Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί από τον δήμο της Κω η Δημοπρασία για το προτιμησιακό δικαίωμα των  παραλιών σε όλες τις δημοτικές ενότητες του νησιού.

Ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Χατζηκαλύμνιος επισημαίνει πως αν και χρονικά η διαδικασία έγινε έγκαιρα τα ουσιαστικά ζητήματα παραχώρησης παραλιών, δυστυχώς δεν έχουν λυθεί.

fek_paralion

dhras.gr

Στις 8 Μαρτίου θα «ανοίξει» η ηλεκτρονική πλατφόρμα του δεύτερου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» για την υποβολή αιτήσεων, σηματοδοτώντας έτσι ουσιαστικά την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος.

Η πλατφόρμα παίζει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση του νέου «Εξοικονομώ», καθώς αυτή τη φορά θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά η κατάθεση και η διεκπεραίωση των αιτήσεων, ενώ από την ίδια πλατφόρμα ο ενδιαφερόμενος θα επιλέγει χρηματοπιστωτικό οργανισμό αν επιθυμεί τη λήψη δανείου, όπως επίσης και θα ενημερωθεί για το κατά πόσο εγκρίθηκε ή όχι η ένταξή του στο πρόγραμμα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 292,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου, όπως την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος, την αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και την αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Η δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης αφορά μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, έχουν οικοδομική άδεια και έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην κατηγορία Δ ή και χαμηλότερη.

Η επιδότηση

Όσον αφορά την επιδότηση, το ποσοστό της υπολογίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια, περιλαμβάνοντας 7 κατηγορίες. Έτσι, λαμβάνουν επιδότηση 60% ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 20.000 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο 50% για ατομικό εισόδημα 10.001-15.000 ευρώ και οικογενειακό 20.001 έως 25.000 ευρώ. Παράλληλα, από τις 7 εισοδηματικές κατηγορίες που ορίζονται, στις 6 στις οποίες προβλέπεται επιδότηση υπάρχει προσαύξηση 5% ανά προστατευόμενο μέλος.

Υπό την προϋπόθεση, όμως, η συνολική επιδότηση να μην υπερβαίνει το 70% στις 4 πρώτες και το 50% στις δύο τελευταίες. Ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία ορίζεται και ο ενεργειακός στόχος που θα πρέπει να επιτυγχάνεται από τις ενεργειακές παρεμβάσεις. Έτσι, θα απαιτείται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από το 40% για τις δύο πρώτες κατηγορίες των δικαιούχων, ενώ για τις υπόλοιπες οι παρεμβάσεις θα πρέπει να πετυχαίνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από το 70% της κατανάλωσης.

ΟΔΗΓΟΣ

ΦΕΚ

http://www.aftodioikisi.gr

Στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευση στο ΦΕΚ, βρίσκεται η προκήρυξη για την πρόσληψη 8.166 μονίμων στους δήμους όλης της χώρας.

Το ΑΣΕΠ, δημοσιοποίησε την περίληψη της προκήρυξης 3K/2018, το μεσημέρι της 1η Φεβρουαρίου, επιβεβαιώνοντας πλήρως το πρωϊνό δημοσίευμα του workenter (ΕΔΩ).

Οι μόνιμες θέσεις του μεγαλύτερου διαγωνισμού που έγινε ποτέ στο δημόσιο, αφορούν υποψηφίους Πανεπιστημιακής , Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο», διαβάστε την κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα και φορέα.

Το ρεπορτάζ συνεχίζεται…

Δείτε το έγγραφο
Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (30.1.2018, Αρ. Φ. 14, Τεύχος Α), δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 για την επιβολή του φόρου διαμονής, η οποία τελικά δεν προσέθεσε κάτι νέο στα ισχύοντα, αφού για όλες τις εκκρεμμότητες παραπέμπει σε απόφαση που θα εκδοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Το άρθρο 120, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, έχει ως εξής:
Άρθρο 120
Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α ́ 94), όπως ισχύει, αντικαθίστανται με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα,ως εξής:
1. «1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «φόρος διαμονής», σύμφωνα με τις διατάξειςτου παρόντος άρθρου.
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, ως εξής:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα ́ της περίπτωσης α ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α ́ 155), ως ακολούθως:
1-2 αστέρων 0,50 ευρώ
3 αστέρων 1,50 ευρώ
4 αστέρων 3,00 ευρώ
5 αστέρων 4,00 ευρώ
και
β. σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ ́ της περίπτωσης β ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0,50 ευρώ.
2. «2. Ο φόρος διαμονής βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις
υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής. Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.».
3. «4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα στην απόδοση του φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του άρθρου αυτού.».
4. «5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.1.2018 για τα ειδικά στοιχεία – αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.».
 money-tourism.gr
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: «σε εφαρμογή του νόμου 4512/2018, εκδόθηκε απόφαση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 40 αριθμός απόφασης 5338) με την οποία κωδικοποιηθήκαν σε ένα ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του πολλάκις τροποποιηθέντα ν.2251/1994.
Με την απόφαση αυτή δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους (κυρίως προμηθευτές και καταναλωτές) να λάβουν γνώση του συνόλου του περιεχομένου του νόµου για την προστασία των καταναλωτών, χωρίς να υπάρχει αβεβαιότητα για το τι ισχύει σήμερα. Ταυτόχρονα, η δημόσια διοίκηση αποκτά ένα ευέλικτο εργαλείο κωδικοποίησης της καταναλωτικής νομοθεσίας, ώστε να ενσωματώνονται γρήγορα και αποτελεσματικά μελλοντικές τροποποιήσεις, τόσο των εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών κανόνων.
Με τον νόμο 4512/2018 εισάγονται και άλλες βασικές ρυθμίσεις στον ν.2251/1994 για την "προστασία των Καταναλωτών", με σημαντικότερες τις εξής:
• Αποσαφηνίζονται οι ορισμοί «καταναλωτής» και «προμηθευτής», βοηθώντας στην αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης και τον περιορισμό των εντάσεων στην αγορά.
• Παρέχεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο πεδίο των Γενικών Όρων Συναλλαγών, προστασία αντίστοιχη με εκείνη του φυσικού προσώπου.
• Αποσαφηνίζεται και επανακαθορίζεται ότι όλα τα αγαθά καλύπτονται από δωρεάν διετή νόμιμη εγγύηση.
• Καταργείται η υποχρέωση των πωλητών να παρέχουν επιπλέον (εμπορική) εγγύηση. Δύναται όµως να παρέχεται εµπορική εγγύηση µε την πληρωµή ενός αντιτίµου ή και µε τη µορφή επέκτασης της ήδη παρεχόμενης εγγύησης, µε την προϋπόθεση ότι θα έχει αποτελέσει αντικείμενο συµφωνίας από τα µέρη.
• Ρυθμίζονται, τα ζητήματα της παροχής οδηγιών χρήσης και της τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση ενός προϊόντος, δηλαδή την συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή του προϊόντος, καθώς και την ευχερή προμήθεια ανταλλακτικών και άλλων τυχόν αγαθών, που απαιτούνται για τη χρήση του.
• Τίθενται με πιο σαφή τρόπο οι ειδικοί ορισμοί για την Γενική Ασφάλεια Προϊόντων και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις για τον παραγωγό και τον διανομέα. Επιπλέον, τίθενται σαφέστερα οι υποχρεώσεις που αφορούν τις γενικές αρχές επίθεσης της σήμανσης CE.
• Αναμορφώνονται, οι διατάξεις για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων και εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για την απαγόρευση διάθεσης προϊόντων, τα οποία ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων ή καλλιεργούν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
• Διευρύνεται η δυνατότητα επιχορήγησης των καταναλωτικών ενώσεων με δωρεές, χορηγίες και ενισχύσεις από επιστημονικούς φορείς, ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα με κοινωνικό ή κοινωφελή σκοπό. Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται η απαγόρευση να δέχονται ενισχύσεις από μεμονωμένους προμηθευτές ή οργανώσεις τους.
• Καταργείται, η υποχρέωση διάθεσης μέρους του ποσού που επιδικάζεται σε συλλογικές αγωγές στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
• Προστίθεται, η ευθύνη του παραγωγού ή του πωλητή περάν της ευθύνης του προμηθευτή.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: http://www.efpolis.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot