ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ & ΩΡΑ 13:30, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος της Επιχείρησης έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Κιάρης Μηνάς).
Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί ψήφισης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της επιχείρησης οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της κ. Κιάρης Μηνάς).
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 213/2018 Απόφασης του Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης της Γ’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή της ΚΜ 2408 Γαιών Αντιμάχειας και τμήματος της ΚΜ 377Γ Οικοδομών Αντιμάχειας, συνολικής επιφάνειας 474,70 τ.μ., ιδιοκτησίας κ. Ελπιδοφόρου Άμαλλου, με την ΚΜ 860 Οικοδομών Αντιμάχειας, επιφάνειας 384,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού από Άγιο Γεώργιο Πυλίου προς Αμανιού”. (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Αποδοχή της ένταξης του έργου: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕ 047 (2018ΣΕ04700033), προϋπολογισμού 521.820,00 €.” (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κα Πη Βασιλεία).
Λήψη απόφασης για την παράταση της νόμιμης εκπροσώπησης της Ε.Δ.Η.Κ. ως τη λήψη της εκκαθάρισης. (Εισηγήτρια: Εκκαθαρίστρια κα. Τζάνου Κων/να).
Έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Κω για το έτος 2019. (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης ισογείου κτιρίου ιδιοκτησίας κ. Τουλαντά Νικολάου, επιφανείας 250,50 τ.μ. με αύλειο χώρο 2 στρεμμάτων & χώρο στάθμευσης οχημάτων, που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς, για τη στέγαση της σχολικής μονάδος του 4ου Νηπιαγωγείου Κω, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι ίδιες ανάγκες. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΒΑΚΟΥΦ στο Πλατάνι (πρώην 6ο δημοτικό σχολείο), για τη στέγαση των μονάδων ειδικής αγωγής Α’ βάθμιας & Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι ίδιες ανάγκες. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
Λήψη απόφασης για την παράταση της διάρκειας μίσθωσης ακινήτου 50 τ.μ. περίπου που μισθώνει ο Δήμος Κω στη Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Ανάπλαση πλατείας 7ης Μαρτίου”. (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.N.Ε. – 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 - Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Κω” και χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση – Αποκατάσταση όψεων & μόνωσης κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑΛ ΚΩ”, (Α.Μ.: 54/2016). (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση Δημοσίων Δικτύων & Κοινόχρηστων Υποδομών στη νήσο Κω – Υποδομές εντός & εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο Αγ. Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου”, (A.M.: 07/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στο Χαρμύλι”, (Α.Μ.: 32/2016). (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας”, (Α.Μ.: 65/2016). (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση πλατείας στην περιοχή του Ηρώου Αντιμάχειας”, (Α.Μ.: 19/2017). (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Συμμετοχή του Δήμου Κω στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “SALON DES VACANCES” στις Βρυξέλλες 07-10/02/2018. (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων Δήμου Κω έτους 2019. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Μητρώου Αρρένων Δήμου Κω έτους 2019. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Δήμου Κω έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2019. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2019. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2019. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2019. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).
Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης Υπουργείου Εργασίας για την οικονομική ενίσχυση που αφορά στην αποκατάσταση ζημιών της οικοσκευής της κύριας κατοικίας των πληγέντων από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κα Πη Βασιλεία).
Λήψη απόφασης για την έγκριση της Τροποποίησης της Πράξης “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κω”. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κα Πη Βασιλεία).
Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο “ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τη συμμετοχή του Δήμου Κω σε Β2Β (business to business) στη Σερβία στις 10/05/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την φωτογράφηση, την χαρτογράφηση, το σχεδιασμό και τα κείμενα του θεματικού εντύπου του Δήμου Κω έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή του Δήμου Κω στη διεθνή έκθεση της Πολωνίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων 3 δειγμάτων κρέατος για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού σφαγείου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών “Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων Δήμου Κω”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών “Σύνδεση συστήματος ασφαλείας σε κέντρο λήψης σημάτων για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Κω”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών «α) Ασφάλειες οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κω για το έτος 2019 και β) Έκδοσης θεματικών εντύπων & χάρτη πληροφόρησης». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης 3ου παραδοτέου (στάδιο 3) για την Υπηρεσία: «Παροχή Υποστήριξης στην προετοιμασία πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ για τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών «Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προσαρμογή παιδικών χαρών στις προδιαγραφές ΕΛΙΟΤ – προμήθεια οργάνων εξωτερικών χώρων», (Α.Μ.: 08/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού μάρκας FORD TRANSIT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9346. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος δημοτικού εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του απορριμματοφόρου μάρκας MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5681. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος δημοτικού εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
Λήψη απόφασης για την αποζημίωση των δικαιούχων δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).
Απόδοση Λογαριασμού – απαλλαγή υπολόγου, της διαχείρισης του υπ’ αριθμ. Β1542/2018 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης Δημάρχου & Ειδικού Συνεργάτη του στο Κουβέιτ στις 15 έως 20/11/2018. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Την αντίδραση του Νίκου Βούτση προκάλεσε η ομιλία της Σοφίας Βούλτεψη της βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού.

Η βουλευτής της ΝΔ σχολιάζοντας τις αντιδράσεις από την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το ζήτημα των συντάξεων εντάσσεται στο πλαίσιο συναλλαγής, είπε: «Ζητάτε αποδείξεις γι΄αυτό που είπε ο πρόεδρος της ΝΔ. Η συμφωνία, δίνει όνομα, ταυτότητα, γλώσσα, αυτοπροσδιορισμό, πρόσβαση στη θάλασσα, ότι ζητούσαν πάντα οι Σκοπιανοί. Είναι ζήτημα χρόνου η διεκδίκηση και καθιέρωση Μακεδονικής μειονότητας στη Μακεδονία μας. Και η κυβέρνηση τα βρίσκει όλα ωραία. Επί κυβέρνησης Σαμαρά, οι Σκοπιανοί διαμαρτύρονταν στους Ευρωπαίους ότι δεν έχουν συνομιλητή στην Αθήνα. Διότι οι θέσεις Σαμαρά ήταν πάντα γνωστές. Έπρεπε λοιπόν να φύγει ο Σαμαράς για να βρουν οι Σκοπιανοί συνομιλητή».

Η βουλευτής της ΝΔ κατέθεσε τηλεγραφήματα του γραφείου σύνδεσης της Ελλάδας στα Σκόπια που είχαν φτάσει τότε, 16 Ιουλίου, στο γραφείο της όταν ήταν υπουργός. Σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα αυτά, στις 15 Ιουλίου είχε γίνει η συνάντηση του Ντουμπρόβνικ με επίσημη προσκεκλημένη την κ. Μέρκελ. Εκεί η κ. Μέρκελ είχε πει ότι το ανεπίλυτο πρόβλημα της ονομασίας και της ταυτότητας της Μακεδονίας συνιστά βάρος για όλους.

«Δηλαδή, από τον Ιούλιο του 2014 η κ. Μέρκελ μιλούσε για ταυτότητα, ζήτημα το οποίο ήταν για εμάς, από πάντα και από όλες τις κυβερνήσεις, πρωτοφανές. Ο Ιβανόφ είχε δηλώσει ότι εξέθεσε την κατάστασή τους στην κ. Μέρκελ και ότι τους είπαν ότι στην άλλη πλευρά, δηλαδή στον Σαμαρά, δεν έχουν εταίρο για να συνομιλήσουν και να βρεθεί μια λύση. Από εκείνη τη συνάντηση τελείωσαν όλα. Δεν έκλεινε η αξιολόγηση, κάθε φορά έβρισκαν κάτι άλλο να ζητούν, πρόσθεταν απαιτήσεις. Η κ. Μέρκελ μίλησε για ταυτότητα σε ανύποπτο χρόνο. Προφανώς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γι΄αυτό δεν έκλεινε η αξιολόγηση. Τι για τον σχολικό τροχονόμο και τις καθαρίστριες, δεν έκλεινε η αξιολόγηση. Εσείς έχετε προσλάβει 100 Πετσίτηδες!» υποστήριξε η Σοφία Βούλτεψη και πρόσθεσε, απευθυνόμενη στα κυβερνητικά έδρανα: «Εσείς είστε πολύ καλοί! Τους τα κάνετε όλα και σας αξιολογούν μια χαρά! Και σας χειροκροτούν με την οικονομία στα τάρταρα! Ενοχλείστε! Θα έρθει η ώρα που θα τα πληρώσετε όλα αυτά. Θα τα πληρώσετε όταν θα έρθει το Ουράνιο Τόξο και θα σας ζητάει μειονότητα, που τη ζητάει ήδη. Μετά από αυτά, οι Σκοπιανοί βρήκαν και συνομιλητή και λύση, σε βάρος βέβαια των εθνικών μας συμφερόντων. Μη ζητάτε λοιπόν αποδείξεις. Γνωρίζουμε πως πίεζαν εμάς, εμείς διαπραγματευτήκαμε μαζί τους. 'Αρα, μη ζητάτε αποδείξεις, οι αποδείξεις είναι στα έργα και τις ημέρες σας».

Η παρέμβαση Βούτση

«Στη ρύμη του λόγου σας είπατε ότι είναι θέμα χρόνου η ίδρυση μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Θα παρακαλούσα, εάν μεν επιμένετε, και έχει γραφτεί στα πρακτικά, αν δεν επιμένετε και θέλετε να ανασκευάσετε, να το κάνετε. Είστε πολλή έμπειρη και αντιλαμβάνεστε ότι είναι σοβαρό ζήτημα» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης.

«Είπα ότι είναι ζήτημα χρόνου η διεκδίκηση και καθιέρωση. Δεν το παίρνω πίσω, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στις 11 Νοεμβρίου έγινε συνέδριο στο Ξινό Νερό Φλώρινας του «Ουράνιου Τόξου» που δήλωσαν ότι διεκδικούν μακεδονική μειονότητα και διδασκαλία μακεδονικής γλώσσας στα σχολεία. Και θα είστε εσείς υπεύθυνοι για αυτό» επέμεινε η Σοφία Βούλτεψη.

Τον λόγο πήρε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς ο οποίος έκανε λόγο για επικίνδυνα πράγματα που ακούγονται μέσα στην αίθουσα.

«Τέτοιες απόψεις και θέσεις που δυστυχώς διατυπώνονται από στελέχη της ΝΔ νομίζω δεν συμβάλλουν σε καμία περίπτωση στον ψύχραιμο διάλογο που πρέπει να γίνει για τα εθνικά ζητήματα» τόνισε ο κ. Μαντάς.

Η κ. Βούλτεψη ζητούσε επίμονα να πάρει ξανά τον λόγο όμως ο αντιπρόεδρος της βουλής Μάριος Γεωργιάδης δεν της επέτρεψε.

Σε κλίμα απόλυτης εσωκομματικής ενότητας και με σαφή στόχο να σηματοδοτηθεί μέσα από το συνέδριο τόσο η ανανέωση όσο και το άνοιγμα της ΝΔ στην κοινωνία.
Με κεντρικό σύνθημα «Ελλάδα μπορούμε» ξεκινούν το απόγευμα οι τριήμερες εργασίες του 12ου Τακτικού Συνεδρίου της Ν.Δ. που η αξιωματική αντιπολίτευση φιλοδοξεί να αποτελέσει «ορόσημο για την Ελλάδα της ελπίδας».

«Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή καλύτερη για κάθε Ελληνίδα και κάθε Ελληνα και ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές», είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πρόλογο του εντύπου που θα διανεμηθεί στο γαλάζιο συνέδριο λίγo πριν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθύνει την ομιλία με την οποία θα δώσει το στίγμα του οράματός του για τη χώρα, της απόλυτης κυβερνητικής ετοιμότητας της Ν.Δ. και της αποφασιστικότητας «να κάνει πράξη ένα τολμηρό σχέδιο που θα βελτιώνει τη ζωή όλων των Ελλήνων».

Ολα αυτά σε κλίμα απόλυτης εσωκομματικής ενότητας και με σαφή στόχο να σηματοδοτηθεί μέσα από το συνέδριο τόσο η ανανέωση όσο και το άνοιγμα της Ν.Δ. στην κοινωνία.

Απευθυνόμενος στους συνέδρους λίγο πριν από την έναρξη του 12ου Συνεδρίου ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η χώρα «βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της σύγχρονης Ιστορίας της» και «οι πολίτες μπροστά σε ένα σταυροδρόμι καλούνται να αποφασίσουν ποιο δρόμο θα ακολουθήσει η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία». Το δρόμο «των εύκολων και ανέξοδων υποσχέσεων, του λαϊκισμού και του κρατισμού, της ανάπτυξης με δανεικά, που χρεοκόπησε και τελικά οδήγησε σε επώδυνα μέτρα για όλους», ή το δρόμο της «αλήθειας, της ευθύνης και του ρεαλισμού, που θα απελευθερώσει την Ελλάδα από τα δεσμά του κρατισμού και του λαϊκισμού».

Από τη μία επισημαίνει μερικά μόνο στοιχεία που αποτυπώνουν τη σημερινή οπισθοδρόμηση και παρακμή: «Στασιμότητα στην οικονομία, ακύρωση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στη δημόσια διοίκηση και την Παιδεία, απαράδεκτες παρεμβάσεις στο Κράτος Δικαίου, ανασφάλεια, βία και ανομία στους δημόσιους χώρους και τις γειτονιές, επιζήμιες υποχωρήσεις ακόμη και σε εθνικά θέματα».
Από την άλλη διακηρύττει ότι ο δρόμος της αλήθειας, της ευθύνης και του ρεαλισμού είναι αυτός που «απέναντι σε ιδεοληψίες που έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει παντού και προτάσσει τις αρχές της ανάπτυξης, της αξιοκρατίας, της αξιοπρέπειας, της αξιοπιστίας». «Δεν ικανοποιείται με μία Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών και κλειστών οριζόντων, αλλά θέλει μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη και στον κόσμο και παράδειγμα για όλους τους λαούς της γειτονιάς μας».

Ο κ. Μητσοτάκης στέλνει το μήνυμα ότι το 12ο Συνέδριο επικεντρώνεται κυρίως στη συνειδητοποίηση πως «όχι μόνο αξίζουμε καλύτερα, αλλά και ότι μπορούμε καλύτερα».

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Βόμβες του βουλευτή Γιάννη Σαρίδη στην συζήτηση του προϋπολογισμού. Ο βουλευτής το Βασίλη Λεβέντη είπε ότι θα υπεψηφίσει. Αν αποχωρήσει ή διαγραφεί τότε η κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης Κεντρώων παύει να υφίσταται.
Την πόρτα εξόδου από την Ενωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη, φαίνεται ότι άνοιξε σήμερα ο βουλευτής Γιάννης Σαρίδης που οι σχέσεις του εδώ και μήνες είναι παγωμένες με τον πρόεδρο του κόμματος και την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Γιάννης Σαρίδης από το βήμα της Βουλής ανέφερε πως θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό, μια ψήφο που επέχει ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Νωρίτερα πάντως σε συνέντευξη του στο Κανάλι της Βουλής και την «Πρώτη Ανάγνωση» είχε αναφέρει ότι εμμένει στην θέση του και δεν θα ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, όταν αυτή θα έρθει στην Βουλή.

Ο κ. Γιάννης Σαρίδης σε ότι αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού είπε πως εφέτος είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν τρεις λόγοι για να μην καταψηφίσω τον προϋπολογισμό. Είναι ότι είναι γραμμένος από Έλληνες. Ότι δίνει έστω και ψίχουλα αποκαθιστά αδικίες. Οι τόνοι της ομιλίας του πάντως ήταν τόνοι αποχαιρετισμού με πολλά ευχαριστώ και μια διακήρυξη ότι παραμένει προσηλωμένος στο κέντρο.

Πηγές από την Ένωση Κεντρώων όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν την απόφαση του Γιάννη Σαρίδη, είπαν «ουδέν σχόλιον». Μάλιστα σημείωσαν με νόημα ότι αφήνουν σ’ εκείνον την απόφαση αν θα είναι ο άνθρωπος που θα διαλύσει την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

newsit.gr

“Θα φύγω από την κυβέρνηση” λέει ο Πάνος Καμμένος που περιστοιχίζεται από ανώτατους αξιωματικούς στην αίθουσα. “Οι Σκοπιανοί συνεχίζουν τις προκλήσεις και αυτό οδηγεί στην απαξίωση αυτής της συνθήκης. Έτσι και έτσι αυτή η συμφωνία είναι νεκρή”.
Την 1η Στρατιά στη Λάρισα επισκέπτεται από νωρίς το πρωί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος. Ο κ. Καμμένος σε δηλώσεις του προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπογράμμισε πως «εάν ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών από τη βουλή της ΠΓΔΜ εγώ θα παραιτηθώ από υπουργός Εθνικής Άμυνας».

“Θα φύγω από την κυβέρνηση” λέει ο Πάνος Καμμένος που περιστοιχίζεται από ανώτατους αξιωματικούς στην αίθουσα. “Οι Σκοπιανοί συνεχίζουν τις προκλήσεις και αυτό οδηγεί στην απαξίωση αυτής της συνθήκης. Έτσι και έτσι αυτή η συμφωνία είναι νεκρή”.

Ο Πάνος Καμμένος κάλεσε τους γείτονες να καταλάβουν ότι «συμφέρον τους είναι να έχουν φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα” και τόνισε πως “θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Αυτό θα τους δώσει το εισιτήριο ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στο αύριο και στην ευημερία” είπε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στους αξιωματικούς, ο Υπουργός Άμυνας τόνισε: “Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτική απόφαση, οι ένοπλες δυνάμεις δεν εμπλέκονται στην πολιτική ζωή του τόπου και συνεχίζουν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά”.

«Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική»
Μήνυμα προς τα Σκόπια αλλά και τον συγκυβερνήτη του Αλέξη Τσίπρα έστειλε και την Τετάρτη από τα ελληνοσκοπιανά σύνορα ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος.

Κατά την επίσκεψη του σε φυλάκιο επιτήρησης «Νίκη» αναφερόμενος στο Σκοπιανό τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είμαστε υπερήφανοι και για τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς τους στρατιώτες και τους εθνοφύλακες, οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας παρότι περάσαν δύσκολες, προσωπικές περιπέτειες, με την κρίση μείναν όρθιοι. Μείναν όρθιοι με υψηλό ηθικό, με αποφασιστικότητα, με επαγγελματισμό και ενίσχυσαν την γεωπολιτική θέση της χώρας.

Και χάρη σε αυτήν ακριβώς ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, οδηγούμαστε στην έξοδο από την κρίση. Οδηγείται η Ελλάδα σε μια καινούργια μέρα, όπου τα νέα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν με ευημερία και να μην αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της κρίσης που αντιμετώπισαν οι δικές μας γενιές. Είμαστε εδώ στα σύνορα με την πΓΔΜ.

Η Ελλάδα θέλει να ζήσει με ειρήνη και θα πρέπει να καταλάβουν οι γείτονες ότι συμφέρον τους είναι να έχουν φιλικά την Ελλάδα μαζί τους, αλλά θα πρέπει παράλληλα να καταλάβουν ότι όσο προκαλούν, όσο προχωρούν σε αλυτρωτικές διεκδικήσεις η πόρτα της Ελλάδας θα είναι κλειστή. Και η πόρτα της Ελλάδας είναι η πόρτα της Ευρώπης και η πόρτα της Δύσης. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η Μακεδονία είναι μια και Ελληνική. Αυτό θα τους δώσει το εισιτήριο να προχωρήσουν στο αύριο και στην ευημερία».

 

Από τα ελληνοσκοπιανά σύνορα και από το φυλάκιο επιτήρησης “Νίκη” ο Πάνος Καμμένος έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την πΓΔΜ.
Ο υπουργός Άμυνας, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία των Πρεσπών προχωράει, διεμήνυσε προς τα Σκόπια ότι ο αλυτρωτισμός που επιδεικνύουν μέσα από δηλώσεις, δεν οδηγεί πουθενά. Ο Πάνος Καμμένος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική και πως οι σκοπιανοί θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η πόρτα της Ελλάδος είναι η πόρτα της Ευρώπης και της Δύσης και αυτή η πόρτα θα παραμείνει κλειστή όσο προχωρούν σε αλυτρωτικές διεκδικήσεις.

 

«Είμαστε υπερήφανοι και για τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς τους στρατιώτες και τους εθνοφύλακες, οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας παρότι περάσαν δύσκολες, προσωπικές περιπέτειες, με την κρίση μείναν όρθιοι. Μείναν όρθιοι με υψηλό ηθικό, με αποφασιστικότητα, με επαγγελματισμό και ενίσχυσαν την γεωπολιτική θέση της χώρας. Και χάρη σε αυτήν ακριβώς ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, οδηγούμαστε στην έξοδο από την κρίση. Οδηγείται η Ελλάδα σε μια καινούργια μέρα, όπου τα νέα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν με ευημερία και να μην αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της κρίσης που αντιμετώπισαν οι δικές μας γενιές. Είμαστε εδώ στα σύνορα με την πΓΔΜ. Η Ελλάδα θέλει να ζήσει με ειρήνη και θα πρέπει να καταλάβουν οι γείτονες ότι συμφέρον τους είναι να έχουν φιλικά την Ελλάδα μαζί τους, αλλά θα πρέπει παράλληλα να καταλάβουν ότι όσο προκαλούν, όσο προχωρούν σε αλυτρωτικές διεκδικήσεις η πόρτα της Ελλάδας θα είναι κλειστή. Και η πόρτα της Ελλάδας είναι η πόρτα της Ευρώπης και η πόρτα της Δύσης. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η Μακεδονία είναι μια και Ελληνική. Αυτό θα τους δώσει το εισιτήριο να προχωρήσουν στο αύριο και στην ευημερία», είπε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμμένος.

Σελίδα 1 από 235
eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot

No Internet Connection