arxiki selida

Ο Περιφερειάρχης εισηγείται στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης την έκδοση σχετικής πρόσκλησης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

Με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014- 2020, ύψους 3.000.000 € ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, εισηγείται στον Υφυπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη τη λήψη απόφασης για την έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Η δράση που προτείνεται αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις καθώς και στην ανάπτυξη της ποιοτικής επιχειρηματικότητας, στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Συγκεκριμένα, στόχο έχει:

- την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία
- την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης
- τη στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Στο πλαίσιο της δράσης, προτείνεται η ενίσχυση ερευνητικών έργων διάρκειας έως τριών ετών, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης, ο οποίος θα κυμαίνεται από 50.000 έως 600.000 ευρώ.
Δικαιούχοι της δράσης θα είναι επιχειρήσεις.
Οι προτάσεις θα υποβληθούν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα αναλάβει και την παρακολούθησή τους και η ένταξή τους θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 3.000.000€.

Οι δράσεις που θα επιλεγούν, θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

1.jpg

Τα αεροσκάφη με έναν κυβερνήτη είναι η επόμενη καινοτομία στον τομέα των αερομεταφορών, για την οποία η Boeing εργάζεται, με τεχνολογικές βελτιώσεις που θα μειώσουν την απαίτηση ύπαρξης δύο πιλότων στο πιλοτήριο. Σύμφωνα με τους υφιστάμενους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες για την αεροπορία, τα αεροσκάφη επιβατών που έχουν περισσότερες από 20 θέσεις, πρέπει να διαθέτουν δύο πιλότους στο θάλαμο διακυβέρνησης. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της Boeing, Steve Nordlund, δήλωσε ότι η αυτόνομη τεχνολογία που επιτρέπει τη μείωση του πληρώματος στο αεροπλάνο βρίσκεται σε διαδικασία ταχείας ανάπτυξης. Οι αεροπορικές εταιρείες πιστεύουν στα αυτόνομα αεροσκάφη και οι εταιρίες κατασκευής εμπορικών αεροσκαφών, δουλεύουν στην κατεύθυνση αυτή. Ο Steve Nordlund είπε επίσης ότι ένα αεροσκάφος Β-737 χωρίς πιλότους στο εγγύς μέλλον δεν πρέπει να αναμένεται, υποστήριξε όμως ότι νέοι αυτοματισμοί στο πιλοτήριο, θα επέτρεπαν την μείωση των πιλότων. Τα τελευταία χρόνια τα αεροσκάφη έχουν αυτοματοποιηθεί, αλλά η μείωση των πιλότων είναι ακόμη μια δύσκολη προοπτική, κατέληξε.
Follow us: @money_tourism on Twitter | xrimatourismos on Facebook - Πηγή: https://money-tourism.gr/kainotomia-tis-boeing-aeroplana-enan-piloto/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=270718 | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr

Ένας έλληνας ερευνητής, ο δρ Εμμανουήλ Σαρειδάκης του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του «Δημόκριτου», αναπτύσσει καινοτομικά νανοϋλικά που διευκολύνουν την κρυστάλλωση των πρωτεϊνών.

Η έρευνα του γίνεται σε συνεργασία με ερευνητές του Imperial College του Λονδίνου και ήδη δύο ερευνητικές εργασίες δημοσιεύθηκαν στα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά Scientific Reports (Nature Group) και Chemical Science, όπου περιγράφεται με ποιό τρόπο κατάλληλα τα επεξεργασμένα νανοϋλικά άνθρακα μπορούν να προκαλέσουν κρυστάλλωση.

Τα νανοϋλικά αυτά -γραφένιο ή νανοσωλήνες- προστίθενται με τη μορφή μικροσκοπικών νιφάδων σε ένα διάλυμα πρωτεΐνης και έχουν την ικανότητα να αιχμαλωτίζουν ορισμένα μόρια της πρωτεΐνης πάνω στις επιφάνειές τους. Αυτά τα μόρια προσελκύουν κατόπιν σε αυτό το σημείο και άλλα μόρια πρωτεΐνης που βρίσκονται στο διάλυμα και έτσι σταδιακά σχηματίζεται ένας κρύσταλλος.

Όπως δήλωσε ο κ.Σαρειδάκης, «η μέθοδός μας, που χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης των νανοϋλικών για να λύσει ένα πρόβλημα της βιολογίας, υπόσχεται πολλές νέες δομές ‘δύσκολων' πρωτεϊνών με ιατρική σημασία στο άμεσο μέλλον».

Οι πρωτεΐνες είναι τα κύρια συστατικά της ζωής και η κατανόηση της λειτουργίας τους είναι βασική για τον σχεδιασμό νέων φαρμάκων για πολλές ασθένειες. Οι πρωτεΐνες είναι χημικά μόρια που αποτελούνται το καθένα από χιλιάδες άτομα και είναι «αλυσίδες» (πολυμερή) από μικρότερα μόρια, που λέγονται αμινοξέα. Οι «αλυσίδες» αυτές διπλώνονται στον χώρο, σχηματίζοντας ένα μοναδικό για την κάθε πρωτεΐνη σχήμα, που ονομάζεται τρισδιάστατη δομή.

Η κατανόηση της λειτουργίας της κάθε πρωτεΐνης προϋποθέτει τη γνώση αυτής της δομής. Για να γίνει αυτό, εκατομμύρια μόρια της πρωτεΐνης πρέπει να οργανωθούν σε μορφή κρυστάλλου, ο οποίος κατόπιν εξετάζεται με ακτίνες Χ.

Πολλές ερευνητικές ομάδες παγκοσμίως έχουν μελετήσει το πώς οι πρωτεΐνες σχηματίζουν κρυστάλλους. Παρόλο που κρυσταλλώνονται πολλές νέες πρωτεΐνες κάθε χρόνο, το πρόβλημα παραμένει εξαιρετικά δύσκολο. Η νέα τεχνική αναμένεται να διευκολύνει τους επιστήμονες στην μελέτη των πρωτεϊνών.

Ενα απλό και φθηνό τεστ... τσέπης με το οποίο ο καταναλωτής ή ο παραγωγός μπορούν να επιλέξουν τις καλύτερες παρτίδες ελαιολάδου.

Μια πρωτότυπη συσκευή που, με μικρό κόστος και μέσα σε λίγα λεπτά, εξουδετερώνει τις επικίνδυνες τοξικές ουσίες στα εδάφη. Μια παγκόσμια πατέντα κατασκευής φύλου αλουμινίου πάχους 2,5 χιλιοστών, η οποία «φοριέται» στο 80% των φορτηγών που κινούνται στην Ευρώπη.

Και, τέλος, μια έξυπνη τεχνική εκτύπωσης λειτουργικών υλικών και μικροδιατάξεων με λέιζερ. Τι κοινό έχουν όλα τα παραπάνω; Πρόκειται για πρωτοποριακές ιδέες Ελλήνων επιστημόνων και επιχειρηματιών οι οποίοι, παρά τις αντίξοες συνθήκες, κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές διακρίσεις για το έργο τους στο πλαίσιο του 3ου διαγωνισμού «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» που διοργάνωσαν από κοινού ο ΣΕΒ και η Eurobank, στέλνοντας ελπιδοφόρο μήνυμα ότι η οικονομία μας, παράλληλα με τη «βαριά βιομηχανία» του τουρισμού, μπορεί να ενισχυθεί με τη «νέα βιομηχανία» γνώσης.

Τεστ... τσέπης για το ελαιόλαδο

Η πρωτότυπη συσκευή που εξουδετερώνει τις επικίνδυνες τοξικές ουσίες στα εδάφη  με μικρό κόστος και σε λίγα λεπτά.
Η πρωτότυπη συσκευή που εξουδετερώνει τις επικίνδυνες τοξικές ουσίες στα εδάφη 
με μικρό κόστος και σε λίγα λεπτά.Το πρώτο βραβείο στην εφαρμοσμένη έρευνα μοιράστηκαν ο αναπληρωτής καθηγητής του Φαρμακευτικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Προκόπης Μαγιάτης με τη Δρ. Ελένη Μέλλιου για τη δημιουργία του τεστ ARI-STOLEO που μετράει την περιεκτικότητα του ελαιολάδου στις δύο σπουδαιότερες φαινόλες, ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη, που σχετίζονται με τις υγειοπροστατευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου. Πώς γίνεται; Όπως εξηγεί ο κ. Μαγιάτης, σε φιαλίδιο, που περιέχει ένα ειδικό αντιδραστήριο, προσθέτουμε λίγο από το λάδι. Το ανακινούμε και περιμένουμε μία ώρα. Στο κάτω μέρος του φιαλιδίου, εμφανίζεται μια στιβάδα με χρώμα που ποικίλλει από το ανοιχτό υποκίτρινο μέχρι το σκούρο πράσινο. Έτσι, ο καθένας μπορεί να επιλέξει τις καλύτερες παρτίδες ελαιολάδου.

Το τεστ έχει ήδη δοθεί σε δεκάδες παραγωγούς, ενώ το προβλεπόμενο κόστος του στη λιανική είναι 5-10 ευρώ. «Το ARISTOLEO έχει ήδη ξεκινήσει την εγχώρια και διεθνή του πορεία και αναμένεται να έχει μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, για πρώτη φορά φέτος γίνεται διαγωνισμός ποιότητας ελαιολάδου με την επωνυμία ARISTOLEO AWARDS», τονίζει στην «Η» ο κ. Μαγιάτης. Και προσθέτει: «Σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μόνο η καινοτομία και η εφευρετικότητα μπορούν να δώσουν νέα ώθηση. Δυστυχώς, οι συνθήκες στα πανεπιστήμια είναι απίστευτα αντίξοες, καθώς δεν υπάρχουν πόροι για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και οι περισσότερες νέες ιδέες μένουν ανεκμετάλλευτες».

Τα καινοτόμα φύλλα αλουμινίου Elvalgrain που έχουν ήδη κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά με μερίδιο περίπου 80%.Τα καινοτόμα φύλλα αλουμινίου Elvalgrain που έχουν ήδη κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά με μερίδιο περίπου 80%.

Η παγκόσμια πατέντα της ΕΛΒΑΛ
Μπορεί μια ελληνική επιχείρηση να είναι σήμερα ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο; Η διάκριση της ΕΛΒΑΛ, με το πρώτο βραβείο καινοτομίας, για το καινοτόμο προϊόν Elvalgrain, δείχνει πως ναι. «H ΕΛΒΑΛ εξάγει το 85% της παραγωγής σε πάνω από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι πελάτες μας είναι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας που βρίσκονται στην πρωτοπορία της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Είναι λοιπόν αναπόφευκτο και εμείς με συνεχή έρευνα να καινοτομούμε για να τους δώσουμε ένα προϊόν που ξεπερνά τις προσδοκίες τους ώστε να μας προτιμήσουν έναντι του ανταγωνισμού των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών του κλάδου μας», επισημαίνει στην «Η» ο Λάμπρος Βαρούχας, επί περίπου 45 χρόνια στέλεχος της εταιρείας και γενικός διευθυντής της.

Εξυπνη τεχνική εκτύπωσης λειτουργικών υλικών και μικροδιατάξεων με τη χρήση λέιζερ.
Εξυπνη τεχνική εκτύπωσης λειτουργικών υλικών και μικροδιατάξεων με τη χρήση λέιζερ.

Κατοχυρωμένο από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και έχοντας, ήδη, κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά με μερίδιο περίπου 80%, τα φύλλα αλουμινίου Elvalgrain προσφέρουν αυξημένες αντιολισθητικές ιδιότητες κατά τη μετακίνηση φορτίων, ενώ διακρίνονται για τις υψηλές μηχανικές ιδιότητες και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, χάρη στο ανάγλυφο μοτίβο στην επιφάνειά τους, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του θορύβου κατά την φορτοεκφόρτωση με παλετοφόρα, ενώ παράλληλα διευκολύνεται ο καθαρισμός τους με νερό.

Απορρύπανση εδάφους με ηλεκτρισμό
Μια γρήγορη και φθηνή μέθοδο για να εξουδετερώσουν την «ωρολογιακή βόμβα» για την ανθρώπινη υγεία που κρύβουν τα μολυσμένα εδάφη ανέπτυξαν τρεις επιστήμονες από το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Ερευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), με επικεφαλής τον δρ Χρήστο Αγγελόπουλο, ο οποίος έλαβε το δεύτερο βραβείο στην εφαρμοσμένη έρευνα. Η καινοτομία τους βασίζεται στο ψυχρό πλάσμα, δηλαδή στα ελεύθερα ηλεκτρόνια και τα υπόλοιπα σωματίδια από τα οποία αποτελείται οποιαδήποτε ηλεκτρική εκκένωση. Το έδαφος θα «βομβαρδίζεται» με τα παραπάνω σωματίδια, τα οποία είναι πολύ δραστικά, εξουδετερώνοντας τους ρύπους σε λίγα λεπτά. Σήμερα, η βασική μέθοδος απορρύπανσης των εδαφών είναι αρκετά ακριβή. Η αποτέφρωση του μολυσμένου χώματος στοιχίζει περίπου 500 ευρώ ανά τόνο, ενώ με τη μέθοδο των Ελλήνων ερευνητών η ίδια ποσότητα θα μπορούσε να καθαριστεί με λιγότερα από 20 ευρώ. «Επόμενος στόχος μας είναι η τεχνολογία του ψυχρού πλάσματος να επεκταθεί εκτός από τα εδάφη στην αποκατάσταση ρυπασμένων υδάτων και την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

Επιπλέον, σκοπεύουμε στην ίδρυση μια εταιρείας τεχνοβλαστού έτσι ώστε η γνώση που έχει παραχθεί μέσα στα ερευνητικά εργαστήρια να μπορέσει να αξιοποιηθεί εμπορικά συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας», υπογραμμίζει στην «Η» ο κ. Αγγελόπουλος. Στην ερευνητική ομάδα ανήκουν επίσης ο δρ Χρ. Τσακίρογλου, διευθυντής ερευνών στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και ο δρ Π. Σβάρνας, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τυπώνοντας με λέιζερ ηλεκτρονικά υλικά και βιοϋλικά

Μια έξυπνη τεχνική εκτύπωσης λειτουργικών υλικών και μικροδιατάξεων με τη χρήση λέιζερ ανακάλυψαν η αναπληρώτρια καθηγήτρια του τομέα Φυσικής της σχολής ΕΜΦΕ του ΕΜΠ, Δρ Ιωάννα Ζεργιώτη και η ομάδα της. «Η τεχνική αυτή αποτελεί καινοτομία τόσο στην εκτύπωση μετάλλων και ημιαγωγών για ηλεκτρονικές διατάξεις όσο και στην εκτύπωση βιολογικών υλικών. Ειδικότερα η εφαρμογή εκτύπωσης βιομορίων έχει σημαντικές εφαρμογές στην ανάπτυξη βιοαισθητήρων και στην αναγεννητική ιατρική», εξηγεί στην «Η» η κ. Ζεργιώτη, προσθέτοντας ότι «επόμενα βήματα μας είναι να ολοκληρώσουμε το εργαστηριακό πρωτότυπο και να ερευνήσουμε νέες εφαρμογές». Υπογραμμίζει δε, ότι «η έρευνα είναι πρόοδος», τονίζοντας την ανάγκη η Πολιτεία να στηρίξει την εξέλιξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομικά προϊόντα.

imerisia.gr

To Facebook για ακόμη μια φορά δημιουργεί νέα δεδομένα τους χρήστες του με την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών που θα εμφανιστούν στο newsfeed τους σύντομα.

Η πρώτη αλλαγή έχει να κάνει με ένα κολάζ, ένα διαχειριστικό εργαλείο το οποίο θα διευκολύνει τους χρήστες να δημιουργούν ένα μικρό άλμπουμ από φωτογραφίες τους και να τις μοιράζονται μαζί με τους φίλους τους.

Όταν θα πατάτε πάνω στη φωτογραφία σας, που θα βρίσκεται στην κορυφή των newsfeeds σας, θα είστε σε θέση να δείτε όλες τις πρόσφατες φωτογραφίες σας οργανωμένες σε κολάζ ανάλογα με το πότε και πού τραβήξατε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Επομένως, αν επισκεφθήκατε ένα μουσείο ή απολαύσατε μια συναυλία το Facebook αυτόματα θα φιλτράρει τις φωτογραφίες σας και θα τις παρουσιάζει σαν ένα μικρό κολάζ,επιτρέποντάς σας παράλληλα να αλλάξετε τις διαστάσεις και την ονομασία τους,αν το επιθυμείτε.

Η δεύτερη αλλαγή έγκειται στην εισαγωγή ενός Live Video, το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να αναμεταδίδουν ζωντανά τα βίντεο από τα κινητά τους στο Facebook. Σύμφωνα με τον ξένο Tύπο, το κολάζ θα είναι άμεσα διαθέσιμο στο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης , ενώ το Live Video δε θα εφαρμοστεί άμεσα.

Σελίδα 1 από 4

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot