arxiki selida

Το πρόγραμμα της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών σε επιχειρήσεις που θα απασχολούν ανέργους, αναμένεται να επιδοτηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό που είχε συσταθεί στον ΟΑΕΔ για ανέργους οι οποίοι είναι αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενοι.

Αυτή είναι η πρόθεση του υπουργείου Εργασίας, σε μια προσπάθεια να βρεθούν τα κονδύλια που απαιτούνται και να «τρέξει» το πρόγραμμα που έχει ως στόχο να πείσει τους εργοδότες να μετατρέψουν εργαζόμενους με «μπλοκάκι» που έχουν στις επιχειρήσεις τους, σε μισθωτούς.

Βέβαια η λύση που προωθείται είναι πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αιτία το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός, όταν συστάθηκε το 2011, είχε ως στόχο να απευθύνεται σε άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για να τους παρέχει το δικαίωμα να μπορούν να λάβουν και εκείνοι, έστω και υπό προϋποθέσεις, το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

AdTech Ad
Στο λογαριασμό αυτό καταλήγει ποσό 10 ευρώ το μήνα, που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Τελικά είναι πιθανό ο συγκεκριμένος λογαριασμός να αξιοποιηθεί για άλλο σκοπό, επιδοτώντας επιχειρηματίες να πράξουν το αυτονόητο: να μετατρέψουν σε μισθωτούς, εργαζόμενους που έχουν με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και οι οποίοι έχουν μόνιμη και εξαρτημένη εργασία.

Από τους υπολογισμούς που έχουν γίνει έως τώρα, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα αυτό, στην πλήρη εφαρμογή του, θα κοστίσει 100 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι παρέχοντας επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για ένα έτος, μπορεί να υπάρχουν έως και 40.000 ωφελούμενοι της διαδικασίας. Το ανώτατο όριο της επιδότησης θα είναι 350 ευρώ το μήνα.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη διατήρησε η Ελλάδα και τον Απρίλιο του 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα η ανεργία στη χώρα μας ανήλθε σε 21,7% τον Απρίλιο του 2017, σε σχέση με τον Μάρτιο (22%).

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στα 1,041 εκατομμύρια.

Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 18,2% και στις γυναίκες στο 26,2%.

Η Ελλάδα διατηρεί και την μαύρη πρωτιά στην ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών,με το ποσοστό να φτάνει στο 45,5% .

Το ποσοστό αυτό τον Απρίλιο μειώθηκε στο 45,5%, έναντι 45,7% τον Μάρτιο.

Αμέσως μετά την Ελλάδα τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ισπανία (17,1%).

Η Ισπανία έρχεται δεύτερη στην ανεργία των νέων με (39,2%) και τρίτη η Ιταλία (35,4%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων καταγράφονται στη Γερμανία με μόλις (6,8%) ενώ στο σύνολο του πληθυσμού τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,9%), τη Γερμανία (3,8%) και τη Μάλτα (4,1%).

Στην ευρωζώνη η ανεργία διαμορφώθηκε σε 9,1% τον Ιούνιο (έναντι 9,2% το Μάιο), καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2009.

Στην «ΕΕ των 28» η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 7,7% σε σχέση με το Μάιο. Έναν χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2016, η ανεργία στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 10,1% και 8,6% αντιστοίχως (δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα το Μάιο και τον Ιούνιο).

Συνολικά τον Ιούνιο καταγράφονται 18,725 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 14,718 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη.

Τον Ιούνιο η ανεργία των νέων στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 18,7% και στην ΕΕ στο 16,7%.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Δείτε την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για το «Πρόγραµµα απασχόλησης 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών». Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις.
Ο ΟΑΕΔ καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο«Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων η Τρίτη 01 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 1.295 ανέργων, ηλικίας 25-29 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι : 

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 25-29 ετών (ΚΥΑ 35451/701/01-08-2016 ΦΕΚ2426/Β/5-8-2016) ή το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών» (ΚΥΑ 35453/702/01-08-2016 ΦΕΚ/2425/Β/5-8- 2016) και να καλύπτουν την προϋπόθεση 4 της παρούσας παραγράφου. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ολοκλήρωσης των ανωτέρω προγραμμάτων από το ΚΠΑ 2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν. 2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. 3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. 4. Να είναι ηλικίας 25-29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και να έχουν συμπληρώσει το 29 και να διανύουν το 30ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο Ι.1.8. της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Το ύψος της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος του ΟΑΕΔ ανέρχεται στο ποσό των 3.730.000,00 ευρώ. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματοςορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρώτο κρούσμα μη ένταξης απολυμένων συμβασιούχων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, προκειμένου να λάβουν το επίδομα ανεργίας από τον Οργανισμό, είναι γεγονός.

Συγκεκριμένα αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της απώλειας του ταμείου ανεργίας βρίσκονται δώδεκα απολυμένοι συμβασιούχοι του δήμου Καρπάθου, οι οποίοι απολύθηκαν με διαπιστωτική πράξη, του δημάρχου στις 22 Ιουνίου 2017.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, τρεις συμβασιούχοι που παρέλαβαν από το γραφείο προσωπικού του δήμου τις απολύσεις τους, πήγαν να τις καταθέσουν στον ΟΑΕΔ προκειμένου να μπουν στο ταμείο ανεργίας.

Ωστόσο όπως αναφέρουν, πληροφορήθηκαν «από τη Διεύθυνση του ΟΑΕΔ Ρόδου ότι η επιδότηση τους είναι αδύνατη διότι για το μήνα Ιούνιο δεν τους έχουν καταβληθεί αποδοχές, ενώ ο δήμος δεν έχει πληρώσει και τις ασφαλιστικές εισφορές τους». Με λίγα λόγια κινδυνεύουν τόσο να μην λάβουν τα δεδουλευμένα, την άδεια κλπ αλλά και να χάσουν το ταμείο ανεργίας, το οποίο δικαιούνται.

Όπως είχε τονίσει η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μ. Καραμεσίνη, με συνέντευξη της, στην aftodioikisi.gr, οι απολυμένοι συμβασιούχοι δικαιούνται επίδομα ανεργίας, αφού τους έχουν καταβληθεί μισθοί και έχει γίνει καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

«Το αν μια πρόσληψη είναι παράνομη η όχι δεν αφορά το αν ένας εργαζόμενος έχει δουλέψει η όχι. Όταν κάποιος δουλεύει του καταβάλλονται και ασφαλιστικές εισφορές. Ο ΟΑΕΔ υπολογίζει τα δικαιώματα των ανέργων για επιδόματα ανεργίας ανάλογα με τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Με το ιστορικό ασφάλισης που έχει ένας άνεργος. Αυτό θα μπορούσα να σας πω. Άρα όποιος άνεργος συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για να πάρει ένα επίδομα, το λαμβάνει». Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η κ. Καραμεσίνη.

Ωστόσο η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι υπάρχουν δήμοι, οι οποίοι όχι μόνο απέλυσαν τους συμβασιούχους, αλλά ταυτόχρονα δεν τους κατέβαλαν δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο αναμένεται να εμφανιστεί και με άλλους συμβασιούχους, σε δήμους της χώρας που προχώρησαν σε απολύσεις, αφού επίσης δεν τους έχουν καταβληθεί δεδουλευμένα.

Σύμφωνα με νομικούς με τους οποίους επικοινώνησε η aftodioikisi.gr, αν οι δήμοι δεν πληρώσουν τις εισφορές και τα δεδουλευμένα, ο ΟΑΕΔ δεν μπορεί να προχωρήσει στην καταβολή επιδομάτων, αφού δεν καλύπτεται νομικά.

Μένουμε έξω και από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Παράλληλα οι συμβασιούχοι προχωρούν και σε καταγγελίες σε σχέση με τη διαδικασία για την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ. Όπως αναφέρουν το νέο ΟΥΕ του Δήμου όπως εγκρίθηκε σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο «διαμορφώνεται έτσι ώστε να αποκλείσει κατά το δυνατόν τους περισσότερους συμβασιούχους και να επιτρέψει την είσοδο άλλων από άλλη πόρτα».

Μάλιστα αναφέρουν ότι στο νέο οργανόγραμμα του δήμου για πρόσληψη μόνιμων υπάρχει αίτημα μόνο για έναν εργαζόμενο καθαριότητας την ίδια στιγμή «που η αποκομιδή γίνεται με το 1/3 του υπάρχοντος προσωπικού, δηλαδή με 6 από τους 8 μόνιμους υπαλλήλους αφού οι 2 εκ των 8 απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες.

Μάλιστα καταγγέλλουν ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι «εργάζονται πέραν του ωραρίου,του πενθημέρου, πρωί και απόγευμα, συνεχές 7ημερο επί ένα μήνα» Επιπλέον, σύμφωνα με τους ίδιος δεν υπάρχει οδηγός «με ψηφιακό ταχογράφο, ενώ τα 8 απορριμματοφόρα του δήμου, τα οδηγούν οδηγοί που δεν διαθέτουν ψηφιακή κάρτα αφού λαμβάνουν διαταγές πορείας».

Προσλήψεις 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 55 έως 67 ετών για έτη 2017, 2018 και 2019, σε οργανισμούς του Δημοσίου, σε δήμους, σε περιφέρειες και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με εξαίρεση τις ΔΕΚΟ, προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Οικονομίας.

Το νέο πρόγραμμα ξεκινά εντός του μήνα με την προκήρυξη που θα βγάλει ο ΟΑΕΔ για τις πρώτες θέσεις και αναμένονται αντίστοιχες προκηρύξεις για το 2018 και το 2019.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα έχουν 12μηνη σύμβαση με δυνατότητα επέκτασή της για άλλους 12 μήνες, κατόπιν αίτησης που θα υποβάλει ο φορέας που τους προσέλαβε, μέσα σε 30 ημέρες (με δυνατότητα παράτασης στις 90 ημέρες) μετά τη λήξη της 12μηνης απασχόλησής τους.

Ενας από τους βασικούς όρους του προγράμματος είναι ότι δεν επιτρέπεται η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής.

Οι φορείς που θα προσλάβουν τους ανέργους θα επιδοτηθούν με το 50% του μισθού και των εργοδοτικών εισφορών, με ανώτατο όριο μηνιαίας επιδότησης τα 600 ευρώ το μήνα.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Για το πρόγραμμα διατίθενται συνολικά 120 εκατ. ευρώ, ποσό που κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής:

* Για το έτος 2017, 20.000.000 ευρώ.

* Για το έτος 2018, 60.000.000 ευρώ.

* Για το έτος 2019, 40.000.000 ευρώ.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει:
1. Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, για διάστημα άνω των 12 μηνών.

2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.

3. Να είναι Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Κατά τη διαδικασία της πρόσληψής τους θα πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί, να μην είναι υπόδικοι, να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΑμεΑ, πολύτεκνοι κ.ά.), καθώς επίσης δεν μπορούν να ενταχθούν άνεργοι οι οποίοι θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης. Ακόμη δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι άτομα που θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης), όπως επίσης και δεν θα επιδοτηθούν οι προσλήψεις που είναι με καθεστώς μίσθωσης ή σύμβασης έργου.

Οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας και η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν από τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη), η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η οικειοθελής αποχώρηση, η φυλάκιση και ο θάνατος.

Σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας, λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά στο επιχορηγούμενο άτομο, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
• Οι ανώνυμες εταιρίες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση αποκρατικοποίησης.

• Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα της αλιείας και στην υδατοκαλλιέργεια και οι εποχικές επιχειρήσεις.
Οι ανώνυμες εταιρίες του Δημοσίου που δεν υπήχθησαν στο δημόσιο τομέα, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (ΔΕΚΟ) που «εξήλθαν» από το δημόσιο τομέα.

• Οσες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, δήμων και περιφερειών δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

• Οσες επιχειρήσεις, εταιρίες, φορείς και οργανισμοί έχουν εξέλθει από τον έλεγχο του δημόσιου τομέα.

• Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και Ιδιωτικού Δικαίου που εξαιρέθηκαν ή εξήλθαν από το δημόσιο τομέα.

• Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη δημόσιου χαρακτήρα, αλλά κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου διεθνούς χαρακτήρα (ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα).

• Οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρίες, εφόσον το Δημόσιο ή άλλα Νομικά Πρόσωπα του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot