Η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων στη συνεδρίαση της στις 17 Ιουλίου 2018, ενέκρινε τη διενέργεια δημοπρασίας για την «Εξεύρεση Ακινήτου προς αγορά για την Ανέγερση Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Καλυμνίων».
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική.
Περιγραφή του ακινήτου
Ο Δήμος Καλυμνίων προτίθεται να ανεγείρει Νέο Κλειστό Γυμναστήριο τύπου ΤΙ 1 β ή ΤΙ Ια σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το συγκρότημα του Κλειστού Γυμναστηρίου θα αποτελείται από ένα ενιαίο λειτουργικά κτίριο με τρία βασικά τμήματα:
1. Την αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής
2. Το συγκρότημα των βοηθητικών χώρων (αποδυτήρια, γραφεία διαιτητών – διοίκησης, ιατρείο κλπ.)
3. Κερκίδες και βοηθητικούς χώρους θεατών, χώρους υγιεινής κλπ.
Επίσης ο περιβάλλον χώρος του Γυμναστηρίου θα περιλαμβάνει τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης οχημάτων (λεωφορείων και αυτοκινήτων), πεζοδρόμιο περιμετρικά του κτιρίου και όλες τις απαιτούμενες σκάλες και ράμπες για είσοδο των θεατών αλλά και των ΑΜΕΑ.
Η επιφάνεια του κτιρίου θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.600,00 τ.μ. περίπου, το ύψος του θα φθάνει τα 12,50 μέτρα περίπου, ενώ η κάλυψη του χώρου με τα απαιτούμενες σκάλες, ράμπες και πεζοδρόμια θα ανέρχεται περίπου στα 2350,00 τ.μ. (54×43 μέτρα περίπου).
Η ακριβής εμβαδομέτρηση τόσο των χώρων του κτιρίου όσο και του αύλειου χώρου θα προκόψει κατά την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του έργου
Η έγκριση και η υπογραφή της χρηματοδότησης του έργου “Κατασκευή εξεδρών στο Μαρμάρι και στο Τιγκάκι” από τον αρμόδιο Αν. Υπουργό Οικονομίας κ. Χαρίτση, μας φέρνει μια ανάσα από την υλοποίηση του.

Αυτή τη στιγμή, ο Δήμος Κω αναμένει μόνο την έγκριση των περιβαλλοντικών μελετών, έχοντας ολοκληρώσει κάθε άλλη διαδικασία, προκειμένου να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου.
Πρόκειται για δύο σημαντικά έργα, που περιλαμβάνουν κατασκευή εξεδρών μέσα στη θάλασσα σε Τιγκάκι και Μαρμάρι, με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ.
Οι σκάλες θα κατασκευαστούν στις παλιές τους θέσεις, εκεί δηλαδή που υπήρχαν κατά το παρελθόν και εξυπηρετούσαν το εμπόριο ντόπιων γεωργικών προϊόντων με τα γειτονικά νησιά.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα έργο που μετατρέπεται σε ένα αόρατο νήμα που ενώνει εικόνες από το παρελθόν του νησιού και ζωντανές μνήμες με την προοπτική του αύριο.
Η πρώτη προσπάθεια για την υλοποίηση αυτών των έργων έγινε το 2010 από τη δημοτική αρχή του πρώην Δήμου Δικαίου με Δήμαρχο τον κ. Μιχάλη Χατζηκαλύμνιο.
Η προηγούμενη δημοτική αρχή του Οράματος αδιαφόρησε για την υλοποίηση του έργου.
Η Νέα Δημοτική Αρχή έθεσε ως στόχο από τους πρώτους μήνες την κατασκευή των δύο εξεδρών και μέσα στο 2016 προχώρησε τη σχετική μελέτη. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν τα δύο αυτά έργα.
Η εξέδρα της παραλίας Μαρμαρίου θα έχει μήκος 70 μέτρα και της παραλίας Τιγκακίου 120 μέτρα μέσα στη θάλασσα.
Τα έργα θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τις δύο περιοχές αποτελώντας άξονες γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθούν ποικίλες δραστηριότητες αναψυχής, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά την καθημερινή ζωή των κατοίκων, ενώ παράλληλα θα αποτελέσουν πόλο έλξης για τους επισκέπτες και τουρίστες του νησιού.
Εμείς απαντάμε με έργα.
Η Κως προχωρά μπροστά με έργα.”
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» σε συνεργασία της Περιφέρειας με τον Δήμο Πάτμου για την ένταξη του
Το νέο δίκτυο ύδρευσης της Σκάλας Πάτμου, ένα έργο πνοής που έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, της καταλληλότητας του πόσιμου νερού, περνά στο στάδιο της υλοποίησης.
Μετά την πρόσφατη έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου των τευχών της διακήρυξης και της διαδικασίας προκήρυξης του έργου «Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου», η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΝΑΙ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 2.650.000 €.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00πμ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00πμ, στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο.
Λόγω της ζωτικής σημασίας του εν λόγω έργου για το νησί της Πάτμου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Οκτώβριο του 2016, εξασφάλισε τη χρηματοδότησή του με πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, εντάσσοντάς το στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». Λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του έργου και σε συνεννόηση με τον Δήμο, προτάθηκε από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο, η ένταξή του στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Ε.Π., που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παράλληλα, η Περιφέρεια συνήψε Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Πάτμου, βάσει της οποίας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, ανέλαβε την ωρίμανση και κατασκευή του έργου, ως φορέας υλοποίησης. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Πάτμου.
Το νέο δίκτυο ύδρευσης στην Σκάλα της Πάτμου έρχεται μεταξύ άλλων να απαλλάξει τους κατοίκους του νησιού από το πεπαλαιωμένο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, πρόβλημα που έχει ταλανίσει επί σειρά ετών τον Δήμο Πάτμου. Επιπλέον, η παλαιότητα του δικτύου προκαλεί συχνές θραύσεις που έχουν επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Το έργο αφορά την κατασκευή των απαιτούμενων υδρευτικών έργων του οικισμού της Σκάλας και ειδικότερα των έργων μεταφοράς νερού, των έργων αποθήκευσης και των έργων διανομής, καθώς και των έργων ύδρευσης της περιοχής Μελόι. Τα υφιστάμενα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, τα οποία είναι πεπαλαιωμένα και με λειτουργικά προβλήματα, καταργούνται, ενώ διατηρούνται οι υφιστάμενες ιδιωτικές παροχές. Το συνολικό μήκος των νέων δικτύων ανέρχεται σε 31,6 km περίπου. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται δύο νέες δεξαμενές αποθήκευσης νερού, ένα νέο αντλιοστάσιο ύδρευσης καθώς και η ανακατασκευή 1.000 αναμονών συνδέσεων των διατηρούμενων ιδιωτικών παροχών ύδρευσης.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Στις 16 Απριλίου ξεκινούν για φέτος οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας από το Υπουργείο Οικονομικών, για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή κοινού, συνεχίζοντας την επιτυχημένη προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι τον Ιούνιο.
Το υπουργείο, μέσω των ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών του, αλλά και της απλούστευσης του συνόλου της διαδικασίας, προσδοκά τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή από ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των εσόδων από πλευράς του Δημοσίου.
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, επενδύοντας ακόμα περισσότερο στον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια της διαδικασίας, στοχεύει στην οργάνωση και διεξαγωγή ακόμα μεγαλύτερου αριθμού ηλεκτρονικών δημοπρασιών μέσα στο 2018, με απώτερο σκοπό την πλήρη καθιέρωση του θεσμού τα επόμενα χρόνια.
Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία για το πρόγραμμα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση: http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/aigialos Υπουργική Απόφαση Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 2042/Β΄/14.06.2017.
Ο Δήμος Κω ανακοινώνει ότι Προκηρύσσει Επαναληπτική περιληπτική Δημοπρασία για τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας που προέκυψαν άγονα από την 1η δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 12/03/2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5561/28-02-2018 αρχική διακήρυξη Δημοπρασίας του Δημάρχου Κω.

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διενεργηθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ.5561/28-02-2018 αρχικής διακήρυξης δημοπρασίας του Δημάρχου Κω, την 19η του μηνός Μαρτίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2018, στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, για τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας που προέκυψαν άγονα εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, ως κατωτέρω:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
• Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας και ώρα 9:00π.μ..
• Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου και ώρα 12:30π.μ.
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ:
• Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού στο Ζηπάρι, και ώρα 09:00 π.μ.
• Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου από ώρα 11:30 π.μ.
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ:
• Στα γραφεία του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, επί της οδού Ακτής Κουντουριώτη 23, και ώρα 09:00 π.μ..
Πληροφορίες για την διαδικασία της δημοπρασίας τα δικαιολογητικά, τις θέσεις των τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας που προέκυψαν άγονα από την 1η δημοπρασία και επαναδημοπρατούνται, τους κωδικούς αριθμούς και τους σχετικούς χάρτες αυτών, παρέχονται από το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών και από τα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων κατά τις εργάσιμες ημέρες.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 1. Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών 22420 25462
2. Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού 22423 60013
3. Δημοτική Κοινότητα Πυλίου 22420 41204
4. Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας 22420 91137
5. Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου 22420 71208
Το πλήρες κείμενο της (επαναληπτικής) προκήρυξης της δημοπρασίας βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω www.kos.gov.gr
Γραφείο Τύπου Δήμου Κω
Σελίδα 1 από 7

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot