Πλειστηριασμοί και κατασχέσεις ξανά στο προσκήνιο. Κινδυνεύουν όσοι δεν ρυθμίσουν τα χρέη τους στην Εφορία. Απειλούνται ακόμη κι όσοι μπουν στις 120 δόσεις αν δεν είναι συνεπείς.


Μπροστά στο φάντασμα των πλειστηριασμών και των κατασχέσεων θα βρεθούν σύντομα, όσοι έχουν ανοικτούς λογαριασμούς με την Εφορία και δεν φροντίσουν να τους κλείσουν κάνοντας χρήση της ρύθμισης με τις 120 δόσεις.

Οι αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών πάντως δείχνουν να ανησυχούν ιδιαίτερα δεδομένου ότι μέχρι στιγμής υπάρχει πολύ χαμηλό ενδιαφέρον από τους οφειλέτες.

Πάντως να σημειωθεί ότι ακόμη και αυτοί που θα ενταχθούν στην ρύθμιση, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις στην περίπτωση που ενώ εντάσσονται στην ρύθμιση εν συνεχεία δεν θα καταφέρουν να είναι συνεπείς με τους όρους της με αποτέλεσμα να τη χάσουν.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι φορολογούμενοι που αφήνουν ανεξόφλητα ή αρρύθμιστα τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης είναι εκτεθειμένοι ανά πάσα στιγμή στην επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως οι κατασχέσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης και οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων.

Τι όμως μπορεί να κατάσχει η εφορία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων και από ποιο ύψος οφειλών και πάνω επιβάλλονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης;

Τραπεζικές καταθέσεις: Ο εισπρακτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ «τρυπώνει» στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη για ποσό ληξιπρόθεσμου χρέους άνω των 30 ευρώ που έχει ο φορολογούμενος και βάζει στο «χέρι» τα ποσά των καταθέσεων (εφόσον βέβαια υπάρχουν υπόλοιπα στους λογαριασμούς). Από την κατάσχεση γλιτώνουν ποσά έως 1.250 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ως ο «ένας και μοναδικός λογαριασμός» για τον οποίο ισχύει ακατάσχετο όριο καταθέσεων μέχρι 1.250 ευρώ.
Ακίνητα: Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στην ΑΑΔΕ να κατάσχει ακίνητο ακόμη και αν πρόκειται για πρώτη κατοικία του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 500 ευρώ. Ωστόσο το μέτρο επιβάλλεται για μεγάλες οφειλές.
Αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής: Ο εισπρακτικός μηχανισμός μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση αυτοκινήτου, σκάφους ή οποιουδήποτε άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου για οφειλές άνω των 500 ευρώ.
Μισθοί, ενοίκια: Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο, η αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία (Ε.Μ.ΕΙΣ., Ελεγκτικό Κέντρο, ΔΟΥ ή Τελωνείο) έχει το δικαίωμα να κατάσχει τα ακόλουθα ποσά που τυχόν δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης:
Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ από ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού.
Το ποσό οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.
Το 1/5 των καταβαλλόμενων ημερομισθίων.
Το 1/2 του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα.
Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα.
Έως και το 100% των πάσης φύσεως αποζημιώσεων (π.χ. για απόλυση του οφειλέτη από την εργασία ή για ζημιά που υπέστη κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο του κ.λπ.)
Έως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων ή οποιονδήποτε άλλων πραγμάτων (π.χ. ακινήτων, Ι.Χ. αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.).

Η πρόβλεψη για δάνεια με ασφαλιστική ενημερότητα εισάγεται για πρώτη φορά και είναι πιθανό να γίνει κάτι ανάλογο και με την εφορία για όλα τα δάνεια.
Ασφαλιστική ενημερότητα για τραπεζικά δάνεια άνω των 6.000 ευρώ καθιερώνει το πολυνομοσχέδιο για τις 120 δόσεις της ρύθμισης χρεών σε Ταμεία, εφορία και δήμους.

 

Αν ο οφειλέτης χρωστά στα Ταμεία αλλά δεν έχει μπει στη ρύθμιση ή η αίτησή του έχει απορριφθεί ή έχει χάσει τη ρύθμιση και ζητήσει δάνειο, τότε θα παίρνει βεβαίωση οφειλής αλλά στη σύμβαση του δανείου θα υπάρχει ο όρος ότι το ποσό της δανειοδότησης θα πάει για τη μερική ή ολοσχερή εξόφληση των χρεών του από εισφορές στα Ταμεία!

Η πρόβλεψη για δάνεια με ασφαλιστική ενημερότητα εισάγεται για πρώτη φορά και είναι πιθανό να γίνει κάτι ανάλογο και με την εφορία για όλα τα δάνεια. Σήμερα ζητείται φορολογική ενημερότητα μόνον για δάνεια επιχειρήσεων (σ.σ.: άρθρο 4 του Νόμου 1239/82 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 άρθρου 17 του Νόμου 3144/2003) και όχι για δάνεια φυσικών προσώπων. Σύμφωνα, δε, με τα ισχύοντα σήμερα, τόσο η ασφαλιστική όσο και η φορολογική ενημερότητα ζητούνται από όλους όσοι κάνουν μεταβιβάσεις ακινήτων, όχι για τραπεζικό δανεισμό πλην των επιχειρηματικών δανείων.

Με το άρθρο 27 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας γίνεται όμως η αρχή για προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας και από φυσικά πρόσωπα και από επιχειρήσεις και από ελεύθερους επαγγελματίες και από αγρότες για τα δάνεια άνω των 6.000 ευρώ από τράπεζες. Στο εξής (από την ψήφιση των διατάξεων και μετά), όποιος ζητά δάνειο άνω των 6.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίζει στην τράπεζα για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ.

Αν δεν πάρει ενημερότητα, τότε θα πρέπει να προσκομίζει στην τράπεζα βεβαίωση οφειλής η οποία θα εξοφληθεί εν μέρει ή εν όλω από το δάνειο! Στην πράξη, το δάνειο θα είναι μέσο εξόφλησης των χρεών προς τα Ταμεία και ό,τι μείνει θα το παίρνει ο δανειολήπτης.

Η προϋπόθεση αυτή ενδέχεται να δυσκολέψει τη λήψη δανείων και μάλιστα για μικροποσά της τάξης των 6.000 ευρώ και άνω από όσους σκοπεύουν να κάνουν αίτηση μετά το νόμο, εφόσον χρωστούν στα Ταμεία και δεν έχουν κάνει ρύθμιση. Αλλά και χωρίς ρύθμιση, πάλι η διάταξη τους βάζει παγίδα, γιατί το δάνειο θα πάει για τα χρέη στα Ταμεία και όχι για τις ανάγκες τους!

Η επίμαχη διάταξη του άρθρου 27 αναφέρει: «Ειδικά για τη σύναψη και την ανανέωση συμβάσεων δανείων πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για ποσό άνω των 6.000 ευρώ, σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλής σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης ρυθμισμένης ή μη (ρυθμισμένης) οφειλής, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, η οποία υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας υπό την προϋπόθεση ότι στους όρους της δανειακής σύμβασης προβλέπεται η ολοσχερής ή τμηματική καταβολή της οφειλής προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 29». Η απόφαση του άρθρου 29 θα καθορίσει τις λεπτομέρειες για την ασφαλιστική ενημερότητα στα τραπεζικά δάνεια.

Η ενημερότητα θα πρέπει να είναι από ΕΦΚΑ για μη οφειλή ή για μη ρυθμισμένη οφειλή από εισφορές κύριας ασφάλισης και από ΕΤΕΑΕΠ για οφειλές από εισφορές επικουρικής ασφάλισης ή και εισφορές εφάπαξ.

Ασφαλιστική ενημερότητα για τη λήψη δανείου άνω των 6.000 ευρώ θα απαιτείται -όπως προκύπτει από τη διάταξη- ακόμη και αν οφείλονται τρέχουσες εισφορές από 1ης/1/2019 οι οποίες δεν μπαίνουν σε ρύθμιση 120 δόσεων αλλά εξοφλούνται σε 12 μόνον δόσεις.

Το ερώτημα που προκύπτει δεν είναι τόσο αν πρέπει ή όχι να προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα για τραπεζικό δανεισμό, αλλά το αν μπορεί με νόμο να προβλεφθεί ως όρος στις δανειακές συμβάσεις ότι όσοι χρωστούν στα Ταμεία και παίρνουν δάνειο πάνω από 6.000 ευρώ θα το «χρησιμοποιήσουν» υποχρεωτικά πρώτα για την εξόφληση των χρεών στα Ταμεία και μετά αν μείνει υπόλοιπο θα το παίρνουν για τις ανάγκες τους. Στην ουσία επιχειρείται με έμμεσο τρόπο η κατάσχεση του δανείου έναντι χρεών αλλιώς δεν θα υπογράφεται η δανειακή σύμβαση.

Ασφαλιστική ενημερότητα αν χρειαστούν δάνειο πάνω από 6.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίζουν ακόμη και οι συνταξιούχοι που είναι να βγουν στη σύνταξη αλλά χρωστούν στα Ταμεία, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και επιστήμονες που από την ψήφιση του νόμου και μετά μπορεί να βρεθούν χωρίς κεφάλαιο κίνησης λόγω χρεών στα Ταμεία ή να υποχρεωθούν να πάρουν δάνειο για τη δουλειά τους, που όμως θα πάει πρώτα για την πληρωμή των χρεών τους στα Ταμεία.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Αναφορά στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, με ιδιαίτερη μνεία στη ρύθμιση για τις οφειλές στα Ταμεία και τις απολύσεις, έκανε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.
Σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ1 η κ. Αχτσιόγλου τόνισε ότι «το νομοσχέδιο που φέρνουμε στη Βουλή περιλαμβάνει μία ρύθμιση – τομή για τα εργασιακά στη χώρα. Προβλέπει ότι οι απολύσεις στο εξής θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Επομένως, μετά την ψήφιση του νόμου, κανείς δεν θα μπορεί να απολύεται, αν δεν συντρέχει βάσιμος λόγος, που θα πρέπει να αποδεικνύεται συγκεκριμένα».

Όπως σημείωσε, «αν ένας εργαζόμενος προσφύγει στα δικαστήρια, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει βάσιμος λόγος απόλυσης, θα πρέπει ο εργοδότης να αποδείξει ότι είχε σοβαρό λόγο, για να τον απολύσει. Εάν δεν μπορεί να το αποδείξει ο εργοδότης, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται επαναπρόσληψη, μισθούς για όλο αυτό το διάστημα και αποζημίωση. Είναι μία πολύ μεγάλη τομή που θα γίνει αντιληπτή στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Με τη ρύθμιση αυτή, το ευρωπαϊκό κεκτημένο στην εργατική προστασία γίνεται πράξη στη χώρα μας».

Αχτσιόγλου: Ρύθμιση οφειλών
Για τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο είναι έτοιμο, περιμένει τον προγραμματισμό της Βουλής και θα ψηφιστεί, μετά το Πάσχα. «Η ρύθμιση», συμπλήρωσε, είναι «πολύ σημαντική και θα προσφέρει τεράστια ανακούφιση, καθώς οι οφειλέτες στα ασφαλιστικά Ταμεία ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο. Το καινοτόμο στοιχείο της είναι ότι περιλαμβάνει, πέραν από το κούρεμα των προσαυξήσεων, κούρεμα και της βασικής οφειλής, κάτι που δεν υπήρχε σε προηγούμενες ρυθμίσεις».

Η κ. Αχτσιόγλου σημείωσε ότι όλες οι δεσμεύσεις που ανέλαβε και τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), για τη στήριξη των εργαζομένων, την ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων και των ελευθέρων επαγγελματιών, έγιναν πράξη. «Στόχος της κυβέρνησης», δήλωσε, «είναι «να ενισχύσουμε το εισόδημα των εργαζομένων και τη διαπραγματευτική δύναμή τους, να ανακουφίσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία από αυτά που υπέστη την περίοδο της κρίσης, κυρίως από τις πολιτικές λιτότητας. Αυτά δεν είναι παροχολογία ούτε υπηρετούν προεκλογικές σκοπιμότητες. Είναι ο άξονας που επικαθορίζει όλη μας την πολιτική».

Κατώτατος μισθός
Για τον κατώτατο μισθό, τόνισε ότι διαψεύστηκε η φιλολογία που είχε αναπτυχθεί από μερίδα των μέσων ενημέρωσης και τη ΝΔ- ότι η σημαντική αύξηση του μισθού θα οδηγήσει σε απολύσεις. «Αντιθέτως, τον Φεβρουάριο, σημειώθηκε επίδοση-ρεκόρ στη δημιουργία θέσεων εργασίας κατά 28.000 και, συνολικά, το δίμηνο Φεβρουάριο-Μάρτιο δημιουργήθηκαν περίπου 73.000 θέσεις εργασίας. Αυτό αποτελεί την πιο σοβαρή απόδειξη ότι μπορούμε να έχουμε μία αγορά εργασίας στην οποία και η ανεργία να μειώνεται και νέες θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές να δημιουργούνται» συμπλήρωσε.

Η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι είναι προσβλητικό για τους εργαζόμενους να χαρακτηρίζεται ως παροχολογία η αύξηση του κατώτατου μισθού. Σχολιάζοντας τη στάση του προέδρου της ΝΔ στα εργασιακά, η κ. Αχτσιόγλου τόνισε: «ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ως μετά Χριστόν προφήτης και σε απόσταση από την πραγματικότητα, ενώ έφτασε σε σημείο να χαρακτηρίσει το Δώρο Χριστουγέννων ως στοιχείο πελατειακού κράτους».

Αχτσιόγλου κατά ΝΔ
Η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι «η ΝΔ έχει πολύ συγκεκριμένο σχέδιο στα εργασιακά, αυτό το έκανε πράξη ως κυβέρνηση και το επικαλείται ως σχέδιο και για την επόμενη μέρα, όταν υποστηρίζει τις ανακοινώσεις του κ. Κουρτς και λέει ότι το οκτάωρο είναι ξεπερασμένο, ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι μία εμμονή της αριστεράς και ο μόνος δρόμος είναι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης».

«Στις επερχόμενες εκλογές, λοιπόν, συγκρούονται δύο ξεκάθαρα και απολύτως ανταγωνιστικά μεταξύ τους σχέδια για την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την οικονομία. Και σε αυτήν τη σύγκρουση όλοι θα πρέπει να πάρουν θέση» υποστήριξε η Έφη Αχτσιόγλου.

https://www.newsit.gr/

Σταθερά αυξημένο παραμένει το ενδιαφέρον των οφειλετών για ένταξη στη ρύθμιση χρεών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού.
Τρεις στις δέκα υποθέσεις οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρηματίες έχουν διακανονιστεί μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού – και τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό το ενδιαφέρον για ένταξη στην ευνοϊκή ρύθμιση.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που αναρτήθηκαν σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, αθροιστικά μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της αίτησης, 60.606 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, έχουν υποβληθεί 6.659 αιτήσεις κι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 1.926 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).

click4more
Τράπεζες: Νέο ωράριο συναλλαγών με το κοινό – Από πότε αλλάζει
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα αθροιστικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, στις αρχές Μαρτίου είχαν υποβληθεί 6.541 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 1.722 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες,

Αναλυτικά, τα νεότερα στοιχεία διαμορφώνουν την εξής εικόνα:
Επιχειρήσεις

· 40.347 εκκίνησαν τη διαδικασία

· 9.807 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

· 2.951 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 785 σε διμερή διαπραγμάτευση και 2.345 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές

· 1.741 βεβαίωση πληρότητας και 1.250 έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές

· 275 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους

Ελεύθεροι επαγγελματίες

· 18.737 εκκίνησαν τη διαδικασία

· 11.466 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

· 3.348 αιτήσεις υποβλήθηκαν

· 747 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

· 1.003 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ

Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 1.436

Αγρότες

· 1.522 εκκίνησαν τη διαδικασία

· 1.092 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

· 360 αιτήσεις υποβλήθηκαν

· 141 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

· 136 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ

· 1 αίτηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ,ΚΕΑΟ και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 215.

https://www.newsit.gr/

Στα 6.000.000 έφθασαν την τελευταία τετραετία οι κατασχέσεις ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών που οφείλουν στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή ακόμη και σε ιδιώτες.
Εκατομμύρια τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν αδειάσει απροειδοποίητα εξαιτίας της επιβολής κατασχέσεων, φέρνοντας απρόσμενα σε απόγνωση και σε απελπιστική οικονομική κατάσταση όχι μόνο τους δικαιούχους αλλά ακόμη και συνδικαιούχους, οι οποίοι δεν έχουν οφειλές!
Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε χθες μιλώντας σε ημερίδα του Συνηγόρου του Πολίτη η δικηγόρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, Σύλβια Φιλιππάκη, κάθε συστημική τράπεζα έχει κληθεί από το 2015 να διεκπεραιώσει περίπου 1.500.000 κατασχετήρια (ηλεκτρονικά και χειρόγραφα). Αυτό σημαίνει ότι και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν εκτελέσει 6.000.000 κατασχετήρια.
Τα ηνία
Πρώτη και… με διαφορά σε αριθμό κατασχέσεων είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία από το 2015 μέχρι και τον Μάιο του 2018 έχει επιβάλει συνολικά 4,85 εκατομμύρια κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Συγκεκριμένα, το 2015 επιβλήθηκαν από την ΑΑΔΕ περίπου 650.000 κατασχέσεις, το 2016 ο αριθμός τους έφθασε το 1.300.000, το 2017 εκτοξεύτηκαν σε 1.700.000, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς από την ΑΑΔΕ έχουν αγγίξει το 1.200.000!
Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες, στις οποίες στέλνονται με ηλεκτρονικά μέσα τα κατασχετήρια, δεν βρίσκουν πλέον χρήματα στους λογαριασμούς των οφειλετών. Για το λόγο αυτόν, οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών γίνονται πλέον πιο στοχευμένα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, μιλώντας στην ίδια ημερίδα. Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα έχει μειωθεί ο αριθμός των κατασχετηρίων. Πρόσθεσε, δε, ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου έχουν εισπραχθεί ληξιπρόθεσμες οφειλές 4 δισ. ευρώ.
Οπως διευκρίνισε εξάλλου ο κ. Πιτσιλής, η ΑΑΔΕ δεν επιβάλλει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε όσους χρωστούν έως 500 ευρώ, αλλά επικεντρώνεται σε όσους έχουν μεγαλύτερες οφειλές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 993.000 φορολογούμενοι χρωστούν έως 3.000 ευρώ τα οποία είναι χρέη που βεβαιώθηκαν μέχρι το τέλος του 2017, ενώ «φρέσκα» χρέη έως 3.000 ευρώ έχουν 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Σοκ…
Οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγεία σε αρκετούς πολίτες. Οπως τόνισε χαρακτηριστικά ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο της Γραμματείας απευθύνονται γιατροί οι οποίοι καταγγέλλουν περιστατικά πολιτών που μεταφέρονται στα νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση επειδή λιποθύμησαν μπροστά στα ΑΤΜ των τραπεζών, όταν, σε κάθε περίπτωση, εμφανίστηκε μηδενικό υπόλοιπο στο λογαριασμό τους.
Στο στόχαστρο ρυθμισμένες οφειλές μέχρι και αναπηρικά επιδόματα
Χαρακτηριστικά του παραλογισμού που επικρατεί σε πολλές περιπτώσεις κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών είναι τα παρακάτω περιστατικά που περιγράφονται στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη:
* Οφειλέτης προσήλθε στην αρμόδια ΔΟΥ εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που όριζε το ειδοποιητήριο που έλαβε και ρύθμισε την οφειλή του, για να πληροφορηθεί αργότερα ότι η ΔΟΥ είχε προχωρήσει στην έκδοση κατασχετηρίου προ της λήξης της προθεσμίας και παρά τη ρύθμιση οι τραπεζικοί λογαριασμοί του είχαν δεσμευθεί.
* Κληρονόμοι μετά το θάνατο συγγενικών τους προσώπων επισκέπτονται την εφορία για τη διαγραφή των θανόντων από το Μητρώο της ΔΟΥ χωρίς να διαπιστώσουν κάποια οφειλή. Στη συνέχεια απειλούνται με αναγκαστικά μέτρα για οφειλές για τις οποίες δεν ενημερώθηκαν από την εφορία κατά τη δήλωση του θανάτου.
* Γονείς ανηλίκων και ατόμων με αναπηρία καταγγέλλουν ότι προνοιακά βοηθήματα και επιδόματα τα οποία χορηγούνται σε ανήλικους και ΑμεΑ κατσχέθηκαν για οφειλές των γονέων.
* Κατά την ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή προστέθηκε κατά λάθος ένα μηδενικό παραπάνω από λογιστήριο εταιρίας στη μισθοδοσία υπαλλήλου και αντί για 1.000 ευρώ στο λογαριασμό του εμφανίστηκε το ποσό των 10.000 ευρώ. Ο υπάλληλος είχε μεγάλη οφειλή στην εφορία και η τράπεζα κατέσχεσε όλο το ποσό. Οταν το λάθος έγινε αντιληπτό, ούτε η εφορία ούτε η τράπεζα επέτρεψαν την ακύρωση της συναλλαγής. Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια.
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot