arxiki selida

Η σύνταξη του Προϋπολογισμού για το έτος 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, έγινε με βάση τις διατάξεις, τις εγκυκλίους και τις οδηγίες περί κατάρτισης προϋπολογισμού Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ.

Έγινε η εκτίμηση, η σύγκριση, η απαρίθμηση και η ποσοτική κατάταξη κατά κωδικό αριθμό, των εσόδων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν και των δαπανών που πρόκειται να πληρωθούν μέσα στο νέο έτος. Σκοπός μας είναι η καλύτερη λειτουργιά της υπηρεσίας  και η επίτευξη των στόχων που έχει βάλει η διοίκηση  Δ.Λ.Τ. Κω για τη νέα χρόνια.  

Το ύψος του φτάνει τα 4.462,779,04€. Τα προβλεπόμενα έσοδα εκτιμούμε ότι θα φτάσουν τα982.400,00€, ενώ για μελέτες, προμήθειες και έργα θα δαπανηθούν 1.500.948,00€. Το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενων ετών ανέρχεται σε 2.666.779,04€. Ένα μεγάλο ποσό 901.655,80€ προέρχεται από βεβαιωμένες οφειλές ετών 2003-2014, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. της Κω για είσπραξη. Για το ποσό των 264.609,61€ που άφορα ανείσπρακτα ενοίκια κυλικείου παρελθόντων ετών, έχουμε προβεί σε προσημείωση ακίνητου της εγγυήτριας.  Για ένα άλλο κομμάτι των οφειλών έχουμε προχωρήσει σε ρυθμίσεις με βάση τον Ν.4321/2015.

Πρωταρχικό μέλημα της παρούσας Διοίκησης είναι η αξιοποίηση στο έπακρο των λιμενικών εγκαταστάσεων οι όποιες είναι υπό την αρμοδιότητα μας. Για το λόγο αυτό δρομολογούμε την νομιμοποίηση των λιμένων για να ξεπεράσουμε το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί η έλλειψη χερσαίας ζώνης τόσο στη διαχείριση όσο και στην πραγματοποίηση έργων στα λιμάνια αυτά.

Εστιάζουμε και δίνουμε μεγάλο μέρος στην συντήρηση των παραμελημένων εγκαταστάσεων μας και στοχεύουμε στην αναβάθμιση τόσο του κεντρικού Λιμένα της Κω όσο και των υπολοίπων λιμένων. Με μεγάλες ή και μικρές παρεμβάσεις επιδιώκουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων χρησιμοποιούν τους λιμένες μας. Σκοπός μας είναι η αύξηση των επισκεπτών που θα χρησιμοποιούν τους λιμένες μας αλλά και η αύξηση προσέγγισης σκαφών αναψυχής παρέχοντας τους θέσεις ελλιμενισμού και παροχές όπως ρεύμα και νερό που σε πολλά από τα λιμάνια μας μέχρι πρότινος ήταν αδύνατο να δοθούν.

Κάνουμε βήματα εκσυγχρονισμού της υπηρεσίας μας και προγραμματίζουμε για το νέο έτος τη δημιουργία ιστοσελίδας του Λιμενικού Ταμείου, η όποια είναι απαράδεκτο που δεν υπήρχε μέχρι και σήμερα, ένα εργαλείο που θα παρέχει πληροφορίες για την ιδία την υπηρεσία, για όλα τα λιμάνια αρμοδιότητας μας δίνοντας πληροφορίες στους χρήστες για τις παροχές που υπάρχουν σε αυτά  καθώς και πληροφορίες για τα νησιά της Κω, Νισύρου και Αστυπάλαιας.

Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα που προκύπτει όσον άφορα την προβολή μας σε εκθέσεις κρουαζιέρας και γι’ αυτό είμαστε σε συνεννόηση με το Δήμο ώστε να υπάρξει συνεργασία και από το νέο έτος να συμμετέχουμε και να προβάλουμε όσο το δυνατόν  γίνεται καλυτέρα τα λιμάνια μας.

Με καθημερινή παρουσία το Λιμενικό Ταμείο της Κω σε μια αποδεδειγμένα δύσκολη χρόνια για το κράτος μας αλλά και για το ίδιο το νησί αποδεικνύει ότι μπορεί να συντελέσει καθοριστικό ρολό και  να βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Πάρα την υποστελέχωσή του και τις δυσκολίες που προκύπτουν καθημερινά είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και αυτό θα γίνει με την υλοποίηση του προϋπολογισμού που φέρνουμε σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, που θα γίνει στα γραφεία του, οδός Ρή¬γα Φεραίου 11 (1ος Όροφος), την Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 πμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης (βάση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010):


1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2015 μελέτης για την «προμήθεια BOLLAR»-Διάθεση πίστωσης-Τρόπος ανάθεσης.
2. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση φορτοεκφορτώσεων στο λιμένα Καμαρίου Κεφάλου.
3. Διάθεση πίστωσης για την «Αντικατάσταση κλιμάκων πρόσβασης υφιστάμενης πλωτής προβλήτας λιμένα Μανδρακίου Κω».
4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού-Τροποποίηση Ο.Π.Δ. έτους 2015.
5. Έγκριση Δαπανών-Ψήφιση πιστώσεων.
6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (αρθρ.21 Ν.3316/05) για την μελέτη «Βελτίωση- Επέκταση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Καρδάμαινας».
7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (αρθρ.21 Ν.3316/05) για την μελέτη «Βελτίωση- Επέκταση λιμενικών εγκαταστάσεων Καμαρίου Κεφάλου νήσου Κω».
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο λιμένα Κω.
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου έναντι ΔΕΗ.
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης ελλιμενισμού στο λιμένα Μανδρακίου Κω.
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης ελλιμενισμού στο λιμένα Μανδρακίου Κω.
12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου έναντι ΔΕΗ.
13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου έναντι ΔΕΗ.

Ο Αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ

Κοκαλάκης Γεώργιος

Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση-απάντηση για το θέμα της ενοικίασης καταστήματος αφορολόγητων ειδών στο λιμάνι της Κω , στο χώρο αναχωρήσεων:

‘’ Η κ.Ρούφα και τα υπολείμματα του Οράματος, συνεχίζουν να κάνουν το μόνο πράγμα που ξέρουν: να γράφουν και να λένε ανακρίβειες, να υβρίζουν και να προκαλούν τη νοημοσύνη μας και το κοινό αίσθημα.
Τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών λειτουργούν σε όλα τα σημεία εξόδου της χώρας, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου και τη νομοθεσία.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, μετά από δύο αγωγές που κατατέθηκαν εναντίον του από τα ΚΑΕ, καταδικάστηκε στις 14.1.2014 να καταβάλει αποζημίωση 941.286,11 ευρώ πλέον τόκων.

Παράλληλα απορρίφθηκε με την υπ.αρ. 996/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, η αίτηση ακύρωσης κατά της Υπουργικής Απόφασης για την λειτουργία των ΚΑΕ, που είχε υποβάλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Κω, δημιουργώντας ένα ισχυρό δεδικασμένο το οποίο θα καθορίζει την εξέλιξη κάθε δίκης.
Όλα αυτά τα γνωρίζουν κάποιοι ή κάνουν πως δεν τα ξέρουν;
Προφανώς η κ.Ρούφα θα ήθελε να καταβάλει το Λιμενικό Ταμείο στα ΚΑΕ ένα ποσό που με τους τόκους θα έφτανε το 1.200.000 ευρώ.
Χρήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε έργα και υπηρεσίες προς τον πολίτη και τους επαγγελματίες του νησιού.
Με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που πετύχαμε, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω δεν θα καταβάλει την αποζημίωση του 1.200.00 ευρώ στα ΚΑΕ.

Παράλληλα, με την ενοικίαση και λειτουργία ΚΑΕ στην έξοδο του λιμανιού, με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, κατοχυρώνεται το δημόσιο συμφέρον:
-Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα εισπράττει ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο ενοίκιο 10.000 ευρώ, με βαθμιαία αναπροσαρμογή. Αποκτά ένα ετήσιο έσοδο 120.000 ευρώ που θα επιστρέψει με τη μορφή έργων και υπηρεσιών προς τους επαγγελματίες και τον τόπο μας.
-Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα εισπράττει επιπρόσθετα ποσό μέχρι το 5% επί των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων, εφ’ όσον αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο εγγυημένο ενοίκιο.
-Τα ΚΑΕ δεσμεύθηκαν να φιλοξενούν και να διακινούν τοπικά προϊόντα, παραγωγών και επαγγελματιών του νησιού, τα οποία θα διαθέτουν πιστοποίηση.
-Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
-Τα ΚΑΕ απευθύνονται μόνο σε όσους αναχωρούν από τα σημεία εξόδου από την Κω. Λειτουργούν σε όλα τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας.

Είναι σαφές ότι η Κως δεν μπορεί να λειτουργεί ως κρατίδιο με τους δικούς της νόμους και με το δικό της νόμισμα, για να θυμηθούμε τις φαιδρότητες και τις γραφικότητες της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου, που αποδοκιμάσθηκε και καταδικάσθηκε στη συνείδηση των πολιτών.
Αυτοί που παραχωρούσαν δωρεάν δημοτική περιουσία σε δικούς τους, πάει πολύ να κόπτονται για το δημόσιο συμφέρον.
Αυτοί που δημιουργούσαν με αυτό τον τρόπο συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε άλλους επαγγελματίες, είναι υπόλογοι.
Και να είναι βέβαιοι ότι πέρα από τον πολιτικό καταλογισμό των ευθυνών, θα ακολουθήσει και άλλος καταλογισμός.
Η απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ήταν ομόφωνη. Η εμπάθεια του Οράματος-Εφιάλτη εναντίον της νέας δημοτικής αρχής, τους οδηγεί σε απαράδεκτους υπαινιγμούς και ύβρεις εναντίον των Δημάρχων Αστυπάλαιας και Νισύρου αλλά και του Λιμενάρχη Κω.

Αν η κ.Ρούφα και η μικρή της ομάδα θεωρούν ότι υπάρχει βλάβη των συμφερόντων του Λιμενικού Ταμείου ή ότι έγινε κάποια παράνομη πράξη, την καλούμε και την προκαλούμε να πάει στη Δικαιοσύνη.
Και αν δεν ξέρει το δρόμο να έρθει να πάμε μαζί.
Η υπέρβαση των ορίων, για όσους συκοφαντούν και δηλητηριάζουν τη δημόσια ζωή, θα έχει πλέον συνέπειες.’’

Την επιβολή ανταποδοτικού τέλους στην διακίνηση επιβατών από την SHENKEN, διερευνά το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο το οποίο σύμφωνα με την σημερινή ομόφωνη απόφασή του, κρίνει αναγκαίο το έσοδο προκειμένου να χρηματοδοτήσει το κόστος λειτουργίας του συστήματος ασφάλειας ISPS που ανέρχεται ετησίως σε 300.000ευρώ.

Ομόφωνη ήταν η απόφαση στην σημερινή συνεδρίαση του ΔΛΤ και για την απαγόρευση απόπλου σε 4 πλοιοκτήτες οι οποίοι δεν προσήλθαν για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς οφειλές τους παρά την κατηγορηματική απόφαση στις αρχές του χρόνου για διακανονισμό, στον οποίον ανταποκρίθηκαν οι περισσότεροι των πλοιοκτητών που είχαν ανάλογες οικονομικές εκκρεμότητες.

Να συμβιβαστεί εξωδίκως το ΔΛΤ με ην ΚΑΕ Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. στην συνεδρίασή του, καθώς σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου στο οποίο είχε προσφύγει η εταιρεία αφορολογήτων καταγγέλλοντας το ΔΛΤ για μη σύννομες αποφάσεις που της αρνούνταν την παραχώρηση χώρου στο κτήριο επιβατών του λιμανιού για την λειτουργία καταστήματος αφορολογήτων ειδών, για διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλάβη, εκδικάστηκε το ποσόν των 900.000ευρώ το οποίο πρέπει να καταβάλλει το ΔΛT

Μετά από αυτήν την εξέλιξη και σύμφωνα με την εισήγηση των νομικών συμβούλων του ΔΛΤ, αποφασίστηκε να υπάρξει εξώδικη διαπραγμάτευση με την ΚΑΕ Α.Ε. και να παραχωρηθεί ο χώρος που αιτούνται των 88m2 υπό τον όρο να άρει η εταιρεία την διεκδίκηση της αποζημίωσης που εκδικάστηκε υπέρ της και να κατοχυρώνονται στην σύμβαση η υποχρέωση να πωλούνται τοπικά πιστοποιημένα προϊόντα σε συγκεκριμένο ποσοστό, ενώ ως μίσθωμα θα απαιτηθεί το 5% των ακαθαρίστων εσόδων, και πάντως όχι λιγότερο των 10.000 ευρώ ανά μήνα.

ΔΗΡΑΣ

Σύμφωνα με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω οι προγραμματισμένες προσεγγίσεις Κρουαζιερόπλοιων του Μήνα Μαΐου 2015 στο νησί μας είναι οι εξής : 
 
 

αα

Ημερομηνία

Ονομασία Πλοίου

άφιξη – αναχώρηση

1

Κυρ. 3-5-2015

MV AEGEAN ODYSSEY

μεσημέρι - βράδυ

2

Τρίτη 5-5-2015

MV VARIETY VOYAGER

ξημερώματα – βράδυ

3

Δευτ. 18-5-2015

MV ALBATROS

ξημερώματα – μεσημέρι

4

Κυρ. 24-5-2015

MV GOLDEN IRIS

πρωί - βράδυ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot