Άκαρπες μέχρι αυτή την ώρα, παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό 21χρονου που τα ίχνη του έχουν χαθεί από την Κυριακή στην Κάλυμνο.
Τα όνομα του νεαρού είναι Νικόλας, έχει ύψος 1.80 μ ,λεπτός , καστανόξανθος,με μουσάκι και φορούσε φόρμα μαύρου χρώματος με ρίγες και μπλε φούτερ.
Όσοι γνωρίζουν κάτι και μπορούν να συνεισφέρουν με τις πληροφορίες τους στον εντοπισμό του νεαρού, να επικοινωνούν με το ΑΤ Καλυμνίων ατο τηλέφωνο 22430-29301
Με σκοπό την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να υποστηρίξει καινοτόμες εφαρμογές και δράσεις σε πεδία όπως ο τουρισμός εμπειρίας, ο πολιτισμός και η τοπική επιχειρηματικότητα, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, με απόφασή του,
ενέταξε την Πράξη «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με το ύψος της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 215.401,50 ευρώ.
Η Πράξη περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω ερευνητικών υποδομών:
(1) Ανάπτυξη Προηγμένων Τεχνολογικών Υποδομών VR/AR για την Υποστήριξη Ερευνητικών Έργων Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου – Αφορά στον σχεδιασμό, στην εγκατάσταση και λειτουργία καινοτόμου πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής (VR) και επαυξημένης (AR) πραγματικότητας, η οποία θα είναι προσβάσιμη σε φορείς της τοπικής κοινωνίας και αξιοποιήσιμη για μοντελοποίηση σεναρίων με στόχο την υποστήριξη εφαρμογών τουρισμού εμπειρίας, ιστορικής αναβίωσης, κ.λπ. καθώς και την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού πάνω στη χρήση και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος των φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
(2) Ηλεκτρονική Ερευνητική e Υποδομή (research e-infrustructure) για την αναζήτηση, υποστήριξη και διαχείριση πόρων Επιχειρηματικής Καινοτομίας στο Νότιο Αιγαίο [Aegean e -innobusiness] – Αφορά στην δημιουργία μιας ηλεκτρονική ερευνητικής υποδομής που θα βασίζεται σε έξυπνα συστήματα τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να παράγουν τις εξής υπηρεσίες:
(α) Υπηρεσίες αξιοποίησης δεδομένων (π.χ. κρίσεις / επιθυμίες / τάσεις του τουριστικού πληθυσμού και του καταναλωτικού κοινού) ανακτημένων από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας Τουρισμού Εμπειρίας, και
(β) Υπηρεσίες Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (με έμφαση στην Νεανική) με στόχο την δημιουργία και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, την προώθηση σημαντικών πρωτοβουλιών συνεργατικών σχημάτων (π.χ. του Aegean Cuisine), την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας, την σύνδεση της Αγροδιατροφής με τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, και γενικότερα την δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και επιχειρηματική πληροφόρηση, μέσω του οποίου επιπλέον θα μεταφέρεται και η καινοτομία, η γνώση και η τεχνολογία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο επιχειρηματικό, παραγωγικό και κοινωνικό περιβάλλον του Νοτίου Αιγαίου.
Επίσης, στην πράξη περιλαμβάνεται και η προμήθεια του αναγκαίου για την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών εξοπλισμού.
Η νέα ερευνητική υποδομή θα δημιουργηθεί και θα αξιοποιηθεί από ικανό αριθμό υφιστάμενων και νέων ερευνητών (μέλη ΔΕΠ, Υποψήφιοι Διδάκτορες, μεταπτυχιακοί, μεταδιδάκτορες κτλ), καθώς και επιπλέον ερευνητές για την αξιοποίηση της ερευνητικής υποδομής σε χρονική περίοδο μιας πενταετίας.
Η Πράξη «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου», εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/01/2018 και λήξης η 31/12/2020.

H Eλλάδα είναι ανάμεσα στους 4 αγαπημένους κοντινούς προορισμούς τους οποίους προτιμούν οι σύγχρονοι ενήλικες Ευρωπαίοι για τις διακοπές τους αλλά και στους 5 κορυφαίους όσο οι ίδιοι ήταν 10 χρόνια νεότεροι.

Το δεδομένο αυτό αναπαριστά την αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας μας στους ευρωπαίους ταξιδιώτες την τελευταία 10ετία.

Πρώτη τους επιλογή ήταν και παραμένει η Ισπανία. Οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες έχουν ως δεύτερη δημοφιλέστερη επιλογή προορισμού την Ιταλία και ύστερα τη Γαλλία ενώ ακολουθεί στην 5η θέση η Πορτογαλία.

Για τις προτιμήσεις τους πριν από μια δεκαετία, η κατάταξη εμφανίζεται ελαφρώς τροποποιημένη, με τις ίδιες ωστόσο χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα).

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε έρευνα που διενήργησε για λογαριασμό της eDreams, η One Poll, με συνεντεύξεις σε δείγμα 13.000 καταναλωτών από 8 χώρες (ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία).

Το 51% των σύγχρονων ταξιδιωτών ισχυρίζονται ότι τώρα ταξιδεύουν συχνότερα από παλιά, το 48% πιστεύει ότι τα ταξίδια έχουν γίνει πιο προσβάσιμα σε σχέση με το παρελθόν, ένας στους 5 πιστεύει ότι έχει μεγαλύτερη διάθεση τώρα για ταξίδια περιπέτειας, το 43% τείνει να ταξιδεύει επειδή έχει υψηλότερα εισοδήματα και ένας στους 4 εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη δυνατότητα online κράτησης καθώς, όπως πιστεύει, διευκολύνει τη διαδικασία.

Οι νεότερες γενιές φαίνεται ότι ταξιδεύουν από πιο μικρή ηλικία. Μόλις το 19% των baby boomers δήλωσαν ότι είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό πριν τα 5α τους γενέθλια ενώ το ίδιο ποσοστό για τους Millennials είναι 3 φορές μεγαλύτερο. Μόλις το 13% των Millennials δεν είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό πριν την ηλικία των 18 ενώ οι ίδιοι ταξιδιώτες προηγούνται και σε επίπεδο αριθμού των χωρών τις οποίες είχαν επισκεφθεί (3 χώρες μέχρι τα 18 οι baby boomers, 6 χώρες μέχρι τα 18 οι Millennials). Επιπλέον, το 60% της γενιάς Ζ (έως 18 ετών) έχει ήδη ταξιδέψει στο εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά πριν τα 5 έτη. Το είδος διακοπών αλλάζει ανά ηλικίαΣύμφωνα με τα ευρήματα, την τελευταία δεκαετία δεν έχουν αλλάξει απλώς οι επιλογές σε προορισμούς, αλλά και στο είδος διακοπών που προτιμούν οι ταξιδιώτες.

Το 29% του διεθνούς δείγματος ταξιδιωτών τείνουν να προτιμούν περισσότερο διακοπές city break σε σχέση με μια δεκαετία πριν και το 20% τείνει να προτιμά περισσότερο διακοπές βάσει της γαστρονομίας σε σχέση με το παρελθόν.Επιπλέον, το 13% επιθυμεί διακοπές υγείας/ευεξίας με γιόγκα ή διαλογισμό.

Περισσότεροι από το 27% των Millennials τείνουν σήμερα να κάνουν κράτηση σε περισσότερα ταξίδια πολυτελείας ή σε διακοπές στο αθλητικό τουρισμό σε σχέση με το 2007 και το 16% θα ήθελε να κάνει διακοπές εθελοντισμού για έναν συγκεκριμένο καλό σκοπό. Οι Baby Boomers είναι σημαντικά λιγότερο πιθανό να προτιμήσουν διακοπές παραλίας σε σχέση με νεότερους ταξιδιώτες.

Επικράτηση των διαδικτυακών κρατήσεων

Επιπλέον, το 75% των σύγχρονων ταξιδιωτών είναι πιθανότερο ότι θα κάνει κράτηση διακοπών σε online ταξιδιωτικό γραφείο συγκριτικά με μια δεκαετία πριν.Για 7 στους 10 σύγχρονους ταξιδιώτες, αυτός είναι ο προτιμώμενος τρόπος κράτησης διακοπών. Οι Ισπανοί, οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι είναι 2 φορές πιο πιθανό να κλείσουν διακοπές online ενώ το 25% πιστεύει ότι αυτή η δυνατότητα έχει αυξήσει τη συχνότητα με την οποία ταξιδεύουν και έχει μειώσει το κόστος του ταξιδιού.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι διαδικτυακές κρατήσεις έχουν επισκιάσει σημαντικά τις κρατήσεις στα γνωστά τουριστικά γραφεία, οι οποίες έχουν περιορισθεί από 41% σε μόλις 19% την τελευταία 10ετία.

protothema.gr

 

Μεγάλη αύξηση της ζήτησης για Ελλάδα, ισχυρές κρατήσεις στις διακοπές παραλίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο καθώς και επιστροφή της Τουρκίας, καταγράφουν οι τελευταίες έρευνες στη γερμανική τουριστική αγορά.
Έρευνα της GfK δείχνει ότι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος και η Μάλτα έχουν πολύ καλή ανάπτυξη, ενώ η Ισπανία, ιδιαίτερα η Μαγιόρκα, είναι ξεκάθαρος νικητής όσον αφορά τους προορισμούς του εξωτερικού για τους Γερμανούς. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι Μαρόκο, Τυνησία και Αίγυπτος έχουν επιστρέψει.Μάλιστα, το Ηράκλειο είναι στα 3 κορυφαία αεροδρόμια προορισμού για τους Γερμανούς, όπως φαίνεται από τις διαδικτυακές κρατήσεις στη μεγαλύτερη γερμανική πλατφόρμα ταξιδιωτικών κρατήσεων για τουριστικούς πράκτορες και online τουριστικά γραφεία, Traveltainment. Στους κορυφαίους προορισμούς εντάσσεται ακόμη η Ρόδος και η Κως.Οι μεσογειακές χώρες παραμένουν κορυφαία επιλογή προορισμού για τους Γερμανούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ταξιδίων Γερμανίας, DRV, Norbert Fiebig, ενώ πολλοί Γερμανοί έχουν κάνει νωρίτερα φέτος κράτηση διακοπών προκειμένου να διασφαλίσουν τον αγαπημένο τους προορισμό και να προλάβουν τις προσφορές προκρατήσεων. Τα στοιχεία της DRV δείχνουν γενικά μείωση των πωλήσεων για Τουρκία σε σχέση με πέρυσι, όμως πολύ ισχυρότερη ζήτηση της τελευταίας στιγμής, χάρη στην καλή συνδεσιμότητα στις αερομεταφορές και τη διαθεσιμότητα και τιμές των ξενοδοχείων.Σύμφωνα με την έρευνα της εμπορικής ένωσης ταξιδίων, VIR, για κρατήσεις στην πλατφόρμα Traveltainment με αναχώρηση από 1η Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου, Αίγυπτος και Τουρκία έχουν ισχυρές πωλήσεις στο διαδίκτυο.
tornosnews.gr

Τουλάχιστον ένας στους δέκα εφήβους 13 έως 15 ετών στον κόσμο (ποσοστό σχεδόν 11%) είναι καπνιστής, σύμφωνα με μια νέα διεθνή έρευνα.

Οι ερευνητές του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον επιδημιολόγο Ρενέ Αρατσόλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ανέλυσαν στοιχεία για 61 χώρες που αφορούσαν την περίοδο 2012-15.
Στις μισές χώρες σχεδόν το 15% των αγοριών και το 8% των κοριτσιών 13-15 ετών καπνίζουν τσιγάρα, πούρα ή άλλα προϊόντα καπνού.

Στην Ελλάδα (με βάση στοιχεία του 2013 και σε δείγμα σχεδόν 4.100 μαθητών) το ποσοστό καπνιστών μεταξύ των εφήβων και των δύο φύλων 13-15 ετών εμφανίζεται να είναι 13,3%, ενώ ειδικότερα τα ποσοστά στα αγόρια είναι 14,9% και στα κορίτσια 11,6%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό εφήβων καπνιστών (και των δύο φύλων) υπάρχει στο Τιμόρ-Λέστε (35%) και το μικρότερο στη Σρι Λάνκα (1,7%). Στα αγόρια οι περισσότεροι καπνιστές βρίσκονται στο Τιμόρ-Λέστε (61,4%) και οι λιγότεροι στο Τατζικιστάν (2,9%), ενώ στα κορίτσια το υψηλότερο ποσοστό εφήβων καπνιστριών υπάρχει στη Βουλγαρία (29%) και το χαμηλότερο στο Τατζικιστάν (1,6%).

Το κάπνισμα είναι η κυριότερη αιτία θανάτων και σοβαρών παθήσεων που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, σκοτώνοντας περίπου έξι εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο.

«Έχει δειχθεί ότι το κάπνισμα κάνει ζημιά σχεδόν σε κάθε όργανο του σώματος και οι περισσότεροι ενήλικοι καπνιστές ξεκίνησαν το κάπνισμα στη διάρκεια της εφηβείας τους. Συνεπώς οι προσπάθειες αποφυγής χρήσης του καπνού από τους νέους είναι ζωτικές για την πρόληψη άλλης μιας γενιάς ενηλίκων, που θα καπνίζουν και θα υποφέρουν από σχετικές με το κάπνισμα παθήσεις και πρόωρο θάνατο», δήλωσε ο Αρατσόλα.

Στις περισσότερες χώρες τουλάχιστον οι μισοί έφηβοι καπνιστές δήλωσαν ότι θέλουν να το κόψουν, με ποσοστά που κυμαίνονται από 32% στην Ουρουγουάη έως 90% στις Φιλιπίνες. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται γύρω στο 45% και είναι από τα χαμηλότερα διεθνώς (δηλαδή λιγότεροι από τους μισούς έλληνες εφήβους δηλώνουν πρόθυμοι να το κόψουν).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Πηγή:www.dimokratiki.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot