Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η αναπτυξιακή του εταιρία Δ.ΕΤ.Α.Π. και το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε., σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001) διοργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών και ενημερώνουν για τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 41366/1888/26-07-2018 οι εργοδότες, μέχρι να ολοκληρώσουν την επιμόρφωσή και να λάβουν τη σχετική βεβαίωση δεν θα μπορούν να ασκούν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή τους και ως εκ τούτου οι προσωρινές βεβαιώσεις που έχουν ήδη λάβει παύουν να ισχύουν.
Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι, εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).
Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν, στη Ρόδο, την Κω, την Κάλυμνο και την Κάρπαθο, το διάστημα 10 ως 20 Δεκεμβρίου 2018 και αφορούν επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας-Χαμηλή επικινδυνότητα (εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καταλύματα, καφέ μπαρ, τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. εφόσον απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.
Στην κατεύθυνση αυτή, και καθώς οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι καταθέσουν συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και την προκαταβολή 50€, το αργότερο έως την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Εφόσον οι αιτήσεις υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό καταρτιζομένων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό επιμόρφωσης για να δηλωθούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας στην επιχείρηση τους με την προϋπόθεση της ανελλιπούς παρακολούθησής του σεμιναρίου.
Επίσης, σημειώνεται ότι:
1. Για μη ατομική επιχείρηση (π.χ ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ κτλ) υποβάλλεται το απαραίτητο δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι εργοδότης και νόμιμος εκπρόσωπος π.χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ/ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΟΡΙΑΣ.
2. Το έντυπο της αίτησης ενέχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης και είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες της ΔΕΤΑΠ και του Επιμελητηρίου καθώς και στα γραφεία της ΔΕΤΑΠ και του ΚΕΚ Γεννηματάς.
Η εκπαίδευση για τη Γ’ κατηγορία διαρκεί 10 διδακτικές ώρες (2 ημέρες), με συνολικό κόστος 70€.
Η πληρωμή της προκαταβολής 50 ευρώ για τη δέσμευση θέσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΚ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR7901104610000046147552783 με αιτιολογία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και το ΑΦΜ ενώ για τη Ρόδο μπορεί να γίνει και στα γραφεία του ΚΕΚ ή της ΔΕΤΑΠ με μετρητά.
Πληροφορίες, κατάθεση αιτήσεων & πληρωμή προκαταβολής:
• Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.kek-gennimatas.gr, www.detap.gr και www.ebed.gr και αποστολή σκαναρισμένης αίτησης στο email: info@detap.gr
• ΔΕΤΑΠ, Γρ. Λαμπράκη 8 (κτήριο Επιμελητηρίου Α’ όροφος), Ρόδος, 9:00-15:00 τηλ: 2241044280, 2241044288
ΚΕΚ Γεννηματάς, Πάρκο Ροδίνι (Α’ όροφος), 9:00-15:00 τηλ: 2241070615
Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και η Αναπτυξιακή του εταιρεία Δ.ΕΤ.Α.Π., στο πλαίσιο των δράσεων τους για τη διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τη μαζική εστίαση και τον τουρισμό, προτίθενται να πραγματοποιήσουν, σε συνεργασία με την Ανωτέρα Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ*) εκδήλωση γνωριμίας με τα παραγόμενα τρόφιμα και ποτά του Νομού Δωδεκανήσου.
Στην κατεύθυνση αυτή
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τις επιχειρήσεις που παράγουν ή/και τυποποιούν τρόφιμα και ποτά στα Δωδεκάνησα να συμμετάσχουν παρουσιάζοντας οι ίδιες τα δικά τους προϊόντα στα μελλοντικά στελέχη του κλάδου του τουρισμού.
ΣΚΟΠΟΣ: να γνωρίσουν οι σπουδαστές της ΑΣΤΕΡ και μελλοντικοί επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα.
ΠΟΥ: Αίθουσα εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου «Γ. Καραγιάννης», Ρόδος
ΠΟΤΕ: Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρες 09:00 – 14:00
ΠΩΣ: Κάθε επιχείρηση θα παρουσιάσει για max15’ τα προϊόντα της χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επιλογής της, κατόπιν συνεννόησης με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (πχ power point/video, φυλλάδια, γευσιγνωσία, διάθεση δειγμάτων κα)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2018,
στο e- mail: info@detap.gr
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Επωνυμία επιχείρησης:
Τηλέφωνο:
Email:
Άτομο επικοινωνίας:
Επιθυμώ να συμμετέχω στην Εκδήλωση γνωριμίας με τα παραγόμενα τρόφιμα και ποτά του Νομού Δωδεκανήσου.
Για την επιχείρηση,
…….(υπογραφή & σφραγίδα)……
*Η ΑΣΤΕΡ (Ανωτέρα Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου) ιδρύθηκε το 1956 και από τότε λειτουργεί ως μια αμιγώς ξενοδοχειακή Σχολή, στα πρότυπα της Ξενοδοχειακής Σχολής της Λοζάνης και ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού. Οι απόφοιτοι της Σχολής στελεχώνουν και διευθύνουν τις μεγαλύτερες τουριστικές μονάδες της χώρας μας αλλά και στο εξωτερικό. Η συμβολή των αποφοίτων της ΑΣΤΕΡ είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, όχι μόνο γιατί στελεχώνουν τον τομέα της ξενοδοχείας (hospitality) με άριστα επαγγελματικά καταρτισμένο διευθυντικό προσωπικό, αλλά και γιατί συμβάλλουν στη στελέχωση των λοιπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, όπως τα Ταξιδιωτικά γραφεία, Αεροπορικές και Ναυτιλιακές εταιρείες, τη Τουριστική Εκπαίδευση κλπ.
Μία ακόμα στοχευμένη δράση για την εδραίωση της Αιγαιοπελαγίτικης Κουζίνας και τη διείσδυση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων στη μαζική εστίαση και τον τουρισμό πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την αναπτυξιακή του εταιρεία – Δ.ΕΤ.Α.Π., τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018.
Συμμετέχοντας με περίπτερο στις Ημέρες Καριέρας της ΑΣΤΕΡ (Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου) παρουσίασε την τοπική παραγωγή, κυρίως τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, και γνωστοποίησε σε σπουδαστές, καθηγητές και εκπροσώπους των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων που συμμετείχαν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων του Νομού μας και τα οφέλη από την υιοθέτηση τους στα εδεσματολόγια των επιχειρήσεων τους.
Η ποικιλία των τοπικά παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό και την οργάνωση των επιχειρήσεων που τα παράγουν δίνουν τη δυνατότητα για τη διασύνδεση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της τοπικής οικονομίας με τη μαζική εστίαση και τον τουρισμό.
Ακόμα περισσότερα αποτελέσματα αναμένεται να προκύψουν από τις συναντήσεις που είχαν οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου με υψηλόβαθμα στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στα Δωδεκάνησα αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
FOTO 2.jpg
Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΕΤ.Α.Π., της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
Η συνεδρίαση υπό την Προεδρεία του κ Γιάννη Πάππου, Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και ανέδειξε τη διάθεση των Μελών του Δ.Σ. για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος, Γιάννης Πάππου
Αντιπρόεδρος, Αλακιώτου - Ανθοπούλου Μαριτάνα
Αντιπρόεδρος, Παγωνάκης Σάββας
Αντιπρόεδρος, Διακογεωργίου Κάλλιστος
Γενική Γραμματέας, Παρασκευά Μαρία
Οικονομικός Επόπτης, Ευστρατίου Χρήστος
Μέλος, Μαστροσάββας Θεόδωρος
Μέλος, Τσαγκάρης Νικόλαος
Μέλος, Κουβάς Κωνσταντίνος
Μέλος, Δοντάς Ιωάννης
Μέλος, Θυρής Γεώργιος
Μέλος, Βρακίδης Πασχάλης
Μέλος, Χούλης Σταύρος
Στη συνέχεια, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν από το Διευθυντή της εταιρείας κο Γιώργο Τρουλλάκο για θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και την τρέχουσα δραστηριότητα της εταιρείας.
Νέα προγράμματα κατάρτισης «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με πιστοποίηση ΕΦΕΤ» θα υλοποιήσουν τον Μάρτιο 2018 το Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και η Δ.ΕΤ.Α.Π. , η αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Το σεμινάριο σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθήσουν επιχειρηματίες και υπάλληλοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται, διακινούν, παράγουν ή μεταποιούν τρόφιμα. Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να έχουν καταρτισμένο όλο το προσωπικό τους που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα (συσκευασμένα ή μη) διαφορετικά υπόκεινται σε διοικητικά πρόστιμα κατόπιν ελέγχου.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι για να πάρουν το απαραίτητο πιστοποιητικό κατάρτισης είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στη Ρόδο κατόπιν προγραμματισμού από τον ΕΦΕΤ.
Η εκπαίδευση διαρκεί 10 ώρες, θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες (2 πεντάωρα) κι έχει συνολικό κόστος 90€ (συμπεριλαμβανομένου του παράβολου εξέτασης ΕΦΕΤ που είναι 30 €).
Ημερομηνίες για παρακολούθηση του σεμιναρίου στη Ρόδο είναι:
• Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Μαρτίου, 9:00 – 14:00
• Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Μαρτίου, 16:00-21:00
• Δευτέρα 26 & Τρίτη 27 Μαρτίου, 16:00-21:00
Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτά θα έχουν όσοι καταθέσουν, την αίτηση και την προκαταβολή 60€ έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00.
Σε περίπτωση συμπλήρωσης των τμημάτων θα δημιουργηθούν νέα σε μεταγενέστερες ημερομηνίες.
Πληροφορίες, κατάθεση αιτήσεων & προκαταβολής :
• Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου – ΔΕΤΑΠ, Γρηγορίου Λαμπράκη 8 (κτήριο Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Α’ όροφος), Ρόδος, τηλ: 2241044280, 2241044288 (ώρες: 9:00-3:00)
• ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς, Πάρκο Ροδίνι, τηλ: 2241070615 (ώρες: 9:30-3:30)
Σελίδα 1 από 7

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot