Με βάση την απόφαση 5286/2017 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η Volkswagen υποχρεώθηκε να καταβάλει στην κάτοχο ενός VW Polo 1.2 αποζημίωση, ύψους 5.200 ευρώ, πλέον των δικαστικών δαπανών.
Γερή αποζημίωση από τη VW Group μπορούν πλέον να διεκδικήσουν περίπου 30.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, τα οποία φέρουν το παράνομο λογισμικό παραποίησης των εκπομπών ρύπων.

Ειδικότερα, η γερμανική εταιρεία, η οποία είχε ασκήσει έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης, που δικαίωνε Eλληνα καταναλωτή, αποφάσισε να μην προχωρήσει με τη διαδικασία και έτσι υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση, ύψους 5.200 ευρώ. «Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο, με τιμή κτήσης 13.400 ευρώ», σημειώνει στον «Ελεύθερο Τύπο» ο δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, Ηλίας Μπέτζιος, υπογραμμίζοντας πως η παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης ισοδυναμεί με παραδοχή ήττας από την πλευρά μιας από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές παγκοσμίως.

Η πρωτόδικη απόφαση
Με βάση την απόφαση 5286/2017 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η Volkswagen υποχρεώθηκε να καταβάλει στην κάτοχο ενός VW Polo 1.2 αποζημίωση, ύψους 5.200 ευρώ, πλέον των δικαστικών δαπανών. «Η ενάγουσα υπέστη ζημία, που ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο, κατά την κρίση του δικαστηρίου, είναι το υπερβάλλον του τιμήματος, που κατέβαλε, σε σχέση με την πραγματική αξία του αυτοκινήτου, που αγόρασε, το οποίο είχε μία σειρά από ελλείψεις.

Κατά συνέπεια, στο ως άνω ποσό ανέρχεται η συνολική θετική ζημία, την οποία υπέστη η ενάγουσα και οφείλει να αποκαταστήσει η εταιρεία, ευθυνόμενη ως κατασκευάστρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2251/1994, όπως αναφέρονται στην υπό στοιχείο Β΄ μείζονα σκέψη της παρούσας, σε συνδυασμό με τα άρθρα 330, 298 και 914 επ. ΑΚ, διότι προμήθευσε στην ενάγουσα, έναντι ανταλλάγματος, το όχημα, από το οποίο έλειπε επίμαχη η συνομολογημένη ιδιότητα.

Τέλος, η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη, προς αποκατάσταση της οποίας, εκτιμωμένων των συνθηκών, υπό τις οποίες τελέστηκε η σε βάρος της αδικοπραξία, του είδους και του βαθμού της ζημίας που υπέστη, της ψυχικής ταλαιπωρίας που υπέστη έκτοτε και της κοινωνικοοικονομικής θέσεως των μερών, πρέπει να της επιδικασθεί ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 1.200 ευρώ», τονίζεται στην απόφαση και προστίθεται: «Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ένδικη αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν κατά την επικουρική αυτής αξίωση και να αναγνωριστεί η υποχρέωση αυτής να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των (4.000 + 1.200 =) 5.200 ευρώ, με νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης προς αυτήν της αγωγής».

Τα δικαιώματα των αγοραστών
«Οι ιδιοκτήτες των επίμαχων Ι.Χ. μπορούν να κινηθούν νομικά ενάντια της μητρικής εταιρείας, καθώς η πενταετία από τη γνώση του “σκανδάλου”, όπως ορίζεται ως προϋπόθεση, λήγει το 2020», εξηγεί ο κ. Μπέτζιος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νόμος (ΑΚ άρθρο 540) ορίζει πως σε περίπτωση ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα, ο αγοραστής έχει τα εξής δικαιώματα:

1. Για διόρθωση ή για αντικατάσταση του πράγματος,

2. Για μείωση του τιμήματος,

3. Για υπαναχώρηση από τη σύμβαση (να δώσει, δηλαδή, πίσω το αυτοκίνητο που παρέλαβε και να λάβει το αρχικό αντίτιμο που κατέβαλε).

«Σε περίπτωση, όμως, που ο πωλητής γνώριζε ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό και παρόλα αυτά προχώρησε στην πώληση (όταν, δηλαδή, ενήργησε με δόλο), τότε ο αγοραστής – εκτός των ανωτέρω δικαιωμάτων – έχει δικαίωμα και για αποζημίωση», τονίζει χαρακτηριστικά και καταλήγει: «Στην προκειμένη περίπτωση η πωλήτρια εταιρεία έχει δημόσια παραδεχτεί ότι η πώληση των εν λόγω αυτοκινήτων, με το συγκεκριμένο προβληματικό λογισμικό μέτρησης εκπομπής καυσαερίων, τελούσε εν γνώσει της. Με άλλα λόγια, η VW ενήργησε με δόλο, προμηθεύοντας τα εν λόγω προβληματικά οχήματα!

Συνεπώς, εκτός των άλλων δικαιωμάτων, ο αγοραστής έχει δικαίωμα και για αποζημίωση από την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος. Η αποζημίωση αυτή σημαίνει να βρεθεί ο αγοραστής στην οικονομική κατάσταση που θα ήταν εάν είχε αγοράσει ένα αυτοκίνητο χωρίς προβλήματα».

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου θέλουν τη VW έτοιμη να ανακαλέσει περίπου 700.000 αυτοκίνητα Tiguan και Touran εξαιτίας ενός ενδεχόμενου ελαττώματος στη στεγανότητα της πανοραμικής οροφής.
Όπως ανέφερε το περιοδικό Kfz-Betrieb, υγρασία μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στη διάταξη του φωτισμού LED που έχουν τα συγκεκριμένα οχήματα στην πανοραμική οροφή, κάτι που θα είχε αποτέλεσμα την πρόκληση ακόμη και πυρκαγιάς.
Η ανάκληση αφορά 700.000 οχήματα παγκοσμίως, ενώ στη Γερμανία επηρεάζονται περίπου 52.500 οχήματα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η εταιρεία επεξεργάζεται μια λύση, ενώ επισήμως η VW δεν ήταν διαθέσιμη για να σχολιάσει το γεγονός.
Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen ανακοίνωσε ότι δέχτηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη Γερμανία, παραδεχόμενη έτσι την ευθύνη της για την υπόθεση του παράνομου λογισμικού στους ντιζελοκινητήρες των οχημάτων της.

Η εισαγγελία του Μπρούνσβικ απέδειξε τις παραλείψεις της εταιρείας στο θέμα αυτό και την διέταξε να πληρώσει πρόστιμο, ανέφερε στην ανακοίνωσή της.
Η Volkswagen αποδέχτηκε την απόφαση και δεν πρόκειται να ασκήσει έφεση καθώς θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή «αποτελεί ένα επιπλέον σημαντικό βήμα» για να ξεπεραστεί η κρίση των τελευταίων ετών.
Το 2015 η εταιρεία παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε ένα λογισμικό το οποίο παραποιούσε τα αποτελέσματα στους ελέγχους για τις εκπομπές καυσαερίων. Συνολικά, η εταιρεία είχε εγκαταστήσει αυτό το λογισμικό σε 11 εκατομμύρια οχήματα σε όλον τον κόσμο. Έτσι, τα αυτοκίνητα εμφανίζονταν εντός των ορίων για εκπομπή επικίνδυνων ρύπων όταν ελέγχονταν στο εργαστήριο, αλλά όταν κυκλοφορούσαν στον δρόμο ξεπερνούσαν αυτά τα όρια κατά 40 φορές.
Η καταβολή του προστίμου βάζει τέλος στη διοικητική διαδικασία σε βάρος της Volkswagen, όμως νυν και πρώην διευθυντικά στελέχη της εταιρίας έχουν μπει στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών στη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Πολλοί Γερμανοί εισαγγελείς διεξάγουν έρευνες για απάτη, χειραγώγηση των μετοχών ή αναληθείς διαφημίσεις, σε βάρος υπαλλήλων της Volkswagen και των θυγατρικών της, Audi και Porsche, όπως επίσης και εναντίον στελεχών της Daimler και της εταιρείας οικιακών συσκευών Bosch.
Έρευνες είναι σε εξέλιξη επίσης εναντίον του πρώην διευθύνοντα συμβούλου της VW, Μάρτιν Βίντερκορν, του διαδόχου του στη θέση αυτή Μάρτιν Μίλερ και του νυν προέδρου της εταιρείας Χέρμπερτ Ντις.
Στις ΗΠΑ έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος οκτώ στελεχών της VW, μεταξύ των οποίων και ο Βίντερκορν που κατηγορείται για «απάτη» και «συνωμοσία».
newsit.gr
Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση στην Ευρώπη. Ενώ ο όμιλος Volkswagen αρνήθηκε πάντοτε να επαναγοράσει, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, μη συμμορφούμενα οχήματα του dieselgate, αυστριακό δικαστήριο υποχρέωσε μια αντιπροσωπεία VW να επαναγοράσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο του 2012 με παράνομο λογισμικό. Και μάλιστα με τους τόκους!
Εδώ να θυμίσουμε, από τον Σεπτέμβριο του 2015, οπότε και ξέσπασε το dieselgate, η παραπάνω περίπτωση είναι σχεδόν μοναδική στην Ευρώπη. Ενώ ο όμιλος Volkswagen πρότεινε την επαναγορά σε αριθμό Αμερικανών ιδιοκτητών, δεν συνέβη το ίδιο στην Ευρώπη, όπου η γερμανική εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει ανάλογη εμπορική στρατηγική.
Επανερχόμενοι στην περίπτωση της Αυστριακής ιδιοκτήτριας, το αυτοκίνητο αγοράστηκε το 2012 έναντι €26.500 και επαναγοράστηκε από τον ντίλερ το 2018 έναντι €29.000. Το επιπλέον ποσό προέκυψε, δεδομένου ότι ο δικαστής πρόσθεσε τους τόκους υπέρ της ιδιοκτήτριας για το χρόνο κατοχής του αυτοκινήτου.
Η απόφαση του δικαστηρίου της Βιέννης είναι η πρώτη τέτοια στη Γηραιά Ήπειρο. Και εάν η ετυμηγορία εξεδόθη υπέρ της καταγγέλλουσας, είναι επειδή ο δικαστής θεώρησε ότι εάν η ιδιοκτήτρια γνώριζε εξ αρχής ότι το λογισμικό ήταν παρόν στο αυτοκίνητό της, «δεν θα το αγόραζε». Ένα ιδιαίτερα λεπτό στην αντίληψη σκεπτικό, λοιπόν.
Απομένει να δούμε αν τέτοιες αγωγές (έναντι ντίλερ, και όχι κατά του κατασκευαστή) θα πολλαπλασιαστούν. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι ασφαλέστατο να υποθέσουμε ότι οι διανομείς στη συνέχεια θα στραφούν εναντίον της μητρικής εταιρείας Volkswagen.
drive.gr/
Η διεύθυνση της Volkswagen υπόσχεται την επιβολή εσωτερικών κυρώσεων κατά εκείνων που επέτρεψαν την πραγματοποίηση δοκιμών σε πιθήκους και ανθρώπους για τις επιπτώσεις από την εισπνοή ρύπων, που είναι το τελευταίο της σειράς των σκανδάλων που πλήττει τον κολοσσό της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ο Ματίας Μίλερ, ο διευθυντής του ομίλου, δήλωσε χθες στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel ότι η πραγματοποίηση δοκιμών σε πιθήκους το 2014, που αποκαλύφθηκε από τους New York Times, «δεν είναι ηθικές και προκαλούν αποστροφή».
«Υπάρχουν πράγματα που απλώς δεν γίνονται…όλες οι αναγκαίες συνέπειες πρέπει να επιβληθούν», είπε.
Ο Τόμας Στεγκ, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του γερμανικού ομίλου, παραδέχθηκε στην εφημερίδα Bild ότι ενημερώθηκε για δοκιμές για τη μελέτη των επιπτώσεων της ρύπανσης που προέρχεται από τους κινητήρες ντίζελ της Volkswagen την εποχή της παραποίησης του λογισμικού τους ώστε να εμφανίζονται κατά τους ελέγχους λιγότερο ρυπογόνοι.
Ωστόσο επέμεινε ότι εμπόδισε τη διεξαγωγή τέτοιων δοκιμών σε ανθρώπους, μέσω του EUGT, του οργανισμού έρευνας που χρηματοδοτείται από την Volkswagen και τις ανταγωνίστριές της Daimler και BMW, καθώς και την Bosch.
«Αμερικανοί ερευνητές ήθελαν να πραγματοποιήσουν αυτές τις δοκιμές σε ανθρώπους εθελοντές», εξήγησε. «Απάντησα τότε ότι δεν αυτό δεν μπορώ να το επιτρέψω και αποφασίσθηκε οι δοκιμές να γίνουν σε πιθήκους», πρόσθεσε.
«Αναδρομικά, αυτή μελέτη δεν έπρεπε να έχει γίνει ποτέ, είτε πρόκειται για ανθρώπους, είτε πρόκειται για πιθήκους. Αυτό που συνέβη δεν έπρεπε να έχει συμβεί ποτέ, λυπάμαι πραγματικά», δήλωσε ο Τόμας Στεγκ, ο οποίος είχε χρηματίσει εκπρόσωπος του καγκελαρίου Γκέρχαρντ Σρέντερ.
Οσο για την επιστημονική έρευνα που έγινε στο νοσοκομειακό ινστιτούτο του Ααχεν και κατά την οποία 25 υγιείς άνθρωποι εισέπνευσαν κατά το διάστημα 2013-2014 διοξείδιο του αζώτου (NO2), ο Τόμας Στεγκ δικαιολογήθηκε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι οι εθελοντές εκτέθηκαν σε «πολύ πιο χαμηλά επίπεδα ρύπων από αυτά που έχουν διαπιστωθεί σε πολλούς χώρους εργασίας». Κανένας από αυτούς δεν είχε επιπτώσεις», πρόσθεσε.
Στο τέλος του 2015, ο όμιλος Volkswagen παραδέχθηκε ότι είχε εξοπλίσει 11 εκατομμύρια αυτοκίνητα ντίζελ με λογισμικό που παραποιούσε τα αποτελέσματα των ελέγχων εκπομπών καυσαερίων αποκρύπτοντας εκπομπές οξειδίου του αζώτου που βρίσκονταν σε επίπεδο έως και 40 φορές υψηλότερο από τα επιτρεπόμενα όρια.
eleftherostypos.gr
Σελίδα 1 από 5

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot