Διευκρινίσεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες για τον «Οικογενειακό Γιατρό» έδωσε το υπουργείο Υγείας, απαντώντας εμμέσως στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που έκανε νωρίτερα σήμερα λόγο για «επίταξη» των γιατρών των Κέντρων Υγείας ως οικογενειακών.
Το υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι πρόκειται για αντιστοίχιση του πληθυσμού σε οικογενειακούς γιατρούς και εξηγεί τους λόγους που αυτή έπρεπε να γίνει.
Όπως εξηγεί έγινε με σκοπό «την επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν.4486/2017.Έτσι, κάθε κάτοχος ΑΜΚΑ και ΑΥΠΑ αντιστοιχίσθηκε τυχαία και ηλεκτρονικά με έναν Οικογενειακό Ιατρό, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4486/2017.
Οικογενειακοί γιατροί με τον νόμο αυτό μπορούν να είναι οι γιατροί κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ.
Επίσης γιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017, γιατροί συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.
Ως οικογενειακοί γιατροί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ορίζονται γιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό».
Το υπουργείο Υγειάς απαντά και στο ερώτημα πώς και με ποια κριτήρια έγινε η αντιστοίχιση;
Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του υπουργείου «Η αντιστοίχιση πραγματοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματός της και γι αυτήν ελήφθησαν υπόψη, για τους μεν Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας:
- Η ηλικία (για τη διάκριση μεταξύ Οικογενειακού Ιατρού ενήλικου και παιδικού πληθυσμού) και ο τόπος διαμονής κάθε Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτά τηρούνται στη βάση δεδομένων για τους ΑΜΚΑ ή ΑΥΠΑ. Για τους Οικογενειακούς Ιατρούς ελήφθησαν υπόψη, η ειδικότητα (για τη διάκριση μεταξύ Οικογενειακού Ιατρού ενήλικου και παιδικού πληθυσμού) και ο τόπος παροχής υπηρεσιών.
- Κάθε πολίτης (Λήπτης Υπηρεσιών Υγείας) αντιστοιχίσθηκε με βάση τον τόπο διαμονής του με έναν οικογενειακό γιατρό τυχαία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης που έχει τεθεί στο άρθρο 6 του ν.4486/2017. Για τους γιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο ανώτατος πληθυσμός τον οποίο μπορούν να εγγράψουν (δηλαδή ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης τους) είναι έως 2.250 ενήλικες.
- Για τους παιδιάτρους, ο ανώτατος πληθυσμός τον οποίο μπορούν να εγγράψουν (δηλαδή ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης τους) είναι έως 1.500 παιδιά.
Αυτό σημαίνει ότι στον ίδιο δήμο, όλοι οι "Οικογενειακοί Ιατροί" (ανάλογα με την ηλικία του πληθυσμού) αντιστοιχίζονται τυχαία με αριθμό Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ίσο με το σύνολο των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας διαιρούμενο δια του αριθμού των«Οικογενειακών Ιατρών» που παρέχουν υπηρεσίες εντός του δήμου» εξηγεί το υπουργείο Υγείας.
Στο ζήτημα που αντιδρούν οι γιατροί, το υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι άλλο είναι η αντιστοίχιση και άλλο η εγγραφή των πολιτών στον «Οικογενειακό Γιατρό» καθώς «η αντιστοίχιση ενός Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας με Οικογενειακό Ιατρό δεν σημαίνει την εγγραφή του».
Η αντιστοίχιση σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο η αντιστοίχιση έγινε με σκοπό να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία της υποχρεωτικής εγγραφής, η οποία θα ξεκινά με την υποβολή αίτησης εγγραφής από τον Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας και ολοκληρώνεται κατά την πρώτη επίσκεψή του στον «Οικογενειακό Ιατρό» επιλογής του.
thetoc.gr/k
Σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών περίθαλψης λόγω της καλοκαιρινής περιόδου και της μεγάλης επισκεψιμότητας που παρουσιάζουν τα νησιά μας, με μια εγκύκλιο του,  το Υπουργείο Υγείας μέσω της 2ης Υ.ΠΕ. δυσκολεύει τις αποστολές ειδικευμένων ιατρών.

Τα τελευταία 20 χρόνια η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Γαληνός» και σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου πραγματοποιούσε 10 – 15 αποστολές-επισκέψεις στα Δωδεκάνησα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα.
Είναι η πρώτη φορά που όλα τα μικρά νησιά ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου έχουν ξεμείνει από ειδικευμένους ιατρούς. Το Υπουργείο Υγείας μέσω της 2η Υ.ΠΕ
αντί να επισπεύσει το διορισμό ιατρών στα νησιά αυτά, καθορίζει διαδικασίες μέσω τυπολατρικών και ανεφάρμοστων κανόνων, που καθιστούν σχεδόν απαγορευτικές
τις επισκέψεις ιατρικών κλιμακίων στα νησιά μας.
Ο Ι.Σ.Ρ. είχε επισημάνει τα τελευταία χρόνια την ανάγκη εφαρμογής ενός πλαισίου λειτουργίας στις επισκέψεις ιατρικών κλιμακίων προκειμένου να υπάρχουν οι συνθήκες για μια συνεχή παρακολούθηση των νησιωτών μας.
Ενδεικτικά για κάθε αποστολή απαιτούνται τα παρακάτω:
1. Υποβολή αιτήματος του αρμόδιου φορέα προς 2η Υ.ΠΕ.
2. Έλεγχος της Υ.ΠΕ για την επάρκεια, την εγκυρότητα και την πληρότητα του φακέλου.
3. Αποστολή και έκδοση γνωμοδότησης του επιστημονικού συμβουλίου της Π.Φ.Υ. του Υπουργείου Υγείας (έγκριση ή απόρριψη).

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης ενδιαφερόμενου φορέα και Υ.ΠΕ..
4. Απόφαση Διοικητή Υ.ΠΕ που κοινοποιείται στο Υπουργείο Υγείας και στο σώμα επιθεωρητών υγείας (ΣΕΥΥΠ).
5. Απόφαση Διοικητή Υ.ΠΕ. για διορισμό περιφερειακού συντονιστή Το.Π.Φ.Υ..
6. Ορισμός επιστημονικού υπευθύνου για τον αρμόδιο φορέα.
7. Προσδιορισμό ταυτότητας φορέα και κατάθεση σχετικών παραστατικών των προληπτικών εξετάσεων τουλάχιστον για τα προηγούμενα 5 έτη.
8. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της προτεινόμενης δράσης και προσδιορισμός πληθυσμού στόχου και των αναγκών του.
9. Προσδιορισμός τόπου και χρόνου διενέργειας των παρεμβάσεων.
10. Προσδιορισμός χώρου διενέργειας παρεμβάσεων και τυχόν συνεργασία με δημόσιες δομές Π.Φ.Υ.
11. Προσδιορισμός προληπτικών ιατρικών εξετάσεων με βάση σχετικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες.
12. Προσδιορισμός σύνθεσης κλιμακίων ιατρών – οδοντιάτρων επαγγελματιών υγείας.
13. Προσδιορισμός χρήσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
14. Διαχείριση παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων.
15. Διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων.
16. Διασύνδεση με φορείς για την ολοκληρωμένη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων (συμφωνητικό συνεργασίας με μονάδες υγείας ή εργαστήρια του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα).
17. Τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων.
18. Αδρός προϋπολογισμός και προσδιορισμός των φορέων χρηματοδότησης.
19. Προσδιορισμός επιστημονικά υπευθύνου.
20. Πιστοποίηση φορέα.
21. Κατάθεση απολογιστικών στοιχείων.
Επίσης η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής παράδοξα:
«Δεν επιτρέπεται η χρήση αναλώσιμου υλικού των Δημόσιων Δομών Π.Φ.Υ.».
«Τα απόβλητα θα πρέπει να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα για την επεξεργασία και την τελική τους διάθεση, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης».
«Η σύσταση συγκρότησης των κλιμακίων θα αποτελείται από ιατρούς της Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Παιδιατρικής, Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Ψυχιατρικής και Οδοντιάτρους και εφόσον θα συγκεκριμενοποιούνται οι ανάγκες του πληθυσμού, θα σχεδιάζονται σε δεύτερο επίπεδο στοχευμένες παρεμβάσεις με κλιμάκια άλλων ειδικοτήτων ιατρών (π.χ. καρδιολόγους, οφθαλμιάτρους, ορθοπεδικούς κ.λ.π.)».
Ο Ι.Σ.Ρ. αφού μελέτησε διεξοδικά την εγκύκλιο δηλώνει ότι αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην σωρεία όλων αυτών των διαπιστωτικών πράξεων που χρειάζονται για την αποστολή των ιατρικών κλιμακίων στα νησιά μας.
Καλεί το Υπουργείο Υγείας σε εποικοδομητικό διάλογο για επαναπροσδιορισμό των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται.
Για τον Ι.Σ.Ρ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Απ. Μαντάς Ηλίας Ιωάν. Τσέρκης
Μετά τον σάλο που προκάλεσε η υπουργική απόφαση του Ανδρέα Ξανθού για τον οικογενειακό γιατρό, το υπ. Υγείας έδωσε διευκρινίσεις.
Σύμφωνα με το υπουργείο η τελική επιλογή γιατρού θα εξακολουθεί να γίνεται ελεύθερα, οι πολίτες θα έχουν μειωμένους χρόνους αναμονής, ενώ αυξάνεται η χρονική διάρκεια των επισκέψεων στο γιατρό.
Αναλυτικά, με τις υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν, προβλέπεται η αύξηση της χρονικής διάρκειας των προγραμματισμένων επισκέψεων-από 10' σε 15´.
Ωστόσο επισημαίνεται, ότι η πραγματική διάρκεια κάθε επίσκεψης, υπόκειται αποκλειστικά στην επιστημονική κρίση του γιατρού.
Επίσης καθιερώνεται το σύστημα παραπομπών, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να έχουν μειωμένους χρόνους αναμονής και καλύτερη φροντίδα.
«Ο οικογενειακός γιατρός ενεργώντας με επιστημονικά κριτήρια και με βάση τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του πολίτη, τον καθοδηγεί στο σύστημα υγείας. Η τελική επιλογή του γιατρού εξακολουθεί να γίνεται ελεύθερα» αναφέρει το υπουργείο Υγείας.
Το νέο σύστημα παραπομπών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 01/01/2019 και οι προγραμματισμένες επισκέψεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Με παραπομπή και χωρίς παραπομπή. Αυτό έχει ως στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των περιστατικών που αποδεδειγμένα απαιτούν περαιτέρω φροντίδα.
Οι παραπομπές κατηγοριοποιούνται με βάση την εκτίμηση της ανάγκης: α) άμεση παραπομπή, με ισχύ 10 ημερολογιακών ημερών σε ειδικό γιατρό, β) προληπτική παραπομπή, με ισχύ 60 ημερολογιακών ημερών σε ειδικό γιατρό, γ) παραπομπή χρονίου νοσήματος με ισχύ 12 μηνών για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό γιατρό.
Το υπουργείο Υγείας τονίζει ότι με βάση τα παραπάνω «δεν καταργείται ο ελεύθερος προγραμματισμός επισκέψεων, δίνεται προτεραιότητα σε όσους αξιοποιούν το σύστημα παραπομπών μέσω του οικογενειακού γιατρού και δεν καταργείται η ελεύθερη επιλογή ιατρού».
Ακόμη, οι χρόνιοι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα ετήσιας παραπομπής, ώστε να συνεχίσουν να παρακολουθούνται από τον θεράποντα ιατρό τους, ενώ εξυπακούεται -σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας- ότι η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν απαιτεί παραπομπή σε κανένα επίπεδο του συστήματος υγείας (ΤΟΜΥ, κέντρα υγείας, νοσοκομεία).
Με αφορμή την αρνητική στάση που κρατούν οι Οπτικοί-Οπτομέτρες σχετικά με την υπογραφή νέας σύμβασης με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)- αξίζει να αναφερθεί ότι:
Με τη νέα σύμβαση, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ, οι πολίτες – δικαιούχοι της παροχής γυαλιών οράσεως δεν θα είναι αναγκασμένοι να προπληρώνουν το ποσό αποζημίωσης στα καταστήματα οπτικών, ύψους 100€, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
Με τη νέα σύμβαση, οι πολίτες – δικαιούχοι της παροχής γυαλιών οράσεως, δεν θα χρειάζεται να συγκεντρώνουν έγγραφα, να συμπληρώνουν αιτήσεις και να προσέρχονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθούν αλλά θα μεταβαίνουν στο πλησιέστερο συμβεβλημένο κατάστημα οπτικών με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την ταλαιπωρία ειδικά όσοι βρίσκονται σε νησιωτική περιοχή ή δήμο που δεν έχει υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ.
Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων οπτικών θα πληρώνονται εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος και των ορίων της σύμβασης, όπως οι υπόλοιποι 25.000 πάροχοι του ΕΟΠΥΥ, των οποίων η πληρωμή γίνεται πολλές φορές σε διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.
Θα εκλείψουν παραβατικές συμπεριφορές μέσα από τον έλεγχο που θα ασκείται στο πλαίσιο της σύμβασης. Με αυτό τον τρόπο θα καταπολεμηθούν φαινόμενα διασπάθισης δημόσιου χρήματος.
Το Υπουργείο Υγείας και η διοίκηση του Οργανισμού έχουν ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τον εξορθολογισμό της δαπάνης.
Ποιον εξυπηρετεί η προπληρωμή του ποσού από τους πολίτες στα καταστήματα οπτικών ; Τους πολίτες;
Ποιον εξυπηρετεί το γεγονός ότι κάθε χρόνο οι πολίτες προσκομίζουν στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ περίπου 400.000 έγγραφα; Τους πολίτες ή τους εργαζομένους στον ΕΟΠΥΥ;
Ποιον εξυπηρετεί η χορήγηση οπτικών ειδών από καταστήματα εάν δεν γνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ κατά πόσο τα καταστήματα αυτά πληρούν τις προδιαγραφές (ύπαρξη άδειας, ύπαρξη οπτομέτρη κ.α.) ; Το κράτος ή τους πολίτες;
Θα περιμέναμε από τον κλάδο των Οπτομετρών να δείξει περισσότερη ειλικρίνεια στη δημόσια συζήτηση.
Το υπουργείο Υγείας διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια εμβολίων ιλαράς στη χώρα μας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αποθέματα ανέρχονται σε 100.000 εμβόλια. Οσο για τις ελλείψεις που εμφανίζονται αυτές τις ημέρες στα φαρμακεία, το υπουργείο τις απέδωσε στην αυξημένη ζήτηση λόγω της σύστασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για άμεσο εμβολιασμό ενηλίκων και παιδιών, εξαιτίας της επιδημικής έξαρσης ιλαράς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις, ο ΕΟΦ σε συνεννόηση με τις φαρμακευτικές εταιρείες που εισάγουν τα εν λόγω εμβόλια, διασφάλισε ότι από αύριο θα ανανεωθεί το stock των φαρμακείων και των φαρμακαποθηκών και ότι από εδώ και στο εξής ο εφοδιασμός θα είναι συχνότερος λόγω της αυξημένης ζήτησης.
Σε ό,τι αφορά τους πληθυσμούς Ρομά, σημειώνεται ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποιεί από τον Αύγουστο, με κινητή μονάδα, έκτακτη δράση εμβολιασμού σε παιδιά. Μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με το υπουργείο, πραγματοποιήθηκαν 1.056 εμβολιασμοί για ιλαρά- παρωτίτιδα- ερυθρά και η δράση συνεχίζεται μέχρι να εμβολιαστούν τα παιδιά Ρομά σε όλους τους καταυλισμούς της χώρας.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: Καθησυχάζει το υπ. Υγείας: Επάρκεια εμβολίων ιλαράς -100.000 τα αποθέματα | iefimerida.gr
Σελίδα 1 από 42

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot