Μετατάσουμε την Καμπούρογλου Άννα – Βασιλεία του Αλεξίου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Χειριστών- Εμφανιστών από το Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Παν. και Αγλ. Κυριακού» στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω

με μεταφορά της θέσης στον κλάδο ΔΕ Χειριστών - Εμαφανσιτών, με τον ίδιο βαθμό και Μ.Κ. που κατέχει, ύστερα από αίτηση της και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προύπολογισμό. 

Η ανωτέρω υπάλληλος έχει την υποχρέωση να παραμείνει για μία (1) δεκαετία στην υπηρεσία που μετατάσεται. 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot