arxiki selida

Οδηγός επιβίωσης, η διαδικασία της έναρξης βήμα – βήμα και τα δικαιολογητικά.
Ελεύθεροι επαγγελματίες που υπό το βάρος των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και των φόρων, έτρεξαν να κλείσουν τα μπλοκάκια τους για να μην επιβαρυνθούν, βρίσκονται αυτή τη στιγμή με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία και θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού. Κανείς όμως, δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση εάν δεν έχει ενεργό μπλοκάκι. Έτσι, πολλοί είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τις τελευταίες ημέρες επισκέπτονται την εφορία για να ανοίξουν τα βιβλία τους και για να μπορέσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ώστε να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες:
Οι επαγγελματίες που σχεδιάζουν να υπαχθούν μέχρι το τέλος του έτους στη ρύθμιση των 120 δόσεων του και σκέφτονται να ενεργοποιήσουν ξανά το μπλοκάκι τους θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1. Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία πρέπει να βρείτε τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας) που αντιστοιχούν στην επαγγελματική δραστηριότητα σας
2. Για τη διαδικασία έναρξης εμπλέκονται ΕΦΚΑ τμήμα ΟΑΕΕ -Επιμελητήριο (ανάλογα Εμπορικό, Οικονομικό, κλπ) -Δ.Ο.Υ
3. Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έδρα της επιχείρησης περιλαμβάνονται:
-Για την έναρξη σε δικό σας χώρο (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία) απαιτείται το Ε9
-Για χώρο ή δωμάτιο που ανήκει στην κυριότητα ή επικαρπία των γονέων και σας παραχωρείται δωρεάν χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή και των δυο αν το έχουν εξ ημισείας του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία αλλά και το Ε9 των γονέων (4 αντίγραφα).Για τη δωρεάν παραχώρηση χρειάζεται και το Ε1 του ιδιοκτήτη
-Για την έναρξη σε ενοικιαζόμενο χώρο απαιτείται μισθωτήριο και μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη
4. Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ τμήμα ΟΑΕΕ μαζί με:
-Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
-Δικαιολογητικά για την έδρα της επιχείρησης (όπως προαναφέραμε)
-Φωτοτυπία του ΑΜΚΑ
-Αν υπήρχε προηγούμενη ασφάλιση στο ΙΚΑ, συνήθως ζητείτε τριμηνιαίος ατομικός λογαριασμός ασφάλισης
-Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (εάν απαιτείται)
5. Προεγγραφή στο Επιμελητήριο: Απαιτείται αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφο της και μια αίτηση -δήλωση που συμπληρώνουμε εκεί
6. Έναρξη στην εφορία:
Στο Τμήμα Μητρώου μαζί με όλα τα δικαιολογητικά συμπληρώνονται τα έντυπα Μ1 αν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία και το Μ2 όπου συμπληρώνεται το ΚΑΔ ή τους ΚΑΔ του επαγγέλματος. Η Δ.Ο.Υ. εκδίδει τη βεβαίωση έναρξης
7. Οριστική Εγγραφή στο Επιμελητήριο: Η εγγραφή στο Επιμελητήριο γίνεται με ένα απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης Έναρξης από την Εφορία και ένα χρηματικό ποσό για την συνδρομή σας ανάλογα το Επιμελητήριο (χρήσιμο θα ήταν να το ρωτήσετε κατά την επίσκεψη σας για την προεγγραφή)
8. Οριστική Εγγραφή στον ΕΦΚΑ τμήμα ΟΑΕΕ: Η εγγραφή μετά στον ΟΑΕΕ γίνεται με ένα απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης Έναρξης από την Εφορία και παίρνετε τη βεβαίωση εγγραφής
Η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων έφτασε στον «σκληρό πυρήνα» - Τον Σεπτέμβριο θα τεθούν νέοι, πιο φιλόδοξοι στόχοι για την αποκλιμάκωση των NPEs

με στόχο να υποχωρήσουν στο 18%-19% μετά το 2020 και στο 6,5% μέχρι το 2022
Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η πορεία μείωσής τους χαρακτηρίζεται αργή. Είναι ενδεικτικό ότι κατά το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα ανοίγματα αβέβαιης είσπραξης διαμορφώθηκαν σε 30,5 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου στο ίδιο μέγεθος που ήταν και στο τέλος του 2016.
Ο προβληματισμός εντείνεται και από το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο θα τεθούν νέοι, πιο φιλόδοξοι στόχοι για την αποκλιμάκωση των NPEs με στόχο να υποχωρήσουν στο 18%-19% μετά το 2020 και στο 6,5% μέχρι το 2022.
Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες κινητοποιούνται για να γίνουν πιο αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων, καθώς έχουν φτάσει πλέον στον λεγόμενο «σκληρό πυρήνα» των κόκκινων δανείων. Στο τέλος Μαρτίου 2018 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα διαμορφώθηκαν στα 92,4 δισ. ευρώ, από 101,8 δισ. τον Ιούνιο του 2017. Η μείωση προήλθε κυρίως λόγω των διαγραφών ύψους 8,1 δισ., στις οποίες προχώρησαν πέρυσι οι τράπεζες. Ωστόσο, ο SSM φρέναρε τις διαγραφές υποδεικνύοντας πωλήσεις χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων, επιλογή ακριβή για τις τράπεζες καθώς έχει κεφαλαιακές επιπτώσεις.
Στον «σκληρό πυρήνα» των κόκκινων δανείων υπάρχουν περίπου 10 δισ. επιχειρηματικά δάνεια μεγάλων εταιρειών που έχουν δοθεί και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Πρόκειται για τον γόρδιο δεσμό των επιχειρηματικών δανείων, καθώς οι τράπεζες αντιμετωπίζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και με διαφορετική οπτική, ανάλογα με τον βαθμό έκθεσης, το είδος των εξασφαλίσεων κ.λπ. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι προσπάθειες να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις για την αναδιάρθρωση των δανείων επικεντρώνονται μέσω του NPL Forum, δηλαδή της διατραπεζικής επιτροπής που αναζητεί συμβιβαστικές κοινές λύσεις για μεγάλες επιχειρήσεις με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε αρκετές τράπεζες. Η συγκεκριμένη επιτροπή έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα με κάτι λιγότερο από 100 περιπτώσεις μεγάλων εταιρειών.
Ταυτόχρονα, για την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προβληματικών δανείων οι τράπεζες περιμένουν με ενδιαφέρον τα πρώτα αποτελέσματα από τη διαχείριση του Solar Project. Πρόκειται για το πακέτο επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί και από τις τέσσερις τράπεζες και το οποίο μετά από διαγωνισμό ανέλαβε να διαχειριστεί η doBank. Οπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές, αν η διαχείρισητης της ιταλικής do Bank (ξεκινά τον Σεπτέμβριο) , που έχει μεγάλη εμπειρία και διαθέτει κεφάλαια, αρχίσει να φέρνει αξιόλογα αποτελέσματα, οι τράπεζες σκοπεύουν να αναθέσουν για διαχείριση το 2019 επιπλέον προβληματικά επιχειρηματικά δάνεια ύψους 6 δισ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις περιπτώσεις των κόκκινων δανείων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των διατάξεων του νόμου Κατσέλη. Πρόκειται για δάνεια ύψους περίπου 18 δισ. ευρώ - κυρίως στεγαστικά, καταναλωτικά, όπως και δάνεια μικρών επιχειρήσεων. Τα στελέχη των τραπεζών θεωρούν τα προβληματικά στεγαστικά το σημαντικότερο πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με το μοναδικό μέχρι στιγμής αποτελεσματικό όπλο στη μάχη των ΝPLs, αυτό των πλειστηριασμών, αφού για τις τράπεζες είναι εκτός συζήτησης να πάρουν από δανειολήπτες μικρές πρώτες κατοικίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 40% των προβληματικών δανείων της λιανικής τραπεζικής (στεγαστικά, καταναλωτικά και πολύ μικρές επιχειρήσεις) έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Μια σοβαρή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις του νόμου Κατσέλη γρήγορα και αποτελεσματικά έγινε από τη Συντονιστική Επιτροπή για τα NPL της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), στην οποία προεδρεύει ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εurobank Θεόδωρος Καλαντώνης.
Η επιτροπή εργάστηκε πάνω στις πρόσφατες αλλαγές στον νόμο Κατσέλη και «έχτισε» ένα ειδικό μοντέλο που προσφέρει με αυτόματες διαδικασίες κούρεμα στις οφειλές των δανειοληπτών. Μετά τις αλλαγές στη νομοθεσία, οι τράπεζες μπορούν πλέον να ανατρέξουν στα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών και να ελέγξουν από τα Ε9 που έχουν καταθέσει οι πελάτες όταν πήραν τα δάνεια αν έχουν άλλα ακίνητα στην ιδιοκτησία τους. Επίσης μπορούν να διασταυρώσουν την ύπαρξη ή μη καταθέσεων σε άλλες τράπεζες. Μάλιστα μέσω του «Τειρεσία» η επιτροπή δημιούργησε και τις κατάλληλες υποδομές για να προχωρήσουν σε κοινή διαχείριση δανείων.
Ο αλγόριθμος
Η Συντονιστική Επιτροπή για τα NPLs της ΕΕΤ εξέλιξε έναν αλγόριθμο που ενσωματώνει σειρά στοιχείων και επιδιώκει, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, να προσεγγίσει με αυτοματοποιημένες διαδικασίες την κατάληξη που θα έχει το αίτημα ενός εκάστου των δανειοληπτών που τελούν υπό την προστασία του νόμου Κατσέλη. Πιστεύουν ότι πλέον είναι σε θέση να ξεχωρίσουν πιο εύκολα και σωστά την ήρα από το στάρι και να εντοπίσουν τις περιπτώσεις των δανειοληπτών που κάνουν δόλια χρήση των διατάξεων του νόμου Κατσέλη.
Βάσει της συγκεκριμένης πρακτικής, η τράπεζα που έχει τη μεγαλύτερη οφειλή -γιατί πολλοί δανειολήπτες έχουν σε διαφορετικές τράπεζες ταυτόχρονα π.χ. στεγαστικό και καταναλωτικά δάνεια- θα προτείνει στον δανειολήπτη εκ μέρους και των άλλων τραπεζών κούρεμα ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα δίνει ο αλγόριθμος. Ειδικά για τα στεγαστικά, το κούρεμα μπορεί να φτάνει μέχρι και το 50% της συνολικής οφειλής και για τα καταναλωτικά και τα δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων μέχρι και το 85%.
Το πλεονέκτημα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρειάζεται να περιμένουν την έκδοση δικαστικής απόφασης και με την άμεση τακτοποίηση θα αποκαθίσταται το πιστωτικό προφίλ του δανειολήπτη. Στις τράπεζες εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη πρακτική, που ξεκινά ήδη να εφαρμόζεται δοκιμαστικά αυτόν τον μήνα σε αστικά κέντρα και θα προωθηθεί σε μαζική κλίμακα αρχές Σεπτεμβρίου, μπορεί να δώσει λύση μέχρι και για το 20% των περιπτώσεων που τελούν υπό τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Αν αποδειχθεί και στην πράξη η αποτελεσματικότητα, οι τράπεζες εκτιμούν ότι θα δοθεί μεγάλη ώθηση στις περιπτώσεις δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη
newmoney.gr/
Διαδικαστικά θέματα ρυθμίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Οικονομίας και Εργασίας, προκειμένου οι οφειλέτες που θέλουν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών να έχουν δεύτερη ευκαιρία.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί το αμέσως προσεχές διάστημα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ξεκινήσει η ισχύς της.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ, οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν και να συμπληρώσουν την αρχική αίτηση που έχουν υποβάλλει για ένταξή τους στον Μηχανισμό ή μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή της, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές, που δημιουργήθηκαν το 2017.
Με βάση το σχέδιο της ΚΥΑ ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα:
Συμπλήρωση στοιχείων - διόρθωση σφαλμάτων
· Τα στοιχεία της αίτησης, μπορούν να συμπληρωθούν, εφόσον σχετική έλλειψη διαπιστωθεί από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή, μέχρι την ολοκλήρωση της προθεσμίας της.
· Για τη σχετική έλλειψη, εφόσον διαπιστωθεί από τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, ενημερώνεται ο συντονιστής, ο οποίος τάσσει προθεσμία 10 ημερών για τη συμπλήρωση της έλλειψης από τον υπόχρεο, εκτός εάν η έλλειψη συνίσταται σε μη συνυποβολή συνοφειλέτη, οπότε η προθεσμία ορίζεται σε 20 ημέρες.
· Με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας προθεσμίας μπορεί να γίνει διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της αίτησης που εντοπίζονται από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή.
Διαδικασία εξέτασης αιτημάτων παράτασης
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τα εμπλεκόμενα μέρη (οφειλέτης, συμμετέχοντες πιστωτές, εμπειρογνώμονας) μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας. Το αίτημα περιλαμβάνει:
α) τη συγκεκριμένη ενέργεια για την προθεσμία της οποίας ζητείται παράταση.
β) τον χρόνο παράτασης, και
γ) την αιτιολογία της παράτασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.
Δυνατότητα διαγραφής της αίτησης και επανυποβολή της
Εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μέχρι την κατάθεση των αντιπροτάσεων από τους πιστωτές, διαπιστωθεί ότι στην αίτηση υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά το χρόνο διαπίστωσής τους, δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων ή/και τροποποίηση αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οφειλέτης, κατόπιν σχετικού γραπτού του αιτήματος προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έχει τη δυνατότητα διαγραφής της αίτησής του με ταυτόχρονη επανυποβολή της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
· Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια των βασικών στοιχείων του αιτούντος (ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση) τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτε του μοναδικού αριθμού που έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος εξακολουθεί να συνοδεύει την αίτηση και μετά την επανυποβολή αυτής.
· Ο συντονιστής, μόλις λάβει γνώση των ελλείψεων ή σφαλμάτων, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να προβεί στη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας, ενημερώνει τον οφειλέτη, με κοινοποίηση στους πιστωτές, για την ύπαρξη των ως άνω ελλείψεων ή σφαλμάτων, και καλεί τον οφειλέτη να προβεί, εντός 10 ημερών στην αποστολή αιτήματος διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής της.
· Ο οφειλέτης πρέπει εντός της άνω προθεσμίας να υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα στην ΕΓΔΙΧ, η οποία εκδίδει απόφαση περί της μη ύπαρξης δυνατότητας διόρθωσης του σφάλματος ή/και των ελλείψεων με άλλον τρόπο και αποφασίζει τη διαγραφή της αίτησης και επανυποβολή της, δύναται δε να τάξει, κατά την εύλογη κρίση της, προθεσμία στον οφειλέτη για τη διαγραφή και επανυποβολή της.
· Με την ίδια διαδικασία οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή αυτής, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης, δηλαδή οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου του 2017.
· Σε περίπτωση διαγραφής και επανυποβολής της αίτησης η διαδικασία επανεκκινείται με τον εκ νέου έλεγχο της πληρότητας της αίτησης από τον συντονιστή.
Νέες προθεσμίες
Η ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονιστή διενεργείται εντός 10 ημερών από την αποδοχή του διορισμού του. Ο έλεγχος του απαιτούμενου ποσοστού της απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών, ολοκληρώνεται από τον συντονιστή εντός 5 ημερών από τη λήξη της 10ήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους πιστωτές. Η προθεσμία πρόσκλησης των συμμετεχόντων πιστωτών σε ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη ορίζεται σε 5 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιπροτάσεων. Για τη σύνταξη πρακτικού αποτυχίας από τον συντονιστή ορίζεται προθεσμία 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ψηφοφορίας.
Προθεσμία για την υποβολή πρόσθετων στοιχείων
Η προθεσμία υποβολής των πρόσθετων δικαιολογητικών ορίζεται σε 5 ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τον οφειλέτη από το συμμετέχοντα πιστωτή. Η άρνηση του οφειλέτη να τα προσκομίσει, σε περίπτωση που αυτά ζητούνται από συμμετέχοντα πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη μικρότερο του 25%, δύναται να εκφραστεί εντός της πενθήμερης αυτής προθεσμίας. Σε περίπτωση διαφωνίας, και εφόσον αποφασίσει την προσκόμιση η πλειοψηφία 60% των πιστωτών, τάσσεται στον οφειλέτη νέα προθεσμία προσκόμισης 5 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της πλειοψηφίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση νέας άρνησης του οφειλέτη, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας εντός 10 ημερών από την άρνηση του οφειλέτη.
Εκκρεμείς αιτήσεις και παραίτηση οφειλέτη
Ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και έως το στάδιο λήξεως της ψηφοφορίας για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης μπορεί να παραιτηθεί από την εκκρεμή αίτησή του για οποιοδήποτε λόγο. Κατόπιν, η ΕΓΔΙΧ προβαίνει σε αδρανοποίηση της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ωστόσο, τα δεδομένα του οφειλέτη εξακολουθούν να τηρούνται για 3 έτη.
Δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους αφορά η διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
Πρόκειται για όσους έχουν παράλληλη απασχόληση, κυρίως νέους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ με ενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών που μπορούσαν να επιλέξουν ασφάλιση ζητώντας εξαίρεση από ΟΑΕΕ, ασφαλισμένους στον ΟΓΑ μικροεπιχειρηματίες και μικροξενοδόχους με απαλλακτικά από τον ΟΑΕΕ, μηχανικούς που βρίσκονταν ανάμεσα σε ΤΣΜΕΔΕ και ΟΑΕΕ, επειδή είχαν αναπτύξει και μια εμπορικού τύπου δραστηριότητα αλλά και παλαιούς (πριν το 1993) ασφαλισμένους δημοσιογράφους.
Και αυτό, γιατί αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμη και διαγραφής οφειλών, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον υπάρχει “εύλογη αμφιβολίας” ως προς την υποχρέωση υπαγωγής του ασφαλισμένου σε καθεστώς παράλληλης ασφάλισης δύο ή περισσότερων ασφαλιστικών φορέων. Το δικαίωμα της διαγραφής αυτών των πρόσθετων επιβαρύνσεων ισχύει για οφειλές έως 31/12/2016. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλλει οι ασφαλισμένοι δεν επιστρέφονται ούτε αναζητώνται.
Η εύλογη αμφιβολία συνίσταται στις εξής περιπτώσεις:
Α) Ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου οφειλέτη.
Β) Ύπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος.
Γ) Προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση.
Δ) Ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέματος από τη διοίκηση.
Ε) Πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.
Προσοχή όμως, Ακόμη κι αν ψηφιστεί έως την επόμενη εβδομάδα ο νόμος, για να ισχύσουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εκδοθεί υπουργική απόφαση για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων ή χρεών, να υπάρξει γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ. Η σχετική ρύθμιση εφαρμόζεται και για ασφαλισμένους των οποίων οι περιπτώσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, ακόμα και αν έχουν κριθεί σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό.
Με άλλη διάταξη, ρυθμίζεται, ενιαία η έναρξη του δικαιώματος σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους, από τον επόμενο της υποβολής της αίτησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Επίσης δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αρχίσει η συνταξιοδότηση. Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να διατηρούν τις επιχειρήσεις ή τα βιβλία τους ανοικτά, παράλληλα με την κατάθεση της αίτησης, ώστε να εισπράττουν το 40% της σύνταξής τους για όσο εργάζονται.
Οι αγρότες προβλέπεται πως από το 2019 θα συνταξιοδοτούνται με βάση την ημερομηνία γέννησής τους και όχι τον Ιούλιο κάθε χρονιάς.
Ρυθμίζεται επίσης για τους αγρότες η διαδικασία έναρξης της ασφαλιστέας δραστηριότητας με απογραφικό δελτίο, εφόσον δεν απαιτείται έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ.
Διαγράφονται επίσης πρόστιμα και προσαυξήσεις από Δήμους και Νομικά τους Πρόσωπα προκειμένου να πληρωθούν εισφορές εργαζόμενων που αντιμετωπίζονταν ως μαθητευόμενοι.
Με άλλες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ανέργους ή δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Για παράδειγμα προβλέπεται ότι θα παραμένουν στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, όσοι άνεργοι συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ δικαιούχοι του ΚΕΑ θα μπορούν να είναι άστεγοι, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.
Πηγή πληροφοριών: Καθημερινή
Σε συμφωνία για την απλοποίηση και την υπαγωγή στη ρύθμιση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 120 μηνιαίες δόσεις ακόμη και των χρεών που «γεννήθηκαν» πέρυσι από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες κατέληξαν οι επικεφαλής των θεσμών με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας μετά από διαπραγματεύσεις στο Χίλτον.
Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να ανοίξει η βεντάλια έτσι ώστε πολύ περισσότεροι, από ότι μέχρι σήμερα, αυτοαπασχολούμενοι να σπεύσουν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό των 120 δόσεων, ο οποίος παρότι ξεκίνησε με ευοίωνες προοπτικές σήμερα καρκινοβατεί λόγω της γραφειοκρατίας και του περιορισμένου ενδιαφέροντος.
Στις αλλαγές που επέρχονται περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
α) εκτός των παλαιότερων ληξιπρόθεσμων χρεών στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα συμπεριλαμβάνονται και τα χρέη προς εφορία,ταμεία η τράπεζες που προέκυψαν πέρυσι.
β) μειώνεται σημαντικά το πλήθος των δικαιολογητικών που θα απαιτούνται για την υπαγωγή των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
γ) οι τράπεζες υποχρεούνται εάν απορρίπτουν αιτήσεις ενδιαφερομένων για υπαγωγή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων να αιτιολογούν την απόρριψη εξηγώντας το σκεπτικό τους.
Πηγή newpost.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot