Τον ορισμό διαχειριστή της προσωπικής σελίδας αφού αποδημήσετε εις Κύριον προβλέπει ρύθμιση στο facebook.

Στα ελληνικά: Ρυθμίσεις–> Ασφάλεια–> Υπεύθυνος λογαριασμού σε περίπτωση θανάτου

Στα αγγλικά: Settings–> Security –> Legacy Contact

Μπορείτε βέβαια να ζητήσετε ως τελευταία επιθυμία σας από τον Μαρκ Ζούκεμπερκ απλά να σας διαγράψει.

Η μακάβρια ρύθμιση, πάντως, αποδεικνύει ότι το facebook μάς φροντίζει ακόμα και όταν πεθάνουμε!

aftodioikisi.gr

Ποιος θα είναι ο ρόλος της νέας υπηρεσίας - Θα παρέχει οικονομικές και νομικές συμβουλές - Θα λειτουργήσει δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης - Θα προσλάβει και 120 άτομα ενώ άλλοι 100 θα τοποθετηθούν με μετατάξεις

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης «κόκκινων» δανείων συγκροτεί η κυβέρνηση μετά την τραγική διάσταση που έχουν λάβει τα ληξιπρόθεσμα δάνεια, τα οποία, με τα νέα νομοθετικά μέτρα, οδηγούν στο σφυρί την περιουσία φορολογουμένων που πάλεψαν μια ζωή για να βάλουν το κεφάλι τους κάτω από ένα κεραμίδι.

Στο τιμόνι της νέας Γραμματείας θα τοποθετηθεί ειδικός γραμματέας με αρμοδιότητες και αποδοχές ανάλογες με αυτές του γενικού γραμματέα υπουργείου, ενώ για να λειτουργήσει ο νέος φορέας θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις, μετατάξεις και αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Το έργο της Ειδικής Γραμματείας


Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε γενικές γραμμές θα συμβουλεύει τους «κόκκινους» -και μη- δανειολήπτες για θέματα διαχείρισης οφειλών τους προς τις τράπεζες και θα έχει τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων. Ειδικότερα, η νέα Ειδική Γραμματεία:

■ θα συμβάλει στην οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης των ιδιωτικών «κόκκινων» δανείων,
■ θα αναπτύξει ένα πλήρες ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους στο οποίο θα καταγράφεται και θα επεξεργάζεται ό,τι σχετίζεται με τα ιδιωτικά δάνεια,
■ θα έχει την ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου (help desk) για την άμεση εξυπηρέτηση των δανειοληπτών και όσων ενδιαφέρονται να λάβουν δάνειο,
■ θα λειτουργήσει δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης το οποίο θα παρέχει οικονομικές και νομικές συμβουλές για τη λήψη δανείων αλλά και σε όσους έχουν λάβει ήδη δάνεια, ανεξάρτητα εάν είναι δάνεια νοικοκυριών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ.
■ θα δημιουργήσει ιστοσελίδα που θα παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωση αιτήσεων προς τις τράπεζες και τους άλλους κρατικούς φορείς, ενώ θα παρέχει πληροφορίες στους οφειλέτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
■ θα προτείνει τη βελτίωση της νομοθεσίας που ρυθμίζει την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και θα εισηγείται νομοθετικά μέτρα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ),
■ θα υποβάλλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των καθυστερούμενων δανείων και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την αγορά ακινήτων,
■ θα συντονίζει το έργο των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων και των συναρμόδιων υπουργείων και του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Η στελέχωση


Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και υπάγεται στο ΚΥΣΔΙΧ. Της νέας Γραμματείας θα προΐσταται ειδικός γραμματέας με διετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεώνεται και θα εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις (και αποδοχές) που ισχύουν για τους ειδικούς γραμματείς των υπουργείων. Διετής θα είναι και η θητεία του αναπληρωτή ειδικού γραμματέα, η οποία και αυτή μπορεί να ανανεωθεί. Ο ειδικός γραμματέας θα διορίζεται με απόφαση του πρωθυπουργού και των υπουργών που συμμετέχουν στο ΚΥΣΔΙΧ, ενώ προϋπόθεση διορισμού είναι η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Για να λειτουργήσει ο μηχανισμός της νέας Ειδικής Γραμματείας, τόσο της κεντρικής υπηρεσίας όσο και των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών, απαιτούνται 225 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.

Για την κάλυψη των 100 οργανικών θέσεων θα πραγματοποιηθούν αποσπάσεις και μετατάξεις μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με συμβάσεις αορίστου χρόνου στον δημόσιο τομέα. Οι μετατάξεις και αποσπάσεις θα γίνονται κατ’ εξαίρεση, δηλαδή χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων. Αντίθετα, οι προβλεπόμενες 120 οργανικές θέσεις των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών θα καλυφθούν με προσλήψεις προσωπικού (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) και οι 4 προβλεπόμενες θέσεις νομικών συνεργατών θα καλυφθούν με την πρόσληψη δικηγόρων. Ακόμη προβλέπεται η χρησιμοποίηση ειδικών εμπειρογνωμόνων, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται η εργασιακή σχέση που θα έχουν με τη νέα Ειδική Γραμματεία. Πανελλαδικά θα συσταθούν 30 Κέντρα Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών, εκ των οποίων τα 4 θα είναι στην Αττική, τα 2 στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε διάφορους νομούς της χώρας.

Γραφειοκρατική δυστοκία


Πάντως, η πρώτη κυβερνητική προσπάθεια για να συσταθεί η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους απέτυχε. Και αυτό γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας επέστρεψε στους συναρμόδιους υπουργούς το Προεδρικό Διάταγμα που προέβλεπε τους κανόνες οργάνωσης λειτουργίας και τις αρμοδιότητες τής υπό σύσταση νέας Ειδικής Γραμματείας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επέστρεψαν το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, καθώς οι συναρμόδιοι υπουργοί «ξέχασαν» να περιλάβουν την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). Η έκθεση αυτή απεικονίζει το ύψος της δαπάνης που προκαλεί η εφαρμογή στην πράξη του επίμαχου Διατάγματος σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η ύπαρξη της έκθεσης του ΓΛΚ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για να μπορεί το ΣτΕ να προχωρήσει στη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του επίμαχου Διατάγματος. Ετσι, οι σύμβουλοι Επικρατείας έδωσαν προθεσμία ενός μηνός στην κυβέρνηση να προσκομίσει τη σχετική έκθεση του ΓΛΚ για να μπορέσουν να προχωρήσουν στη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του Προεδρικού Διατάγματος.

Οπως υπογραμμίζεται στη σχετική γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος, σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν επιστρέψει η κυβέρνηση το επίμαχο Διάταγμα στο ΣτΕ με την απαιτούμενη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέσα σε 30 ημέρες, η γραμματεία του δικαστηρίου, χωρίς άλλο, θα επιστρέψει το επίμαχο σχέδιο στους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας και τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών.

protothema.gr

Ξεκίνησε και επίσημα χθες, Δευτέρα, τη λειτουργία της η υπεύθυνη Αρχή, που θα συντονίζει τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τους πρόσφυγες και μετανάστες, μετά την πιστοποίηση για τη διαχειριστική της επάρκεια.

Η πιστοποίηση ανοίγει το δρόμο για την εκταμίευση των πρώτων 30 εκατ. ευρώ για δράσεις σχετικές με το προσφυγικό και μεταναστευτικό, η οποία αναμένεται μέχρι σήμερα, Τρίτη.

Η Υπεύθυνη Αρχή ή Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως είναι ο πλήρης τίτλος της, είναι η αρχή-ομπρέλα που συντονίζει τις τρεις επιμέρους διαχειριστικές αρχές και απευθύνει τα αιτήματα πληρωμών προς την Κομισιόν.

Σήμερα η Υπεύθυνη Αρχή ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο πιστοποίησής της από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) για τη διαχειριστική της επάρκεια (στο δεύτερο και τελευταίο ζητούνται επιμέρους βελτιώσεις) και αμέσως κατατίθεται αίτημα για την εκταμίευση της προκαταβολής.

Όπως διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο συντονιστής της Υπεύθυνης Αρχής, Γιώργος Καρατζόγλου, η Υπεύθυνη Αρχή υπήρχε ήδη ως δομή του προηγούμενου ΕΣΠΑ, αλλά σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο όλες οι Αρχές θα πρέπει να πιστοποιηθούν εκ νέου και να κάνουν τις αναγκαίες αλλαγές, όπου χρειάζεται.

Μετά την εκταμίευση των πρώτων χρημάτων η πρώτη μέριμνα της Αρχής, σύμφωνα με τον κ. Καρατζόγλου, θα είναι «να προκηρύξουμε τη χρηματοδότηση των δομών φιλοξενίας που υπάρχουν για να μην επιβαρύνουν πλέον τον κρατικό προϋπολογισμό και τη δημιουργία νέων, ώστε να φτάσουμε τις 2.500 θέσεις φιλοξενίας που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Άλλες δράσεις που θα προκηρυχθούν είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία ενός νέου, πιο ευέλικτου, πλαισίου επιτροπείας για τους ασυνόδευτους ανήλικους, η συγκρότηση ενός μητρώου μεταφραστών που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των αρχών, η χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης και των εθελούσιων επιστροφών και η προκήρυξη δράσεων ένταξης, όπως πρόσβαση σε δομές υγείας, σίτιση, κ.α.

Όλες οι δράσεις, που έχουν ήδη περιγραφεί, θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 470 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ασύλου και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Αποκλείεται, όπως τονίζει ο κ. Καρατζόγλου, η χρηματοδότηση έκτακτων δράσεων, για τις οποίες η Κομισιόν έχει εγκρίνει τη διάθεση πόρων ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ για το 2015.

Μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης της Υπεύθυνης Αρχής θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και για τις τρεις επιμέρους διαχειριστικές αρχές, που στόχος είναι να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2016.

Πρόκειται για την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (υπήρχε ήδη ως δομή και είναι στελεχωμένη με 53 άτομα), τη διαχειριστική αρχή της Υπηρεσίας Ασύλου, που υπήρχε αλλά χρειάζεται αναδιάρθρωση, και την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, Υποδοχής και Ένταξης (ΥΔΕΠΑΥΕ) του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που βρίσκεται στο πιο ανώριμο στάδιο, γιατί ιδρύθηκε ως νέα δομή.

Η τελευταία αρχή, υπεύθυνος της οποίας θα είναι ο Γιώργος Καρατζόγλου, δεν έχει προλάβει να στελεχωθεί λόγω της απαγόρευσης μετακινήσεων δημοσίων υπαλλήλων που επιβλήθηκε με την προκήρυξη των εκλογών. Σύμφωνα πάντως με το οργανόγραμμα που είναι έτοιμο, θα απασχολήσει 40 άτομα.

Το ΒΗΜΑ

Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε το βράδυ της Δευτέρας η απόφαση για τη συγκρότηση και τη διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ), την οποία υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για την Προστασία του Πολίτη, κ. Αντώνης Μακρυδημήτρης και ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης.

Η ΥΔΕΑΠ ως εντεταλμένη Αρχή αναλαμβάνει την άσκηση μέρους των καθηκόντων της υπεύθυνης Αρχής στους τομείς του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014.

Έτσι, από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Β’, αρ. φ. 1880/7.9.2015) ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση των 30 εκατ. ευρώ από τις Βρυξέλλες για τη δημιουργία δομών φιλοξενίας των πτροσφύγων, καθώς πρόκειται ακριβώς για την Αρχή αυτή που θα διαχειρίζεται τα κονδύλια για τις σχετικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ένταξης: «Η ΥΔΕΑΠ ως Εντεταλμένη Αρχή, δύναται να αναλαμβάνει και τη διαχείριση πρόσθετων συμπληρωματικών των ως άνω Ταμείων επενδυτικών και μη προγραμμάτων ή δράσεων, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης […] Στο πλαίσιο αυτό διαχειρίζεται το Πρόγραμμα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009−2014, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 16859/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 355 υπουργική απόφαση από 7.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 947), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη διάρθρωσή της, στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι συγκροτείται στα εξής τμήματα

* Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας − Τομέας Σύνορα και θεωρήσεις. Αναλαμβάνει όλους τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, πλην δράσεων χρηματοδότησης περί αύξησης της ικανότητας διαχείρισης και κάλυψης λειτουργικής ενίσχυσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

* Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας − Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας. Αναλαμβάνει τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους.

* Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Αναλαμβάνει όλους τους ανωτέρω ειδικούς στόχους.

* Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Αναλαμβάνει τον ειδικό στόχο της Πολιτικής Επιστροφών καθώς και δράσεις χρηματοδότησης της εκκαθάρισης αιτημάτων ασύλου βάσει του παλαιού συστήματος εξέτασης αυτών από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας του ειδικού στόχου της Ανάπτυξης ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

* Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Αναλαμβάνει τους αμέσως προηγούμενους ειδικούς στόχους.

* Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης.

Τα Τμήματα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης έχουν ως αρμοδιότητες:
* Την κατάρτιση και αποστολή στην Υπεύθυνη Αρχή θέσεων και κατευθύνσεων σχετικά με τις πολιτικές που θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα ανά ειδικό και εθνικό στόχο και δράση.

* Την εξειδίκευση και την αποστολή προς έγκριση στην Υπεύθυνη Αρχή των επιλέξιμων δράσεων που εμπερικλείονται στο εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα ανά ειδικό στόχο, εθνικό στόχο, δράση για κάθε οικονομικό έτος.

* Την εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας για έργα και δαπάνες έργων για όλες τις δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση και αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

* Τη διοργάνωση και δημοσίευση των προσκλήσεων για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, την αξιολόγηση και επιλογή των τελικών δικαιούχων και την διοργάνωση και δημοσίευση της επακόλουθης επιλογής και ανάθεσης έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος.

* Την κατάρτιση σύμφωνου αποδοχής όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 1042/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κατάρτιση απόφασης ένταξης της δράσης.

* Τη μέριμνα για την εξασφάλιση της συνοχής, της συμβατότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ευρωπαϊκών διατάξεων.

* Την υποβολή προτάσεων προς την Υπεύθυνη Αρχή για την αναθεώρηση του εθνικού προγράμματος.

* Την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή της ΥΔΕΑΠ σε ειδικές, ενωσιακές δράσεις, επείγοντα μέτρα των ειδικών Κανονισμών των Ταμείων και σε ερευνητικά συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά έργα.

* Την οργάνωση και παρακολούθηση της αξιολόγησης των εθνικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της υποβολής των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

* Τη μέριμνα ότι οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αξιολογήσεις των δράσεων των προγραμμάτων του Ταμείου, λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση αυτών.

* Την εξέταση της ικανότητας των δικαιούχων των έργων, να πληρούν τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης.

* Την καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα των στοιχείων των δράσεων που απορρέουν από τα εκδοθέντα έγγραφα του Τμήματος και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της καταχώρισης στοιχείων των δράσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Το ΒΗΜΑ

Διυπουργική σύσκεψη υπό την πρωθυπουργό Βασιλική Θάνου για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση έχει θέσει ως πρώτης προτεραιότητας το ζήτημα του προσφυγικού και επικεντρώνει τις προσπάθειές της στο χειρισμό των μεταναστευτικών ροών.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση:

Δημιουργείται Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών, στο οποίο θα συμμετέχουν στελέχη των υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας, καθώς και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων.
Δρομολογεί δράσεις για τη βελτίωση, υλικοτεχνική ενίσχυση και στελέχωση των υφιστάμενων υποδομών υποδοχής και περίθαλψης, καθώς και για την επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και ταυτοποίησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, που καταφεύγουν στη χώρα.
Ενεργοποιούνται οι διαδικασίες για την άμεση αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλληλεγγύης και κοινοτικών κονδυλίων, προς αντιμετώπιση της μαζικής εισροής προσφύγων και μεταναστών.
Επισπεύδεται η απορρόφηση των διαθεσίμων πόρων από τα προγράμματα αποκατάστασης και υποστήριξης της νησιωτικής οικονομίας, με στόχο την ανακούφιση των κοινωνιών των νησιών του Αιγαίου, που δέχονται τον κύριο όγκο των εισροών.

Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιωάννης Μουζάλας, ανέφερε ότι τα μέτρα θα έχουν στόχο, μέσα σε σύντομο χρόνο, σε ανθρώπινα χρονικά πλαίσια, να νοιώσουν οι πρόσφυγες και οι κάτοικοι των νησιών μία βελτίωση για την κατάσταση που βιώνουν.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα αποφευχθεί η κρίση» δήλωσε ο κ. Μουζάλας, τονίζοντας ότι η επίλυση του προσφυγικού προβλήματος απαιτεί την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανακούφιση των πληθυσμών και υπογράμμισε ότι το ζήτημα πρέπει να διεθνοποιηθεί σε επίπεδο ΟΗΕ.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, ασφαλώς, μία υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει το προσφυγικό ζήτημα, υπογράμμισε, όμως, ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κ. Θάνου θα είναι πολύ συγκεκριμένα για τη βελτίωση των συνθηκών.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης Γιάννης Μουζάλας, "η υλοποίηση των μέτρων αυτών θα δώσει ανάσα στα νησιά".

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ στην οποία παρέστη, η Λέσβος δέχεται το 50% του όγκου των προσφύγων-μεταναστών που φτάνουν στη χώρα μας, η Σάμος το 26%, η Κως το 14% και ακολουθούν η Χίος, η Λέρος και άλλα νησιά.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υπουργοί, τα χαρτοφυλάκια των οποίων, σχετίζονται με τη διαχείριση του προβλήματος.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση έχει θέσει ως πρώτης προτεραιότητας το ζήτημα του προσφυγικού και επικεντρώνει τις προσπάθειές της στο χειρισμό των προσφυγικών ροών.

Μια εικόνα για τους στόχους που έχει θέσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση έδωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προετοιμάζει τις θέσεις που θα παρουσιάζει κατά τη Σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών στις 14 του μηνός.

Επιπλέον, ο Γ.Μουζάλας πρόκειται να συνοδέψει κλιμάκιο της Κομισιόν, στο οποίο συμμετέχει και ο επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος στην Κω την Πέμπτη.

tovima.gr

Σελίδα 1 από 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot