arxiki selida

Η διάβρωση των ακτών είναι απόλυτα φυσική διαδικασία, η οποία όμως επιταχύνεται από την ανθρώπινη παρέμβαση.

Προκαλεί προβλήματα στις παράκτιες υποδομές και περιουσίες, εγκυμονώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των παραλιακών δρόμων, των οικημάτων, αλλά και των ανθρώπων που προσεγγίζουν την ακτή με συνέπεια σημαντικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν εν γένει, εξαιτίας της υποβάθμισης των παραλιών και των τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων. Για τους λόγους αυτούς είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης, ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες στο περιβαλλοντικό και οικονομικό περιβάλλον των διάφορων περιοχών της Περιφέρειας.

Ειδικότερα η δράση αφορά στην υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας των ακτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική. Σχεδιάζεται να αναληφθούν μέτρα προστασίας ή/και αναστροφής των φαινομένων διάβρωσης. Με ενδεικτικά μέτρα όπως, η εφαρμογή μεθόδων τεχνητής αναπλήρωσης της παραλίας και τεχνικά έργα συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισμού της άμμου και ελαχιστοποίησης των απωλειών, όπως κατασκευή κυματοθραυστών ή προβόλων ή τοποθέτηση ογκολίθων θωράκισης.

Η ακτή που υπόκειται σε διάβρωση,  βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, στην ακτή Βασιλέως Γεωργίου της δημοτικής ενότητας Κω και καλύπτει μήκος 500 μέτρων. Το φαινόμενο της διάβρωσης είναι σε συνεχή εξέλιξη, καθώς οι κυριότερες αιτίες που το προκαλούν είναι η έκθεση της περιοχής σε ισχυρούς ανέμους του βόρειου τομέα που προσβάλλουν την ακτή, σε συνδυασμό με τα ισχυρά κυματογενή ρεύματα. Το φαινόμενο της διάβρωσης της φυσικής ακτής, εμφανίζεται με πιο έντονους ρυθμούς τα μεταπολεμικά χρόνια, μετά την εκτέλεση πολλών παράκτιων έργων πλησίον της ακτής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων έργων που εκτιμάται ότι συνέβαλαν στο φαινόμενο της διάβρωσης κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος, είναι οι εγκαταστάσεις του Λιμένα και άλλες υποδομές στην περιοχή.

Η εν λόγω ακτή παρουσιάζει κατά τα τελευταία έτη έντονη υποχώρηση της ακτογραμμής με συνέπεια να απειλείται με ολική εξαφάνιση . Δεδομένου ότι το φαινόμενο της διάβρωσης στην θέση ενδιαφέροντος αλλά και στην ευρύτερη περιοχή προχωρά με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς, οδήγησε τον Δήμο της Κω να βρει τεχνικές μεθόδους αντιμετώπισης του φαινομένου οι οποίοι όμως παράλληλα δεν θα θίξουν την φυσιογνωμία και τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής,  η κατασκευή και η λειτουργία τους θα έχουν χαρακτηριστικά φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ θα διατηρηθεί παράλληλα η προσβασιμότητα στην ακτή.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε μελέτη με τίτλο «Προστασία & Αντιμετώπιση Διαβρωμένων Ακτών στο Δήμο Κω Μήκους Ακτογραμμής 500μ και Κατασκευή Σ.Π.Α.Α.».

Περιγραφή προτεινόμενων έργων

Τα προτεινόμενα από την μελέτη έργα χωροθετούνται στον θαλάσσιο και κατά ένα ελάχιστο τμήμα στον χερσαίο χώρο της εν λόγω ακτής. Η περιοχή εφαρμογής του Συστήματος Προστασίας Ακτής, καλύπτει το σύνολο της ακτής η οποία βρίσκεται έμπροσθεν της τουριστικά αναπτυγμένης παραλίας στη δημοτική ενότητα Κω. Το είδος του έργου είναι ένας συνδυασμός κατασκευής τεχνητών ύφαλων προβόλων και τεχνητής αναπλήρωσης της περιοχής του έργου, ενώ στόχος του έργου Προστασίας και Ανάπλασης ακτής είναι αφενός να ελεγχθεί η διάβρωση ως προς τα έργα υποδομής (πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, δρόμος) και αφετέρου να δημιουργηθεί ικανή ζώνη παραλίας, ειδικότερα κατά την θερινή περίοδο ώστε να φιλοξενεί τους λουόμενους και τις δραστηριότητες τους.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εξής διάταξη προτεινόμενων έργων:

• Ένα σύστημα 14 τεχνητών ύφαλων προβόλων μήκους 50

• Εισαγωγή ύφαλου αναβαθμού σε βάθος περίπου 1, 50μ.

• Διαμόρφωση νέου τεχνητού παραλιακού μετώπου με δάνειο ίζημα

tornosnews.gr

1) Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο εργαστήριο λιμενικών έργων στην σελίδα 16 είναι ανηρτημένη μελέτη <<ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΚΩ>> το έτος 2004. Δείτε εδώ http://library.tee.gr/digital/techr/2004/techr_2004_5_moutzouris.pdf. Ανέθεσε ο δήμος μελέτη στο πολυτεχνείο για την προστασία των ακτών απο την διάβρωση? Πληρώθηκε και πότε η μελέτη ?Υποβλήθηκε στην περιφέρεια η μελέτη για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να κατασκευαστεί το έργο ? Η μελέτη υπάρχει σε κλειστό συρτάρι? Τι κάνει τώρα η δημοτική αρχή ? Τι έκαναν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές? Ο δήμος έχει συνέχεια.Οφείλει η κάθε δημοτική αρχή να συνεχίζει το έργο της προηγούμενης και να μην κλειδώνουν τις μελέτες στα συρτάρια όπως επίσης έγινε και με την μελέτη του μόλου για τα κρουαζιερόπλοια από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Αλλά ουδείς ασχολείται και επικρατεί απραξία ,αδράνεια και αδιαφορία απο τις δημοτικές αρχές.
2) ΠΡΟΤΑΣΗ
α) Η δημοτική αρχή να επικαιροποιήση την μελέτη του πολυτεχνείου η όποια άλλη πρόταση και να υποβληθεί στην περιφέρεια για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για να κατασκευαστεί το έργο.
β)Η δημοτική αρχή σε συνεργασία με την 80 ΑΔΤΕ να αποσύρουν τα έργα του στρατού που είναι στην θάλασσα.
3)Προτείνεται οι δημοτικές παρατάξεις, φορείς,οι συνδημότες της πόλεως και των χωριών να εκφράσουν τις απόψεις-προτάσεις-ιδέες με γόνιμη κριτική, καλόπιστα για να βοηθήσουμε όλοι τον δήμο μας .
17 ΝΟΕ 2017
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΗΣ
20171117 155316

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά μέσα στις 3 πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε αριθμό βραβευμένων ακτών, 3η το 2016, επισημαίνει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, καθώς το διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», το πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα ποιότητας για ακτές, μαρίνες και σκάφη αειφόρου τουρισμού, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια εφαρμογής στον κόσμο και στην Ελλάδα.

Διαχρονικός στόχος της ΕΕΠΦ είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα και αξιοπιστίας του θεσμού, όπως υπογραμμίζεται. Το 1987 η Γαλάζια Σημαία ανέμιζε σε 244 ακτές σε όλο τον κόσμο και σε 7 ακτές της Ελλάδας. Σήμερα, οι χώρες έφτασαν τις 47 και οι βραβευμένες ακτές τις 3.568 παγκοσμίως και τις 430 στην Ελλάδα.

«Η Γαλάζια Σημαία είναι συλλογική προσπάθεια και η ΕΕΠΦ ευχαριστεί θερμά όλους τους διαχειριστές των ακτών και μαρινών, τους υποστηρικτές, τους χορηγούς και τους εθελοντές που στηρίζουν το Πρόγραμμα όλα αυτά τα χρόνια. Με την απαράμιλλη εργατικότητα, τους κοινούς στόχους και όραμα θα πορευτούμε για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού προς όφελος της χώρα μας» δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ, Νίκος Πέτρου.

Το 1987 μέλη του Περιβαλλοντικού Οργανισμού FEEE (Foundation for Environmental Education in Europe - Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ευρώπη) από τη Γαλλία, τη Δανία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αγγλία και την Ιταλία παρουσίασαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία». Η Επιτροπή αγκάλιασε το Πρόγραμμα με την ελπίδα να υπάρξει σύντομα συμμετοχή από πολλές χώρες της Ευρώπης. Την ίδια χρονιά η Ελλάδα γίνεται μέλος του FEEE και εφαρμόζει το Πρόγραμμα. Το 2001, το FEEE δέχτηκε ως μέλος του τη Νότια Αφρική, πρώτη χώρα εκτός Ευρώπης, και έγινε πλέον το διεθνές ‘Ιδρυμα FEE.

Από το 1992, χειριστής του Προγράμματος στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Το 1995 φιλοξένησε στο Ναύπλιο την ετήσια Γενική Συνέλευση του FEE. Το 1997 οργάνωσε το 1ο Διεθνές Συνέδριο του Προγράμματος για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 10 ετών λειτουργίας του, με συμμετοχή πολλών χωρών, στο ξενοδοχείο Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική. Παράλληλα έχει οργανώσει δύο ετήσιες συναντήσεις των εθνικών χειριστών από όλο τον κόσμο στη Ρόδο και στα Χανιά. Σημειώνεται ότι το 2016 ήταν χρονιά ορόσημο για τη χώρα μας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά η αναγγελία των παγκόσμιων αποτελεσμάτων έγινε από το FEE με ανοικτή εκδήλωση στη Χαλκιδική. Λίγο αργότερα, ο προέδρος της ΕΕΠΦ, κος Νίκος Πέτρου, εξελέγει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του FEE.

Η ΡΟΔΙΑΚΗ

Ψάξαμε και βρήκαμε 7 προορισμούς που οι περισσότεροι ταξιδιώτες δεν είχαν ιδέα ότι υπάρχουν!

Στον Πύργο του Άιφελ έχετε ήδη πάει, το Big Ben το έχετε χορτάσει και οι πιο τυχεροί ίσως έχετε δει από κοντά το Άγαλμα της Ελευθερίας, το Σινικό Τείχος, την Όπερα του Σίδνεϊ…Αν, όμως, νομίζετε ότι τα έχετε δει και τα γνωρίζετε όλα, πρόκειται να εκπλαγείτε εντός ολίγων δευτερολέπτων.

Νησί Comino, Μάλτα
Αν και εμείς τη γνωρίζουμε λόγω μικρής απόστασης, στον υπόλοιπο κόσμο λίγοι ξέρουν ότι υπάρχει μια μικρή χώρα στη Μεσόγειο που ονομάζεται Μάλτα. Ακόμα λιγότεροι ξέρουν ότι αυτή η χώρα απαρτίζεται από διάφορα νησιά, με ένα εκ των οποίων να είναι το Comino. Πρόκειται για ένα μικρό νησί μεγέθους 3,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στο οποίο βρίσκεται μια από τις πιο όμορφες λίμνες του κόσμου, η Γαλάζια Λίμνη. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με την ομώνυμη ταινία, αλλά σίγουρα τα κρυστάλλινα μπλε νερά της και η πλούσια θαλάσσια ζωή που καταγράφεται εκεί, δεν έχουν και πολλά να ζηλέψουν από το τροπικό νησί της Μπρουκ Σιλντς.
crooked forest polonia

Το Κυρτό Δάσος, Πολωνία
Κοντά στην πόλη Nowe Czarnowo στη βορειοδυτική Πολωνία, το Κυρτό Δάσος αποτελεί ένα αρκετά περίεργο θέαμα και ο λόγος είναι τα πεύκα του, τα οποία έχουν πάρει μια περίεργη κλίση –εξ ου και η ονομασία του. Εκατοντάδες πεύκα φυτεύτηκαν εκεί το 1930, ο λόγος, όμως, της σημερινής αξιοπερίεργης μορφής τους παραμένει μέχρι αυτή τη στιγμή άγνωστος, παρ’ όλο που υπάρχει μια θεωρία ότι λύγισαν στο πλαίσιο της εκμετάλλευσής τους για ξυλεία.
plitvice limnes kroatia

Εθνικό Πάρκο Plitvice Lakes, Κροατία
Βρίσκεται στη λίστα Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco από το 1979 και είναι ένα από τα παλαιότερα εθνικά πάρκα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και το μεγαλύτερο της Κροατίας. Καλύπτει μια έκταση 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων και το πλήθος των κρυστάλλινων λιμνών του είναι αυτό που «κόβει» την ανάσα στους επισκέπτες του.
skeleton akti

Η Ακτή των Σκελετών, Ναμίμπια
Θεωρείται ένα από τα πιο εχθρικά μέρη του κόσμου και η αλήθεια είναι ότι και η ονομασία της, δεν προδιαθέτει για μπάνιο και ηλιοθεραπεία. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ναμίμπια, εκτείνεται μέχρι το νότιο τμήμα της Ανγκόλα και πολλοί αναφέρονται σε αυτή ως «η Γη που ο Θεός έφτιαξε νευριασμένος» ή «οι πύλες του θανάτου». Ο λόγος: Οι αμέτρητοι σκελετοί από φώκιες και φάλαινες που έχουν εκβράσει τα κύματα του Ατλαντικού, όπως και τα περισσότερα από 500 κουφάρια πλοίων που έχουν ναυαγήσει στην περιοχή κι έχουν μείνει να σαπίζουν στην άμμο ακόμη και αιώνες. Για προφανείς λόγους, δεν πλησιάζουν εύκολα την περιοχή οι τουρίστες, αλλά οι λάτρεις του πιο… σκοτεινού τουρισμού, την έχουν υπόψη.
vatnajokull

Εθνικό Πάρκο Vatnajökull, Ισλανδία
Η Ισλανδία είναι μια χώρα πάνω στην οποία η Φύση μοιάζει να έχει μεγαλουργήσει, συγκεντρώνοντας τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, που ακόμη δεν έχουν καταφέρει να προσελκύσουν ορδές τουριστών. Το Εθνικό Πάρκο Vatnajökull στα ανατολικά της χώρας καλύπτει μια έκταση 14.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μόνο όσοι το έχουν επισκεφτεί καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για ένα μέρος που τα έχει όλα. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Ευρώπης και συμπεριλαμβάνει και το Skaftafell, μια διατηρητέα περιοχή, γνωστή για τις θεαματικές σπηλιές από πάγο.
limni retba

Λίμνη Retba, Σενεγάλη
Στα 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας της Σενεγάλης, Ντακάρ, η λίμνη Retba μεταφράζεται ως η «Ροζ Λίμνη» και είναι ξεχωριστή λόγω του ιδιαίτερου χρώματός της, αλλά και της περιεκτικότητάς της σε αλάτι (σε κάποια σημεία φτάνει το 40%. Το χρώμα της προκαλείται από τα φύκια dunaliella salina algae, που παράγουν μια χρωστική ουσία και το αξιοπερίεργο είναι ότι διάφορα είδη ψαριών έχουν προσαρμοστεί στα υψηλά επίπεδα αλατιού και αναπτύσσονται κανονικά στα νερά της.
malu semyachik rosia

Maly Semyachik, Ρωσία
Ακόμη και στα πιο βόρεια σημεία της, παρά τις χαμηλές της θερμοκρασίες, η Ρωσία διαθέτει καταπληκτικά μέρη για να επισκεφτεί κάποιος. Στη χερσόνησο Kamchatka, στα βορειοανατολικά της, υπάρχει ένα μέρος που πραγματικά αξίζει τον κόπο να φτάσει κάποιος για να το θαυμάσει: το κωνικό ηφαίστειο Maly Semyachik. Στον κρατήρα του ηφαιστείου έχει σχηματιστεί μια καυτή λίμνη μεγάλης οξύτητας και από το 1952 που το ηφαίστειο «κοιμάται», τα κρυστάλλινα, μπλε νερά της δημιουργούν μια εικόνα που μοιάζει σαν να βγήκε από καμβά.

clickatlife.gr

Στο πλαίσιο 4 και 5 Ιουνίου είχε προγραμματιστή καθαρισμός των ακτών στην Κω από την 80 ΑΔΤΕ, σήμερα ολοκληρώθηκε για άλλη μια φορά με επιτυχία.

Σελίδα 1 από 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot