arxiki selida

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 575

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στις 26 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη & ώρα 16:00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη που έχουν ως εξής:
1.    Ενημέρωση των Μελών του Δημοτικού Συμβούλιου για την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας και την καθιέρωση του Τοπικού Σήματος Ποιότητας Προστασίας του Περιβάλλοντος, στις ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.
2.    Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΕΣΤΙΑ».
3.    Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΣ».
4.    Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Προπονητηρίου στην Δ.Κ. Πυλίου, (Α.Μ.: 24/2013).»
5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2014 – Τροποποίησης του Ο.Π.Δ. Δήμου Κω (τεχνικού προγράμματος & πίνακα στοχοθεσίας).
6.    Έγκριση για την παράταση εκτέλεσης του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση στη πόλη της Κω βελτιωτικές παρεμβάσεις και επέκταση ποδηλατοδρόμων στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου πόλεως Κω, (Α.Μ.: 32/2012).»
7.    Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση στην πόλη της Κω – Αποκατάσταση πάρκου στο Ο.Τ. 25.»
8.    Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση Παιδικού Σταθμού Ζηπαρίου».
9.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2014 μελέτης & λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Οριζόντιες κυκλοφοριακές διαγραμμίσεις».
10.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή εσωτερικών οδών Ζιάς (Α.Μ.: 55/2009).»
11.    Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπράτησης.
12.    Έγκριση πρακτικών φορολογικής επιτροπής Δήμου Κω.
13.    Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ιδιοκτήτη ακινήτου που βρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Κω.
14.    Λήψη απόφασης για τον συμψηφισμό οφειλών στο Πλατάνι της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Κω.
15.    Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση τμήματος χειμάρρου που καταλαμβάνει μέρος της Κ.Μ. 1853 Γαιών Κω – εξοχής.
16.    Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία: «ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ».
17.    Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Κω οικονομικού έτους 2014.
18.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Κω, Δήμου Κω, μετά από άγονο ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό.
19.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμηθείας φρέσκου γάλακτος Δήμου Κω, μετά από άγονο ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό.
20.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμηθείας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Ηρακλειδών του Δήμου Κω και συγκεκριμένα για την ομάδα 1: Οικοδομικά υλικά & υλικά σταμπωτών, Ομάδα 2: Επενδύσεις, Ομάδα 3: Επικαλύψεις και Ομάδα 5: Αδρανή υλικά, μετά από άγονο ανοιχτό διαγωνισμό.
21.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Κω, του Δήμου Κω και συγκεκριμένα για την Ομάδα 1: Οικοδομικά υλικά & υλικά σταμπωτών, Ομάδα 2: Επενδύσεις, Ομάδα 3: Επικαλύψεις και Ομάδα 5: Αδρανή υλικά, μετά από άγονο ανοιχτό διαγωνισμό.
22.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Κω.
23.    Λήψη απόφασης για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Κω σε εφημερίδες.
24.    Λήψη απόφασης κατόπιν σχετικών αιτημάτων για την επιχορήγηση δράσεων πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων από τον Δήμο Κω και ψήφιση πιστώσεων.
25.    Έγκριση της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 81/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.
26.    Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
27.    Έγκριση καταστάσεων δικαιούχων βοσκής έτους 2014.
28.    Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινούμενων για εκτός έδρας υπηρεσίας και ψήφιση πιστώσεων.
29.    Έγκριση  μετάβασης αιρετών για εκτός έδρας υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω, ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 4 και 5 μηνών, σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωσή της.   
Συγκεκριμένα θα προβεί στην πρόσληψη (7) ΔΕ οδηγών λεωφορείου , (4) ΔΕ οδηγών μίνι τρένου, (6) ΔΕ εκδοτών εισιτηρίων, (1) ΔΕ Ελεγκτή, (3) ΔΕ Υπάλληλων Γραφείου Κινήσεως- Σταθμαρχών και (1) ΔΕ Υπεύθυνου Προμηθειών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ανακοίνωση, στο Παράρτημα Ανακοινώσεων, στα ειδικά Παραρτήματα και στο έντυπο αίτησης, απευθυνόμενοι:
1)    Στο γραφείο του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης. (Βασιλέως Γεωργίου 1, Κτίριο Ακταίον)
2)    Ή μέσω διαδικτύου:
•    Για την Ανακοίνωση πληκτρολογούν τη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΕ7ΟΞΓΥ-Θ08
•    Για το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «27.9.2013», το ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «30.12.2013» ,  το ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «6.3.2012»  και το έντυπο αίτησης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, ακολουθούν την διαδρομή (www.asep.gr): Κεντρική σελίδα -> Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)
3)    Είτε στο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Κω, (Κανάρη 57, Κως).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ,  στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Βασιλέως Γεωργίου 1, Κως Δωδεκανήσου, Τ.Κ. 85300, υπόψιν κας Μουσελίμη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 22420262762242026276) .
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  λήγει στις 4 Μαρτίου 2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ
& ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΡΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ

Με πλήρες ωράριο και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σύγχρονης λειτουργίας και ανάπτυξης ξεκινάει την λειτουργία της από τις αρχές Μαρτίου η Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης της Κω.
Υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας, κυρίας Μαίρης Φάκκου σε συνεργασία με τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κω, τα στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου μας ολοκλήρωσαν τον σχεδιασμό εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με στόχο να προσφέρουν στην Κωακή κοινωνία ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης πρόσβασης στον παγκόσμιο πλούτο της γνώσης.
Το νέο σχέδιο ολοκληρωμένης λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης προβλέπει, μεταξύ άλλων:
Την λειτουργία της βιβλιοθήκης 6 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Σάββατο) με διευρυμένο ωράριο τις καθημερινές (9 το πρωί με 9 το βράδυ) και το Σάββατο 9 με 2 το μεσημέρι.
Την ψηφιακή καταλογογράφηση της υπάρχουσας τοπικής συλλογής και τη διάθεση βιβλιογραφικών δεδομένων μέσα από το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ) που έχει αναπτυχθεί πλήρως από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το οποίο έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται πολυγλωσσικά βιβλιογραφικά δεδομένα όλων των τύπων (μονογραφίες, περιοδικά, εφημερίδες, εικόνες, video, μουσική κ.ά.), ενώ το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άτομα με βασικές γνώσεις βιβλιοθηκονομίας και χρήσης υπολογιστών.
Τον εμπλουτισμό της υπάρχουσας συλλογής με νέα βιβλία και τεκμήρια που έχουν ήδη περιέλθει στην κατοχή του Δήμου της Κω.
Την ανάπτυξη της υπηρεσίας διαδανεισμού με την οποία ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί φωτοαντίγραφα άρθρων, πρότυπα, πατέντες και γενικά πληροφοριακό υλικό, να δανειστεί βιβλία, διδακτορικές διατριβές, πρακτικά συνεδρίων, κ.λ.π. που δεν περιλαμβάνονται στην τοπική συλλογή.
Τη δημιουργία ιστοσελίδας μέσα από την οποία ο εγγεγραμμένος χρήστης θα έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στον τοπικό κατάλογο αλλά και τους καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών ανά τον κόσμο.
Τη διασύνδεση της βιβλιοθήκης με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK).
Την σταδιακή ψηφιοποίηση των σπανιότερων τεκμηρίων που διαθέτει η βιβλιοθήκη ώστε να προστατευθούν και να γίνουν ευρύτερα διαθέσιμα στο κοινό.
Στην πρόταση που έχει καταθέσει προς το Δήμαρχο Κω η κα. Φάκκου προβλέπεται επίσης ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τόσο της βιβλιοθήκης του Πυλίου όσο και της βιβλιοθήκης της Αντιμάχειας ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πρόσβασης στην γνώση και τις πηγές πληροφόρησης που θα προσφέρει τα μέγιστα στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών του νησιού μας.
Με απόφαση Δημάρχου δημιουργείται ειδική ομάδα για την λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με υπεύθυνη την κυρία Μαίρη Φάκκου ενώ την υποστήριξη της λειτουργίας της βιβλιοθήκης σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού αναλαμβάνει η Κοιν.Σ.Επ. «Ευφραίνειν» με την πρόσληψη δύο επιστημόνων βιβλιοθηκονομίας.     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σας στέλνω την επιστολή – καταγγελία στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης) των 4 καταστηματαρχών της Πλατείας Εθνάρχου Μακαρίου (ν. Κω, νομού Δωδ/σου), οι οποίοι εδώ και 5 μήνες βιώνουν μια απίστευτη ταλαιπωρία, λόγω των έργων ανάπλασης της περιοχής τους, τα οποία δεν ολοκληρώνονται με ευθύνη - άγνωστο για ποιους λόγους - της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δηλαδή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω, και συγκεκριμένα της Προϊσταμένης κ. Χατζηπαυλή και του επιβλέποντα μηχανικού κ. Σαράντου, όπως επίσης και της εργολήπτριας εταιρείας 3Κ, καθώς και του Δήμου Κω, που δεν ενδιαφέρεται για να κλείσει τα μέτωπα και για τη βιωσιμότητα 4 και πλέον μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Παρ' ότι κάτοικοι και καταστηματάρχες στις 25/9/2013 είχαν κρούσει έγκαιρα τον κώδωνα του κινδύνου για καθυστερήσεις κι έκαναν τεράστια υπομονή, εντούτοις η Υπηρεσία δεν φρόντισε να προχωρήσει το έργο. Και μετά από 5 μήνες, έχουν γίνει (άκουσον - άκουσον για χρηματοδοτούμενο έργο που έχει δημοπρατηθεί στις 31/1/2013 !) μόνο τα σκαψίματα, τα καλουπώματα, τα μπετά και οι κυβόλιθοι στα πεζοδρόμια και στους μισούς ανοιχτούς δρόμους.
Το έργο έχει σταματήσει 2 φορές (εξαιρείται η αρχική καθυστέρηση στη γειτονική οδό Π. Τσαλδάρη) λόγω έλλειψης συντονισμού μεταξύ των Τ.Υ. και της εργολήπτριας εταιρείας 3Κ. Την 1η για σχεδόν ενάμισι μήνα και τη δεύτερη για 40 μέρες, κι αυτό γιατί δεν είχε φροντίσει η Υπηρεσία για την έγκαιρη έγκριση του τύπου των κυβόλιθων πεζοδρομίου και δαπέδου, ενώ ήξερε πως τα συνεργεία της εταιρείας δεν θα είχαν αντικείμενο εργασίας.
Χαρακτηριστική είναι η φωτό στα μπετά στις 7/11/2013, με τη μόνη εργασία που έγινε μετά να είναι οι πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων, που ολοκληρώθηκαν 2 μήνες μετά, στις 10/1/2014.
Το κερασάκι στην τούρτα της ταλαιπωρίας έβαλε και η νέα καθυστέρηση στις πλάκες του δαπέδου, που δεν είχαν παραγγελθεί έως τη στιγμή που έστειλαν έγγραφο στις 9/1/2014 και δεν έχουν παραληφθεί ακόμη.
Έπειτα από τη νέα καθυστέρηση, οι 4 καταστηματάρχες, έχοντας βιώσει την οικονομική τους εξόντωση, χωρίς λόγο και αιτία, αναγκάστηκαν να προσφύγουν στα ανώτερα ελεγκτικά όργανα εποπτείας του έργου, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε όσους κωλυσιέργησαν, ώστε να μην ξαναπάθουν άλλοι συμπολίτες οικονομική καταστροφή. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά τους στην επιστολής τους προς την κα Καλογήρου και τον κ. Ρακιντζή: ”ο προγραμματισμός, η επίβλεψη των εργασιών και η υλοποίηση χωλαίνουν, με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δηλαδή της Προϊσταμένης κ. Χατζηπαυλή και του επιβλέποντα μηχανικού κ. Σαράντου, όπως επίσης και της εργολήπτριας εταιρείας 3Κ, καθώς και του Δήμου Κω, που δεν ενδιαφέρεται για να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα της πόλης και για τη βιωσιμότητα των 4 και πλέον μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Με ευθύνη όλων αυτών, έχουμε οδηγηθεί στην οικονομική εξόντωση, χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στην περιοχή και θα λάβει τέλος η ταλαιπωρία μας. Τελευταία μας ευκαιρία είναι τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ώστε αφενός μεν να επισπεύσουν τις διαδικασίες υλοποίησης, χωρίς νέα παράταση (ώστε να μην ταλαιπωρηθούν και οι γειτονικές μας επιχειρήσεις στους υπόλοιπους παράδρομους, όπως εμείς) αφετέρου δε, να αποδώσουν τις ευθύνες σε όλους τους αρμόδιους, ώστε να κατανοήσουν το μέγεθος της ζημιάς που μας έχουν προκαλέσει”.
 
Εκ μέρους των καταστηματαρχών
Γιώργος Χ. Πασσανικολάκης


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Υπ. επικοινωνίας: Γ. Χ. Πασσανικολάκης - Τ: 22420 24342, 6942 515253
Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου – Κως 85300 / email: gpassanikolakis@yahoo.gr


Κως, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Προς
1.    Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Καλογήρου
2.    Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή

      Κοινοποίηση
1.    Δήμαρχο Κω κ. Καΐσερλη
2.    Αντιδήμαρχο Τ.Υ. Δ. Κω κ. Νικηταρά
3.    Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Κω κ. Χατζηπαυλή
4.    Επιβλέποντα Μηχανικό Τ.Υ. Δ. Κω κ. Σαράντο
5.    Τεχνική Εταιρεία 3Κ
6.    Δημοτικές παρατάξεις Δ. Κω
7.    ΜΜΕ Κω – Aftodioikisi.gr

Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Τ.Υ. Δ. ΚΩ) ΚΑΙ ΕΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (3Κ) ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΩ

Αγαπητή κ. Καλογήρου,
Αγαπητέ κ. Ρακιντζή,

Με την παρούσα, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τη μεγάλη και αναιτιολόγητη καθυστέρηση (υπερβαίνοντας κατά πολύ όλα τα χρονοδιαγράμματα) στην εκτέλεση του έργου “Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση στην πόλη της Κω – Ανάπλαση πλατείας Εθνάρχου Μακαρίου και παρακείμενων οδών”, ζητώντας από εσάς - ως εποπτεύοντες αφενός μεν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφετέρου δε τη Δημόσια Διοίκηση - την απόδοση ευθυνών για την απίστευτη ολιγωρία των εργασιών, που έχει ως συνέπεια την οικονομική εξόντωσή μας (των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούμαστε στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου του Δήμου Κω) και την ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, πεζών και κατοίκων της περιοχής.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29/1/2013, πλην όμως συμβασιοποιήθηκε στις 26/4/2013 με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 8 μηνών, δηλαδή μέχρι 26 Δεκεμβρίου 2013, με ανάδοχο εταιρεία την 3Κ (Αφοι Κρούσκου & ΣΙΑ Ο.Ε.). Οι εργασίες ξεκίνησαν στις αρχές Ιουλίου στην οδό Παναγή Τσαλδάρη (βλέπετε σχετικό συνημμένο δημοσίευμα της “aftodioikisi.gr” στις 6/7/2013), όμως λόγω τροποποίησης των αρχιτεκτονικών σχεδίων για τις θέσεις στάθμευσης στην προαναφερθείσα οδό από την Αρχαιολογία, οι εργασίες κόλλησαν για περίπου 2 μήνες. Αφού βρέθηκε λύση και οι θέσεις στάθμευσης διαμορφώθηκαν απέναντι, κι όχι πλησίον του Αρχαίου Σταδίου της Κω, ξεκίνησαν πάλι τα έργα και στις παρακείμενες οδούς (Γαλλίας και Εθνάρχου Μακαρίου), χωρίς όμως να κλείνει τ’ ανοιχτό μέτωπο της Π. Τσαλδάρη για να δοθεί στην κυκλοφορία.
Με επιστολή που στείλαμε (13 καταστηματάρχες και κάτοικοι που δραστηριοποιούμαστε και διαμένουμε στην πλατεία και στις γύρω οδούς) στις 23/9/2013 (αριθμ. πρωτ. Τ.Υ. Δ. Κω 37474) ζητούσαμε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κω και προσωπικά από την Προϊσταμένη κ. Χατζηπαυλή να φροντίσει για την επίσπευση των εργασιών στην περιοχή, λόγω χειμώνα, προωθώντας το κλείσιμο όλων των ανοιχτών μετώπων. Τονίζαμε δε ότι, οι όποιες καθυστερήσεις θα έχουν ως συνέπεια στην οικονομική επιβίωση και διαβίωσή μας, επισημαίνοντας ως κακό παράδειγμα την ολιγωρία σε ανάλογο έργο ανάπλασης στο ιστορικό Κέντρο, πλησίον του Αγίου Νικολάου (βλέπετε συνημμένη σχετική ανάρτηση - ως συνέχεια προηγούμενης - του “stathmosnet.gr”  στις 9/10/2013, ενώ ανάλογες αναφορές σχετικά με τις καθυστερήσεις στα έργα ανάπλασης, κι ειδικά στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, είχαν κάνει όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας του Δήμου Κω – σχετική συνημμένη ανάρτηση στην “aegeanews.gr” του Ν. Μυλωνά στις 28/9/2013).     
Αντ’ αυτού, ο εργολάβος που είχε ανοίξει τη Γαλλίας και τη Μακαρίου, έσκαψε και την Πλατεία, αποκλείοντας την πρόσβαση στα μαγαζιά μας και στα σπίτια των γειτόνων επί μέρες. Χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο (kosvoice.gr στις 3/10/2013 - συνημμένο) για βομβαρδισμένο τοπίο και μετακίνηση πάνω σε μαδέρια.
Βλέποντας η παρακείμενη ξενοδοχειακή μονάδα ότι το έργο προχωρά με ρυθμούς χελώνας κι ότι ανοίγονται πολλά μέτωπα, χωρίς να κλείνει κάποιο, προχώρησε στα τέλη της περασμένης σεζόν σε ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία κέρδισε και με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κω καθορίστηκε συγκεκριμένη πορεία εργασιών, τροποποιώντας το ήδη καταπατημένο χρονοδιάγραμμα, αναγκάζοντας τα συνεργεία να κλείσουν όλα τα ανοιχτά μέτωπα, κι έπειτα να προχωρήσουν στο άνοιγμα άλλων.
Το κερασάκι στην τούρτα των καθυστερήσεων έβαλε η ΔΕΥΑ της Κω, όπου λόγω της ασυνεννοησίας και της έλλειψης συντονισμού με τις Τ.Υ., πήγε κι άλλο πίσω το έργο. Τελικά, έπρεπε να μπει και ο Νοέμβρης για να ρίξουν τα μπετά και να μπορεί στοιχειωδώς να υπάρχει πρόσβαση στην Πλατεία και στις παρακείμενες οδούς.
Στα τέλη Νοέμβρη (28/11/2013) ο Ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία το διαβίβασε στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑ ΑΕ και χορηγήθηκε παράταση 3,5 μηνών αντί για 4,5 που αιτούνταν ο εργολάβος, δηλαδή έως τις 10 Απρίλη του 2014, βάσει της προηγούμενης προθεσμίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω αποφάσισε τελικά τη χορήγηση 1ης παράτασης του έργου (βλέπετε σχετική συνημμένη ανάρτηση στο “nissoskos.gr” στις 24/1/2014).      
Δυστυχώς, αντί να τρέξουν οι συναρμόδιοι το έργο, μετά από τόση ταλαιπωρία, έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Για να μπουν οι κυβόλιθοι στα πεζοδρόμια έπρεπε να περάσουν περί τους 2 μήνες, διότι άκουσον – άκουσον δεν είχαν παραγγελθεί εγκαίρως. Και μάλιστα όταν τοποθετήθηκαν μετά τα μέσα Δεκέμβρη χρειάστηκε να επανατοποθετηθούν στα τέλη Δεκέμβρη και στις αρχές Γενάρη, διότι υπήρξε αστοχία με το χώμα που μπήκαν πάνω οι κυβόλιθοι.
Μέσα σ’ αυτούς τους 2 μήνες ήταν συνεχείς οι τηλεφωνικές κρούσεις μας προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τους πολιτικούς προϊσταμένους και την εργολήπτρια εταιρεία, καταθέτοντας προτάσεις (στις 5 και στις 12 Δεκέμβρη 2013) για αισθητική αναβάθμιση της Πλατείας (αλλαγή φύτευσης και δεντροστοιχιών), αλλά και την αγωνία μας για το πότε θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις.
Με νέο έγγραφό μας στις 9/1/2014 προς την Προϊσταμένη της εξηγούσαμε ότι, είναι αδιανόητο για τεχνικό έργο (αν και δεν έχουμε τέτοιες γνώσεις) να χρειάζονται 4 μήνες για να γίνουν μόνο σκαψίματα, καλουπώματα, μπετά και πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τη στιγμή μάλιστα που σε ανάλογες περιπτώσεις - στο χρόνο αυτό - ολοκληρώνονται πλήρως εργασίες ανάπλασης, ενώ της χτυπήσαμε το καμπανάκι και για νέα καθυστέρηση στη λήψη των πλακών, οι οποίες παρ’ ότι είχε ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο τοποθέτησης των κυβόλιθων στα πεζοδρόμια, δεν είχαν παραγγελθεί.
Φτάσαμε στο σημείο να προειδοποιήσουμε όλες τις πλευρές στο εν λόγω έγγραφο μας για προσφυγή στα αρμόδια όργανα, δηλαδή σε σας (Αποκεντρωμένη και Γενικό Επιθεωρητή), ώστε να έρθουν οι συναρμόδιοι και ν’ αποφασίσουν για το μέλλον του έργου που βάλτωσε.
Στην επιστολή μας, απάντησε η Προϊσταμένη των Τ.Υ., η οποία αφού μας περιέγραψε το ιστορικό κατανοώντας το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου, μας ανέφερε ότι η Υπηρεσία θα κάνει ότι είναι δυνατόν να παραδοθεί το έργο εντός χρονοδιαγραμμάτων και πριν τη σεζόν.
Εκ του αποτελέσματος, περνώντας ήδη 1 μήνας και 10 ημέρες, με τις πλάκες να ταξιδεύουν προς Κω, αλλά να μην φτάνουν ποτέ στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών, και με την υπομονή να έχει εξαντληθεί (αφού και τα νέα έγγραφά μας τόσο στις 24/1/2014 όσο και στις 6/2/2014 πήγαν στο βρόντο), κρίνουμε ότι, ο προγραμματισμός, η επίβλεψη των εργασιών και η υλοποίηση χωλαίνουν, με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δηλαδή της Προϊσταμένης κ. Χατζηπαυλή και του επιβλέποντα μηχανικού κ. Σαράντου, όπως επίσης και της εργολήπτριας εταιρείας 3Κ, καθώς και του Δήμου Κω, που δεν ενδιαφέρεται για να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα της πόλης και για τη βιωσιμότητα των 4 και πλέον μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής.
Με ευθύνη όλων των προαναφερθέντων, έχουμε οδηγηθεί στην οικονομική εξόντωση, με κάθετη μείωση των εσόδων μας, χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες στην περιοχή και θα λάβει τέλος η απίστευτη ταλαιπωρία μας.
Τελευταία μας ευκαιρία είναι τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ώστε αφενός μεν να επισπεύσουν τις διαδικασίες υλοποίησης, χωρίς νέα παράταση (ώστε να μην ταλαιπωρηθούν και οι γειτονικές μας επιχειρήσεις στους υπόλοιπους παράδρομους, όπως εμείς) αφετέρου δε, να αποδώσουν τις ευθύνες σε όλους τους αρμόδιους, ώστε να κατανοήσουν το μέγεθος της ζημιάς που μας έχουν προκαλέσει.   
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και αναμένουμε τις ενέργειές σας.


Οι καταστηματάρχες της Πλατείας Εθνάρχου Μακαρίου:
Γιώργος Χ. Πασσανικολάκης (Ιδιοκτήτης Ο.Π.Α.Π. – ΠΡΟ-ΠΟ)
Μεχμέτ Γιαρέν (Ιδιοκτήτης κουρείου)
Γιάννης Πανέρας (Ιδιοκτήτης διαφημιστικού γραφείου)
Θεμιστοκλής Φλάμος (Ιδιοκτήτης ιχθυοπωλείου)

Ηλεκτροφωτισμός Οδικού Δικτύου από Σταυρού Πέραμα έως Αεροδρόμιο:
Ένα ακόμα μεγάλο αναπτυξιακό έργο δημοπρατείται στις 11 Μαρτίου.

Ο Δήμος της Κω αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες χρηματοδότησης μεγάλων έργων τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προχωρά στην επίλυση ενός ακόμα χρόνιου προβλήματος για ολόκληρο το νησί με προεκτάσεις που αγγίζουν τόσο την ασφάλεια των συμπατριωτών μας και των επισκεπτών του νησιού μας όσο και τις δυνατότητες περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο και λειτουργώντας με τις δικές του δυνάμεις οι υπηρεσίες του Δήμου της Κω υπό την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας μελέτησαν, ενέταξαν και δημοπρατούν στις 11 Μαρτίου ένα ακόμα μεγάλο έργο προϋπολογισμού 1.400.000 Ευρώ που θα αλλάξει την εικόνα της περιοχής από Σταυρού Πέραμα έως το Αεροδρόμιο.

Ο άρτιος ηλεκτροφωτισμός με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας του οδικού δικτύου 9 χιλιομέτρων από Σταυρού Πέραμα έως Αεροδρόμιο αποτελεί την πρώτη φάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που προβλέπει την επέκταση του ηλεκτροφωτισμού μέχρι την Κέφαλο και πάνω σε αυτόν τον σχεδιασμό εργάζονται ήδη τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ώστε να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να εξευρεθούν άμεσα οι απαιτούμενοι πόροι για την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης μέχρι την Κέφαλο.

Παράλληλα το συγκεκριμένο έργο αναδεικνύει και την ικανότητα του Δήμου της Κω να αναπτύσσει συνεργασίες και να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εργαλεία που παρέχει η νομοθεσία καθώς στην συγκεκριμένη περίπτωση για την ανάληψη της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου από το Δήμο της Κω υπεγράφη και σχετική Διαβαθμιδική Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο ξεκάθαρος προγραμματισμός και οι στοχευμένες επιλογές της Δημοτικής Αρχής στον τομέα χρηματοδότησης των έργων που υλοποιούνται σε ολόκληρο το νησί έχει εξοικονομήσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των Κώων πολιτών ενώ παράλληλα έχει επιταχύνει την υλοποίηση ενός τεράστιου αριθμού έργων, γεγονός πρωτοφανές για μία δημοτική περίοδο μόλις τριών ετών.   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot