arxiki selida

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, που θα γίνει στα γραφεία του, οδός Ρή¬γα Φεραίου 11 (1ος Όροφος), την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00 πμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης (βάση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010):

1. Έγκριση της υπ’ αριθ.01/2017 μελέτης για έξοδα είσπραξης λιμενικών τελών λιμένων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Κω (05)
2. Έγκριση της υπ’ αριθ.03/2017 μελέτης για την απομείωση οργανικής ύλης (φύκια) λιμένα Μαστιχαρίου (06)
3. Έγκριση της υπ’ αριθ.04/2017 μελέτης για την παροχή φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης Κω (07)
4. Οριστικήκατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση ηλεκτρο¬-φω¬τι¬σμού λιμένα Μαστιχαρίου» (08)
5. Οριστική κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση ασφαλτικής επίστρωσης λιμένα Μαστιχαρίου» (09)
6. Επικαιροποίηση της 56/2016 απόφασης ΔΣ «κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμούγια την προμήθεια BOLLAR»

Ο Αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ


Κοκαλάκης Γεώργιος

Δηλώσεις έκανε ο Δήμαρχος Κω Γ. Κυρίτσης στην Δημοτική τηλεόραση Κω, που εν ολίγοις αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν για τις μελέτες που αφορούν τα έργα στο λιμάνι της Καρδάμαινας, της Κεφάλου και τη διαχείριση των μη καταβληθέντων δημοτικών λιμενικών τελών. 
Ο Δήμαρχος Κω δήλωσε πως πλέον έχουν μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μακρόχρονης αυτής διαδικασίας. Απομένει, αν δεν υπάρχει άλλη ένσταση, να ληφθούν και οι οικονομικές προσφορές και να προχωρήσουν στην υλοποίηση τους. 
Πρόκειται για λιμενικά έργα που εκσυγχρονίζουν τις υποδομές, σε ολόκληρη την έκταση του νησιού, αλλάζουν την εικόνα του και το καθιστούν ένα σύγχρονο, κοσμοπολίτικο αλλά και ταυτόχρονα παραδοσιακό τουριστικό προορισμό. 

Ομόφωνη απόφαση ελήφθη επίσης και για τους οφειλέτες που δεν έχουν αποδώσει τα λιμενικά τέλη..
Δείτε τα όσα δήλωσε 
βίντεο από dhras.gr

Την Δευτέρα 20-06-2016, παρατηρήσαμε με έκπληξη την αγκυροβολία σε κεντρικό σημείο του Εμπορικού Λιμένα ΚΩ νέου σκάφους διακινητών μεταναστών, σε τμήμα του που ήταν σε αχρηστία του-λά¬χι¬στον δέκα (10) μηνών και προ ολίγων ημερών ολοκληρώσαμε την ανέλκυση πάνω από είκοσι πέντε (25) βυθισμένων σκαφών διακινητών καθώς επίσης και μεγάλο αριθμό από πλαστικές βάρκες.

Σε συνέχεια της με στοιχεία ΔΛΤ ΚΩ 1013/2015 επιστολής μας, επισημαίνουμε ότι οι θέσεις παραβολής των πλοιαρίων, είτε πλα¬στι¬κών είτε ξύλινων, που κα¬τά¬σχονται γίνεται από τη Λιμενική Αρχή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μας, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 141 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, και τη διευ¬κρινιστική ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ 2131.13/5000/15-7-2015, την κίνηση, τη στάθμευση, τη μεθόρμιση και την αγκυροβολία την έχει ο Φορέας που είναι επιφορτισμένος με την οικονομική εκ¬μετάλλευσή του.

Επειδή τα εν λόγω πλοιάρια έχουν μηδενικό χρόνο ζωής τόσο από πλευράς αντοχών των υλικών τους καθώς και από μηχανικής/δομικής αντοχής, είναι εν δυνάμει ή επα¬πει¬λού¬με¬να ναυάγια, θα πρέπει επιτακτικά και με σύνεση να βρεθεί νέο αγκυροβόλιο, σε σημείο εκτός των λειτουργικών περιοχών του Εμπορικού Λιμένα ΚΩ, ο οποίος χρησιμοποιείται ολόκληρος κατά τη διάρκεια της τουριστικής σαιζόν από πληθώρα πλοίων και εξυπηρετεί διάφορες χρήσης, ως ο κεντρικός Λιμένας εξυπηρέτησης του νησιού.

Επειδή η Κως είναι μέσα στους πέντε μεγαλύτερους προορισμούς της χώρας σε τουριστικό ενδιαφέρον, είναι απαράδεκτη η αγκυροβολία αυτών των πλοίων σε σημεία τα οποία εξυπηρετούν επαγγελματικά σκάφη, ιδιω¬τι¬κά σκάφη αναψυχής και κυρίως την κρουαζιέρα• κατάσταση η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των προσπαθειών που καταβάλει το ΔΛΤ ΚΩ για την ανάδειξη του νησιού ως προορισμού κρουαζιέρας.

Παρακαλούμε όπως αντιλαμβανόμενοι την παρούσα κατάσταση, προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες:
α. τον καθορισμό νέου αγκυροβολίου για τα κατασχεμένα πλοιάρια διακινητών εκτός των ορίων του εμπορικού λιμένα ΚΩ, για την αποφυγή πε¬ραι¬τέρω υποβάθμισης,
β. τη δυνατότητα το κόστος ανέλκυσης των ναυαγίων να μπορούμε να το καλύψουμε από πό-ρους του γαλάζιου ταμείου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πίνακας αποδεκτών προς ενέργεια:
1. Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & ΝΕ
2. Λιμενική Αρχή ΚΩ
Πίνακας αποδεκτών προς κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου
– Δ/νση Λιμενικών Υποδομών
– Δ/νση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
2. 8η ΠΕΔΥΑΣ-ΕΛΑΚΤ
3.Υπουργείο Οικονομικών
– ΓΓ Δημοσίων Εσόδων
– ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας
4.Εισαγγελέας Πρωτοδικών ΚΩ

εσωτερική διανομή:
α. Χρονολογικό αρχείο
β. Φ. Αρχείου Ο Αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ

Κοκαλάκης Γεώργιος
701 2016 21 06 16 ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ0001
701 2016 21 06 16 ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ0002

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, που θα γίνει στα γραφεία του, οδός Ρή¬γα Φεραίου 11 (1ος Όροφος), την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης (βάση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010):

1. Έγκριση της υπ’ αριθ.20/2016 μελέτης για «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων-κτιρίων ΔΛΤ Κω».
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
3. Ορισμός εκπροσώπων για την Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων έτους 2016.
4. Αυτοδίκαιη παραλαβή και επιστροφή εγγυήσεων για τα έργα:
α) Καθαρισμός και αποκατάσταση λειτουργικών βαθών λιμένα Καρδάμαινας
β) Καθαρισμός και αποκατάσταση λειτουργικών βαθών λιμένα Λιμιώνα Κεφάλου
γ) Καθαρισμός και αποκατάσταση λειτουργικών βαθών λιμένα Καμαρίου Κεφάλου
5. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 38/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Κω.
6. Αίτηση παραχώρησης χώρου όπισθεν ΔΕΗ.
7. Αίτηση για την τοποθέτησης διαφημιστικού μπαλονιού (Σκάλα Πολεμικού-ΔΕΗ).
8. Αίτηση παραχώρησης χώρου στη Σκάλα Πολεμικού.
9. Αίτηση παραχώρησης χώρου στον εμπορικό λιμένα Κω.
10.Επιστροφή ποσού 60,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
11. Ελάχιστη χρέωση παροχών λιμένων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Κω.


Ο Αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ


Κοκαλάκης Γεώργιος

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, που θα γίνει στα γραφεία του, οδός Ρή­γα Φεραίου 11 (1ος Όροφος), την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00πμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης (βάση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010):

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 01/2016 μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Λ.Ε. Κω» -Τρόπος ανάθεσης, έγκριση όρων διακήρυξης.
 2. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού (εγκύκλιος 4/26-01-2016).
 3. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 – Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2016 (Ο.Π.Δ.).
 4. Έγκριση Απολογισμού έτους 2015.
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών-απευθείας αναθέσεων.
 6. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων.
 7. Επαναβεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων Δ.Λ.Τ. Κω παρελθόντων ετών.
 8. Λήψη απόφασης για την επαύξηση ισχύος στους λιμένες Μανδρακίου και Πάλλων Νισύρου.
 9. Λήψη απόφασης για την παράσταση ή μη σε εκδίκαση αγωγής κατά του Δ.Λ.Τ. Κω ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών-ορισμός Δικηγόρου.
 10. Λήψη απόφασης για την κατάθεση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 290/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.
 11. Λήψη απόφασης για την κατάθεση επιτοκίου της Εθνικής Τράπεζας.
 12. Αίτηση για παραχώρηση χώρου στο λιμένα Μαστιχαρίου.

Ο Αντιπρόεδρος του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ

Κοκαλάκης Γεώργιος

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot