×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 575

Η διενέργεια του θα ανατεθεί στο ΑΣΕΠ.

Τον διαγωνισμό για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του κλάδου κύριου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα ανατεθεί στο ΑΣΕΠ.
 
Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο το οποίο θα διατίθεται και θα συμπληρώνεται στο κατάστημα της τράπεζας στο οποίο θα υποβάλλεται η αίτηση.
 
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 14/07/2014 μέχρι και την 22/07/2014.
 
Για τα υποκαταστήματα της τράπεζας στα Δωδεκάνησα προβλέπονται ειδικότερα οι εξής θέσεις:
Ρόδος: 2
Κως: 2
Λέρος: 3
Πάτμος: 3
Κάρπαθος: 2
Μεγίστη (Καστελόριζο): 1
 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2103341431, 2103341243, 2103342328, 2103342634, 2103341428, 2103341322, 2103341432.
 
ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη της πρόσληψης (1) ενός ατόμου με σύμβαση ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στη Δομή «Σβουρένειο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Κω», διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2014, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, σύμφωνα με την ΣΟΧ 3/2014 και την υπ’ αρ. πρωτ. 900/17-06-2014 Ανακοίνωση πρόσληψης.
Συγκεκριμένα, θα προβεί στην πρόσληψη (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ανακοίνωση, στο Παράρτημα Ανακοινώσεων και στο έντυπο αίτησης, απευθυνόμενοι:
1) Στο  αρμόδιο γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης. (Παλαιών Εθελοντών Πολεμιστών 3, Λάμπη, Κως)
2) Ή μέσω διαδικτύου:
• Για την Ανακοίνωση πληκτρολογούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/70%CE%A59%CE%9F%CE%9E%CE%93%CE%A5-%CE%A8%CE%91%CE%99
• Για το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «27.9.2013» και το έντυπο αίτησης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, ακολουθούν την διαδρομή (www.asep.gr): Κεντρική σελίδα > Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών φορέων > Εποχικού (ΣΟΧ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης,  στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Παλαιών Εθελοντών Πολεμιστών 3, Κως Δωδεκανήσου, Τ.Κ. 85300, υπόψιν κας Κικέ Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2242020440) .
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 07 Ιουλίου 2014.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ
& ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΡΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Από αύριο Πέμπτη 22 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 2 Ιουνίου οι αιτήσεις για τις 61 θέσεις εποχικού προσωπικού στο Δήμο της Κω

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους συμπατριώτες μας ότι από αύριο 22 Μαΐου και μέχρι τη Δευτέρα 2 Ιουνίου όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο της Κω για 61 θέσεις εποχικής απασχόλησης όπως περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα.

Την αναλυτική προκήρυξη, το παράρτημα με τις οδηγίες και την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Δήμου της Κω www.kos.gov.gr καθώς και από το γραφείο προσωπικού και τα γραφεία όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Κωδικός

θέσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄)

6

1

101

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ομάδας Β΄ τάξης Δ΄)

6

2

102

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6

48

103

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

6

10

Σύμφωνα με τον έγκαιρο προγραμματισμό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου της Κω και την κατανομή του εργατικού δυναμικού με βάση τις ανάγκες των Δημοτικών Κοινοτήτων για τη θερινή περίοδο προκηρύσσονται εντός του επόμενου δεκαημέρου σύμφωνα με τις διαδικασίες και την έγκριση του ΑΣΕΠ εξήντα μία (61) θέσεις εποχικής απασχόλησης στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.

Δυστυχώς για ακόμη μία χρονιά και παρά την έγκαιρη προετοιμασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον Ιανουάριο και ειδικότερα των τουριστικών Δήμων οι εγκρίσεις καθυστέρησαν στις προβλέψεις του νόμου που τροποποιήθηκε πριν λίγες μέρες και αφορούσε στην αναστολή των προσλήψεων εποχικού προσωπικού πριν από τη διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπατριώτες μας θα ενημερωθούν έγκαιρα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου της Κω www.kos.gov.gr ώστε σύμφωνα με την προκήρυξη και τις απαιτήσεις του ΑΣΕΠ να καταθέσουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογά με τη θέση εργασίας που θα επιλέξουν.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Λίγο πριν τις Δημοτικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές, η κυβέρνηση ανακοινώνει 17.500 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση! Παλαιότερα αυτό, ίσως να ονομάζονταν πελατειακές σχέσεις.Τώρα,σίγουρα το ονομάζουν Ανάπτυξη...

Σύμφωνα με το Έθνος, ο Γ.Μιχελάκης, έχει στείλει σχετική εγκύκλιο προς τους δήμους και τις περιφέρειες όλης της χώρας και ζητεί την πλήρη καταγραφή των αναγκών τους σε έκτακτο προσωπικό.
Μάλιστα η μεγάλη πλειονότητα των προσλήψεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 18 Μαρτίου, δεδομένης της απαγόρευσης που ισχύει για προσλήψεις και μεταβολές προσωπικού δύο μήνες πριν από τη διενέργεια των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών (18 Μαΐου).
Παράλληλα, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ξεκίνησε την απογραφή επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οι οποίοι ανήκουν στις εκπαιδευτικές κατηγορίες της Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι επιτυχόντες αυτοί θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των 10.000 προσλήψεων μονίμου προσωπικού που έχουν προγραμματισθεί για το 2014. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, και κυρίως στους δήμους, θα προσληφθούν συνολικά 17.591 εποχικοί υπάλληλοι.

Από αυτούς:
*Οι 2.842 υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου στις κεντρικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των δήμων.
*Οι 6.600 θα απασχοληθούν μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και
*Άλλοι 8.149 σε ανταποδοτικές υπηρεσίες και δομές όπου οι πολίτες πληρώνουν αντίτιμο.
Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 6.000 νέες θέσεις εποχικού προσωπικού θα προκηρυχθούν άμεσα μετά την έγκριση των αιτημάτων που θα καταθέσουν οι ΟΤΑ από την κυβέρνηση με βάση το σχέδιο προσλήψεων της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ειδικότητες που θα προκριθούν προκειμένου να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 18 Μαρτίου οι προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού αφορούν κυρίως θέσεις για εργάτες καθαριότητας, εργάτες πρασίνου αλλά και προσωπικό για βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και ειδικότητες που θα έπρεπε να προσληφθούν το καλοκαίρι, όπως ναυαγοσώστες και γυμναστές.
Στόχος είναι να έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των δήμων σε έκτακτο προσωπικό δύο μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών καθώς, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απαγορεύονται οι προσλήψεις από τις 18 Μαρτίου μέχρι και τον Οκτώβριο του 2014 οπότε και θα αναλάβουν οι νέες διοικήσεις σε δήμους και περιφέρειες.

Πηγή: koutipandoras.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot