arxiki selida

Το υπουργείο Οικονομικών αποδέχθηκε εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη που φέρνει τα πάνω – κάτω και επαναφέρει στις άγαμες θυγατέρες κανονική σύνταξη και πάλι, καθώς κρίνεται ότι δεν εισόδημα η πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων που ανεστάλη η σύνταξη λόγω προσαύξησης της περιουσίας (πχ πώληση ακινήτου), όσον αφορά τον προσδιορισμό του εισοδήματος και το εισπραχθέν χρηματικό ποσό δηλώνεται στους κωδικούς 781 και 782 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης. Έτσι, μέχρι πρότινος, στην περίπτωση της πώλησης ακινήτου, ως φορολογητέο εισόδημα θεωρείται μόνον η τυχόν υπεραξία που προκύπτει, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης ή της αξίας του ανταλλάγματος που καταβάλλεται σ’ αυτόν.

Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγαν συνταξιούχοι, στις οποίες χορηγείται σύνταξη από τη Διεύθυνση Συντάξεων Δηµοσίου του ΕΦΚΑ, ως άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες, διαµαρτυρόµενες για την αναστολή των συντάξεών τους, επειδή στις φορολογικές τους δηλώσεις, του προηγούµενου οικονοµικού έτους, είχαν καταχωρηθεί χρηµατικά ποσά που είχαν αποκτηθεί εφάπαξ και αφορούσαν πώληση ακινήτων, γονικές δωρεές χρηµατικών ποσών κ.λπ.

Η αναστολή των συντάξεων πραγµατοποιήθηκε επειδή η Διεύθυνση Συντάξεων του Δηµοσίου – ΕΦΚΑ, ερµηνεύοντας ότι εισόδηµα αποτελεί κάθε µορφής χρηµατικό ποσό, ακόµη κι αν προέρχεται από πώληση περιουσιακών στοιχείων και είσπραξη εφάπαξ ποσών, θεώρησε ότι τα δηλωθέντα αυτά ποσά πρέπει να χαρακτηριστούν ως εισοδήµατα µε αποτέλεσµα να ανασταλεί ή να περικοπεί η καταβολή των συντάξεων των συγκεκριµένων δικαιούχων, αφού µε το συνυπολογισµό των ποσών αυτών το συνολικό τους εισόδηµα υπερέβαινε το εκ του νόµου προβλεπόµενο µηνιαίο εισοδηµατικό όριο των 720 ευρώ, που αναγόµενο σε ετήσια βάση δεν µπορεί να υπερβαίνει το όριο των 8.640 € (720 € Χ 12 = 8.640 €).

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε πόρισµά του υποστήριξε ότι τα παραπάνω ποσά εσφαλµένα θεωρούνται εισόδηµα, αφού στην έννοια του εισοδήµατος, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εντάσσονται η αµοιβή από την εργασία ή οι καρποί περιουσιακών στοιχείων του φορολογουµένου, εφόσον υφίσταται περιοδικότητα και διαρκώς εκµεταλλεύσιµη πηγή και όχι κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας.

Εποµένως, εφόσον η προσαύξηση της περιουσίας δεν απορρέει από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη πηγή και δεν υφίσταται περιοδικότητα (δηλαδή είναι εφάπαξ), δεν µπορεί να θεωρηθεί εισόδηµα, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη νόµου.

Συνεπώς, εσφαλµένα η Υπηρεσία ανέστειλε ή περιέστειλε τις συντάξεις των άγαµων ή διαζευγµένων θυγατέρων, οι οποίες είχαν δηλώσει χρηµατικά ποσά που αποκτήθηκαν εφάπαξ και αφορούσαν πώληση ακινήτων, γονικές δωρεές χρηµατικών ποσών κ.λπ., θεωρώντας τα εισοδήµατα.

Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε εν µέρει δεκτή, µε αποτέλεσµα να µην αναστέλλεται πλέον η σύνταξη και να επαναχορηγείται σε όσες διεκόπη, στις περιπτώσεις που είχαν δηλωθεί χρηµατικά ποσά που προέρχονταν από πώληση ακινήτων.

Δείτε το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη ΕΔΩ

https://www.aftodioikisi.gr/

Εντελώς απαραίτητη για την υλοποίηση των μέτρων για το χρέος θεωρεί το ΔΝΤ την εφαρμογή της περικοπής των συντάξεων το 2019 και του αφορολογήτου το 2020.
Ο επικεφαλής της ομάδας του Ταμείου για την Ελλάδα κ. Πίτερ Ντόλμαν στο τέλος της αποστολής του Ταμείου για την αξιολόγηση του άρθρου IV του ΔΝΤ ήταν ξεκάθαρος σε αυτό το θέμα.
Είπε συγκεκριμένα ότι η περικοπή των συντάξεων αφενός γίνεται με τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο (αφού θα εφαρμοστούν παράλληλα και τα κοινωνικά αντίμετρα) αλλά είναι απαραίτητο να γίνει για δύο συγκεκριμένους λόγους:
Αφενός η Ελλάδα δεσμεύτηκε για υψηλούς στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων (3,5% του ΑΕΠ ως το 2022 και 2,2% σε μέσα επίπεδα μέχρι και το 2060) και οι στόχοι αυτοί χρειάζονται μόνιμα και σταθερά μέτρα.
Ακόμη και μετά από ερώτηση αν το μέτρο μπορεί να ανασταλεί αν βρεθεί από αλλού η δημοσιονομική εξοικονόμηση του 1% που προβλέπεται επέμενε ότι η δέσμευση για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια ευελιξίας.
Αφετέρου η εφαρμογή του μέτρου θα δώσει ένα θετικό σήμα στις αγορές ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συνεχίσει και να ολοκληρώσει ημιτελείς μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει στο τρίτο πρόγραμμα.
Στο σημείο των πρώτων συμπερασμάτων-προοίμιο της αξιολόγησης του άρθρου IV αναφέρεται ότι η συμφωνία με τους Ευρωπαίους για πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ θα απαιτήσει υψηλή φορολογία και θα περιορίσει τις δυνατότητες για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις. Στην κατεύθυνση αυτή οι ελληνικές αρχές πρέπει να μείνουν προσηλωμένες στα δημοσιονομικά ουδέτερα μέτρα που συμφωνήθηκαν για τη διετία 2019 – 2020 Οπως τονίζεται για το 2019, από τις εξοικονομήσεις που θα γίνουν για τις συντάξεις η κυβέρνηση θα έχει δημοσιονομικό χώρο να χρηματοδοτήσει επενδύσεις ενώ με τη μείωση του αφορολογήτου το 2020 θα διευρυνθεί η φορολογική βάση πάντα σε δημοσιονομικά ουδέτερη βάση. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν στη μείωση της φτώχειας και την οριζόντια ανάπτυξη.
Ερωτώμενος για μελλοντικές φοροελαφρύνσεις ο κ. Ντόλμαν παραδέχθηκε ότι υπάρχει υπερφορολόγηση και αναφέρθηκε στο σχέδιο μείωσης των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις το 2020.
Βιώσιμο το χρέος αλλά μόνο μεσοπρόθεσμα
Στο θέμα του χρέους το ΔΝΤ επαναλαμβάνει τις επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη λύση για το χρέος με το μεγάλο χρηματικό απόθεμα (cash buffer) των 24,1 δισ. ευρώ, την περίοδο χάριτος κατά 10 χρόνια και την επέκταση των ωριμάνσεων τονίζεται ότι μειώνει σημαντικά τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας και εξασφαλίζει τη μόνιμη επάνοδό της στις αγορές.
Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο όμως το Ταμείο σημειώνει τον προβληματισμό του για την υποχρέωση της Ελλάδας να επιτυγχάνει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα σε συνδυασμό και με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας τις επόμενες 10ετίες. Σχετικά με αυτούς τους προβληματισμούς χαιρετίζει την απόφαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης ότι θα παρακολουθούν τη βιωσιμότητα του χρέους και τα επόμενα χρόνια και αν χρειαστεί θα πάρουν και πρόσθετα μέτρα.
Ο κ. Ντόλμαν όταν ρωτήθηκε για το θέμα προσδιόρισε τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους ως το 2033. Μάλιστα, τόνισε ότι το στοιχείο της αβεβαιότητας συντηρούν, εκτός από το πολύ υψηλό ποσοστό του χρέους προς το ΑΕΠ, οι αισιόδοξες προβλέψεις για την ανάπτυξη οι οποίες είναι δυνατό να ανατραπούν από την πληθυσμιακή γήρανση.
Οχι στις συλλογικές διαπραγματεύσεις
Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, παρότι το ΔΝΤ ήταν παρόν μέσω της ομάδας του όταν συμφωνήθηκαν οι όροι της επαναφοράς των διαπραγματεύσεων, στο κείμενο των συμπερασμάτων εμφανίζεται αντίθετο στην εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα τονίζεται ότι «η νομοθεσία που θα επαναφέρει τη μετενέργεια και την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις απειλούν να αναστρέψουν τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα μεταρρυθμίσεων», ενώ το ΔΝΤ προσθέτει: «Το προσωπικό του Ταμείου προτείνει στις ελληνικές αρχές να μην αναστρέψουν τις μέχρι τώρα μεταρρυθμίσεις».
Ο ρόλος του ΔΝΤ
Ο επικεφαλής της ομάδας του ΔΝΤ στην Ελλάδα τόνισε ότι το Ταμείο θα διατηρήσει το ρόλο του ως συμβούλου αλλά και θα ξεκινήσει την παρακολούθηση που ασκεί σε όλα τα κράτη τα οποία έχουν περάσει από πρόγραμμα και πρέπει να αποπληρώσουν το δάνειο προς το Ταμείο.
Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα είπε ότι ομάδα του Ταμείου θα έρχεται ανά 6 μήνες στην Ελλάδα και θα συντονίζουν τις αποστολές με αυτές των θεσμών της Ε.Ε. Πληροφορίες αναφέρουν όμως ότι το ΔΝΤ μπορεί να μετέχει σε όλες τις 3μηνες αποστολές.
Οι περικοπές που έρχονται στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις είναι μεγάλες - Η προσωπική διαφορά που θα κοπ0έι θα “φανεί” μέσα στους επόμενους μήνες
Από μία ως και τρεις συντάξεις τον χρόνο θα χάσουν οι συνταξιούχοι - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι περικοπές μπορεί να “βαφτίζονται” μνημονιακές όμως αυτός που την πληρώνει είναι πάντα ο συνταξιούχος. Άσχετα από τον εντολέα και τον συντάκτη των περικοπών το αποτέλεσμα για χιλιάδες παλαιούς συνταξιούχους θα είναι η απώλεια μιας ως και τρεις συντάξεις το χρόνο μετά την περικοπή του 18% μετά τον υπολογισμό στην προσωπική διαφορά.
Η προσωπική διαφορά θα αρχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να εμφανίζεται στα εκκαθαριστικά που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Εκεί θα φανεί ανά περίπτωση και το ποσό της μείωσης που θα έρθει από τη σύνταξη του Ιανουαρίου 2019 και ύστερα.
Παραδείγματα για τις μειώσεις που έρχονται
Πέρα από τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για προσπάθεια να περιοριστούν οι απώλειες η σκληρή πραγματικότητα δείχνει μειώσεις χιλιάδων ευρώ απ’ τις οποίες δεν θα γλιτώσουν ούτε οι χαμηλοσυνταξιούχοι.
Σύμφωνα με τα παραδείγματα που δημοσιεύει η εφημερίδα “Τα Νέα” μια ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με 28 έτη ασφάλισης και σύνταξη 1.140 ευρώ θα έχει απώλεια της τάξης των 205 ευρώ, η νέα της σύνταξη θα είναι δηλαδή στα 869 ευρώ το μήνα.
Ένας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με 40 έτη και σύνταξη μετά τις περικοπές που έγιναν ως σήμερα στα 1.184 ευρώ θα έχει μείωση 173 ευρώ και νέα σύνταξη στα 1.010 ευρώ το μήνα.
Συνταξιούχος ΠΕ του Δημοσίου με 35 έτη υπηρεσίας θα δει τη σύνταξή του να μειώνεται από τα 1.225 ευρώ στα 1.004 ευρώ θα έχει δηλαδή απώλειες 221 ευρώ το μήνα.
Ένας συνταξιούχος του πρώην ΤΕΒΕ με 30 έτη ασφάλισης θα δει τη σύνταξή του να μειώνεται από τα 985 ευρώ στα 807 ευρώ, με απώλειες στα 177 ευρώ τον μήνα.
Μια μητέρα ανηλίκου με ασφάλιση 20 ετών στο ΙΚΑ και 695 ευρώ κύρια και επικουρική σύνταξη θα έχει 100 ευρώ μείωση στην κύρια και 30 ευρώ στην επικουρική, θα χάσει δηλαδή μέσα σε έναν χρόνο 1.500 ευρώ, δηλαδή άνω των δύο συντάξεων.
newsit.gr
Μετά τις περικοπές μισθών και συντάξεων η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών έρχεται ως... κερασάκι
- Αναλυτικοί πίνακες με τις μειώσεις ανά μήνα για μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
- Πόσα θα χάσουν οι συνταξιούχοι από το νέο έτος με βάση τις νέες ασφαλιστικές εισφορές - Μεγάλες απώλειες για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες πως εκτινάσσονται οι κρατήσεις

Το 2018 μπαίνει με νέες περικοπές. Μισθοί και συντάξεις ήδη έχουν αρχίσει να μειώνονται βάσει των νέων κρατήσεων από τον Δεκέμβριο, ενώ η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών καίει και τους αγρότες, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Δύο “πακέτα” μειώσεων έρχονται για περισσότερους από 700.000 υπαλλήλους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Είναι 300.000 οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου που θα χάσουν από 43 ως και 60 ευρώ με… τρικ. Αυτό καθώς ναι μεν ξεπαγώνουν από 1/1/2018 οι μισθολογικές ωριμάνσεις, ωστόσο τα χρήματα αυτά δεν θα “φανούν” πουθενά, καθώς θα συμψηφιστούν με την λεγόμενη προσωπική διαφορά. Με τον τρόπο αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του “παγώματος” των ωριμάνσεων τη διετία 2016, 2017.
Οι μισθολογικές απώλειες ανά κατηγορία
ΥΕ 43 ΕΥΡΩ
ΔΕ 60 ΕΥΡΩ
ΤΕ 55 ΕΥΡΩ
ΠΕ 59 ΕΥΡΩ

Οι μειώσεις ωστόσο συνεχίζονται. Οι αυξήσεις που γίνονται στις κρατήσεις έφεραν μείωση των μηνιαίων αποδοχών.

Η αύξηση κρατήσεων έφερε, προς το παρόν μειώσεις 6 ως 16 ευρώ, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα αύξηση των κρατήσεων και φυσικά νέα έστω και μικρή μισθολογική απώλεια. Οι αυξήσεις των κρατήσεων αφορούν 700.000 υπαλλήλους.

Οι μειώσεις μάλιστα θα είναι αναδρομικές από 1/1/2017.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΙΩΣΗ
ΠΕ 28-30 2.208 11
ΠΕ 32-34 2.486 12
ΠΕ 34-36 3.095 15
ΠΕ 36-38 3.154 16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΕ 28-30 2.097 10
ΤΕ 32-34 2.367 12
ΤΕ 34-36 2.972 15
ΤΕ 36-38 3.027 15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΙΩΣΗ
ΔΕ 27-30 1.398 7
ΔΕ 30-33 1.458 7
ΔΕ 33-36 1.518 8
ΔΕ 36-39 1.578 8
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΙΩΣΗ
ΥΕ 27-30 1.167 6
ΥΕ 30-33 1.210 6
ΥΕ 33-36 1.253 6
ΥΕ 36-39 1.296 6

Με την κατάργηση του 1,5%  και οι συνταξιούχοι θα δουν μικροαλλαγές στο καθαρό ποσό που λαμβάνουν. Οι μειώσεις ξεκινούν από μερικά λεπτά του ευρώ και φτάνουν λίγο πάνω από τα 10 ευρώ το μήνα για όσους έχουν υψηλές αποδοχές.

Συνταξιούχοι

Μηνιαίες αποδοχές Κρατήσεις

Απώλεια / μήνα

800 17,67 0,27
1.000 61,67 0,92
1.200 105,67 1,59
1.500 171,67 2,57
2.000 290 4,35
3.000 620,83 9,31

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα:

Μηνιαίες αποδοχές Κρατήσεις

Απώλεια / μήνα

700 18,29 0,27
800 40,29 0,60
1.000 84,29 1,26
1.200 128,29 1,92
1.500 1,94,29 2,91
2.000 331,43 4,97

Καίει ο ΕΦΚΑ ελευθερους επαγγελματίες και αγρότες

Φουσκωμένος έρχεται ο λογαριασμός για 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Οι εισφορές του ΕΦΚΑ “καίνε” καθώς υπολογίζονται ως εισόδημα για το προηγούμενο έτος και έτσι αυξάνονται οι επιβαρύνσεις.

Ελεύθεροι επαγγελματίες:

Φορολογητέο εισόδημα 2016 Μηνιαία εισφορά 2017 Φορολογητέο εισόδημα 2017 Μηνιαία εισφορά 2018 Φορολογητέο εισόδημα 2018 Μηνιαία εισφορά 2019
5.700 168 6.860 168 7.715 183
6.500 168 7.540 179 8.652 204
7.300 174 8.292 196 9.655 227
8.100 192 9.188 216 10.696 250
8.900 210 10.084 236 11.738 274
9.700 228 10.979 257 12.779 297
10.500 246 11.875 277 13.820 320
12.100 282 13.666 317 15.903 367
15.300 354 17.248 397 20.068 461
20/900 479 23.518 538 27.358 624
25.700 587 28.891 659 33.606 765
30.500 695 34.265 780 39.854 905

Αγρότες:

Φορολογητέο εισόδημα 2016 Μηνιαία εισφορά 2017 Φορολογητέο εισόδημα 2017 Μηνιαία εισφορά 2018 Φορολογητέο εισόδημα 2018 Μηνιαία εισφορά 2019
3.800 87 4.274 95 4.942 104
4.800 87 5.124 99 5.986 126
4.900 87 5.204 101 6.107 128
6.500 115 6.903 133 8.101 170
7.300 129 7.753 150 9.099 191
8.100 143 8.602 166 10.096 212
10.500 186 11.151 216 13.087 275
12.100 214 12.850 248 15.081 317
15.300 270 16.249 314 10.070 400
20.900 369 22.196 429 26.049 547
Στους δικαιούχους θα πρέπει να επιστραφούν οι περικοπές στις συντάξεις που κρίθηκαν τελεσίδικα παράνομες.
Έτσι η κυβέρνηση υποχρεώνεται να καταβάλει σε 9.141 συνταξιούχους που προέρχονται από τα λεγόμενα Ειδικά Μισθολόγια αναδρομικά 141,6 εκατ. ευρώ.
Η βόμβα των αναδρομικών αποκαλύπτεται σε επίσημο έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2017 και έχει αποδέκτες τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Γιώργο Χουλιαράκη και τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το υπηρεσιακό έγγραφο αναφέρει μεταξύ άλλων:
– Το κόστος για το σύνολο της κατηγορίας των γιατρών του ΕΣΥ αφορά σε 4.581 συνταξιούχους και θα ανέλθει σε 71,68 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος για την κατηγορία ΔΕΠ-ΑΕΙ αφορά σε 4.560 συνταξιούχους και θα ανέλθει σε 69,94 εκατ. ευρώ.
Οι δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους συνταξιούχους αυξάνονται συνεχώς.
– Το κόστος που προκύπτει από την καταβολή των εν λόγω αναδρομικών υπολογίζεται για τους γιατρούς του ΕΣΥ για τους οποίους έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις σε 2,96 εκατ. ευρώ και για τα μέλη ΔΕΠ-ΑΕΙ σε 3,25 εκατ. ευρώ.
– Προτείνεται η θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης ώστε το ζήτημα καταβολής αναδρομικών σε συνταξιούχους που η σύνταξή τους θα αναπροσαρμοστεί κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ρυθμίζεται με πάγιο τρόπο.
– Η προτεινόμενη ρύθμιση αφενός εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις των δικαστηρίων και αφετέρου διαχέει το κόστος υλοποίησής τους σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.
– Το όποιο κόστος θα αναληφθεί πλέον από τον ΕΦΚΑ που έχει αναλάβει την πληρωμή όλων των συντάξεων
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Σελίδα 1 από 26

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot