arxiki selida

Τρία προγράμματα για περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας βρίσκονται σε διαδικασία τελικού σταδίου και μπαίνουν σε τροχιά από τον ΟΑΕΔ μέσα στις επόμενες 30 ημέρες.
Πρόκειται για δυο νέα προγράμματα και μια τροποποίηση ενός παλιού. Στο κάδρο των ωφελούμενων μπαίνουν οι νέοι – κυρίως οι πτυχιούχοι – αλλά και οι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών.
Ειδικότερα, αυτή την εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί η πολυαναμενόμενη δημόσια πρόσκληση για το μεγάλο πρόγραμμα της δασοπροστασίας (5.066 θέσεις) ενώ μέχρι τα τέλη Μαίου έρχεται και η τροποποίηση του ανοιχτού προγράμματος για την πρόσληψη 10.000 μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών. Ακολούθως, πρώτο στη σειρά για υλοποίηση είναι το μεγάλο πρόγραμμα που στοχεύει στο brain drain και απευθύνεται σε νέους 18-29 ετών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, με στόχο την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων, με έμφαση στους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Οι νέοι θα απασχοληθούν για 12 – 15 μήνες και θα επιχορηγηθούν με το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ για νέους έως 25 ετών και τα 500 ευρώ για νέους άνω των 25 ετών.
Σκοπός του προγράμματος
Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί σε δυο φάσεις. Σκοπός είναι η πρόσληψη συνολικά 15.000 άνεργων νέων ηλικίας 18-29 ετών σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας και η απασχόλησή τους για διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών. Οι περισσότερες θέσεις του προγράμματος προορίζονται για άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών.
Οι επιχειρήσεις/φορείς θα επιχορηγηθούν για τμήμα του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των νεοπροσλαμβανόμενων ανέργων. Η διάρκεια της επιχορήγησης θα είναι μεγαλύτερη εάν προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με 10.000 θέσεις, των οποίων η κατανομή μεταξύ πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπόλοιπων άνεργων νέων θα προσδιοριστεί στη δημόσια πρόσκληση. Οι υπόλοιπες 5.000 θέσεις θα προκηρυχθούν σε δεύτερο χρόνο.
Δικαιούχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ( Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη την χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:
Άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.
Μακροχρόνια άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.
Άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
Επιχορήγηση προγράμματος
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται ως εξής:
α) 12 μήνες για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 3 έως 12 μηνών. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για 3 επιπλέον μήνες χωρίς επιχορήγηση.
β) 15 μήνες για πρόσληψη μακροχρόνιων ανέργων και δικαιούχων ΚΕΑ, χωρίς δέσμευση διατήρησης του προσωπικού μετά τη λήξη της επιχορήγησης.
Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ για μηνιαίως για τους νέους έως 25 ετών και τα 500 ευρώ για τους νέους άνω των 25 ετών.
Πηγή: Έθνος
Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.
Προϋποθέσεις:
Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών
Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης.
Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας
Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.
Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών .
Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ.
Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο.
Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.172,16 (10.000 + 586,08 + 586,08 = 11.172,16) ΕΥΡΩ
Σημείωση : Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προ-προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος φορολογικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του. (Παράδειγμα: Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2018, οι δικαιούχοι θα προσκομίζουν Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2016).
Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .
Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.
Ποιοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να πάρουν επίδομα για δεύτερη φόρα;
Πραγματοποίηση τουλάχιστον 125 ημερών εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής
Τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που έχει λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας, από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης, να μην υπερβαίνουν τα τετρακόσια (400).
Εάν εντός της τετραετίας έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων (400) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.
Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους απαιτείται η συνδρομή των κάτωθι γενικών προϋποθέσεων:
- Να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
- Να έχει προηγηθεί Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) ή Να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση)
- Να μην αυτοαπασχολούνται
- Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση
Ένα κείμενο “γροθιά στο στομάχι” (μια έκφραση κλισέ που εδώ όμως ταιριάζει απόλυτα), δημοσίευσε ο γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης Καμπουράκης, για την “χαμένη γενιά”, στο έλεος της ανεργίας και των χαμένων ονείρων.
Ο γνωστός δημοσιογράφος περιγράφει την παρέα της κόρης του, που είναι σήμερα 26 χρονών, σπούδασε στο Ηράκλειο και κατόρθωσε να βρει δουλειά στην Ελλάδα της κρίσης. Από την παρέα της ωστόσο, όπως λέει, είναι η μόνη που μπορεί να κάνει όνειρα επαγγελματικά και προσωπικά.
“Η κόρη μου είναι 26 χρονών. Έβγαλε δημόσιο σχολείο, σπούδασε λογιστικά στο Ηράκλειο, αρνήθηκε να φύγει στο εξωτερικό. Ένα μέσο παιδί μιας μέσης οικογένειας. Βρήκε με τα χίλια ζόρια μια απλή δουλειά στην ειδικότητα της στον ιδιωτικό τομέα. Δουλεύει πολύ, πληρώνεται στοιχειωδώς αλλά τουλάχιστον με πλήρη ασφάλιση.
Απ’ την παρέα της, είναι η μόνη που δουλεύει. Δυστυχώς. Η παρέα της αποτελείται από καμιά δεκαριά συνήλικους και συνήλικες της, όλα παιδιά της γειτονιάς και παλιοί συμμαθητές, σπουδαγμένα και με μυαλό. Πολυτεχνεία, οικονομικές σχολές, φυσικομαθηματικές, παιδαγωγικά.
Από τους δέκα, μόνο η κόρη μου δουλεύει σε κανονική δουλειά, όλοι οι υπόλοιποι είναι είτε εντελώς άνεργοι, είτε ψευτοαπασχολούνται ως σερβιτόροι σε καφετέριες και ως πωλητές σε supermarkets με εργασία part time. Κοιτάζω καμιά φορά αυτή την παρέα και με πιάνει η ψυχή μου. Βλέπω παιδιά με σοβαρά προσόντα και με όρεξη να κάνουν πράγματα, να κάθονται γύρω-γύρω απ’ το τραπεζάκι του σαλονιού και να μετράνε τα φραγκοδίφραγκα για να πάρουν μια πίτσα στο σπίτι που μαζεύονται. Το έξω κοστίζει βλέπετε. Αν ποτέ πέσετε πάνω τους, καλύτερα να μην τα ρωτήσετε που μένουν. Θα στεναχωρηθείτε. Και τα δέκα μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο.
Αγόρια θηρία μέχρι εκεί πάνω και κοπέλες σαν τα κρύα τα νερά, αντί ν’ ανοίξουν τα φτερά τους στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, αγκαλιάζουν το παιδικό τους μαξιλαράκι το βράδυ που κοιμούνται. Έχουν ήδη ψάξει όλα για δουλειά επί χρόνια. Έστειλαν βιογραφικά με το τσουβάλι, σε όποια δουλειά μπορεί κανείς να φανταστεί. Τίποτα. Έδωσαν δεκάδες συνεντεύξεις, καμιά δεν καρποφόρησε.
Τώρα πια αμφισβητούν και την αξία του βιογραφικού και την σημασία της συνέντευξης. Όταν ήταν φοιτητές (γιατί τα γνωρίζω από μικρά) και λίγο μετά το πτυχίο, τα άκουγες να κάνουν όνειρα για το μέλλον. Τώρα οι συζητήσεις αυτές έχουν κοπεί. Ζουν με το ‘’μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει’’. Η έννοια της καριέρας όλο και σβήνει απ’ το μυαλό τους. Βλέπουν παλιότερους τους να βρίσκονται στην ίδια μοίρα μ’ αυτά και νεότερους να έρχονται να συνωστίζονται από πίσω τους. Δεν βλέπουν φως. Τα περισσότερα απ’ αυτά έχουν πια τις σχέσεις τους.
Παλιότερα σ’ αυτές τις ηλικίες άρχιζαν σιγα-σιγά τα σχέδια για να φτιάξουν οικογένειες. Τώρα αυτό δεν υπάρχει καν στον ορίζοντα. Αν κάτι ονειρεύονται για το μακρινό μέλλον, δεν είναι πια ο γάμος και τα παιδιά, αλλά η δυνατότητα τους να φύγουν κάποτε από το πατρικό τους για έναν δικό τους χώρο. Κι όλο σχεδιάζουν να μαζέψουν τίποτα λεφτά για να ζήσουν –έστω- μονάχα τους και στο τέλος του μήνα πάντα καταλήγουν στην μαμά και στην γιαγιά για να συμπληρώσουν το φραγκοδίφραγκο για την πίτσα στο σπίτι. Η πολιτική γι αυτά δεν υπάρχει. Είναι κάτι χειρότερο απ’ την χολέρα, κάτι μακρινό, βρώμικο και συλλήβδην ανήθικο. Δυο δεκαετίες που τα παρακολουθώ τώρα (μερικά από το νηπιαγωγείο) μόνο μια φορά τα είδα να δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον για την πολιτική: Την περίοδο του δημοψηφίσματος. Κάποια ψιλοτσακώθηκαν κιόλας τότε. Η αναλογία τους ήταν ακριβώς 60-40 τότε. Μετά, όχι μόνο δεν ξαναμίλησαν για πολιτική, αλλά την σιχάθηκαν χειρότερα. Πλέον, δεν ελπίζουν τίποτα απ’ αυτήν και δεν θέλουν να έχουν σχέση μαζί της. Στις επόμενες εκλογές δεν ξέρω ούτε αν θα πάνε να ψηφίσουν, ούτε τι θα ψηφίσουν. Είναι παιδιά που βλέπουν την ζωή να περνά δίπλα τους δίχως να τα ακουμπά, είναι μια γενιά που βλέπει τα χρόνια να περνούν ερήμην της. Τη μνημονεύω την γενιά αυτή στο σημερινό μου σημείωμα, διότι είδα το αναιμικό 1,4% ανάπτυξη, καθώς και μια έρευνα της ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ με ζοφερά στοιχεία. Σκέφτηκα να προσωποποιήσω αυτά τα δυο δεδομένα στον μικρό μου κοινωνικό κύκλο. Αν κάποιος πολιτικός θέλει να κάνει κάτι καλό για τούτο τον τόπο, ας δώσει λίγη έμπνευση και μία κάποια προοπτική σ’ αυτά τα άξια και άτυχα παιδιά…”
Πηγή: liberal.gr
Ο ΟΑΕΔ συμπεριέλαβε σε εγκύκλιο όλες τις υποχρεώσεις του ανέργου και δημιούργησε έναν ξεχωριστό «οδηγό» προς αποφυγήν για να μην αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της διαγραφής από το μητρώο του Οργανισμού
 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Φεβρουάριο έφτασαν το 1.081.060 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ. Ας δούμε πιο αναλυτικά τι πρέπει να προσέχουν οι άνεργοι για να διατηρηθούν εντός μητρώων του Οργανισμού:
1. Να δηλώνουν αληθή και πλήρη στοιχεία και να προσκομίζουν τα αναγκαία αποδεικτικά και έγγραφα που τους ζητούνται.
2. Να συνεργάζονται με τον Εργασιακό Σύμβουλο (Ε.Σ.), μετά την έγγραφη πρόσκληση του, για την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.). Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι, για τους οποίους η κατάρτιση Α.Σ.Δ. είναι προαιρετική.
3. Να αποτυπώνουν στο Α.Σ.Δ. τους επαγγελματικούς στόχους του και να συμφωνούν με τον Ε.Σ. τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται για την εργασιακή και επαγγελματική τους ένταξη.
4. Να αναζητούν ενεργά εργασία.
5. Να συναινούν σε κατάλληλες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το Α.Σ.Δ. και εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις όπως το ύψος της αμοιβής, η διάρκεια της απασχόλησης, ο χρόνος και τα ωράρια εργασίας, η απόσταση του χώρου εργασίας και οι συνθήκες εργασίας. Ο άνεργος δεν υποχρεούται να αποδέχεται θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή προσωρινής εργασίας. Έχουν δικαίωμα απόρριψης θέσης όσοι αποδεδειγμένα πρόκειται να προσληφθούν σε μια μονιμότερη θέση εργασίας ή να ξεκινήσουν εκπαίδευση, αυτοαπασχόληση ή στρατιωτική θητεία (εντός του επόμενου εξαμήνου) ή να συνταξιοδοτηθούν (εντός του επόμενου έτους).
6.Στο πλαίσιο του συμφωνημένου Α.Σ.Δ. εάν δεν έχουν παρέλθει δώδεκα πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανεργίας, οι άνεργοι πρέπει να συναινούν σε θέσεις εργασίας με αποδοχές τουλάχιστον ίσες με το 100% των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από τα εκάστοτε νόμιμα κατώτατα όρια για τον κλάδο και το επάγγελμα.
7. Στο πλαίσιο του συμφωνημένου Α.Σ.Δ. εάν έχουν παρέλθει δώδεκα πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανεργίας, οι άνεργοι πρέπει να συναινούν σε θέσεις εργασίας με αποδοχές τουλάχιστον ίσες με το 90% των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από τα εκάστοτε κατώτατα νόμιμα όρια νια τον κλάδο και το επάγγελμα.
8. Στο πλαίσιο του συμφωνημένου Α.Σ.Δ., εάν έχουν παρέλθει δεκαοκτώ πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανεργίας, οι άνεργοι πρέπει να συναινούν σε θέσεις εργασίας με αποδοχές τουλάχιστον ίσες με το 80% των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από τα εκάστοτε κατώτατα νόμιμα όρια για τον κλάδο και το επάγγελμα.
9. Εφόσον πρόκειται για ανέργους που δεν είχαν απασχοληθεί ποτέ ως μισθωτοί στο παρελθόν ή είχαν απασχοληθεί ως μισθωτοί μη πλήρους απασχόλησης, οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να συναινούν σε κατάλληλες θέσεις εργασίας των οποίων οι αποδοχές είναι τουλάχιστον ίσες με τα εκάστοτε νόμιμα κατώτατα όρια σύμφωνα με τον κλάδο και το επάγγελμα.
10. Οι άνεργοι πρέπει να συμμετέχουν στα προτεινόμενα από τον Οργανισμό προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, απόκτησης δεξιοτήτων, προσόντων και ενίσχυσης της πιθανότητας ανάληψης μιας θέσης εργασίας που συμφωνούνται στο πλαίσιο του Α.Σ.Δ. και στα οποία έχουν δωρεάν πρόσβαση.
11. Εάν έχουν παρέλθει δεκαοκτώ πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες από την κατάρτιση του Α.Σ.Δ. και δεν έχουν βρει εργασία, είτε μέσω ατομικών τους ενεργειών, είτε μέσω σχετικής υπόδειξης από τον Ε.Σ. ή εάν έχουν εμπλουτιστεί τα βιογραφικά τους, οι άνεργοι πρέπει να προβαίνουν σε συνεργασία με τον Ε.Σ. σε επικαιροποίηση του Α.Σ.Δ., μετά την οποία ο Ε.Σ. μπορεί να τους υποδείξει νέα κατάλληλη θέση εργασίας.
12. Οι άνεργοι πρέπει να ενημερώνουν τον Ε.Σ. ή τον αντικαταστάτη του ή τον προϊστάμενο τους, με κάθε πρόσφορο μέσο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν βρουν εργασία έστω και προσωρινή ή συντρέχει άλλος λόγος διαγραφής τους από το Μητρώο Ανέργων ή αναστολής ή διακοπής της τυχόν επιδότησής τους, εντός οκτώ ημερών και οπωσδήποτε πριν από την επομένη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας ή τη λήξη του μήνα επιδότησης.
β) Πριν από την αναχώρηση σε περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.
13. Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας του ή διαμονής τους, οι άνεργοι πρέπει να δηλώσουν εντός είκοσι ημερών και οπωσδήποτε κατά την επόμενη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή την επόμενη αυτοπρόσωπή τους εμφάνιση, τη νέα τους διεύθυνση, είτε ηλεκτρονικά, είτε υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωσή τους, επισυνάπτοντας ταυτόχρονα τα σχετικά δικαιολογητικά, στο κατάστημα του Οργανισμού, που είναι κατά τόπο αρμόδιο για τη νέα τους διεύθυνση.
14. Εφόσον λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, οι άνεργοι πρέπει να εμφανίζονται αυτοπροσώπως σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
15. Για την τήρηση των υποχρεώσεών τους, οι άνεργοι οφείλουν να συνεργάζονται με τα ορισμένα από τον Οργανισμό ελεγκτικά όργανα και να ανταποκρίνονται εντός δέκα ημερών, είτε με την προσέλευση τους στο τοπικό κατάστημα όταν προσκαλούνται είτε με την προσκόμιση ή αποστολή εγγράφων και λοιπών στοιχείων, όταν τους ζητούνται, με παράταση της προθεσμίας στις δικαιολογημένες περιπτώσεις κωλύματος.
Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και τα τεκμήρια για εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους, φτωχούς, φοιτητές και γενικά περιστασιακά εργαζομένους προβλέπει διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα.
Η ρύθμιση θα προβλέπει τη φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή με αφορολόγητο όριο, των φορολογούμενων που έχουν ελάχιστα εισοδήματα και κινδυνεύουν να πιαστούν στα δίχτυα των τεκμηρίων.
Η διάταξη που σχεδιάζεται να έρθει θα είναι μια αντιγραφή ανάλογης διάταξης που πέρασε τα τελευταία χρόνια το ΥΠΟΙΚ η ισχύς της οποίας έχει πλέον εκπνεύσει.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο των δικλίδων ασφαλείας που έχουν τεθεί για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η νομοθεσία για τη φορολόγηση του εισοδήματος ορίζει ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για όλους τους φορολογουμένους.
Για παράδειγμα για δαπάνες διαβίωσης ορίζεται το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα ύψους 3.000 ευρώ για τους άγαμους και 5.000 ευρώ για τους έγγαμους ενώ έχει οριστεί μεταξύ άλλων ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για κατοχή ΙΧ, ιδιοκατοικούμενη ή ενοικιαζόμενη κατοικία, κ.ά.
Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα χαμηλότερο από τεκμαρτό τότε φορολογείται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και μάλιστα με τη κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα δηλαδή χωρίς αφορολόγητο όριο και με συντελεστή φορολόγησης 22% από το πρώτο ευρώ.
Τα παραπάνω αποτελούν όμως ένα τεράστιο πρόβλημα για όσους δεν έχουν πραγματικό εισόδημα ή έχουν ελάχιστο ή περιστασιακό εισόδημα.
Για παράδειγμα άγαμος φορολογούμενος που είναι άνεργος και έχει πραγματικό ετήσιο εισόδημα 150 ευρώ από την έκτακτη παροχή εργασίας με τον λεγόμενο τίτλο κτήσης, αν και άνεργος και με ελάχιστο εισόδημα χρεώνεται από την Εφορία με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 3.000 ευρώ λόγω της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης.
Έτσι παρά το γεγονός ότι το πραγματικό του ετήσιο εισόδημα είναι 155 ευρώ φορολογείται ως ελεύθερος επαγγελματίας για εισόδημα 3.000 ευρώ και καλείται να πληρώσει φόρο ύψους 660 ευρώ.
Το υπουργείο Οικονομικών για να ακυρώσει αυτή την αδικία θα φέρει διάταξη η οποία θα ορίζει πως οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που το πραγματικό τους ετήσιο εισόδημα είναι έως 6.000 ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα έως 9.500 ευρώ θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα των μισθωτών δηλαδή με αφορολόγητο όριο ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 9.545 ευρώ.
Ωστόσο επειδή ο φορολογούμενος θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών θα πρέπει να καταχωρίσει στη φορολογική του δήλωση αποδείξεις από αγορές μέσω πλαστικού χρήματος που αντιστοιχούν σε ένα κατ’ ελάχιστο ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση θα φορολογηθεί για την αξία των αποδείξεων ή δαπανών με πλαστικό χρήμα που του λείπουν με συντελεστή 22%.
Πηγή πληροφοριών: Έθνος

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot