arxiki selida

Πρωτοποριακή δικαστική απόφαση εκδόθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, σχετικά με τα αναδρομικά των ενστόλων και των υπαλλήλων των Ειδικών Μισθολογίων.

Η απόφαση αναγνωρίζει την υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλλει σε στρατιωτικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, αστυνομικούς κλπ, αλλά και σε πανεπιστημιακούς ή γιατούς του ΕΣΥ τον νόμιμο τόκο ύψους 6% επί των ποσών που είχαν λάβει σε υλοποίηση αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της “Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους” (ΕΝΥΠΕΚΚ) του καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλου, οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ είχαν κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των μισθών και την κατάργηση των Δώρων του ν. 4093/2012 για τους ένστολους υπαλλήλους και τον Δεκέμβριο του 2018, βάσει του ν. 4575/2018, η τότε κυβέρνηση είχε καταβάλει εφάπαξ το κεφάλαιο που διεκδικούσαν.

Όμως -όπως επισημαίνει πάντα η ΕΝΥΠΕΚΚ- η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλειψε να τους καταβάλλει και τους τόκους που αναλογούσαν στα ποσά που τους χορηγήθηκαν.

Η υπ’αριθ. 14545/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας διατάσσει το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλλει και τους τόκους επί των ποσών που χορηγήθηκαν το 2018 και μάλιστα για μία ολόκληρη πενταετία (από τον Μάιο του 2015 έως και 30-4-2019).

Συγκεκριμένα το διατακτικό της υπ’αριθ. 14545/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας ορίζει ότι:
«Δέχεται την αγωγή, κατά τα λοιπά, ήτοι ως προς το παρεπόμενο αίτημα επιδίκασης τόκων στους λοιπούς ενάγοντες.
Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει σε καθέναν από τους ενάγοντες αυτούς το ποσό του οφειλόμενου νόμιμου τόκου επί του ειδικότερα αιτηθέντος με την αγωγή για καθέναν από αυτούς κεφαλαίου, υπολογιζομένου (του ως άνω τόκου) με επιτόκιο 6% από την επίδοση της αγωγής (στις 05.05.2015) και μέχρι τις 30.04.2019, κατά το άρθρο 21 του από 26.06/10.07.1944 β.δ. και από 01.05.2019 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, με επιτόκιο υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4507/2019».

Δείτε ολόκληρη την επίμαχη απόφαση του Πρωτοδικείου: 14545-2019 ΔΠΡΩΤΑΘ

https://www.newsit.gr/

Μια ακόμη δημοσιονομική βόμβα… μεγατόνων πυροδοτεί απόφαση του ΣΤ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκε τον Μάιο και με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 4472/2017, για την αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων των ενστόλων, τις οποίες ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 852/2019 απόφαση, με την οποία έγινε αποδεκτή προσφυγή των συνδικαλιστικών σωματείων των αστυνομικών κατά των διατάξεων του ν. 4472/2017. Λόγω, όμως, του μείζονος ενδιαφέροντος της κρινόμενης υπόθεσης αποφασίσθηκε η παραπομπή της σε συζήτηση στην Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία θα λάβει και την οριστική απόφαση.

Αποκατάσταση
Με την απόφαση 852/2019 αναγνωρίζεται ουσιαστικά ως συνταγματικά αποδεκτό το ύψος των συνολικών αποδοχών των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2012 με βάση τις διατάξεις του παλαιού νόμου 3205/2003. Δηλαδή με βάση την απόφαση αυτή, το Δημόσιο πρέπει να καταβάλει στους ενστόλους, αναδρομικά από το 2017, ποσά που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ:

α) του ύψους των συνολικών αποδοχών όπως διαμορφώνονται μέχρι 31-12-2016 μετά την πλήρη αποκατάστασή τους βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που επέφερε από τον Αύγουστο του 2012 ο ν. 4093/2012,

β) του ύψους των συνολικών αποδοχών τους, όπως διαμορφώθηκαν από το 2017 με βάση το ν. 4472/2017 για την αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων.

Τι προέβλεπε…
Υπενθυμίζεται ότι με το ν. 4472/2017:

* Οι συνολικές αποδοχές των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών, καθώς και άλλων δημοσίων λειτουργών (δικαστικών, ιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών, ερευνητών κ.λπ.) μειώθηκαν λόγω περικοπών και καταργήσεων διαφόρων επιδομάτων, όχι μόνο σε σχέση με τα επίπεδα αποδοχών όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν από τις αντισυνταγματικές περικοπές του ν. 4093/2012 αλλά και σε σχέση με τα επίπεδα αποδοχών όπως είχαν διαμορφωθεί και μετά τις περικοπές αυτές.

* Χορηγήθηκαν «προσωπικές διαφορές» για να καλυφθούν οι μειώσεις που προέκυψαν σε σχέση με τα επίπεδα αποδοχών όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί μετά τις αντισυνταγματικές μειώσεις του ν. 4093/2012, δηλαδή ουσιαστικά δεν αναγνωρίστηκε η αντισυνταγματικότητα των περικοπών του νόμου εκείνου.

Ωστόσο, το 2014 και το 2016 είχαν εκδοθεί από το ΣτΕ αποφάσεις που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών των ενστόλων, οι οποίες επιβλήθηκαν με το μνημονιακό νόμο 4093/2012. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, νομοθέτησε το 2017 την επιστροφή των ποσών των περικοπών μόνο για την περίοδο από την 1η-8-2012 έως τις 31-12-2016, ενώ για την περίοδο από την 1η-1-2017 δεν αναγνώρισε καμία υποχρέωση καταβολής αναδρομικών.

Η απόφαση του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ, εφόσον επικυρωθεί και από την Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου, θα υποχρεώσει το Δημόσιο να καταβάλει σημαντικού ύψους αναδρομικά, τα οποία αντιστοιχούν στα ποσά των περικοπών που επιβλήθηκαν στις αποδοχές των ενστόλων και την περίοδο μετά την 1η-1-2017, είτε αυξάνοντας τις προσωπικές διαφορές που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4472/2017, ώστε αυτές να καλύπτουν τα ποσά μειώσεων σε σχέση με τις αποδοχές που είχαν διαμορφωθεί βάσει του ν. 3205/2003, είτε αλλάζοντας εκ νέου όλη τη δομή των ειδικών μισθολογίων των ενστόλων.

Το σκεπτικό
Τα βασικότερα σημεία του σκεπτικού της απόφασης, το πλήρες κείμενο της οποίας αποκαλύφθηκε πρόσφατα από την Ενωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), έχουν ως εξής:

1 Μετά τη διάγνωση, με τις 2194-2195/2014 ακυρωτικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4093/2012, οι διατάξεις αυτές (του ν. 4093/2012) κατέστησαν ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, με αποτέλεσμα να αναβιώσουν και, μάλιστα, αναδρομικώς οι προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 3205/2003. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του ν. 4307/2014 καταργήθηκαν και ρητώς οι αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και καθιερώθηκε νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναδρομικά από 1.7.2012. Οι νεότερες αυτές διατάξεις, όμως, του ν. 4307/2014 (άρθρο 86, παρ. 2 και 3) κρίθηκαν, επίσης, με τις 1125-1128/2016 αποφάσεις της Ολομελείας του Δικαστηρίου ως αντισυνταγματικές, με αποτέλεσμα να αναβιώσουν και πάλι αναδρομικώς οι προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 3205/2003. Αυτό είχε ως συνέπεια να υποχρεούται η διοίκηση να θεωρήσει ως ισχύουσες τις διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως ίσχυαν, και να μεριμνήσει να καταβάλει στους στρατιωτικούς τις αυξημένες αποδοχές που δικαιούνταν κατ’ εφαρμογήν τους. Εν όψει των ανωτέρω, η έννοια της διάταξης του άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 4472/2017, ερμηνευόμενη υπό το φως των ανωτέρω ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και της απορρέουσας από το Σύνταγμα υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις αποφάσεις αυτές, είναι ότι οι αποδοχές που δικαιούνταν οι λειτουργοί ή υπάλληλοι στις 31.12.2016 είναι οι αποδοχές που είχαν διαμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν. 3205/2003, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4307/2014. Επομένως, η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που θεσπίζει, το πρώτον, ως βάση για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, τις τακτικές αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τις οποίες αυτοί ελάμβαναν στις 31.12.2016, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί με τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4307/2014 (άρθρο 86, παρ. 2 και 3) … είναι αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017, όπως αυτή ερμηνεύθηκε ανωτέρω…. και για το λόγο αυτό η προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη, κατά το μέρος αυτό, πρέπει να ακυρωθεί.

2 Οπως έχει ήδη κριθεί με τις 2192-2196/2014 και τις 1125-1128/2016 αποφάσεις της Ολομελείας του Δικαστηρίου, η αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών, η οποία βρίσκει έρεισμα σε πλείονες συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 45, 23, παρ. 2 και 29 παρ. 3), αποτελεί πρόσθετη θεσμική εγγύηση που εξασφαλίζει την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και δικαίωμα των στελεχών τους, το οποίο τους απονέμεται, αφενός μεν, ως αντιστάθμισμα του καθεστώτος απαγορεύσεων και περιορισμών, στο οποίο υπόκεινται κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής τους απασχόλησης, και των ειδικών συνθηκών εργασίας, οι οποίες συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα, αφετέρου δε, ως αναγνώριση της σημασίας της αποστολής τους για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη…

H μεταβολή… του μισθολογικού καθεστώτος των στρατιωτικών με τέτοιας φύσεως ή εκτάσεως μείωση των αποδοχών τους, που να επιφέρει ανατροπή του έως τότε ισχύοντος μισθολογικού καθεστώτος, δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγουμένως εκτιμηθεί το δημοσιονομικό όφελος σε σχέση με τις επιπτώσεις που η μείωση αυτή μπορεί να έχει στη λειτουργία των ενόπλων αυτών σωμάτων, καθώς και αν η μείωση είναι αναγκαία ή θα μπορούσε να αναπληρωθεί με άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, με μικρότερο κόστος για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας…

Eιδικά ως προς την κατηγορία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η ειδική μισθολογική αντιμετώπιση των οποίων προβλέπεται διαχρονικά και πηγάζει από τους ιδιαίτερα έντονους συνταγματικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους και τη σύνδεση με τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και άμυνας, της εσωτερικής ασφάλειας και καταπολέμησης του εγκλήματος και γενικά την άσκηση αρμοδιοτήτων που εντάσσονται στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας, ο νομοθέτης, παρότι εξακολουθεί να διαθέτει την ευχέρεια να καταρτίζει νέο μισθολόγιο και να διαμορφώνει το επίπεδο των αποδοχών τους και είναι, κατ’ αρχήν, ελεύθερος να προβαίνει ακόμα και σε μείωση αυτών, εφόσον λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τούτο, χωρίς η ουσιαστική του εκτίμηση να υπόκειται σε ακυρωτικό ή άλλο δικαστικό έλεγχο ως προς την ορθότητά της, υπέχει πάντως αυξημένες υποχρεώσεις τεκμηρίωσης της συγκεκριμένης επιλογής του ιδίως εν όψει του γεγονότος ότι η μείωση αυτή αντανακλά στη λειτουργία ευαίσθητων τομέων της κρατικής δράσης, το δε νέο μισθολόγιο πρέπει να πληροί τα κριτήρια που τέθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (2293-6/2014 και 1125-8/2016).

3 Oι αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως διαμορφώνονται με το νέο μισθολόγιο που θεσπίζεται με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, λαμβανομένης υπόψη και της προβλεπόμενης προσωπικής διαφοράς, κυμαίνονται, τελικά, σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, οι οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές, ταυτίζονται δε με τις αποδοχές τους όπως είχαν διαμορφωθεί με τις κριθείσες, επίσης, ως αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4307/2014 και μάλιστα υπό τον όρο της πλήρους καταβολής τους έως την 1.1.2020 και με απορρόφηση κάθε μελλοντικής αύξησης από την προσωπική διαφορά. Με τα δεδομένα αυτά, κατά τη θέσπιση του νέου μισθολογίου (ν. 4472/2017), το δημοσιονομικό κριτήριο δεν αποτέλεσε μεν το αποκλειστικό κριτήριο για τη διαμόρφωση του ύψους των αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, παρέμεινε, όμως, το βασικό κριτήριο, εφόσον με το μισθολόγιο αυτό επήλθε μείωση των αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας σε επίπεδο κατώτερο εκείνων που αυτά δικαιούνταν την 31.12.2016 (βάσει των άρθρων 50 και 51 του ν. 3205/2003, όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4307/2014), με κύριο σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων.

Και ναι μεν ο νομοθέτης, κατά τα προεκτεθέντα, μπορεί να προβεί σε αναμόρφωση του μισθολογίου των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και σε μειώσεις των αποδοχών τους, με τη θέσπιση του νέου μισθολογίου, όμως δεν πρέπει να παραβιάζεται η αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, για την εφαρμογή της οποίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί με τις 2192-2196/2014 και 1125-1128/2016 αποφάσεις της Ολομελείας του Δικαστηρίου. Πλην όμως, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Στ΄ του ν. 4472/2017, το ύψος των αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας διαμορφώθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που καθιερώθηκαν με τις προαναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις…. Περαιτέρω, δεν εκτιμήθηκε τεκμηριωμένα, εάν, με τις νέες αυτές μειώσεις, οι αποδοχές των Σωμάτων Ασφαλείας παραμένουν επαρκείς για την αντιμετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς διαβίωσης και ανάλογες της αποστολής τους. Και ναι μεν το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν προσδιορίζεται βάσει των προηγούμενων αποδοχών της συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων, αλλά βάσει των εκάστοτε ισχυουσών οικονομικών συνθηκών και σε συνάρτηση με το επίπεδο διαβίωσης των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και του εν γένει ενεργού πληθυσμού της χώρας…, στην προκείμενη περίπτωση, όμως, ουδεμία εκτίμηση, με οποιαδήποτε κριτήρια, περιλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου ή στις λοιπές προπαρασκευαστικές εργασίες ψήφισής του ως προς το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Επιπλέον δε, ο νομοθέτης προέβη σε ανατροπή του ισχύοντος μισθολογικού καθεστώτος χωρίς την αναγκαία, σύμφωνα με προαναφερθείσες δικαστικές αποφάσεις, επαρκή τεκμηρίωση σχετικά με την προσφορότητα και αναγκαιότητα της μεταβολής αυτής και χωρίς προηγούμενη εκτίμηση ούτε του δημοσιονομικού οφέλους σε σχέση με τις επιπτώσεις της εν λόγω μεταβολής στη λειτουργία των ενόπλων αυτών σωμάτων ούτε της δυνατότητας να επιτευχθεί το δημοσιονομικό αυτό όφελος με άλλα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, με μικρότερο κόστος για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Με τα δεδομένα αυτά, οι επίμαχες ρυθμίσεις του ν. 4472/2017, κατά το μέρος που με αυτές θεσπίζεται το νέο μισθολόγιο των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας αντίκεινται στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας (άρθρα 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 3 του Συντάγματος) και στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος).

Από την έντυπη έκδοση

Συνεχίζεται το μαρτύριο για τους περίπου 265 χιλιάδες εν ενεργεία και συνταξιούχους ενστόλους που είναι δικαιούχοι των αναδρομικών, με τα ερωτήματα αντί να απαντώνται, να αυξάνονται με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν ολοένα και περισσότερο.

Οι δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις -μία για τους εν ενεργεία και μια για τους συνταξιούχους- φέρονται να έχουν υπογραφεί εδώ και μέρες, όμως ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί -με πληροφορίες να θέλουν την δημοσιοποίηση του να γίνεται ακόμα και σήμερα 03/12/2018- και συνεπακόλουθα δεν έχουν εκδοθεί ούτε και οι αντίστοιχες εφαρμοστικές εγκύκλιοι που θα καθορίζουν όλες τις λεπτομέρειες και θα απαντούν τα κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία ταλανίζουν τους δικαιούχους.

Τα ερωτήματα μέχρι στιγμής παραμένουν αναπάντητα, καθώς δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε για το πότε θα καταβληθούν εν τέλει, τόσο στα εν ενεργεία στελέχη, όσο και στους συνταξιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ούτε ποιο θα είναι το τελικό καθαρό ποσό που θα μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά τις κρατήσεις και τους φόρους, ενώ στον αέρα βρίσκεται ακόμα το αν τα ποσά θα φορολογηθούν ως εισόδημα του 2018 ή θα γίνει τμηματική φορολόγηση από το 2012 ως το 2016.

Η εντός Νοεμβρίου καταβολή, όπως είχε δηλώσει η ΥΦΕΘΑ δεν έγινε πραγματικότητα, ενώ κύκλοι του Πενταγώνου έχουν θέσει ως ορόσημο τα μέσα Δεκεμβρίου, λέγοντας πως το ζήτημα θα έχει κλήσει μέχρι τότε. Δυστυχώς, πολλοί έχουν αρχίσει πλέον να φοβούνται ότι κάτι ήξερε ο ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτης Ρήγας όταν έλεγε ότι το ζήτημα των αναδρομικών θα κλείσει τελικά τον Φλεβάρη, σενάριο το οποίο αφήνει ανοικτό και ο νόμος 4575/2018, καθώς δίνει την δυνατότητα στην Κυβέρνηση να "τρενάρει" την εφάπαξ καταβολή των αναδρομικών ποσών μέχρι και τις 27/1/2019.

Για τους απόστρατους και τους άλλους συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων, οι πληροφορίες θέλουν η καταβολή των ποσών να γίνει μαζί με τη σύνταξη του Ιανουαρίου, η οποία εξετάζεται να πληρωθεί νωρίτερα, ενδεχομένως την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, όμως σύμφωνα και με χθεσινό δημοσίευμα του "Ελεύθερου Τύπου" ενδέχεται να γίνει μετά τα Χριστούγεννα με εμβόλιμη πίστωση του εφάπαξ επιδόματος στους λογαριασμούς των συνταξιούχων.

Πονοκέφαλο προκαλεί στους δικαιούχους των αναδρομικών και το ερώτημα αναφορικά με το ύψος του τελικού ποσού που θα λάβουν μετά τις κρατήσεις και τους φόρους. Τα αναδρομικά ενδέχεται να είναι "κουτσουρεμένα" από 24% ως και 55% λόγω του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγείης, με τους συνταξιούχους να υφίστανται επιπλέον μειώσεις.

Συγκεκριμένα, το χθεσινό δημοσίευμα του "ΕΤ" αναφέρει ότι το εφάπαξ ποσό που θα λάβουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα έχει παρακράτηση φόρου 20%, καθώς και ασφαλιστικές κρατήσεις επί της διαφοράς μισθού που θα έπρεπε να παίρνουν για το διάστημα Αυγούστου 2012-Δεκεμβρίου 2016, ωστόσο, αναφέρεται ότι για τις ασφαλιστικές κρατήσεις, θα αποφασιστεί από τον ΕΦΚΑ αν θα γίνουν ή όχι.

Τα αναδρομικά ποσά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι θα υποστούν αναδρομικά όλες τις μνημονιακές μειώσεις που αναλογούν για το διάστημα από 1/8/2012 μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή μέχρι τον Μάιο του 2016, ενώ παράλληλα θα γίνουν κρατήσεις 6% για εισφορά ασθένειας και επιπλέον, 20% παρακράτηση φόρου.

Το έτος φορολόγησης των ποσών που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των ενστόλων, ενδέχεται να κρύβει μια δυσάρεστη έκπληξη στη περίπτωση που ως χρόνος κτήσης των αναδρομικών θεωρηθεί το φορολογικό έτος 2018. Αυτό θα σημαίνει ότι τα εφάπαξ επιδόματα δεν θα φορολογηθούν τμηματικά για κάθε προηγούμενο έτος από το 2012 ως και το 2016, όπως θα ήταν λογικό, αλλά θα φορολογηθούν το 2019 ως πρόσθετο εισόδημα του 2018, μαζί με όλα τα υπόλοιπα εισοδήματα που θα δηλωθούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Κάτι τέτοιο θα εκτινάξει στα ύψη τους φόρους εισοδήματος την επόμενη χρονιά για όλους τους δικαιούχους των αναδρομικών από τα ειδικά μισθολόγια.

Βέβαια, γίνεται λόγος ότι το ποσοστό της παρακράτησης φόρου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 35%.

Το μόνο σίγουρο μέχρι στιμγής είναι ότι το ποσό που έχει εγγραφεί συνολικά στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο 1,4 δισ. ευρώ, ενώ μετά τις κρατήσεις διαμορφώνεται στα 820 εκατομμύρια ευρώ και οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν από 1.400 ως και 20.000 έκαστος ανάλογα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr, δεν τίθεται κανένα θέμα συμψηφισμού από οφειλές προς το δημόσιο.

Σημειώνεται, ότι στο νομοσχέδιο με το οποίο επιστρέφονται τα αναδρομικά ορίζεται ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται το ύψος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2017 εφαρμόστηκε το νέο μισθολόγιο. onalert.gr

Με την απόφασή του στις 19/11/18 το ΣτΕ αποφαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις αποφάσεις της Ολομελείας του, οι οποίες είχαν διατάξει αφενός μεν τη χορήγηση αναδρομικών στους στρατιωτικούς και τις άλλες κατηγορίες των ενστόλων εργαζομένων και αφετέρου την επαναφορά των μισθών τους στα προ Αυγούστου του 2012 επίπεδα.Τώρα, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ το Συμβούλιο της Επικρατείας απαιτεί πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του για τα αναδρομικά των ενστόλων!

Το ΣτΕ, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, αποφαίνεται ότι:
«… το Συμβούλιο κρίνει (….) ότι πρέπει να αναβάλλει την εξέταση της υπό κρίση αιτήσεως και να παράσχει στη Διοίκηση, ως τελευταία ευκαιρία πριν την επιβολή κυρώσεως, νέα προθεσμία μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2019 προκειμένου να έχει μέχρι τότε ολοκληρωθεί η αρξαμένη διαδικασία και να έχει χωρήσει πλήρης, κατά τα προεκτεθέντα, συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση.
Για τους λόγους αυτούς
Αναβάλλει την εξέταση της υπό κρίση αιτήσεως για την συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2019.
Καλεί εκ νέου το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί πλήρως προς την 1127/2016 απόφαση τής Ολομελείας τού Συμβουλίου τής Επικρατείας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.».

Τετραπλό σοκ αποκαλύπτεται στα αναδρομικά των αποστράτων καθώς το ποσό που κατά μέσο όρο αντιστοιχεί στους 125.000 συνταξιούχους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι στα 1.840 ευρώ, θα δοθεί για 44 μήνες ως Μάιο 2016 και μάλιστα ουδείς εξ αυτών θα λάβει ούτε ένα σέντ αύξησης στη μηνιαία σύνταξη που λαμβάνει σήμερα!

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που είναι στα σκαριά και το περιεχόμενό της αποκαλύπτει σήμερα ο «Ε.Τ.»:

1. Το εφάπαξ ποσό επιστροφής για τις συντάξεις των αποστράτων καλύπτει το διάστημα από 1ης/8/2012 μέχρι 12/5/2016 και όχι ως Δεκέμβριο 2016 (κάτι που δεν αναφέρεται στην τροπολογία).

2. Η σύνταξη μένει ίδια όπως σήμερα και δεν αυξάνεται, γιατί καταργούνται με την τροπολογία οι αναπροσαρμογές συντάξεων από 31/12/2014 και μετά.

3. Ο συντάξιμος μισθός των αποστράτων δεν θα μεταβληθεί ενώ θα έπρεπε να αναπροσαρμοστεί στα επίπεδα που ήταν μέχρι 30/7/2012, προτού δηλαδή γίνουν οι μισθολογικές και συνταξιοδοτικές περικοπές με το νόμο 4093/2012. Λόγω της μη αναπροσαρμογής συντάξιμου μισθού, οι απόστρατοι θα βγάζουν κατά κανόνα μικρότερη σύνταξη με τον επανυπολογισμό και μεγάλη προσωπική διαφορά, ενώ αν έπαιρναν την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή ο μισθός που θα λαμβανόταν υπόψη για τον επανυπολογισμό σύνταξης θα ήταν μεγαλύτερος και θα οδηγούσε σε καλύτερη επανυπολογισμένη σύνταξη, με μικρότερη προσωπική διαφορά από τη σημερινή σύνταξη.

Για παράδειγμα, ο μισθός ενός απόστρατου της Αεροπορίας από τα 1.800 ευρώ θα έπρεπε να είναι 2.000 ευρώ αν γινόταν η αναπροσαρμογή με το μισθολόγιο που ίσχυε ως 30/7/2012. Η δε επανυπολογισμένη σύνταξη θα έβγαινε έτσι στα 1.100 ευρώ. Με την τροπολογία της κυβέρνησης, ο μισθός παραμένει στα επίπεδα του 2014, δηλαδή στα 1.800 ευρώ (όταν επιστράφηκε από τη Ν.Δ. το 50% των περικοπών), και η επανυπολογισμένη νέα σύνταξη που θα έχει από 1ης/1/2019 θα είναι στα 1.000 ευρώ. Στην πράξη, λόγω μη αναπροσαρμογής, χάνει 100 ευρώ στη σύνταξη.

4. Καταργούνται ο επανυπολογισμός και οι αναδρομικές αυξήσεις σε επιδόματα και εφάπαξ, γιατί στους ένστολους, όταν αλλάζουν οι συντάξιμες αποδοχές, μεταβάλλονται και οι παροχές που έχουν λάβει όσοι συνταξιοδοτήθηκαν, όπως το εφάπαξ, αλλά και τα μερίσματα από τα μετοχικά τους ταμεία. Λόγω μη αναπροσαρμογής που την καταργεί η τροπολογία, χάνουν και τις διαφορές που θα έπαιρναν από τις συμπληρωματικές τους παροχές.

Το κόστος, δε, που δεν αναφέρει η τροπολογία το αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος και είναι 230 εκατομμύρια ευρώ για τα αναδρομικά των αποστράτων σε σύνολο 300 εκατομμυρίων ευρώ που είναι μαζί με τα αναδρομικά για τις συντάξεις των άλλων κατηγοριών των ειδικών μισθολογίων (γιατροί του ΕΣΥ, Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ΑΕΙ και ΤΕΙ, λέκτορες, δικαστικοί κ.ά.). Από το σύνολο των 820 εκατ. ευρώ που μοιράζει η κυβέρνηση στα ειδικά μισθολόγια τα 230 εκατ. πηγαίνουν για αναδρομικά αποστράτων και είναι κουτσουρεμένα κατά αρκετούς μήνες.

Κατά μέσο όρο δηλαδή για τους 125.000 απόστρατους αναλογούν 1.840 ευρώ αναδρομικά (230.000.000/125.000=1.840). Από εκεί και πέρα, και ανάλογα με το βαθμό και τα έτη, άλλοι θα πάρουν ως και 7.000 ή 8.000 ευρώ και πολύ περισσότεροι θα συμβιβαστούν με αναδρομικά ακόμη και 1.000 ευρώ, τη στιγμή που περίμεναν πραγματική αποκατάσταση και κυρίως αύξηση στη μηνιαία τους σύνταξη!

Οι απόστρατοι μιλούν για μεγάλη κοροϊδία όχι μόνον γιατί δεν επανέρχεται το 50% της μείωσης που υπολείπεται από τις αποδοχές τους, όπως έγινε με το νόμο 4307 του 2014 επί Ν.Δ., αλλά και γιατί με κόλπο η κυβέρνηση νομοθετεί την κατάργηση της αναπροσαρμογής των αποδοχών τους, όχι από το 2017 που ισχύει το νέο μισθολόγιο των εν ενεργεία ενστόλων, αλλά από την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από 13/5/2016. Αυτός είναι και ο λόγος που, πέραν του εφάπαξ ποσού που θα πάρουν πιθανότατα με τη σύνταξη Ιανουαρίου που πληρώνεται 19 Δεκεμβρίου, δεν θα έχουν καμία διαφορά στο μηνιάτικο, δηλαδή δεν θα δουν καμία πραγματική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές όπως αναφέρει άλλωστε και η τροπολογία.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Σελίδα 1 από 15

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot