arxiki selida

Πυροσβεστική: Αιτήσεις τώρα για 962 νέες προσλήψεις. Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά.

962 θέσεις στην Πυροσβεστική: Ξεκίνησαν την Τετάρτη 8/5 οι αιτήσεις για 962 προσλήψεις στην πυροσβεστική. Οι θέσεις είναι εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ως διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτής, η οποία θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή Αρχηγού Π.Σ. έως και την 31η Οκτωβρίου 2019. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδοθεί συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών.

Οι υποψήφιοι από όλη τη Χώρα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Τετάρτη 08-05-2019 μέχρι και ημέρα Τετάρτη 15-05-2019, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου από ώρα 08:00΄ μέχρι 15:00΄ στις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών.

Αναλυτικά η Προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν δύο αιτήσεις σε δύο διαφορετικές προθεσμίες, με τους οριστικούς πίνακες να εκδίδονται, σύμφωνα με το νόμο, στις 15 Ιουλίου 2019.

Ξεκινάει η διαδικασία για τους μόνιμους διορισμούς στην Εκπαίδευση. Μετά από αρκετούς μήνες αναμονής, το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη για την κατάρτιση του ενιαίου πίνακα, ο οποίος θα αφορά τόσο τους μόνιμους διορισμούς όσο και τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Σε γενικές γραμμές, το σύστημα μοριοδότησης αλλάζει, προϋπηρεσία και τυπικά προσόντα μοριδοτούνται εξίσου, ενώ προβλέπονται και κοινωνικά κριτήρια. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν δύο αιτήσεις σε δύο διαφορετικές προθεσμίες, με τους οριστικούς πίνακες να εκδίδονται, σύμφωνα με το νόμο, στις 15 Ιουλίου 2019.

Το ενδιαφέρον αναμένεται αυξημένο, με το υπουργείο Παιδείας να έχει εκτιμήσει κατά το παρελθόν ότι θα γίνουν περίπου 150.000 αιτήσεις. Για το σχολικό έτος 2019-2020 αναμένεται να γίνουν 4.500 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αιρετών προβλέπονται περίπου 35.000-40.000 αιτήσεις που αφορούν την Eιδική Aγωγή. Πέρσι, το υπουργείο Παιδείας για την πρόσληψη αναπληρωτών είχε λάβει περίπου 24.000 αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων στα ειδικά σχολεία στις κατηγορίες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Οι μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή αφορούν εκπαιδευτικούς της Eιδικής Aγωγής σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής με ακαδημαϊκά προσόντα στην Ειδική Αγωγή (μεταπτυχιακά ή σεμινάρια) και όσους υπάγονται στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (σ.σ.: για την εν λόγω κατηγορία εκδίδεται ξεχωριστή προκήρυξη).

Παράλληλα, αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν και όλοι οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής που επιθυμούν την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές το σχολικό έτος 2019-2020.

Τα κριτήρια μοριοδότησης
Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

Ακαδημαϊκά προσόντα:

Τίτλοι σπουδών:

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών: Βαθμός *2,5 μονάδες
Δεύτερο πτυχίο: 7 μονάδες.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:
Μεταπτυχιακός τίτλος ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 40 μονάδες.

Ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71 (νηπιαγωγοί και δάσκαλοι), πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες: 20 μονάδες.

Για τον κλάδο ΠΕ11 (Φυσική Αγωγή), πτυχίο με κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή «Ασκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».

Γνώση ξένη γλώσσας:

Αριστη γνώση ξένης γλώσσας: 7 μονάδες.

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας: 5 μονάδες.

Καλή γνώση ξένης γλώσσας: 3 μονάδες.

Λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα:

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): 4 μονάδες.
Επιμόρφωση ΑΕΙ ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: 2 μονάδες.

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες: 1 μονάδα ανά μήνα και έως 120
μονάδες το ανώτατο όριο.

Κοινωνικά κριτήρια
Αριθμός τέκνων: 3 μονάδες για κάθε ανήλικό τέκνο.

Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το 0,4.
Τι γίνεται σε περιπτώσεις ισοβαθμίας:

α) στα κοινωνικά κριτήρια, και αν και αυτές συμπίπτουν, προκρίνεται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο: αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου,

β) στα ακαδημαϊκά κριτήρια, και αν και αυτές συμπίπτουν, προκρίνεται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου,

γ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, διενεργείται από το ΑΣΕΠ κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων.

Αν οι λειτουργικές ανάγκες της ΕΑΕ δεν καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα Β’, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικό αξιολογικό πίνακα.

Τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες
Οι εκπαιδευτικοί έχουν δύο προθεσμίες στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούν και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

– Οσοι δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο ΟΠΣΥΔ οφείλουν, αρχικώς, να εγγραφούν ως χρήστες στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/), αναζητώντας το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ηλεκτρονικό φάκελο στο ΟΠΣΥΔ οφείλουν να εισέλθουν στο φάκελό τους (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να διαπιστώσουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν, κατά την εναρκτήρια ημερομηνία προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, καταχωρισμένα και επικυρωμένα, κατόπιν των αναγκαίων διεργασιών προσαρμογής του ΟΠΣΥΔ στο νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών

– Από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών αυτοπροσώπως είτε διά νόμιμου εξουσιοδοτημένου προσώπου. Οι εκπαιδευτικοί θα απευθυνθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι εργαζόμενοι ΕΕΠ και ΕΒΠ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις. Οσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον ΟΠΣΥΔ θα υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση και αν υπάρχει κάποια επικαιροποίηση στοιχείων, θα την καταθέσουν σε σχετικό φάκελο. Για όσους είναι η πρώτη φορά, θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα στοιχεία στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Δηλαδή όλα τα αποδεικτικά που προβλέπονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ καθώς και μία φωτοτυπία της ταυτότητάς τους.

– Παράλληλα, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αυτή τη φορά αιτήσεις συμμετοχής στον ΑΣΕΠ με την προθεσμία να ξεκινάει την Τετάρτη 8 Μαΐου και να ολοκληρώνεται την Παρασκευή στις 24 Μαΐου. Παράλληλα, θα πρέπει να εκδώσουν παράβολο 3 ευρώ, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος.

– Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προχωρήσουν και στις δύο διαδικασίες και να φροντίσουν να υπάρχει αντιστοίχηση των στοιχείων που έχουν υποβάλει στην ηλεκτρονική δήλωση στον ΑΣΕΠ με το φάκελο που θα καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να αποκλειστούν από τη διαδικασία. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις θα συγκεντρώσουν τους φακέλους και θα τους παραδώσουν στο ΑΣΕΠ ώστε να γίνει η αντιστοίχηση και η απόδοση της μοριοδότησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν στο φάκελο που κατατίθεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση, δεν λαμβάνονται υπόψη. Αντίστοιχα, προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες τα οποία δεν θα δηλωθούν στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω ΑΣΕΠ δεν θα ληφθούν υπόψη, ακόμη και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Προσλήψεις 3.243 ατόμων έρχονται το προσεχές χρονικό διάστημα στην Πυροσβεστική, στις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη για το Λιμενικό αφορά περίπου 200 θέσεις και θα αφορά λιμενοφύλακες και δόκιμους σημαιοφόρους.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη θα προβλέπει προσλήψεις μονίμων χωρίς Πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά με μοριοδότηση ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα προϋποθέτει αθλητική δοκιμασία και τουλάχιστον τη γνώση μιας ξένης γλώσσας, όπως αναφέρει το aftodioikisi.gr.

Επίσης, τα υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών προχώρησαν τη διαδικασία για την έγκριση πρόσληψης 1500 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος υπέγραψαν την εγκριτική απόφαση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων πεντακοσίων (1.500) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης , με σχέση ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για την Αντιπυρική περίοδο 2019, κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τέλος, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέδωσε την προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

Η υποβολή ηλεκτρονικά αίτησης-δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών θα γίνεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου και ώρα 00:00 έως τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 24:00.

πηγή in.gr

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος υπέγραψαν την εγκριτική απόφαση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 για την πρόσληψη-κατάταξη οκτακοσίων εβδομήντα έξι (876) Πυροσβεστών 5ετούς Υποχρέωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

«Οι σχετικές διαδικασίες θα ξεκινήσουν άμεσα», επισημαίνει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι ημερομηνίες, οι ειδικότητες και οι προϋποθέσεις

Με δύο ή και τρεις διαδοχικές προκηρύξεις από το ΑΣΕΠ ξεκινούν εντός Μαρτίου οι διαδικασίες για την πρόσληψη 15.000 µόνιµων εκπαιδευτικών έως το 2021, ώστε οι πρώτοι 4.500 διορισµοί να γίνουν τον ερχόµενο Σεπτέµβριο.

Ταυτόχρονα, ο µηχανισµός του ΑΣΕΠ δίνει πραγµατική µάχη µε τον χρόνο προκειµένου να βγει το συντοµότερο δυνατόν η προκήρυξη για τις 3.200 µόνιµες θέσεις στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και να οριστικοποιηθούν, επίσης µέσα στον Μάρτιο, οι πίνακες για τους 8.166 εργαζοµένους στην καθαριότητα της προκήρυξης 3Κ/2018.

Ο προγραµµατισµός της ανεξάρτητης Αρχής εξελίσσεται µε διαδικασίες εξαιρετικά σφιχτές και αφού µοιάζει να επήλθε ουσιαστική συνεννόηση µετά το πολεµικό κλίµα που επικράτησε τον Ιανουάριο ανάµεσα στο ΑΣΕΠ και τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος θεωρούσε αδικαιολόγητη την καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσµάτων για τις 8.166 θέσεις της 3Κ/2018. Υπενθυµίζεται ότι για την προκήρυξη αυτή, που έσπασε όλα τα ρεκόρ από πλευράς θέσεων αλλά και αιτήσεων (πάνω από 128.000), εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσµατα βάσει όσων είχαν δηλώσει οι υποψήφιοι πριν από έναν χρόνο. Οµως, διαπιστώθηκε στη συνέχεια πως υπήρχε εξαιρετικά µεγάλος αριθµός λανθασµένων δηλώσεων.

Πάνω από το 60% των αρχικώς επιτυχόντων είχαν λάθη, οπότε έπρεπε να ανοίξουν οι φάκελοι των πρώτων επιλαχόντων για να καλυφθούν τα κενά. Ωστόσο, και στον δεύτερο γύρο βρέθηκε εξίσου µεγάλος αριθµός λαθών, οπότε χρειάστηκε τρίτος και τέταρτος γύρος για να φτάσουµε στις 7.000 ελεγµένες θέσεις. Τώρα γίνεται ακόµη ένας γύρος ελέγχων, που ελπίζεται να καταλήξει τον ερχόµενο µήνα για να κλείσει το σύνολο των θέσεων. Ταυτόχρονα, ο υπουργός Εσωτερικών Αλ. Χαρίτσης έχει δηλώσει πως είναι έτοιµη νοµοθετική ρύθµιση για να εξαιρεθούν οι συγκεκριµένες προσλήψεις από τους περιορισµούς της προεκλογικής περιόδου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Μοριοδότηση
Το µεγάλο στοίχηµα πλέον είναι οι προκηρύξεις για τον διορισµό των εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση νοµοθέτησε εν µέσω αντιδράσεων από τις οµοσπονδίες τον τρόπο µοριοδότησης, δίνοντας το κύριο βάρος στην προϋπηρεσία (έως 120 µόρια - 1 µόριο ανά µήνα) και στα ακαδηµαϊκά προσόντα (έως 120 µόρια, εκ των οποίων το πρώτο πτυχίο δίνει έως 25 µόρια, ενώ το διδακτορικό 40).

Σε απόλυτη προτεραιότητα τίθενται οι πρώτες 4.500 µόνιµες προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή, µε στόχο αυτές να έχουν γίνει µέχρι τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, καθώς έχουν πάρει και έγκριση µέσω Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου. Με τη λογική αυτή, θα ανακοινωθεί µέσα στον Μάρτιο από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη που θα καλεί όσους έχουν τα σχετικά προσόντα να προσέλθουν για να υποβάλουν δικαιολογητικά, ώστε να επιλεγούν προς διορισµό οι πρώτοι 4.500. Από τους επιλαχόντες θα καλυφθούν οι θέσεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.

Αρχικώς είχε συζητηθεί να γίνει µία ενιαία προκήρυξη για όλους τους κλάδους και όχι µόνο της Ειδικής Αγωγής, ώστε από έναν ενιαίο πίνακα να επιλεγούν φέτος οι πρώτοι 4.500, τον Σεπτέµβριο του 2020 οι επόµενοι 5.250 και τον Σεπτέµβριο του 2021 άλλοι τόσοι. Αυτό όµως σηµαίνει πως θα έπρεπε να ελεγχθούν δικαιολογητικά από ένα εξαιρετικά µεγάλο πλήθος υποψηφίων, ίσως και άνω των 150.000. Κάποιοι εξέφρα - σαν φόβους µήπως επαναληφθούν τα προβλήµατα της 3Κ/2018, αν και εκτι - µάται πως οι περισσότεροι εκ των υποψηφίων βρίσκονται ήδη στα υπολογιστικά συστήµατα του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Παιδείας, οπότε δεν θα είναι εύκολο να δηλωθούν «τέρατα».

Στόχος είναι, πάντως, να βγουν στον «αέρα» το συντοµότερο και οι προκηρύξεις για τις υπόλοιπες 10.500 θέσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Εάν όµως δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους έως τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, δεν θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τότε για τον διορισµό των απαραίτητων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και θα ισχύσει µεταβατικά το παλαιό σύστηµα µε τους υφιστάµενους πίνακες. Σχεδιάζεται επίσης νοµοθετική ρύθµιση ώστε οι προσλήψεις του ερχόµενου Σεπτεµβρίου να µην προσκρούσουν σε προεκλογικούς περιορισµούς.

Εξαίρεση από την απαγόρευση διορισµών κατά την προεκλογική περίοδο έχει ήδη νοµοθετηθεί για τις 3.200 προσλήψεις µονίµων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», που λειτουργούσε επί χρόνια µε εποχικό προσωπικό µέσω των δήµων. Εως τις 10 Μαρτίου 2019 κάθε δήµος οφείλει να υποβάλει στο ΑΣΕΠ αίτηµα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού προκειµένου να εκδοθεί η σχετική προκήρυξη.

Όταν συγκεντρωθούν τα αιτήµατα θα γίνει γνωστή και η κατανοµή των θέσεων στους κλάδους επαγγελµάτων που ζητούνται, δηλαδή για τα επαγγέλµατα του κοινωνικού λειτουργού (πτυχιούχου ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άδεια άσκησης επαγγέλµα τος), του ψυχολόγου ΑΕΙ ή πτυχιούχου ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης, του επισκέπτη υγείας (ΤΕΙ) και του νοσηλευτή ( µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΙΕΚ -πιστοποιηµένο από τον ΟΕΕΚ- ή Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης).

 

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot