arxiki selida

Νέα διάσταση στον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων δίνει απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία παρεμβαίνει στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών, με δύο ή περισσότερους συνδικαιούχους.

 

Το μήνυμα της απόφαση του Πρωτοδικείου είναι σαφές και συνοψίζεται στο ότι, εάν διαπιστωθεί ότι στον κοινό τραπεζικό κατατεθεί ένα ποσό το οποίο δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα και τη δραστηριότητα των συνδικαιούχων, καλούνται όλοι για εξηγήσεις στην εφορία.

Το συγκεκριμένο ποσό θεωρείται «προσαύξηση περιουσίας» και αφορμή για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Αν ο καταθέτης-φορολογούμενος δεν αποδείξει τη νομιμότητα των χρημάτων που βρέθηκαν στον λογαριασμό του, τότε φορολογείται επ’ αυτού, με συντελεστές έως 44% - 45%, ενώ καταλογίζεται και πρόστιμο για φοροδιαφυγή, αλλά και προσαυξήσεις από το έτος στο οποίο ανάγονται.

 


Στην περίπτωση που, σε έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, εντοπιστεί μη δικαιολογημένο ποσό, τότε καλούνται στην εφορία και ελέγχονται όλοι οι συν δικαιούχοι, είτε πρόκειται για συγγενείς είτε για συνέταιρους.

Ειδικότερα, η υπ. αρ. 13510/2019 απόφαση του 3ου τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που δημοσιεύεται στον ιστότοπο http://www.adjustice.gr, αναφέρει ότι «το χρηματικό ποσό που εισέρχεται στον κοινό λογαριασμό και το οποίο δεν καλύπτεται από εισοδήματα που έχουν δηλώσει στη φορολογική αρχή οι συνδικαιούχοι του λογαριασμού ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη πηγή ή αιτία, μπορεί να θεωρηθεί, κατ' εκτίμηση του συνόλου των στοιχείων και των συνθηκών της υπόθεσης ότι συνιστά εισόδημα του συγκεκριμένου συνδικαιούχου του λογαριασμού».

Όπως εξηγεί, στο ποσό αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται η τυχόν μεταφορά του ποσού αυτού στον επίμαχο λογαριασμό από ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου συνδικαιούχου του ή η κατάθεσή του από αυτόν, καθώς και χρεώσεις του επίμαχου κοινού τραπεζικού λογαριασμού, όπως η μεταφορά χρηματικού ποσού από το λογαριασμό αυτό σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου συνδικαιούχου ή σε τραπεζικό λογαριασμό προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας, στην οποία αυτός είναι εταίρος ή μέτοχος ή σε λογαριασμό τρίτου προσώπου με το οποίο αυτός έχει επαγγελματική/οικονομική συνεργασία ή οικονομική συναλλαγή, ή η αφαίρεση από τον κοινό λογαριασμό χρημάτων για την κάλυψη αγορών που έγιναν μέσω της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του συγκεκριμένου συνδικαιούχου ή άλλης δαπάνης για την κτήση εκ μέρους του εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων.

Τι ισχύει για τους συγγενείς
Σε ότι αφορά στους συγγενείς, η απόφαση του ΔΠΑ διευκρινίζει τα ακόλουθα που έχουν σημασία:

«Εξάλλου, η τυχόν οικονομική αλληλοβοήθεια μεταξύ συγγενικών προσώπων ή/και η συνδιαχείριση της περιουσίας τους, μέσω της διατήρησης κοινών τραπεζικών λογαριασμών δεν απαλλάσσει τα πρόσωπα αυτά από το βάρος να παράσχουν στη φορολογική Διοίκηση (στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου ή στο στάδιο της προηγούμενης ακρόασης και, στη συνέχεια, της προβλεπόμενης στον ΚΦΔ ενδικοφανούς διαδικασίας) εύλογες και αρκούντως τεκμηριωμένες, ενόψει των συνθηκών, εξηγήσεις για τις σχετικές οικονομικές πράξεις και σχέσεις τους και την (ατομική) περιουσιακή κατάσταση ενός εκάστου εξ αυτών που προκύπτει από τις κινήσεις των ως άνω τραπεζικών λογαριασμών, που αφορούν σημαντικά χρηματικά ποσά, προκειμένου να διερευνηθεί από τη Διοίκηση (και, περαιτέρω, σε περίπτωση ένδικης διαφοράς, από το διοικητικό δικαστήριο) η τυχόν γένεση φορολογικών υποχρεώσεων (βάσει της νομοθεσίας περί φορολογίας εισοδήματος ή/και άλλων φορολογιών) σε βάρος τινός εκ των εν λόγω προσώπων και να προσδιορισθεί ο χρόνος γένεσης και το ύψος της αντίστοιχης φορολογικής υποχρέωσης (βλ. και ΣτΕ 1897/2018)».

Από εχθές (23/5) το απόγευμα ξεκίνησε η πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων για το επίδομα ενοικίου, το επίδομα παιδιού Α21, τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, το ΚΕΑ και τις συντάξεις.

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώθηκαν από εχθές (23/5) το απόγευμα, το επίδομα παιδιού Α21, τα προνοιακά επιδόματα, το επίδομα ενοικίου, το ΚΕΑ αλλά και οι συντάξεις, ενώ η διαδικασία της πληρωμής, πέραν των συντάξεων (που θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαΐου), αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα (24/5).

Πιο αναλυτικά:

ΟΠΕΚΑ επίδομα παιδιού Α21: Η Β διμηνιαία δόση του 2019 αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και υπολογίστηκε βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώθηκαν στο Α21 του 2019 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Συνολικά πληρώνονται 732.219 δικαιούχοι, εκ των οποίων οι 728.498 είναι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού 2019 και οι 3.721 είναι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων παλαιότερων ετών.

Συνολικά καταβάλλονται 170,47 εκ. ευρώ. Επίσης, από σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου η ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά και θα είναι διαθέσιμη σε όλους όσοι δεν έχουν ακόμη υποβάλλει για το 2019 αίτηση Α21.

 

Αιτήσεις για το Επίδομα Παιδιού 2019 θα υποβάλλονται έως τις 15 Ιανουαρίου 2020. Υπενθυμίζεται πως η αίτηση Α21 υποβάλλεται άπαξ ετησίως, οπότε όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει την αίτησή τους δεν χρειάζεται να επανέλθουν.

Καταβλήθηκε επίσης το Επίδομα Στέγασης σε όλους όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις και αυτές εγκρίθηκαν έως τις 30 Απριλίου 2019. Συνολικά θα καταβληθούν 49,57 εκ. ευρώ σε 230.001 δικαιούχους (πάνω από 609.000 άτομα).

Το επίδομα θα δοθεί αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2019 σε όλους όσοι έχουν στο όνομά τους ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από την ημερομηνία αυτή και υπέβαλαν αίτηση τον Απρίλιο.

Όσον αφορά τα προνοιακά επιδόματα εξοφλήθηκαν τα δικαιούμενα ποσά σε όλους όσοι πληρώνονταν μέχρι το 2018 από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, όπως και σε όλους όσοι υπέβαλλαν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Κέντρων Κοινότητας και αυτή έχει εγκριθεί μετά από τους ηλεκτρονικούς και διοικητικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΑ. Συνολικά θα καταβληθούν 64,35 εκ. ευρώ σε 154.248 δικαιούχους.

Όλοι θα εισπράξουν τα μηνιαία επιδόματα που δικαιούνται για τον Μάιο.

Χρήματα στα ATM, είδαν εχθές (23/5) το απόγευμα και οι συνταξιούχοι, καθώς πιστώθηκαν τα ποσά των συντάξεων στους λογαριασμούς τους, ενώ η διαδικασία πληρωμής τους αναμένεται να ολοκληρωθεί την στις 28 Μαΐου.

Πληρώθηκε επίσης στις 23 Μαΐου και το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 30 Απριλίου 2019 (συνολικά θα καταβληθούν 52,2 εκ. ευρώ σε 255.603 δικαιούχους), όπως επίσης το επίδομα στεγαστικής συνδρομής και το επίδομα ομογενών (προνοιακά επιδόματα που χορηγούνταν από τους ΟΤΑ έως και το 2018).

Αναφέραμε χθες για το πόσο θα μειωθούν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ με τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια.

Colpo grosso τελικά… στο ηλεκτρικό ρεύμα, που μπορεί να πέφτει στο 6%, αλλά στην πραγματικότητα ισοφαρίζει τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας από το 15% στο 10%, που ισχύει από τον περασμένο μήνα.

 

Ας πάρουμε για παράδειγμα, έναν λογαριασμό συνολικού ύψους 181,74 ευρώ, εκ των οποίων τα 133,25 ευρώ είναι οι χρεώσεις της ΔΕΗ, επί των οποίων υπολογίζεται ΦΠΑ 13%, δηλαδή 17,32 ευρώ.

Με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6%, η σχετική επιβάρυνση πέφτει στα 7,99 ευρώ, άρα ο καταναλωτής έχει όφελος 9,33 ευρώ. Είναι έτσι; Όχι ακριβώς.

Όπως γράφει το iefimerida.gr, με έκπτωση συνέπειας 15%, το όφελος για το συγκεκριμένο καταναλωτή θα ήταν 20,07 ευρώ, αλλά πλέον με την έκπτωση στο 10% το όφελος του περιορίζεται στα 13,37 ευρώ άρα «χάνει» 6,7 ευρώ. Άρα συνολικά, από τις δύο παρεμβάσεις στο λογαριασμό της ΔΕΗ, ο εν λόγω καταναλωτής κερδίζει μόλις 2,63 ευρώ.

Το 2019 δεν θα φέρει φορολογικές ελαφρύνσεις παρά μόνο μια μικρή ελάφρυνση στον ΕΝΦΙΑ –της τάξεως των 20-70 ευρώ ανά ιδιοκτήτη- για όσους έχουν ατομική περιουσία έως και 200.000 ευρώ.

Οι συντελεστές φορολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν θα μειωθούν, οι αυτοαπασχολούμενοι με μικρά κέρδη έως 9000 ευρώ θα δουν αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές λόγω αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, οι αυτοαπασχολούμενοι με μικρά κέρδη θα έχουν κάποια ελάφρυνση λόγω της μείωσης του συντελεστή από το 20% στο 13,33% ενώ οι έμμεσοι φόροι θα παραμείνουν στο ύψος τους. Όσο για τον συνολικό λογαριασμό; Το 2019 φέρνει 51,24 δις. ευρώ αποκλειστικά από φόρους –αυτή είναι η πρόβλεψη που έχει αναγραφεί στον προϋπολογισμό- ποσό που είναι αντίστοιχο με αυτό του 2018.

Ο προϋπολογισμός του 2019 χαρακτηρίστηκε επεκτατικός λόγω της ενεργοποίησης θετικών μέτρων 920 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, αυτό το ποσό διοχετεύεται για τη χρηματοδότηση επιδομάτων και μόνο τα 265 εκατ. ευρώ αφορούν στη μείωση φόρων και συγκεκριμένα του ΕΝΦΙΑ (σ.σ τα υπόλοιπα αφορούν στη μείωση εισφορών των αυτοαπασχολούμενων η οποία όμως εν μέρει θα αντισταθμιστεί από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών, στο επίδομα στέγασης, στην επιδότηση για τις προσλήψεις νέων κάτω των 25 ετών κλπ).

Ο λογαριασμός των 51,24 δις. ευρώ αναλύεται ως εξής:

1. 27,578 δις. ευρώ θα πρέπει να προέλθουν από τους φόρους επί των αγαθών και των υπηρεσιών με τα 17,22 δις. ευρώ να έχουν ως πηγή τον ΦΠΑ και τα 7,387 δις. ευρώ τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η απόδοση των φορολογικών μέτρων που επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στο σκέλος της έμμεσης φορολογίας ήταν μεγαλύτερη από ότι αναμενόταν (σ.σ είναι η γνωστή υποτίμηση της απόδοσης των μέτρων από την πλευρά των δανειστών για την οποία μιλά συχνά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος) με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει γίνει πλέον πρωταθλήτρια Ευρώπης στην έμμεση φορολογία.

2. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να φτάσει στα 10,869 δις. ευρώ και να διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2018. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε φορολογικούς συντελεστές.

3. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, θα πρέπει να αποφέρει το 2019 περίπου 4,424 δις. ευρώ ποσό μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018. Για μειώσεις συντελεστών ακούν οι επιχειρήσεις αλλά μειώσεις επιβαρύνσεων δεν θα δουν το 2019 καθώς οι αλλαγές των συντελεστών στην πράξη θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2020.

4. Ο φόρος επί του κεφαλαίου, θα αποδώσει γύρω στα 2,6 δις. ευρώ. Ο ΕΝΦΙΑ –αν δεν υπάρξει αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες με τις οποίες θα υπολογιστεί το 2019- θα είναι μειωμένος κατά περίπου 260 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυτοαπασχολούμενοι και το 2019 θα χρειαστεί να καταβάλλουν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ενώ για μια καλά αμειβόμενη θέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι πολύ υψηλό. Για καθαρές αποδοχές άνω των 1500 ευρώ, ο εργοδότης είναι συχνά υποχρεωμένος να πληρώνει τα διπλά.

Στην έμμεση φορολογία, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως η χώρα με τον 4ο υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στην Ευρώπη (και έναν από τους υψηλότερους στον κόσμο) αλλά και την βαρύτερα φορολογούμενη βενζίνη διεθνώς.

Ευεργετική επίδραση στην ψυχολογία των αποταμιευτών είχε η ταχεία ολοκλήρωση από την κυβέρνηση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης του μνημονίου, όπως προκύπτει από την πορεία της καταθετικής βάσης.
Τον προηγούμενη μήνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα υπόλοιπα εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2015, σημειώνοντας άνοδο της τάξης των 1,1 δισ. ευρώ σε μηνιαία βάση.
Η ενίσχυση αυτή προήλθε στο μεγαλύτερο βαθμό από τις καθαρές εισροές ύψους 890 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν στους λογαριασμούς των ιδιωτών πελατών των τραπεζών.
 
«Η επιτυχία των τεσσάρων συστημικών ομίλων στα stress tests, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής στήριξης, συνέβαλαν καθοριστικά στη βελτίωση του κλίματος» υπογραμμίζουν τραπεζικές πηγές.
Και προσθέτουν πως ένα σημαντικό μέρος της αύξησης που σημειώνεται το τελευταίο διάστημα, είναι αποτέλεσμα των καταθέσεων αποθησαυρισμένων χαρτονομισμάτων, που τοποθετήθηκαν κατά κύριο λόγο σε λογαριασμούς προθεσμίας.
Προσφορές και σε …είδος
Οι τράπεζες προσφέρουν προνομιακές αποδόσεις σε σχέση με τα επίσημα δελτία επιτοκίων, καθώς και έξτρα επιβράβευση σε είδος, σε όσους τοποθετήσουν νέο χρήμα σε προγράμματα προσυμφωνημένης διάρκειας και από ό,τι φαίνεται οι καταθέτες, αισθανόμενοι μεγαλύτερη ασφάλεια μετά τις τελευταίες εξελίξεις, …τσίμπησαν στις προσφορές.
Συγκεκριμένα, η τελική καθαρή απόδοση για τα μετρητά φτάνει έως και τα επίπεδα του 1%, υψηλότερα κατά 50% σε σχέση με τα κλασικά προγράμματα.
Άλλωστε, ο κίνδυνος ληστείας αποτελεί ένα ισχυρό αντικίνητρο για διακράτηση χαρτονομισμάτων στο σπίτι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το Μάιο τα υπόλοιπα στους προθεσμιακούς λογαριασμούς ενισχύθηκαν για δεύτερο συνεχή μήνα κατά περισσότερο από 1 δισ. ευρώ, συμπληρώνοντας 11 συνεχείς μήνες ανόδου και διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το Νοέμβριο του 2016.
Πλέον, από την αρχή του χρόνου το σύνολο των καταθετικών υπολοίπων επιχειρήσεων και νοικοκυριών έχει ενισχυθεί κατά 1,72 δισ. ευρώ, ενώ από τα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, η άνοδος φτάνει τα 3,3 δισ. ευρώ.
Με αυτά τα δεδομένα, οι τραπεζικές διοικήσεις είναι πλέον αισιόδοξες ότι οι καθαρές εισροές του 2018 θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 7 δισ. ευρώ, με στήριξη και από τα τουριστικά έσοδα, μεγάλο μέρος των οποίων καταλήγει στο σύστημα λόγω της χρήσης των καρτών από τους ξένους επισκέπτες.
Εξάλλου, αλλαγή συμπεριφοράς παρατηρείται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες, που δεν διστάζουν πλέον όπως στο πρόσφατο παρελθόν να καταθέτουν τις ημερήσιες εισπράξεις τους στις τράπεζες.
Ως αποτέλεσμα, οι καθαρές εισροές των μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών στους λογαριασμούς τους στο 5μηνο Ιανουαρίου – Μαΐου έφτασε τα 768 εκατ. ευρώ.
Χάθηκαν τρία χρόνια
Βέβαια, το τραπεζικό σύστημα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα στο θέμα της ρευστότητας την τελευταία τριετία.
Παρά την άνοδο που έχει σημειωθεί, η αύξηση των υπολοίπων από τα χαμηλά της περιόδου των capital controls ανέρχεται σε μόλις 9 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για πολύ μικρό ποσό σε σχέση με τα 41 δισ. ευρώ που έκαναν «φτερά» μέσα σε επτά μήνες, από το Δεκέμβριο του 2014, μετά την προκήρυξη των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, έως και το τέλος Ιουνίου της ίδιας χρονιάς.
Από αυτές τις διαρροές, τα 16 δισ. ευρώ σημειώθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο, λόγω της ανησυχίας που προκάλεσε η διαφαινόμενη πολιτική αλλαγή και τα 25 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της «διαπραγμάτευσης» της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που ολοκληρώθηκε με το δημοψήφισμα, το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή των capital controls.
Ακόμη όμως και μετά την υπογραφή του τρίτου προγράμματος και τη μνημονιακή στροφή της κυβέρνησης, οι καθυστερήσεις που καταγράφηκαν στο κλείσιμο των πρώτων αξιολογήσεων, πίεσαν σε μεγάλο βαθμό τη ρευστότητα των τραπεζών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, τα υπόλοιπα επιχειρήσεων και νοικοκυριών υποχώρησαν τον Απρίλιο του 2017 στα επίπεδα των 119 δισ. ευρώ, κάτι που είχε να συμβεί από το Νοέμβριο του 2001, πριν δηλαδή την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος στην Ελλάδα!
Τραπεζικοί κύκλοι σημειώνουν πάντως πως μετά τη συμφωνία στο τελευταίο Eurogroup για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για περεταίρω ενίσχυση των μεγεθών.
Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ βρίσκονται ακόμη εκτός συστήματος, σε τραπεζικές θυρίδες και άλλες προσωπικές …κρυψώνες και θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις τράπεζες, εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση της εμπιστοσύνης.
Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων αναμένουν μία ακόμη χαλάρωση των capital controls μέσα στο καλοκαίρι και προσβλέπουν σε οριστική άρση τους κάποια στιγμή το 2019, ώστε να κλείσει μετά από τέσσερα χρόνια αυτή η μαύρη για τον κλάδο σελίδα.
Σελίδα 1 από 36

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot