Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση με πολίτες και φορείς σχετικά με τη θερινή ώρα – Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της κατάργησής της
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά δημόσια διαβούλευση, σχετικά με την αλλαγή της ώρας δύο φορές τον χρόνο. 
Η αλλαγή αυτή έχει θεσμοθετηθεί από την ΕΕ, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβαλλόμενη διάρκεια του φωτός της ημέρας και να αξιοποιείται καλύτερα η διαθέσιμη ηλιοφάνεια. Οι πολίτες και φορείς καλούνται τώρα να εκφράσουν τις απόψεις τους, συμπληρώνοντας έως τις 16 Αυγούστου ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (και στα ελληνικά).
Η διαβούλευση έρχεται σε συνέχεια ψηφίσματος φέτος το Φεβρουάριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αναφέρει ότι «είναι απαραίτητη η διατήρηση ενός ενιαίου καθεστώτος όσον αφορά την ώρα στην ΕΕ, ακόμη και μετά την κατάργηση των εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας».
Εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρκετοί πολίτες και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ζητήσει από την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσο πρέπει να αλλάξουν οι ισχύουσες ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα. Έτσι, η Κομισιόν θέλει να συγκεντρώσει τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με το επίμαχο ζήτημα.
Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν εδώ και πολύ καιρό ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, οι οποίες χρονολογούνται από τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ή από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970. Την εποχή εκείνη, οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα στόχευαν κυρίως στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Ρόλο υπέρ της αλλαγής της ώρας είχαν παίξει και άλλα επιχειρήματα, όπως η οδική ασφάλεια, οι αυξημένες δυνατότητες αναψυχής χάρη στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας και η εναρμόνιση των εθνικών πρακτικών με αυτές των γειτονικών χωρών ή των κυριότερων εμπορικών εταίρων.
Οι τωρινές ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα σε επίπεδο ΕΕ ισχύουν από τη δεκαετία του 1980 και διέπονται από την οδηγία 2000/84/EΚ, η οποία θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επανέρχονται στη χειμερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Στόχος της ΕΕ ήταν να ενοποιηθούν οι διαφορετικές εθνικές ημερομηνίες μετάβασης στη θερινή ώρα, ώστε να διασφαλισθεί με τον τρόπο μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την αλλαγή της ώρας εντός της ενιαίας αγοράς.
Η διάρκεια του φωτός της ημέρας ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των κρατών μελών της ΕΕ. Τα βόρεια ευρωπαϊκά κράτη έχουν σχετικά μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις, όσον αφορά το διαθέσιμο φως κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς έχουν σκοτεινούς χειμώνες με λίγη ηλιοφάνεια και φωτεινά καλοκαίρια με μικρές νύχτες. Αντίθετα, στα κράτη μέλη στη νότια Ευρώπη η κατανομή των ωρών με φως μεταξύ της ημέρας και της νύχτας μεταβάλλεται σπανίως κατά τη διάρκεια του έτους.
Κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες μελέτες για την αξιολόγηση των ρυθμίσεων της ΕΕ σχετικά με τη θερινή ώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Κομισιόν, προκύπτουν τα εξής:
– Εσωτερική αγορά: η μη συντονισμένη αλλαγή της ώρας από τα κράτη μέλη θα ήταν επιζήμια για την εσωτερική αγορά, καθώς θα είχε ως συνέπεια υψηλότερο κόστος για το διασυνοριακό εμπόριο, προβλήματα στις μεταφορές, τις επικοινωνίες και τα ταξίδια, καθώς και χαμηλότερη παραγωγικότητα στην εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών.
– Ενέργεια: η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας ως αποτέλεσμα της θερινής ώρας είναι οριακή.
– Υγεία: οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα εκτιμάται ότι έχουν θετικό αντίκτυπο που συνδέεται με τη δυνατότητα περισσότερων υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής. Από την άλλη, τα αποτελέσματα χρονοβιολογικών ερευνών δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο βιορυθμό μπορεί να είναι σοβαρότερες απ’ ό, τι θεωρείτο στο παρελθόν. Το ισοζύγιο των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων παραμένει ασαφές.
– Οδική ασφάλεια: παραμένει επίσης ασαφής η σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα και της συχνότητας των τροχαίων ατυχημάτων. Η στέρηση ύπνου επειδή τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα μπροστά την άνοιξη, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Από την άλλη, οι περισσότερες ώρες με φως της ημέρας τα καλοκαιρινά βράδια θεωρείται ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια.
– Γεωργία: οι ανησυχίες του παρελθόντος για τις διαταραχές του βιορυθμού των ζώων και τις αλλαγές στις ώρες αρμέγματος λόγω της μεταβολής της ώρας έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί χάρη στη χρήση νέου εξοπλισμού, τεχνητού φωτισμού και αυτοματοποιημένων τεχνολογιών. Επίσης, μία επιπλέον ώρα με φως το καλοκαίρι μπορεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, επειδή επιτρέπει την επιμήκυνση των ωρών απασχόλησης σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως η δουλειά στα χωράφια και η συγκομιδή.
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν εγείρει πρόσφατα το θέμα της θερινής ώρας με επιστολές τους προς την Επιτροπή. Η Φινλανδία ζήτησε να καταργηθεί η εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας και η Λιθουανία να επανεξετασθεί το ισχύον σύστημα.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του επισήμανε ότι έχει καθοριστική σημασία να διατηρηθεί ένα ενιαίο καθεστώς στην ώρα εντός της ΕΕ. Σε απάντηση στο ψήφισμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αξιολογήσει τις δύο κύριες εναλλακτικές επιλογές:
– διατήρηση των ισχυουσών ρυθμίσεων της ΕΕ για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/EΚ ή
– κατάργηση της ισχύουσας εξαμηνιαίας αλλαγής της ώρας σε όλα τα κράτη μέλη και απαγόρευση των περιοδικών αλλαγών. Κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να αποφασίσει για την καθιέρωση μόνιμης θερινής ή χειμερινής ώρας.
Όποιος πολίτης ή φορέας στην Ελλάδα θέλει, μπορεί να πει και τη δική του γνώμη, συμπληρώνοντας το ελληνικό ερωτηματολόγιο στο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements?surveylanguage=EL
Πηγή euro2day.gr
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση (βίζα) θα πρέπει να λάβουν άδεια πριν ταξιδέψουν εντός ΕΕ, σύμφωνα με νέους κανόνες που υπερψήφισε το ΕΚ την Πέμπτη.
Με το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS), το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το 2021, οι ταξιδιώτες που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν βίζα θα ελέγχονται και οι ταξιδιώτες που μπορεί να θεωρηθεί ότι ενέχουν κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, συνιστούν απειλή για την ασφάλεια ή ενέχουν υψηλό επιδημικό κίνδυνο, δεν θα λαμβάνουν τη σχετική άδεια ταξιδιού. Οι υπήκοοι των 60 και πλέον χωρών που εξαιρούνται από την απαίτηση να διαθέτουν βίζα για να εισέλθουν στην ΕΕ θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ιθαγένεια), τα στοιχεία του ταξιδιωτικού τους εγγράφου (ημερομηνία λήξης και χώρα έκδοσης), τη διεύθυνση κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και την Ευρωπαϊκή χώρα πρώτου προορισμού.
Η άδεια ταξιδιού θα κοστίζει 7 ευρώ, θα είναι δωρεάν για ταξιδιώτες κάτω των18 ετών και άνω των 70 ετών, και θα ισχύει για τρία χρόνια, ή μέχρι να λήξει το ταξιδιωτικό έγγραφο. Ερωτήσεις για το ποινικό μητρώο και ταξίδια σε εμπόλεμες ζώνες
Ο αιτών θα πρέπει επίσης να ενημερώσει τις αρχές σε περίπτωση που έχει καταδικαστεί για σοβαρές αξιόποινες πράξεις (που να σχετίζονται π.χ. με τρομοκρατία, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, διακίνηση ανθρώπων, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, δολοφονία και βιασμό). Θα πρέπει να ενημερώσει τις αρχές για τις περιόδους διαμονής σε συγκεκριμένες εμπόλεμες ζώνες, ή ζώνες συγκρούσεων και για το εάν αποτέλεσε αντικείμενο οποιασδήποτε διοικητικής απόφασης που να τον υποχρέωνε να εγκαταλείψει μια οποιαδήποτε χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών. Σε περίπτωση που έχει υπάρξει καταδίκη που να σχετίζεται με τρομοκρατία, η περίοδος θα παρατείνεται και θα συμπεριλαμβάνει τα τελευταία 20 έτη και θα απαιτούνται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την ημερομηνία και τη χώρα καταδίκης. Πρόσθετοι έλεγχοι για αξιολόγηση πιθανού κινδύνου Κάθε αίτηση θα ελέγχεται αυτόματα σε σχετικές βάσεις δεδομένων προκειμένου να επαληθευτεί, μεταξύ άλλων, εάν το χρησιμοποιούμενο ταξιδιωτικό έγγραφο έχει δηλωθεί ότι έχει χαθεί ή έχει κλαπεί, ή εάν το άτομο καταζητείται.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ταξιδιωτών θα λαμβάνει θετική απάντηση για την άδεια ταξιδιού σχεδόν αμέσως. Στην περίπτωση που προκύπτουν ένα ή περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης (hits) κατά την επαλήθευση των εγγράφων, ή υπάρχουν θετικές απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση για ποινικές διώξεις, ταξίδια σε εμπόλεμες περιοχές και αποφάσεις για εγκατάλειψη οποιασδήποτε χώρας, τα δεδομένα θα ελέγχονται δια χειρός. Οι ταξιδιώτες που μπορεί να θεωρηθεί ότι ενέχουν κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, συνιστούν απειλή για την ασφάλεια ή ενέχουν υψηλό επιδημικό κίνδυνο, θα εξετάζονται κατά περίπτωση. Δήλωση της εισηγήτριας Η εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης Kinga Gál (ΕΛΚ, Ουγγαρία) δήλωσε τα εξής: «Το “ETIAS” θα γεφυρώσει το υπάρχον κενό πληροφόρησης για τους ταξιδιώτες που δεν υποχρεούνται να έχουν βίζα δίνοντας τη δυνατότητα να αξιολογηθεί κατά πόσο ενέχουν κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, συνιστούν απειλή για την ασφάλεια ή ενέχουν υψηλό επιδημικό κίνδυνο πριν φτάσουν στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Αυτό το νέο σύστημα θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ. Είναι επομένως ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ισχυρότερων και ευφυέστερων συστημάτων πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια». Επόμενα βήματα Ο κανονισμός εγκρίθηκε με 494 ψήφους υπέρ, 115 κατά, και 30 αποχές. Μετά το πράσινο φως του ΕΚ, η εν λόγω νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα και από το Συμβούλιο και στη συνέχεια να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή το 2021.
Ξεκινά το απόγευμα στις Βρυξέλλες, η διήμερη τακτική Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, με το μεταναστευτικό πρόβλημα και ειδικά τις ροές από την κεντρική Μεσόγειο στο επίκεντρο με τους 28 να επεξεργάζονται τη δυνατότητα "αναπαραγωγής" της συμφωνίας ΕΕ- Τουρκίας με τις χώρες τη Β. Αφρικής και τη δημιουργία περίκλειστων κέντρων αποβίβασης, ή σταθμών φιλοξενίας και αιτήσεων ασύλου εντός, αλλά κυρίως εκτός της ΕΕ.
Ακόμη οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να "χαιρετίσουν" και να "υποστηρίξουν έντονα" τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας στο θέμα του ονόματος", σύμφωνα με το τελευταίο προ σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης, τονίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη μαζί με τη συμφωνία μεταξύ της Βουλγαρίας και ΠΓΔΜ σχετικά με τη συνθήκη της Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας, θέτει ένα ισχυρό παράδειγμα για άλλους στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων για την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας. Οι ηγέτες θα εγκρίνουν την απόφαση των υπουργών, καθορίζοντας ένα δρόμο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τη ΠΓΔΜ και Αλβανία τον Ιούνιο του 2019.
Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, οι 28 αναφέρουν ότι αυτή θα πρέπει αναπτυχθεί "με πλήρη σεβασμό στις αρχές ακεραιότητας, αμοιβαιότητας και αυτονομίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ", ενώ θα απευθύνουν πρόσκληση στους υπουργούς "για να αποφασίσουν τους όρους συμμετοχής τρίτων κρατών στους αμυντικούς σχεδιασμούς της PESCO".
Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, η ΕΕ δεσμεύεται να στηρίξει την Ιταλία μέσω "εθελοντικής επανεγκατάστασης" μεταξύ άλλων ενώ προς το παρόν έχει απαλειφθεί φράση αναφορικά με την έγκριση της "συμφωνίας που επιτεύχθηκε σχετικά με την χρηματοδότηση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία καθώς δεν έχει κλείσει το κενό χρηματοδότησης στο καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξεκινήσει σήμερα στις 15.00 ώρα Βελγίου (16:00 ώρα Ελλάδας), με την παραδοσιακή ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani.
Κατά την πρώτη σύνοδο εργασιών, ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, της τρέχουσας εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου θα ενημερώσει τους ομολόγους του όσον αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Οι ηγέτες θα ξεκινήσουν τις συζητήσεις τους συζητώντας τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg, πριν ασχοληθούν με τα ευρύτερα συμπεράσματα για την ασφάλεια και την άμυνα.
Σε αυτή την πρώτη σύνοδο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν και θα εγκρίνουν συμπεράσματα σχετικά με την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της καινοτομίας και της ψηφιακής ενοποίησης.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται επίσης να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την κατάρριψη της πτήσης MH17, να εγκρίνει τα συμπεράσματα της διεύρυνσης που ενέκρινε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 26 Ιουνίου, καθώς και να χαιρετίσει τη συμφωνία των Πρωθυπουργών Τσίπρα και Ζάεφ για το θέμα του ονόματος.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνει επίσης την απόφαση σχετικά με τη μελλοντική σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κατά το δείπνο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν τη μετανάστευση. Ο Πρόεδρος Τουσκ θα ενημερώσει επίσης για το αποτέλεσμα και τις συζητήσεις στη G7 στον Καναδά, ενώ η Καγκελάριος Μέρκελ και ο Πρόεδρος Μακρόν θα ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας του Μινσκ. Η Πρωθυπουργός Μέι αναμένεται να πει λίγα λόγια για τo Brexit από την προοπτική του Ηνωμένου Βασιλείου.
Από τις 09.00 το πρωί της Παρασκευής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50), σε μορφή ΕΕ 27, θα εξετάσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για το Brexit και θα εγκρίνει συμπεράσματα αξιολογώντας την τρέχουσα κατάσταση. Τούτο θα ακολουθήσει μια Σύνοδος Κορυφής του ευρώ, (inclusive format), η οποία θα αρχίσει γύρω στις 11:00. Οι ηγέτες θα συζητήσουν τη μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και θα υιοθετήσουν μια πρώτη σειρά αποφάσεων.
Αναλυτικά και σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να υπογραμμίσουν την ανάγκη για μια συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης και τη σημασία του αποτελεσματικού ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Οι ηγέτες αναμένεται εξίσου να επισημάνουν τα επιτεύγματα από το ύψος της κρίσης το 2015 καθώς η παράνομη μετανάστευση από τότε έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 95%. Η Σύνοδος Κορυφής θα εδραιώσει και θα ενισχύσει τις εργασίες για την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού.
Οι ηγέτες αναμένεται να συμφωνήσουν σε αυξημένη υποστήριξη προς τις αρχές της Λιβύης, και ειδικότερα για την ακτοφυλακή της Λιβύης, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης.
Θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στις γραμμές της Ανατολικής και της Δυτικής Μεσογείου και να παράσχουν περαιτέρω στήριξη στα κράτη μέλη και τους εταίρους, καθώς και στις χώρες προέλευσης και διέλευσης.
Με στόχο τη διάσπαση του επιχειρηματικού μοντέλου λαθρεμπόρων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να συμφωνήσει να διερευνήσει περαιτέρω την έννοια των περιφερειακών πλατφορμών αποβίβασης, σε στενή συνεργασία με τις σχετικές τρίτες χώρες, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IO).
Οι ηγέτες αναμένεται επίσης να ζητήσουν τη σύσταση νέας και ειδικής διευκόλυνσης διαχείρισης της εξωτερικής μετανάστευσης στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (ΠΔΠ).
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την ανάγκη για σημαντική αύξηση της αποτελεσματικής επιστροφής των παράνομων μεταναστών, την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνόρων και Ακτοφυλακής (Frontex) και τη μείωση των δευτερογενών μετακινήσεων των μεταναστών στην ΕΕ.
Τέλος, σημειώνοντας την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, οι ηγέτες αναμένεται να συμφωνήσουν στη συνέχιση των εργασιών για την εξεύρεση συναίνεσης βασισμένης στην ισορροπία ευθύνης και αλληλεγγύης. Αναμένεται ότι θα αναθέσουν στην επόμενη αυστριακή προεδρία να προχωρήσει σε αυτό το θέμα.
Τέλος σε ό,τι αφορά τη Σύνοδο Κορυφής του ευρώ το πρωί της Παρασκευής οι ηγέτες θα συνομιλήσουν με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ Ντράγκι και τον Πρόεδρο της Eurogroup Σεντένο και θα λάβουν τις πρώτες αποφάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.
Είναι επίσης πιθανό να καλωσορίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου (και τελικού) προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας.
Αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα για την Τραπεζική Ένωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΜΣ. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να λάβει απόφαση σχετικά με τον ESM που θα αποτελέσει τη backstop για το Ταμείο Ενιαίας Εκκαθάρισης Τραπεζών (SRF).
Το μέγεθος του backstop θα ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο στόχου του SRF. Ο ΕSM πρέπει επίσης να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Πηγή: real.gr
Στις 4 το απόγευμα ξεκινά στις Βρυξέλλες η συνάντηση εργασίας των αρχηγών δέκα κρατών-μελών της ΕΕ που έχει εξελιχθεί σε άτυπη μίνι σύνοδος κορυφής με αντικείμενο το προσφυγικό στη σκιά των πιέσεων που δέχεται η Μέρκελ στο εσωτερικό της χώρας της – με ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και κατάρρευσης του κυβερνητικού συνασπισμού – προκειμένου να ληφθούν δραστικά μέτρα για τους μετανάστες και τη μετακίνησή τους στην Ευρώπη.
Η άτυπη συνάντηση θα γίνει στο κτίριο Berlaymont, όπου στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αφίξεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα πάρουν μέρος είναι προγραμματισμένες για τις 15.30 ώρα Ελλάδας, η έναρξη των εργασιών για τις 16.05 και η λήξη περίπου στις 20.00.
Μια πρόγευση της στάσης που θα κρατήσουν ισχυροί «παίχτες» όπως η Γαλλία και η Ισπανία έδωσαν το Σάββατο ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Πέδρο Σάντσεθ.
Όπως εξήγησε ο Γάλλος πρόεδρος, Παρίσι και Μαδρίτη προκρίνουν «τη δημιουργία «κλειστών κέντρων στο ευρωπαϊκό έδαφος ήδη από την αποβίβαση των μεταναστών». «Μόλις αποβιβάζονται στο ευρωπαϊκό έδαφος, υποστηρίζουμε τη δημιουργία κλειστών κέντρων με τις προδιαγραφές της Υπάτης Αμροστείας για τους Πρόσφυγες, με ευρωπαϊκά μέσα που επιτρέπουν (…) άμεση οικονομική αλληλεγγύη, ταχεία εξέταση των φακέλων, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ώστε κάθε χώρα να παίρνει με οργανωμένο τρόπο τα πρόσωπα που δικαιούνται ασύλου» τόνισε ο Μακρόν
Στη συνάντηση θα δώσει το παρών και ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα δώσει έμφαση στην ανάγκη αναθεώρησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την παροχή ασύλου, με δίκαιη κατανομή των βαρών της προσφυγικής κρίσης.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο κ. Τσίπρας θα τονίσει ότι το προσφυγικό είναι ζήτημα ευρωπαϊκό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί με ευρωπαϊκές και όχι μονομερείς πρωτοβουλίες, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο καθώς και συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης προσφύγων και μεταναστών.
Την άτυπη συνάντηση εργασίας συγκαλεί ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και σε αυτή αναμένεται να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, ενόψει της ευρύτερης συζήτησης για αυτά τα θέματα που θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την
Πέμπτη και την Παρασκευή (28 και 29 Ιουνίου) στις Βρυξέλλες.
Η άτυπη συνάντηση θα γίνει στο κτίριο Berlaymont, όπου στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αφίξεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα πάρουν μέρος είναι προγραμματισμένες για τις 15.30 ώρα Ελλάδας, η έναρξη των εργασιών για τις 16.05 και η λήξη περίπου στις 20.00.
eleftherostypos.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμφωνήσει την ερχόμενη εβδομάδα να εξετάσει τη δημιουργία «περιφερειακών κέντρων αποβίβασης» προκειμένου να αποφασίζει για τα αιτήματα ασύλου προτού οι αιτούντες φθάσουν στην Ευρώπη, αναφέρεται σε προσχέδιο δήλωσης των Ευρωπαίων ηγετών ενόψει της συνόδου κορυφής που θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα.
Τέτοια κέντρα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική, δήλωσαν αξιωματούχοι που συζήτησαν το έγγραφο, το οποίο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά το έχει δει το πρακτορείο Reuters ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις 28-29 Ιουνίου.
«Αυτά τα κέντρα θα πρέπει να προσφέρουν ταχείες διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ οικονομικών μεταναστών και εκείνων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, και να μειώσουν το κίνητρο της επιβίβασης για επικίνδυνα ταξίδια», αναφέρεται στο προσχέδιο κοινής δήλωσης και των 28 ηγετών της ΕΕ, αν και η διατύπωσή του εξακολουθεί να υπόκειται σε αλλαγές.
Σε απάντηση του τελεσιγράφου που έδωσαν στη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ οι Χριστιανοκοινωνιστές εταίροι της στον συνασπισμό να εξεύρει συμφωνία στην ΕΕ για τη διαχείριση του θέματος των προσφύγων και μεταναστών που έρχονται στην Ένωση, διαφορετικά το Βερολίνο (δηλ. ο Χριστιανοκοινωνιστής υπουργός Εσωτερικών Χορσι Ζεεχόφερ) θα εισαγάγει μονομερή απαγόρευση στους πρόσφυγες που έχουν ήδη καταγραφεί σε άλλα κράτη της ΕΕ, στο κείμενο αναφέρεται επίσης: «… δευτερογενείς κινήσεις αιτούντων άσυλο μεταξύ Κρατών Μελών θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Συστήματος Ασύλου.
Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα εσωτερικά νομοθετικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιες κινήσεις και να συνεργαστούν στενά το ένα με το άλλο προς αυτόν τον σκοπό.»
aftodioikisi.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot