arxiki selida

Αγαπητοί συνδημότες, θεωρώ υποχρέωσή μου να ενημερώσω την τοπική κοινωνία για την λειτουργία των δικαστηρίων και της δικαιοσύνης την εποχή της πανδημίας και για τον τρόπο με τον οποίο το δικηγορικό σώμα εισηγείται την σταδιακή μετάβαση στην κανονικότητα.

Παράλληλα θεωρώ ότι έχω χρέος να κοινοποιήσω τα πάγια αιτήματα των δικηγόρων και να ξεκαθαρίσω εκ προϊμίου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαχόμενων δικηγόρων είναι επαγγελματίες μικρού εισοδηματικού μεγέθους, που σε τίποτε δεν διαφέρουν από τον κάθε εργαζόμενο σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας μας. Πρέπει επιτέλους να καταρριφθεί ο μύθος που θέλει την επαγγελματική τάξη των δικηγόρων ως των πλέων εύπορων κάθε τοπικής κοινωνίας και να καταδείξω ότι χρήζουν της ίδιας προσοχής από την πολιτεία, η οποία στο παρελθόν επιχείρησε αρκετές φορές να θέσει διαχωριστικές γραμμές σε βάρος του κλάδου μας και στα πλαίσια λαϊκίστικων συμπεριφορών της.

Αγαπητοί συμπατριώτες, είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι η τοπική οικονομική δραστηριότητα σε όλες της τις εκφάνσεις, εξαρτάται απόλυτα από τον τουρισμό. Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι η ομαλή μετάβαση στην τουριστική κανονικότητα, προϋποθέτει την ομαλοποίηση όλων των υπόλοιπων τομέων της καθημερινότητας, ώστε η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίσαμε την πανδημία, να αποτελέσει την παρακαταθήκη μας στην συνείδηση του κάθε επίδοξου τουρίστα. Η υπευθυνότητα την οποία επιδείξαμε στην διαχείριση της κρίσης, πρέπει να συνοδευτεί με την υποδειγματική αποκατάσταση των δομών της καθημερινότητας, ώστε να γίνουμε η τελική επιλογή του.

Έτσι στην συνεδρίαση της ολομέλειας των προέδρων την 21.4.2020, με τηλεδιάσκεψη και με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Κων. Τσιάρα και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παν. Αλεξανδρή, μεταφέρθηκαν στον Υπουργό τα αιτήματα του κλάδου, και δεσμευτήκαμε για την ουσιαστική συμβολή μας στην σταδιακή επάνοδο, πάντα υπό τον όρο της σύμφωνης γνώμης των ειδικών του ΕΟΔΥ.

Στην άνω συνεδρίαση εξαγγέλθηκε μια σταδιακή μετάβαση των δικαστηρίων στην κανονικότητα, αρχής γενομένης από την επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογίων και των αμέσως συναφών με αυτά, δικαστηριακών διαδικασιών. Δηλαδή της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν την εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να χορηγήσουν δάνεια, καθώς και η συζήτηση των αιτήσεων συντηρητικής κατάσχεσης, ώστε να αποφευχθούν καταδολιευτικές συμπεριφορές οφειλετών. Στην παραπάνω μεθόδευση δεν διαφωνούμε, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να επιτραπούν και κάποιες άλλες διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα χωρίς την παρουσία διαδίκων, όπως η έκδοση κληρονομητηρίων, η έκδοση πιστοποιητικών, η έκδοση διαταγών πληρωμής, η κατάθεση δικογράφων, η κατάθεση προτάσεων σε κάποιες κατηγορίες υποθέσεων. Δεν είναι μόνο τα δάνεια, που ας μη γελιόμαστε αφορούν λίγους, ενώ την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και των δικηγόρων ενδιαφέρει η ενεργοποίηση όλων εκείνων των διαδικασιών που μπορούν να γίνονται χωρίς την παρουσία διαδίκων και άρα χωρίς τον συνωστισμό ανθρώπων. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι μπορούν να γίνονται όλες οι παραπάνω διαδικασίες και φυσικά αυτό εισηγούμαστε ως πρώτη φάση επανόδου στην κανονικότητα.

Το δικηγορικό σώμα λοιπόν τάσσεται υπέρ της ασφαλούς επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, με βάση τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υγειονομικών αρχών και την τήρηση συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων γενικής και ατομικής προστασίας. Αν δεν εξασφαλιστούν συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας, για όλους τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, τους διαδίκους και τους τρίτους, το δικηγορικό σώμα δεν μπορεί να είναι σύμφωνο με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων.

Διαμηνύθηκε επίσης στον Υπουργό ότι οι δικηγόροι έχουν πληγεί άμεσα και καίρια από τα περιοριστικά μέτρα της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αφού έχουν παύσει ολοκληρωτικά κάθε επαγγελματική δραστηριότητα από 13.3.2020, λόγω της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και υπηρεσιών που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Υποχρέωση λοιπόν της Πολιτείας είναι η άμεση οικονομική στήριξη και του κλάδου μας, δεδομένων των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της, ιδίως με την αιφνίδια και αδικαιολόγητη υπαναχώρησή της από τις αρχικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, των 800 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και με τον εμπαιγμό μας με την χορήγηση διαδικασίας τηλεκατάρτισης. Η εκτέλεση του προγράμματος της αποκαλούμενης «τηλεκατάρτισης» επιστημόνων, έχει μετατραπεί σε μνημείο προχειρότητας. Ευτυχώς όμως με άμεση παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού το θέμα διευθετήθηκε προς την κατεύθυνση που κυρίως οι δικηγόροι υπέδειξαν. Συνεπώς έπρεπε η κυβέρνηση να μας εντάξει στους πληττόμενους κλάδους διότι ανέστειλε ουσιαστικά την λειτουργία της δράσης μας.

Ακολούθως τονίσαμε ότι η παρούσα συγκυρία, ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την ανάγκη, της όσον το δυνατόν ταχύτερης ολοκλήρωση της ψηφιακής / ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Στα πλαίσια αυτά επιβάλλεται να προωθηθούν άμεσα μέτρα ιδίως:

– Η χορήγηση ψηφιακών υπογραφών σε όλους τους Δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς.

– Η ένταξη του συνόλου των διαδικασιών στην ψηφιακή κατάθεση δικογράφων.

– Η δυνατότητα δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων με ψηφιακές υπογραφές.

– Το άμεσο σκανάρισμα των δημοσιευμένων αποφάσεων που εκδόθηκαν αυτή την περίοδο και εν συνεχεία η κοινοποίηση στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων.

– Η ψηφιακή έκδοση με σχετική ισχύ και υπογραφή από την εκάστοτε γραμματεία του συνόλου των πιστοποιητικών αρμοδιότητας υπουργείου Δικαιοσύνης και δικαστηρίων.

– Η άμεση πρόσβαση ηλεκτρονικής ενημέρωσης των δικηγόρων για την ροή των ποινικών υποθέσεων.

– Η ψηφιακή κατάθεση προτάσεων, υπομνημάτων, προσθηκών, αντικρούσεων κλπ. καθώς και σχετικών εγγράφων στα δικαστήρια κατά τη διαδικασία της δίκης.

– Η δυνατότητα παράστασης στη συζήτηση υπόθεσης με ψηφιακή – ηλεκτρονική δήλωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου, αντί της φυσικής παρουσίας του, όπου αυτό προβλέπεται σήμερα με έγγραφη δήλωση.

– Η ψηφιακή διαδραστικότητα του δικηγόρου με τα Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολογικά Γραφεία κλπ.

Στο μέτρο λοιπόν που η πανδημία δεν έχει ακόμη νικηθεί, η εκμετάλλευση της τεχνολογίας μπορεί να δώσει λύσεις ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους κλειστούς χώρους των δικαστικών αιθουσών και υπηρεσιών.

Τονίσαμε επίσης ότι ενόψει των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο κοινωνικό και οικονομικό πεδίο από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προκύπτει επιτακτικά η προστασία των οικονομικά αδυνάμων στρωμάτων, καθοριστική προϋπόθεση για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται η παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, πέραν της 30.4.2020, λαμβανομένης υπόψη και της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων που δεν επέτρεψε στους πολίτες να υπαχθούν σε ένδικη προστασία. Επιπλέον, καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω αναστολή των πλειστηριασμών. Οι πολίτες οι οποίοι κινδυνεύουν με αναγκαστικά σε βάρος τους μέτρα, θα πρέπει απερίσπαστα να έχουν το δικαίωμα της ουσιώδους άμυνας και της απόλυτης ένδικης υποστήριξης από την πολιτεία.

Έτσι το δικηγορικό σώμα δεν ενδιαφέρεται μόνο για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου. Έχει θέσεις και προτάσεις για το σύνολο των ζητημάτων που σήμερα ενδιαφέρουν την κοινωνία. Προτάσσει την κοινωνική δικαιοσύνη και μάχεται για την κοινωνική ισορροπία μέσα από τις προτάσεις της σε όλα τα νομοσχέδια και τις θεσμικές παρεμβάσεις της πολιτείας.

Ετέθησαν επιπλέον, επιμέρους ζητήματα ανώδυνης στήριξης του κλάδου μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη εκκαθάρισης και καταβολής των αμοιβών από την νομική βοήθεια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι με βάση τον ισχύοντα θεσμό, η πολιτεία διόριζε δικηγόρο σε περιπτώσεις πολιτών χαμηλών εισοδημάτων. Ο διορισμένος δικηγόρος πληρωνόταν από το ΤΑΧΔΙΚ, δηλαδή ένα ταμείο που δημιουργήθηκε για την συντήρηση και κατασκευή δικαστικών μεγάρων με το περίφημο και γνωστό σε όλους μεγαρόσημο. Κάθε αίτηση προς οποιαδήποτε αρχή του υπουργείου δικαιοσύνης συνοδεύεται με τέτοιο ένσημο, το οποίο για μια απλή αίτηση ανέρχεται στο σοβαρό ποσό των 5 ευρώ. Το ίδιο για την λήψη αντιγράφου απόφασης ή για οποιοδήποτε πιστοποιητικό χορηγούν τα δικαστήρια. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε εκφράσει σχετική επιφύλαξη για την άνω πληρωμή μέσω χρημάτων που εξοικονομήθηκαν για άλλο σκοπό, οι δικηγόροι οι οποίοι διορίστηκαν και παρείχαν τις υπηρεσίες τους μέσω του θεσμού της νομικής βοήθειας, παραμένουν απλήρωτοι επί 3 χρόνια τώρα. Έτσι καθίσταται σήμερα επιτακτική η ανάγκη για την εξόφλησή τους, αφού η παράλειψη αυτή της πολιτείας τους έχει φέρει σε δεινή οικονομική κατάσταση, δεδομένου ότι οι διορισμοί αυτοί αφορούν κυρίως νέους δικηγόρους με μικρά εισοδήματα. Πρέπει λοιπόν οι άνω καταβολές να αποτελέσουν προτεραιότητα τόσο για την στήριξη των δικαιούχων συναδέλφων όσο και για την ενίσχυση και στήριξη του ίδιου του θεσμού, δοθέντος ότι εκταμιεύονται από ειδικό ταμείο και δεν επιβαρύνεται δημοσιονομικά ο κρατικός κουρβανάς.

Προς το σκοπό αυτό το δικηγορικό σώμα έχει θέσει ήδη στη διάθεση του ΤΑΧΔΙΚ υπαλλήλους και μέλη δικηγορικών συλλόγων, προκειμένου να εκκαθαριστούν το ταχύτερο δυνατόν οι χρονίζουσες υποθέσεις και να καταστεί δυνατή η καταβολή των σχετικών αμοιβών.

Πάγιο επίσης αίτημα του δικηγορικού σώματος είναι η καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, ο οποίος δημιουργήθηκε από εισφορές που καταβάλλουν όλοι οι δικηγόροι από το 2011 και εντεύθεν. Για όσους δεν γνωρίζουν, οι δικηγόροι καταβάλλουν 10 € μηνιαίως από τον μήνα Ιούλιο του έτους 2011 μέχρι και σήμερα, ώστε από τον λογαριασμό αυτό να ενισχύονται άνεργοι δικηγόροι κατά το διάστημα της ανεργίας τους, αφού ο κλάδος δεν μπορεί να ενταχθεί στο ταμείο ανεργίας του ΕΦΚΑ. Το άνω βοήθημα ουδέποτε καταβλήθηκε σε ανέργους δικηγόρους σε αντίθεση με τον σκοπό δημιουργίας του άνω λογαριασμού.

Η Ολομέλεια έχει ζητήσει ήδη, με επανειλημμένες επιστολές της προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, λογοδοσία ως προς τη διαχείριση του ποσού αυτού. Μάλιστα εξαιτίας της σοβαρής παράλειψης της διοίκησης του άνω Οργανισμού, εξετάζει το ενδεχόμενο αναζήτησης ποινικών ευθυνών κατά παντός υπευθύνου, ως προς τη διαχείριση και εποπτεία του λογαριασμού αυτού. Πέραν αυτού ζητούμε επίσης την άμεση εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του ΕΦΚΑ προς τους δικηγόρους, όπως η άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών υγειονομικής περίθαλψης, η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, η άμεση εξόφληση των αμοιβών των συνεργαζόμενων δικηγόρων.

Είναι λοιπόν αιτήματα τα οποία εδράζονται σε ρεαλιστικές βάσεις και η υλοποίησή τους δεν επιβαρύνει τουλάχιστον πρωτογενώς τα κρατικά ταμεία.

Αγαπητοί φίλοι, όλα αυτά τα αιτήματα ίσως στα μάτια κάποιων να φαίνονται υπερβολικά, σήμερα, που όλοι απαιτούν και οι πάντες αναμένουν την επιδοματική συμπεριφορά της πολιτείας. Δεν είναι όμως. Δεν είναι διότι οι απαιτήσεις μας, αφορούν δεδουλευμένα τα οποία ικανοποιούνται από υπάρχοντα διαθέσιμα κεφάλαια, για την καταβολή των οποίων χρειάζεται μόνο μια εκκαθάριση και τίποτα περισσότερο. Ακόμη και το βοήθημα των 800 € ετέθη η πρόταση να δοθεί με εισοδηματικά κριτήρια. Γι’ αυτό και η επιμονή μας. Διότι η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών είναι μια απλή διαχειριστική ενέργεια.

Σήμερα λοιπόν και ο κλάδος μας, «το παρεξηγημένο» δικηγορικό σώμα, ανατάσσει τις δυνάμεις του και ζητά κυρίως για τους νέους και τους οικονομικά αδύνατους δικηγόρους, όχι απλά μια ενισχυτική επιδότηση εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας της εργασίας τους, αλλά την ενεργοποίηση θεσμικών εργαλείων που υπάρχουν λιμνάζοντα στην κρατική φαρέτρα, εξαιτίας σοβαρών παραλήψεων των οργάνων της πολιτείας και μπορούν να δώσουν λύσεις τώρα που η συγκυρία της πανδημίας το επιβάλλει.

Μανώλης Χατζηάμαλλος

Πρόεδρος του Δικ. Συλλ. Κω

ΒΙΝΤΕΟ Με πολύ χορό & διασκέδαση η χοροεσπερίδα του Δικηγορικού συλλόγου Κω στη Νέα Φαντασία

Διαμεσολάβηση: Εντείνονται οι αντιδράσεις των δικηγόρων για το δικαστικό ένσημο – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Οι διατάξεις που προκαλούν τις αντιδράσεις των δικηγόρων είναι το άρθρο 42 που περιλαμβάνεται στο νέο νόμο για τη Διαμεσολάβηση και το άρθρο 3 (παρ. 2) του ίδιου νόμου – Τι αποφάσισε το συντονιστικό του δικηγορικού σώματος.
Συναγερμός έχει σημάνει στο δικηγορικό κόσμο μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Διαμεσολάβηση.

Δυο άρθρα του νέου νόμου, αποτελούν «κόκκινο πανί» για το δικηγορικό σώμα, το οποίο στη χθεσινή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε, όχι μόνο να ζητήσει άμεση συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και να διοργανωθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις μεγάλες πόλεις, από τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Μάλιστα, με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, σε περίπτωση που η Κυβέρνηση εμμείνει στη θέση της.

Οι διατάξεις που προκαλούν τις αντιδράσεις των δικηγόρων είναι το άρθρο 42 που περιλαμβάνεται στο νέο νόμο για τη Διαμεσολάβηση και το άρθρο 3 (παρ. 2) του ίδιου νόμου.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 42, προβλέπεται η επαναφορά του τέλους δικαστικού ενσήμου και επί αναγνωριστικών αγωγών που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Πολυμελών Πρωτοδικείων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καταψηφιστικές μετά τη μετατροπή τους σε αναγνωριστικές. Η διάταξη αυτή δηλαδή προβλέπει πως ακόμη και στις αγωγές με τις οποίες ζητείται η αναγνώριση μίας οφειλή ενός προσώπου σε ένα άλλο, ο ενάγων (αυτός που καταθέτει την αγωγή) θα πληρώνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί της απαίτησης της αγωγής.

Το δεύτερο σημείο που προκαλεί τις αντιδράσεις των δικηγόρων είναι η παρ. 2 του άρθρου 3 του νόμου για τη Διαμεσολάβηση. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παράγραφο, ο δικηγόρος πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο είναι υποχρεωμένος πλέον να ενημερώσει εγγράφως τον εντολέα του για τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς του ή μέρους αυτής με Διαμεσολάβηση και συγκεκριμένη για την προσφυγή του στην υποχρεωτική πρώτη συνεδρία της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος:

«Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 5.12.2019, στην Αθήνα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Εκφράζει την έντονη και κατηγορηματική αντίθεσή της στην επαναφορά της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ και σε εκκρεμείς υποθέσεις και στην θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής υπαγωγής αστικών και εμπορικών διαφορών στη διαμεσολάβηση.

2. Μείζον είναι το θέμα που δημιουργείται με την επαναφορά της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, μετά την αιφνίδια κατάθεση και υιοθέτηση εκπρόθεσμης βουλευτικής τροπολογίας, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση με την νομική κοινότητα και επεξεργασία από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Η διάταξη αυτή, η οποία δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στη πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη και περιορίζει τα σχετικά δικαιώματά τους, ελέγχεται ως προς την συνταγματικότητά της, λαμβανομένης υπόψη και της αναδρομικής ισχύος της. Ο τρόπος δε, που εισήχθη, σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της καλής νομοθέτησης και της κοινοβουλευτικής τάξης, δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν.

3. Το δικηγορικό σώμα έχει, κατ’ επανάληψη, ταχθεί κατά της υποχρεωτικότητας της διαμεσολάβησης, η οποία δεν συνάδει με τον εκούσιο χαρακτήρα της. Η ψήφιση και η άμεση ισχύς του νόμου 4640/2019, πλην του άρθρου 6 και 7 αυτού, δημιουργεί σημαντικά ζητήματα ως προς την εφαρμογή του, τα οποία και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή εμμένει στην πάγια θέση της ότι η υποχρέωση κατάθεσης του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 3 ενημερωτικού εντύπου δεν εξυπηρετεί κανένα ουσιαστικό και δικονομικό σκοπό και αποτελεί περιττή γραφειοκρατική επιβάρυνση. Σε κάθε περίπτωση, θεωρεί ότι η σχετική σημερινή υπουργική τροπολογία κινείται σε θετική κατεύθυνση, αφού επιλύει, έστω και πρόσκαιρα, ένα σοβαρό θέμα που έχει δημιουργηθεί μετά την ισχύ του νόμου.

Η Συντονιστική Επιτροπή, αντιδρώντας στις άνω αιφνίδιες και προσβλητικές για το σώμα νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, αποφάσισε να προβεί στις κάτωθι δράσεις:

1. Να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να θέσει τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν από την αιφνιδιαστική, κατά τα άνω, νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και να ζητήσει την άμεση απόσυρση των σχετικών ρυθμίσεων.

2. Να προβεί σε ενημερωτική καμπάνια, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (πχ πληρωμένη καταχώρηση σε κυριακάτικες εφημερίδες, δημιουργία διαφημιστικού spot στα social media), προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες για τις δυσμενείς σε αυτούς επιπτώσεις της επιβολής δικαστικού ενσήμου.

3. Να προγραμματιστούν συναντήσεις με τους βουλευτές-δικηγόρους και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων και να αποσταλούν ενημερωτικές επιστολές σε όλους τους βουλευτές.

4. Να αποσταλούν ενημερωτικές επιστολές σε όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς κάθε πόλης, με ευθύνη των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη τους για τις συνέπειες των επίμαχων ρυθμίσεων και να ζητηθεί η υποστήριξή τους.

5. Να διοργανωθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο), με ευθύνη των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων.

Η πρώτη συγκέντρωση προτείνεται να γίνει στην Αθήνα, μέχρι την έναρξη των διακοπών των Χριστουγέννων, με κήρυξη πανελλαδικής αποχής την ημέρα της συγκέντρωσης, μετά από απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων.

6. Τέλος, σε περίπτωση που η Κυβέρνηση εμμείνει στη θέση της, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας».

 

ΒΙΝΤΕΟ από δημοτική τηλεόραση

Πρόσκληση σε Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Κω

34.jpg

Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

Αγαπητοί συμπατριώτες, στα πλαίσια του ανοιχτού διαλόγου που έχει ο δικηγορικός Σύλλογος Κω με όλους εσάς, θεωρούμε ότι έχουμε χρέος να σας ενημερώνουμε για το χρονικό της ψήφισης του ν. 4605/2019 ο οποίος διαδέχθηκε τον περίφημο νόμο Κατσέλη (3869/2010).

Του νόμου αυτού προηγήθηκε διετές στάδιο κατά το οποίο προνομιακός συνομιλητής της Κυβέρνησης ήταν αποκλειστικά οι τράπεζες, ενώ οι δικηγορικοί σύλλογοι, παρά τον εκ του νόμου κατοχυρωμένο ρόλο τους, ως συμβούλου της Πολιτείας σε ζητήματα νομοθετικής πολιτικής (άρθρο 90 ΚωδΔικ), ενημερώθηκαν για τις προωθούμενες διατάξεις μόλις μερικές ημέρες πριν, με αποτέλεσμα η παρουσία τους ενώπιον της Επιτροπής της Βουλής να γίνει εσπευσμένα και χωρίς τον αναγκαίο χρόνο διαβούλευσης.

Παρά όμως την σκόπιμη παράλειψη της έγκαιρης ειδοποίησης των δικηγορικών συλλόγων, οι τελευταίοι δια του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων, κατέθεσαν προτάσεις επισημαίνοντας ότι οι υπερβολικά αυστηρές προϋποθέσεις που τίθενται, δημιουργούν κίνδυνο αποκλεισμού μεγάλου αριθμού οφειλετών από το νέο προστατευτικό πλαίσιο, παρότι δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και χρήζουν προστασίας σύμφωνα με την συνταγματική αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου.

Ειδικότερα, επισημάνθηκαν τα εξής:

1) Το ποσό της ρύθμισης που επιβάλλεται τελικώς στον οφειλέτη δεν συνδέεται με το ύψος των οικονομικών του δυνατοτήτων, με αποτέλεσμα να μην κατοχυρώνεται ένα ελάχιστο όριο διαβίωσής του. Με τη νέα ρύθμιση δεν αποκλείεται, δηλαδή, να επιβάλλεται η υποχρέωση καταβολής δόσης που ισούται ή και υπερβαίνει το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη. Τίθεται, έτσι, σε διακινδύνευση, τόσο η αξιοπρεπής διαβίωση, όσο και η εν τοις πράγμασι διάσωση της κύριας κατοικίας.

2) Δεν είναι σαφής ο τρόπος ορισμού της υποχρέωσης του οφειλέτη προκειμένου να επιτευχθεί η διάσωση της κύριας κατοικίας. Τούτο διότι : α) Προβλέπεται η υποβολή πρότασης από το τραπεζικό ίδρυμα κατά διακριτική του ευχέρεια, γεγονός που δεν συνάδει με τον ορισμό υποχρέωσης καταβολής του 120% της αξίας της κατοικίας σε ισόποσες δόσεις σε διάστημα 25 ετών, και β) Δεν προβλέπεται δυνατότητα συνδυασμού των δύο ρυθμίσεων, ήτοι της εξωδικαστικής και της δικαστικής, που μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα.

3) Ελλείψει σχετικής πρόβλεψης, ο τρόπος υπολογισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου παραμένει αβέβαιος.

– Το ύψος του χρέους συνίσταται μεν σε 130.000 ευρώ ανά πιστωτήόμως το ποσό αυτό περιλαμβάνει και τους τόκους. Έτσι, αποκλείονται :

α) Δανειστές που οφείλουν μικρό μόνο τμήμα του κεφαλαίου, αλλά η σημερινή οφειλή υπερβαίνει το όριο των 130.000 ευρώ λόγω καταλογισμού τόκων υπερημερίας, εξαιτίας μακρόχρονης αδυναμίας εξυπηρέτησης του δανείου.

β) Οφειλέτες που έλαβαν δάνειο σε έτερο του ευρώ νόμισμα (π.χ. δάνεια σε ελβετικό φράγκο), των οποίων το χρέος έχει διογκωθεί λόγω ακριβώς αλλαγής της ισοτιμίας, με αποτέλεσμα να μην πληρούται το όριο του ύψους του χρέους, παρότι μπορεί να πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις και την ίδια στιγμή είναι εύλογη η αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών λόγω ανατροπής του δικαιοπρακτικού θεμελίου της συναφθείσας σύμβασης.

– Το όριο της συνολικής αξίας της λοιπής περιουσίας του αιτούντος, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών είναι εξαιρετικά περιορισμένο (σύνολο αξίας ακίνητης περιουσίας και μεταφορικών μέσων έως 80.000 €), με κίνδυνο αποκλεισμού επίσης σημαντικής μερίδας οφειλετών.

4) Το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος αυστηροποιείται σημαντικά σε σχέση με το ν. 3869/2010 καθώς το εν λόγω όριο (:12.500 € πλέον 8.500€ για τον σύζυγο και 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, και μέχρι τρία εξαρτώμενα μέλη), ορίστηκε με συνυπολογισμό των δαπανών διαβίωσης της δεύτερης κατηγορίας της ΕΛΣΤΑΤ, αντί της τέταρτης που ρητά λαμβανόταν υπόψη από τον ν. 3968/2010.

5) Μειώνεται το όριο της αξίας της κύριας κατοικίας για όποιον έχει επιχειρηματικό δάνειο (: 175.000 €), χωρίς όμως να τίθεται ένα όριο του επιχειρηματικού δανείου, με αποτέλεσμα να εμπίπτει στην κατηγορία ακόμη και ο οφειλέτης ασήμαντου ή αμελητέου από αυτή την αιτία ποσού.

6) Λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία ακόμη και αν υφίσταται ποσοστό κυριότητας ή έτερο δικαίωμα επ’αυτής. Δημιουργείται, έτσι, κίνδυνος αποκλεισμού ατόμων που αν και διαθέτουν μερίδιο ή είδος δικαιώματος επί κύριας κατοικίας, τα οποία και επιδιώκουν να διασώσουν, να κρίνονται (προκειμένου να υπαχθούν στην ρύθμιση) για το σύνολο της αξίας του ακινήτου για το οποίο δεν υφίσταται δική τους ευθύνη.

7) Δεν προβλέπεται καμία διαδικασία ελέγχου μέσω δικηγόρων -που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και την εμπειρία-: α) της εξωδικαστικής διαδικασίας,  β) των προτάσεων των πιστωτών, γ) των στοιχείων που οι τελευταίοι υποβάλλουν, δ)  της ορθής και σύννομης τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας και ε)  του προσδιορισμού και ελέγχου των λόγων μη επίτευξης μιας συναινετικής ρύθμισης, που μπορούν να διαδραματίσουν ένα κομβικό ρόλο στην εξέλιξη και της δικαστικής διαδικασίας.

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά παραδείγματα καταδεικνύουν τις εσωτερικές αντιφάσεις και αξιολογικές αντινομίες του νέου θεσμικού πλαισίου, που έχει ως αποτέλεσμα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να αφήνει εκτός πλαισίου εκείνους που χρήζουν πραγματικής προστασίας, ενώ προστατεύει οικονομικά ισχυρότερους οφειλέτες:

1) Οφειλέτης άνεργος με μηδενικό εισόδημα, με αξία κύριας κατοικίας 30.000 ευρώ, χωρίς λοιπά περιουσιακά στοιχεία (κινητά ή ακίνητα), με οφειλή 131.000 ευρώ τίθεται εκτός ρύθμισης λόγω του ύψους της οφειλής του.

2) Οφειλέτης έγγαμος με 21.000 ευρώ εισόδημα, με αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας 250.000 ευρώ, και εμπορική αξία 500.000 ευρώ, με πολυτελέστατο όχημα 80.000 ευρώ, και με οφειλή 516.000 ευρώ επιμερισμένη ως εξής: 129.000 ευρώ σε 4 διαφορετικά πιστωτικά ιδρύματα, εντάσσεται στη ρύθμιση.

3) Οφειλέτης άγαμος με 12.551 ευρώ εισόδημα (1.045 ευρώ μηνιαίως), με αξία κύριας κατοικίας 30.000 ευρώ, χωρίς λοιπά περιουσιακά στοιχεία (κινητά ή ακίνητα), με οφειλή 50.000 ευρώ τίθεται εκτός ρύθμισης λόγω εισοδήματος.

Με όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο δικηγορικός κόσμος δεν φυγομάχησε. Κατέθεσε τις προτάσεις του και την αντίθεσή του στις φιλοτραπεζικές διατάξεις που αδικούν την πλειοψηφία των δανειοληπτών και υποτάσσονται στα παγκόσμια οικονομικά συμπλέγματα που αγοράζουν μαζικά τις απαιτήσεις των μικρών οφειλετών σε απίστευτα εξευτελιστικές τιμές, προσδοκώντας στον πλουτισμό τους μέσα από την εκποίηση των κατοικιών των ανυπεράσπιστων πολιτών. Μάλιστα στην Ολομέλεια των δικηγορικών Συλλόγων που έγινε πρόσφατα στις Σέρρες, ειπώθηκε ότι τα πανίσχυρα οικονομικά funds, έχουν προσλάβει μεγάλο αριθμό συναδέλφων προκειμένου το επόμενο διάστημα να αρχίσει η μαζική εκποίηση της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση ο Δικηγορικός Σύλλογος Κω καλεί όλους τους δανειολήπτες να ενημερωθούν από τους νομικούς τους παραστάτες για κάθε λεπτομέρεια της περίπτωσής τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν, στο μέτρο του δυνατού, την εκτελεστική σε βάρος τους διαδικασία.

Άσχετα λοιπόν από την έκβαση της μάχης που δώσαμε, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε την κεντρική εξουσία για μια δίκαιη διευθέτηση του ζητήματος, επιμερίζοντας την ευθύνη κατά το ποσοστό που αυτή αντιστοιχεί σε κάθε πλευρά.

Κως 23 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δικ. Συλλ. Κω

Μανώλης Χατζηάμαλλος

Σελίδα 1 από 8

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot