arxiki selida

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Μέχρι και το 2023, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διασφαλίζει την πλήρη χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Ελπίδα», διπλασιάζοντας τους πόρους από 576.000 € σε 1.152.000 €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Αναγνωρίζοντας το ανεκτίμητο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Κέντρο «Ελπίδα», ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση παράτασης της χρηματοδότησης της λειτουργίας του μέχρι και τις 30/10/2023, με το ποσό των 1.152.000 €. συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των παιδιών που φιλοξενεί, απαλλάσσοντας τους υπευθύνους αλλά και τις οικογένειές τους από το άγχος της βιωσιμότητας της δομής.

Το Κέντρο «Ελπίδα» της Ρόδου, η κοινωνική συνεισφορά του οποίου είναι αναγνωρισμένη, φιλοξενεί σήμερα 21 παιδιά με νοητική στέρηση και Σύνδρομο Down. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι:

ü Μεταφορά των παιδιών από και προς το Κέντρο, με δικό του μεταφορικό μέσο

ü Διαμονή και διατροφή(τις εργάσιμες ημέρες, από τις 7:00πμ έως τις 3:00 μμ)

ü Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (φυσικοθεραπείες και άλλα)

ü Παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης

ü Εκπαίδευση των παιδιών στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής

ü Δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους

ü Συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε πως βασικό μέλημα και στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η στήριξη, με κάθε τρόπο των κοινωνικών δομών, προκειμένου αυτές να συνεχίσουν να επιτελούν το πολύτιμο κοινωνικό έργο τους.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 1.152.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Γραφείο Τύπου

 

 

Iδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του ρόλου και των συγχρηματοδοτούμενων πόρων που θα έχουν στη διάθεσή τους οι 13 Περιφέρειες της χώρας θα δοθεί στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως τόνισε ο γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος.

Ο Δημήτρης Σκάλκος, μιλώντας στο 2ο Thessaloniki Regional Forum στη Θεσσαλονίκη τόνισε ακόμη ότι «οι προσδοκίες της ευημερίας δεν πραγματοποιούνται με την εθνική αναδίπλωση αλλά, αντίθετα, βρίσκονται στους ανοικτούς ορίζοντες και τη στενή συνεργασία μεταξύ των λαών».

Σε ότι αφορά την αναπτυξιακή προοπτική των κρατών της Βαλκανικής, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ υπογράμμισε πως: «Τα Βαλκάνια μπορούν να μετεξελιχθούν σε περιοχή δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας προς όφελος των λαών τους, αρκεί να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται λόγω της γεω-οικονομικής μας θέσης και των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων». «Οι ανοιχτοί ορίζοντες, η διάθεση συνεργασίας και η ανάπτυξη των θεσμών της ανοιχτής κοινωνίας και οικονομίας, θα επιτρέψουν στις χώρες μας να κερδίσουν το στοίχημα του 21ου αιώνα, συμπλήρωσε

Μιλώντας για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, ο κ. Σκάλκος, σημείωσε πως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του ρόλου και των συγχρηματοδοτούμενων πόρων που θα έχουν στη διάθεσή τους οι 13 Περιφέρειες της χώρας.

Ανάμεσα στις νέες επενδυτικές προτεραιότητες της Πολιτικής Συνοχής για την Ελλάδα, ξεχώρισε τις επενδύσεις στην καινοτομία -κύρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-, τις υποδομές μεταφορών, την πολιτική προστασία, τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, τη στήριξη των απομακρυσμένων περιοχών (ορεινές και νησιωτικές), καθώς και την ενίσχυση από-βιοχανοποιημένων ζωνών και περιοχών σε μετάβαση με έμφαση στην αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος της μετάβασης στη μετά-λιγνιτική περίοδο.

Τέλος, αναφερόμενος στις επενδυτικές πολιτικές της κυβέρνησης επισήμανε ότι «στους επόμενους λίγους μήνες θα έχουμε ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο με ειδική στόχευση στην περιφερειακή ανάπτυξη”. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα αναπτυξιακό σχέδιο του οποίου διεκδικούμε την κυριότητα, εκπονήθηκε από εμάς και δεν μας επιβλήθηκε στο πλαίσιο κάποιου εξωτερικά εποπτευόμενου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική των περιφερειών ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ευημερίας για το σύνολο των κατοίκων της χώρας.

Στη βούληση της κυβέρνησης να προωθήσει την περιφερειακή συνεργασία μέσα από τις επενδύσεις στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας αναφέρθηκε η ειδική γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκη Δανδόλου. Τόνισε, δε, ότι η Ελλάδα, συμμετέχει αυτή τη στιγμή, υπό την επίβλεψη του υπουργείου, σε 11 προγράμματα Interreg, ενώ το 2020 συμπληρώνονται 30 χρόνια υλοποίησης προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ έχει επενδύσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) στην περιοχή των Βαλκανίων, σε τομείς όπως οι υποδομές, οι μεταφορές και η ενέργεια, τόνισε η επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Τράπεζας; για τα Δυτικά Βαλκάνια, Dubravka Negre.

Για το μέλλον, τόνισε ότι στόχος της ΕΤΕ είναι να επενδύσει στην καινοτομία στην περιοχή και στην εκπαίδευση για να προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Την ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής των κανόνων στην περιοχή σε ότι αφορά την ποιότητα προϊόντων, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία από τη ρύπανση, στάθηκε ο senior advisor για θέματα Επιχειρήσεων και Επικοινωνίας του ΣΕΒ, Γιάννης Μητσός. Αναφέρθηκε, επιπλέον, στην ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και προώθησης του εργατικού δυναμικού.

Την δημιουργία τον Οκτώβριο βαλκανικής πλατφόρμας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία ανακοίνωσε ο ιδρυτής της διαφημιστικής εταιρίας MSCOMM Group, Μιχάλης Στάγκος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα έχει απτά αποτελέσματα.

Την γραφειοκρατία ανέδειξε ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τις επενδύσεις στα Βαλκάνια ο επιχειρηματίας Νίκος Φιλίππου, πρόεδρος της “Φιλίππου ΑΕ” . Όπως είπε, θα πρέπει να υπάρχει ένα υπουργείο στο οποίο θα μπορεί να απευθυνθεί ο επιχειρηματίας για την έκδοση άδειας και έφερε ως παράδειγμα καλής πρακτικής την Ιρλανδία.
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/oikonomia/espa-2021-2027-tha-dothei-emfasi-stin-perifereiaki-anaptyxi-dilonei-o-gg-dimosion

Την πρώτη θετική απόφαση που αφορά αποκλειστικά συμβασιούχους με προγράμματα ΕΣΠΑ εξέδωσε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της aftodioikisi.gr, το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Πρόκειται για την απόφαση 113/2020 (δικηγόρος ο εργατολόγος Χρήστος Νικολουτσόπουλος), σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου 19 εργαζόμενων στο Nομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής (ΠΑΚΠΠΑ) του δήμου Ελευσίνας, μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο «αναγνωρίζει ότι οι συμβάσεις που συνδέουν έκαστη των εναγουσών με το εναγόμενο αποτελούν μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενες είχαν τις ειδικότητες του βρεφονηπιοκόμου, βοηθού βρεφονηπιοκόμου, τραπεζοκόμου, παιδοψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού, ενώ οι συμβάσεις τους ήταν είτε συνεχόμενες είτε με μικρές διακοπές από το 2006 (1), το 2012 (7), το 2013 (1), 2015 (1), 2016 (4), 2017 (1), 2018 (3) και 2019 (1).

https://www.aftodioikisi.gr/

Η πιο δύσκολη γεωγραφικά Περιφέρεια της χώρας, με την δραματική υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών της, αναδεικνύεται για μια ακόμη χρονιά πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων

Τους εντατικούς ρυθμούς υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που παρά την δραματική υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών της, την είχαν φέρει στην πρώτη θέση πανελλαδικά, στο τέλος του 2018, συνέχισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το 2019, με αποτέλεσμα να βρεθεί και πάλι στην πρώτη θέση, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Βάσει των απολογιστικών στοιχείων προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” για το 2019 που ανακοινώθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, αλλά και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά τις εντάξεις έργων, τις νομικές δεσμεύσεις και την απορρόφηση (πραγματοποιηθείσες δαπάνες) των πόρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος έως 31.12.2019:

– Δημοσιοποιήθηκαν 102 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 240,4 εκ. €. Από αυτές, εκδόθηκαν 23 εντός του 2019.

– Έχουν ενταχθεί συνολικά 194 πράξεις με προϋπολογισμό 192,7 εκ. € (ποσοστό 111,4% του Προγράμματος). Από αυτές, οι 40 – συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 24,1 εκ. € – εντάχθηκαν μέσα στο 2019.

– Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στις 31.12.2019 ανέρχονταν συνολικά σε 112,2 εκ. € (ποσοστό 64,9% του Προγράμματος). Από αυτές, οι νομικές δεσμεύσεις του 2019 ανέρχονται σε 35 εκ. €.

– Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν σε 63,5 εκ. € (ποσοστό 36,7% του Προγράμματος),

από τις οποίες τα 23,2 εκ. € αφορούν δαπάνες του 2019.

Σημειωτέον ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που εξειδικεύθηκαν έως το τέλος του 2019 ανέρχεται σε 258,1 εκ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 149,2% των πόρων του Προγράμματος, σχεδιάζοντας μια σημαντική υπερδέσμευση με στόχο να καλυφθούν οι υψηλές εκπτώσεις που δίνονται στα δημόσια έργα, αλλά και η μη υλοποίηση τελικά επενδυτικών σχεδίων ιδιωτών.

Τις επιδόσεις του Νοτίου Αιγαίου επιβεβαιώνουν και τα επίσημα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας).

Σύμφωνα με αυτά, το ποσοστό απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ για το Νότιο Αιγαίο ανήλθε στο 36,7%, έναντι του ποσοστού 32,7% των συνολικών πληρωμών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ( 35,8% συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης).

Πιο συγκεκριμένα, το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται

– στην πρώτη θέση στο ποσοστό ενταγμένων έργων (118,72%),

– στην πρώτη θέση στο ποσοστό νομικών δεσμεύσεων (68,39%),

– στην πρώτη θέση στο ποσοστό δαπανών προς πιστοποίηση (39,02%) και

– στην πρώτη θέση στο ποσοστό δαπανών ενωσιακής στήριξης (44,69%).

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά:

“Στο ΕΣΠΑ 2014-2020, τα αποτελέσματα της Περιφέρειας μας του 2019 είναι αυτά για τα οποία δουλέψαμε σκληρά. Οι συνεργάτες μας αξίζουν και το “μπράβο” και το “ευχαριστώ”.

Η πρωτιά μας κάνει υπερήφανους αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Αυτοσκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής ενός λαού, να του προσφέρουμε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και την προοπτική του. Συνεχίζουμε μπροστά και για τους στόχους του 2020 ανεβάζοντας, παρά τα προβλήματα, τον πήχη εκεί που αξίζουμε”.

 

«Πρωταθλήτρια» σε όλους τους δείκτες επίδοσης του ΕΣΠΑ αναδεικνύεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα προ πενθημέρου ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ότι στο 32,7% έφθασε το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι κατά το χρονικό διάστημα Αύγουστος – Δεκέμβριος 2019, το ποσοστό δαπανών αυξήθηκε κατά 8%, επίδοση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση που είχε σημειωθεί κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2019.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της 31/12/2019, οι συνολικές πληρωμές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αντιστοιχούν σε ποσοστό 32,7% της συνολικής διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης (35,8% συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης).
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το ποσοστό απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ για το Νότιο Αιγαίο ανήλθε στο 36,7%.

Σημειώνεται ότι το έτος 2019 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε καταταχθεί 2η στην Ελλάδα στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ, με ποσοστό 21%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον μέσο πανελλαδικό όρο του 17%.
«Η ανταμοιβή όσων εργάστηκαν μέχρι την τελευταία ώρα του 2019, είναι ένα ακόμα υπέροχο αποτέλεσμα για τα νησιά μας. Συγχαρητήρια στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ν. Αιγαίου, των Δήμων μας και της Περιφέρειας μας» είναι η πρώτη δήλωση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που δημοσιοποιεί σήμερα η «δημοκρατική», η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπερέχει σε όλους τους δείκτες διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα βρίσκεται στην πρώτη θέση στο ποσοστό ενταγμένων έργων (118,72%), στην πρώτη θέση στο ποσοστό νομικών δεσμεύσεων (68,39%), στην πρώτη θέση στο ποσοστό δαπανών προς πιστοποίηση (39,02%) και στην πρώτη θέση στο ποσοστό δαπανών ενωσιακής στήριξης (44,69%).
Τα στοιχεία επεξεργάστηκε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Σελίδα 1 από 74

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot