Κατά τουλάχιστον 38% θα πρέπει να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας στο σύνολο των κτιρίων της χώρας έως το 2030, όπως αυτή είχε εκτιμηθεί το 2007 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να ψηφιστεί ως νόμος του κράτους έως το τέλος του έτους.

 

Το ΕΣΕΚ, το οποίο παρουσιάστηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε εκδήλωση που έγινε τη Δευτέρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, προβλέπει ότι η τελική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τo 2030 τα 16,5 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe).

Πρόκειται για αρκετά φιλόδοξο στόχο, δεδομένου ότι στο ΕΣΕΚ που είχε εκπονήσει η προηγούμενη κυβέρνηση η αντίστοιχη πρόβλεψη για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων ανερχόταν σε ποσοστό 32,5%. Σύμφωνα με τους στόχους του προηγούμενου ΕΣΕΚ, η τελική κατανάλωση ενέργειας των κτηρίων δε θα έπρεπε να ξεπεράσει το 2030 τα 18,1 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου.

Για την επίτευξη του αναθεωρημένου στόχου θα πρέπει να υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων, δεδομένου ότι στην Ελλάδα τα κτήρια παράγουν το 40% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας, αποτελώντας τη σημαντικότερη πηγή ρύπανσης.

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος εξοικονόμησης ενέργειας ύψους 32,5% έως το 2030, θα πρέπει να γίνουν έργα με κόστος 170 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κτήρια των 28 κρατών μελών.

Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια θεωρείται από πολλούς ως η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα επόμενα έτη, δεδομένου πως οι κτιριακές υποδομές παράγουν το 75% της συνολικής ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα.

Είναι ενδεικτικό ότι ο λογαριασμός για τη θέρμανση, την ψύξη και το φωτισμό των δημόσιων υποδομών στην ΕΕ ανέρχεται σε 47 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η μείωση του ενεργειακού κόστους θεωρείται βασική προτεραιότητα καθώς θα απελευθερώσει πολύτιμους ενεργειακούς πόρους, δημιουργώντας ταυτόχρονο νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας την υγεία των πολιτών.

Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της δημόσιας διοίκησης
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να πραγματοποιείται ετήσια ενεργειακή ανακαίνιση σε έκταση τουλάχιστον 5.400 τμ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% του συνολικού εμβαδού των κτηρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Πρόκειται για 28 κτήρια με συνολικό εμβαδό 177.922 τμ, στα οποία περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις της Βουλής, της Προεδρίας της Δημοκρατίας και των υπουργείων Ναυτιλίας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εξωτερικών, Υποδομών, Υγείας, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας.

Το πρώτο βήμα έγινε πριν από λίγες ημέρες με την προκήρυξη από την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής, ανοικτού διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του διατηρητέου κτηρίου των παλαιών ανακτόρων το οποίο θεμελιώθηκε το 1836.

Ο διαγωνισμός με προϋπολογισμό ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά σε παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα ψύξης, στο κέλυφος του κτηρίου και στα συστήματα φωτισμού και θέρμανσης.

Οι εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέων κουφωμάτων στις όψεις του κτηρίου και τη θερμομόνωση του δώματος, είναι απαραίτητες δεδομένου ότι οι περισσότερες εγκαταστάσεις του κτηρίου της Βουλής είναι απαρχαιωμένες.

Όταν ολοκληρωθούν τα έργα θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30%, ενώ η ενεργειακή τάξη του κτηρίου θα ανέβει κατά τουλάχιστον μία κατηγορία. Η ενεργειακή τάξη της Βουλής τώρα εμπίπτει στην τέταρτη (Δ) κατηγορία με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που διαθέτει το κτήριο.

Οι στόχοι για τα κτήρια κατοικίας
Διαφορετικούς στόχους προβλέπει το νέο ΕΣΕΚ και σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2030 στα κτήρια κατοικίας.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 28 Νοεμβρίου «απαιτείται ο καθορισμός ενός κεντρικού ποσοτικού στόχου ανακαίνισης και αντικατάστασης κτηρίων κατοικίας με νέα σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, ποσοστό το οποίο συνδυαστικά δύναται να ανέλθει στο 12-15% του συνόλου των κατοικιών μέχρι το έτος 2030».

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα πρέπει κάθε χρόνο για την επόμενη δεκαετία να αναβαθμίζονται ενεργειακά ή και να αντικαθίστανται από νέα ενεργειακά αποδοτικότερα κατά μέσο όρο 60.000 κτήρια.

Το προηγούμενο ΕΣΕΚ προέβλεπε ότι το 10% των κατοικιών θα έπρεπε να αποτελείται από κτήρια πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2030. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, περίπου 40.000 κτήρια το χρόνο θα έπρεπε να αναβαθμίζονται ενεργειακά ή και να αντικαθίστανται από νέα την επόμενη δεκαετία.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία
Η υλοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων για την επίτευξη των άκρως φιλόδοξων στόχων για το 2030, προϋποθέτει το σχεδιασμό αποτελεσματικών χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΕΚ ένα από τα εργαλεία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων είναι οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (energy performance contracts).

Πρόκειται για σχέδιο που προωθούν η Eurostat και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων.

Οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης επιτρέπουν τη συνεργασία οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ιδιώτες για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών τους.

Στο πλαίσιο των συμβάσεων οι ΟΤΑ θα μπορούν να δανείζονται δίχως τα δάνεια να εγγράφονται στα ελλείμματά τους, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργολάβος θα θεωρείται ιδιοκτήτης των υλικών που θα τοποθετούνται στα κτήρια για την αναβάθμιση.

Με αυτόν τον τρόπο οι ΟΤΑ θα μπορούν να δανείζονται δίχως να αυξάνονται τα ελλείμματά τους. Το όφελος θα προκύπτει από το ποσό που θα εξοικονομούν από τη μείωση του κόστους ενέργειας. Επιπλέον, εάν οι καινούργιες υποδομές παράγουν περισσότερη ενέργεια από τις ανάγκες του δημόσιου κτηρίου, τότε το περίσσευμα θα μπορεί να πωλείται στον ανεξάρτητο διαχειριστή ενέργειας, παράγοντας επιπλέον έσοδα.

Μέσω των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, μπορούν να αντικαθίστανται – μεταξύ άλλων – συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματιστικά, φωτιστικά, παράθυρα, ακόμα και φώτα στους δρόμους. Η συνεργασία ΟΤΑ-ιδιωτών που προβλέπεται από τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, με τη νομοθεσία που πρόσφατα ενέκρινε η Eurostat, έχει ήδη δοκιμαστεί σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Tο ένα μετά το άλλο τα ελληνικά νησιά μπαίνουν στη λίστα των ενεργειακά έξυπνων που θα χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την τροφοδοσία των ηλεκτρικών δικτύων, τις μεταφορές, τη θέρμανση και λοιπά. Καθώς προχωρούν οι διασυνδέσεις στο Αιγαίο που επιτρέπουν την μεγαλύτερη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο δρόμος για την «πράσινη ανάπτυξη» των νησιών διευκολύνεται, ενώ και στα νησιά που θα παραμείνουν μη διασυνδεδεμένα προκρίνονται λύσεις αξιοποίησης της «πράσινης» ενέργειας σε συνδυασμό με αποθήκευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κροατία, μετά την Τήλο όπου ήδη λειτουργεί υβριδικό σύστημα (αιολικό, φωτοβολταϊκό και μπαταρία) που καλύπτει από πέρυσι μεγάλο μέρος των αναγκών του νησιού και την Ικαρία όπου η ΔΕΗ εγκατέστησε το σύστημα ΝΑΕΡΑΣ, συνδυάζοντας αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, έρχεται η σειρά άλλων δέκα νησιών (Σίφνος, Κύθηρα, Σπέτσες, Κάσος, Σάμος, Σύμη, Πάτμος, Αμοργός, Ζάκυνθος αλλά και Κρήτη) που έχουν ενταχθεί σε αρχικό ή προχωρημένο στάδιο στην πρωτοβουλία «Clean Energy for EU Islands» (Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της Ευρώπης) που υποστηρίζει τη μετάβαση των νησιωτικών περιοχών σε χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα. Παράλληλα υλοποιούνται τα έργα του ΚΑΠΕ ου ΚΑΠΕ για τη μετατροπή του ‘Αη Στράτη σε «Πράσινο Νησί», καθώς και το έργο του ΔΕΔΔΗΕ για τα «Έξυπνα Νησιά» (Καστελόριζο, Αστυπάλαια, Σύμη).

Οι εξελίξεις σε σχέση με τα «πράσινα» νησιά παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στο φόρουμ που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο Split της Κροατίας όπου συμμετείχε ο ελληνικός ενεργειακός Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG), που ανέπτυξε το υβριδικό σύστημα της Τήλου. Ο κ. Ζήσιμος Μαντάς, Chief Business Development Officer (CBDO) του Ομίλου EUNICE και μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΕΤΑΕΝ, διηύθυνε το πάνελ «Supporting Organizations at our Service» όπου νησιωτικοί φορείς απηυθύναν ερωτήσεις και έλαβαν απαντήσεις σε θέματα καθαρών τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, decarbonisation των νησιών αλλά και σχετικών πολιτικών ώστε αυτές να αποτελέσουν το μέσο για τη διάδοση και εφαρμογή τους.

Σημειώνεται ότι η Σίφνος είναι ένα από τα έξι νησιά της Ευρώπης που παρουσίασαν στην εκδήλωση της Κροατίας τα σχέδια για πλήρη ενεργειακή αυτονομία που θα στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση ενέργειας αλλά και καινοτομικές τεχνολογικές λύσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές από και προς το νησί, που είναι ο τομέας που καταναλώνει με διαφορά την περισσότερη ενέργεια. Τα άλλα πέντε ευρωπαϊκά νησιά που παρουσίασαν το σχεδιασμό για την απανθρακοποίηση είναι τα Cres-Lošinj (Κροατία), Culatra (Πορτογαλία), Aran Islands (Ιρλανδία), Salina (Ιταλία) και La Palma (Ισπανία).
Πέραν των έξι νησιών που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο, το «Clean Energy for EU Islands» ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο τεχνική υποστήριξη άλλων 25 νησιών για την κατάστρωση των σχεδίων τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τρία ελληνικά (Κύθηρα, Σπέτσες και Κάσος). Στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας εμφανίζονται εξάλλου άλλα έξι νησιά (Σάμος, Σύμη, Πάτμος, Αμοργός, Ζάκυνθος, Κρήτη) που θα προχωρήσουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Τα νησιά αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη από το Υπουργικό Συμβούλιο και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Όπως τονίζεται στο ΕΣΕΚ: «Για τα νησιά που προβλέπεται να παραμείνουν μη διασυνδεδεμένα, τουλάχιστον για αρκετό διάστημα, προωθείται μεγάλη μείωση της χρήσης του πετρελαίου για ηλεκτροπαραγωγή με την εγκατάσταση σύγχρονων μονάδων ΑΠΕ σε συνδυασμό με τεχνολογίες αποθήκευσης. Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Για να καταστεί αυτό δυνατό, μέτρο πολιτικής αποτελεί η υιοθέτηση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την προώθηση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, είτε στο πλαίσιο των υβριδικών σταθμών, είτε στο πλαίσιο μίας ανεξάρτητης κεντρικής αποθήκης που θα άρει τον κορεσμό του δικτύου και θα επιτρέψει την εγκατάσταση νέων μη ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ, είτε στο πλαίσιο εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης μικρής χωρητικότητας σε συνδυασμό με κάθε νέο σταθμό ΑΠΕ. Στην κατεύθυνση αυτή προωθείται η εγκατάσταση Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ, είτε μέσω ιδιωτικών έργων, είτε μέσω πιλοτικών έργων, όπως το έργο του ΚΑΠΕ για τη μετατροπή του ‘Αη Στράτη σε «Πράσινο Νησί», καθώς και το έργο του ΔΕΔΔΗΕ για τα «Έξυπνα Νησιά» (Καστελόριζο, Αστυπάλαια, Σύμη), έχουν τεθεί σε λειτουργία δύο Υβριδικοί Σταθμοί ΑΠΕ στο νησί της Τήλου (με μπαταρία) και στην Ικαρία (με αντλησιοταμίευση)».

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Μία σημαντική απόφαση για την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών, καθώς και για την πραγματοποίηση επενδύσεων της τάξης των 3 δισ. ευρώ, έλαβε πριν από λίγες μέρες η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Euro2day.gr, η ολομέλεια της Αρχής αποφάσισε όλα τα νησιά να διασυνδεθούν ηλεκτρικά με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για απόφαση που έλαβε κατόπιν εξουσιοδότησης σχετικού νόμου που της έδωσε το δικαίωμα, αφού λάβει υπόψη της τεκμηριωμένες μελέτες.

Τα νησιά που αποτελούν αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα με τη λειτουργία ντιζελοκίνητων μονάδων παραγωγής ρεύματος, είναι αυτά του Αιγαίου και συγκεκριμένα αυτά που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι τα Δωδεκάνησα, οι δυτικές Κυκλάδες και του Βορείου Αιγαίου.

Η ΡΑΕ αποφάσισε επίσης για τα νησιά της Μεγίστης (Καστελόριζο) και Άι Στράτηνα αναπτυχθούν συστήματα ηλεκτροδότησης με ΑΠΕ, καθώς και έργα αποθήκευσης ενέργειας. Έτσι θα πρόκειται για «πράσινα» νησιά, τα οποία θα έχουν την αυτονομία τους μέσω καθαρής ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα, η απόφαση της Αρχής δρομολογεί και την εξάλειψη του τεράστιου κόστους που επωμίζονται όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή ρεύματος με τις ακριβές και ρυπογόνες μονάδες της ΔΕΗΔΕΗ -2,78%. Το ετήσιο ποσό που πληρώνουν οι πολίτες μέσω της χρέωσης ΥΚΩ ανέρχεται στα περίπου 800 εκ. ευρώ, ενώ σημειωτέον πως μόνο η Κρήτη κοστίζει περί τα 300 εκατ. ευρώ.

Η ΡΑΕ, σύμφωνα με πηγές του Euro2day.gr, ζήτησε ήδη από τους δύο Διαχειριστές, τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, να συμπεριλάβουν στα δεκαετή προγράμματα ανάπτυξης των δικτύων τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών.

Ο ΑΔΜΗΕ είναι αρμόδιος για τις μεγάλες διασυνδέσεις υψηλής τάσης και ο ΔΕΔΔΗΕ θα επιληφθεί των διασυνδέσεων μέσης τάσης μεταξύ νησιών, τα οποία είναι δύσκολο να πάρουν ρεύμα απευθείας από τις γραμμές μεταφοράς.

Τα έργα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030, αίροντας με αυτές τις επενδύσεις την ενεργειακή απομόνωση των νησιών αλλά και ανοίγοντας επιπλέον και το δρόμο για επενδύσεις ΑΠΕ.

Τα Δωδεκάνησα
Ήδη ο ΑΔΜΗΕ στο προκαταρκτικό δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του εθνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 2020-2029 έχει εντάξει την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκάνησων με το ηπειρωτικό σύστημα.

Πρόκειται για ένα, project προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. Προβλέπει τη διασύνδεση της Κω με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς και για την ακρίβεια με το σχεδιαζόμενο νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης στην Κόρινθο. Θα ποντιστεί υποθαλάσσιο καλώδιο συνεχούς ρεύματος μήκους 380 χλμ. και μεταφορικής ικανότητας 900 MW. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η διασύνδεση της Κω με την Ρόδο και της Ρόδου με την Κάρπαθο.

Πιο συγκεκριμένα το έργο της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων αφορά τη διασύνδεση με το ΕΣΜΗΕ της ομάδας των νησιών του Νοτιοανατολικού Αιγαίου η οποία περιλαμβάνει τα εξής έξι αυτόνομα Ηλεκτρικά Συστήματα (ΗΣ): Κάρπαθος(Κάσος διασύνδεση υπό Μέση Τάση), Ρόδος (Χάλκη διασύνδεση υπό ΜΤ), Σύμη, Κως – Κάλυμνος (Ψέριμος, Τέλενδος, Νίσυρος, Τήλος, Λέρος, Λειψοί, Γυαλί διασύνδεση υπό ΜΤ), Πάτμος και Αρκιοί (Μαράθι διασύνδεση υπό ΜΤ).

Οι δυτικές Κυκλάδες
Έτερο μεγάλο έργο είναι, μετά τις δρομολογούμενες τρεις φάσεις της διασύνδεσης των Κυκλάδων, η τέταρτη φάση που αφορά τα δυτικά νησιά του συμπλέγματος.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει αναγγείλει μάλιστα την επίσπευση των έργων. Πρόκειται για τη διασύνδεση των νησιών Θήρα (Σαντορίνη) – Μήλος – Φολέγανδρος – Σέριφος – Σίφνος – Κύθνος. Το έργο ήταν αρχικώς προγραμματισμένο να προκηρυχθεί το 2021 και να ολοκληρωθεί με την ηλέκτριση του καλωδίου σταδιακά από το 2023 έως το 2024. Σύμφωνα με την αναγγελία του ΑΔΜΗΕ τα νησιά αυτά θα διασυνδεθούν ηλεκτρικά με το ηπειρωτικό σύστημα (Λαύριο) το 2023. Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 386 εκατ. ευρώ

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οι διασυνδέσεις:

1. Νάξος – Θήρα: διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA, μήκους 100 km.

2. Θήρα – Φολέγανδρος: διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA, μήκους 50 km.

3. Φολέγανδρος – Μήλος: διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA, μήκους 40 km.

4. Μήλος – Σέριφος: διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA, μήκους 50 km.

5. Σέριφος – Λαύριο: διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA, μήκους 100 km.

6. Κατασκευή τεσσάρων νέων υποσταθμών (Υ/Σ) 150/20 kV κλειστού τύπου GIS στα νησιά Θήρα, Φολέγανδρο, Μήλο, Σέριφο.

Τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου
Η απόφαση της ΡΑΕ αφορά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το επενδυτικό σχέδιο εκτιμάται, ανεπισήμως σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, και αφορά στα νησιά της Λέσβου, Χίου, Λήμνου και Σάμου. Αυτά θα διασυνδεθούν είτε με τη Θράκη, είτε με τη Στερεά Ελλάδα (Αλιβέρι ή Λάρυμνα).

Χρήστος Κολώνας

πηγή euro2day.gr

 

 

Όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς, οι κάτοικοι των νησιών θέλουν την παραγωγή καθαρής ενέργειας (ακολουθώντας το παράδειγμα της Τήλου) με στόχο να καταστούν ενεργειακά αυτόνομα.
Η δημοσκόπηση εξέτασε την ανταπόκριση και τις απόψεις κατοίκων από τα νησιά ‘Αγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Ανάφη, Δονούσα, Καστελόριζο, Αμοργός, Σύμη, Νίσυρος, Χάλκη, Μήλος, Σίφνος, Ρόδος, Σαντορίνη, Σκύρος και Ικαρία.
Όπως επισημαίνουν, από την περιβαλλοντική οργάνωση, τα προαναφερόμενα νησιά, επιλέχτηκαν καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με την Τήλο ( μέγεθος, γεωγραφική θέση, δυναμικό ΑΠΕ ) όπου είναι σε εξέλιξη ένα καινοτόμο πρόγραμμα βιώσιμης ενέργειας.
Σημειώνεται ότι σκοπός του προγράμματος της Τήλου είναι η –σχεδόν- ενεργειακή αυτονομία του νησιού των Δωδεκανήσων, το οποίο μέχρι σήμερα τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από τον πετρελαϊκό σταθμό της Κω μέσω υποβρύχιας διασύνδεσης.
Στόχος της δημοσκόπησης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς και σε αλλά νησιά του Αιγαίου του ενεργειακού μοντέλου της Τήλου, όπου πρόκειται να λειτουργήσει ένα υβριδικό σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας που θα στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου σε καθαρές μορφές ενέργειας.
Υπέρ των ΑΠΕ
Στην ερώτηση προτίμησης παροχής ηλεκτροδότησης από πετρελαϊκό σταθμό ή υβριδικό σύστημα ΑΠΕ και αποθήκευσης, η προτίμηση υπέρ των ΑΠΕ είναι πολύ μεγάλη, ειδικά σε νησιά όπου έχει προγραμματιστεί η επέκταση των πετρελαϊκών σταθμών.
Ειδικότερα, το 73, 7 % των κατοίκων των νησιών τάσσεται υπέρ της ηλεκτροδότησης από υβριδικό σύστημα ΑΠΕ, έναντι του 11,8% που προτιμάει πετρελαϊκό σταθμό. Χαρακτηριστικό μάλιστα, αποτελεί το παράδειγμα της Ρόδου όπου μόλις το 8% των κατοίκων της φαίνεται να προτιμά το πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι στο νησί λειτουργεί πετρελαϊκός σταθμός.
Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα ευρήματα, οι κάτοικοι των νησιών είναι θετικοί και στο ενδεχόμενο εγκατάστασης οικιακού συστήματος φωλτοβολταικων ( σε ποσοστό 42%) και μπαταρίας (σε ποσοστό 49,3%).
Τα ευρήματα που καταρρίπτουν μύθους
Όπως προκύπτει, από τα ευρήματα της δημοσκόπησης, καταρρίπτεται ο μύθος, ότι οι νησιώτες θεωρούν τις επιπτώσεις από την εγκατάσταση ΑΠΕ – και ιδιαίτερα αιολικών πάρκων, ως ιδιαίτερα ανησυχητικές.
Το 32% των ερωτηθέντων θεωρούν σημαντική την όχληση από την εγκατατασταση των ανεμογεννητριών, ενώ το 55% θεωρεί σημαντικότερη την όχληση από την αντίστοιχη εγκατάσταση ενός πετρελαϊκού σταθμού.
Η πλειοψηφία ( ποσοστό 41% ) θεωρεί πως οι ΑΠΕ θα επιδράσουν θετικά στον τουρισμό, ακόμη και στα νησιά που αποτελούν εμβληματικούς προορισμούς, όπως είναι η Σαντορίνη, όπου το 42% των κατοίκων είναι θετικοί, έναντι του 19,4% που εκφράζουν ανησυχίες για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις.
Απεξάρτηση από το πετρέλαιο
« Οι πολίτες στα νησιά μας επιλέγουν την απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την στροφή στις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο υπεύθυνος του τομέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς Νίκος Μάντζαρης.
Όπως λέει: « Εκτός από την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και του κλίματος, υβριδικές λύσεις σαν αυτές της Τήλου μπορούν να μειώσουν δραστικά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά αποφέροντας ταυτόχρονα σημαντικά οικονομικά οφέλη για όλους τους Έλληνες καταναλωτές ».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ για τα « έξυπνα » και ενεργειακά νησιά τα οποία δεν θα διασυνδεθούν, περιέγραψε τρεις φάσεις, σε πρόσφατη ομιλία του στο 15ο Περιφερειακό Συνέδριο Νότιου Αιγαίου.
Όπως είπε, η πρώτη ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 με τη στήριξη εγχειρημάτων σε νησιά όπως είναι η Τήλος, η Ικαρία και ο Αη Στράτης. Η δεύτερη, αφορά στη δυνατότητα υλοποίησης από το ΔΕΔΔΗΕ των Ειδικών Πιλοτικών Έργων σε Καστελόριζο (Μεγίστη), Σύμη και Αστυπάλαια. Η τρίτη εστιάζει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα « Ενεργειακά Νησιά».
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον υπουργό, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιον, για την κατάρτιση λίστας κριτηρίων, καθώς και υποψηφίων νησιών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Στην ομιλία του, ο Γιώργος Σταθάκης, έκανε αναφορά και στην αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού ΑΠΕ, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το σωρευτικό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, με σκοπό να επιταχύνεται ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής.
Σύμφωνα με τον ίδιο « το νέο θεσμικό πλαίσιο που αλλάζει το μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ καθώς τα αιολικά και τα φωτοβολταικά θα αδειοδοτουνται μέσω ανταγωνιστικών διαγωνισμών σε τιμές που πλησιάζουν το κόστος των συμβατικών καυσίμων με χρήση των πλέον σύγχρονων και ανταγωνιστικών τεχνολογιών».
Info
Το πρόγραμμα «TILOS» βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης του. Στο νησί έχει εγκατασταθεί μια μεσαίου μεγέθους ανεμογεννήτρια και φωτοβολταικο πάρκο, δυο μπαταρίες, και πλήθος πρότυπων έξυπνων μετρητών για την εξισορρόπηση παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί, παρέχοντας έτσι, μια καθαρή και ταυτόχρονα αξιόπιστη λύση για την ηλεκτροδότηση της Τήλου.
To έργο, έμπνευσης και συντονισμού του Τεχνολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και υλοποιείται μέσω της συνεργασίας 13 εταίρων από επτά ευρωπαϊκές χώρες.
Πηγή: Τα ΝΕΑ
Φορείς του Δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, ΑΕΙ και ομάδες αγροτών ετοιμάζονται να παράγουν οι ίδιοι ηλεκτρική ενέργεια, εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές διατάξεις της νέας νομοθεσίας
Σχέδια επί χάρτου καταστρώνουν δήμοι, φορείς του Δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα και της Εκκλησίας, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ομάδες αγροτών αλλά και απλοί πολίτες προκειμένου να παράγουν οι ίδιοι την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται, εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές διατάξεις της νέας νομοθεσίας. Tο 2018 εισέρχεται δυναμικά στον χώρο του «net metering», δηλαδή στην αυτοπαραγωγή με παράλληλο συμψηφισμό της παραχθείσας ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με την καταναλωθείσα ενέργεια σε κτίρια και υποδομές.
Μάλιστα, προ ημερών, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, µε τη συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έθεσε σε διαβούλευση ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα (ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις δήμων, περιφερειών, αλλά και άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (πανεπιστήμια, Εκκλησία της Ελλάδος, μητροπόλεις, μονές, μουφτίες, ασφαλιστικά ταμεία), μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.
Είναι αξιοσημείωτο ότι στους δήμους η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 80% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και αποτελεί σημαντική παράμετρο στη διαμόρφωση των λειτουργικών δαπανών τους. Το χορηγούμενο δάνειο θα έχει διάρκεια έως 12 έτη, με χαμηλό επιτόκιο δανεισμού, κυμαινόμενο ή σταθερό, κατ’ επιλογή του δανειολήπτη. Οι αναγκαίοι πόροι για τη χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχονται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και κατά 25% από το Ταμείο.
Από την Κρήτη ως την Αττική
Μια πρωτοβουλία που… ζυμώνεται το τελευταίο διάστημα στρώνει το χαλί για τους 24 δήμους της Κρήτης ώστε να λάβουν άμεσα χρηματοδότηση. Λίγες ημέρες προτού μπει ο νέος χρόνος υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και των δήμων του νησιού ώστε να προχωρήσει η έρευνα για τις ενεργειακές τους ανάγκες και μια μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net Metering – αφορά τον συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με εκείνη που καταναλώνεται σε κτίρια του αυτοπαραγωγού, τα οποία δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο). Μέσα από το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο θα εξεταστεί και η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ενεργειακών συνεταιρισμών.
Ωστόσο, όσο στην Κρήτη τρέχουν για την υλοποίηση των μελετών, στην Αττική επτά δήμοι (Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Αμαρουσίου) έχουν ήδη τη «μαγιά» και ετοιμάζονται να βάλουν μπροστά προς υλοποίηση έργα για παραγωγή ενέργειας. Το έργο «Prodesa», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, στοχεύει στην ευρεία χρήση των ΑΠΕ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, συστήματα ισχύος 3,2 MW θα ενσωματωθούν σε 74 δημοτικά κτίρια των επτά δήμων, με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να φτάνει τις 4,8 GWh/έτος και να καλύπτει μεγάλο μέρος των ηλεκτρικών τους αναγκών.
Συνολικά, θα αναπτυχθούν έργα 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις το 1 εκατ. ευρώ θα χορηγηθεί από το πρόγραμμα «Horizon». Τα υπόλοιπα κονδύλια θα αναζητηθούν σε καινοτόμα χρηματοδοτικά σχήματα που θα βασίζονται σε συμβάσεις των δήμων με εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίες θα χρηματοδοτούν τα έργα (ολικώς ή μερικώς) και θα αποπληρώνονται σε βάθος χρόνου, βάσει της εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτυγχάνεται.
Φτωχά νοικοκυριά παραγωγοί ενέργειας
Την ίδια ώρα οι δήμοι Λάρισας και Θεσσαλονίκης ήδη συνεργάζονται με την Greenpeace πάνω σε σχέδια για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με φωτοβολταϊκά πάρκα, σε συνδυασμό με το net metering. Μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται θα διανέμεται δωρεάν σε ευάλωτα νοικοκυριά της περιοχής, ώστε να βγουν από το καθεστώς της ενεργειακής φτώχειας αλλά και να αποκτήσουν έναν ενεργό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.
Την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότεροι στην Ευρώπη (νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες) «ποντάρουν» στη μικροπαραγωγή καθαρής ενέργειας. Ωστόσο από τους 12 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ (στοιχεία 2015), λιγότεροι από 45.000 βρίσκονται στην Ελλάδα.
«Η διαδικασία «εκδημοκρατισμού» του τομέα της ενέργειας έχει καθυστερήσει σημαντικά στη χώρα μας. Η εικόνα μπορεί να αλλάξει, χάρη στις σημαντικές θεσμικές βελτιώσεις των τελευταίων ετών» επισημαίνει ο υπεύθυνος εκστρατειών της Greenpeace κ. Δημήτρης Ιμπραήμ. Μια σημαντική πτυχή του νομοσχεδίου για τις ενεργειακές κοινότητες είναι η δυνατότητα ενός αποτελεσματικού τρόπου άσκησης κοινωνικής πολιτικής: η βοήθεια προς τα ευάλωτα νοικοκυριά να γίνουν τα ίδια μικροπαραγωγοί ενέργειας βγαίνοντας οριστικά από τη μέγγενη της ενεργειακής ένδειας. Η Greenpeace έχει επεξεργαστεί και προτείνει πρόγραμμα ηλιακής κοινωνικής πολιτικής για τα 300.000 πιο ευάλωτα νοικοκυριά.
Και η Εκκλησία στηρίζει τις ΑΠΕ
«Πρόσω ολοταχώς» για αυτοπαραγωγή ενέργειας βρίσκονται και φορείς της Εκκλησίας (μονές, μητροπόλεις κ.λπ.). Σύμφωνα με παράγοντες της ενεργειακής αγοράς, ήδη έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα των 100 εκατ. ευρώ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αναμένουν την έναρξή του για να εντάξουν σε αυτό έργα ενεργειακού συμψηφισμού. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος σχεδιάζει να κατασκευάσει έναν μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στον ποταμό Καλαμά προκειμένου να παράγει ρεύμα για τις ανάγκες της κοινότητας.
Οι αγρότες ετοιμάζονται να πάρουν… θέση
Στον… αφρό των ημερών ετοιμάζονται να βγουν αγρότες, ομάδες παραγωγών και αγροτικοί συνεταιρισμοί. Το ποδαρικό με τον νέο χρόνο έκανε η γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ, η οποία στο επενδυτικό της πρόγραμμα περιλαμβάνει και φωτοβολταϊκό πάρκο 500 kW. Οι ηλιακοί συλλέκτες σχεδιάζεται να εγκατασταθούν σε ιδιόκτητες εκτάσεις στην περιοχή του Βελεστίνου. Η επένδυση (600.000 ευρώ) θα είναι επιδοτούμενη κατά 45%, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, χωρίς δανεισμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του προέδρου της ΕΒΟΛ κ. Νικήτα Πρίντζου το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου τριμήνου και η απόσβεση της επένδυσης εντός διετίας.
Ωστόσο δεν είναι μόνο η ΕΒΟΛ που ετοιμάζεται να παράγει η ίδια το ρεύμα που χρειάζεται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της. Οπως αναφέρει στο «Βήμα» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας κ. Τάκης Πεβερέτος, αρκετοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών αλλά και μεμονωμένοι αγρότες σχεδιάζουν να ωφεληθούν από τις νέες ρυθμίσεις. «Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δαλαμανάρας ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην… αυτοπαραγωγή ενέργειας προκειμένου να μειώσουμε κυρίως το κόστος της άρδευσης. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε περισσότερα από 20 κιλοβάτ, λόγω του δικτύου στην Πελοπόννησο» σημειώνει ο ίδιος.
Οπως τονίζει, οι παραγωγοί αναμένουν εναγωνίως την προκήρυξη του μέτρου για τα Σχέδια Βελτίωσης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, καθώς η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για αυτοπαραγωγή προβλέπεται ότι θα επιδοτείται κατά 70% για συνεταιρισμούς και κατά 50% για μεμονωμένους αγρότες. Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνει, η υλοποίηση της επένδυσης δεν είναι εύκολη. «Με τα προβλήματα ρευστότητας που έχει ο αγροτικός κόσμος είναι δύσκολο να καλυφθεί το υπόλοιπο 30% ή 50%. Πρέπει να υπάρξει σύνδεση με κάποιους χρηματοδοτικούς φορείς. Ωστόσο, είναι θετική η πρόβλεψη στο νέο ΠΑΑ για εκχώρηση των επιδοτήσεων στην εταιρεία που θα κάνει την εγκατάσταση» υπογραμμίζει.
BHMA
Σελίδα 1 από 12

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot