arxiki selida

Σενάριο παράτασης της θητείας των αιρετών της Αυτοδιοίκησης μετά τη συνταγματική ημερομηνία των εθνικών εκλογών του 2019 εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, η κυβέρνηση στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της πρότασης του πορίσματος για την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη να αποσυνδεθούν οι αυτοδιοικητικές από τις ευρωεκλογές, πρόκειται να εισηγηθεί οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου του 2019 να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και η θητεία των αιρετών αντί για τις 31 Αυγούστου να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή, να παραταθεί για τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής αλλά και με όσα είπε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης κατά την παρουσίασή του, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της aftodioikisi.gr, η κυβέρνηση αν και προτείνει η θητεία των αιρετών να γίνει τέσσερα χρόνια συζητά και το να παραμείνει πέντε, ωστόσο θεωρεί μείζον την αποσύνδεση των αυτοδιοικητικών από τις ευρωεκλογές.

Τι λέει το πόρισμα

Σύμφωνα με το σκεπτικό του πορίσματος «σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής περιόδου: H καθιέρωση της πενταετούς αυτοδιοικητικής περιόδου δεν δικαιολογείται ούτε δικαιοπολιτικά ούτε από την εμπειρία εφαρμογής του «Καλλικράτη». Υπενθυμίζεται ότι σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο – όπου υποτίθεται τα διακυβεύματα είναι περισσότερα και πιο σύνθετα – η κοινοβουλευτική περίοδος είναι (στην καλύτερη περίπτωση) τετραετής, επομένως δεν είναι σαφές γιατί μία Δημοτική/ Περιφερειακή Αρχή δεν μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το πρόγραμμά της εντός του ίδιου χρονικού κύκλου, πολλώ δε μάλλον που η αυτοδιοικητική θητεία – σε αντίθεση με την κυβερνητική – είναι εκ του νόμου σταθερή και εκ των προτέρων δεδομένη.

Ειδικότερα δε σε σχέση με τον προϋπολογισμό του πρώτου έτους κάθε αυτοδιοικητικής περιόδου, υπενθυμίζεται ότι – λόγω και των νέων στενών δημοσιονομικών συνθηκών – το προσχέδιο του προϋπολογισμού κάθε Δήμου/ Περιφέρειας καταρτίζεται εντός του φθινοπώρου του προηγούμενου έτους. Επομένως, στην πράξη, παρ’ όλο που θεωρητικά ο προϋπολογισμός κατατίθεται από τη νέα Δημοτική/Περιφερειακή Αρχή, η αναμόρφωση των ήδη σχεδόν δεδομένων μεγεθών του προϋπολογισμού από τις Δημοτικές/Περιφερειακές Αρχές που αναλαμβάνουν την 1η Σεπτεμβρίου είναι σχεδόν αδύνατη ή, πάντως, πολύ περιορισμένη.

Βάσει των ανωτέρω, η μεταβολή που επήλθε με το ν. 3852/2010 σε σχέση με το χρόνο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών και τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής περιόδου δεν θεωρείται σημαντική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σημαντικός αντίλογος και στη διατήρηση της πενταετούς αυτοδιοικητικής περιόδου, εφ’ όσον διασφαλιστεί το μείζον, που είναι η αποσύνδεση των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές».

Σκουρλέτης: Καμία λογική συνάφεια η συσχέτιση τοπικών με ευρωεκλογές

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εσωτερικών κατά την παρουσίαση του πορίσματος, λέγοντας ότι «θα έλεγα ότι η συσχέτιση των περιφερειακών εκλογών και των τοπικών με τις ευρωεκλογές δεν έχει καμία λογική συνάφεια. Δεν υπάρχει κάποιο επιχείρημα γιατί θα πρέπει να είναι την ίδια ημέρα. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε, υπάρχει αυτή η πρόταση που αναφερθήκατε, είμαστε ανοιχτοί στις παρατηρήσεις πάνω σ’ αυτό το θέμα», κατέληξε.

Το πλήρες κείμενο του πορίσματος για το Εκλογικό Σύστημα

Το ζήτημα του εκλογικού συστήματος μονοπώλησε τη δημόσια συζήτηση σε σχέση με την εν εξελίξει μεταρρύθμιση. Αντίθετα, τόσο σε μεθοδολογικό, όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο, το εκλογικό σύστημα που προτείνεται δεν αποτελεί την αφετηρία της μεταρρύθμισης, αλλά επιδιώκει να εντάσσεται ως ένα λειτουργικό και οργανικά αναπόσπαστο μέρος αυτής, στο πλαίσιο μίας συνολικότερης λογικής.

Για την κατάρτιση της παρούσας πρότασης, καταγράφηκε και αξιολογήθηκε, κατ’ αρχήν, η διαχρονική εξέλιξη και η σήμερα υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά τα βασικά όργανα των Ο.Τ.Α. και τον τρόπο ανάδειξης αυτών.

Υφιστάμενη κατάσταση – Αξιολόγηση
Χρόνος διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών – Διάρκεια της αυτοδιοικητικής περιόδου
Μετά τη μεταβολή του ν. 3852/2010, οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές διεξάγονται κάθε πέντε (5) χρόνια, ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές. Οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών.

α. Σε ό,τι αφορά την ταυτόχρονη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών :

Η σύνδεση δύο τελείως διαφορετικών ως προς το επίπεδο και τα διακυβεύματα εκλογικών διαδικασιών, θεωρείται, με βάση και την εμπειρία από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» στις πρόσφατες εκλογές του 2014, λανθασμένη, καθώς υποβαθμίζει τη σημασία και των δύο διαδικασιών και συσκοτίζει τα επίδικα ζητήματα κάθε μίας.

Η εξοικονόμηση δαπανών, που υπήρξε το βασικό επιχείρημα της ταυτόχρονης διεξαγωγής, φαίνεται από την εμπειρία του 2014 ότι δεν υπήρξε υπολογίσιμη, καθώς η διεξαγωγή τριπλών εκλογών, αυξάνει το φόρτο εργασίας των εμπλεκομένων και τις απαιτήσεις από τη διαδικασία και, συνεπώς, καθιστά αδύνατο τον αντίστοιχο περιορισμό των δαπανών. Με άλλα λόγια, η ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών δεν μείωσε τη σχετική δαπάνη στο μισό.

Σε ό,τι δε αφορά την υποτιθέμενη ενίσχυση της συμμετοχής στις ευρωεκλογές, αυτή αφ’ ενός μεν δεν υπήρξε τόσο σημαντική (52,54% το 2009 έναντι 59,33% το 2014), αφ’ ετέρου δε δεν μπορεί να αποδοθεί μονοσήμαντα μόνο στην ταύτισή τους με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αφού μεσολάβησαν και σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε δε περίπτωση, η εκλογική διαδικασία για τις αυτοδιοικητικές αρχές, ενόψει και της εξαιρετικής σημασίας τους, δεν είναι σκόπιμο να φαλκιδεύεται λόγω άλλων πρακτικών, οικονομικών κ.λπ. επιδιώξεων.

Εξάλλου, θα πρέπει να επισημανθεί και η σημαντική αναστάτωση που υπήρξε ενόψει του διαφορετικής σύνθεσης του εκλογικού σώματος σε καθεμία από τις εν λόγω εκλογικές διαδικασίες (αυτοδιοικητικές εκλογές – ευρωεκλογές), κυρίως σε ό,τι αφορά το θεσμό των ετεροδημοτών, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση όλων των συντελεστών της εκλογικής διαδικασίας, την ταλαιπωρία των πολιτών και, κυρίως, τη δημιουργία ανασφάλειας δικαίου ως προς τους δικαιούμενους να ψηφίσουν και, κατά συνέπεια, το κύρος της εκλογικής διαδικασίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι – λόγω της προχειρότητας με την οποία είχε συνταχθεί η σχετική διάταξη στον «Καλλικράτη» – πριν τις εκλογές του 2014 διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σαφές αν με τις ευρωεκλογές έπρεπε να ταυτιστεί ο πρώτος ή ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών, εξ ου και μεσολάβησε, σε συνέχεια και σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης που προηγήθηκε, νομοθετική ρύθμιση για την αποσαφήνιση του θέματος (άρ. 10 παρ. 1 και 2 Ν. 4239/2014).

Ιδίως ενόψει της αλλαγής που μεσολάβησε και στο θεσμικό πλαίσιο των ευρωεκλογών με το ν. 4255/2014, με την αύξηση του αριθμού των υποψηφίων και την καθιέρωση του σταυρού εκλογής

β. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής περιόδου: H καθιέρωση της πενταετούς αυτοδιοικητικής περιόδου δεν δικαιολογείται ούτε δικαιοπολιτικά ούτε από την εμπειρία εφαρμογής του «Καλλικράτη». Υπενθυμίζεται ότι σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο – όπου υποτίθεται τα διακυβεύματα είναι περισσότερα και πιο σύνθετα – η κοινοβουλευτική περίοδος είναι (στην καλύτερη περίπτωση) τετραετής, επομένως δεν είναι σαφές γιατί μία Δημοτική/ Περιφερειακή Αρχή δεν μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το πρόγραμμά της εντός του ίδιου χρονικού κύκλου, πολλώ δε μάλλον που η αυτοδιοικητική θητεία – σε αντίθεση με την κυβερνητική – είναι εκ του νόμου σταθερή και εκ των προτέρων δεδομένη.

Ειδικότερα δε σε σχέση με τον προϋπολογισμό του πρώτου έτους κάθε αυτοδιοικητικής περιόδου, υπενθυμίζεται ότι – λόγω και των νέων στενών δημοσιονομικών συνθηκών – το προσχέδιο του προϋπολογισμού κάθε Δήμου/ Περιφέρειας καταρτίζεται εντός του φθινοπώρου του προηγούμενου έτους. Επομένως, στην πράξη, παρ’ όλο που θεωρητικά ο προϋπολογισμός κατατίθεται από τη νέα Δημοτική/Περιφερειακή Αρχή, η αναμόρφωση των ήδη σχεδόν δεδομένων μεγεθών του προϋπολογισμού από τις Δημοτικές/Περιφερειακές Αρχές που αναλαμβάνουν την 1η Σεπτεμβρίου είναι σχεδόν αδύνατη ή, πάντως, πολύ περιορισμένη.

Βάσει των ανωτέρω, η μεταβολή που επήλθε με το ν. 3852/2010 σε σχέση με το χρόνο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών και τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής περιόδου δεν θεωρείται σημαντική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σημαντικός αντίλογος και στη διατήρηση της πενταετούς αυτοδιοικητικής περιόδου, εφ’ όσον διασφαλιστεί το μείζον, που είναι η αποσύνδεση των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές.

aftodioikisi.gr

Απάντηση στον υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη έδωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλης με αφορμή ανακοίνωση από το γραφείο του υπουργού Εσωτερικών για σχόλιο του κ. Πατούλη.

«Ο κ. Σκουρλέτης ως υπουργός Εσωτερικών σύντομα θα καταλάβει ότι είναι άδικες οι επιθέσεις του απέναντι στους αιρετούς εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και θα υποχρεωθεί να παρουσιάσει το επίσημο κυβερνητικό σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης αναφέρει ο κ. Πατούλης και ζητάει από κ. Σκουρλέτη να απαντήσει αν υιοθετεί τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κογκρέσου προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

«Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει παρά τις όποιες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης να αγωνίζεται για μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Οι κουκούλες κάθε μέρα που περνά, πέφτουν κι αποκαλύπτεται το πραγματικό πρόσωπο» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Απάντηση Σκουρλέτη στην ΚΕΔΕ

Νωρίτερα το γραφείο του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, απαντώντας σε σχόλιο του προέδρου της ΚΕΔΕ ανέφερε πως «ο κ. Πατούλης, για άλλη μια φορά υπερασπίζεται παρωχημένες, παλιομοδίτικες απόψεις. Η αντίληψη, βάσει της οποίας κάποιοι αντιμετωπίζουν τους δημάρχους ως «πασάδες στα Γιάννενα» αφορά τον προπερασμένο αιώνα».

Στην απάντησή του το γραφείο του υπουργού ερωτά τον κ. Πατούλη αν γνωρίζει ότι «η απλή αναλογική, ως μέσο αποτύπωσης της αυθεντικής έκφρασης των λαϊκών συσχετισμών εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες» και διερωτάται: «Αλήθεια, είναι η απλή αναλογική που οδηγεί στην άλωση της Αυτοδιοίκησης κι όχι η παλαιοκομματική τακτική του χρίσματος «εκλεκτών» και το σημερινό παραμορφωτικό εκλογικό σύστημα;»

Σύμφωνα με το υπουργικό γραφείο η «εξήγηση για τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Πατούλης δόθηκε χθες, από τις κοινές δηλώσεις του με τον κ. Βορίδη, υπεύθυνο της ΝΔ για θέματα Αυτοδιοίκησης».

Ανακοίνωση ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ σε σχετική ανακοίνωσή της ανέφερε πως «είναι αναμφισβήτητο ότι στο κόμμα που αποτελεί το βασικό εταίρο της σημερινής κυβέρνησης, ακόμη και τα χρόνια που ήταν στην αντιπολίτευση, ποτέ δεν της ήταν αρεστός ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης.

Θυμόμαστε όλοι με θλίψη πως κάποτε μας χαρακτήρισαν «βλαχοδήμαρχους». Ελπίζαμε ότι η ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών θα είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι να ωριμάσουν πολιτικά και να αντιληφθούν ότι ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός κι αξίζει σεβασμού από τους εκπροσώπους της Κεντρικής κυβέρνησης».

«Δεν θα του δώσουμε επιπλέον «λογαριασμό» για τις επαφές που θα κάνουμε με όλα τα κόμματα, προκειμένου να τα ενημερώσουμε για τις θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. στο ζήτημα της αλλαγής του Καλλικράτη.

Τέλος, όσον αφορά το σεβασμό στο Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, ο κ. Σκουρλέτης είναι ο τελευταίος που μπορεί να μας κάνει μαθήματα δημοκρατικής συμπεριφοράς. Στην «οικογένεια» της Αυτοδιοίκησης δεν κυκλοφορούν ούτε «μπαχαλάκηδες», ούτε «κουκουλοφόροι», ανέφερε η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Ημερησία

Την καθιέρωση της απλής αναλογικής, όπως ανέφεραν και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου οι κύριοι Σκουρλέτης και Πουλάκης, με προτάσεις για την “κυβερνησιμότητα” των ΟΤΑ, τη μείωση της θητείας από πέντε σε τέσσερα χρόνια με αποσύνδεση του χρόνου εκλογής από της ευρωεκλογες,

την εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη με 50%+1 αλλά και την επέκταση της ψήφου των αλλοδαπών και στις περιφερειακές εκλογές, προτείνει μεταξύ άλλων για το νέο εκλογικό σύστημα των Αυτοδιοικητικών εκλογών προτείνει το ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Συνολικά, η αλλαγή του εκλογικού συστήματος στην Αυτοδιοίκηση, ώστε να ενισχυθούν τα δημοκρατικά και πλουραλιστικά χαρακτηριστικά του, αφ’ ενός αποτελεί ώριμο βήμα, ενόψει και των εξελίξεων που υπήρξαν κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια και στο κεντρικό πολιτικό σύστημα (διαδοχική ανάδειξη κυβερνήσεων συνεργασίας από το 2011 και εξής, ψήφιση του ν. 4406/2016), αφ’ ετέρου αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των πολιτών και λειτουργώντας σε μεγάλο βαθμό διαπαιδαγωγητικά για την καλλιέργεια κουλτούρας συμμετοχής, διαλόγου κα συναινέσεων στην ελληνική κοινωνία με αφετηρία το εγγύτερο προς τους πολίτες επίπεδο.

-Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές προτείνεται να αποσυνδεθούν από τις ευρωεκλογές. Προτείνεται να διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) – ή κάθε πέντε (5), αν επιλεγεί αυτή η λύση – χρόνια στο τέλος Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου, όπως στο προηγούμενο καθεστώς (προ «Καλλικράτη»), και οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές θα αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου του επόμενου της διεξαγωγής των εκλογών έτους.

-Προτείνεται η κατανομή του συνόλου των εδρών του Δημοτικού/ Περιφερειακού Συμβουλίου από τον πρώτο γύρο με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των συνδυασμών, με βάση την «κλασική» μέθοδο της αναλογικής των υπολοίπων, όπως συμβαίνει σήμερα για τον 1ο γύρο.

-Προτείνεται η διατήρηση του θεσμού του Δημάρχου/ Περιφερειάρχη, ως επικεφαλής συνδυασμού.

-Ειδικότερα, σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 50%+1 των ψήφων κατά τον 1ο γύρο (οπότε ο επικεφαλής του αναδεικνύεται, αντίστοιχα, Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης), θα πραγματοποιείται επαναληπτική εκλογή σε 2ο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, οπότε Δήμαρχος/Περιφερειάρχης θα είναι ο επικεφαλής του πλειοψηφήσαντος στο γύρο αυτό συνδυασμού, χωρίς ωστόσο αυτό να επιδρά στην κατανομή των εδρών που έχει ολοκληρωθεί από τον 1ο γύρο.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

-Το δικαίωμα εκλέγειν προτείνεται να δοθεί στους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και στις περιφερειακές εκλογές.

-Το όριο εκλογικής ενηλικότητας προτείνεται να μειωθεί στα 17 έτη και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε εναρμόνιση προς τη ρύθμιση που υιοθετήθηκε πρόσφατα και για τις εθνικές εκλογές, με το ν. 4406/2016.

-Αντίστοιχα προς ό,τι προαναφέρθηκε για το δικαίωμα του εκλέγειν, προτείνεται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε. θα επεκταθεί και στο αξίωμα του περιφερειακού συμβούλου.

-Προτείνεται η διατήρηση του ηλικιακού ορίου κτήσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι ως έχει, ήτοι στα 18 έτη για τους Δημοτικούς/Περιφερειακούς Συμβούλους και στα 21 έτη για τον Δήμαρχο/Περιφερειάρχη.

-Προτείνεται η πλήρης κατάργηση της εσωτερικής διαίρεσης των Δήμων σε εκλογικές περιφέρειες και ενιαία εκλογή των δημοτικών συμβούλων σε όλη την έκταση του Δήμου.

-Προτείνεται η διατήρηση της ισχύουσας ρύθμισης για την εκλογή των περιφερειακών συμβούλων ανά νομό.

Δημοτικές εκλογές :

Για τις δημοτικές εκλογές προτείνεται :

 Κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου για όλο το Δήμο για κάθε συνδυασμό, χωρίς προϋποθέσεις υποψηφίων κ.λπ. ανά Δημοτική Ενότητα

(βλ. παραπάνω σχετικά με την κατάργηση των εκλογικών περιφερειών).

 Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ίσου με τον αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και μέγιστου αριθμού ίσου με τον αριθμό των εδρών +10%.

 Αποσύνδεση των συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές για το (κεντρικό) Δημοτικό Συμβούλιο από τους συνδυασμούς που καταρτίζονται σε κάθε Δημοτική Ενότητα για το οικείο Συμβούλιο (βλ. παρακάτω σχετικά με την εκλογή των οργάνων ενδοδημοτικής αποκέντρωσης).

 Αυτόνομη κατάρτιση συνδυασμών για κάθε Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας.

Περιφερειακές εκλογές :

Αντίστοιχα, για τις περιφερειακές εκλογές, προτείνεται :

 Κατάργηση του θεσμού των άμεσα εκλεγόμενων χωρικών Αντιπεριφερειαρχών (βλ. παραπάνω)

 Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων ίσου με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και μέγιστου αριθμού ίσου με τον αριθμό των εδρών +10%.

Εκλογή οργάνων ενδοδημοτικής αποκέντρωσης

Προτείνεται :

 Η αποσύνδεση της εκλογής των οργάνων της Δημοτικής Ενότητας από την εκλογή του δημοτικού συμβουλίου, τόσο ως προς την κατάρτιση των συνδυασμών (δηλ. ένας συνδυασμός να μπορεί να κατέλθει έγκυρα μόνο στο «κεντρικό» Δημοτικό Συμβούλιο ή μόνο σε μία Δ.Ε.), όσο και ως προς την ανάδειξη των επιτυχόντων (δηλ. δεν θα υπάρχει εξάρτηση των τοπικά επιτυχόντων από τον κεντρικά επιτυχόντα συνδυασμό)

 Η καθιέρωση μόνο συλλογικών οργάνων και κατανομή των εδρών τους με απλή αναλογική μεταξύ των συνδυασμών, με βάση τα αποτελέσματα κάθε Δημοτικής Ενότητας

 Η έμμεση εκλογή του Προέδρου του συλλογικού οργάνου.

Το ζήτημα της “κυβερνησιμότητας” των Ο.Τ.Α.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της λεγόμενης κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ, επισημαίνονται τα εξής:

Είναι δεδομένο, όπως προαναφέρθηκε άλλωστε, ότι ο κίνδυνος ενός θεσμικού αδιεξόδου δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί τελείως και δεν έχει αποφευχθεί ούτε υπό το σημερινό ακραία πλειοψηφικό σύστημα. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η απλή αναλογική, όπως και κάθε εκλογικό σύστημα, δεν λειτουργεί σε πολιτικό κενό. Αντίθετα, το εκλογικό σύστημα επιδρά μεσοπρόθεσμα και στη συμπεριφορά του πολιτικού προσωπικού και ενισχύει την κουλτούρα συναινέσεων και δημιουργικής αντιπολίτευσης, όπως άλλωστε αποδεικνύει και η εμπειρία των κυβερνήσεων συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο – κάτι που στη χώρα μας θεωρούνταν ανέφικτο μέχρι πριν λίγα χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νομοθέτης οφείλει, όπου μπορεί, να διαμορφώσει και κάποιες θεσμικές ασφαλιστικές δικλείδες που θα προλαμβάνουν ή θα θεραπεύουν τυχόν αδιέξοδα όταν η πολιτική αποτυγχάνει, προτείνονται – είτε αθροιστικά είτε διαζευκτικά – κάποιες ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο, είτε προλαμβάνοντας το αδιέξοδο, με τη δημιουργία διαδικασιών που θα διευκολύνουν την επίτευξη της συναίνεσης ή με τη δημιουργία θεσμικών αντιβάρων, είτε θεραπεύοντάς το, με την εισαγωγή δικλείδων ασφαλείας που θα «εκτονώνουν» την πίεση προς το Δημοτικό/Περιφερειακό Συμβούλιο.

Τέτοιες ρυθμίσεις, η απαρίθμηση των οποίων, φυσικά, δεν είναι εξαντλητική, θα μπορούσαν να είναι οι εξής:

(α) Η διαμόρφωση θεσμών και διαδικασιών «προδιαβούλευσης» πριν την εισαγωγή και ψήφιση σημαντικών θεμάτων στο Δημοτικό/Περιφερειακό Συμβούλιο, οι οποίοι θα λειτουργούν και «παιδευτικά» ως προς τη διαμόρφωση συναινέσεων

(β) Η θέσπιση της «εποικοδομητικής άρνησης ψήφου», προκειμένου μία παράταξη που επιθυμεί να μετέχει στη συζήτηση ενός θέματος να μπορεί – αρνούμενη ψήφο – να επιτρέπει στη Δημοτική/Περιφερειακή Αρχή να διαμορφώσει πλασματική πλειοψηφία

(γ) Η ενίσχυση του θεσμού του τοπικού δημοψηφίσματος ως τελικού καταφυγίου (ultimum refugium) για τη λήψη αποφάσεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου/της Περιφέρειας, εφόσον δεν είναι δυνατή η επίτευξη συναίνεσης εντός του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου, βάσει ορισμένης διαδικασίας και χρονοδιαγράμματος.

(δ) Η ενίσχυση των διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με τις συνεδριάσεις των οργάνων των Ο.Τ.Α., ώστε να έχουν πραγματική ενημέρωση οι πολίτες και να ασκείται στους αιρετούς πίεση και από την κοινή γνώμη.

aftodioikisi.gr

Εξετάζεται όλο το πλέγμα των γραμμών – Ενισχύεται ο ρόλος των δήμων

Παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο των άγονων γραμμών, αλλά και ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση ακτοπλοϊκών συγκοινωνιακών αναγκών προβλέπουν οι πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών και Ναυτιλίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο και των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, επανεξετάζονται από τα συναρμόδια υπουργεία η αποτελεσματικότητα και η συμπληρωματικότητα των επιχορηγήσεων και άλλων παροχών από πλευράς Δημοσίου σε όλα τα μέσα επιβατικών μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας παράγοντες του υπουργείου Ναυτιλίας αναφέρουν στη «Ν» ότι θα εξεταστεί και όλο το πλέγμα των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές) σε συνάρτηση και με το αντίστοιχο των αεροπορικών συνδέσεων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα των μέσων.

Οι ίδιοι παράγοντες διευκρινίζουν ότι οι διαγωνισμοί για τις άγονες γραμμές θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας. Επίσης προσθέτουν ότι πρόκειται για ένα έργο που αφορά τα επόμενα χρόνια και πάντως όχι τους διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη για τις άγονες γραμμές ή όσους προκηρυχτούν για το 2017.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτής της κυβερνητικής πολιτικής από το υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ανατέθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) για την εκτέλεση του έργου: «Αποτίμηση κρατικών επιχορηγήσεων και πολιτικών παροχής δημόσιων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με όλα τα μέσα. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων περιόδου 2013-2016 και υποστήριξη προγραμματισμού για τα έτη 2016-2020», με ορίζοντα υλοποίησης τους πέντε μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το εν λόγω έργο αποτελεί υποχρέωση και δέσμευση της χώρας μας προς τους θεσμούς ως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016.

Παράλληλα, το υπουργείο Ναυτιλίας επαναφέρει στον σχεδιασμό του την «ανάθεση» ενεργότερου ρόλου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην επίλυση των όποιων προβλημάτων παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», εντός του Οκτωβρίου το υπουργείο Ναυτιλίας θα δημοσιοποιήσει σχέδιο νόμου μέρος του οποίου είχε ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με προηγούμενα νομοσχέδια, που όμως τελικώς δεν βρήκαν τον δρόμο προς τη Βουλή, καθώς ορισμένες διατάξεις εξ αυτών ενσωματώθηκαν είτε σε άλλα σχέδια νόμου που αφορούσαν τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας είτε στο σχέδιο νόμου που ενέκρινε τη νέα σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ.

Το υπουργείο Ναυτιλίας σχεδιάζει τώρα να καταθέσει εκ νέου ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα περιλαμβάνει διάταξη που προβλέπει ότι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται -μετά τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), με την οποία κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προσδιορίζονται το ύψος του μισθώματος και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πλοίου- να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με δήμους με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών. Στις προγραμματικές αυτές συμβάσεις επιτρέπεται η συμμετοχή και ιδιωτικών ακτοπλοϊκών εταιρειών σε συνεργασία με τους δήμους.

Επιφυλακτικός ο ΣΕΕΝ

Ωστόσο, για το εν λόγω θέμα ήδη από τον προηγούμενο Μάιο ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις σχετικά με τη νομιμότητα της πρότασης για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας με το Δημόσιο, ΟΤΑ ή και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Από τότε ο ΣΕΕΝ καλούσε το υπουργείο να αποσύρει τη διάταξη και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο για τους λόγους και τα κίνητρα που οδήγησαν στην εν λόγω πρόταση προκειμένου να γίνουν κατανοητές τυχόν αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος ανάθεσης γραμμών δημόσιας υπηρεσίας με διαγωνιστικές διαδικασίες και να προταθούν λύσεις εκατέρωθεν.

Ναυτεμπορική

Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι έτοιμη να καταθέσει συγκροτημένες και οραματικές προτάσεις στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Θεσμικού Πλαισίου της Τ.Α., τόνισε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, στην σημερινή συνεδρίαση της ΕΝΠΕ

Γ. Χατζημάρκος: «Σήμερα πρέπει να χτιστεί η αποκεντρωμένη Ελλάδα, όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα εγγυάται το αύριο όλης της περιφέρειας και ιδιαίτερα των βαριά κακοποιημένων νησιών της»

«Σήμερα πρέπει να χτιστεί η αποκεντρωμένη Ελλάδα, στην οποία η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενηλικιωμένη, υπεύθυνη και Συνταγματικά κατοχυρωμένη, θα αποκτήσει περιεχόμενο που θα εγγυάται το αύριο όλης της περιφέρειας και ιδιαίτερα των βαριά κακοποιημένων νησιών της».

Αυτό τόνισε μεταξύ των άλλων ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, στην διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), κύριο θέμα της οποίας ήταν η επικείμενη Επαναθεσμοποίηση του Κράτους και η Αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την προπαρασκευή της οποίας ήδη εργάζεται 25μελής Επιτροπή εμπειρογνωμόνων στο ΥΠΕΣΔΑ και έως το Νοέμβριο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εργασία της.

Η ΕΝΠΕ αποφάσισε σήμερα να διαμορφώσει ένα κοινό πλαίσιο πρότασης, που θα στηρίξουν και οι 13 Περιφέρειες και το οποίο θα είναι οραματικό ως προς την συνολική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε στην τοποθέτησή του ότι η Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να αφήσει να χαθεί η ευκαιρία που της δίνεται, να έχει ουσιαστικό ρόλο και λόγο στην όλη διαδικασία, μέσα από προτάσεις που θα αποτυπώνουν το όραμα για την σύγχρονη Αυτοδιοίκηση του μέλλοντος, απαλλαγμένης από την διαχειριστική ή πελατειακή νοοτροπία του παρελθόντος.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου δήλωσε:

«Η Αυτοδιοίκηση οφείλει σήμερα, που η Κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, να θέσει τις προτάσεις της συγκροτημένα και κυρίως οραματικά.
Με κύριο στόχο την αποτροπή μίας ακόμα πρόχειρης, διαχειριστικής ή πελατειακής μεταρρύθμισης και με γνώμονα την μετατροπή και της Ελλάδας σε σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα. Σε τρείς άξονες και μόνον: το Αποκεντρωμένο Κράτος, την Διοικητική και την Οικονομική Αυτοτέλεια.
Χωρίς σύγχρονο Ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, χωρίς απογαλακτισμό της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών από το κεντρικό κράτος και χωρίς ουσιαστική, δημοκρατικά οργανωμένη αποκέντρωση, η Ελλάδα θα συνεχίσει να ανακυκλώνει την παθογένεια και τη μιζέρια της.
Σήμερα πρέπει να χτιστεί η αποκεντρωμένη Ελλάδα, στην οποία η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενηλικιωμένη, υπεύθυνη και Συνταγματικά κατοχυρωμένη, θα αποκτήσει περιεχόμενο που θα εγγυάται το αύριο όλης της περιφέρειας και ιδιαίτερα των βαριά κακοποιημένων νησιών της.
Χρόνος άλλος δεν υπάρχει».

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot