arxiki selida

Με νομοθετική παρέμβαση ο Τάκης Θεοδωρικάκος κόβει τον γόρδιο δεσμό: για τον διορισμό θα ισχύει το καθεστώς του κάθε επιτυχόντα τη στιγμή της αίτησης
Τέλος στην ταλαιπωρία 8.166 επιτυχόντων του ΑΣΕΠ βάζει το υπουργείο Εσωτερικών. Με ρύθμιση που προωθείται άμεσα στη Βουλή από τον Τάκη Θεοδωρικάκο ορίζεται πως για τον διορισμό θα ισχύει το καθεστώς του κάθε υποψηφίου τη στιγμή του διαγωνισμού.

Γίνεται έτσι δεκτό το αυτονόητο πως δεν ευθύνονται οι υποψήφιοι που πέτυχαν για το ότι άλλαξε στον ενδιάμεσο χρόνο η οικογενειακή τους κατάσταση ή κάποιο άλλο κριτήριο που πληρούσαν όταν συμμετείχαν στον διαγωνισμό .

Στη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται θα διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι για τις ειδικές κατηγορίες θέσεων θα πρέπει να κατέχουν την ιδιότητά τους, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά, κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την προσληψη.

«Δεν μπορούμε να ζητούμε από τους πολίτες να είναι συνεπείς προς το κράτος, αλλά το κράτος να μην είναι συνεπές προς τους πολίτες» έχει δηλώσει σχετικά ο υπουργός Εωτερικών.

Από την πρώτη ημέρα της θητείας του ο Τάκης Θεοδωρικάκος αντιμετώπισε το πρόβλημα των διοριστέων του διαγωνισμού της 3Κ οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ για τους 8.166 υπαλλήλους των Δήμων, αλλά κατά τον διορισμό τους σε αρκετούς εξ αυτών είχαν μεταβληθεί τα κοινωνικά κριτήρια και δεν μπορούν να διορισθούν.

Δηλαδή, κάποιος έπαψε να υπολογίζεται ως πολύτεκνος γιατί πέθανε ο μοναδικός γονιός που είχε, κάποιου τα παιδιά μεγάλωσαν και δεν υπολογίζεται ως προστάτης ή κάποιου η αναμηρία μεταβλήθηκε γιατί σε νέα εξέταση στα ΚΕΠΑΑ κρίθηκε με διαφορετικό τρόπο η αναπηρία του.

Υπάρχει καρκινοπαθής που έχει χάσει μέλος του σώματός του στον οποίο το ΚΕΠΑΑ με νεότερη κρίση μετέβαλε τον βαθμό αναπηρίας, επειδή έκρινε ότι μπορεί να ζήσει και με την απώλεια!

Σημειώνεται ότι στην 3Κ πολλών διαγωνιζομένων τα κοινωνικά κριτήρια μεταβλήθηκαν επειδή υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. Για 8.166 θέσεις είχαν υποβληθεί πάνω από 120.000 αιτήσεις τις οποίες έπρεπε όλες να τις εξετάσει το ΑΣΕΠ.

https://www.protothema.gr/

Στελέχη του ΑΣΕΠ επισημαίνουν πως κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και έως την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης «παγώνουν» τα πάντα σε σχέση να ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, νέες προκηρύξεις, πρώτη προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των οριστικών πινάκων της 3Κ/2018.

Ωστόσο την ίδια στιγμή υποψήφιοι της προκήρυξης βλέπουν υπαρκτό τον κίνδυνο μη έγκυρης έκδοσης των αποτελεσμάτων και κινητοποιούνται διεκδικώντας δέσμευση από τον Κ. Μητσοτάκη για την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πρόσληψη του προσωπικού.
Επιπλέον, σε σχέση με τα υπόλοιπα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη του ΑΣΕΠ, η μεγάλη προκήρυξη που «τρέχει» αυτή τη στιγμή είναι 3ΕΑ/2019 για 4.500 προσλήψεις στην ειδική αγωγή, σύμφωνα με το aftodioikisi.gr.

Τι ισχύει για την προεκλογική περίοδο
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/94 κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Υπενθυμίζεται η παραπάνω απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή/και αποφάσεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας (διορισμού ή πρόσληψης). Δηλαδή δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου, δεν υπογράφονται πράξεις διορισμού. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Κατά συνέπεια, κατόπιν της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει (κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος) από τις εκλογές αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.

Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες πρόσληψης εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ οφείλουν να προσαρμόσουν τις σχετικές ενέργειές τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν δύο αιτήσεις σε δύο διαφορετικές προθεσμίες, με τους οριστικούς πίνακες να εκδίδονται, σύμφωνα με το νόμο, στις 15 Ιουλίου 2019.

Ξεκινάει η διαδικασία για τους μόνιμους διορισμούς στην Εκπαίδευση. Μετά από αρκετούς μήνες αναμονής, το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη για την κατάρτιση του ενιαίου πίνακα, ο οποίος θα αφορά τόσο τους μόνιμους διορισμούς όσο και τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Σε γενικές γραμμές, το σύστημα μοριοδότησης αλλάζει, προϋπηρεσία και τυπικά προσόντα μοριδοτούνται εξίσου, ενώ προβλέπονται και κοινωνικά κριτήρια. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν δύο αιτήσεις σε δύο διαφορετικές προθεσμίες, με τους οριστικούς πίνακες να εκδίδονται, σύμφωνα με το νόμο, στις 15 Ιουλίου 2019.

Το ενδιαφέρον αναμένεται αυξημένο, με το υπουργείο Παιδείας να έχει εκτιμήσει κατά το παρελθόν ότι θα γίνουν περίπου 150.000 αιτήσεις. Για το σχολικό έτος 2019-2020 αναμένεται να γίνουν 4.500 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αιρετών προβλέπονται περίπου 35.000-40.000 αιτήσεις που αφορούν την Eιδική Aγωγή. Πέρσι, το υπουργείο Παιδείας για την πρόσληψη αναπληρωτών είχε λάβει περίπου 24.000 αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων στα ειδικά σχολεία στις κατηγορίες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Οι μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή αφορούν εκπαιδευτικούς της Eιδικής Aγωγής σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής με ακαδημαϊκά προσόντα στην Ειδική Αγωγή (μεταπτυχιακά ή σεμινάρια) και όσους υπάγονται στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (σ.σ.: για την εν λόγω κατηγορία εκδίδεται ξεχωριστή προκήρυξη).

Παράλληλα, αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν και όλοι οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής που επιθυμούν την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές το σχολικό έτος 2019-2020.

Τα κριτήρια μοριοδότησης
Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

Ακαδημαϊκά προσόντα:

Τίτλοι σπουδών:

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών: Βαθμός *2,5 μονάδες
Δεύτερο πτυχίο: 7 μονάδες.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:
Μεταπτυχιακός τίτλος ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 40 μονάδες.

Ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71 (νηπιαγωγοί και δάσκαλοι), πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες: 20 μονάδες.

Για τον κλάδο ΠΕ11 (Φυσική Αγωγή), πτυχίο με κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή «Ασκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».

Γνώση ξένη γλώσσας:

Αριστη γνώση ξένης γλώσσας: 7 μονάδες.

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας: 5 μονάδες.

Καλή γνώση ξένης γλώσσας: 3 μονάδες.

Λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα:

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): 4 μονάδες.
Επιμόρφωση ΑΕΙ ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: 2 μονάδες.

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες: 1 μονάδα ανά μήνα και έως 120
μονάδες το ανώτατο όριο.

Κοινωνικά κριτήρια
Αριθμός τέκνων: 3 μονάδες για κάθε ανήλικό τέκνο.

Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το 0,4.
Τι γίνεται σε περιπτώσεις ισοβαθμίας:

α) στα κοινωνικά κριτήρια, και αν και αυτές συμπίπτουν, προκρίνεται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο: αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου,

β) στα ακαδημαϊκά κριτήρια, και αν και αυτές συμπίπτουν, προκρίνεται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου,

γ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, διενεργείται από το ΑΣΕΠ κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων.

Αν οι λειτουργικές ανάγκες της ΕΑΕ δεν καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα Β’, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικό αξιολογικό πίνακα.

Τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες
Οι εκπαιδευτικοί έχουν δύο προθεσμίες στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούν και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

– Οσοι δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο ΟΠΣΥΔ οφείλουν, αρχικώς, να εγγραφούν ως χρήστες στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/), αναζητώντας το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ηλεκτρονικό φάκελο στο ΟΠΣΥΔ οφείλουν να εισέλθουν στο φάκελό τους (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να διαπιστώσουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν, κατά την εναρκτήρια ημερομηνία προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, καταχωρισμένα και επικυρωμένα, κατόπιν των αναγκαίων διεργασιών προσαρμογής του ΟΠΣΥΔ στο νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών

– Από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών αυτοπροσώπως είτε διά νόμιμου εξουσιοδοτημένου προσώπου. Οι εκπαιδευτικοί θα απευθυνθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι εργαζόμενοι ΕΕΠ και ΕΒΠ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις. Οσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον ΟΠΣΥΔ θα υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση και αν υπάρχει κάποια επικαιροποίηση στοιχείων, θα την καταθέσουν σε σχετικό φάκελο. Για όσους είναι η πρώτη φορά, θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα στοιχεία στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Δηλαδή όλα τα αποδεικτικά που προβλέπονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ καθώς και μία φωτοτυπία της ταυτότητάς τους.

– Παράλληλα, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αυτή τη φορά αιτήσεις συμμετοχής στον ΑΣΕΠ με την προθεσμία να ξεκινάει την Τετάρτη 8 Μαΐου και να ολοκληρώνεται την Παρασκευή στις 24 Μαΐου. Παράλληλα, θα πρέπει να εκδώσουν παράβολο 3 ευρώ, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος.

– Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προχωρήσουν και στις δύο διαδικασίες και να φροντίσουν να υπάρχει αντιστοίχηση των στοιχείων που έχουν υποβάλει στην ηλεκτρονική δήλωση στον ΑΣΕΠ με το φάκελο που θα καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να αποκλειστούν από τη διαδικασία. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις θα συγκεντρώσουν τους φακέλους και θα τους παραδώσουν στο ΑΣΕΠ ώστε να γίνει η αντιστοίχηση και η απόδοση της μοριοδότησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν στο φάκελο που κατατίθεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση, δεν λαμβάνονται υπόψη. Αντίστοιχα, προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες τα οποία δεν θα δηλωθούν στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω ΑΣΕΠ δεν θα ληφθούν υπόψη, ακόμη και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Για όλους τους διαγωνισμούς όπου επιλέγονται υποψήφιοι με σειρά προτεραιότητας – μοριοδότησης (ουσιαστικά εκτός από τους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ), οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα έχουν αρχικά μορφή υπεύθυνης δήλωσης, όπου θα καταγράφουν τους τίτλους τους και τα τυπικά προσόντα τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ».

Το ΑΣΕΠ θα κάνει την πρώτη του εκτίμηση για την κατάταξη των υποψηφίων με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις τους. Στη συνέχεια και πριν -τονίζεται- από την έκδοση των προσωρινών πινάκων, το ΑΣΕΠ θα καλεί -με μια πρώτη κατάταξη που θα έχει κάνει- τους ενδιαφερομένους που αντιστοιχούν στον απόλυτο αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, συν έναν αριθμό υποψηφίων που αντιστοιχούν σε ένα επιπλέον 50% (υπό μία έννοια τους επιλαχόντες), να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που έχουν δηλώσει ότι κατέχουν, προκειμένου να τεκμηριώσουν τα προσόντα τους. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας, ως κύρωση οι υποψήφιοι θα διαγράφονται από τον διαγωνισμό. Οι προσωρινοί πίνακες θα αναρτώνται αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Περαιτέρω διαδικασίες ελέγχου δεν θα αλλάξουν.

Μέσω της αλλαγής αυτής εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών, έως και κατά 3 ή 4 μήνες, καθώς το ΑΣΕΠ θα μειώσει τον χρόνο ελέγχου έως και κατά 5 ή 10 φορές, ανάλογα βέβαια με την προκήρυξη.

Δείτε την διάταξη που αφορά την υποβολή αιτήσεων :

Άρθρο 8

Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

1. Σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, η οποία διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π., η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Με αιτιολογημένη απόφαση της μείζονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένες διαδικασίες πλήρωσης θέσεων.

2. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1, η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο του συνόλου των θέσεων που προ-κηρύσσονται, καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών που ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π., πριν από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών, ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς πίνακες δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους επόμενους κατά σειρά υποψηφίους και ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας των προηγούμενων εδαφίων, προσδιορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.

3. Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς.

4. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 καταργούνται.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Με 1.116 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης ενισχύεται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ύστερα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της προκήρυξης 2Κ/2019.

Οι προσλήψεις αυτές επιτυγχάνονται χάρη στην αναλογία «μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση» που ισχύει από φέτος.

Απέναντι στα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας για «1 πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις», που θα επαναφέρει το ΕΣΥ στις συνθήκες της δραματικής υποστελέχωσης των πρώτων μνημονιακών χρόνων, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει έμπρακτα τη μεγάλη προτεραιότητα και σημασία που δίνει στο ΕΣΥ.

Ειδικότερα στην περιοχή μας οι θέσεις που αναλογούν στις δημόσιες δομές υγείας στα νησιά Κω, Καλύμνου, Λέρου και Πάτμου ανέρχονται σε 13.

Συγκεκριμένα:

3 θέσεις στο ΓΝ Κω

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (2)

6 θέσεις στο ΓΝ Καλύμνου

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ,

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (2)

 

2 θέσεις στο ΚΘ Λέρου

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

2 θέσεις στο ΚΥ Πάτμου.

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γραφείο Τύπου

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Β. Δωδεκανήσου

Ολη η προκηρυξη εδω

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot