arxiki selida

Συνδημότες, συνδημότισσες,

η επικεφαλής της παράταξής μας Ιωάννα Ρούφα κατέθεσε αίτημα (αρ. πρωτ. 40494/10.07.2017) ενημέρωσης στη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με εργασίες που εκτελούνται στη περιοχή Λάθρα της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου».
Το συγκεκριμένο αίτημα προέκυψε μετά από ανώνυμη καταγγελία που λάβαμε στις 26/06/2017 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της παράταξής μας και η οποία κοινοποιήθηκε και σε άλλους αποδέκτες όπως το Δήμαρχο Κω, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα, τα τοπικά ΜΜΕ κλπ.
Η εν λόγω καταγγελία συνοδευόταν από 35 φωτογραφίες που απεικονίζουν παρεμβάσεις από ιδιώτη στην περιοχή Λάθρα της Κεφάλου και αναφέρεται σε ολέθριες συνέπειες για το περιβάλλον.
Αποποιούμενοι την ανωνυμία ως άλλοθι και σκοταδισμό ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία.
Με αίσθημα ευθύνης σας κοινοποιούμε την άμεση απάντηση της διευθύντριας της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου και το επίσης άμεσο σήμα διακοπής εργασιών που εξέδωσε.
Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και θα πρέπει να απαντηθεί άμεσα για να μην υπάρχουν υπόνοιες και σκιές είναι το γιατί βρίσκονταν και τι εργασίες εκτελούσαν σε αυτή την περιοχή τα ιδιωτικά μηχανήματα που η ιδιοκτησία τους έχει άμεση σχέση με τον νυν Πρόεδρο της Κεφάλου καθώς και ποιος έδωσε την σχετική εντολή.
Να είστε σίγουροι ότι και σε αυτή την περίπτωση θα πράξουμε τα δέοντα με γνώμονα την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΡΑΜΑ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ

ΠΡΟΣ_ΚΙΝΗΣΗ_ΠΟΛΙΤΩΝ_ΟΡΑΜΑ

ΣΗΜΑ_ΔΙΑΚΟΠΗΣ_ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Στις 26 Ιουνίου 2017 η παράταξή μας έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανώνυμη καταγγελία συνοδευόμενη από πλήθος φωτογραφιών, τις οποίες επισυνάπτουμε, σχετικά με εργασίες που εκτελούνται από ιδιώτη στις περιοχές Παναγιά Ζηνιότισσα και Λάθρα της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου του Δήμου Κω και αφορούν στην κοπή δέντρων, τη διάνοιξη δρόμου και την παράνομη όπως χαρακτηρίζεται εξόρυξη υλικών.
Η ίδια καταγγελία εκτός από την παράταξή μας εστάλη στο Δήμαρχο Κω, τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα και άλλους παραλήπτες. Επίσης κοινοποιήθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Σε σχετικό με την ανωτέρω καταγγελία ρεπορτάζ στον τοπικό τύπο διαβάσαμε ότι οι εργασίες αυτές γίνονται σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτοκόλλου 4559/26.01.2017 (ΑΔΑ: ΩΗ2ΜΟΡ1Ι-Ω4Δ) απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα παρακάτω:
«Εγκρίνουμε τον, από Ιανουάριο 2017, συνημμένο Πίνακα Υλοτομίας έκτακτης κάρπωσης δημοσίου δάσους τραχείας πεύκης, εμβαδού 26,98 στρεμμάτων, όπως αυτός συντάχθηκε από το Δημήτριο Λεφάκη, Δασολόγο της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου, ελέγχθηκε από τη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. Η προς υλοτόμηση έκταση αποτελεί παρόδια ζώνη πλάτους 3 μέτρων περίπου και μήκους 2.190 μ., κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που συνδέει την Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη με τη Μονάδα στη θέση «Ύψωμα Λάθρα» περιοχής Κεφάλου Ηρακλειδών, Δήμου και Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου. Η έκταση από την οποία διέρχεται ο δρόμος ανήκει στην Κ.Μ. 1000 γαιών Κεφάλου Δ.Ε. Ηρακλειδών και ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Σκοπός της παρούσης είναι η ενίσχυση της πυρασφαλιστικής αξίας του δρόμου, η ασφαλής διέλευση των οχημάτων, η αύξηση της ορατότητας των οδηγών επί του δρόμου και η βελτίωση της πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς στην ως άνω περιοχή. Ο εγκρινόμενος πίνακας αφορά στην υλοτόμηση 675 ατόμων Τραχείας Πεύκης, μικρής και μέσης ηλικίας τα οποία έχουν προσημανθεί από τη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου και ο προς υλοτομία όγκος ανέρχεται σε 141,84 κ.μ. ξυλείας Τραχείας Πεύκης (καυσόξυλων) και είναι οριστικός κατά επιφάνεια και ενδεικτικός κατ` όγκο. Η διενέργεια των υλοτομικών εργασιών και οι διαδικασίες μεταφοράς και διάθεσης των προϊόντων θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (Ν.Δ. 86/69), από τη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου και θα διατεθούν για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής. Τα υπολείμματα των υλοτομιών (κλαδόξυλα-κορυφές) δεν θα απορρίπτονται ως έχουν αλλά θα τεμαχίζονται και θα απορρίπτονται στο έδαφος για τη στοιχειώδη προστασία του. Ο συνολικός ξυλώδης όγκος που θα υλοτομηθεί εκτιμάται ότι είναι 141,84 κ.μ. ξυλείας Τραχείας Πεύκης. Το συγκεκριμένο λήμμα είναι οριστικό ως προς την επιφάνεια και ενδεικτικό ως προς τον όγκο. Ο εγκεκριμένος Πίνακας Υλοτομίας ισχύει για δύο έτη (2) έτη από την ημερομηνία της έγκρισής του, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έως την υλοτόμηση της ανωτέρω έκτασης όπως αυτή περιγράφεται στον πίνακα υλοτομίας».
Καθώς σύμφωνα με την ανώνυμη καταγγελία και τις σχετικές φωτογραφίες υποδεικνύεται εμπλοκή πολιτικού προσώπου και καθώς δεν γνωρίζουμε τίποτα σχετικό για την μελέτη υλοτομίας που έχει εκπονηθεί όπως αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό για τα κάτωθι:
- Τι ακριβώς αφορά η μελέτη υλοτομίας που εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση.
- Ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού του έργου.
- Ποια είναι η αναθέτουσα και επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου.
- Πότε έλαβε χώρα ο διαγωνισμός του εν λόγω έργου.
- Ποιος φορέας ή ιδιώτης υλοποιεί το έργο.
- Ποιος είναι ο εποπτεύων υπάλληλος του έργου.
- Γιατί δεν ζητήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κεφάλου και το Δημοτικό Συμβούλιο Κω γνωμοδότηση σχετικά με την ανωτέρω μελέτη.
Τέλος, ζητάμε από την υπηρεσία σας να προβεί σε επιτόπια αυτοψία για να διαπιστώσει αν αυτό που έχει συντελεστεί στην περιοχή είναι αυτό που εγκρίνατε στην μελέτη σας.
Με τιμή,
για το Όραμα Κίνημα Πολιτών Νήσου Κω


Ιωάννα Ρούφα
Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου Κω

Δείτε Τους Αριστούχους του Γυμνασίου Κεφάλου

Η Κως προχωρά μπροστά με έργα.

Ξεκίνησε το έργο της διάνοιξης και επισκευής δρόμου στην Κέφαλο και συγκεκριμένα στο 1ο χιλιόμετρο της οδού από Κέφαλο προς Κω.
Ο Δήμαρχος Κω κ. Γιώργος Κυρίτσης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί την περιοχή, με τον πρόεδρο του Τ.Σ. Κεφάλου κ. Γιάννη Καματερό και επιθεώρησε τις εργασίες και την πρόοδο του έργου.
Το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουλίου και προβλέπει την βελτίωση της βατότητας και την ανακατασκευή του δρόμου (στο ύψος της οικίας Παπαλεξανδράτου)προς τον οικισμό της Κεφάλου.
Όπως είναι γνωστό ο συγκεκριμένος δρόμος παρουσίαζε προβλήματα επικινδυνότητας. Ουσιαστικά γίνεται η διάνοιξη και η ολική ανακατασκευή ενός δρόμου μήκους 170μ και πλάτους 8μ.
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου και οι εργασίες περιλαμβάνουν:
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας.
1.2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.
1.3 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
2.1 Κατασκευές τοίχων από σκυρόδεμα C20/25.
2.2 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων.
2.3 Προσαρμογή στάθμης 3 υφισταμένων φρεατίων.

3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
3.1 Προσαύξηση βάσης οδοστρωσίας λόγω Θαλάσσιας μεταφοράς 3Α.
3.2 Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4.
3.3 Υπόβασηοδοστρωσίας. Υπόβασηοδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.
3.4 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).
3.5 Κατασκευή επιχωμάτων.

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
4.1 Προσαύξηση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας λόγω Θαλάσσιας μεταφοράς ασφάλτου.
4.2 Ασφαλτική προεπάλειψη.
4.3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
4.4 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
4.5 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

5. ΣΗΜΑΝΣΗ
5.1 Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ '').
5.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.
5.3 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.
5.4 Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7.

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Η Κως προχωρά μπροστά με έργα.
Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της ανάπλασης της πλατείας στη θέση Σκέθρια στη δημοτική κοινότητα Κεφάλου.
Πρόκειται για ένα ακόμα έργο που πραγματοποιείται με ίδιους πόρους του Δήμου Κω αφού η εξυγίανση και η ανάταξη των οικονομικών του Δήμου του έχουν δώσει τη δυνατότητας να είναι από τους ελάχιστους δήμους σε όλη την Ελλάδα που μπορεί να κάνει έργα με δικά του χρήματα.
Η ανάπλαση της πλατείας θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουλίου και θα αναβαθμίσει ολόκληρη την περιοχή.
Το έργο περιλαμβάνει:
-Καθαίρεση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων και κρασπέδων και κατασκευή νέων κρασπεδορείθρων και διαδρόμων.
-Πλακόστρωση των διαδρόμων με κυβόλιθους χρώματος κόκκινου και γκρι.
-Ανακατασκευή των χώρων φύτευσης με νέα φυτά, φυτοφράχτες και γκαζόν.
-Εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος, τοποθέτηση νέων φωτιστικών και αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων κλπ).
-Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος στο τοιχίο επί του παραλιακού μετώπου.
Ο Δήμος Κω εδώ και δύο χρόνια σπάει το τείχος της εγκατάλειψης των χωριών του νησιού, υλοποιεί σειρά έργων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες παρά τη δυσμενή συγκυρία.
Η Κως προχωρά μπροστά με έργα.

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot