arxiki selida

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ

Φαίνεται ότι η μόνη περίπτωση απειλής κορωνοϊού στο νησί μας είναι αυτή που αφορά στη δημοκρατική λειτουργία και τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου διατίθεται αποκλειστικά για να χαριτολογεί ο κύριος Νικηταράς.

Δεν είναι «κατάλληλη» για να συνεδριάσει το 11μελές Κοινοτικό Συμβούλιο της Κω μόνο και μόνο επειδή την πρόταση έκαναν -γραπτώς – οι κοινοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας Καβούλης Αλέξανδρος και Κάππας Νίκος.

Είναι όμως απόλυτα κατάλληλη για να συνεδριάσει το Δ/Σ του ΔΟΠΑΒΣ που επίσης είναι 11μελές!!! Τα παιδία παίζει!

Άρα τελικά επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται οι δια ζώσης συνεδριάσεις…!!!

Χθες είδαμε φωτογραφίες από σύσκεψη στο γραφείο του δημάρχου με τις καρέκλες κολλητές!

Ποια κοινωνική αποστασιοποίηση και πράσινα άλογα… μοναδικός στόχος να μην συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο.

Τα κοινοτικά συνεδριάζουν κανονικά με αποκορύφωμα αυτό της Αντιμάχειας σε χώρο που χωρά ίσα- ίσα ένα τραπέζι.

Μόνο η αντιπολίτευση του δημοτικού συμβουλίου απ’ ότι φαίνεται φέρει τον κορωνοϊό και απειλεί τη δημοτική αρχή που δια-περιφέρεται για να σκοτώσει το χρόνο.

Και για να μην παίζουμε την κολοκυθιά ως πότε νομίζετε ότι θα κρύβεστε από τους πολίτες και θα εμπαίζετε το δημοτικό συμβούλιο.

Επιμένουμε στην αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιμένουμε σε δια ζώσης συνεδρίαση η οποία ποτέ και από κανέναν δεν απαγορεύθηκε.

Έως τότε δεν θα νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας τις αυθαίρετες λογικές με τις οποίες θέλετε να καλύψετε την αδράνεια και την αδιαφάνεια των πράξεων σας όσες «εμπιστευτικές» επιστολές και να λάβουμε!!!

Και αν η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου δεν μπορεί να καλύψει τα υγειονομικά πρωτόκολλα σας προσκαλούμε στο Πυλί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου (χωρητικότητας 200 και πλέον ανθρώπων) όπου 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Δήμαρχος και η Γραμματέας του ΔΣ μπορούν να συνυπάρξουν τηρώντας ΕΥΛΑΒΙΚΑ τις αποστάσεις!!!

Ευκαιρία είναι να δείτε τι γίνετε και σε κανένα χωριό…

Κλείνοντας, μία παρατήρηση για την ώρα της συνεδρίασης. Ο κος Πρόεδρος του ΔΣ μπορεί να είναι συνταξιούχος και να μην έχει να κάνει τίποτα καλύτερο στις 11 το πρωί. Οι υπόλοιποι της Δημοτικής Αρχής επίσης μπορεί να θεωρούν ότι δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν προσφέροντας στους δημότες…

Εμείς όμως κυρίες και κύριοι εκείνη την ώρα εργαζόμαστε και έχουμε την απαίτηση, όπως άλλωστε προβλέπεται, οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να επανέλθουν στο κανονικό τους ωράριο που για τη θερινή περίοδο είθισται να ξεκινούν στις 7 το απόγευμα.

Εν αναμονή των ενεργειών σας για την αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.

ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΥΦΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Δ.Π. «ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη, 27 Μαϊου, στις 11 το πρωϊ, με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο αρθρ. 10 παρ. 1 της 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ-55 Α/11-3-2020) “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19)”, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α').

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

Εναρμόνιση των χρήσεων γης της υπό θεσμοθέτησης πολεοδομικής μελέτης βιοτεχνικού πάρκου (βιοτεχνική ζώνη) Δήμου Κω με τις χρήσεις γης του Π.Δ. 59/21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α/21-6-2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
Λήψη απόφασης για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτων, για τη στέγαση σχολικών μονάδων. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Μήτρου Εμμανουήλ).
Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε ανοικτά γήπεδα μπάσκετ Δήμου Κω», προϋπολογισμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση σχεδίου, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
Αποδοχή της ΚΥΑ για την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και παραλίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
Έγκριση Α’ Τριμηνίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων οικον. έτους 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου από τον χώρο του παλαιού Οινοποιείου.” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου Δήμου Κω», στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019»” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δικαίου.” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση στίβου και ηλεκτροφωτισμού στο νέο στάδιο Ανταγόρας». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2020 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση – διευθέτηση ανοικτού καναλιού ομβρίων οδού Ασκληπιού (επικαιροποίηση μελέτης Α.Μ. 36/2012), (Α.Μ. 35/2020)”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδου Ζηπαρίου», προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση σχεδίου, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Αποκατάσταση στίβου και ηλεκτροφωτισμός στο νέο στάδιο Ανταγόρας» προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, έγκριση σχεδίου, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
Έγκριση ανάθεσης μελέτης σε ιδιώτη μελετητή με θέμα: «Οριστική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγίσματος (ΕΕΣ) ΧΥΤΑ Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
Διακοπή εργασιών του έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω, (Α.Μ. 6/2018 )”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρησης ακινήτου επί της οδού Θεοφράστου στο Λύκειο Ελληνίδων παρ. Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
Έγκριση αιτήματος κ. Τσαγκάρη Νεκτάριου περί μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου στη δημοτική κοινότητα Κεφάλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Κατασκευαστική – Τουριστική Εμπορική Επιχείρηση Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο: «Ε.Κ.Τ.Ε.Μ. Α.Ε.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
Καθορισμός της αξίας τμημάτων προερχόμενα από την μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης γηπέδων εγκαταστάσεων εκ του ακινήτου με ΚΜ 350Α γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας “IKOS ARIA A.E. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
Γνωμοδότηση επί του αιτήματος των αδελφών Χατζηγεωργίου κληρονόμων Σταματίου Χατζηγεωργίου περί παραίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τμήμα της Τ.Δ. 212 (ΚΜ 949) αγροκτήματος Κεφάλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
Έκφραση γνώμης για την εκποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τμήματος του Τ.Δ. 909 εκτάσεως 1.490,00 τ.μ. (το οποίο προέρχεται από την Κ.Μ. 169 Γαιών Αντιμάχειας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
Ορισμός Δεκτικών Κωδικών Προϋπολογισμού για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής ΔΕΗ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 341/2019 απόφασης του Δ/Σ περί ορισμού Μελών στο Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ως προς τη διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού της συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
Αντικατάσταση μελών της επιτροπής του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ Ι) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (TEBA/FEAD), κατόπιν αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω φόρτου εργασιών των στελεχών της Δ/νσης που συμμετέχουν σ’ αυτήν. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει την Παρασκευή, 3 Απριλίου, στις 11.00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της ΠΝΠ 11/11-3-2020, ΦΕΚ-55 Α/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19)”, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του αρθρ. 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ-53 Α /11-3-2020).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1) Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
2) Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του νησιού που πλήττονται από το πάγωμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, που θα πληγεί από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
3) Ενίσχυση της αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία προκειμένου να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
4) Λήψη απόφασης για τη δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού, βάσει του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ -53 Α /11-03-2020), με τη συμμετοχή των Δήμων Αστυπάλαιας και Νισύρου. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
5) Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κω στη Γ.Σ. της υπό εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: “Ανώνυμη Μικτή Τεχνική Εταιρεία Κοινότητας Αντιμάχειας (Α.Τ.Ε.Κ.Α.)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
6) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω για τη συμμετοχή του στη Γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: “Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ.), ” ως μοναδικός μέτοχος της Α.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
7) Απαλλαγή Υπόλογων Διαχειριστών πάγιας προκαταβολής έτους 2019 – Ορισμός νέων Υπόλογων Διαχειριστών παγίας προκαταβολής για τις Κοινότητες Κω, Ασφενδιού, Πυλιου, Αντιμάχειας, Καρδάμαινας Και Κεφάλου – Λήψη Απόφασης περί ανοίγματος Τραπεζικών Λογαριασμών Ειδικού Σκοπού για την κατάθεση των πόσων των πάγιων προκαταβολών για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

Γραφείο Τύπου

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ,
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ,
<μετά την από 22/11/2019 αναβληθείσα συνεδρίαση
(υπ’ αριθμ. πρωτ.: 28411/29-11-2019 πρόσκληση)>
ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 12:00 Μ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 163 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3463/2006,
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
“ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου, στις 18.00, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 475/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, για τη διεκδίκηση από τον Δήμο Κω τμήματος εμβαδού 70.000 τ.μ. με Α.Β.Κ. 963 δημοσίου ακινήτου αρμοδιότητας της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., (Κ.Μ. 2708 γαιών Κω εξοχής). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
Λήψη απόφασης για τη διεκδίκηση από τον Δήμο Κω τμήματος της Κ.Μ. 2708 γαιών Κω εξοχής, εμβαδού 70.000 τ.μ. με Α.Β.Κ. 963 δημοσίου ακινήτου αρμοδιότητας της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., (περιοχή Νέας Αλικαρνασσού), λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, (συνεδρίαση της 19/01/2020). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και Τ.Ε.Ε. για την αξιοποίηση τμήματος της Κ.Μ. 2708 γαιών Κω εξοχής, εμβαδού 70.000 τ.μ. με Α.Β.Κ. 963 δημοσίου ακινήτου αρμοδιότητας της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., (περιοχή Νέας Αλικαρνασσού), για τη σύνταξη μελετών ήπιας χρήσης. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
Ενημέρωση για την πραγματοποιηθείσα ημερίδα με θέμα: «Ανάδειξη της Ιπποκρατικής Ταυτότητας της Κω» και ορισμός Μελών ομάδας εργασίας. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
Έκφραση γνώμης για την ανάθεση της μελέτης: «Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου στη Δ.Ε. Δικαίου», σε εξειδικευμένο γραφείο, λόγω αδυναμίας της Τεχνικής Υπηρεσίας να συντάξει την μελέτη. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κας. Κασσιώτη Γεωργία).
Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλης», (Α.Μ. 08/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κας Κασσιώτη Γεωργία).
Έγκριση αιτήματος κου Ιωάννου Παναγιώτη για τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 9378/15-04-2019 συμφωνητικού εκμίσθωσης ισόγειου δημοτικού καταστήματος (Γ’) στην οδό Αντ. Ιωαννίδη 3 στη δυτική πλευρά του κτιρίου του Δημαρχείου, εντός της Κ.Μ. 570 οικοδ. Πόλεως Κω Ο.Τ. 29 ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κω. (Εισηγητής: Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κω, για το έτος 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού και παραλίας περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κω, ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

 

Γραφείο Τύπου

 

Σελίδα 1 από 57

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot