arxiki selida

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 582

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 575

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρεις σημαντικές επενδύσεις ύψους 389,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της Ελλάδας, με τον εκσυγχρονισμό ολόκληρης της δημόσιας διοίκησης, την απόκτηση σύνδεσης τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με το Διαδίκτυο, και την επέκταση της κάλυψης Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας σε πάνω από 600.000 άτομα που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Τα τρία αυτά έργα τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 1.100 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους, ενώ θα δημιουργηθούν 280 μόνιμες θέσεις εργασίας μόλις τα έργα ολοκληρωθούν και είναι πλήρως λειτουργικά.

Ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Johannes Hahn, που ενέκρινε τις 3 χωριστές επενδύσεις, δήλωσε: «αναμένουμε ότι θα ωφεληθούν πάνω από 825.000 μαθητές από αυτές τις επενδύσεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση, με βελτιωμένη λειτουργία, και η σύνδεση των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας θα αποτελέσουν μια πραγματική και θετική συμβολή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Τα έργα αυτά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ επενδύει στο μέλλον: σε ανθρώπους και επιχειρήσεις. Θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα και επίσης στην καθιέρωση μιας πιο σύγχρονης και πιο αποτελεσματικής ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Οι επενδύσεις αυτές θα δώσουν ώθηση στην εγχώρια αγορά ΤΠΕ, που αποτελεί ισχυρό κινητήρα ανάπτυξης. Η βελτίωση της αποδοτικότητας, χάρις στα εν λόγω έργα, θα επιφέρει πραγματική μείωση στις δαπάνες λειτουργίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο σε μια εποχή εξαιρετικά αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών για την Ελλάδα. Καλώ λοιπόν τις ελληνικές αρχές να εξασφαλίσουν την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των έργων.»

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με ευρωπαϊκές επενδύσεις ύψους 145,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, θα αναβαθμίσει το μοναδικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ολόκληρης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Υποδομές τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας θα διασυνδέσουν περίπου 34.000 δημόσια κτίρια: υπουργεία, δήμους, νοσοκομεία, σχολεία και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Η εκσυγχρονισμένη υποδομή θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στηρίζοντας τη διοικητική μεταρρύθμιση και ενισχύοντας τη διαφάνεια λειτουργίας των δημόσιων θεσμών. Το έργο θα μειώσει επίσης το τρέχον κόστος λειτουργίας της ελληνικής διοίκησης κατά περίπου 50%: από 270 εκατ. ευρώ σε 148 εκατ. ευρώ ετησίως. Η συνολική επένδυση για το έργο αυτό ανέρχεται σε 172 εκατ. ευρώ. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (έργο Σύζευξις ΙΙ) θα βελτιωθεί με κοινές συμφωνίες-πλαίσια και θα τεθούν σε λειτουργία μηχανισμοί προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαία πολιτική τιμών σε ολόκληρη την ελληνική διοίκηση.

Το έργο για το ψηφιακό σχολείο υποστηρίζεται με ευρωπαϊκές επενδύσεις ύψους 146,6 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος του είναι να εκσυγχρονίσει και να ψηφιοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τα συστήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, που αποτελεί έργο προτεραιότητας, (ένα από τα 181 που προσδιορίστηκαν από τις ελληνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη της Ελλάδας) με βάση τη στρατηγική του υπουργείου Παιδείας για το «Ψηφιακό Σχολείο».

Το έργο συμπληρώνεται από δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Περίπου 825.000 μαθητές θα ωφεληθούν από διαδραστικά συστήματα και εργαστήρια φορητών υπολογιστών στα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στα τεχνικά λύκεια (γνωστά στην Ελλάδα ως επαγγελματικά λύκεια και ιδρύματα) σε όλη την Ελλάδα.

Η επένδυση προωθεί τη χρήση νέων τεχνολογιών, των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, τον ψηφιακό γραμματισμό και την ισότητα ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση στη γνώση για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η συνολική επένδυση για το έργο αυτό ανέρχεται σε 174,4 εκατ. ευρώ.

Το έργο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές θα περιλαμβάνει επένδυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ύψους 97,2 εκατ. ευρώ. Το έργο ενισχύεται οικονομικά και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσό 46,6 εκατ. ευρώ. Στόχος του είναι να μειώσει το ψηφιακό χάσμα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας - σε μεγάλο βαθμό στη νησιωτική και ορεινή χώρα, μέσω της ανάπτυξης ενός καλωδιακού δικτύου οπτικών ινών. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 600.000 άτομα που ζουν σε περισσότερες από 5.400 αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, δηλ. περίπου στο 40% της χώρας, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Η ευρυζωνική κάλυψη θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον των ΜΜΕ, θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα προσελκύσει επενδύσεις στο μέλλον. Η συνολική επένδυση για το έργο ανέρχεται σε 198 εκατ. ευρώ και υλοποιείται μέσω μιας εταιρικής σχέσης ιδιωτικού-δημοσίου τομέα.

Οι 3 επενδύσεις αποτελούν μέρος των προγραμμάτων της ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. Συγκεκριμένα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αττική», «Μακεδονία - Θράκη», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» και «Κρήτη & νήσοι Αιγαίου». Τα προγράμματα αναμένεται να έχουν τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του 2015 και αποτελούν μέρος της περιόδου 2007-2014.

Ιστορικό

Πρόκειται για «μεγάλα έργα» των οποίων η συνολική επένδυση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) υπερβαίνει 50 εκατ. ευρώ και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε ειδική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έργα μικρότερης αξίας εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό κόμβο της Ε.Ε. όπου εκδόθηκε το παρόν Δελτίο Τύπου:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-375_de.htm?locale=en

http://ec.europa.eu/greece/news/2014/20140404_ellada_perifereiaka_psifiopoihsh_el.htm

Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Αμέσως μετά το άγημα μπροστά στο άγαλμα του Θ.Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως  της Τρίπολης ένας στρατιώτης γονατίζει μπροστά στον ανδριάντα του ήρωα της Επανάστασης του 1821. Ελάχιστος φόρος τιμής στον Στρατηγό της Επανάστασης λίγες μόλις ημέρες πριν την επέτειο της 25ης Μαρτίου...

Πηγή: parapolitika.gr

Πολλοί είναι οι χρήστες που πολλές φορές δεν δίνουν σημασία στους κωδικούς που βάζουν όταν κάνουν εγγραφή σε μία υπηρεσία. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν πολλούς λογαριασμούς σε διαφορετικές υπηρεσίες και βαριούνται να κάτσουν κάθε φορά να σκεφτούν ένα νέο κωδικό ο οποίος θα τους παρέχει ασφάλεια όμως δεν είναι εύκολος να τον απομνημονεύσουν με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στην εύκολη λύση των εύκολων κωδικών.

Οι εύκολοι κωδικοί όμως εύκολα σπάνε κι εκτός από, πολλοί είναι οι χρήστες που έχουν κοινούς εύκολους κωδικούς.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους Top 20 εύκολους κωδικούς που υπάρχουν στο διαδίκτυο.
1. 123456
2. password
3. 123456789
4. qwerty
5. abc123
6. 123456789
7. 111111
8. 1234567
9. iloveyou
10. adobe123
11. 123123
12. admin
13. 1234567890
14. letmein
15. photoshop
16. 1234
17. monkey
18. shadow
19. sunshine
20. 12345


Καλό θα είναι λοιπόν οι χρήστες για να μην έχουν πρόβλημα με την ασφάλεια των δεδομένων τους, προφανώς αν ο κωδικός τους υπάρχει στην παραπάνω λίστα, καλό θα είναι να τον αλλάξουν.

Πως δημιουργούμε όμως έναν ασφαλή κωδικό; Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους χρήστες να έχουν κωδικούς μεγαλύτερους από 8 χαρακτήρες στους οποίους μέσα θα έχουν τουλάχιστον έναν αριθμό κι ένα κεφαλαίο γράμμα και φυσικά αν χρησιμοποιούν παραπάνω από μία διαδικτυακή υπηρεσία, πράγμα που σίγουρα γίνεται, οι κωδικοί δεν θα πρέπει να είναι ίδιοι μεταξύ τους…

Αν οι χρήστες χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω τότε κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.

πηγή: techit.gr

Μία πρωτοπόρα ελληνική επιχείρηση, η LANCOM, δημιούργησε και λειτουργεί ένα “state of the art” Cloud Computing Center, παρέχοντας πρωτοπόρες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην ελληνική αγορά πληροφορικής αλλά και στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Επειδή τα εγχειρήματα αυτά είναι πράγματι αξιόλογα και αξιέπαινα, επιτρέψτε μου να αφιερώσω σημαντικό «όγκο» στην περιγραφή των υπηρεσιών της Lancom και σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του CEO της εταιρείας, κ. Γιώργου Νώλη. Πιστεύω ότι όλα τα ακόλουθα είναι πολύ χρήσιμα για τους σύγχρονους επιχειρηματίες της χώρας μας και αξίζει να τα μελετήσουν:

Η φιλοξενία των servers στο internet έχει περάσει από διάφορα στάδια όλα αυτά τα χρόνια. Από  το  in-house  στο  colocation  και  στο  dedicated  hosting,  όλες  οι  διαθέσιμες  λύσεις  μέχρι σήμερα είχαν ένα κοινό: το «σίδερο» (hardware).

Το cloud computing έρχεται να  ανατρέψει  αυτή τη λογική, αποτελώντας τη φυσική εξέλιξη του hosting σε παγκόσμια κλίμακα. Πρακτικά σας αποδεσμεύει από τη λογική του hardware, μετατρέποντας τον server σας σε μια εικονική μηχανή. Μια μηχανή που αποτελεί μέρος μιας γιγάντιας  επαγγελματικής  υποδομής,  απαλλαγμένης  από  τους  φυσικούς  περιορισμούς  που είχατε μέχρι χθες στα παραδοσιακά συστήματα.

Τι σημαίνει αυτό;

Πρακτικά  σημαίνει  ότι  αποδεσμεύεστε  από  το  hardware  και  το  μόνο  που  σας  απασχολεί πλέον  είναι  οι  πόροι  που χρειάζεστε  (CPU,  RAM,  HDD).  Έτσι,  αν  έχετε  ήδη  ιδιόκτητους servers (in-house/colocation), μπορείτε εύκολα να τους μεταφέρετε στην cloud υποδομή της Lancom –  όχι ως φυσικά μηχανήματα πια, αλλά ως εικονικά μηχανήματα με τα ίδια ακριβώς -ή και διαφοροποιημένα- χαρακτηριστικά.

Αν  πάλι  νοικιάζετε  dedicated  servers  στο  εξωτερικό,  μπορείτε  επίσης  να  τους  μεταφέρετε εύκολα  στο  cloud επωφελούμενοι  από  την  πλήρη  ευελιξία  που  σας  παρέχει,  ενώ ταυτόχρονα  απολαμβάνετε  μια  πολύ  ισχυρότερη  υποδομή  – και  μάλιστα  σε  ελληνικό  data center.

Δηλαδή, server χωρίς hardware;

Αυτή  ακριβώς  είναι  και  η  επανάσταση  που  φέρνει  η  τεχνολογία  τoυ  cloud  computing.  Το cloud  χρησιμοποιεί  την  τεχνική  του  virtualization  σε  μια  ενιαία  hardware  υποδομή επαγγελματικών  προδιαγραφών,  ενσωματώνοντας  πάνω  στο  ίδιο  infrastructure πολλούς εικονικούς servers. Έτσι, απολαμβάνετε άκρως  high-end εξοπλισμό  –σε  αντίθεση λ.χ. με τα συνηθισμένα  desktop  PCs  ή  τους  φθηνούς  servers  που  χρησιμοποιούνται  κατά  κόρον  στο dedicated  hosting–  και πάνω απ’ όλα πληρώνετε μόνο για  ό,τι πραγματικά χρησιμοποιείτε. Ταυτόχρονα  είστε  απαλλαγμένοι  από  το  κόστος  αγοράς,  συντήρησης  και  αναβάθμισης  του εξοπλισμού, τα πάγια κόστη του καθώς και από το άγχος της λειτουργίας του. Για όλα αυτά φροντίζει η Lancom, ώστε να απολαμβάνετε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Τόσο απλά.

Έχω ακούσει ότι το cloud είναι αργό.

Στη  Lancom  συνηθίζουμε  να  λέμε  πως  «όλα  τα  cloud  δεν  είναι  ίδια»,  κι  αυτό  γιατί  η υλοποίηση  του  cloud  computing  απαιτεί  μια  πολύ  μεγάλη  επένδυση  σε  enterprise-class εξοπλισμό και, πάνω απ’ όλα, βαθιά τεχνική εξειδίκευση.

Είμαστε  σίγουροι  ότι  έχετε  ακούσει  πολλά.  Εμείς  προτιμάμε  να  λέμε  λιγότερα.  Γι’  αυτό  και σας  προσκαλούμε  απλά  να  το  δοκιμάσετε  και  να  το  συγκρίνετε  με  την  υποδομή  που  ήδη έχετε  σε  πραγματικές  συνθήκες.  Οι  ευχαριστημένοι  πελάτες  μας,  αποτελούν  για  μας  την μεγαλύτερη επιβράβευση.

Δηλαδή, είναι όντως καλύτερο;

Φυσικά.  Αν  και  η  απάντηση  αυτή  δεν  μπορεί  να  περιοριστεί  σε  λίγες  γραμμές,  το  cloud φέρνει  πραγματική  επανάσταση  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  δουλεύατε  μέχρι  σήμερα.  Οι καινοτομίες που έχετε πλέον στη διάθεσή σας, η απόδοσή του, η υψηλή του διαθεσιμότητα, η  ευελιξία  του,  σε  συνδυασμό  με  τη  φιλοξενία  στην  Ελλάδα,  το  καθιστούν  την  ιδανική επιλογή για κάθε επαγγελματία – πέρα από κάθε σύγκριση.

Και είναι φθηνότερο;

Συνολικά  ναι,  για  τέσσερις  βασικούς  λόγους:  (1)  γιατί  πληρώνετε  μόνο  ό,τι  χρειάζεστε  και χρησιμοποιείτε,  (2)  γιατί  είναι  high  available,  που  σημαίνει  μηδαμινά  downtimes,  (3)  γιατί σας απαλλάσσει από τη δαπάνη αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και από τα πάγια  κόστη  του  και  (4)  γιατί  επωφελείστε  από  τον  άκρως  επαγγελματικό  εξοπλισμό  του cloud infrastructure, χωρίς πρόσθετο κόστος. Ουσιαστικά πληρώνετε για μία υπηρεσία που περιλαμβάνει  τα  πάντα  και  είναι  πλήρως  επεκτάσιμη  ανά  πάσα  στιγμή,  ανάλογα  με  τις ανάγκες σας. Αυτό δεν είναι μόνο πραγματική οικονομία. Πάνω απ’ όλα είναι ο νέος τρόπος για να δουλεύετε αποδοτικότερα και πιο γρήγορα.

Οι κλασσικοί servers δεν αναβαθμίζονται;

Σίγουρα  αναβαθμίζονται,  αλλά  με  πολλούς  περιορισμούς.  Λ.χ.  για  να  προσθέσετε  έναν δίσκο  σε  έναν  server,  κανονικά  απαιτείται  να  αποσυνδεθεί  το  μηχάνημα,  να  βγει  από  το rack,  να  ξεβιδωθεί,  να  συνδεθεί  ο  δίσκος,  να  βιδωθεί,  να  ξαναμπεί  στο  rack,  να  συνδεθεί, να ανάψει και να δηλωθεί ο νέος δίσκος στο σύστημα. Αντίστοιχα στο cloud computing όλη αυτή η διαδικασία είναι διάφανη: Ο δίσκος προστίθεται στον server σας χωρίς shutdown και χωρίς  αποσυνδέσεις,  ενώ  όλα  συνεχίζουν  να  λειτουργούν  κανονικά.  Μάλιστα,  αν  αντί  για νέο  δίσκο  θέλετε  απλά  να  μεγαλώσετε  ένα  υπάρχον  partition  σας,  η  διαδικασία  είναι απολύτως η ίδια, ενώ το ίδιο συμβαίνει και για οποιονδήποτε άλλο πόρο στο σύστημά σας: CPU cores, RAM, κάρτες δικτύου, κ.λπ. Τα πάντα γίνονται διάφανα, on-the-fly – και μάλιστα με νέες επαναστατικές δυνατότητες που απλά δεν υπάρχουν στους παραδοσιακούς physical servers.

Το  cloud  είναι  πραγματικά  απαλλαγμένο  από  όλους  τους  περιορισμούς  του  συμβατικού hardware.  Σκεφτείτε  λ.χ.  πως  μπορεί  σήμερα  να  λειτουργείτε  5  διαφορετικούς  servers, διαμοιράζοντας  τις  υπηρεσίες  σας  σε  αυτούς  για  λόγους  καλής  λειτουργίας.  Στο  cloud  θα μπορούσατε να φτιάξετε κάλλιστα ένα και μόνο υπερμηχάνημα, ξεπερνώντας τους συνήθεις περιορισμούς,  ενοποιώντας  όλες  τις  υπηρεσίες  σας  σε  έναν  cloud  server.  Αποτέλεσμα: εξοικονόμηση κόστους και πιο γρήγορο management.

Γιατί τα περισσότερα data centers δεν παρέχουν cloud;

Το cloud computing ως τεχνολογία απαιτεί σημαντικά υψηλότερο κόστος επένδυσης για τον τεχνολογικό  εξοπλισμό  και  τις  υποδομές  του.  Τα  παραδοσιακά  data  centers  που  έχουν επενδύσει  ήδη  τα  χρήματά  τους  σε  φτηνότερο  εξοπλισμό  παλαιότερης  γενιάς  τα προηγούμενα  χρόνια,  είναι  λογικό  να  προσπαθούν  να  δημιουργήσουν  υπερκέρδη χρησιμοποιώντας κυρίως  καταναλωτικά  desktop  PCs για server  χρήση. Αντίθετα, στο  cloud computing  της  Lancom,  όλος  ο  εξοπλισμός  είναι  enterprise  class,  με  πλήρες  high availability,  παρέχοντας  έτσι  ασύγκριτες  επιδόσεις,  εγγυημένη  σταθερότητα  και  uptime  σε όλες τις υπηρεσίες.

Και πώς είναι πιο γρήγορο;

Γιατί  πολύ  απλά  όλη  η  hardware  υποδομή  που  χρησιμοποιείται  στο  cloud  της  Lancom  είναι enterprise επιπέδου και ειδικά σχεδιασμένη για cloud computing. Από τα cloud nodes, μέχρι τα  fiber  channel  storages  της  HP,  όλα  είναι  σχεδιασμένα  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  υπάρχει 100%  hardware  availability  και  ασύγκριτη  ταχύτητα  στην  απόδοση  των  servers  σας.  Όλα αυτά,  παρέχονται  σε  ένα  υπερσύγχρονο  data  center  στην  Ελλάδα,  εγκατεστημένο  στο κέντρο  της  νοτιοανατολικής  Ευρώπης,  με  δίκτυο  οπτικών  ινών  εύρους  1Gbit  απευθείας  με τον μεγαλύτερο πάροχο της χώρας, τον ΟΤΕ.

πηγή : lancom

O Γιώργος Νώλης, CEO της Lancom, μιλάει στο netweek για την κατάσταση στην ελληνική αγορά cloud, για τα σημαντικά οφέλη κόστους και ευελιξίας που φέρνει το cloud στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις και αιτιολογεί την υπεροχή της Lancom στο cloudcomputing.

netweek: Πότε ιδρύθηκε η Lancom και ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητές της στην ελληνική αγορά;

Γιώργος Νώλης: Η Lancom, ως αμιγώς cloud provider, δραστηριοποιείται στην αγορά από το 2009. Από την πρώτη στιγμή έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, με κύριο γνώμονα την παροχή υπηρεσιών cloud. Στην πραγματικότητα αποδεικνύουμε ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες που προμηθεύονται πολλές εταιρίες από το εξωτερικό, μπορούν και έχουν στην Ελλάδα εξίσου καλή ποιότητα, ανώτερη τεχνική υποστήριξη και πολύ ανταγωνιστική τιμή.

netweek: Πόσo ώριμη πιστεύετε ότι είναι η ελληνική αγορά cloud;

Γιώργος Νώλης: Μπορώ να σας πω ότι από το 2009 που δεν μιλούσε κανείς για cloud μέχρι σήμερα, η ελληνική αγορά και κυρίως οι μεγάλες εταιρίες, έχουν ενστερνιστεί ότι το cloud είναι όντως το τεχνολογικό μέλλον και η κοστολογική απάντηση στην κρίση. Σ’ αυτό, φυσικά, συνετέλεσε και το γεγονός ότι το cloud καταξιώθηκε στην παγκόσμια αγορά ως ένα αξιόπιστο μέσο από όλες τις εταιρίες του χώρου μας. Σίγουρα υπάρχουν και ανασταλτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση μιας εταιρίας για τη μετάβαση στο «σύννεφο». Ο βασικότερος λόγος είναι η έλλειψη ποιοτικών και υψηλής διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υποδομών στους χώρους των πελατών. Υπάρχουν, δυστυχώς, ακόμη πάρα πολλές περιοχές, βιομηχανικές και μη, οι οποίες έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο υποδομών για τη διασύνδεσή τους στο Internet και κατ΄επέκταση στο «σύννεφο». Εχοντας, όμως, πολύ καλή γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, σε αντίθεση με τους παρόχους cloudservices του εξωτερικού, είμαστε σε πλεονεκτική θέση ώστε να μπορούμε να εφαρμόζουμε καθετοποιημένες λύσεις στους πελάτες μας, με πολλαπλές ενοποιημένες ADSL - VDSLσυνδέσεις διαφορετικών ελληνικών παρόχων ή ακόμη και εναλλακτικούς τρόπους διασύνδεσης (όπως μέσω wireless links), κρατώντας, βέβαια, πάντοτε χαμηλά το κόστος. Ενας άλλος παράγοντας είναι ο ενδεχόμενος φόβος των CIOs ότι δεν θα ελέγχουν πλήρως την υποδομή τους όντας στο cloud. Αυτό βέβαια δεν είναι αλήθεια, καθώς το μόνο το οποίο θα αποχωριστούν είναι οι τετριμμένες διαδικασίες και εργασίες συνεχούς συντήρησης. Πέρα απ’ αυτό, ο κάθε CIO μπορεί να έχει πλήρη διαχείριση των υποδομών του σε ένα software- defined Virtual Data Center, μετεξελισσόμενος πλέον σε έναν project manager που κάνει τη δουλειά του με πιο εύκολα, πιο οικονομικά, πιο αποτελεσματικά. Ετσι, το cloud αποτελεί οικονομική ανάσα για τον CFO και ξεγνοιασιά για τον CIO. Τέλος, υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που αισθάνονται ότι τα δεδομένα τους είναι πιο ασφαλή σε έναν server κλειδωμένο στο γραφείο απ’ ότι στο cloud. Κι αυτός ο μύθος, βέβαια, έχει καταρριφθεί πια, μιας και το cloud δεν υστερεί σε τίποτα στο θέμα της ασφάλειας από τον οποιονδήποτε άλλο server στο Internet ή πίσω από ένα ασφαλές VPN. Εν κατακλείδι, θα σας πω ότι και οι δικές μας μετρήσεις, αλλά και σχετικές πρόσφατες μελέτες, δείχνουν ότι ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις ξεπερνούν όλα αυτά τα ψυχολογικά ή τεχνικά εμπόδια και ανεβαίνουν στο «σύννεφο» χωρίς φόβο. Αλλωστε, κι εμείς είμαστε πάντα δίπλα τους για να τους καθοδηγήσουμε και να τους εξηγήσουμε ποια ακριβώς είναι η πιο πρόσφορη λύση σε κάθε περίπτωση.

netweek: Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη που φέρνει το cloudcomputing στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδικότερα, οι οποίες αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας;

Γιώργος Νώλης: Είναι γεγονός ότι το cloud έδωσε στην αγορά μια διέξοδο, ώστε να λειτουργήσει με τον τρόπο που δουλεύουν εδώ και χρόνια όλες οι αναπτυγμένες αγορές παγκοσμίως. Κι αυτό κυρίως γιατί το “pay-as- you-grow” είναι μονόδρομος στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που θέλουν να είναι πραγματικά ανταγωνιστικές. Η χώρα μας γνώρισε εποχές υπερβολικής ανάπτυξης, με κατασπατάληση και υπερδανεισμό κεφαλαίων, καθώς και με πρακτικές επιχορηγήσεων -τις περισσότερες φορές χωρίς σύνεση. Ο χώρος του IT δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πληθώρα εξοπλισμού και λογισμικού, τα οποία σταδιακά απαξιώνονται.Σε όλα αυτά υπάρχει επιπρόσθετα το βάρος των συμβολαίων συντήρησης, το software licensing, οι υψηλές καταναλώσεις ρεύματος, το απαραίτητο προσωπικό IT. Το βασικότερο όφελος του cloudcomputing είναι η δραστική μείωση των εξόδων μιας επιχείρησης. Με το cloud πρακτικά εξαλείφονται τα CAPEX, ενώ τα OPEX είναι πλήρως ελαστικά και ανάλογα των πραγματικών αναγκών της κάθε εταιρίας, με ακρίβεια ημέρας ή ακόμη και ώρας. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι το συνολικό κόστος μιας λύσης cloud σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου, είναι πρακτικά υποπολλαπλάσιο σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πρακτικές IT. Αδιαμφισβήτητα, με το cloud υπάρχει πλέον μεγαλύτερη ασφάλεια στα δεδομένα. Οι cloudserviceproviders πρέπει να λειτουργούν υποχρεωτικά με τεχνολογίες και πρωτόκολλα που διασφαλίζουν τα δεδομένα των πελατών τους με συστηματικά backup ή ακόμη και με σενάρια disaster recovery σε άλλα data centers. Δυστυχώς από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν πρακτικά backup των δεδομένων τους ή τα backup αυτά αποδεικνύονται μη λειτουργικά. Στη Lancom εφαρμόζουμε ως προς αυτό λύσεις backup σε application αλλά και σε server επίπεδο, καθώς και Disaster Recovery και Business Continuity σενάρια, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της VMware (VDP, SRM) ή της Microsoft (Hyper-VReplica, DPM). Το cloud, επίσης, δίνει τη δυνατότητα σε νέες, αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας, μιας και μέσα σε ελάχιστες ώρες μπορούν να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες υπολογιστικές υποδομές σε servers, storage, Internet και να μειώσουν δραστικά το χρόνο του “go-to-market”. Σκεφτείτε ότι πρακτικά δεν υπάρχει εταιρία startup που να μην έχει υποδομές στο cloud κι αυτό νομίζω ότι δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

netweek: Γιατί Lancom cloud; Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που σηματοδοτούν την υπεροχή της Lancom στο cloud computing;

Γιώργος Νώλης: Πρώτα απ’ όλα το ότι βρισκόμαστε 100% στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες απρόσωπες λύσεις cloud του εξωτερικού. Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ελληνικές εταιρίες, κυρίως για λόγους άμεσης απόκρισης δικτύου και φυσικά κορυφαίας ελληνικής τεχνικής υποστήριξης.Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του datacenter μας είναι πως είναι το πρώτο -και ίσως ακόμη το μόνο- data centerστην Ελλάδα που αποτελείται από 100% virtualized υποδομές, καθώς κατασκευάστηκε μόλις το 2009 και σχεδιάστηκε εξ’ αρχής με προδιαγραφές για να παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες cloud - σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των άλλων παρόχων που απλά πρόσθεσαν κάποια στιγμή το cloud στις παραδοσιακές τους υπηρεσίες και στις κοστοβόρες υποδομές τους.Επιπλέον, το ότι γνωρίζουμε την ελληνική αγορά, καθώς και η πελατοκεντρική μας προσέγγιση, μας καθιστά αυτομάτως πολύ πιο ανταγωνιστικούς, ευέλικτους και αποτελεσματικούς στις σχέσεις με τους πελάτες μας. Ετσι, παρέχουμε μια “tailor-made” υπηρεσία, με πολύ χαμηλό κόστος. Τέλος, χρησιμοποιώντας πάντοτε απολύτως “cuttingedge” τεχνολογικό εξοπλισμό στις υποδομές μας, καταφέρνουμε να παρέχουμε πρώτοι κάθε νέα τεχνολογία και υπηρεσία γύρω από το cloud computing.

netweek: H Lancom διαθέτει το μεγαλύτερο cloud data center στηνΕλλάδα. Πόσo σημαντική είναι η υποδομή για ένα τόσο μεγάλο project;

Γιώργος Νώλης: Με δεδομένη την τεχνογνωσία των στελεχών μας, ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι η υποδομή θα διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα της εταιρίας να μπορεί να εκτελέσει έργα οποιουδήποτε μεγέθους. Ισως η επένδυση σε επεξεργαστική ισχύ, μνήμη, αποθηκευτικά μέσα και Internet bandwidth να είναι υπερβολική για την Ελλάδα. Ομως, διανύοντας ήδη τον πέμπτο χρόνο παροχής υπηρεσιών IaaS, μπορούμε να δηλώσουμε ότι δεν υπήρξε -και μάλλον δεν υπάρχει- πρακτικά κάποιο έργο σχετικό με το «σύννεφο» στη χώρα μας που να μην υπερκαλύπτουμε σε υποδομές.Αυτή η στρατηγική επιλογή και υπερδιαστασιολόγηση, μας έδωσε τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια να αναπτυσσόμαστε κατά βούληση και να παραδίδουμε εγγυημένα εντός 24ώρου οποιαδήποτε παραγγελία IaaS, ασχέτως πλήθους ή μεγέθους. Επιπρόσθετα, έχουμε την ευελιξία να παρέχουμε demo υπηρεσίες σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια πραγματική εμπειρία του cloud IaaS στη χώρα μας, αλλά και σ’ αυτούς που αποφασίζουν να μεταφέρουν τις υφιστάμενες υπηρεσίες τους στη Lancom, χωρίς άγχος για παράλληλες χρεώσεις.Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι με όλα τα παραπάνω είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, με πολύ χαμηλό κόστος. Εξάλλου, πιστεύω ακράδαντα πως το «σύννεφο» ίσως δεν έχει κανένα νόημα εάν δεν μπορεί να ρίξει δραστικά το κόστος της όποιας επιχείρησης μεταβεί σε αυτό. Φυσικά, οι επενδύσεις στις υποδομές μας δεν σταματούν ποτέ, συνεπώς φροντίζουμε και να ανανεώνουμε τον εξοπλισμό μας, αλλά και να δοκιμάζουμε συνεχώς προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας για το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, έτσι ώστε να παραμένουμε πάντα ανταγωνιστικοί σε κάθε δυνατό επίπεδο.

netweek: Tι πιστοποιήσεις έχετε πάρει για τα datacenters σας και ποιες είναι οι κυριότερες καινοτομίες που τα χαρακτηρίζουν;

Γιώργος Νώλης: Ως εταιρία ήδη από την αρχή κάναμε μία ιδιαίτερα δαπανηρή, αλλά στρατηγική επιλογή: αντί να επενδύσουμε σε έναν αχανή χώρο φτιαγμένο στο πουθενά, με δεδομένες δυσκολίες συνδεσιμότητας και επέκτασης των υποδομών μας -μιας και βρισκόμαστε στην Ελλάδα- προτιμήσαμε να επενδύσουμε στον αστικό ιστό της πόλης, σε ένα απολύτως κομβικό δικτυακά σημείο και να υλοποιήσουμε μέχρι στιγμής τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους πτέρυγες αποκλειστικά για τις υπηρεσίες cloud, εναρμονισμένες με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές και κατά ISO:27001. Αυτό είναι κάτι που μας διαφοροποιεί πρώτα απ’ όλα σε επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας. Μία όμως επιπρόσθετη καινοτομία για την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, είναι ότι λειτουργούμε από την πρώτη στιγμή ταυτόχρονα clusters σε υποδομές VMware ESXi και Microsoft Hyper-V, πάντα στις τελευταίες εκδόσεις τους. Ετσι, καλύπτουμε όλες τις απαιτήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας της αγοράς γύρω από αυτές τις δύο παγκοσμίως κυρίαρχες τεχνολογίες για το «σύννεφο» (Leaders in Gartner’s Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure 2013).

netweek: Η υψηλή διαθεσιμότητα αποτελεί το άλφα και το ωμέγα για έναν πάροχο υπηρεσιών cloud. Με ποιον τρόπο τη διασφαλίζετε στους πελάτες σας;

Γιώργος Νώλης: Η υψηλή διαθεσιμότητα είναι ένα συνολικό αποτέλεσμα πολλών στρατηγικών αποφάσεων και προσεκτικών διαδικασιών που αφορούν την επιλογή του χώρου, το σχεδιασμό όλης της υποδομής, την άρτια εφαρμογή του σχεδιασμού, την επιλογή του εξοπλισμού, την επιλογή των προμηθευτών και των συνεργατών εν γένει και φυσικά του έμψυχου δυναμικού. Ενδεικτικά, όπως σας είπα ήδη, η επιλογή του σημείου κατασκευής του datacenter υπήρξε καίρια, αποκτώντας απευθείας πρόσβαση σε όλους τους οπτικούς δακτυλίους των παρόχων της χώρας. Επιπλέον, αποφύγαμε τα προβλήματα της κακής ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια όπως και των συχνών βλαβών σε οπτικές ίνες. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε εξ’ αρχής όλη την υποδομή μας αποκλειστικά με την κορυφαία τεχνολογία Virtualization της VMware και της Microsoft, πάντα σύμφωνα με τα best practices των δύο μεγάλων αυτών εταιριών, έτσι ώστε να έχουμε ταυτόχρονα σε λειτουργία high available clusters. Επιλέξαμε τους δύο κορυφαίους παρόχους Internet στη χώρα μας, τον ΟΤΕ και τη Cyta, με δύο εναλλακτικές οδεύσεις οπτικών ινών για τον κάθε πάροχο και ξεχωριστό ενεργό εξοπλισμό για την κάθε όδευση, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα στο δίκτυο. Επιλέξαμε να προμηθευτούμε όλο τον εξοπλισμό μας αποκλειστικά από τον αδιαμφισβήτητο leader του χώρου, την HP.Ετσι, πετύχαμε ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή απόδοση, την απόλυτη διαλειτουργικότητα και συμβατότητα μεταξύ όλου του εξοπλισμού και λογισμικού. Επιπρόσθετα, επωφεληθήκαμε από την κορυφαία τεχνική υποστήριξη, αλλά και από το γεγονός ότι το προσωπικό μας εκπαιδεύτηκε και προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα στη λογική και τα workflows ενός μόνο hardware vendor. Επενδύσαμε και συνεχίζουμε πρωτίστως να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας με την απόκτηση πραγματικών γνώσεων και εμπειρίας, αλλά και πιστοποιήσεων σε όλες τις τεχνολογίες με τις οποίες στηρίζουμε τους πελάτες μας. Ολες οι παραπάνω επιλογές έγιναν πολύ προσεκτικά, μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας και με ιδιαίτερη έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι η παροχή υπηρεσίας επιπέδου (SLA) 99,95%.

netweek: Για την επιτυχία μιας επιχείρησης σήμερα, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και πελάτες. Πόσο σημαντική είναι, λοιπόν, για εσάς η υποστήριξη των πελατών σας;

Γιώργος Νώλης: Προσωπικά δεν θα το περιόριζα μόνο στην υποστήριξη των πελατών, αλλά γενικότερα σ’ αυτό που ονομάζουμε «εταιρική κουλτούρα». Είναι στο DNA της εταιρίας η απόλυτη ταύτιση με τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες των εταιρικών πελατών και ποτέ με τη λογική του να γίνει οπωσδήποτε η πώληση με κάθε τρόπο. Σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των παραδοσιακών παρόχων που συχνά αποδεικνύονται δυσκίνητοι με γραφειοκρατικές και απόλυτες διαδικασίες προς τους πελάτες τους, έχουμε μια προσωποποιημένη επαφή με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά - τόσο σε “pre-sales”, όσο και σε “after-sales” επίπεδο.Διατηρούμε με αφοσίωση στο CRM μας τα χρονοδιαγράμματα και τα SLA που έχουμε ορίσει εσωτερικά, δίνουμε στους πελάτες τη δυνατότητα να ορίζουν την προτεραιότητα των ζητημάτων που τους απασχολούν 24/7/365, ενώ, εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε εμπλοκή, επεμβαίνουν οι ίδιοι οι managers της εταιρίας, ώστε να δίνουν άμεση λύση, εξυπηρετώντας προσωπικά το κάθε εταιρικό account. Για μας αποτελεί ιδιαίτερη χαρά πελάτες, ανεξαρτήτως budget, να μας αναλύουν τις ανάγκες τους και να τους προτείνουμε την καλύτερη τεχνοοικονομική λύση.

netweek: Ποια είναι τα σχέδια επέκτασης σας για το μέλλον και πόσο σημαντική είναι για εσάς η διεθνής αγορά;

Γιώργος Νώλης: Η Lancom δημιουργήθηκε με συγκεκριμένες προδιαγραφές, έχοντας ως έναν από τους κύριους στόχους της την ανάπτυξη στη διεθνή αγορά. Είναι αδιανόητο να ιδρύεται σήμερα στη χώρα μας μια εταιρία ΙΤ από νέους ανθρώπους, χωρίς να έχει το mentality για εξωστρέφεια. Βέβαια, είναι τελείως διαφορετική η προσέγγισή μας στις αγορές του εξωτερικού απ’ ότι στην ελληνική αγορά και το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του τζίρου της εταιρίας προέρχεται από εταιρίες εκτός Ελλάδας, αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για εμάς. Μέσα στα μόνιμα σχέδια επέκτασης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των μεταπωλητών στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην επέκταση των υποδομών μας, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Αθήνα, ώστε να καλύψουμε τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας. Τέλος, ετοιμάζουμε πυρετωδώς νέα προϊόντα, τα οποία συμπληρώνουν τη φαρέτρα των cloud υπηρεσιών μας, όπως τα all-flash Virtual Machines(SSD based), Virtual Desktop Infrastructure, High Volume traffic machines και μια σειρά από πολύ προσιτές μηχανές cloud.

του Δημήτρη Μαλλά από την Ημερησία

Οι εποχές που οι τηλεφωνικές κλήσεις στο εξωτερικό κόστιζαν αρκετά έχουν περάσει ανεπιστρεπτί λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Επίσης, έχει αρχίσει να πέφτει σημαντικά και το κόστος για τηλεφωνική επικοινωνία για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό και θέλουν να καλέσουν πίσω στη χώρα τους.

Και αυτό επιτυγχάνεται χάρη στο Internet και τη δυνατότητα που προσφέρεται να αποκτήσει κάποιος τον δικό του τηλεφωνικό αριθμό και να δέχεται -χωρίς κανένα κόστος- κλήσεις σε αυτό τον αριθμό, οπουδήποτε και αν βρίσκεται αρκεί η συσκευή που χρησιμοποιεί (PC, tablet ή smartphone) να έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο και να είναι εγκατεστημένη η σχετική εφαρμογή.

Ελλάδα
Στη χώρα μας, η χρήση του διαδικτύου για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων κινείται κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βασίζονται σε έρευνα της TNS, στις αρχές του 2012 περίπου το 29% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιούσαν εφαρμογές για τηλεφωνία μέσω ίντερνετ.

Το ποσοστό είναι κατά πέντε μονάδες υψηλότερο από τα αποτελέσματα της αντίστοιχης έρευνας που είχε πραγματοποιηθεί από την ίδια εταιρεία ερευνών στις αρχές του 2011.

Η πιο γνωστή εφαρμογή για τηλεφωνία μέσω διαδικτύου είναι το Skype, αλλά υπάρχουν ουκ ολίγες αντίστοιχες υπηρεσίες, όπως το Jaber, ενώ ακόμη και το Google Talks / Hangouts επιτρέπει τις τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ των χρηστών της υπηρεσίας. Την τελευταία διετία, η υπηρεσία πάντως που δείχνει να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο σε δημοτικότητα είναι το Viber, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των χρηστών smartphones.

Σημειωτέον πως οι περισσότερες εφαρμογές προσφέρουν και τη δυνατότητα για video κλήσεις. Αρκεί η ποιότητα της σύνδεσης να είναι ικανοποιητική.

Τηλεφωνικοί αριθμοί
Οι κλήσεις μεταξύ των χρηστών μίας υπηρεσίας είναι δωρεάν. Αν θέλει κάποιος να καλέσει έναν συμβατικό τηλεφωνικό αριθμό, τότε θα πρέπει να «φορτώσει» τον λογαριασμό του με μονάδες, χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα του ή κάποιο λογαριασμό PayPal. Το κόστος των κλήσεων είναι πάντως χαμηλό και ιδίως για όσους είναι σε ταξίδι στο εσωτερικό είναι ίσως μία πολύ καλή λύση.

Όμως, ο χρήστης μπορεί να δέχεται και κλήσεις από «συμβατικά» τηλέφωνα. Αρκεί να αποκτήσει τον δικό του τηλεφωνικό αριθμό. Το Skype προσφέρει αυτή τη δυνατότητα και μάλιστα ο αριθμός μπορεί να είναι και ελληνικός! Αντίστοιχη δυνατότητα για απόκτηση τηλεφωνικού αριθμού προσφέρουν πάντως και ελληνικές εταιρείες όπως είναι η Viva και η Yuboto με το κόστος να ξεκινά από το 1 ευρώ το μήνα! Πρακτικά, αν κάποιος έχει έναν τέτοιο αριθμό και είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, τότε μπορεί κάποιος να τον καλέσει σαν να καλούσε ένα τηλέφωνο στην Ελλάδα ακόμη και αν ο χρήστης βρίσκεται στην Κίνα.

Από την πλευρά του χρήστη, αυτό που απαιτείται είναι να έχει εγκαταστήσει την κατάλληλη εφαρμογή στη συσκευή του που μπορεί να είναι ακόμη και smartphone και η τελευταία να είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Όσο καλύτερη η σύνδεση τόσο καλύτερη και η ποιότητα της επικοινωνίας.

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot