arxiki selida

Οι ημερομηνίες, οι ειδικότητες και οι προϋποθέσεις

Με δύο ή και τρεις διαδοχικές προκηρύξεις από το ΑΣΕΠ ξεκινούν εντός Μαρτίου οι διαδικασίες για την πρόσληψη 15.000 µόνιµων εκπαιδευτικών έως το 2021, ώστε οι πρώτοι 4.500 διορισµοί να γίνουν τον ερχόµενο Σεπτέµβριο.

Ταυτόχρονα, ο µηχανισµός του ΑΣΕΠ δίνει πραγµατική µάχη µε τον χρόνο προκειµένου να βγει το συντοµότερο δυνατόν η προκήρυξη για τις 3.200 µόνιµες θέσεις στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και να οριστικοποιηθούν, επίσης µέσα στον Μάρτιο, οι πίνακες για τους 8.166 εργαζοµένους στην καθαριότητα της προκήρυξης 3Κ/2018.

Ο προγραµµατισµός της ανεξάρτητης Αρχής εξελίσσεται µε διαδικασίες εξαιρετικά σφιχτές και αφού µοιάζει να επήλθε ουσιαστική συνεννόηση µετά το πολεµικό κλίµα που επικράτησε τον Ιανουάριο ανάµεσα στο ΑΣΕΠ και τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος θεωρούσε αδικαιολόγητη την καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσµάτων για τις 8.166 θέσεις της 3Κ/2018. Υπενθυµίζεται ότι για την προκήρυξη αυτή, που έσπασε όλα τα ρεκόρ από πλευράς θέσεων αλλά και αιτήσεων (πάνω από 128.000), εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσµατα βάσει όσων είχαν δηλώσει οι υποψήφιοι πριν από έναν χρόνο. Οµως, διαπιστώθηκε στη συνέχεια πως υπήρχε εξαιρετικά µεγάλος αριθµός λανθασµένων δηλώσεων.

Πάνω από το 60% των αρχικώς επιτυχόντων είχαν λάθη, οπότε έπρεπε να ανοίξουν οι φάκελοι των πρώτων επιλαχόντων για να καλυφθούν τα κενά. Ωστόσο, και στον δεύτερο γύρο βρέθηκε εξίσου µεγάλος αριθµός λαθών, οπότε χρειάστηκε τρίτος και τέταρτος γύρος για να φτάσουµε στις 7.000 ελεγµένες θέσεις. Τώρα γίνεται ακόµη ένας γύρος ελέγχων, που ελπίζεται να καταλήξει τον ερχόµενο µήνα για να κλείσει το σύνολο των θέσεων. Ταυτόχρονα, ο υπουργός Εσωτερικών Αλ. Χαρίτσης έχει δηλώσει πως είναι έτοιµη νοµοθετική ρύθµιση για να εξαιρεθούν οι συγκεκριµένες προσλήψεις από τους περιορισµούς της προεκλογικής περιόδου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Μοριοδότηση
Το µεγάλο στοίχηµα πλέον είναι οι προκηρύξεις για τον διορισµό των εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση νοµοθέτησε εν µέσω αντιδράσεων από τις οµοσπονδίες τον τρόπο µοριοδότησης, δίνοντας το κύριο βάρος στην προϋπηρεσία (έως 120 µόρια - 1 µόριο ανά µήνα) και στα ακαδηµαϊκά προσόντα (έως 120 µόρια, εκ των οποίων το πρώτο πτυχίο δίνει έως 25 µόρια, ενώ το διδακτορικό 40).

Σε απόλυτη προτεραιότητα τίθενται οι πρώτες 4.500 µόνιµες προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή, µε στόχο αυτές να έχουν γίνει µέχρι τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, καθώς έχουν πάρει και έγκριση µέσω Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου. Με τη λογική αυτή, θα ανακοινωθεί µέσα στον Μάρτιο από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη που θα καλεί όσους έχουν τα σχετικά προσόντα να προσέλθουν για να υποβάλουν δικαιολογητικά, ώστε να επιλεγούν προς διορισµό οι πρώτοι 4.500. Από τους επιλαχόντες θα καλυφθούν οι θέσεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.

Αρχικώς είχε συζητηθεί να γίνει µία ενιαία προκήρυξη για όλους τους κλάδους και όχι µόνο της Ειδικής Αγωγής, ώστε από έναν ενιαίο πίνακα να επιλεγούν φέτος οι πρώτοι 4.500, τον Σεπτέµβριο του 2020 οι επόµενοι 5.250 και τον Σεπτέµβριο του 2021 άλλοι τόσοι. Αυτό όµως σηµαίνει πως θα έπρεπε να ελεγχθούν δικαιολογητικά από ένα εξαιρετικά µεγάλο πλήθος υποψηφίων, ίσως και άνω των 150.000. Κάποιοι εξέφρα - σαν φόβους µήπως επαναληφθούν τα προβλήµατα της 3Κ/2018, αν και εκτι - µάται πως οι περισσότεροι εκ των υποψηφίων βρίσκονται ήδη στα υπολογιστικά συστήµατα του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Παιδείας, οπότε δεν θα είναι εύκολο να δηλωθούν «τέρατα».

Στόχος είναι, πάντως, να βγουν στον «αέρα» το συντοµότερο και οι προκηρύξεις για τις υπόλοιπες 10.500 θέσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Εάν όµως δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους έως τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, δεν θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τότε για τον διορισµό των απαραίτητων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και θα ισχύσει µεταβατικά το παλαιό σύστηµα µε τους υφιστάµενους πίνακες. Σχεδιάζεται επίσης νοµοθετική ρύθµιση ώστε οι προσλήψεις του ερχόµενου Σεπτεµβρίου να µην προσκρούσουν σε προεκλογικούς περιορισµούς.

Εξαίρεση από την απαγόρευση διορισµών κατά την προεκλογική περίοδο έχει ήδη νοµοθετηθεί για τις 3.200 προσλήψεις µονίµων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», που λειτουργούσε επί χρόνια µε εποχικό προσωπικό µέσω των δήµων. Εως τις 10 Μαρτίου 2019 κάθε δήµος οφείλει να υποβάλει στο ΑΣΕΠ αίτηµα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού προκειµένου να εκδοθεί η σχετική προκήρυξη.

Όταν συγκεντρωθούν τα αιτήµατα θα γίνει γνωστή και η κατανοµή των θέσεων στους κλάδους επαγγελµάτων που ζητούνται, δηλαδή για τα επαγγέλµατα του κοινωνικού λειτουργού (πτυχιούχου ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άδεια άσκησης επαγγέλµα τος), του ψυχολόγου ΑΕΙ ή πτυχιούχου ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης, του επισκέπτη υγείας (ΤΕΙ) και του νοσηλευτή ( µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΙΕΚ -πιστοποιηµένο από τον ΟΕΕΚ- ή Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης).

 

Πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στον Φεβρουάριο, αναμένεται να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη για 3.257 προσλήψεις στους δήμους
Περισσότερες από 4.000 θα είναι φέτος οι προσλήψεις που θα γίνουν στους δήμους, πέρα από τις 8.000 της 3Κ/2018 των οποίων οι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2019.

Μέσω 2 προσκηρύξεων, που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο, οι δήμοι θα ενισχυθούν με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αλλά και για τις υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης.

3.257 κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι για το «Βοήθεια στο Σπίτι»
Πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στον Φεβρουάριο, αναμένεται να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη για 3.257 προσλήψεις στους δήμους. Ουσιαστικά πρόκειται για μονιμοποίηση συμβασιούχων που εργάζονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με το σύστημα της αυξημένης μοριοδότησης. Οπως και στην περίπτωση της 3Κ/2018 έτσι και τώρα οι υποψήφιοι που ήδη εργάζονται χρόνια στα συγκεκριμένα προγράμματα των δήμων θα έχουν προβάδισμα στην πρόσληψη. Ολες οι διαδικασίες θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες και καθορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίας. Η νέα μεγάλη προκήρυξη θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως νοσηλευτές, κοινωνικοί επιστήμονες και λειτουργοί, διοικητικοί και γραμματείς, ψυχολόγοι, βοηθητικό προσωπικό και οδηγοί. Τα προσόντα που θα καθορίσουν την πρόσληψη του νέου προσωπικού θα είναι η εμπειρία, η προϋπηρεσία, τα ανήλικα τέκνα, ο βαθμός πτυχίου, η πολυτεκνική ιδιότητα κ.ά.

757 χειριστές, εργάτες και διοικητικοί σε δήμους

Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα μεγάλη προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό στους δήμους. Το υπουργείο Εσωτερικών θέλει η προκήρυξη να εκδοθεί μέσα στον Φεβρουάριο προκειμένου να προλάβουν την ημερομηνία αναστολής διαδικασιών για τις μόνιμες προσλήψεις λόγω εκλογών. Θα καλυφθούν 758 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε OTA Α’ βαθμού του υπουργείου Εσωτερικών. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Βιολόγοι, Διοικητικοί, Οικονομολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωλόγοι). Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Διοικητικοί, Διοικητικού/Οικονομικού, Λογιστές, Μηχανικοί Δομικών Εργων, Μηχανικοί Η/Υ, Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος). Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διοικητικού/Λογιστικού, Χειριστές Η/Υ, Μνημοτεχνικοί και Τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων, Μηχανοτεχνίτες, Εργοδηγοί, Ζυγιστές, Ηλεκτρολόγοι, Οδηγοί απορριμματοφόρων, Οδηγοί φορτηγών). Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (βοηθητικών εργασιών, εργατών καθαριότητας). Οι θέσεις του νέου διαγωνισμού κατανέµονται σε 28 δήµους, 13 δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης και δύο φορείς επεξεργασίας αποβλήτων σε Αττική και Ιθάκη. Στις ειδικότητες περιλαµβάνονται βιολόγοι, διοικητικοί, οικονοµολόγοι, πολιτικοί µηχανικοί, µηχανικοί περιβάλλοντος και γεωλόγοι-διοικητικοί, διοικητικού/οικονοµικού, λογιστές, µηχανικοί δοµικών έργων, µηχανικοί Η/Υ και τεχνολόγοι περιβάλλοντος, διοικητικού/λογιστικού, χειριστές Η/Υ, τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων, µηχανοτεχνίτες, εργοδηγοί, ζυγιστές, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί απορριµµατοφόρων, οδηγοί φορτηγών.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Καλό Σεπτέμβριο μπορεί να διοριστούν οι επιτυχόντες της 3Κ αν το ΑΣΕΠ δεν εκδώσει άμεσα τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων της προκήρυξης.

Κι αυτό γιατί, όπως έγραψε η aftodioikisi.gr, με βάση το άρθρο 17 του N3870/2010, («Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας»), οι προσλήψεις και οι πράξεις διορισμού «παγώνουν» για πάνω από πέντε μήνες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εφόσον οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές πραγματοποιηθούν είτε στις 26 είτε στις 19 Μαΐου, το ΑΣΕΠ δύο μήνες πριν (σ.σ. 26 ή 19 Μαρτίου 2019) δεν θα μπορεί να εκδώσει οριστικά αποτελέσματα προκηρύξεων και άρα και της 3Κ/2018. Μάλιστα τα αποτελέσματα θα είναι «παγωμένα» μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου οπότε και θα αναλάβουν καθήκοντα οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές.

Μιλάμε, δηλαδή, για ένα διάστημα που μπορεί να φθάσει ακόμη και τους 5,5 μήνες! Διάστημα κατά το οποίο μπορεί το ΑΣΕΠ να έχει έτοιμα τα οριστικά αποτελέσματα για τις 8.166 προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, δεν θα μπορεί όμως να τα δώσει στη δημοσιότητα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκήρυξης.

Εθνικές εκλογές

«Πάγωμα» στην έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τις εθνικές εκλογές.

Ειδικότερα ο ιδρυτικός νόμος του ΑΣΕΠ 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», προβλέπει ρητά και κατηγορηματικά την «απαγόρευση» έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων.

Η aftodioikisi.gr απευθύνθηκε στο ΑΣΕΠ για το συγκεκριμένο θέμα και πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής μας παρέπεμψαν στις προβλέψεις του άρθρου 28 του ν.2190/94. Οι ίδιες πηγές μας ανέφεραν ότι θα υπάρξει σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης που θα απαγορεύει την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων, επιτρέποντας ωστόσο να συνεχίζεται ο έλεγχος αιτήσεων προκηρύξεων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 28 και στην παράγραφο 1 σημειώνεται: Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Άρθρου 14 παρ.1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση». Επίσης στην παράγραφο 2 αναφέρεται: Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται».

Μάλιστα στην παράγραφο 5, σημειώνεται: Ειδικώς για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργειά των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισμών αυτών έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Ωστόσο η απαγόρευση τόσο των προσλήψεων όσο και της έκδοσης αποτελεσμάτων προβλέπεται από το άρθρο 17 του N3870/2010, σύμφωνα με το οποίο: «Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας».

 

 

Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους

1. Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Άρθρου 14 παρ.1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.

3. Κατ` εξαίρεση από τις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.

4. Επίσης, επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές σεόλως εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας. Για κάθε μεταβολή της παρούσας παραγράφου απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον αρχαιότερο Σύμβουλο της επικρατείας και τους δύο αρχαιότερους παρέδρους του ίδιου δικαστηρίου. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας την επομένη της προκήρυξης των εκλογών. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί, αν παρίσταται ανάγκη, να συγκροτεί και δεύτερη όμοια επιτροπή από τους αμέσως επόμενους στη σειρά αρχαιότητας σύμβουλο της Επικρατείας και παρέδρους.
Με την πράξη συγκρότησης δεύτερης επιτροπής καθορίζεται και η μεταξύ των επιτροπών κατανομή του έργου τους.
Στην έννοια των κατά το πρώτο εδάφιο υπηρεσιακών μεταβολών περιλαμβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού κατά το άρθρο 21 για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών και σοβαρών αναγκών της υπηρεσίας κατά το εδάφιο πρώτο της παρούσας παραγράφου».
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.20 παρ.17 Ν.2738/1999ΦΕΚ Α 180/9.9.1999.

5. Ειδικώς για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργειά των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισμών αυτών έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

6. Στις ρυθμίσεις των παρ.1 και 2 δεν υπάγονται οι μετακλητοί υπάλληλοι, το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και το προσωπικό του Άρθρου 22 του παρόντος νόμου.

7. Πράξεις διορισμού σε θέση τακτικού προσωπικού του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, οι οποίες εκδόθηκαν κατά το χρονικά διάστημα από 9.9.1993 έως 31.10.1993, ανακαλούνται υποχρεωτικώς από τα όργανα που τις εξέδωσαν, εφόσον είναι για οποιονδήποτε λόγο παράνομες.

8. Μεταθέσεις τακτικού προσωπικού του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίες έγιναν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, επανεξετάζονται υποχρεωτικώς από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου υπουργού ή της διοίκησης του ν.π.δ.δ. που αποστέλλεται μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.

9. Λοιπές πράξεις που αφορούν οποιεσδήποτε υπηρεσιακές μεταβολές του κατά τις παρ. 7 και 8 προσωπικού, περιλαμβανομένων και των μη τελικών πράξεων υπηρεσιακής μεταβολής, εφόσον εκδόθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα καταργούνται αυτοδικαίως, καθώς και κάθε προηγούμενη συναφής με αυτές πράξη, ατομική ή κανονιστική, πλην των πράξεων διαθεσιμότητας, αργίας, των πειθαρχικών αποφάσεων και των εν γένει πράξεων πειθαρχικής διαδικασίας.

10. Καταργούνται αυτοδικαίως πράξεις οποιουδήποτε οργάνου που εκδόθηκαν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα και αφορούν ίδρυση ή μετατροπή θέσεως, πρόσληψη και κάθε είδους υπηρεσιακή μεταβολή, όπως προαγωγή, μετάταξη, απόσπαση, τοποθέτηση προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του κάθε κατηγορίας προσωπικού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 25 παρ. 1 του παρόντος νόμου. Επίσης καταργούνται αυτοδικαίως και όλες οι τυχόν επελθούσες παρεπόμενες συνέπειες από την ίδρυση ή μετατροπή θέσεων. Από την παράγραφο αυτήν εξαιρούνται οι πράξεις διαθεσιμότητας, αργίας, οι πειθαρχικές αποφάσεις και οι εν γένει πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας.

11. Καταργούνται αυτοδικαίως πράξεις της αυτής ως άνω περιόδου (9.9.1993-31.10.1993) μετατροπής συμβάσεων ωρομισθίων ή ημερομισθίων σε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου και συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Οι αντίστοιχες συμβάσεις ημερομισθίων και ωρομισθίων λήγουν σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων περαιτέρω των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 23. Τα υπουργεία και οι διοικήσεις όλων των νομικών προσώπων του Άρθρου 25 παρ. 1 εφαρμόζουν για τους υπαγόμενους στις περιπτώσεις καταργούμενων μετατροπών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου, τις διατάξεις στις οποίες αυτοί θα υπάγονταν εάν δεν είχε επέλθει η ακυρούμενη μετατροπή.

12. Εκκρεμείς διαδικασίες, οι οποίες κινήθηκαν κατά το χρονικά διάστημα που αναφέρεται στην παρ. 7 και αφορούν τις κατά τις παρ. 7 έως 11 υπηρεσιακές μεταβολές, διακόπτονται.

13. Από τις ρυθμίσεις των παρ. 9 έως 12 εξαιρούνται οι εκούσιες μετατάξεις ή μεταφορές ή μεταθέσεις που έγιναν με βάση πάγιες διατάξεις της νομοθεσίας, εφόσον η σχετική αίτηση είχε αποδεδειγμένα υποβληθεί πριν από τις 9-9-1993, καθώς και οι προσλήψεις απολυθέντων δικηγόρων βάσει των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 5 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α`).

14. Για την κατά τις παρ. 9,10και 11 αυτοδίκαιη κατάργηση πράξεων πρόσληψης, άλλων υπηρεσιακών μεταβολών και ίδρυσης ή μετατροπής θέσεων και την κατά την παρ. 12 διακοπή των σχετικών διαδικασιών εκδίδεται από τον αρμόδιο υπουργό, προκειμένου για προσωπικό του Δημοσίου, ή από το ανώτερο μονομελές όργανο διοίκησης του οικείου νομικού προσώπου,προκειμένου για προσωπικά των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετική διαπιστωτική πράξη μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

15. Οι συνέπειες της κατά το παρόν άρθρο αυτοδίκαιης κατάργησης επέρχονται είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αδιαφόρως προς την ημερομηνία έκδοσης της κατά την προηγούμενη παράγραφο διαπιστωτικής πράξης. Παράλειψη του οικείου οργάνου να εκδώσει την πράξη αυτή δεν εμποδίζει την επέλευση των συνεπειών αυτών. Κάθε είδους αποδοχές, οι οποίες έχουν καταβληθεί με βάση τις κατά τις προηγούμενες παραγράφους ανακαλούμενες ή καταργούμενες πράξεις δεν αναζητούνται.

16. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 έως 12 δεν εμποδίζει την επανάληψη της σχετικής διαδικασίας ή και την έκδοση νέας πράξης ομοίου περιεχομένου προς την αυτοδικαίως καταργουμένη, για το ίδιο ή άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, εφόσον δεν πρόκειται για περιπτώσεις για τις οποίες διαφορετικά ορίζεται σε διατάξεις του παρόντος νόμου.

17. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 7 έως 12 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Ακαδημίας Αθηνών, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλην των διορισμών που έγιναν χωρίς πρόταση ή συναίνεση των αντίστοιχων αιρετών δημοτικών ήκοινοτικών αρχών. Επίσης δεν έχουν εφαρμογή για πράξεις που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

18. Επίσης, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παρ. 7-12 οι νόμιμες πράξεις διορισμού ή πρόσληψης ατόμων με ειδικές ανάγκες»καθώς και διορισμού ή πρόσληψης ενός μέλους οικογένειας μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας ατόμων που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας των ενόπλων δυνάμεων
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του άρθρου 14Ν.2266/1994 (Α 218):Διορισμοί ή προσλήψεις ατόμων με ειδικές ανάγκες βάσει του ν. 1648/1988από 1-1-1990 έως 31-10-1993, για τις οποίες υπάρχει εύλογη αμφιβολία ως προς τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων, επανεξετάζονται είτε με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας ή αρχής είτε κατόπιν αιτήματος αντίστοιχου δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου και, αν δεν υπάρχει, αντίστοιχου πρωτοβάθμιου. `Άτομα με ειδικές ανάγκες, που κατέλαβαν οργανικές θέσεις κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 1943/1991 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2026/1992, επανεξετάζονται υποχρεωτικώς από εξειδικευμένες κατά κατηγορία αναπηρίας επιτροπές πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η συγκρότηση, ο τόπος και ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Αν από τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι άτομα των ανωτέρω περιπτώσεων δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, ανακαλούνται οι σχετικές πράξεις για τον εφεξής χρόνο. Από τις επιτροπές και υπό τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου επανεξετάζονται υποχρεωτικώς και οι προσληφθέντες, κατά το χρονικό διάστημα από 2.10.1986 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης στη Δ.Ε.Η.. ως άτομα με των ανωτέρω διατάξεων, ανεξάρτητα από την ένταξή τους ή μη στο τακτικό προσωπικό της Δ.Ε.Η., την κατάληψη ή όχι από αυτούς οργανικών θέσεων ή την αυτοδίκαιη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν 1943/1992 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2026/1992. Αν από τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, απολύονται από τη Δ.Ε.Η. Αδικαιολόγητη άρνησή τους να εμφανισθούν στις ανωτέρω επιτροπές, εφόσον ασκηθούν οι κατά το προηγούμενο εδάφιο πρωτοβουλία ή αίτημα, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή της απόλυσης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Δ.Ε.Η., στα οποίο η παραπομπή είναι υποχρεωτική.
Η προηγούμενη περίοδος του παρόντος εδαφίου εφαρμόζεται αναλογικώς σε όλες τις περιπτώσεις αρνήσεως των ατόμων με ειδικές ανάγκες, υπαγομένων στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου, να εξετασθούν από τις προβλεπόμενες ανωτέρω επιτροπές.»
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.2364/1995 (Α 252)

19. Αποφάσεις ή άλλες πράξεις εισαγωγής μαθητευομένων σε σχολές εκπαίδευσης δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, πέρα του προβλεπόμενου αριθμού από την αρχική σχετική απόφαση, που εκδόθηκαν ή και δημοσιεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 7 του παρόντος είναι άκυρες και εισάγονται οι αντιστοιχούντες στο συνολικό αριθμό της αρχικής απόφασης ή άλλης σχετικής πράξης, σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων, οι δε λοιποί θεωρούνται ως μηδέποτε εισαχθέντες και τυχόν επακολουθήσασα πρόσληψη είναι άκυρη. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη των αρμόδιων οργάνων, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. Αποδοχές ή αποζημιώσεις που τυχόν καταβλήθηκαν στους υπεραρίθμως εισαχθέντες ή και προσληφθέντες δεν αναζητούνται.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή μόνο σε σχολές για τις οποίες προβλέπεται ως υποχρεωτική η πρόσληψη των αποφοιτώντων.

20. Οι διατάξεις των παρ.7-11 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για πράξεις για τις οποίες διαπιστώνεται προχρονολόγηση ή ότι επιχειρείται με αυτές η βεβαίωση γεγονότων ή προϋποθέσεων ανυπάρκτων. Ο έλεγχος των ανωτέρω πράξεων κινείται με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας ή αρχής ή με πρόταση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται. Η πρόταση του οικείου προϊσταμένου ή συνδικαλιστικού οργάνου εισάγεται σε ειδική τριμελή επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου. Η ειδική τριμελής επιτροπή ελέγχει τις σχετικές πράξεις και αν διαπιστώσει περίπτωση από τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στις παρ.7-11 του παρόντος άρθρου.

«Πάγωμα» προσλήψεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τις εθνικές εκλογές.

Αναφορικά με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές η αναστολή των προσλήψεων ισχύει για ένα δίμηνο πριν την διεξαγωγή τους (δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα, από τις 26 Μαρτίου 2019) και έως την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, δηλαδή, την 1ης Σεπτεμβρίου. Μιλάμε, δηλαδή, για ένα διάστημα που μπορεί να φθάσει ακόμη και τους πεντέμισι μήνες!

Εθνικές εκλογές

Το «πάγωμα» των προσλήψεων προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν2190/94, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα, που υποβαθμίζουν τη Δημόσια Διοίκηση. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, (Π.Δ.173 / 2014, ΦΕΚ 277 Α ‘/ 31.12.2014), έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή στην πρόσληψη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190 / 1994, όπως ισχύει, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας (άρθρο 100 του ν.3528 / 2007) και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Από την απαγόρευση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 εξαιρούνται και δεν εμπίπτουν οι μετακλητοί υπάλληλοι, το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, το προσωπικό του άρθρου ν 22 του. 2190/1994, όπως ισχύει, καθώς και η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς.

Αυτοδιοικητικές εκλογές

Η απαγόρευση των προσλήψεων προβλέπεται από το άρθρο 17 του N3870/2010, σύμφωνα με το οποίο: «Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας».

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot