Ο Σ.Γιαλλίζης στην Kostoday: «Θεωρώ πως είμαστε η καταλληλότερη επιλογή για το αύριο»

Απρίλιος 03, 2014 Comments (15)
jumbo-banner

Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνεται μέσω της εφημερίδας σας να εκφράσω μερικές από τις απόψεις μου για διάφορα θέματα που πιστεύω πως ενδιαφέρουν την κοινωνία μας και τους συμπατριώτες μου.


1) κ. Γιαλλίζη θα θέλαμε να μας κάνετε ένα σύντομο απολογισμό της δράσης σας στο Εμπορικό Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο Κω.
Όπως γνωρίζεται η ενασχόληση μου ως αιρετός με τα κοινά του τόπου μου αλλά και ευρύτερα της Δωδεκανήσου άρχισε το 2011 με την εκλογή μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και με την εκλογή μου στην θέση του Προέδρου Εμπορικού Τμήματος αλλά και ως Υπεύθυνου του Τοπικού Παρατήματος Κω, αλλά πριν ακόμη από αυτό, η ενασχόληση με τα κοινά γεννήθηκε από την αναγκαιότητα μου ως επιχειρηματία και ενεργού πολίτη να έχω καλύτερη κατάρτιση, ενημέρωση για την βασιμότητα της οικογένειας μου και κατ’επέκταση και του τόπου μου.
Από τις πρώτες μέρες άρχισα την ενασχόληση μου με όρεξη και μεράκι. Θα σας αναφέρω επιγραμματικά τις δράσεις για να μην σας κουράσω.
• Καθορισμός λειτουργίας και πλαίσιο δράσης του Εμπορικού Τμήματος.
• Στελέχωση του παραρτήματος Κω με ανθρώπινο δυναμικό και λειτουργία γραφείου της ΔΕΤΑΠ.
• Ενημέρωση των επιχειρηματιών από το γραφείο της ΔΕΤΑΠ-ΚΩ για δράσεις και προγράμματα.
• Πρόταση και προσπάθεια για την αγορά και αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων τη Δωδεκανήσου. Δυστυχώς δεν είχαμε την απαιτούμενη συμπαράσταση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως οι δήμοι και η περιφέρεια.
• Επίσκεψη στην Νίσυρο για την καταγραφή-πρόταση επίλυσης θεμάτων που απασχολούσαν τους συμπατριώτες μας.
• Δημιουργία Βάση Δεδομένων - DATA BASE των μελών στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (κατάλογο επιχειρήσεων της Δωδεκάνησου).
• Ημερίδα ενημέρωσης για την Ενίσχυση των Επιχειρήσεων στο πλαίσιο ΠΕΠ-ΕΣΠΑ 2007-2013.
Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φόρουμ ως εισηγητής για το παραεμπόριο ως χρόνια πληγή στο νόμιμο εμπόριο και στα δημόσια έσοδα.
• Παρέμβαση με τον Δασολόγο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας για την διάσωση του Ιστορικού Πλατάνου του Ιπποκράτη.
• Συμμετοχή και συνδιοργάνωση του 1ου Διεθνές Ελληνοτουρκικού Φόρουμ Τουρισμού στην Κω.
• Πρωτοβουλία και δράση για την δημιουργία Υδατοδρομίων στα Δωδεκάνησα και συμμετοχή στο συνέδριο για τα υδροπλάνα στην Σύρο ως εκπρόσωπος της Δωδεκανήσου.
• Προτάσεις και παρέμβαση προς τον ΕΟΠΥΥ για την ανακούφιση των επαγγελματιών.
• Πρόταση πιστοποίησης Παραγόμενου Παραδοσιακού Προϊόντος.
• Συμμετοχή μέσω επιτροπής για την ανακούφιση των επιχειρηματιών από τα μουσικά πνευματικά δικαιώματα.
• Προβολή των νησιών της Δωδεκανήσου μέσου του τηλεοπτικού καναλιού STAR CHANNEL.

Αυτές ήταν κάποιες από τις δράσεις μου τα τελευταία τρία χρόνια και σας διαβεβαιώνω κυρία Δανελλάκη πως θα συνεχίσω με το ίδιο μεράκι και όρεξη προσφοράς όσο θα μπορώ.

2) Πρωτογενής τομέας, σημαντικό κομμάτι για το νησί μας που πιθανόν να έχει μείνει πίσω, ποιες είναι οι προτάσεις σας για την ανάπτυξη και εξέλιξη του;
Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει μία από τις «ατμομηχανές» της ανάπτυξης έχοντας μάλιστα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους αναπτυξιακούς τομείς.
Ο πλούτος των φυσικών πόρων, η καταλληλότητα των εδαφών και κλιματικών συνθηκών για την παραγωγή ποιοτικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν το πολυτιμότερο, αλλά αναξιοποίητο μέχρι σήμερα, κεφάλαιο.
Οι προτάσεις μου για το μέλλον:
1. Αγροτική Εκπαίδευση: Θα πρέπει να γίνουν μαθήματα της «Πρωτογενούς παραγωγής» για να διαμορφωθούν οι σωστές αντιλήψεις τόσο στους μελλοντικούς αγρότες, όσο και στους μελλοντικούς καταναλωτές αγροτικών προϊόντων. Η αποτελεσματικότερη μορφή εκπαίδευσης των νέων αγροτών είναι η απαραίτητη. Για το λόγο αυτό προτείνω δημιουργία Γεωργικής Σχολής από την Περιφέρεια.
2. Αγροτική Έρευνα: Η ανάπτυξη ενός δικτύου αγροτικής έρευνας θα πρέπει να βασίζεται στην σχέση ερευνητών και αγροτών, για την εξυπηρέτηση των αγροτών. Είναι απαραίτητη η δημιουργική επαφή του ερευνητή με τον αγρότη.
Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα για την παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων, με στόχο την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας στην αγροτική οικονομία.
3. Εμπορία αγροτικών προϊόντων: Οι παραγωγοί πουλάνε φθηνά και οι καταναλωτές αγοράζουν πολύ ακριβά. Το πρόβλημα του ανοίγματος της ψαλίδας των τιμών παραγωγού-καταναλωτή θα βρει καλύτερη λύση μόνο με την άμεση επαφή παραγωγών-καταναλωτών, τόσο μέσω συνεργατικών δομών (παραγωγών ή/και καταναλωτών), όσο και με Αγορές Αγροτών (μόνο επαγγελματίες αγρότες).
Θα πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο για τον προσανατολισμό των αγροτών στην παραγωγή πιστοποιημένων (ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιολογικής παραγωγής, ΠΟΠ / ΠΓΕ κ.α.), τυποποιημένων, συσκευασμένων και, εάν είναι δυνατόν, μεταποιημένων προϊόντων, ώστε να εισπράττουν οι παραγωγοί την αυξημένη προστιθέμενη αξία.
4. Ένταξη των αγροτών στα τοπικά Επιμελητήρια: Οι έλληνες αγρότες θα πρέπει να ενταχθούν σε ξεχωριστό αγροτικό κλάδο των τοπικών Επιμελητηρίων για να αποκτήσουν επαγγελματική υποστήριξη, ως επιχειρηματίες, που δρουν με ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους, μερικοί από τους οποίους δημιουργούνται από ενέργειες εξωγενείς και απρόβλεπτες.
5. Συστηματική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας με σκοπό την αυτάρκεια: Η μη ορθολογική διαχείριση των λιβαδικών εκτάσεων έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση τους. Η σχετική έλλειψη βοσκοτόπων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί:
α) με τη θέσπιση και εφαρμογή κανόνων για την περιοδική βόσκηση, τη λίπανση και τη βελτίωση των βοσκοτόπων
β) στην υποστήριξη αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων.

Υπάρχουν πολλά ακόμη για τα οποία μπορώ να σας πω όσο αναφορά το τεράστιο κομμάτι που ονομάζεται πρωτογενής τομέας. Θα σταματήσω εδώ και μια επόμενη φορά θα σας αναπτύξω πιο αναλυτικά τι σκέφτομαι και τι προσπάθειες θα κάνω.

3) Τουρισμός, είμαστε έτοιμοι για την έλευση των πρώτων επισκεπτών; έχουν γίνει βήματα προόδου σε αυτό τον τομέα;
Ο τομέας τουρισμός είναι κάτι για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Δεν θεωρώ πως είμαστε έτοιμοι για την έλευση των πρώτων τουριστών. Θα έπρεπε το νησί να είναι σε πλήρη ετοιμότητα και δυστυχώς βλέπουμε όλοι πως δεν είναι. Αρχικά θεωρώ πως πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που επιθυμούν οι επισκέπτες μας από το νησί μας. Τι είναι το ζητούμενο από κάθε επισκέπτη. Τι θέλει και τι ονειρεύεται να βρει όταν επισκέπτεται έναν καινούργιο τόπο. Να το αναλύσουμε και να καταλάβουμε επιτέλους το κάθε κράτος τι ψάχνει να βρει από ένα τουριστικό προορισμό.
Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι είδους κατηγορίες τουριστών έχει κάθε νησί. Απαιτείται μελέτη ώστε να έχουμε τα στοιχεία για κάθε αγορά και να παρέχουμε ως προορισμός τα καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν είμαι ειδικός στον τομέα που λέγεται τουρισμός, αλλά άποψη μου είναι πως πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ειδικευμένο γραφείο μελέτης-στόχευσης-δράσης για τον τουρισμό με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ανά νησί διότι ο κάθε τουριστικός προορισμός είναι μοναδικός και έχει άλλες ανάγκες-προτεραιότητες.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναλωθεί στα τετριμμένα, παλιού τύπου προώθησης.
Με ρωτάτε για βήματα που έχουν γίνει. Δυστυχώς αυτό που λείπει είναι η φαντασία και η διορατικότητα των υπευθύνων για την δημιουργία μονοπατιών ανάπτυξης του μεγαλύτερου οικονομικού τομέα και βεβαίως της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας που ονομάζεται τουρισμός. Όταν οι ανταγωνιστικοί προς εμάς τουριστικοί προορισμοί τρέχουν με την ταχύτητα του φωτός δεν γίνεται εμείς να θέλουμε να ακολουθήσουμε με το ποδήλατο. Επιτέλους πρέπει να αλλάξει αυτή η παλαιά νοοτροπία και να γίνουμε πιο σύγχρονοι και αποτελεσματικοί. Πρέπει να μπουν μπροστά νέοι άνθρωποι που έχουν νέες ιδέες, οράματα, δύναμη και προπάντων όρεξη για να τρέξουν και να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καιρός είναι να πάμε τον τόπο μας ένα βήμα παρακάτω και θεωρώ πως είμαστε στην θέση να το επιτύχουμε.

4) Επιλέξατε την περιφέρεια και τον συνδυασμό του Γ. Χατζημάρκου, ποια ήταν τα κριτήρια για την επιλογής σας;
Κοιτάξτε, η αγωνία μου για το μέλλον, ο προβληματισμός μου για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα βγουν μπροστά και θα τολμήσουν να οδηγήσουν το καράβι που ονομάζω ελπίδα για να ξεφύγουμε από τα βράχια της κακομοιριάς και της απελπισίας και πως θα ξεπεράσουμε την καταιγίδα που μας μαστιγώνει καθημερινά ήταν αυτά που με ώθησαν να αποφασίσω να συμμετέχω στην εκλογική μάχη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η επιλογή μου για τον συνδυασμό και το πρόσωπο του Γ. Χατζημάρκου ήταν κάτι που έκανα συνειδητά. Παρακολουθούσα επί χρόνια την πορεία του Γιώργου. Από την πορεία του ως σύμβουλος και ως Πρόεδρος του ΕΒΕΔ και μετά ως αντιπολίτευση στον Δήμο Ρόδου. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα αλλά και η αμεσότητα – αποτελεσματικότητα επίλυσης τους ήταν και είναι αυτό που με εντυπωσιάζει. Βλέποντας τα μέχρι τώρα βήματά του αλλά και η προσωπική φιλία που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια μεταξύ μας (γνωρίζοντας τον άνθρωπο και όχι μόνο το πολιτικό του πρόσωπο και χαρακτήρα) ήταν αυτά που με έκαναν αλλά και συνεχίζουν να με κάνουν να πιστεύω πως είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να πάρει το τιμόνι του καραβιού που ονομάζεται Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

5) Για ποιους λόγους οι ψηφοφόροι να επιλέξουν να ψηφίσουν τον Στέργο Γιαλλίζη;
Η απάντηση στην ερώτηση σου είναι απλή. Μεγάλωσα στην Κω. Ζω στην Κω . Δημιουργώ και επιχειρώ στην Κω. Έκανα οικογένεια στην Κω. Πιστεύω στο νησί μου, στις δυνατότητες που έχει ως τόπος και τον αγαπώ. Η προσπάθεια μου και η ενασχόληση μου με τα κοινά έχουν ως στόχο να συμβάλω στην καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης του νησιού μου. Θέλω και απαιτώ πλέον να μπορέσει το παιδί μου να μεγαλώσει και να ζήσει στην Κω και όχι να αναγκαστεί να μεταναστεύσει όπως εκατοντάδες νέα παιδιά για να μπορέσουν να βρουν την τύχη τους. Δεν δέχομαι να μην παλέψω για αυτό. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα τάξουν σε κανέναν λαγούς με πετραχήλια. Δεν υπόσχομαι τίποτα περισσότερο από αυτό:
Δεν θα σταματήσω να προσπαθώ για τον τόπο μου και  για ένα καλύτερο αύριο. Μπορεί να με πουν ονειροπόλο και ρομαντικό αλλά προτιμώ να αγωνίζομαι πάρα να παραιτούμαι. Αυτό έχω μάθει να κάνω και αυτό θα συνεχίσω να κάνω από όποια θέση και εάν βρεθώ στην ζωή μου. Έχω την διάθεση και το μεράκι για να ασχοληθώ, και πιστεύω πως μπορώ να συνδράμω στα κοινά του τόπου μου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

6) Τι προσδοκάτε από αυτές τις εκλογές και ποια θα είναι η επόμενη μέρα για σας;
Οι προσδοκίες και η επόμενη μέρα. Προσδοκώ να επικρατήσει η σύνεση και η λογική. Προσδοκώ ο κόσμος να πάρει την απόφαση να ξεφύγει από τα κατεστημένα και να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να κάνουν την προσπάθεια τους για ένα καλύτερο αύριο. Προσδοκώ να δούμε όλοι το κοινό καλό και να γίνουμε μια ομάδα με κοινούς στόχους. Προσδοκώ και απαιτώ το καλύτερο γιατί θα είναι η τελευταία μας ευκαιρία.
Η επόμενη μέρα; Τι να πω. Δεν είμαι αυτός που θα την ορίσει. Η κοινωνία είναι ο καθοριστικός παράγοντας και θα πρέπει να ζήσει με την επιλογή της. Όσο για εμάς ως παράταξη θεωρώ πως είμαστε η καταλληλότερη επιλογή για το αύριο.

Σχόλια  
ELLHNAS POLITHS
0 #15 ELLHNAS POLITHS 23-04-2014 20:39
Μπράβο σου Γιαλλίζη! Μου αρέσουν πολύ οι ιδέες σου για την προώθηση του τουρισμού με τα τοπικά γραφεία, η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και η αναβάθμιση και ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών! Προχώρα με άξιους, νέους αλλά και έμπειρους ανθρώπους από όλα τα μέρη! Για να αναπτυχθεί η Κως όπως της αξίζει!
Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
FAN KLAP KO
0 #14 FAN KLAP KO 18-04-2014 08:44
H KOS EISAI ESY TA DODEKANISA EISAI ESY NEOS AYTA8ROS KAI AGNOS
Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
ΜΟΝΟΝ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
0 #13 ΜΟΝΟΝ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 16-04-2014 10:42
Kαι μόνον νέους ανθρώπους θέλουμε. Και εγώ μαζί σου Γιαλλίζη. Οι παλιοί μόνο συμφέροντα έχουν. Αρκετά. Συνέχισε και να ξέρεις οτι ο κόσμος καταλαβαίνει.
Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
Θεμιστοκλής
0 #12 Θεμιστοκλής 15-04-2014 22:19
είχε αρχίσει να παίζει πρωταρχικό ρόλο στην πολιτική
Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
Μακράν το καλύτερο όλων!
0 #11 Μακράν το καλύτερο όλων! 15-04-2014 22:07
μακραν ο καλυτερος πολιτικος που ειχε το νησι
Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
Προσθήκη νέου σχολίου
Tο kostoday.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot