Παρακάτω σας παραθέτουμε την κοινή επιστολή των τριών δημάρχων Λειψών, Πάτμου και Αγαθονησίου:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ο Ν. 4412/2016, ο οποίος αναμφίβολα εκσυγχρόνισε το θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, έχει δημιουργήσει σε υποστελεχωμένες αναθέτουσες αρχές όπως οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι κι ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα: Την αδυναμία συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων δημοσίων έργων. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα δημιουργείται από το άρθρο 221, παρ. 8 του ανωτέρω Νόμου, όπου αναφέρεται ότι «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους. Οι εναλλακτικές λύσεις που προβλέπει το άρθρο 44 του ανωτέρω Νόμου για την περίπτωση αυτή, αποδεικνύεται ότι δεν είναι λειτουργικές για την περίπτωση του πολυνησιακού χώρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διότι:

α) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία ήδη ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για μελέτες και έργα περισσότερων από είκοσι (20) μικρών νησιωτικών δήμων που δεν διαθέτουν δική τους τεχνική υπηρεσία (άρθρο 205, παρ. 4 του Ν. 3852/2010), αδυνατεί να αναλάβει το πρόσθετο βάρος διεξαγωγής και των διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων έργων αρμοδιότητας των ανωτέρω Ο.Τ.Α.

β) Η Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία βάσει Προγραμματικών Συμβάσεων έχει ήδη αναλάβει την διεξαγωγή διαγωνισμών για μέρος αυτών των Ο.Τ.Α., διαπιστώνει ότι στην πραγματικότητα το εγχείρημα είναι δύσκολο και χρονοβόρο, λόγω του όγκου της πρόσθετης εργασίας και της δυσχέρειας στην πραγματοποίηση μετακινήσεων στον νησιωτικό χώρο, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του χειμώνα. Αρκεί μόνο να αναλογιστεί κανείς τον τρόπο και τον απαιτούμενο χρόνο για την μετάβαση και επιστροφή ενός υπαλλήλου από την Μυτιλήνη στην Πάτμο, το Αγαθονήσι ή τους Λειψούς (νησιά που δεν διαθέτουν αεροδρόμιο), πόσο μάλλον εάν μάλιστα προκύψει και απαγορευτικό απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

γ) Η μεταγενέστερη πρόβλεψη του εν λόγω νόμου για δυνατότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης με φορείς της γενικής κυβέρνησης (δήμους κ.τ.λ) καθίσταται εκ των πραγμάτων ανεδαφική αφού η προσπάθεια εξεύρεσης προσφερόμενης υπηρεσίας προσκρούει όχι τόσο στην έλλειψη πολιτικής βούλησης αλλά στην άρνηση των υπηρεσιακών παραγόντων οι οποίοι επικαλούνται μονίμως φόρτο εργασίας και έλλειψη επαρκούς αριθμού υπαλλήλων στις τεχνικές τους υπηρεσίες.

Έτσι, εδώ και δύο περίπου έτη οι μικροί νησιωτικοί δήμοι δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν ούτε καν μικρής κλίμακας έργα, τα οποία αφενός επιλύουν προβλήματα και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και αφετέρου δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στον κλάδο της κατασκευής, ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι τοπικές οικονομίες των νησιών μας ήδη στερούνται πόρων που διατιθέμενοι στην τοπική αγορά θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική τονωτική ένεση, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες που δεν υπάρχει τουριστική κίνηση. Μάλιστα, πολλοί από τους συμπολίτες μας που απασχολούνται στον κλάδο της κατασκευής αναγκάζονται να μεταναστεύσουν προσωρινά προς αναζήτηση εργασίας σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας, ενώ σκέπτονται και το ενδεχόμενο οριστικής μετεγκατάστασης, το οποίο θα συνεπάγεται πληθυσμιακή αιμορραγία παραγωγικού μέρους του πληθυσμού για τα νησιά μας. Η αποτίμηση των παραπάνω στην λειτουργία των δήμων μας περιλαμβάνει το εξής οξύμωρο. Για πρώτη φορά τα μικρά νησιά βλέπουν τόσα χρήματα από τις κρατικές επιχορηγήσεις τα τελευταία 15 χρόνια, όμως αρκετά από αυτά μένουν αναξιοποίητα.

Είναι κρίμα και για την κυβέρνηση αλλά και για τους δήμους να μην μπορούν, έχοντας πετύχει το δύσκολο που είναι η εξεύρεση πόρων εν μέσω δημοσιονομικών αγκυλώσεων, να μετατρέψουν σε έργο την σκληρή προσπάθεια που καταβάλλουν, ο καθένας απ την πλευρά του. Δημιουργούνται έτσι δήμοι δύο ταχυτήτων με τους δημάρχους τους να γίνονται επαίτες των μεγαλύτερων δήμων ή της περιφέρειας ή των διαφόρων υπουργείων.

 

Για την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος σε ρεαλιστική βάση, προτείνουμε τις εξής εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά στην συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού έργων όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α., αρχής γενομένης από την κατά την άποψή μας βέλτιστη:

α) Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού από υπηρεσιακά μέλη οποιασδήποτε ειδικότητας.

Πρόκειται επί της ουσίας για επαναφορά των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008, που παρείχαν την δυνατότητα συμμετοχής στις επιτροπές διαγωνισμού και διοικητικών υπαλλήλων, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα επί σειρά πολλών ετών. Άλλωστε, η διαγωνιστική διαδικασία στην περίπτωση αυτή είναι αμιγώς διοικητικού χαρακτήρα και δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις. Με τον τρόπο αυτό, κάθε υποστελεχωμένη αναθέτουσα αρχή (π.χ. μικρός δήμος) θα αποκτήσει και πάλι την αυτοτέλειά της ως προς την διεξαγωγή των διαγωνισμών και δεν θα επιβαρύνει διοικητικά άλλους φορείς.

β)Κα Κατάθεση τροπολογίας ώστε να οριστεί φορέας ο οποίος θα χρεωθεί την ανάληψη της ευθύνης αναθέτουσας αρχής για όσους δήμους δεν έχουν τις προϋποθέσεις και ο φορέας αυτός δεν είναι άλλος από τη ΜΟΔ ΑΕ η οποία μέχρι στιγμής μας έχει στηρίξει σε άλλα θέματα πολύ αποτελεσματικά. βάσει του Ν. 4412/2016 οι μικροί δήμοι του Νοτίου Αιγαίου διαθέτουμε τεχνική υπηρεσία (την ΔΤΕ της Περιφέρειας), η οποία ασκεί κανονικά καθήκοντα διευθύνουσας υπηρεσίας στα έργα μας. Ωστόσο, λόγω φόρτου εργασίας αδυνατεί να αναλάβει και την δημοπράτησή τους, την οποία μέχρι τις 08-08-2016 ο κάθε δήμος έκανε μόνος του. Για το λόγο αυτό, αναζητούμε άλλη υπηρεσία μόνο για την διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, η οποία δεν απαιτεί μετακινήσεις των στελεχών αυτής της υπηρεσίας στα νησιά μας και μπορεί να γίνει από την έδρα της.

Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι το ρόλο της διευθύνουσας αρχής τον αναλαμβάνουν ήδη οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειες, κάτι το οποίο προβλέπει το άρθρο 205 παρ 4 του ν.3852/10 όπως προαναφέραμε και έτσι η επίβλεψη των έργων δεν αποτελεί πρόβλημα. Η ΜΟΔ τελεί υπό τη σκέπη τεσσάρων υπουργείων και με την κατάλληλη στελέχωση θα εξελιχθεί στον πολυτιμότερο συνεργάτη των δήμων μας.

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Είμαστε σίγουροι ότι η Κυβέρνηση και ιδιαιτέρως εσείς προσωπικά θα δείξετε κατανόηση και θα εξαλείψετε το ανακύψαν πρόβλημα υιοθετώντας κάποια από τις ανωτέρω προτεινόμενες λύσεις, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα και στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους και τα εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον βασικό σκοπό ύπαρξής τους, που θεωρούμε ότι είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Πέραν της σχετικής πρόβλεψης του συνταγματικού νομοθέτη, ο νησιωτικός χώρος αξίζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την προσοχή σας, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο για τα εθνικά συμφέροντα.

Με την πεποίθηση ότι παρόλο το βαρύ και γεμάτο πρόγραμμα σας, θα ενσκήψετε με ενδιαφέρον στο θέμα που μας ταλαιπωρεί, σας απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας και σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο της προαγωγής της πατρίδας μας και της προώθησης της σε ασφαλές καταφύγιο όπως προστάζει η τεράστια ευθύνη ενός πρωθυπουργού μέσα σ αυτή την κρίσιμη συγκυρία.

 

Με εκτίμηση

Οι δήμαρχοι

Λειψών, Φώτιος Μάγγος

Πάτμου, Γρηγόρης Στόικος

Tουλάχιστον επιτυχηµένο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το πρόγραµµα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων που φέρει ατύπως τον τίτλο «εφοριακός της γειτονιάς». Η πρώτη του πιλοτική εφαρµογή ανέδειξε σηµαντικά προβλήµατα και έδειξε, όπως τονίζουν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, ότι θα πρέπει τουλάχιστον να συνεχιστεί, να επεκταθεί και -γιατί όχι- να γίνει θεσµός.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», τα αποτελέσµατα της πρώτης αποστολής του «εφοριακού της γειτονιάς» κρίνονται επιτυχηµένα.

Η αποστολή αποτελούνταν από ολιγοµελή οµάδα έµπειρων στελεχών της φορολογικής διοίκησης η οποία και επισκέφθηκε νησιά της Δωδεκανήσου τα οποία αποδεδειγµένα αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις συναλλαγές τους µε την Εφορία. Τα νησιά που επισκέφθηκε η αποστολή ήταν η Πάτµος, οι Λειψοί, το Αγαθονήσι και η Χάλκη. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων οι απεσταλµένοι της ΑΑ∆Ε έλυσαν απορίες, διεκπεραίωσαν συναλλαγές, κατέγραψαν προβλήµατα και έδωσαν λύσεις σε χρονίζουσες δυσκολίες των κατοίκων. Πιο συγκεκριµένα, αυτά που έγιναν σε κάθε νησί έχουν ως εξής:

Η επίσκεψη στην Πάτµο πραγµατοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2018. Η συγκέντρωση των ενδιαφεροµένων για τη συνάντηση µε τον «εφοριακό της γειτονιάς» έγινε στον χώρο εκδηλώσεων του ∆ήµου Πάτµου, µε προσέλευση περίπου 35 ατόµων. Τα θέµατα που τέθηκαν συνοπτικά ήταν τα εξής:

Η δυσκολία µετακίνησης στην αρµόδια ΔΟΥ Κω.
Η δυσχέρεια στις µεταβιβάσεις ακινήτων λόγω διοικητικής υπαγωγής του νησιού στη Μονή Πάτµου και όχι στο ελληνικό ∆ηµόσιο.
Η οικονοµική επιβάρυνση των ιδιοκτητών επαγγελµατικών σκαφών της περιοχής για αγορά ναυτιλιακού πετρελαίου, η οποία πραγµατοποιείται κατ’ αποκλειστικότητα στα νησιά της Καλύµνου και της Σάµου και δεν απαλλάσσεται φορολογικά από το κόστος της µετακίνησης. Αυτό που εξετάζεται είναι η ένταξη του εν λόγω µεταφορικού κόστους στο απαλλασσόµενο καθεστώς από την Τελωνειακή ∆ιοίκηση.
Οι κάτοικοι διαµαρτυρήθηκαν για σκάφη τουρκικής προέλευσης, που πραγµατοποιούν εκδροµές αναψυχής στα γύρω νησιά και ανταγωνίζονται τους Ελληνες νησιώτες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης απαντήθηκαν πολλά ερωτήµατα και επιλύθηκαν θέµατα σχετικά µε οφειλές ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ρυθµίσεις οφειλών και εκκρεµότητες φορολογουµένων.

Η επίσκεψη στους Λειψούς έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2018. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο Πνευµατικό Κέντρο Λειψών, όπου συγκεντρώθηκαν 45 άτοµα. Αρκετοί κάτοικοι διαµαρτυρήθηκαν για την επιβολή προστίµου λόγω καθυστερήσεων στην υποβολή δηλώσεων, εξαιτίας της δυσκολίας µετακίνησης των φορολογουµένων προς τους λογιστές τους, που έχουν έδρα στη Λέρο.

Στη συνάντηση δόθηκαν επεξηγήσεις για τη διαδικασία σχετικά µε την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήµατος (συµπλήρωση κωδικών 075-076 που αφορούν απόσβεση ∆ηµοσίου Χρέους), χορηγήθηκαν Αποδεικτικά Φορολογικής Ενηµερότητας και εκτυπώθηκαν πίνακες χρεών, ταυτότητες οφειλών, εκκαθαριστικά σηµειώµατα, καθώς και καταστάσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9). Τέλος, απαντήθηκαν ερωτήµατα σχετικά µε τη µεταβίβαση ερασιτεχνικών σκαφών.

Η επίσκεψη στο Αγαθονήσι έγινε στις 31 Οκτωβρίου 2018. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο δηµαρχείο του νησιού, όπου συγκεντρώθηκαν 25 άτοµα. Kατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν κατευθύνσεις ως προς την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ σε ιδιοκτήτες σκαφών και χορηγήθηκαν έντυπα και βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταµείων, µέσω του Η∆ΙΚΑ, σε φορολογούµενους.

Οι κάτοικοι του ακριτικού νησιού επεσήµαναν το ζήτηµα της δύσκολης, χρονοβόρας και υψηλού κόστους µετακίνησής τους στο νησί της Κω, όπου βρίσκεται η ∆ΟΥ υπαγωγής τους.

Η επίσκεψη στη Χάλκη πραγµατοποιήθηκε την 1η Νοεµβρίου 2018. Η συνάντηση έγινε στο δηµαρχείο του νησιού, όπου συγκεντρώθηκαν 25 άτοµα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

Τυπώθηκαν καταστάσεις χρεών, ταυτότητες οφειλών και εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων.
∆όθηκαν επεξηγήσεις για τη διαδικασία ρύθµισης οφειλών.
Εκτελέσθηκαν και συµψηφισµοί χρεών.

Υπενθυµίζεται ότι µε πρόσφατο δηµοσίευµά του το «Εθνος» είχε αποκαλύψει το πρόβληµα που είχαν αντιµετωπίσει κάτοικοι µικρών νησιών της ∆ωδεκανήσου στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιµα για εκπρόθεσµες υποβολές δηλώσεων για τις οποίες δεν υπήρχε ηλεκτρονική δυνατότητα υποβολής.

Συγκεκριµένα, τους δόθηκαν οδηγίες να ταξιδέψουν έως την αρµόδια ∆ΟΥ Κω και επειδή ταξίδεψαν και πήγαν στην Εφορία µε µία ηµέρα καθυστέρηση (δεν υπήρχε δροµολόγιο νωρίτερα) τους επιβλήθηκε πρόστιµο για εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης

 

Πηγή: https://www.ethnos.gr/

Σε μια νέα πρόκληση προχώρησαν οι Τούρκοι, οι οποίοι με δημοσίευμά τους κατηγορούν τον Σταύρο Θεοδωράκη για... παραβίαση των τουρκικών συνόρων, επειδή επισκέφθηκε το Αγαθονήσι!

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα Sozcu, αναφέρει πως παρά την στήριξη που παρέχει η Τουρκία στην Ελλάδα, αυτή συνεχίζει τις «αυθάδειές»της και καταπατά τα σύνορα.
Αυτό έκανε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, και ο Σταύρος Θεοδωράκης με την επίσκεψή του στο Αγαθονήσι, και μάλιστα εγκαλεί τον Ερντογάν και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για το ότι δεν αντέδρασαν!
Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Σταύρου Θεοδωράκη:
«Παρά τη στήριξη της Τουρκίας, η Ελλάδα συνεχίζει τις αυθάδειές της. Ο αρχηγός του κόμματος «Ποτάμι», Σταύρος Θεοδωράκης, μετέβη στο Αγαθονήσι [σ.σ. στο κείμενο της εφημερίδας αναφέρεται ως «Eşek»] και παραβίασε τα σύνορα στην περιοχή στην οποία είναι υπεύθυνη η Διοίκηση της Στρατιάς του Αιγαίου της Τουρκίας. Τι έκανε ο Εrdoğan, ο Υπουργός Εξωτερικών Mevlüt Çavuşoğlu και ο Υπουργός Άμυνας Hulusi Akar; Τίποτα. Δεν έδωσαν ούτε καν μουσική «νότα» (σ.σ. λογοπαίγνιο με τη διπλωματική νότα) στην Ελλάδα».
Όλα αυτά είναι δηλώσεις του πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου Αμύνης της Τουρκίας Ümit Yalım και φιλοξενούνται σε πρωτοσέλιδο (!) άρθρο του Rahmi Turan στην κεμαλική Sözcü! Τίτλος του δημοσιεύματος; «Η Τουρκία είναι κέντρο διερχομένων;».
Καλά, την ελληνική σημαία που κυματίζει στην κορφή του Αγαθονησίου κάνουν πως δεν τη βλέπουν… Τους 200 κατοίκους και τους ψαράδες μας που ζουν στο νησί, δεν τους βλέπουν από απέναντι; Ή τους θεωρούν και αυτούς διερχόμενους;
Και για να αφήσουμε τα λογοπαίγνια: Ίσως τα πράγματα στο Αιγαίο να είναι πολύ πιο σοβαρά από όσο νομίζουμε και το βλέμμα μας προς εκείνη την πλευρά των συνόρων πρέπει να είναι μόνιμο και άγρυπνο.
Με νέες συμβάσεις συνεργασίας, χρηματοδοτεί και υλοποιεί έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων σε Ρόδο, Κω, Αγαθονήσι και Αστυπάλαια, παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια στους αντίστοιχους Δήμους
Στην υπογραφή νέων συμβάσεων συνεργασίας με Δήμους του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και στην ανανέωση υφισταμένων, προχώρησε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, με σκοπό την διάθεση πόρων για την εκτέλεση έργων συντήρησης και επισκευής σχολικών μονάδων σε νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς η σχολική στέγη αποτελεί μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Αρχής, η οποία, για το σκοπό αυτό, έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα 10 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.
Ειδικότερα:
1. Παρατείνεται ως τις 23/12/2019, η Προγραμματική Σύμβαση η οποία είχε αρχικά υπογραφεί στις 23/03/2017, ύψους 1.145.000 €, ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στον Δήμο Ρόδου.
Με βάση τα προβλεπόμενα από την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί τον Δήμο Ρόδου με το παραπάνω ποσό, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων», το οποίο αφορά στην αποκατάσταση των φθορών και στην βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων. Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την σύνταξη των μελετών και την υλοποίηση του έργου.
Την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς την παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων, συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και τον Δήμαρχος Ρόδου, Φώτης Χατζηδιάκος.
2. Κατά ένα ακόμη έτος παρατείνεται η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης, ύψους 308.000 €, μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω, για την υλοποίηση των έργων επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων του Δήμου.
Με βάση την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί τον Δήμο Κω, με το παραπάνω ποσό, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου ο Δήμος Κω, ως φορέας υλοποίησης, να εκτελέσει το έργο επισκευών-συντηρήσεων σχολικών κτιρίων.
Πρόκειται για την δεύτερη τροποποίηση της από 6/6/2016 αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, την οποία συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Κω, Γιώργος Κυρίτσης.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των φθορών και την βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων και των υπαίθριων χώρων τους.
3. Παρατείνεται κατά ένα έτος η Διαβαθμιδική Σύμβαση η οποία είχε αρχικά υπογραφεί στις 27/04/2016, ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στον Δήμο Αγαθονησίου, για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του νησιού. Παράλληλα, αυξάνεται σε 20.136,76 € η χρηματοδότηση των έργων.
Το αντικείμενο της Διαβαθμιδικής Σύμβασης που έχει συνυπογραφεί από τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, Ευάγγελο Κόττορο, αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αρμοδιότητας για χρηματοδότηση και υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης των φθορών και βελτίωσης των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των ορίων του Δήμου.
4. Υπεγράφη Διαβαθμιδική Σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Αστυπάλαιας, για την χρηματοδότηση και εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων».
Την σύμβαση, ύψους 70.000 €, με την οποία ο Δήμος Αστυπάλαιας εκχωρεί στην Περιφέρεια την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου, συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, Πανορμίτης Κονταράτος. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Αφορά στην αποκατάσταση των φθορών και την βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων και των υπαίθριων χώρων τους.
Η Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας έχει διάρκεια 16 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της.
 Σημειώνεται ότι  όλες τις σχολικές μονάδες των νησιών της Περιφέρειας έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να υλοποιηθούν, έργα συντήρησης και επισκευής, τα οποία είτε εκτελούν οι Δήμοι, που έχουν και την σχετική αρμοδιότητα, είτε εκτελεί η Περιφέρεια,  στις περιπτώσεις που οι Δήμου αδυνατούν, λόγω έλλειψης στελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών.
Με στόχο εξάλλου την βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες παράγεται το εκπαιδευτικό έργο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων. Με την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής παρέχεται στους Δήμους μια επιπλέον, σημαντική πηγή χρηματοδότησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, για την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων. Τονίζεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διεκδίκησε και πήρε χρηματοδότηση για έργα συντήρησης σχολικών μονάδων, παρά το γεγονός ότι η επισκευή και η συντήρηση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.
Το Αγαθονήσι θα επισκεφθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος.
Θα ελέγξει την πορεία ενός σημαντικού έργου για το νησί που πραγματοποιείται από τη ΜΟΜΚΑ και αφορά τη διάνοιξη δρόμου.
«Πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, που μόνο η ΜΟΜΚΑ θα μπορούσε να το φέρει εις πέρας» δήλωσε στην ΕΡΤ Ρόδου ο δήμαρχος Αγαθονησίου, Ευάγγελος Κόττορος, τονίζοντας ότι ο υπουργός είναι πάντα στο πλευρό των κατοίκων του νησιού και η σχέση μαζί του είναι στενή.
πηγή ert.gr

Τα σκάφη ελλιμενίζονται στο όρμο του Αγαθονησίου και οι επιβάτες τους μαζί με το μπάνιο τους, απολαμβάνουν τα φρεσκότατα ψάρια,τα νόστιμα θαλασσινά αλλά και τα παραδοσιακά φαγητά,στα καταστήματα εστίασης του νησιού.

Δείτε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τον όρμο του Αγαθονησίου, την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018, Περισσότερα από 21 σκάφη διανυκτέρευσαν στον κεντρικό όρμο αλλά και στο διπλανό της Σπηλιάς

Σελίδα 1 από 13
eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot

No Internet Connection