνσεις της Περιφέρειας που εδρεύουν στη Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, μόλις σε τέσσερεις υπήρχε διοικητικός προϊστάμενος.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η Περιφερειακή Αρχή ανέλαβε ήδη συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ήδη έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει προωθηθεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, από τον Νοέμβριο 2014, ο νέος Οργανισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως βασική συστημική επιλογή για την αντιμετώπιση των οργανωτικών δυσκολιών. Επίσης, πολύ σύντομα θα αναληφθούν εκ νέου πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τους βουλευτές της Περιφέρειας, ώστε να διεκδικηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, με βασική αιτιολογική βάση της εξαίρεσης,  τη νησιωτική φύση της Περιφέρειας και τις δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται.

Παράλληλα όμως είναι επιβεβλημένη η λήψη πρωτοβουλιών για την κάλυψη των κενών της διοικητικής ιεραρχίας και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αυτά τα κενά δημιουργούν, εν όψει μάλιστα των πολύ σημαντικών θεμάτων, τα οποία η Περιφέρεια θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους προσεχείς μήνες.

Για το λόγο αυτό, και με δεδομένη την υποστελέχωση η οποία ταλανίζει την διοικητική δομή της Περιφέρειας, η Περιφερειακή Αρχή καλείται να λάβει αποφάσεις, ενίοτε δύσκολες, για την κάλυψη των κενών αυτών.

Με αυτά ως δεδομένα, και έχοντας υπόψιν τις δυνατότητες του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας, ήδη, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκου, καλύφθηκαν οι θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με τον ορισμό του κ. Εμμανουήλ Μαριά ως Διευθυντή και των κ.κ. Αγγελικής Τσιμπούκη και Ιωάννη Κυπραίου ως Τμηματαρχών – όλοι τους στελέχη με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο δύσκολο πεδίο των Τεχνικών Έργων.

Σήμερα, στα πλαίσια της ανωτέρω προσπάθειας, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκου, γίνονται οι εξής τοποθετήσεις και μετακινήσεις:

Στη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων τοποθετείται Προϊστάμενος ο κ. Ιωάννης Γιαννάς. Η εν λόγω Διεύθυνση αποδυναμώθηκε σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω αποχωρήσεων στελεχών για διάφορους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, αναρρωτικές άδειες, κλπ) με αποτέλεσμα το έργο της να εμφανίζει σημαντικές καθυστερήσεις, που συνεπάγονται ταλαιπωρία των πολιτών και πιθανή δημιουργία ευθυνών για την Περιφέρεια σε πολλά επίπεδα. Για το λόγο αυτό επελέγη το ανωτέρω στέλεχος, με μεγάλη διοικητική εμπειρία, που είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της λειτουργίας της Διεύθυνσης αυτής

Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας τοποθετείται Προϊσταμένη η κ. Καλλιόπη Διακαντώνη.  Η εν λόγω Διεύθυνση καλύπτει ένα νευραλγικό τομέα λόγω των ειδικών συνθηκών μείωσης εισοδήματος που έχουν διαμορφωθεί από την οικονομική κρίση, αλλά επιπλέον θα κληθεί να διαχειριστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που θα διατεθούν στην Περιφέρεια για την περίοδο 2014-2020 με πλέον χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις των χρηματοδοτήσεων για τα θέματα των Ρομά και τα θέματα καταπολέμησης της φτώχειας, που αποτελούν και τα δύο αιρεσιμότητες για την συνολική χρηματοδότηση της Περιφέρειας για την νέα προγραμματική περίοδο από πόρους της ΕΕ. Είναι επιβεβλημένη, συνεπώς, η ανάθεση της ευθύνης της εν λόγω Διεύθυνσης σε ένα στέλεχος με μεγάλη εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και εμπλοκές στα προαναφερθέντα κρίσιμα θέματα.

Στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου τοποθετείται Προϊσταμένη η κ. Φωτεινή Μεγαλούδη. Τα θέματα εκπαίδευσης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας αποτελούν βασικά πεδία-μοχλούς της αναπτυξιακής προσπάθειας που πρέπει να καταβάλλει η Περιφέρεια ως βασική επιλογή για την αναστροφή των συνθηκών που η οικονομική κρίση έχει διαμορφώσει στα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Συνεπώς η τεχνογνωσία σε οικονομικά θέματα και η διοικητική εμπειρία είναι στοιχεία που πρέπει να διακρίνουν το πρόσωπο που θα αναλάβει αυτή τη Διεύθυνση.

Τα κενά που δημιουργούνται λόγω των ανωτέρω μετακινήσεων σε επίπεδο Προϊσταμένου Διεύθυνσης καλύπτονται ως εξής:

Στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Δωδεκανήσου τοποθετείται Προϊστάμενος ο κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης. Η καθημερινή διοικητική και οικονομική λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας στα Δωδεκάνησα απαιτεί εμπειρία και γνώσεις για τη λειτουργία της διοίκησης, του προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να μην υπάρξει κάποιο κενό στην τρέχουσα λειτουργία της εν λόγω Διεύθυνση, οπότε η επιλογή του ανωτέρω στελέχους είναι η πλέον ενδεδειγμένη.

Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας τοποθετείται Προϊσταμένη η κ. Μαρία Βαλατσού. Οι αυξημένες ανάγκες προστασίας της Δημόσιας Υγείας καθιστούν επιβεβλημένη την επιλογή των στελεχών αυτών που έχουν εμπειρία σε θέματα υγειονομικών ελέγχων και πολύ καλή γνώση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες.       

H Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, μιλάει στο netweek για τα σημαντικότερα IT Projects του Δημοσίου Τομέα στην Ελλάδα, τα οφέλη που έχει αποκομίσει το Δημόσιο από αυτά, τα μοντέλα χρηματοδότησής τους και κυρίως για τον σημαντικό ρόλο που θα παίξουν οι τεχνολογίες ICT στην αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης.

netweek: Ποια είναι τα σημαντικότερα IT projects στο Δημόσιο Τομέα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στη χώρα μας και τα οφέλη που εκτιμάτε ότι το Δημόσιο έχει αποκομίσει από αυτά;

Εύη Χριστοφιλοπούλου: Η ατζέντα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εδώ και μερικά χρόνια, βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Μέσω του συντονισμού των κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό και τους διαθέσιμους πόρους από το ΕΣΠΑ, μπορούμε να στηρίξουμε επαρκώς και να προωθήσουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της τεχνολογίας πληροφοριών.

Να σας αναφέρω ενδεικτικές δράσεις όπως η δημόσια διαβούλευση, μέσω της οποίας οι πολίτες καταθέτουν τις προτάσεις και τα σχόλια τους στα σχέδια νόμων, το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου αναρτώνται όλες οι δημόσιες δαπάνες, η ιστοσελίδα της απογράφης, όπου υπάρχουν όλα τα στοιχεία για τους δημόσιους υπαλλήλους και το κόστος μισθοδοσίας τους, το taxis net όπου πλέον οι πολίτες διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους με την εφορία, η ηλεκτρονική συνταγογράφιση που μείωσε αισθητά τη σπατάλη δημοσίου χρήματος στο χώρο της υγείας και διευκολύνει ασφαλισμένους, γιατρούς και φαρμακοποιούς, ο ιστότοπος «Ερμής» που αποτελεί την κεντρική διαδικτυακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, παρέχοντας υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή, και ενημερώνοντας πολίτες και επιχειρήσεις, το ψηφιακό φροντιστήριο που παρέχει σε μαθητές ψηφιοποιημένα παραδείγματα και ασκήσεις σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πολλά άλλα.

Ολα αυτά δεν ήταν δεδομένα πριν από πέντε χρόνια. Δημιουργήθηκαν ως απότοκος πολιτικής πρωτοβουλίας, συστηματικής δουλειάς από τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και συνεργασιών με εξειδικευμένες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα. Είναι υπαρκτοί διαδικτυακοί τόποι που παρέχουν υπαρκτές υπηρεσίες, διευκολύνοντας πολίτες και επιχειρήσεις και εξοικονομούν χρόνο και χρήμα για το ελληνικό δημόσιο. Επεκτείνουμε και βελτιώνουμε όλα τα προγράμματα, ενισχύοντας το θεσμικό τους πλαίσιο και αναβαθμίζοντας την ψηφιακή υποδομή τους. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι εργαλείο για την απλοποίηση διαδικασιών και την αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση, με πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία από τους πολίτες και με ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων.

netweek: Πόσο σημαντικό θα είναι το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των IT Projects που πρόκειται να υλοποιηθούν στο μέλλον;

Εύη Χριστοφιλοπούλου: Ο έγκαιρος και έγκυρος σχεδιασμός της στρατηγικής και των έργων του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί άμεση προτεραιότητά μας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οφείλουμε να διοχετεύσουμε τους διαθέσιμους πόρους χρηματοδότησης σε έργα για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007 – 2013, της περιόδου, δηλαδή, που τώρα ολοκληρώνεται, δεν καταφέραμε να συνδέσουμε επαρκώς τις μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν με τους πόρους που υπήρχαν διαθέσιμοι, ως επιλέξιμες δαπάνες.

Στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα η στρατηγική του Υπουργείου μας εστιάζεται κυρίως στον εξορθολογισμό των δομών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την απλοποίηση των διαδικασιών. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, υπάρχει συνέχεια στη μεταρρύθμιση και το κράτος. Αξιοποιούμε τις προηγούμενες προσπάθειες και υποδομές. Αυτό που τώρα συζητάμε είναι να συνδεθούν καλύτερα τα προγράμματα που λειτουργούν απομονωμένα- ως «σιλό»- στα Υπουργεία, ώστε να διαλειτουργούν και να εξυπηρετούνται καλύτερα πολίτες και επιχειρήσεις. «Ξεπαγώνουν» και προχωρούν τα μεγάλα έργα IT.

Ενδεικτικά αναφέρω το πρόγραμμα Διαχείρισης Σχέσεων Κράτους Πολιτών (CRMS), που βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης προσφορών, είναι ένα σύστημα ενιαίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, μέσω φυσικής παρουσίας, διαδικτύου και τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και το ενιαίο σύστημα Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού των υπηρεσιών του δημόσιου (HRMS), το οποίο τώρα ανασχεδιάζεται και εντάσσεται στη διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποίησης του.

netweek: Ποιοι είναι οι κυριότεροι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση;

Εύη Χριστοφιλοπούλου: Η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στη διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership - OGP), με σκοπό την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση. Τώρα εκπονείται το εθνικό Σχέδιο Δράσης που θα κατατεθεί την άνοιξη του 2014 στο OGP.

Οι στόχοι του Σχεδίου Δράσης διαμορφώνονται έπειτα από στενή συνεργασία και ευρεία διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς φορείς, τις ανεξάρτητες αρχές και τους πολίτες, ώστε να αναδεικνύονται τα καίρια προβλήματα και οι απαιτήσεις που αυτοί θέτουν στον δημόσιο τομέα για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με τις νέες τεχνολογίες, η πληροφορία και τα δεδομένα είναι δημόσια και διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες. Είμαστε υπέρ των ανοιχτών δεδομένων: δεν αρκεί ο πολίτης να γνωρίζει, πρέπει και να μπορεί να ελέγχει την πορεία του δημόσιου χρήματος.

Ετσι, εμπεδώνεται η κουλτούρα της διαφάνειας και επανακτάται η εμπιστοσύνη προς τους δημόσιους θεσμούς, το κράτος, την πολιτική και τους πολιτικούς. Με αυτόν τον τρόπο κτίζεται μια νέα σχέση πολίτη – κράτους. Ξέρετε, εκεί που λειτουργεί ορθά και αποτελεσματικά το κράτος δικαίου και υπάρχει αξιοκρατία και δικαιοσύνη, η Δημόσια Διοίκηση είναι σύμμαχος του πολίτη, όχι εχθρός του. Οραματιζόμαστε ένα δημόσιο που λειτουργεί με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και αξιοκρατία, είναι ευέλικτο και επιτελικό στις διαδικασίες που διεκπεραιώνει και φιλικό προς τον πολίτη.

netweek: Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η τεχνολογία για τη διαφάνεια και την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς; Πόσο σημαντικός είναι για το κράτος ο ρόλος της Διαύγειας;

Εύη Χριστοφιλοπούλου: Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και τα προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία, που διαθέτουν οι κυβερνήσεις, προς την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές του πολίτη με το κράτος και σε όλες τις δαπάνες που αφορούν σε δημόσιο χρήμα. Προς την κατεύθυνση αυτή, θεσμοί όπως το ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποτελούν κρίσιμα βήματα εμπέδωσης της διαφάνειας.

Για να δώσουμε και στους αναγνώστες σας μια τάξη μεγέθους του «τι εστί ΔΙΑΥΓΕΙΑ»- από το 2010 που θεσμοθετήθηκε μέχρι σήμερα- έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 3.600 φορείς, έχουν δημοσιευτεί περί τα 10.000.000 αποφάσεις, ενώ οι αναρτήσεις τις εργάσιμες ώρες αιχμής ξεπερνούν τις 2.000, τις 14.000 την ημέρα και τις 280.000 το μήνα. Προχωράμε και στη νομική του θωράκιση. Με το Ν. 4210/2013 οι αποφάσεις αποκτούν ισχύ μόνο και εφόσον αναρτηθούν, γεγονός που κατατάσσει το ΔΙΑΥΓΕΙΑ της χώρας μας, σε παγκοσμίου βεληνεκούς καινοτομία.

Σύντομα αναβαθμίζεται τεχνολογικά το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ισχυρή μηχανή αναζήτησης αναρτημένων πράξεων, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων και την πλήρη προσβασιμότητα από ΑμεΑ. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι, σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), για την εξασφάλιση πλήρους και ορθής εφαρμογής του ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τους δημόσιους φορείς. Στόχος μας είναι η εμπέδωση της διαφάνειας σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση.

netweek: Τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι τεχνολογίες ICT στο σχέδιο αναμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης;

Εύη Χριστοφιλοπούλου: Οι τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών είναι το «μέλλον τώρα». Μέσω αυτών συντονίζονται και επικοινωνούν καλύτερα και ταχύτερα σε εσωτερικό επίπεδο, οι επιμέρους δημόσιες υπηρεσίες. Ενα νέο μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης και διεκπεραίωσης, δηλαδή, όπου ο πολίτης παύει να είναι ο κομιστής κάθε λογής πιστοποιητικών και υπεύθυνων δηλώσεων στις συναλλαγές του με το κράτος. Οι υπηρεσίες, μέσω της ψηφιακής διασύνδεσης τους (G2G - interoperability), ανταλλάσουν τις απαιτούμενες, κάθε φορά πληροφορίες, εξυπηρετώντας ταχύτερα και αποτελεσματικότερα πολίτες και επιχειρήσεις.

Αυτοί είναι οι τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών του κράτους. Δεν μετέχουν στην διεκπεραίωσή τους. Οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν εκ των προτέρων να γνωρίζουν αν, για παράδειγμα, ο πολίτης είναι φορολογικά ενήμερος, αν είναι έγγαμος, συνταξιούχος, πολύτεκνος ή μέχρι και τις ακραίες περιπτώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, αν βρίσκεται εν ζωή. Με την συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όλες αυτές οι διαδικασίες τελούνται πλέον αυτόματα και αυτεπάγγελτα, κάτι που ήδη υπάρχει ως δυνατότητα από το νόμο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, πυρήνας της αλλαγής είναι οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να προωθηθεί χωρίς την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, όμως, είναι απαραίτητες και οι στοχευμένες συνέργειες με τεχνικούς συμβούλους και εξειδικευμένες υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι σημαντική η δημιουργία πολυεπίπεδων γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα - και στην επιλογή στελεχών και στην ανταλλαγή εξειδικευμένης γνώσης, εκατέρωθεν. Η ελληνική Δημόσια Διοίκηση διαθέτει την κρίσιμη μάζα αξιόλογων υπαλλήλων που επιμορφώνονται διαρκώς, ενώ σταδιακά εξοπλίζεται και με τα απαραίτητα έργα τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών. Καθημερινά κτίζουμε τη νέα Δημόσια Διοίκηση της ψηφιακής πραγματικότητας.

πηγή : netweek

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot