Πολλά λάθη ή «λάθη» στην εντοπιότητα από τους επιτυχόντες των προσωρινών πινάκων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ διαπιστώνονται, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, σε πολλούς φορείς υποδοχής.
Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι σε συγκεκριμένο νησιωτικό δήμο από τους πέντε διοριστέους οι τέσσερις είχαν δηλώσει εντοπιότητα αλλά αποκαλύφθηκε ότι ο τόπος κατοικίας τους ήταν στην… Πελοπόννησο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν αποκαλυφθεί και σε άλλους δήμους της χώρας καθότι, κατά τα φαινόμενα, πολλοί υποψήφιοι είτε από λάθος είτε από σκοπιμότητα τσέκαραν τους κωδικούς 06 και 07 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ) της προκήρυξης 3Κ/2018, με βάση τους οποίους ένας υποψήφιος δηλώνει «μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών ή παραμεθορίων περιοχών που επιθυμεί τον διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία», που σημαίνει ότι προηγείται έναντι άλλων ανεξαρτήτως μορίων.
Απόδειξη εντοπιότητας
Να σημειωθεί ότι για την απόδειξη της εντοπιότητας απαιτείται:
– Πιστοποιητικά εντοπιότητας από τον οικείο δήμο που αφορά την εγγραφή του υποψηφίου στα Δημοτολόγια
-Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο ( Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε ή άλλων εταιριών τηλεφωνίας, Ε.Υ.Α.Θ, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου (σε αυτή τη περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπο και φωτοτυπία). Ο λογαριασμός ΔΕΚΟ πρέπει να είναι ο τελευταίος, ενώ σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει λογαριασμό στο όνομα του, ως αποδεικτικό κατοικίας, μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη Δ.Ε.Κ.Ο
– Υπεύθυνη στην οποία να αναφέρεται : «Είμαι κάτοικος …………………… και στην οδό…… που ανήκει στα όρια του Δήμου ……………….., είναι η μόνιμη κατοικία και τα στοιχεία μου είναι αληθή και ακριβή». Ωστόσο, η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό για το δήμο είναι απλό να ελέγξει την εντοπιότητα ενός διοριστέου και χωρίς να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, δεν είναι από αυτά που πρέπει να ελεγχθούν. Κι αυτό γιατί ο ίδιος δήμος μπορεί να ελέγξει αν ο διοριστέος είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολογία του, ενώ σε μικρές περιοχές όπως το νησί του παραδείγματός μας, δεν χρειάζεται ούτε καν αυτό καθώς όλοι οι ντόπιοι γνωρίζονται μεταξύ τους!
Στην περίπτωση, λοιπόν, που ένα δήμος διαπιστώσει το λάθος ή «λάθος», τότε ναι μεν δεν μπορεί με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ να μην προσλάβει τον διοριστέο, μπορεί ωστόσο, καθώς, όπως έχει ήδη γράψει η aftodioikisi.gr, με βάση την προκήρυξη είναι στη διακριτική ευχέρεια του αν θα καλέσει ή όχι για εργασία τους διοριστέους των προσωρινών πινάκων, να μην προχωρήσει στην πρόσληψή του αναμένοντας τους οριστικούς πίνακες.
Σε δύο περιπτώσεις μπορεί ένας δήμος ή νομικό πρόσωπο του να μην δεχθούν διοριστέο από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 3Κ/2018 που ανακοίνωσε του ΑΣΕΠ.
Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει ρητά και η εγκύκλιος Σκουρλέτη με την οποία δόθηκαν οδηγίες στους δήμους για την πρόσληψη των προσωρινά διοριστέων «για όλες τις ειδικότητες που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, πέραν των απαιτουμένων τίτλων σπουδών, θα πρέπει να ζητηθούν και προσκομισθούν οι προβλεπόμενες άδειες από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους και προς αποφυγήν πάσης φύσεως ατυχημάτων».
Με άλλα λόγια ο φορέας διορισμού προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία επιτυχών από τους προσωρινούς πίνακες πρέπει να προσκομίσει μεταξύ άλλων:
-Απολυτήριο τίτλο σπουδών. Για παράδειγμα αν ένας υποψήφιος ΥΕ κατέχει Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου μετά το 1980 αλλά στην ηλεκτρονική του αίτηση έχει δηλώσει, είτε εκ παραδρομής είτε σκόπιμα (σ.σ. αυτό δεν μπορεί να διερευνηθεί και άρα δεν υπάρχει δυνατότητα νομικών κυρώσεων) ότι έχει τον απαραίτητο τίτλο σπουδών, ο δήμος δεν μπορεί να τον προσλάβει. Κι αυτό γιατί η προκήρυξη είναι σαφής: «Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), της προκήρυξης ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει…Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής»
-Εφόσον πρόκειται για ειδικότητα για την οποία απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (πχ οδηγός) τις προβλεπόμενες άδειες οδήγησης «στο πλαίσιο, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο, της διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους και προς αποφυγήν πάσης φύσεως ατυχημάτων».
Να σημειωθεί ότι, όπως έγραψε η aftodioikisi.gr, τα συγκεκριμένα έγγραφα ζητούνταν μεταξύ άλλων και από τους δήμους Αθηναίων και Αμαρουσίου και πριν την έκδοση της εγκυκλίου Σκουρλέτη.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, σε περίπτωση που διοριστέος από τους προσωρινούς πίνακες δεν δεχθεί την θέση ο φορέας δεν μπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψη επιλαχόντα αλλά η θέση παραμένει κενή έως την έκδοση των οριστικών πινάκων. Το ίδιο, βεβαίως, ισχύει και στην περίπτωση που ο φορέας αποκλείσει για έναν από τους παραπάνω λόγους τον διοριστέο των προσωρινών πινάκων.
Στη διακριτική ευχέρεια των δήμων και των υπόλοιπων φορέων που έχουν διοριστεί οι επιτυχόντες των προσωρινών πινάκων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ είναι αν θα τους καλέσουν για εργασία ή όχι.
Κάτι τέτοιο προβλέπεται εμμέσως πλην σαφώς στην προκήρυξη, με βάση την οποία ο φορέας διορισμού υποχρεούται να προσλάβει τους διοριστέους μόνο στην περίπτωση έκδοσης των οριστικών πινάκων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν κάποιος δήμος επειδή δεν πίστευε ότι θα εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες έως 31 Μαρτίου έχει προχωρήσει στην πρόσληψη συμβασιούχων ή άν οι συμβασιούχοι-«παρατασιούχοι» του έχουν κερδίσει προσωρινή διαταγή για την παραμονή τους, μπορεί να μην προχωρήσει στην πρόσληψη των επιτυχόντων στους προσωρινούς πίνακες και να αναμένει τους οριστικούς.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (σελ. 328 της προκήρυξης 3Κ/2018): «Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση, Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 (κατόπιν έκδοσης της προβλεπόμενης απόφασης κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως ισχύει, πλην του προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το οποίο ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4368/2016), επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενη, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και το άρθρο 64 του ν. 4389/2016. Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν αριθμό θέσεων μικρότερο από αυτές που προκηρύσσονται ανά κατηγορία και κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά την δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. (άρθρο 8, ν. 4210/2013)».
Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές στην aftodioikisi.gr, «η προκήρυξη προβλέπει ότι η πρόσληψη από τους προσωρινούς πίνακες γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων και δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από οκτώ μήνες». Πρακτικά μέσα σε αυτό το διάστημα το ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει ανακοινώσει τους οριστικούς πίνακες διοριστέων τους οποίους ο φορέας και θα τοποθετήσει στις θέσεις τους.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγραψε η aftodioikisi.gr, με χθεσινή του εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών δίνει οδηγίες προς τους δήμους για την πρόσληψη των επιτυχόντων από τους προσωρινούς πίνακες.
aftodioikisi.gr/
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ μέσα στο 2018 προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Δημήτρης Αυλωνίτης, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης των επιμελητηρίων.
Κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ. Αυλωνίτης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του επιμελητηριακού θεσμού και τις αναπτυξιακές προοπτικές που μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου, ο γενικός γραμματέας ανακοίνωσε ότι είναι ζήτημα ημερών η υπογραφή για τους προϋπολογισμούς και το θέμα των περιφερειακών συμβουλίων αναμένεται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά το Πάσχα, ενώ το μείζον ζήτημα των οφειλών προς το ΓΕΜΗ που έθεσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο κ. Αυλωνίτης είπε ότι θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα με στόχο να βρεθεί μία ισορροπημένη λύση.
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου ζήτησε να βρεθεί μία λύση και στο πρόβλημα της υποστελέχωσης των επιμελητηρίων, καθώς δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα κινητικότητας και ο γενικός γραμματέας ανέφερε ότι μέσα στο έτος θα ξεκινήσει διαδικασία προσλήψεων, μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την ανάγκη επικαιροποίησης των οργανογραμμάτων των επιμελητηρίων, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επιχειρηματικότητα, τις πιθανότητες βελτίωσης του επιμελητηριακού νόμου αλλά και το θέμα των Κυριακών, με τον κ. Αυλωνίτη να αναφέρεται στις πιέσεις που ασκήθηκαν από τους δανειστές και στην πρόθεση του να διεξαχθεί ένας ειλικρινής διάλογος για να βρεθεί ένα βιώσιμο σύστημα.
Τέλος, ο κ. Χατζηθεοδοσίου ζήτησε από τον κ. Αυλωνίτη τη συνδρομή του στην προσπάθεια του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών προκειμένου να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά προβλήματα και να βρεθεί ένα νέο σύγχρονο κτίριο όπου θα μετεγκατασταθούν οι υπηρεσίες του.
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, τα προσωρινά αποτελέσματα - πίνακες διοριστέων/προσληπτέων, απορριπτέων και κατάταξης- της προκήρυξης 3Κ/2018, για 5.235 θέσεις, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και για 2.714 θέσεις, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων.
Η προθεσμία για τυχόν ενστάσεις, αρχίζει τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 11 Απριλίου. Τα προσωρινά αποτελέσματα για την κατηγορία ΔΕ θα εκδοθούν ύστερα από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των φερόμενων διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.
Πηγή: enikonomia.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot