Έμφαση στην εμπορική αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών από φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εταιρείας. Εντός του Απριλίου η προκήρυξη. Ποιες ενέργειες κρίνονται επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Tη χρηματοδότηση εξειδικευμένων επενδυτικών σχεδίων ή και τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων προβλέπει το νέο πρόγραμμα που έχουν σχεδιάσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών» (Τεχνοβλαστοί Start up- Spin-off / Spin-out) και εκτιμάται ότι θα ενεργοποιήσει επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 47 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την προκήρυξή του, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, αναμένεται εντός του Απριλίου. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι μεταξύ 24-30 μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Το ακριβές αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης από ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις, ερευνητές, καθώς και από ανεξάρτητους ιδιώτες ερευνητές με ανάγκη υποστήριξης για την εμπορική αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών. Δηλαδή, έχει ως στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας, καθώς και την εξέλιξη νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την αξιοποίηση υφιστάμενων ή νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, την εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές, επιστήμονες και από νέες δυναμικές επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες.

Με δεδομένο ότι τα χρηματοδοτικά κίνητρα προορίζονται για επιχειρήσεις έντασης γνώσης, υπό σύσταση νεοφυείς και υφιστάμενες προς υποστήριξη (επιχειρήσεις), η δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων καινοτόμων και εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας στους επιλεγέντες τομείς, καθώς και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Θεματικά, η δράση θα εστιάσει στις ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς και ειδικότερα στις επιστημονικές υπο-περιοχές που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης που συντονίζουν οι συμβουλευτικές ομάδες των αντίστοιχων Πλατφορμών Καινοτομίας της ΓΓΕΤ.

Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, όπως οι παρακάτω (ενδεικτικά):

– Κόστος ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας της επιχείρησης.

– Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων και διερεύνησης της αγοράς, με έμφαση στην τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσιμότητας και την αναζήτηση κεφαλαιακής υποστήριξης.

– Έρευνα κι ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος, μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας.

– Υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, καθώς και ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων.

– Ενέργειες διασύνδεσης με δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό, ενέργειες προβολής – διάχυσης προϊόντων, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και εκθέσεις.

– Κόστος και νομική υποστήριξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης και κατάρτιση φακέλου-υποβολή-επικύρωση-προστασία-συνδρομές διατήρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Σταμάτης Ζησίμου-euro2day.gr

Δεν υπήρξε καμία συζήτηση σχετικά με επιπλέον χρηματοδότηση συγκεκριμένα για τα νησιά του Αιγαίου και αυτό που συζητήθηκε ήταν η πιθανότητα να οργανωθεί μια επίσκεψη της Επιτρόπου [Κορίνας] Κρέτσου στα νησιά προκειμένου να δούμε τί είναι δυνατό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ανέφερε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νατάσα Μπερτό, στο σημερινό μπρίφινγκ αναφορικά με την πρόσφατη επίσκεψη των δημάρχων των πέντε νησιών του ανατολικού Αιγαίου στις Βρυξέλλες, απαντώντας στην ερώτηση περί αναπτυξιακού πακέτου ύψους 50 εκατ. ευρώ για τα νησιά.

«Όπως γνωρίζετε, οι πέντε δήμαρχοι των νησιών του Αιγαίου – Λέσβος, Σάμος, Χίος, Λέρος και Κως – ήταν στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα, στις 7 Μαρτίου και, όπως είπατε, είχαν αρκετές συναντήσεις εδώ στην Κομισιόν. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε καμία συζήτηση σχετικά με επιπλέον χρηματοδότηση συγκεκριμένα για τα νησιά. Αυτό που συζητήθηκε ήταν η πιθανότητα να οργανωθεί μια επίσκεψη της Επιτρόπου [Κορίνας] Κρέτσου στα νησιά προκειμένου να δούμε τί είναι δυνατό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η Κομισιόν έχει ήδη διαθέσει στην Ελλάδα οικονομική βοήθεια ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για να διαχειριστεί τη μεταναστευτική κατάσταση μέσω τόσο των πόρων του τμήματος της Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, όσο και των Έκτακτων πόρων, και του Μηχανισμού Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης. Και όπως ξέρετε, πολλά από αυτά τα χρήματα διοχετεύονται στις κεντρικές αρχές της Ελλάδας ή στους διεθνείς συνεργάτες μας και ΜΚΟ που εργάζονται επιτόπου», ανέφερε η κ. Μπερτό.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ακόμη πως για το θέμα δόθηκαν διευκρινήσεις από τους ίδιους τους δημάρχους για την κατάσταση ως προς την κεντρική κυβέρνηση και τις πιθανότητες χρηματοδότησης της κυβέρνησης της Αθήνας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές στοχεύει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

Η σχετική πρόσκληση βγήκε στον «αέρα», ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) τις αιτήσεις από 23 Μαρτίου έως 17 Μαΐου.

Το πρόγραμμα αφορά σε επιχειρήσεις όλης της χώρας που δραστηριοποιούνται στους εξής εννέα στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας: υλικά-κατασκευές, τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες, αγροδιατροφή και βιομηχανία τροφίμων, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, υγεία και φάρμακα, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και αναδυόμενες τεχνολογίες.

Τα κονδύλια
Ο συνολικός προϋπολογισμός (280 εκατ. ευρώ) του προγράμματος θα κατανεμηθεί στις τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων σε τρεις κύκλους προκήρυξης: 126 εκατ. ευρώ (Α’ κύκλος, Μάρτιος-Μάιος 2017), 84 εκατ. ευρώ (Β’ κύκλος, Απρίλιος 2018) και 70 εκατ. ευρώ (Γ’ κύκλος, Απρίλιος 2019).
Οι επενδυτικές προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:
1 Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Αφορά σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μία μικρομεσαία επιχείρηση είτε ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
2 Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: Απευθύνεται σε συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο, τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση. Σε συμπράξεις περισσότερων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.
3 Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους.
Σημειώνεται πως η χρονική διάρκεια υλοποίησης κάθε έργου που θα πάρει το «πράσινο φως» της ένταξης στο πρόγραμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες.
Τι χρηματοδοτείται
Το ποσοστό της επιχορήγησης προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος της επιλέξιμης δραστηριότητας, το μέγεθος της επιχείρησης, το ενισχυόμενο έργο κ.λπ. Ο ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός κάθε υποβαλλόμενης πρότασης διαμορφώνεται ως εξής (ανά παρέμβαση):
-Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
*200.000 ευρώ για μία επιχείρηση.
*350.000 ευρώ για δύο επιχειρήσεις.
*450.000 ευρώ για τρεις επιχειρήσεις.
*500.000 ευρώ για περισσότερες των τριών επιχειρήσεις.
-Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς:
*1.000.000 ευρώ.
-Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων:
*2.000.000 ευρώ.
Πηγή: Etypos

Χρηματοδότηση με την ευλογία της Ελληνικής Βουλής ...σε ΜΚΟ που έχει έδρα τα Εξάρχεια... Άλλη μία απόφαση η οποία δεν έγινε γνωστή μέσω κάποιας ανακοίνωσης αλλά απλώς αναρτήθηκε στην κοινοβουλευτική Διαφάνεια γιατί προφανώς θα προκαλούσε όχι και τόσο θετικά σχόλια, προχώρησε ο προέδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης.

Πρόκειται για την χρηματοδότηση με το γενναιόδωρο πόσο ων 25.000 ευρώ της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της...Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ). Μιας ΜΚΟ που ιδρύθηκε πριν από πολλά χρόνια και η έδρα της είναι στα Εξάρχεια. Σκοπός της σύμφωνα με το καταστατικό της είναι « η συγκέντρωση , ταξινόμηση και η διαφύλαξη έντυπων και προφορικών εντύπων των οργανώσεων της ελληνικής νεολαίας και την ανάδειξη και της συμβολής τους στην πολιτικής ζωής , στους κοινωνικούς αγώνες, στον αγώνα για την δημοκρατία και την διάδοση των αριστερών ιδεών από το τέλος του εμφυλίου αγώνα του μέχρι την κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας»

Σύμφωνα με την εφημεριδά Παραπολιτικά το αξιοπεριέργο ελιναι πώς στο σκεπτικό της  απόφασης για χρηματοδότηση της ΕΜΙΑΝ είναι η ανάγκη «συμβολής της Βουλής σε δαπάδες που προσδιορίζονται για την προώθηση εθνικών , πολιτισμικών και κοινωνικών σκοπών» Σε ποιές απο τις τρεις κατηγορίες εντάσσεται το «όποιο» έργο της συγκεκριμένη ΜΚΟ, προφανώς μόνο οι επιτελείς του Ν. Βούτση μποροούν να εξηγήσουν. 

newsbomb.gr

Επιδεινώνεται η «ασφυξία» στην αγορά, καθώς παραμένει κλειστή η στρόφιγγα της ρευστότητας ακόμη και από σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ.

Η μπλοκαρισμένη δεύτερη αξιολόγηση που συντηρεί το κλίμα αβεβαιότητας στην ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση δράσεων που «έτρεξαν» προ εξαμήνου και στις εκταμιεύσεις χρηματοδότησης, «φρενάρει» την προκήρυξη επτά νέων δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το μισό δισ. ευρώ.

Στελέχη του αρμόδιου υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανέφεραν στον «Ε.Τ.» πως είναι έτοιμοι οι οδηγοί τεσσάρων δράσεων που αφορούν σε: ίδρυση και λειτουργία μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης, καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων και αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Δεύτερος κύκλος

Οι «τελευταίες πινελιές», όπως πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, μπαίνουν στους δεύτερους κύκλους των τριών δράσεων που εγκαινίασαν πριν από ένα χρόνο περίπου το επιχειρηματικό σκέλος του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο λόγος για τους «πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», τη «νεοφυή επιχειρηματικότητα» και την «αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων». Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά τον α’ κύκλο ολοκληρώθηκε για την πρώτη περί τα τέλη Οκτωβρίου, για τη δεύτερη μόλις πριν από μερικές ημέρες, ενώ για την τρίτη δράση εκκρεμεί. Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου έχει αναλάβει να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις από τα συμπεράσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας στο δεύτερο κύκλο των τριών δράσεων.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει η πρόθεση να ανακοινωθεί μέσα στο μήνα το χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη καθεμίας από τις επτά δράσεις. Αυτές θα βγαίνουν σταδιακά, με άλλα λόγια δεν θα «ανοίξουν» όλες μαζί για να μην μπλοκάρει το πληροφοριακό σύστημα που δέχεται τις αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Αναλυτικά οι 7 δράσεις επιχειρηματικότητας:
1. Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων
Μέσω της δράσης ενισχύεται η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της λειτουργίας τους για διάστημα έως 6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης. Επιλέξιμα θα είναι, επίσης, τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. Εμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Οι δικαιούχοι
Η δράση απευθύνεται σε νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Πρόσθετα, αφορά σε επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση.

Ο προϋπολογισμός
Η δράση έχει προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ. Οσο για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, θα πρέπει να έχουν συνολικό ύψος 80.000 – 400.000 ευρώ.

Ενταση ενίσχυσης:
Οι προτάσεις που θα πάρουν το «πράσινο φως» της ένταξης θα ενισχυθούν σε ποσοστό 40%. Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, η επιδότηση θα διαμορφώνεται σε 50%.

2. Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)
Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις εξής τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:
-Εξοικονόμηση ενέργειας.
-Ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία.
-Ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων.
-Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας θα περιλαμβάνουν:
-Εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
-Ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης.
-Πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452-Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων.

Οι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα των ΤΠΕ:
-Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο (web sites).
-Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops).
-Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals).
-Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile apps).
-Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors).
-Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.ά.).
-Αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων.
-Αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος.
-Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.
-Ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).

Οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων:
-Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας.

Οι επιλέξιμες δράσεις όσον αφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα:
-Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής: Αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών.
-Στρατηγική Διανομής: Δίνει απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν στον έλεγχο λειτουργιών (κεντρικός, επιμερισμένος ή αποκεντρωμένος), στα συστήματα διανομής, π.χ. άμεση αποστολή, cross docking, άμεση παράδοση στο κατάστημα (DSD), στα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές, στη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασμός) και στον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL).
-Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών της ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις μεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες, κ.λπ.
-Διαχείριση Αποθεμάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, το έργο κατά τη διαδικασία (WIP) και τα τελικά προϊόντα.
-Ροή μετρητών (Cash-Flow): Τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού.

eleftherostypos.com 

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot