ΚΕΕΛΠΝΟ: Προσλήψεις νοσηλευτών, ιατρών και διασώστες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Ιανουάριος 08, 2016 Σχολιάστε πρώτοι!
jumbo-banner

Το ΚΕΕΛΠΝΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες, στα κάτωθι Γενικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):

Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής ή Καρδιολογίας

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ορθοπεδικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ψυχιατρικής

> Δύο (2) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών

> Μία (1) Μαία, ΤΕ κατηγορίας

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

> Δύο (2) Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών Π.Ε.Δ.Υ. Μυτιλήνης

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Περιφερειακό Ιατρείο Συκαμινέας Λέσβου

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

> Έναν (1) Νοσηλευτή, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών

Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ορθοπεδικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Καρδιολογίας

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας

> Τρεις (3) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»

> Δύο (2) Ιατροί, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ψυχιατρικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Καρδιολογίας

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας

> Τέσσερις (4) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

> Δύο (2) Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών

Κρατικό Θεραπευτήριο - Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ακτινολογίας

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ορθοπεδικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Βιοπαθολογίας

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Αναισθησιολογίας

> Τέσσερις (4) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών

Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου «Το Βουβάλειο»

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότηταςΚαρδιολογίας

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

> Τέσσερις (4) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών

Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κω «Ιπποκράτειον»

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Καρδιολογίας

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ακτινολογίας

> Τέσσερις (4) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ψυχιατρικής

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Καρδιολογίας

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Βιοπαθολογίας

> Τρεις (3) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

> Έναν (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Παιδιατρικής Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Τήλου

> Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής Επισημαίνεται ότι η πλήρωση των πιθανών κενών θέσεων ιατρών θα πραγματοποιηθεί από ιατρούς των λοιπών ειδικοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Επιπλέον, θα προσληφθούν πενήντα (50) διασώστες (ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου) για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) θα κατανεμηθούν στους κάτωθι Τομείς του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης:

> Τομέας Ρόδου: Εννέα (9) Διασώστες

> Τομέας Μυτιλήνης: Δέκα (10) Διασώστες

> Τομέας Σάμου: Πέντε (5) Διασώστες

> Τομέας Χίου: Εννέα (9) Διασώστες

> Τομέας Κω: Εννέα (9) Διασώστες

> Τομέας Καλύμνου: Τρεις (3) Διασώστες

> Τομέας Λέρου: Πέντε (5) Διασώστες

Ακόμη, για την υποστήριξη του έργου θα προσληφθούν τέσσερα(4) στελέχη διοίκησης και υποστήριξης, που θα απασχοληθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου με έδρα την Αθήνα.

Τέλος, θα προσληφθούν έντεκα (11) Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές που θα κατανεμηθούν στα κάτωθι νησιά: Λέσβος (3), Χίος (2), Σάμος (2), Λέρος (1), Κως (2), Ρόδος (1).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Αίτηση με την επιθυμητή θέση εργασίας (έως δύο επιλογές τοποθεσίας) Β) Επικυρωμένους τίτλους σπουδών Γ) Βιογραφικό σημείωμα Δ) Αντίγραφο της ταυτότητας τους. Ε) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται ΣΤ) Εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο (μόνο για τους Ιατρούς) Ζ) Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας (μόνο για τους ειδικευμένους Ιατρούς) Η) Εγγραφή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (μόνο για τους Νοσηλευτές) Θ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου - Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με το προαναφερόμενο δίπλωμα γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης»(μόνο για τους διασώστες). Ι) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών -Αραβικά, Φαρσί και Ουρντού (μόνο για τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές) Κ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, προκειμένου περί ανδρών. Λ) Αποδεικτικό εντοπιότητας από τον Δήμο διαμονής των Υποψηφίων Μ) Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (όπου απαιτείται) Ν) Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (όπου απαιτείται) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ Κέντρο Ελέγχου Και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Αγράφων 3-5, 15123, Μαρούσι Για την: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου».

Στοιχεία αποστολέα: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαεπτά (17) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέχρι τις 14/01/2016 και ώρα 15:00. Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στο τηλέφωνο 210 52 12 890, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.

Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

www.dikaiologitika.gr

Προσθήκη νέου σχολίου
Tο kostoday.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot