arxiki selida

Νέα απάντηση Περιφέρειας Ν. Αιγαίου: Συνειδητός διακινητής ψεύδους ο Δήμαρχος Κω

Σεπτέμβριος 22, 2016 Comments (1)
eody-banner
jumbo-banner
banner

Η συνεχής προσφυγή στα ψέματα τι κρύβει: αδυναμία, ανικανότητα ή δολιότητα; 

Ουδεμία έκπληξη από το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Δήμαρχος Κω, καταφερόμενος κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Για πολλοστή φορά, απολύτως προβλέψιμος, επανέλαβε τον εαυτό του και δεν άφησε καμία αμφιβολία, ότι για να υπάρξει πολιτικά, χρειάζεται απεγνωσμένα να επινοήσει “εχθρούς”. Πιστεύει πως μόνο έτσι θα μπορέσει να καλύψει τις προσωπικές του ευθύνες για τα τραγικά αδιέξοδα που οδήγησε το νησί της Κω.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν είναι διατεθειμένη να διαδραματίσει ρόλο ψυχαναλυτή.
Όσο για τα ζητήματα που θέτει ο Δήμαρχος Κω στην προσπάθειά του να κατασκευάσει τον νέο εχθρό και για τους συνειδητά ψευδείς ισχυρισμούς του, οι απαντήσεις είναι απολύτως διαυγείς και μη επιδεχόμενες την παραμικρή αμφισβήτηση.
1. Όσον αφορά τον καθαρισμό των ρεμάτων: Πρόκειται για θέμα που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, σχετικά με την αποσαφήνιση της σχετικής αρμοδιότητας και έχει απαντηθεί με πληθώρα εγγράφων τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με τα οποία γίνεται απολύτως σαφές ότι η αρμοδιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ανήκει στους Δήμους (Άρθρο 4 του Νόμου 4071/2012) ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στις Περιφέρειες.
2. Σχετικά με την επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή, με ημερομηνία 15/9/2016, απόσπασμα της οποίας επικαλείται ο Δήμαρχος Κω στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, είναι ακριβής σε ό,τι αφορά τις 10 Περιφέρειες της χώρας, στις οποίες ισχύει η εν λόγω αρμοδιότητα.
Όσον αφορά τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, υπάρχει ρητή και εύλογη εξαίρεση της σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης, λόγω νησιωτικότητας και η αρμοδιότητα ανήκει στους Δήμους.
(Κατεπείγον έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής προστασίας, με ημερομηνία 24/11/2015 – ΑΔΑ: ΨΩΙΣ465ΦΘΕ-ΥΚ4, με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων», στο οποίο προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας σε έργα και δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων αναφέρονται τα εξής: “Διευκρινίζεται ότι την αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού κλειστών ρεμάτων έχει η Περιφέρεια, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ ανοικτών και κλειστών (διευθετημένων) ρεμάτων. Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τα άρθρα 204 παράγραφος Ε.4. και 206 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου οι αρμοδιότητες καθαρισμού και αστυνόμευσης ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα αποδόθηκαν στους οικείους Δήμους”).
Σημειώνεται δε ότι στην επιστολή του ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει: “Νοείται ότι ο περιοδικός έλεγχος και συντήρηση των πάσης φύσης αντιπλημμυρικών έργων αφορά την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας τους, εκτελείται από τους φορείς που έχουν θεσμικά την αρμοδιότητα”.


3. Σε ότι αφορά το ακραία διχαστικό ερώτημα , προσφιλής τακτική όσων στερούνται επιχειρημάτων και κινούνται βουτηγμένοι στον λαϊκισμό και στα ταπεινά ένστικτα, “γιατί στην Ρόδο η Περιφέρεια καθαρίζει τα ρέματα και όχι στην Κω”, ο Δήμαρχος Κω γνωρίζει την απάντησή του, αλλά εσκεμμένα την παραβλέπει, αφού ο στόχος του είναι ο διχασμός, ο μόνος τρόπος άσκησης εξουσίας που γνωρίζει.
Η απάντηση στο ερώτημα που εκ του πονηρού θέτει, είναι πολύ απλή: Στη Ρόδο, οι Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες, στην περιοχή των οποίων υπάρχουν ρέματα που χρειάζονται καθαρισμό, υποβάλουν το σχετικό αίτημα στην Περιφέρεια. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ζητούν από τον Δήμο Ρόδου έγγραφη δήλωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου και εφόσον αυτή αποσταλεί, η Περιφέρεια αναλαμβάνει την εκτέλεσή του ή αυτό γίνεται στο πλαίσιο σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.
Η ανωτέρω δε διαδικασία είναι δεσμευτική, καθορισμένη και επιβεβλημένη από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), που ελέγχει το σύνολο των δαπανών των περιφερειών και η μόνη διαδικασία εγκεκριμένη από το Υπουργείο Οικονομικών ως προς την ορθότητα εκτέλεσης της σχετικής δαπάνης.
Ως διαδικασία βεβαίως κατανοούμε ότι είναι ξένη και εχθρική για ένα λαϊκιστή που εκτιμά τη δική του δήλωση ως... “χρυσόβουλο”.
Για το σκέλος της αρμοδιότητας που αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια έχει υπογράψει σύμβαση (ΑΔΑ: 7ΘΣ57ΛΞ-4ΣΘ) από τις 14/9/2016, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που έγκαιρα προκήρυξε και ολοκλήρωσε και αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κω.
Στην απίθανη περίπτωση που ο Δήμαρχος Κω ξεπεράσει τα ψυχολογικά προβλήματά του και υποβάλει αίτημα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αφού συνέλθει από το θανάσιμο πλήγμα στον εγωισμό του, θα εκτελέσουμε το σχετικό έργο.
Σε ότι αφορά τα άλλα δύο ζητήματα που ο Δήμαρχος Κω θέτει στο Δελτίο Τύπου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ξεκαθαρίζει:
Ως προς τον χαρακτηρισμό όλου του νησιού της Κω ως αστική περιοχή : Η σχετική αρμοδιότητα πράγματι ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες της οποίας έχουν απολύτως εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα τοποθετηθεί αρνητικά. Η πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κινείται με σεβασμό στη νομοθεσία που καλείται να εφαρμόσει και δεν λειτουργεί ως εκπληρωτής των προεκλογικών δεσμεύσεων του όποιου αιρετού αντιλαμβάνεται το θεσμικό πλαίσιο ως “φυσαρμόνικα”. Βεβαία και εδώ κάποιοι φρόντισαν να διακινηθεί το απολύτως ψευδές ότι δήθεν η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έχει εγκρίνει το ίδιο για την Ρόδο και δεν το κάνει για την Κω. Τι σύμπτωση !

Τέλος, όσον αφορά το μεγάλο θέμα της λειτουργίας του hotspot στο νησί της Κω:
Αφού ο ίδιος ο Δήμαρχος Κω φρόντισε να διαδώσει το ψεύδος ότι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έχει την αρμοδιότητα για την λειτουργία του hot spot, έχει μία προφανή αδυναμία να κατανοήσει τα περί αρμοδιοτήτων ο κατά τα άλλα έμπειρος κ. Δήμαρχος, σήμερα προσπαθεί και σε αυτό το θέμα να πουλήσει πατριωτισμό.

Ο ηθικός αυτουργός της διακίνησης του ψεύδους και της συκοφαντίας περί έγκρισης, αποδοχής και ευθύνης λειτουργίας από πλευράς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της δημιουργίας hotspot στο νησί, αλλά και αυτός που με τις δηλώσεις, τις πράξεις, τις παραλείψεις και την ανερμάτιστη συμπεριφορά του στην διάρκεια του 2015, οδήγησε το νησί στα σημερινά του αδιέξοδα, είναι και ο μόνος που στερείται του αναγκαίου ηθικού αναστήματος να απευθύνει ερωτήματα σε άλλους.

Στην περίπτωσή σας κύριε Δήμαρχε της Κω, ο καθρέφτης σας μπορεί να είναι και λυτρωτικός.

Σχόλια  
ΝΤΡΟΠΗ,ΝΤΡΟΠΗ  ΣΟΥ
0 #1 ΝΤΡΟΠΗ,ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ 22-09-2016 14:34
Οποιος θέλει να έχει τον τίτλο του Περιφερειάρχη δεν χρησιμοποιεί λεξιλόγιο πεζοδρομίου.
Λυπάμαι που είσαι στο τιμόνι της Περιφέρειας.
ΝΤΡΟΠΗ
Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
Προσθήκη νέου σχολίου
Tο kostoday.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot