Περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ισχύ στους πελάτες των εταιρειών τηλεπικοινωνιών προσπαθεί να επιβάλλει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με το «δεύτερο κύμα» μέτρων, με βάση τον Κανονισμό Γενικών Αδειών που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017.
Από χθες 1η Οκτωβρίου ισχύει το δεύτερο στάδιο των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ,ο οποίος δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Ο Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.
Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται με το δεύτερο στάδιο ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, συνοψίζονται στα ακόλουθα θέματα:
Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους
Στην πρώτη σελίδα της σύμβασης πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, η ημερομηνία υπογραφής, η τελική τιμή χρέωσης του παγίου και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, το ύψος τυχόν επιδότησης και η απόσβεσή της, καθώς και τυχόν τέλος για διακοπή/καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου.
Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον συνδρομητή δυνατότητες, όπως η άμεση ενεργοποίηση της σύνδεσης, ο καθορισμός ανώτατου ορίου χρέωσης για την ενεργοποίηση φραγής εξερχομένων, η εξαίρεση του αριθμού από τηλεφωνικούς καταλόγους.
Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης
Αυξάνεται η προθεσμία για την καταγγελία σύμβασης ορισμένου/αορίστου χρόνου αζημίως, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον πάροχο.
Ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας
Ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται υποχρεωτικά, όταν υπερβαίνει το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα MB ενημερώνεται επίσης, υποχρεωτικά, και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου.
Αυτόματη πίστωση λογαριασμού για βλάβες
Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της, πρέπει να πιστώνεται αυτόματα και εντός τετραμήνου στον λογαριασμό του συνδρομητή,το τμήμα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο
Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος.
Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υποβολής καταγγελίας σύμβασης
Ο συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή (εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία).
Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης
Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε σύμβασης αορίστου χρόνου είτε σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας. Επίσης, απαγορεύεται να επιβάλει τέλος ανανέωσης για νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο συνδρομητή με σύμβαση αορίστου χρόνου.
iefimerida.gr

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον Ο.Τ.Ε. και συγκεκριμένα με την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου. 

Πολλοί είναι οι αναγνώστες, που έχουν απευθυνθεί στην εφημερίδα μας, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, κάτι το οποίο βέβαια αντιμετωπίζουμε και εμείς σας εφημερίδα και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε.

Καθημερινά, παρατηρείται το φαινόμενο συνεχών διακοπών στην παροχή διαδικτύου, χωρίς καμία ενημέρωση. Η συσκευή του ρουτερ αποσυνδέεται και συνδέεται μόνη της, δημιουργώντας προβλήματα κυρίως σε επιχειρήσεις, που η λειτουργία τους εξαρτάται απόλυτα από αυτό.  Εργασίες διακόπτονται στη μέση, το προσωπικό απασχολείται παραπάνω για να καλύψει τον χαμένο χρόνο, δημιουργώντας πολλαπλά κόστη. Όταν δηλώνεις βλάβη, το πρόβλημα πάντα καταλήγει να είναι το ρούτερ..Κι αν τελικά το πρόβλημα είναι τα ελαττωματικά ρούτερ γιατί δεν αποσύρονται;;; Για να μην αναφερθούμε στην ταχύτητα, που άλλη πληρώνεις και άλλη τελικά έχεις..

Αυτό που προκαλεί τους πολίτες ωστόσο, είναι η πολιτική της εταιρείας. Όταν ο πολίτης έχει πρόβλημα η διαδικασία επίλυσης πάει με ρυθμούς χελώνας, ενώ όταν πρόκειται για καθυστέρηση στην πληρωμή του λογαριασμού, η διακοπή γίνεται σε χρόνο dt, χωρίς καμία διευκόλυνση.. Ενώ η επανασύνδεση μπορεί να γίνει μετά από μία μέρα...!!!

 

Στο έγγραφο της η ΕΕΤΤ κάνει γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη η αναθεώρηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών της τηλεπικοινωνιακής αγοράς ενώ αναφέρει ότι με το ισχύον πλαίσιο έχει οριστεί ως ανώτατη χρέωση από διάφορες υπηρεσίες μηνυμάτων το όριο των 20 ευρώ.

Όπως αναφέρει στο έγγραφο της η ΕΕΤΤ έχει προβεί σε μια σειρά εποπτικών και ρυθμιστικών δράσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου των αυθαίρετων χρεώσεων μέσω Υπηρεσίας Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και ήδη σήμερα έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των καταγγελιών των καταναλωτών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σύμφωνα πάντα με την ΕΕΤΤ το μηνιαίο κόστος μίας συγκεκριμένης ΥΠΠ με συνδρομή για έναν συγκεκριμένο συνδρομητή (MSISDN), δεν μπορεί να ξεπερνά τα είκοσι (20) ευρώ. Επομένως, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, υπάρχει ένα μηναίο πλαφόν ύψους 20 ευρώ για την παροχή συνδρομητικών ΥΠΠ. Αν ο τελικός χρήστης επιλέξει μία υπηρεσία με συνδρομή στέλνοντας ένα σύντομο μήνυμα (SMS) ή πο-λυμεσικό μήνυμα (MMS), θα πρέπει να λάβει άμεσα ένα σύντομο μήνυμα, το οποίο θα του γνωστοποιεί ότι αφορά υπηρεσία με συνδρομή, θα τον ενημερώνει για το όνομα και το κόστος της υπηρεσίας ανά μονάδα χρέωσης (π.χ. για το γεγονός ότι η ΥΠΠ χρεώνεται ανά εβδομάδα), την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ, και θα του ζητά ταυτόχρονα την συγκατάθεσή του για την εγγραφή του στη συνδρομητική υπηρεσία. Η εγγραφή στην υπηρεσία με συνδρομή δύναται να ολοκληρωθεί, μόνο εφόσον, ο τελικός χρήστης αποστείλει μήνυμα επιβεβαίωσης στον σχετικό σύντομο κωδικό για να παράσχει τη συγκατάθεσή του για την εγγραφή του στην υπηρεσία με συνδρομή. Σε περίπτωση που με την εγγραφή στη νέα υπηρεσία, η συνολική μηνιαία αξία των συνδρομών του χρήστη (MSISDN) στον Πάροχο ΥΠΠ πρόκειται να υπερβεί το πλαφόν των 20 ευρώ, πρέπει να αποστέλλεται ατελές ενημερωτικό μήνυμα και θα ζη¬τείται η ρητή συγκατάθεσή του. Η συγκατάθεση του χρήστη δίδεται με σύντομο μήνυμα.

Μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία, ο Τελικός Χρήστης δεν θα χρεώνεται με πρόσθεπι χρέωση. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ΥΠΠ, προβλέπεται ότι μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του Τελικού Χρήστη σε υπηρεσία με συνδρομή, , ο Πάροχος Υπηρεσιών PSMS και PMMS, υποχρεούται να ενημερώνει τον Τελικό Χρήστη, άμεσα, με σύντομο μήνυμα, για το γεγονός, ότι έχει εγγραφεί σε υπηρεσία με συνδρομή και το όνομά ή την σύντομη περιγραφή π|ς υπηρεσίας αυτής αλλά και για το κόστος της υπηρεσίας με συνδρομή, ανά μονάδα χρέωσης, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (π.χ. αν η ΥΠΠ χρεώνεται ανά εβδομάδα) Επίσης ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται και για την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ και τον αριθμό της γραμμής βοήθειας/παραπόνων καθώς και ια τον τρόπο, με τον οποίο μπορεί ο χρήστης να διαγραφεί αλλά και για το γεγονός ότι η παρεχόμενη ΥΠΠ απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους ενώ η ενημέρωση για τα ανωτέρω θα πρέπει να παρέχεται ατελώς. Τέλος, το ως άνω ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις ΥΠΠ προβλέπει ότι μια φορά μηνιαίως, η ανωτέρω ενημέρωση θα πρέπει να αποστέλλεται με σύντομο μήνυμα στους εγγεγραμμένους συνδρομητές κάθε ΥΠΠ Επίσης είναι δυνατή η αυτόματη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών ΥΠΠ από τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης, όταν η χρέωση είναι υψηλότερη από ένα συγκεκριμένο όριο, το οποίο έχει θέσει ο καταναλωτής. Παράλληλα ο πάροχος δικτύου, στην περίπτωση που μετά από καταγγελία καταναλωτή ή κατόπιν δικής του έρευνας, διαπιστώσει ότι οι δευτερογενώς από αυτόν εκχωρηθέντες αριθμοί στον Πάροχο ΥΠΠ δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τους εν λόγω αριθμούς, τότε θα πρέπει να διακόπτει την παροχή των ΥΠΠ. Στην περίπτωση αυτή, σε συνεννόηση με τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης, προβαίνουν στην μη χρέωση των σχετικών κλήσεων των καταναλωτών ή/και στην επιστροφή των καταγγελθέντων για αυτές τις κλήσεις ποσών. Επίσης, σε περίπτωση μαζικών καταγγελιών καταναλωτών για μη νόμιμη παροχή συγκεκριμένων ΥΠΠ, ο Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης υποχρεούται να διακόψει την παροχή πρόσβασης σης συγκεκριμένες ΥΠΠ και να ενημερώσει σχετικά την ΕΕΤΤ . Επιπροσθέτως, ο Τελικός Χρήστης δύναται με αίτησή του προς τον Πάροχο του Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης να ζητήσει τη φραγή της πρόσβασής του σε όλες τις ΥΠΠ ή σε συγκεκριμένες αριθμοδοτικές σειρές. Η φραγή αυτή μπορεί να αφορά και τη λήψη όλων των σύντομων μηνυμάτων ΥΠΠ ή των σύντομων μηνυμάτων ΥΠΠ από συγκεκριμένες αριθμοδοτικές σειρές. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος του Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα. Η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας φραγής δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του παρόχου δικτύου εκκίνησης κλήσης, σε εύκολα προσβάσιμο από τον Τελικό Χρήστη σημείο. Τέλος σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΕΤΤ που παρουσιάζουν τα dikaiologitika news τα έσοδα που εισπράττουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ως πάροχοι δικτύου για την πρόσβαση σε ΥΠΠ είναι ιδιαιτέρως υψηλά.

dikaiologitika.gr

Το απόρρητο των επικοινωνιών δεν μπορεί να διασφαλιστεί ομολόγησε, προκαλώντας εύλογες απορίες, ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστος Ζαμπίρας, καταθέτοντας χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και επισήμανε ότι, αν ο ίδιος ήθελε να μεταφέρει κάτι σημαντικό, δεν θα το έκανε τηλεφωνικά «ούτε προφορικά διά ζώσης, αλλά γραπτώς.

Όχι με sms, αλλά με χειρόγραφο σε χαρτί», επιβεβαίωσε δηλαδή, ότι η ιδιωτική ζωή είναι ανοχύρωτη.

Ο κ. Ζαμπίρας κλήθηκε στην επιτροπή με αφορμή καταγγελίες του ΚΚΕ για συνακροάσεις με τηλεφωνικά κέντρα και άλλων κομμάτων και δήλωσε ότι «είμαστε εκτεθειμένοι, μπροστά στην εξέλιξη των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων», φέρνοντας ως παράδειγμα τις αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις των τηλεφώνων Ευρωπαίων ηγετών όπως της Άνγκελα Μέρκελ.

«Όσο εύκολες είναι οι υποκλοπές των τηλεφωνικών επικοινωνιών, τόσο δύσκολος φαίνεται να είναι ο εντοπισμός των κοριών», σημείωσε ο Χρήστος Ζαμπίρας και συμπλήρωσε ότι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αρχή δεν οδηγούν σε κάποιο συμπέρασμα, ενώ υπογράμμισε ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής εισαγγελική εντολή για άρση του απορρήτου, ώστε να βρεθεί ο αριθμός πίσω από την ένδειξη «απόκρυψη», που έκανε τις κλήσεις προς τα τηλεφωνικά κέντρα των πολιτικών κομμάτων.

Ο «ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει και να αποκωδικοποιηθούν τα νούμερα με απόκρυψη. «Είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα» είπε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, ενώ, εκ μέρους του Ποταμού, ο Σπύρος Λυκούδης σημείωσε ότι «πάω σπίτι μου και δεν μπορώ να μιλήσω. Το 2016 επιστρέφουμε στη δεκαετία του 1960, όπου άκουγαν οι μισοί τους άλλους μισούς».

Πηγή: Espresso

Χαμηλότερες είναι από χθες οι χρεώσεις περιαγωγής μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη στο χώρο των τηλεπικοινωνιών που αναμένεται να συμβάλει θετικά στις επαγγελματικές και όχι μόνο επικοινωνίες.

Δείτε πώς θα διαμορφώνονται οι τιμές:

Η μεταβατική περίοδος που ξεκινάει στις 30 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2017 και στη διάρκειά της οι φορείς θα είναι σε θέση να χρεώνουν ένα μικρό επιπλέον ποσό στις εγχώριες χρεώσεις. Για παράδειγμα οι χρεώσεις για εγχώριες κλήσεις θα αυξηθούν κατά 0,05 ευρώ ανά λεπτό και τα μηνύματα κειμένου (SMS) 0,02 ευρώ. Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο πίνακα παρακάτω.

Επίσης, η συμφωνία προβλέπει τους πρώτους ευρωπαϊκούς κανόνες για την ουδετερότητα στο διαδίκτυο, προκειμένου κάθε Ευρωπαίος να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις.

“Η 30η Απριλίου, είναι μια σημαντική ημέρα για τους καταναλωτές. Θα επωφεληθούν από τη μείωση των χρεώσεων περιαγωγής, έως και τέσσερις φορές για υπηρεσίες τηλεφωνικές, δεδομένων και γραπτών μηνυμάτων, όταν θα ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Είναι το τελευταίο βήμα πριν από τη συνολική κατάργηση των τελών περιαγωγής τον Ιούνιο του 2017”, δήλωσε η εισηγήτρια Pilar del Castillo Vera (ΕΛΚ, Ισπανία).

Η ΕΕ έχει μειώσει το κόστος περιαγωγής από το 2007. Το ΕΚ, έχει καλέσει επανειλημμένως τη συνολική τους κατάργηση.

Στις 15 Ιουνίου 2015, οι διαπραγματευτές του ΕΚ, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέληξαν σε συμβιβασμό για τη ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ, η οποία προέβλεπε την κατάργηση των τελών περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου 2017. Τον Οκτώβριο το ΕΚ ενέκρινε τη συμφωνία στην ολομέλεια.

Πηγή: news247.gr

Σελίδα 1 από 5

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot