ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ,

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ,

ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 13:30 Μ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 163 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3463/2006,

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

“ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 15:30, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφασης του Δ/Σ Δ.Λ.Τ. που αφορά στην ψήφιση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. κ. Κοκκαλάκης Γιώργος).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 06/2019 απόφασης Δ/Σ της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω, περί ψήφισης απολογισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Ζερβός Μανώλης).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 06/2019 απόφασης Δ/Σ της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω, περί ψήφισης απολογισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Ζερβός Μανώλης).

Έγκριση απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Ζερβός Μανώλης).

Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος φιλανθρωπικού έργου του οίκου ευγηρίας «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

Επανυποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα σε δημόσιες παραλίες της νήσου Κω στις περιοχές: Κρητικά, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό : 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309, Α.Π.: 3438/1113/Α3/13-6-2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Άξονα Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας», με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλασσών Προορισμών». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές – Συνεργασία Δήμων Κω – Σαλέρνο – Κόρντοβα – Ουψάλα. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος – Υπεύθυνος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων κ. Κανταρζής Νίκος).

Αποδοχή της ένταξης της Πράξης «Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω» με Κωδικό ΟΠΣ 5029266 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίου 2014-2020», ποσού 1.000.000,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 809Γ Γαιών Κεφάλου επιφάνειας 100 τ.μ., με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 4.010 τ.μ., με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Αποδοχή της συμφωνίας επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 238/1994 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, περί απευθείας εκποίησης της Κ.Μ. 424 οικοδομών Κω εξοχής στον Μεμέτ Τσακίρ του Χασάν. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για τις μισθώσεις ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος Κω για τη στέγαση και λειτουργία υπηρεσιών του και για τη στέγαση σχολικών κτιρίων οι οποίες τείνουν στη λήξη τους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου εντός της Κ.Μ. 1327 οικοδ. Κω – εξοχής (κτίριο πρώην Alexander fashions) στο Πολιτιστικό – Αθλητικό Σύλλογο «Σωματείο Αεροσφαίρισης Κω», για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 220/2012 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 με την επωνυμία «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΥΦΡΑΙΝΕΙΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», μετά την υπ’ αριθμ. Α843/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 218/2012 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, με την επωνυμία «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ», μετά την υπ’ αριθμ. Α842/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για την ίδρυση Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

Έγκριση εκλογής προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Υδρονομείς Άδρευσης) στο Δήμο Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ναυαγοσωστών σε παραλίες του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Επικαιροποίηση της «Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 335/14-03-2017 (ΑΔΑ: Ω80ΧΩΛΕ-ΩΟΜ) απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και ορισμός ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης Έργου του προγράμματος «Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω». (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων παλαιού σταδίου ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 04/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων 2ου Ενιαίου Λυκείου πόλης Κω». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 23ης Φεβρουαρίου 2019 στη Δ.Κ. Πυλίου», (ΑΜ 40/2019). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Διάνοιξη – Ασφαλτόστρωση & Ηλεκτροφωτισμός οδών στα Ο.Τ. 379, 378, 360 επέκτασης σχεδίου πόλεως Κω», (Α.Μ.: 28/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. – 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 2ου Γενικού Λυκείου Κω», (Α.Μ. 64/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων και κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Διευθέτηση του νοτίου τμήματος του ρέματος «Χάντακας» Δ.Κ. Πυλίου», (Α.Μ.: 6/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων: 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω και Δημοτικού Σχολείου Ζηπαρίου», (Α.Μ.: 49/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ομβρίων παραπλεύρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ (Α.Μ.: 12/2014). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Οριζόντιες κυκλοφοριακές διαγραμμίσεις, (ΑΜ: 19/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδού 7ης Μαρτίου ΔΕ Καρδάμαινας (ΑΜ 71/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αναδιαρρύθμιση πολιτιστικού κέντρου Κεφάλου – αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων», (ΑΜ 59/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας στη θέση Σκέθρια στη ΔΚ Κεφάλου, (ΑΜ 43/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οικοπέδου Καραμπεσίνη στην Αντιμάχεια Κω», (ΑΜ. 52/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων & κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Πλημμύρες σε οδοστρώματα οδού Μεροπίδος (διευθέτηση χειμάρρων στην ΔΚ Καρδάμαινας – κοιτόστρωση στις περιοχές Τσουκαλαριά και Βαληνάκη), (ΑΜ 36/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παλαιού πυρήνα Μαστιχαρίου – πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός οδών στο πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού Μαστιχαρίου, (ΑΜ 36/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκαταστάσεις ζημιών σχολικών κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, κλασικού τύπου με την υφιστάμενη επωνυμία “Blue Lagoon Resort”, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 894 κλινών και των συνοδών έργων εξυπηρέτησής του, που πρόεκυψε από τη λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων ξενοδοχείων “BLUE LAGOON I”, “BLUE LAGOON II”, “BLUE SEA BEACH I” & “BLUE SEA BEACH II”, καθώς και από την πολεοδομική και λειτουργική τακτοποίηση των κατασκευών τους με το ν. 4178/2013, εντός του γηπέδου συνολικού εμβαδού 59.617,00 τ.μ., στην περιοχή «Νέα Αλικαρνασσός» του Δήμου Κω, ΠΕ Κω, ιδιοκτησίας «ΜΟΥΡΑΡΙΟ Α.Ε». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Καθορισμός τιμής μονάδας του ακινήτου με ΚΜ 29Κ γαιών Καρδάμαινας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Έγκριση πρόσθετων επιχορηγήσεων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κω» και «Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κω». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος των Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).

Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Βρεφονηπιακών Σταθμών (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.). (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ζερβός Μανώλης).

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την καταβολή των μισθωμάτων Β’ Εξαμήνου οικον. έτους 2019 των ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος Κω και τη ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Λήψη απόφασης για συμψηφισμό ή επιστροφή ποσού μισθωμάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος κατόπιν αιτήματος κας Αικατερίνης Ζουμπά. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ

ΕΔΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Στο καρά γιαπί που βρίσκεται στο Ζηπάρι, στο οποίο θα στεγαζόταν το Δημαρχείο Δικαίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εισήγησή της στην εκδήλωση ανοιχτού διαλόγου στο Ζηπάρι, η επικεφαλής της Παράταξης «Όραμα & Δράση» και υποψήφια Δήμαρχος, Ιωάννα Ρούφα – Έψιμου.

Αναρωτήθηκε μάλιστα, γιατί κανείς δεν ασχολείται με το συγκεκριμένο κτήριο, η μελέτη του οποίου προέβλεπε ένα σύγχρονο διοικητήριο, δίνοντας η ίδια την απάντηση: «Μήπως γιατί επικαλούνται την αποκέντρωση και ταυτόχρονα την υπονομεύουν;».

Όπως υπογράμμισε η κ. Ρούφα, η τελευταία δημοτική αρχή Δικαίου είχε την απόφαση της επίλυσης του θέματος, χωρίς ωστόσο να την υλοποιήσει ποτέ, ενώ η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, παρά τις εκκλήσεις της δεν πήγε ποτέ το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι που άλλωστε έκανε και η απερχόμενη Δημοτική Αρχή.

Η κ. Ρούφα, πρότεινε να ενταχθεί το συγκεκριμένο κτήριο, στο πράσινο ταμείο ανάπτυξης και να ολοκληρωθεί ως το πρώτο αυτόνομο ενεργειακά δημοτικό κτήριο.

«Μιλάμε», είπε, «για ένα πράσινο 100% κτήριο – διοικητήριο που θα στεγάσει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου και θα αποτελέσει την έδρα των χωρικών αντιδημάρχων στο κέντρο του νησιού και στο πλαίσιο της ισόνομης και ισόρροπης ανάπτυξής. Πρωτοβουλία που θα αμβλύνει την αίσθηση της υπερσυγκέντρωσης των υπηρεσιών στο κέντρο και της απομόνωσης των χωριών».

Γραφείο Τύπου

«Όραμα & Δράση»

Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάχθηκε η διενέργεια χρηματοοικονομικού ελέγχου, με διεθνή ελεγκτικά πρότυπα στην οικονομική χρήση του έτους 2017 στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου και στον Δήμο της Κω.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει συγκροτηθεί ομάδα εξωτερικού ελέγχου αρμοδίως και έχει κινηθεί η διαδικασία.
Οι χρηματοοικονομικοί έλεγχοι κι οι έλεγχοι συμμόρφωσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων, αποτελούν μέρος του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.
Η αρχική εισήγηση κάθε ετήσιου προγράμματος ελέγχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Σχεδιασμού Ελέγχου και εγκρίνεται από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο χρηματοοικονομικός έλεγχος εστιάζει στον προσδιορισμό τού κατά πόσον οι
χρηματοοικονομικές πληροφορίες του φορέα, όπως απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων που θα επιτρέψουν στον ελεγκτή να εκφράσει γνώμη ως προς το εάν αυτές οι οικονομικές πληροφορίες είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα που οφείλονται σε απάτη ή λάθος.
Ο έλεγχος επιδόσεων εστιάζει στο εάν οι δημόσιοι φορείς εκτελούν τους σκοπούς τους σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Η επίδοση εξετάζεται με βάση κατάλληλα κριτήρια, ενώ αναλύονται οι αιτίες απόκλισης από τα κριτήρια αυτά προκειμένου να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα του ελέγχου και να παρασχεθούν εποικοδομητικές συστάσεις.
Τέλος, ο έλεγχος συμμόρφωσης εστιάζει στο εάν το αντικείμενο του ελέγχου είναι σε συμμόρφωση με συγκεκριμένες αρχές που προσδιορίζονται ως κριτήρια. Οι αρχές μπορεί να αφορούν σε νομικές ή κανονιστικές διατάξεις, επαγγελματικά πρότυπα, καθιερωμένους κώδικες, συμβατικούς όρους κ.τ.λ.
Με βάση την αρχή της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης, που ενσωματώθηκε στη μεθοδολογία των ελέγχων του ΕλΣυν με το άρθρο 80 του Ν.4055/12, οι ΦΓΚ θα ελέγχονται τόσο για τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών αλλά και κυρίως για την οικονομικότητα, την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα της εν γένει λειτουργίας τους.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

οι απευθείας αναθέσεις της δημοτικής αρχής στους «κολλητούς»!!!

Η απερχόμενη δημοτική αρχή όπως στο σκάνδαλο της μαρίνας έτσι και στο μέγα ζήτημα των απευθείας αναθέσεων προσπαθεί να θολώσει τα νερά και να κρύψει την ουσία από τους συνδημότες μας.

Η ουσία είναι μία και μοναδική, δεν μπορούν να την κρύψουν. Έχει να κάνει όχι με το πόσες προμήθειες ή έργα δόθηκαν με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης σε διάφορους επαγγελματίες αλλά πόσες απευθείας αναθέσεις δόθηκαν σε «κολλητούς» της δημοτικής αρχής.

Δηλαδή σε συμβούλους, στις οικογένειες συμβούλων και σε πολιτικούς φίλους της δημοτικής αρχής.

Δηλαδή ποιοι και πόσο εξαργύρωσαν την συμμετοχή τους.

Ας δώσει λοιπόν στη δημοσιότητα αυτά ακριβώς τα στοιχεία αν έχει το ηθικό ανάστημα.

Να δούνε οι συμπολίτες μας πως και σε ποιούς μοιράζονται τα χρήματά τους και αυτοί θα κρίνουν.

ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ : “Αποδεικνύεται ότι αυτοί που μας κατηγορούν για αναθέσεις έχουν κάνει περισσότερες αναθέσεις.”

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ευτέρπη Παπαχρήστου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Η ανυπαρξία έργου, επιχειρημάτων αλλά και προγράμματος ωθεί κάποιους στην αθλιότητα. Έτσι τον τελευταίο καιρό, διάφοροι, μιλούν για τις απευθείας αναθέσεις με άθλια υπονοούμενα.

Αναγκάζομαι σήμερα να δώσω στη δημοσιότητα τα συγκριτικά στοιχεία για τις απευθείας αναθέσεις στις θητείες της σημερινής δημοτικής αρχής και της προηγούμενης.

Από αυτά προκύπτουν τα εξής:

1ον) Στα 5 χρόνια της θητείας αυτής της δημοτικής αρχής υπήρξαν 92 αποφάσεις αναθέσεων με κόστος 577.297 ευρώ.

2ον) Στα 3,5 χρόνια της προηγούμενης δημοτικής αρχής υπήρξαν 102 αποφάσεις αναθέσεων με κόστος 708.101 ευρώ.

Αποδεικνύεται ότι αυτοί που μετέρχονται αυτές τις αθλιότητες, έκαναν περισσότερες αναθέσεις.

Και έρχονται σήμερα και παριστάνουν τους τιμητές.

Παραθέτω τα στοιχεία για κάθε χρονιά από το 2011 έως σήμερα για να βγάλουν όλοι οι δημότες τα συμπεράσματά τους.

Εγώ μιλάω πάντα με στοιχεία. Η πραγματικότητα είναι εδώ και είναι ο Οικονομικά Ισχυρός και Αυτοδύναμος Δήμος.

Ο Δήμος Κω που έχει ταμειακά διαθέσιμα 15 εκ. ευρώ, τα πενταπλάσια από αυτά που παραλάβαμε και τα οποία θα πρέπει να τύχουν χρηστής διαχείρισης την επόμενη τετραετία.

Και όλοι αντιλαμβάνονται ποιοι μπορούν να την κάνουν. Αποδεικνύεται από τις επιδόσεις της Δημοτικής Αρχής στον τομέα των οικονομικών του Δήμου.

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot