arxiki selida

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για την τριετία 2015-2017.
Για ακόμη μια φορά, πρωταθλητές στη διαφθορά στο Δημόσιο αναδεικνύονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Επιχειρήσεις τους, ενώ όσον αφορά στον έλεγχο των πόθεν έσχες προέκυψε ότι 65 υπάλληλοι, «ξέχασαν» να δηλώσουν εισοδήματα 13 εκατομμυρίων ευρώ.
Το έργο που έχει κάνει το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης την περασμένη τριετία σχετικά με τους ελέγχους στη Δημόσια Διοίκηση παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΕΔΔ
Σε 161 από τις 324 εκθέσεις (εκτός από αυτές που αφορούν σε ελέγχους περιουσιακής κατάστασης) που ολοκληρώθηκαν το 2017 διατυπώθηκαν συνολικά 521 προτάσεις. Σε αυτές δεν υπολογίζονται οι προτάσεις που αφορούσαν σε αναζήτηση πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών. Προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό προτάσεων αφορά στην τήρηση και στην ποιότητα των διοικητικών διαδικασιών (47,41%) ενώ το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό αφορά στη νομιμότητα δράσης των υπηρεσιών που ελέγχθηκαν (26,30%).
Από τα παραπάνω αναδεικνύεται το πρόβλημα της μη τήρησης της νομιμότητας όπως επίσης και το γεγονός ότι οι διοικητικές διαδικασίες, συνηγορούντος συχνά ενός πολύπλοκου ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ατελούς θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου (23,42%), είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες με δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα και την αποδοτικότητα των παραγόμενων υπηρεσιών.
Από το σύνολο των προτάσεων που αφορούν στη νομιμότητα, περίπου το 45% αυτών αφορούν στην αποκατάσταση της νομιμότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και στις επιχειρήσεις τους. Σημειώνεται πάντως ότι το 54% των ελέγχων που διενεργήθηκαν αφορούσε σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και Επιχειρήσεις.
Από τις εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου σε ποσοστό (33,64%) από αυτές, αναζητήθηκαν ευθύνες υπαλλήλων/οργάνων της Διοίκησης για πειθαρχικά παραπτώματα ή/και ανέκυψαν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες οπότε οι σχετικές εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των σχετικών πράξεων και παραλείψεων.
O Ειδικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Κασσαβέτης αναφέρθηκε στο έργο των επιθεωρητών, καθώς και στο γεγονός ότι οι επιθεωρητές πολλές φορές καλούνται από τη Δικαιοσύνη να χειριστούν μεγάλες υποθέσεις που απαιτούν χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθούν. «Η αποτελεσματική αντιμετώπιση, των φαινομένων παθογένειας της Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία πλήττουν την λειτουργική της χρησιμότητα, αποτελούν προϋπόθεση για ποιοτικές κρατικές λειτουργίες και ως εκ τούτου άμεση προτεραιότητα.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, με την ψήφιση σημαντικών νομοθετημάτων, στο πλαίσιο συγκεκριμένης πολιτικής για τη διοικητική μεταρρύθμιση», τόνισε.
Στο σημείο αυτό, επεσήμανε τη σημασία και τον ρόλο του ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. Ο έλεγχος είναι αναγκαίος και χρήσιμος, προκειμένου να διασφαλισθεί η εντός της καθορισμένης πορείας, νόμιμη εκτύλιξη της διοικητικής δράσης. Σκοπός όλων των μορφών ελέγχου είναι αν η δράση της Δημόσιας Διοίκησης, οδηγεί στην υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών, βάσει των ισχυόντων νομικών κανόνων. Σκοπός η διαρκής αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας, μέσω διαρκών μεταρρυθμιστικών πολιτικών.
Χαρίτσης: Ο αγώνας κατά της διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση είναι διαρκής και επίμονος
«Η μάχη κατά της κακοδιαχείρισης, της αδιαφάνειας, της σπατάλης ανθρώπινων και υλικών πόρων και πρωτίστως ο αγώνας κατά της διαφθοράς και της αθέμιτης συναλλαγής στη δημόσια διοίκηση είναι ένας αγώνας διαρκής, επίμονος», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην εκδήλωση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, με θέμα «Η Δημόσια Διοίκηση μέσα από το Ελεγκτικό Έργο του ΣΕΕΔΔ - Διαπιστώσεις, Προτάσεις, Προοπτικές».
Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι η ανοχή ή η ελλειμματική αντιμετώπιση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης ευνοούσαν σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες αναπαραγωγής ενός συστήματος που ήταν «πελατειακό, αδιαφανές, συναλλασσόμενο με διάφορα κέντρα και παράκεντρα εξουσίας».
Η πάταξη όμως των φαινομένων αυτών, πρόσθεσε ο υπουργός, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας του διοικητικού έργου, «είναι προϋποθέσεις ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και αφορούν τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη, που έχει την αξίωση από το δημόσιο τομέα να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αποστολή του».
Τόνισε, ακόμα ότι το υπουργείο δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην τήρηση της νομιμότητας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γι αυτό, με τον «Κλεισθένη Ι» συστάθηκαν επτά Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, με επικεφαλής πτυχιούχους αυξημένων προσόντων, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν επαφή με κάποιο κλάδο του δικαίου και οι οποίοι περιβάλλονται από νομικούς αυξημένων προσόντων.
Δεν παρέλειψε να εξάρει το έργο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που έχει καταξιωθεί, όπως υπογράμμισε, στη συνείδηση των πολιτών, αλλά και των κρατικών λειτουργών, «που συμμερίζονται, μαζί με την κυβέρνηση, την αγωνία για διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση».
Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε την ψήφιση και εφαρμογή του νόμου για το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, με τον οποίο, όπως είπε, σπάνε νοοτροπίες και μηχανισμοί δεκαετιών και εξασφαλίζεται η αποκομματικοποίηση του κρατικού μηχανισμού, ενώ αναφέρθηκε και στη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», με το οποίο γίνεται εξοικονόμηση πόρων και χρόνου, που μπορούν όπως τόνισε, να αξιοποιηθούν πολύ πιο δημιουργικά.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι όπως προέκυψε από έλεγχο, το δημόσιο ζημιώθηκε μισό εκατομμύριο ευρώ ζημιώθηκε το δημόσιο από τη μη είσπραξη Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από Δήμο της Αττικής. Συγκεκριμένα, ο Δήμος προέβη στην αναδρομική βεβαίωση Τ.Α.Π. μόλις το έτος 2013, συνολικού ποσού 443.329,48 ευρώ για τα έτη 2008-9ος/2011, ωστόσο, από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας για το ίδιο χρονικό διάστημα, το συνολικό ποσό που θα έπρεπε να είχε βεβαιωθεί ανέρχεται στο ποσό των 682.843,00 ευρώ, δηλαδή δεν βεβαιώθηκε το ποσό των 239.513,52 ευρώ.
«Με την εφαρμογή της απλής αναλογικής δίνουμε χώρο στη διαφάνεια, τη συλλογικότητα και τη συμμετοχή. Όλα αυτά θα συμβάλουν στη αναγέννηση της Αυτοδιοίκησης και σε καμία περίπτωση στη διάλυσή της» υπογραμμίζει ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών».
Ως προς την κριτική που ασκεί η ΝΔ στην απλή αναλογική, σημειώνει ότι η ΝΔ «δεν έχει να επιδείξει την παραμικρή μεταρρυθμιστική πρόταση στην ιστορία της για τον χώρο της Αυτοδιοίκησης» και προσθέτει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιδιώκει τη διατήρηση της σημερινής κατάστασης και ενδιαφέρεται κυρίως «για την αναπαραγωγή ενός πεπαλαιωμένου αυτοδιοικητικού συστήματος ως μέρους του γενικότερου πολιτικού συστήματος».
Χαρακτήρισε «ώριμο και εξυγιαντικό μέτρο» την κατάτμηση της Β΄ Αθηνών και του πρώην υπολοίπου Αττικής, ενώ, καταθέτοντας τη διαπίστωσή του περί σχεδόν ομόφωνης συναίνεσης επί του ζητήματος αυτού, προσέθεσε [ως «θα φανεί στη Βουλή αν το εννοούν ή παραμένουν όμηροι των βαρόνων».
Ο κ. Σκουρλέτης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ταυτόχρονης διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών με τις εθνικές, τονίζοντας, ωστόσο, ότι αν συμβεί αυτό θα είναι συγκυριακό και όχι συνέπεια συγκεκριμένης νομοθέτησης καθώς, θέση της κυβέρνησης είναι ότι «πρέπει να αποφεύγεται όσο είναι δυνατό η πρόκληση σύγχυσης στους εκλογείς, ως προς το διακύβευμα κάθε εκλογικής αναμέτρησης».
Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση «είναι υπό προθεσμία» μετά τις δηλώσεις του Π. Καμμένου αναφορικά με το τι θα πράξουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αν έλθει στην Βουλή προς κύρωση η Συμφωνία των Πρεσπών, απάντησε ότι «η κυβέρνηση έχει πολλά όπλα στην φαρέτρα της έτσι ώστε αν ο μη γένοιτο φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση του Προγράμματος που λήγει στις 21 Αυγούστου.
Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, η ολοκλήρωση του Προγράμματος σε συνδυασμό με την πορεία της οικονομίας δημιουργούν αντικειμενικά νέες δυνατότητες, στη βάση των οποίων, και χωρίς η κυβέρνηση να αθετεί την υποχρέωσή της ως προς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, οφείλει να επανασχεδιάσει το μίγμα της εφαρμοζόμενης πολιτικής «άρα και το θέμα των συντάξεων αλλά και το θέμα του αφορολόγητου πρέπει να το ξαναδούμε».
Τέλος, ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι στη μεταμνημονιακή εποχή η αναζήτηση των όποιων πολιτικών συνεργασιών «πρέπει να βασίζεται σε στέρεες προγραμματικές συγκλίσεις».
Πηγή: Το ΒΗΜΑ
Η πρωτοβουλία του Δημάρχου Κω Γιώργου Κυρίτση και των άλλων 6 Δημάρχων του Βορείου Συγκροτήματος της Δωδεκανήσου να αναδείξουν την έννοια της νησιωτικότητας στην αυτοδιοίκηση, ήταν πολύ σημαντική.

Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, δεν έχει καμία πρόβλεψη για τους νησιωτικούς δήμους.
Ο Δήμαρχος Κω και οι άλλοι 6 Δήμαρχοι κατέθεσαν προτάσεις που συνιστούν πραγματικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις αλλά και ενισχύουν τους νησιωτικούς δήμους.
-Θεσμοθέτηση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των νησιωτικών δήμων, που έχουν υψηλότερο λειτουργικό κόστος, σε σύγκριση με αστικούς δήμους για να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες.
-Καθιέρωση του κριτηρίου της νησιωτικότητας για την κατανομή των ΚΑΠ, κάτι που οδηγεί στην αύξησή τους, αφού το κριτήριο της νησιωτικότητας θα έχει υψηλό συντελεστή.
-Απευθείας εκχώρηση του 10% των πόρων του Πράσινου Ταμείου στους δήμους για έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Σήμερα κανείς δεν γνωρίζει που πηγαίνουν οι πόροι αυτοί.
-Παραχώρηση ποσοστού από τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων. Από τους αρχαιολογικούς χώρους της Κω, το Κράτος εισπράττει πάνω από 1 εκ.ευρώ το χρόνο και δεν επιστρέφει τίποτα πίσω στο νησί.
-Εκχώρηση στους Δήμους της αποκλειστικής αρμοδιότητας παραχώρησης και χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Όλοι βλέπουμε τη σύγχυση και τα προβλήματα που δημιουργούνται με την εμπλοκή του Κράτους.
-Δυνατότητα συμμετοχής του Δήμου σε μεικτά σχήματα με ιδιώτες και φορείς για την τουριστική προβολή. Σήμερα, το πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει, είναι σαν να τίθενται εμπόδια στους νησιωτικούς δήμους να χρηματοδοτήσουν δράσεις τουριστικής προβολής.
- Όλες οι δομές πρόνοιας, τα επιδόματα, οι δομές του ΟΑΕΔ, και τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης να περάσουν στην αρμοδιότητα των Δήμων, μαζί με τους αντίστοιχους πόρους. Η κεντρική εξουσία όμως δεν το θέλει αυτό γιατί θέλει να παίζει μικροπολιτικά παιχνίδια.
- Αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των Λιμενικών Ταμείων για να έχουν τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και να λειτουργούν με ευελιξία και με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Αν η κυβέρνηση έκανε αποδεκτές τις προτάσεις αυτές των Δημάρχων είναι φανερό ότι θα μιλούσαμε για μια άλλη πραγματικότητα στους νησιωτικούς δήμους, θα άλλαζαν πολλά πράγματα.
Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι δεν θέλουν ουσιαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, δεν θέλουν ισχυρούς νησιωτικούς δήμους. Για αυτούς το ενδιαφέρον τους είναι ένα: το πως θα διαλύσουν τους Δήμους και θα τους οδηγήσουν σε ακυβερνησία.
Έχει αποδειχθεί όμως ιστορικά ότι αυτοί που φτιάχνουν εκλογικούς νόμους στα μέτρα τους, πέφτουν οι ίδιοι θύματα αυτών των μεθοδεύσεων.
Αντώνης Κρητικός
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ : “Κοινή πρωτοβουλία για 12 μεγάλες αλλαγές στην αυτοδιοίκηση από το Δήμαρχο Κω κ. Γιώργο Κυρίτση και 6 Δημάρχους του βορείου συγκροτήματος της Δωδεκανήσου.”
Ο Δήμαρχος Κω κ. Γιώργος Κυρίτσης μαζί με τους Δημάρχους Λέρου, Πάτμου, Λειψών, Αστυπάλαιας, Νισύρου, Αγαθονησίου προτείνουν 12 μεγάλες αλλαγές και πραγματικές μεταρρυθμίσεις στην αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι στέκονται μακριά από πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες.
Με κοινή τους πρωτοβουλία, που απευθύνεται στην κυβέρνηση, τα κόμματα, την ΚΕΔΕ, τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης αλλά κυρίως τους πολίτες των νησιών του βορείου συγκροτήματος της Δωδεκανήσου, οι Δήμαρχοι προτείνουν :
1ον) Μητροπολιτική Διοίκηση στην κατεύθυνση της διανησιωτικής συνεργασίας των Δήμων του Βορείου Συγκροτήματος. Οι μητροπολιτικές λειτουργίες σε διανησιωτικό επίπεδο αφορούν στην υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των μικρότερων δήμων, στον χωροταξικό σχεδιασμό και έλεγχο, στην πολιτική προστασία.
2ον) Κατάργηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μεταφορά των πόρων, των υποδομών και του προσωπικού της στους Δήμους. Είναι ένα μεγάλο βήμα για να σταματήσει η αυτοδιοίκηση να αποτελεί ετεροδιοίκηση και να περιοριστεί η γραφειοκρατία και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων.
3ον) Οι Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία) να περιέλθουν στους Δήμους μαζί με τους αντίστοιχους πόρους. ‘Ένταξη των Δημοτικών Ιατρείων στις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας και στο ασφαλιστικό σύστημα.
4ον) Δημιουργία αυτοτελούς υπηρεσίας ΟΤΑ που θα αναλάβει τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Δήμων και των νομικών προσώπων τους αλλά θα έχει και τη δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου. Ευελιξία-Διαφάνεια-Αποτελεσματικότητα και απλοποιημένο πλαίσιο ελέγχου.
5ον) Νέο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ με ενίσχυση του κριτηρίου της νησιωτικότητας για την κατανομή τους και θεσμοθέτηση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των μικρών νησιωτικών δήμων.
6ον) Άμεση, θεσμοθετημένη και δεσμευτική απόδοση στους Δήμους του 10% των εσόδων του Πράσινου Ταμείου. Οι πόροι αυτοί θα διατίθενται δεσμευτικά για περιβαλλοντικά έργα.
7ον) Θεσμοθέτηση ποσοστού 10% από τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων στους Δήμους. Οι πόροι αυτοί θα διατίθενται, δεσμευτικά, σε δράσεις για τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Πρέπει επίσης να δοθεί η δυνατότητα στους μικρούς νησιωτικούς δήμους να καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης των τοπικών αθλητικών σωματείων.
8ον) Όλες οι δομές πρόνοιας, τα επιδόματα, οι δομές του ΟΑΕΔ, και τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης να περάσουν στην αρμοδιότητα των Δήμων, μαζί με τους αντίστοιχους πόρους.
9ον) Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των Λιμενικών Ταμείων για να έχουν τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και να λειτουργούν με ευελιξία και δυνατότητα διάθεσης μέρους των εσόδων τους για δράσεις τουριστικής προβολής.
10ον) Εκχώρηση στους Δήμους της αποκλειστικής αρμοδιότητας παραχώρησης και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους.
11ον) Ενίσχυση της λειτουργίας των δημοτικών κοινοτήτων και της οικονομικής τους αυτοτέλειας και τη δυνατότητα είσπραξης και κατανομής πόρων από τα τοπικά συμβούλια.
12ον) Η αρμοδιότητα για το κανονιστικό πλαίσιο άσκησης συγκοινωνιακού έργου εντός των ορίων των Δήμων, να περάσει από τον δεύτερο στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης.
Σε κοινή τους δήλωση, οι Δήμαρχοι κ.κ Κυρίτσης, Κόλιας, Στόικος, Μάγγος, Κορωναίος, Κονταράτος και Κόττορος τονίζουν:
“Η πρωτοβουλία αυτή και οι προτάσεις μας, δεν συνιστούν μια απλή μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων και εξουσιών προς τους Δήμους.
Εκφράζουν την ανάγκη να κυριαρχήσουν, επιτέλους στην πράξη, οι αρχές της ισχυρής αυτοδιοίκησης και της επικουρικότητας να συναντηθούν με ένα νέο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Κράτους. Με μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη.
Οι προτάσεις μας στηρίζονται στην ευρωπαϊκή εμπειρία. Γιατί είναι απαράδεκτο στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η αυτοδιοίκηση να διαχειρίζεται πόρους που αντιστοιχούν στο 12% του ΑΕΠ και στην Ελλάδα οι πόροι αυτοί να είναι κάτω από το 2%.
Κυρίως όμως, αυτές οι προτάσεις, απαντούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών δήμων.
Στο δημόσιο διάλογο, που έχει ανοίξει για τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις στην αυτοδιοίκηση, θα επανέλθουμε και με νέες προτάσεις στο άμεσο μέλλον.”
Γραφείο Τύπου Δήμου Κω
Ο Δήμαρχος Κω κ. Γιώργος Κυρίτσης αναφερόμενος στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την αυτοδιοίκηση, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
“Οι αλλαγές και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην αυτοδιοίκηση αποτελούν πεδίο διαλόγου και συνεργασίας.
Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση με την επωνυμία “Κλεισθένης 1”, πολύ φοβάμαι ότι οδηγεί στον περιορισμό της συζήτησης στην αλλαγή του εκλογικού νόμου και τις σκοπιμότητες που υπηρετεί, τη στιγμή που άλλα είναι τα μεγάλα προβλήματα της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.
Στο νομοσχέδιο:
1ον) Δεν υπάρχει καμία διάταξη για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων στο τρίγωνο Δήμοι-Περιφέρειες-Κράτος. Συνεχίζεται συνεπώς το καθεστώς ετεροδιοίκησης και επικάλυψης ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Οι Δήμοι εξακολουθούν να μην έχουν τον πρώτο και κυρίαρχο ρόλο στα τοπικά ζητήματα.
2ον) Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ενίσχυση και κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων. Αντίθετα με τις διατάξεις για την κατανομή των ΚΑΠ με νέα κριτήρια, ενδέχεται να θεωρηθεί από κάποιους ότι στην Κω οι δημότες είναι “πλούσιοι” και “εύποροι”, κάτι που θα οδηγήσει σε μείωση των πόρων από την Κεντρική Εξουσία προς το Δήμο Κω.
3ον) Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες και προβλέψεις για την περίπτωση που δεν μπορούν να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις ή να λειτουργήσουν οι Δήμοι, λόγω έλλειψης πλειοψηφίας και ακυβερνησίας που μπορεί να προκύψει από το νέο εκλογικό σύστημα . Η λογική ότι “εφόσον δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους Δήμους, δεν θα τους αφήσουμε να λειτουργούν” είναι μια μηδενιστική λογική.
Προσεγγίζω το νομοσχέδιο με νηφαλιότητα και χωρίς ισοπεδωτικές λογικές. Υπάρχουν και θετικά σημεία, τα οποία μας βρίσκουν σύμφωνους όπως η δυνατότητα εκχώρησης απευθείας πόρων στις δημοτικές κοινότητες. Υπενθυμίζω ότι ήμουν ο μόνος Δήμαρχος που με απόφασή μου, παραχώρησα ευρείες αρμοδιότητες στις δημοτικές κοινότητες. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να λειτουργήσουν Δήμοι, όπως ο Δήμος Κω.
Μαζί με 6 άλλους Δημάρχους του Βορείου Συγκροτήματος της Δωδεκανήσου καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για ουσιαστικές, ρεαλιστικές και τολμηρές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην αυτοδιοίκηση.
Είναι μια κοινή πρωτοβουλία που αναδεικνύει και τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών δήμων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω θα συζητήσει την προσεχή Δευτέρα το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και θα τοποθετηθεί με αίσθημα ευθύνης, με επιχειρήματα και χωρίς αφορισμούς.”
Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot