Έγινε λάθος και ζητούν τα λεφτά πίσω από 65 εργαζόμενους στο Δήμο Κω

Ιούνιος 17, 2015 Σχολιάστε πρώτοι!
jumbo-banner

Απίστευτο και όμως αληθινό! Ο δήμος Κω ζητάει από 65 περίπου εργαζόμενους του να επιστρέψουν πίσω χρήματα τα οποία τους καταβάλλονταν από το 2011, έπειτα από λαθεμένη εφαρμογή του ν. 4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο, μέσω του οποίου αυξήθηκαν (αδικαιολόγητα) οι μισθοί τους, αφού δεν κατείχαν τίτλο σπουδών για το διορισμό τους.

Μάλιστα τα ποσά τα οποία ζητούν από κάθε εργαζόμενο ξεκινούν από 800 ευρώ και φτάνουν έως τις 5.900 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου στις 80.000 ευρώ!

Tο πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του νησιού και με την υπ’ αριθμ. 203 απόφαση η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία, ζητείται από τους δημοτικούς υπαλλήλους να επιστρέψουν αυτά τα ποσά ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, έχοντας το δικαίωμα να υπα-χθούν σε ρύθμιση 100 δόσεων…

Το ιστορικό
 Στην εισήγησή της η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου Κω προς το δημοτικό συμβούλιο αναφέρει: «Οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν, με προσθήκη πλασματικού χρόνου για την τελική κατάταξή τους, τρία έτη. Η κατάταξη το έτος 2011 έγινε σύμφωνα με την ειδικότητά τους.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν. 4250/26-3-2014 και μετά τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΔΜΗΔ για αυτεπάγγελτο έλεγχο όλων των δικαιολογητικών των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, διαπιστώθηκε ότι πολλοί υπάλληλοι, κυρίως εργατοτεχνικό προσωπικό, δεν κατείχε τον τίτλο σπουδών  διορισμού κατηγορίας ΔΕ.

Μετά τη διαπίστωση αυτή ενημερώθηκε ο Σύλλογος εργαζομένων του δήμου μας προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, καθώς η Διεύθυνση Διοικητικού προχώρησε άμεσα στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης επανακατάταξής του, ως απόρροια της υποχρέωσης εκ του νόμου για ανάκληση της προηγούμενης πράξης και διόρθωση αυτής.

Για την έκδοση της συγκεκριμένης πράξης ενημερώθηκε το γραφείο μισθοδοσίας ώστε να προβεί στις αντίστοιχες ενέργειές του και ως εκ τούτου προκλήθηκαν ερωτήματα στη νομική υπηρεσία του δήμου μας όσον αφορά στην αναδρομικότητα της διαπιστωτικής πράξης.

Η νομική υπηρεσία με σχετικό έγγραφο απάντησε θετικά στην ισχύ της αναδρομικότητας.
Η διαπιστωτική πράξη έχει την υπογραφή του τέως δημάρχου Κω κ. Κώστα Καΐσερλη. Ο τρόπος επιστροφής χρημάτων λόγω της αναδρομικότητας της πράξης ήταν θέμα προς συνεννόηση του γραφείου μισθοδοσίας με την τότε δημοτική αρχή».

Οι τοποθετήσεις
 Στη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2015 ο αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Κρητικός, εισηγούμενος το θέμα προς το Σώμα, πρότεινε εκ μέρους της δημοτικής αρχής να δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης του συνολικού ποσού που οφείλουν οι εργαζόμενοι, μέχρι και εκατό δόσεις.
Ακολούθησε η τοποθέτηση τόσο του προέδρου των εργαζόμενων του δήμου κ. Σταύρου Φρουντζά, αλλά και των επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας:

Σταύρος Φρουντζάς: «Το 2011 σύμφωνα με το νόμο 4024 όλοι οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι έπρεπε να καταταχθούν σε νέα βαθμολογικά και μισθολογικά κλιμάκια. Η νέα κατάταξη θα πραγματοποιούνταν από τα γραφεία Διεύθυνσης Προσωπικού του κάθε Οργανισμού και η διαδικασία θα συνοδευόταν από τις εγκυκλίους που θα εξέδιδε το τότε υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης.

Μετά από 3 χρόνια και ειδικότερα περίπου στις αρχές του 2014 διαπιστώθηκε λάθος κατάταξη ενός μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, περίπου 65 ατόμων. Τον Απρίλιο του 2014 με την σύμφωνη γνώμη του τότε δημάρχου Κω έγινε ανακατάταξη σε νέους βαθμούς των συγκεκριμένων υπαλλήλων.

Η ανακατάταξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι να υποστούν με τη νέα κατάταξη μείωση του μισθού τους και μάλιστα αναδρομικά από το 2011. Η αναδρομική ανακατάταξη δημιούργησε από το τμήμα μισθοδοσίας την απαίτηση για επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τα οποία κυμαίνονται από 800 έως 5.900 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η απαίτηση αυτή δημιουργεί στους πληττόμενους εργαζόμενους τεράστιο βιοποριστικό ζήτημα, με οικογενειακές και κοινωνικές προεκτάσεις. Αιτούμαστε νομοθετική ρύθμιση για να μην καταλογιστούν τα βεβαιωμένα από τη μισθοδοσία ποσά και να θεωρηθούν νόμιμες οι αποδοχές που ελάμβαναν έως το 2014.

Ένα ακόμη επιχείρημα για την διεκδίκηση αυτή αποτελεί και το εξής: Το υπουργείο Οικονομικών για το ίδιο ζήτημα που αφορούσε τους υπαλλήλους του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων. Στον νόμο 4024/2011, θεωρήθηκαν ως νόμιμες οι αποδοχές που ελάμβαναν οι εργαζόμενοι και δεν απαιτήθηκε η επιστροφή  συνολικού ποσού 30.000.000 ευρώ από αυτούς μια και τότε η μισθοδοσία τους υπολογιζόταν με λάθος τρόπο.

Το δίκαιο αίτημά μας για διαγραφή του απαιτητού ποσού συνολικού κόστους 80.000 ευρώ περίπου, είναι σίγουρα μια απαίτηση που δεν οφείλεται σε δόλο και υπαιτιότητα των εργαζομένων».

Ιωάννα Ρούφα (Όραμα Κίνημα Πολιτών): «Προτείνω να εξεταστεί το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να μη χρειαστεί οι υπάλληλοι να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω ή να γίνει τέτοιος διακανονισμός ώστε οι εργαζόμενοι να καταβάλλουν το ποσό της δόσης που μπορούν να καταβάλλουν».

Αριστοτέλης Παυλίδης (Κως Αγάπη μας): «Εφόσον η πρόταση για καταβολή των 100 δόσεων δεν προβλέπεται από νόμο, να γίνει πρώτα η νομοθετική ρύθμιση και μετά η υπηρεσία να προβεί στις από το νόμο ενέργειες».

Κυριακή Μακρή (Λαϊκή Συσπείρωση): «Διαφωνώ με όσα ελέχθησαν. Προτείνω τη μη εφαρμογή του νόμου, τον οποίο θεωρώ αντισυνταγματικό. Να μην επιστραφούν τα χρήματα των εργαζομένων πίσω, διότι οι ίδιοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το όποιο λάθος έχει γίνει».

Γιώργος Κυρίτσης (Δύναμη Αλλαγής – Δήμαρχος Κω): «Προτείνω να καταβληθούν τα χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και μέχρι τον αριθμό των 100 δόσεων επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε εργαζόμενο. Επίσης ο δήμος Κω να σταθεί αρωγός αν οι εργαζόμενοι προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να στηρίξει με ένδικα μέσα την πρότασή τους. Τέλος προτείνω να συνδράμουμε ως προς την επίλυση του συγκεκριμένου αιτήματος με νομοθετική ρύθμιση».

Η απόφαση
Τελικά εγκρίθηκε η πρόταση της πλειοψηφίας με ψήφους 15 υπέρ, σε σύνολο 24 παρόντων δημοτικών συμβούλων. Μειοψήφησαν οι Ιωάννα Ρούφα, Σταμάτης Μαρκόγλου, Σταμάτης Πης, Σωτήρης Μαραγκός, Ιωάννης Καλλούδης, Αριστοτέλης Παυλίδης, Σεβαστιανός Παπαντωνίου, Κυριακή Μακρή, Νίκος Κανταρζής, οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν υπέρ των δικών τους προτάσεων.

Συνεπώς η απόφαση αναφέρει ότι θα πρέπει να επιστραφεί από τους δημοτικούς υπαλλήλους το ποσό που τους αναλογεί με την καταβολή έως και 100 δόσεων, ενώ ο δήμος Κω θα συνδράμει εφόσον ασκηθούν ένδικα μέσα από τους εργαζόμενους και παράλληλα θα προωθήσει το αίτημά τους για οριστική λύση μέσω νομοθετικής ρύθμισης.


Η ΡΟΔΙΑΚΗ 

Προσθήκη νέου σχολίου
Tο kostoday.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot