Οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ενδεχομένως να πολλαπλασιάσουν τις απειλές και να προκαλέσουν νέα μεταναστευτικά ρεύματα προς την ΕΕ, ομολογεί, σε σημερινή γραπτή του απάντηση, προς τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρο Ζαγοράκη, ο αρμόδιος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ομολογεί, όμως, παράλληλα, ότι η Κομισιόν είναι ανέτοιμη, προς το παρόν, ν’ αντιμετωπίσει μία τέτοια απειλή, λέγοντας ότι «για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι διασυνδέσεις μεταξύ κλιματικής αλλαγής και εκτοπισμού των πληθυσμών, απαιτείται περαιτέρω τεκμηριωμένη ανάλυση.»

Στην από 29 Ιανουαρίου 2019 γραπτή του ερώτηση, ωστόσο, ο έλληνας ευρωβουλευτής, επικαλούμενος διεθνή στοιχεία, είχε επισημάνει πως, το 2017, δεκαεννέα εκατομμύρια πολίτες μετακινήθηκαν από τους τόπους κατοικίας τους, λόγω των ακραίων φαινομένων σε περισσότερες από 130 χώρες παγκοσμίως.

Υπογράμμιζε δε ότι, ο αριθμός αυτός ήταν υψηλότερος από τον αριθμό των εκτοπισμένων ατόμων λόγω ένοπλων συγκρούσεων και ανέφερε ότι, την σοβαρότερη έκθεση στους κινδύνους των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζουν χώρες όπως η Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν αλλά και αρκετά κράτη της Αφρικής, στις οποίες κατοικεί πληθυσμός περίπου 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων.

Στην σημερινή του απάντηση, ο Επίτροπος Αβραμόπουλος αναγνωρίζει, ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ενδεχομένως να πολλαπλασιάσουν τις απειλές, ιδίως σε κατάσταση αστάθειας, και να οδηγήσουν σε μεταναστευτικά ρεύματα.

Φαίνεται δε να γνωρίζει ότι, το κλίμα, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι φυσικές καταστροφές αλληλεπιδρούν ολοένα και περισσότερο, προκαλώντας προσφυγικές μετακινήσεις.

Δεν αναφέρει, όμως, τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν επί του πρακτέου αφού, όπως συμπεραίνει, «προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι διασυνδέσεις μεταξύ κλιματικής αλλαγής και εκτοπισμού του πληθυσμού, απαιτείται περαιτέρω τεκμηριωμένη ανάλυση.»

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Πηγή: reporter.gr

Με γραπτή του απάντηση, στις 5 Φεβρουαρίου 2019, προς την ευρωβουλευτή της Ν.Δ Μαρία Σπυράκη, ο Επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, επιβεβαιώνει αυτό που υπήρχε ως κοινό μυστικό στις Βρυξέλλες, ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις εικαζόμενες παρατυπίες, στον τομέα διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων για την σίτιση προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.

Παρόλο που ο Επίτροπος αποφεύγει να σχολιάσει τη διαδικασία ή το χρονοδιάγραμμα της εν λόγω έρευνας, ομολογεί, ωστόσο, ότι «πράγματι, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις εικαζόμενες παρατυπίες, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη».

Σημειώνεται ότι, η ελληνίδα ευρωβουλευτής, στην από 5 Οκτωβρίου 2018, ερώτηση της, είχε επισημάνει ότι «η ίδια η Κομισιόν παρέπεμψε το θέμα της Μόριας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, σημειώνοντας πως η ίδια δεν έχει διενεργήσει ενδελεχείς ελέγχους για πιθανή κακοδιαχείριση πόρων στις συμβάσεις για την σίτιση προσφύγων».

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου και το πλήρες κείμενο της ερώτησης της ελληνίδας ευρωβουλευτή:

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 5 Φεβρουαρίου 2019

Όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, το ενημερωτικό δελτίο της Επιτροπής, το οποίο επικαιροποιείται τακτικά, περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ποσά, τις πηγές χρηματοδότησης και τις δράσεις που λαμβάνουν στήριξη.

Κατά την ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών, η Επιτροπή ενημερώνεται για τις πληρωμές στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και για την υλοποίηση δράσεων από μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη υποβάλλουν επίσης ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων τους.

Οι δικαιούχοι των χρηματοδοτούμενων έργων μέσω του προγράμματος έκτακτης επιχορήγησης (EMAS) της Επιτροπής στο πλαίσιο των ίδιων ταμείων μπορεί να είναι κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμοί ή οργανισμοί της Ένωσης. Υπό την ευθύνη τους, μια ΜΚΟ μπορεί να είναι εταίρος υλοποίησης.

Στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) της Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/369, οι δράσεις στήριξης διοχετεύονται μέσω διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ, που έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης με την Επιτροπή. Όσον αφορά τις δράσεις που θα μεταφερθούν από το ESI στο EMAS από το 2019, θα ισχύουν οι κανόνες του EMAS σχετικά με τη χρηματοδότηση προς τους δικαιούχους.

Γενικά, η Επιτροπή ενημερώνεται τακτικά για τις δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών και των ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και μπορεί να διενεργεί αποστολές παρακολούθησης όσον αφορά τις υλοποιηθείσες δράσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις εικαζόμενες παρατυπίες, αλλά, δεδομένου ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει τη διαδικασία ή το χρονοδιάγραμμα της εν λόγω έρευνας.

Μαρία Σπυράκη , 5 Οκτωβρίου 2018

Η αύξηση των αφίξεων νέων μεταναστών και προσφύγων και οι χιλιάδες αιτήσεις ασύλου που μένουν για μήνες σε εκκρεμότητα επιδεινώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Μάλιστα, παρά τα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια που έχουν διατεθεί, τεράστια είναι τα προβλήματα που εντοπίζονται στις συνθήκες διαβίωσης, στην έλλειψη προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών ασύλου και στον μικρό αριθμό αστυνομικών υπαλλήλων σε σχέση µε τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές.

Δεδομένου ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε το θέμα της Μόριας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, σημειώνοντας πως η ίδια δεν έχει διενεργήσει ενδελεχείς ελέγχους για πιθανή κακοδιαχείριση πόρων στις συμβάσεις για την σίτιση προσφύγων, ερωτάται η Επιτροπή:

Έχει ενημερωθεί για το ποσοστό απορρόφησης και για το ποια είναι η κατανομή των κονδυλίων της ευρωπαϊκής βοήθειας για τους πρόσφυγες;

Ποιο το χρονοδιάγραμμα περάτωσης των ερευνών-αποτελεσμάτων από την πλευρά της OLAF; Διερευνά τα κονδύλια ύψους 52 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στο Υπουργείο Άμυνας, όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα;

Γνωρίζει ποιες είναι οι ΜΚΟ οι οποίες διαχειρίστηκαν κοινοτικά κονδύλια (σίτισης, διαχείρισης λυμάτων κ.α.) για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα;

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Πηγή: reporter.gr

Στην αποκάλυψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) , διεξάγει ήδη έρευνες στην Ελλάδα, για το «καλώς έχει» της διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων για τους πρόσφυγες και ειδικά για παρατυπίες, όσον αφορά την παροχή τροφίμων στους καταυλισμούς προσφύγων, προβαίνει, με σημερινή του γραπτή απάντηση, προς την ευρωβουλευτή της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, ο αρμόδιος κοινοτικός Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Στην απάντηση του ο Επίτροπος, αναφέρει συγκεκριμένα ότι :

«Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο βοήθειας έκτακτης ανάγκης, οι ελληνικές αρχές έχουν, μέχρι στιγμής, παράσχει επαρκείς πληροφορίες οι οποίες πιστοποιούν ότι έχουν υλοποιηθεί οι δραστηριότητες για την πραγματοποίηση της τελικής πληρωμής. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της τρέχουσας έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες όσον αφορά την παροχή τροφίμων ή των πιθανών ευρημάτων των ελέγχων που διενεργούνται από την ΕΕ ή τα εθνικά θεσμικά όργανα.»

Την απάντηση του Επιτρόπου «εκμαίευσε» η Ελληνίδα ευρωβουλευτής που, με ερώτηση της, από τις 21 Σεπτεμβρίου 2018, υπογράμμιζε χαρακτηριστικά ότι:

«Ωστόσο, οι πρόσφατες εικόνες ντροπής στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, οι οποίες προσβάλλουν κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διασύρουν διεθνώς τη χώρα, καταμαρτυρούν ότι τα χρήματα αυτά δεν έχουν δαπανηθεί σωστά από τις ελληνικές αρχές. Παράλληλα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της χώρας, πληθαίνουν οι φωνές για αδιαφανή τρόπο διαχείρισης και κατασπατάληση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για το προσφυγικό.»

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου Αβραμόπουλου και η ερώτηση της ελληνίδας ευρωβουλευτή:

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(20.12.2018)

Η Επιτροπή επικουρεί τις ελληνικές αρχές στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και στην ενίσχυση της ικανότητάς τους στους τομείς της διαχείρισης και των διαδικασιών προμηθειών. Κατά συνέπεια, τα εθνικά προγράμματα τόσο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης όσο και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν σταδιακά χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των προτεραιοτήτων πολιτικής.

Όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση, οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές αρχές έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στον οριζόντιο κανονισμό 514/2014[1], ιδίως μέσω της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών. Επιπλέον, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων που διατίθενται στα ελληνικά εθνικά προγράμματα και πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις παρακολούθησης, αξιολογήσεις, επιτόπιους λογιστικούς ή λοιπούς ελέγχους.

Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο βοήθειας έκτακτης ανάγκης, οι ελληνικές αρχές έχουν, μέχρι στιγμής, παράσχει επαρκείς πληροφορίες οι οποίες πιστοποιούν ότι έχουν υλοποιηθεί οι δραστηριότητες για την πραγματοποίηση της τελικής πληρωμής. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της τρέχουσας έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες όσον αφορά την παροχή τροφίμων ή των πιθανών ευρημάτων των ελέγχων που διενεργούνται από την ΕΕ ή τα εθνικά θεσμικά όργανα.

Όσον αφορά τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, η συνολική ευθύνη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ροών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, ανήκει στην ελληνική διοίκηση. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και εργάζεται εντατικά για να στηρίξει τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής.

Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 21 Σεπτεμβρίου 2018

H Ελλάδα, από την αρχή της μεταναστευτικής κρίσης, αποτελεί μείζονα δικαιούχο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για το προσφυγικό, ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούν οι μεταναστευτικές αφίξεις στη χώρα μας και να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά την κρίσιμη κατάσταση. Συγκεκριμένα, ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν κατ’ επανάληψη υπογραμμίσει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει το πολύ σημαντικό ποσό της τάξης του 1,6 δισ. ευρώ για υλοποίηση δράσεων στους τομείς της υποδοχής, του ασύλου καθώς και της επιστροφής, της διαχείρισης των συνόρων και της πρόληψης του εγκλήματος.

Ωστόσο, οι πρόσφατες εικόνες ντροπής στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, οι οποίες προσβάλλουν κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διασύρουν διεθνώς τη χώρα, καταμαρτυρούν ότι τα χρήματα αυτά δεν έχουν δαπανηθεί σωστά από τις ελληνικές αρχές. Παράλληλα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της χώρας, πληθαίνουν οι φωνές για αδιαφανή τρόπο διαχείρισης και κατασπατάληση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για το προσφυγικό. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι ικανοποιημένη με τη διαχείριση και τον ρυθμό απορρόφησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για το προσφυγικό από την Ελλάδα;

Έχουν αποδώσει οι ελληνικές αρχές πλήρη, εμπεριστατωμένο και λεπτομερή λογαριασμό για τον τρόπο αξιοποίησης των διατιθέμενων κονδυλίων που λαμβάνουν από την ΕΕ;

Στο πλαίσιο των δαπανών υπήρξε μέριμνα από τις ελληνικές αρχές ώστε τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων στα νησιά να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σωστής λειτουργίας.

Νίκος Ρούσσης-Στρασβούργο

Πηγή: reporter.gr

Στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε η 4η υπουργική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Διαδικτυακού Φόρουμ (EU Internet Forum), που αποτελεί πρωτοβουλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου από το 2015.

Ανοίγοντας τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Διαδικτυακού Φόρουμ ο κ. Αβραμόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Θα είμαι ειλικρινής και ευθύς μαζί σας, όπως πάντα. Σε σύγκριση με την τελευταία συνάντηση μας πριν από ένα χρόνο υπάρχει μία μεγάλη διαφορά: Έχουμε πλέον στο τραπέζι τη νομοθετική πρόταση, η οποία συζητείται τώρα από τα Κράτη Μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θέμα υψηλής προτεραιότητας. Μία νομοθετική πρόταση, αλλάζει τις δυναμικές και θέτει την εθελοντική συνεργασία σε διαφορετική βάση.

Αυτό που παραμένει ίδιο με την περσινή χρονιά και θα εξακολουθήσει να παραμένει το ίδιο και τα επόμενα χρόνια είναι η άμεση ανάγκη να δράσουμε για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, με σκοπό την προστασία των πολιτών.

Η νομοθεσία χρειάζεται χρόνο τόσο για να προετοιμαστεί όσο και για να τεθεί σε ισχύ. Στο μεταξύ, το Φόρουμ αυτό, η συνεργασία μας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για τον περιορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο».

Και συνέχισε ο κ. Αβραμόπουλος: «Η Daesh εξακολουθεί να υπάρχει στον ψηφιακό κόσμο και να καλεί ανοιχτά τους οπαδούς της να αναπαράγουν και να διαδίδουν το περιεχόμενο της. Ενώ χάνουν εδάφη και υποδομές, η Al Qaeda και η Daesh χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σαν όχημα για την υλοποίηση των στόχων τους. Για όσο καιρό κρατήσει αυτό, το διαδίκτυο θα αποτελεί και για εμάς το σημαντικότερο πεδίο μάχης κατά της τρομοκρατίας. Αυτό δεν αποτελεί μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, κάτι που τονίστηκε και στις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Ξέρουμε για παράδειγμα την εμμονή της Daesh με τις επιθέσεις βιολογικών και χημικών όπλων. Στην Κολωνία το καλοκαίρι ζήσαμε την αποτυχημένη επίθεση με ρικίνη. Οι έρευνες απέδειξαν ότι ο ύποπτος παρακολουθούσε στο διαδίκτυο σχετικά βίντεο με οδηγίες χρήσης της ρικίνης που τα είχε αναρτήσει μία τρομοκρατική ομάδα τζιχαντιστών το 2016».

Για να ολοκληρώσει την ομιλία του: «Τον τελευταίο χρόνο, το Δίκτυο Αριστείας VOX-POL μας ενημέρωσε ότι ο ακροδεξιός εξτρεμισμός ανθεί στο διαδικτύου. Ένα χρόνο τώρα η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Από τις ΗΠΑ μέχρι τα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ευρώπης ο ακροδεξιός εξτρεμισμός δείχνει το αποκρουστικό πρόσωπο του με έναν τρόπο που δεν έχουμε δει εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ελλάδα και σε τόσα άλλα μέρη είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Έχω επανειλημμένα τονίσει ότι ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός μπορεί να οδηγήσουν την Ευρώπη στο σκοτεινό παρελθόν της. Δεν μαθαίνουμε όμως από την ιστορία μας. Η πρόοδος που έχουμε σημειώσει σε αυτό το Φόρουμ χάρη στη συνεργασία μας αποδεικνύει τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν συνδυάσουμε συλλογικά την αποφασιστικότητα, την καινοτομία, την τεχνογνωσία και τις ικανότητες μας για ένα πιο ασφαλές διαδίκτυο. Από τον μηχανισμό αναφοράς της Europol το 2015, στην κοινή βάση δεδομένων (database of hashes) το 2016 και στο μεγάλο βήμα του αυτόματου εντοπισμού του τρομοκρατικού περιεχομένου το 2017, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Δεν ήταν εύκολο. Οι τρομοκράτες είναι αποφασισμένοι να βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά και να ξεπερνούν τα μέτρα προστασίας μας. Έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι τρομοκράτες δρουν μέσω των πλατφορμών, έχουμε ενισχύσει την ικανότητα αναφοράς του περιεχομένου στις εταιρείες, έχουμε δημιουργήσει συλλογική τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε δει πολλές εταιρείες να λειτουργούν υποστηρικτικά η μία στην άλλη για να αποτρέπουν την διάδοση του εξτρεμιστικού περιεχομένου».

Στο Φόρουμ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, Υπουργοί Κρατών Μελών της ΕΕ, εταιρείες του Διαδικτύου, εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών και η Europol.

Η μετανάστευση και η ασφάλεια είναι οι δύο βασικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξε ο επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στο 12ο Συνέδριο της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Τα δύο αυτά ζητήματα τροφοδότησαν την άνοδο του εθνικισμού και του λαϊκισμού – που είναι η μεγαλύτερη πρόκληση όλων, ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει, ωστόσο, να συγχέουμε τις φωνές του εθνικισμού με τον πατριωτισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά την ενότητα και την αλληλεγγύη, σημείωσε και πρόσθεσε «σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να υψώσουμε έναν τοίχο για να σταματήσουμε τον λαϊκισμό και τον εθνικισμό που επιδιώκουν να μας απομονώσουν και να μας χωρίσουν. Πρέπει να αγκαλιάσουμε την πίστη μας στην Ευρώπη σε συνδυασμό με την αγάπη μας για την πατρίδα μας και να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους ευημερίας και καλύτερης διαβίωσης. Τελικά μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα και Ευρωπαίοι και πατριώτες».

Αναφέρθηκε στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές, λέγοντας ότι έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Ευρώπης. «Κατά τη διάρκεια αυτής της εκλογικής εκστρατείας πρέπει να υποστηρίξουμε και να υπερασπιστούμε τις δημοκρατικές αξίες και αρχές της Ένωσης μας. Είναι καιρός να αναλάβουν όλοι την ευθύνη για την Ευρώπη του αύριο. Ήρθε η ώρα να ηγηθούμε. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δώσουμε ένα παράδειγμα σε όλους και να καλέσουμε άλλους Ευρωπαίους να μας ακολουθήσουν σε αυτή την πορεία».

 

Σελίδα 1 από 30

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot