arxiki selida

Ο προϋπολογισμός του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ για το οικονομικό έτος 2020 καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Βασίστηκε πάνω στις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του ΔΟΠΑΒΣ με στοιχεία εκτέλεσης οκταμήνου, σχετικά με τα ΕΣΟΔΑ και τα ΕΞΟΔΑ στις 31/12/2019 και αποτύπωσε κατά το δυνατόν τις υποχρεώσεις που πρέπει να καλυφθούν μέσα στο νέο έτος.

Σύμφωνα με την αριθμό 141/2019 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΒΣ για το οικονομικό έτος 2020 και αναρτήθηκε στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών με συνολικό ποσό εκτίμησης εσόδων οικ. έτους 2019 3.478.753,84€ και συνολικό ποσό εκτίμησης εξόδων 2.965.593,32€.
Το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται σε 513.160,52 και το σύνολο του προϋπολογισμού 2020 ανέρχεται στο ποσό των 3.601.454,77€

Να αναφέρω αρχικά ότι στον προϋπολογισμό του 2020 στα Έσοδα, βλέπουμε:
1) Αύξηση της επιχορήγησης από το Δήμο Κω κατά 25.000,00€. Από τα 900.000,00€ που επιχορηγηθήκαμε αρχικά το 2019, το οποίο μετά από αίτημα του ΔΟΠΑΒΣ αυξήθηκε στα 1.175.000,00€, για το 2020 η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000,00€ το οποίο κατανέμεται ως εξής:
• 170.000,00€ στον τομέα αθλητισμού
• 400.000,00€ στον τομέα πολιτισμού
• 630.000,00€ στον τομέα των βρεφονηπιακών σταθμών
2) Μείωση της επιχορήγησης από την ΕΕΤΑΑ για τη δράση «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Αυτό συνέβη αφενός γιατί έγινε επανακαθορισμός των ανώτατων ορίων παιδιών που δύναται να εγγραφούν στους παιδικούς σταθμούς και αφετέρου γιατί τα προνήπια εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση και σε συνδυασμό με την αύξηση των θέσεων που διατίθενται και στους ιδιωτικούς σταθμούς, χορηγήθηκαν λιγότερα voucher για τη σχολική χρονιά.
Χορηγήθηκαν 267 voucher , έναντι 345 για τη χρονιά 2018-2019 και 380 για τη χρονιά 2017-2018.

Συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε ο Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ συμπεριλαμβάνει τρεις (3) τομείς, καίριους αλλά και ευαίσθητους, για την ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής:

Α) Τομέας Βρεφονηπιακών σταθμών
Οι οκτώ (8) βρεφονηπιακοί σταθμοί φιλοξενούν περίπου 432 παιδιά.
Μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ ο ΔΟΠΑΒΣ έχει υπογράψει σύμβαση με 267 γονείς που τους έχουν χορηγηθεί voucher και έχουν εγγράψει τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς. Για την περίοδο 2019 – 2020 ο ΔΟΠΑΒΣ θα επιδοτηθεί με το ποσό των 635.000,00€. Το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το οικονομικό έτος 2019 είναι 165.000,00€ και αφορά τους μήνες 9ο /10/ & 11ο. Ο 12ος έχει υπολογισθεί ότι θα εισπραχθεί το 2020, μαζί με τους υπόλοιπους μήνες έως και 7ο /2019 και εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 470.000,00€.
Για τα 165 παιδιά που έχουν εγγραφεί χωρίς το ανωτέρω πρόγραμμα, τα τροφεία έχουν οριστεί με το ποσό των 60,00 € το μήνα
Οι παιδικοί μας σταθμοί έχουν εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία και έχουν λάβει άδειες λειτουργίας. Λειτουργούν σύμφωνα με τους πρότυπους κανονισμούς και παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με προσιτό κόστος ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι οικογένειες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.
Β) Τομέας Αθλητισμού
Ο Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω στηρίζει κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη και καλή λειτουργία του μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού στο νησί μας. Βασικό μέλημα παραμένει η ανάπτυξη και λειτουργία αθλητικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε όλους τους δημότες, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, η διαχείριση και εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης και τους αθλητικούς φορείς με σκοπό την ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού και τέλος τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.
Γ) Τομέας Πολιτισμού
Πλήθος ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Τα αθλητικά και πολιτιστικά «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ» του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω διοργανώνονται με υψηλή ποιότητα, με σεβασμό στην τέχνη, τον πολιτισμό και την παράδοση.»

Με λίγα λόγια σήμερα καταθέτουμε τον πρώτο προϋπολογισμό μας ως νέο διοικητικό συμβούλιο στον Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. με σύνεση , υπευθυνότητα , διαφάνεια και σεβασμό στα χρήματα των δημοτών.
Μ΄ αυτόν τον προϋπολογισμό ως τεχνοκρατικό πίνακα με λογιστική αξία συνεχίζουμε τη διαχειριστική και διοικητική λειτουργία του οργανισμού και καλύπτουμε τις υποχρεώσεις του διασφαλίζοντας τη συνέχεια , τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του.
Ταυτόχρονα μ΄ αυτόν τον προϋπολογισμό ως πολιτικό κείμενο βάζουμε τις προτεραιότητες μας, έτσι όπως τις αποφασίσαμε μετά από συζητήσεις και επαφές με στελέχη της παράταξής μας και τις υπηρεσίες καθώς και με φορείς και συλλόγους καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και από 1η Σεπτεμβρίου που αναλάβαμε.
Η δυνατότητα αναμόρφωσης αξιοποιήθηκε ήδη και θα αξιοποιηθεί και στο νέο έτος με στόχο να πιάσει τόπο και το τελευταίο ευρώ.
Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε πρόσθετους πόρους και από την Περιφέρεια και από την κυβέρνηση με στόχο να αναβαθμιστούν ποιοτικά οι δράσεις και οι υποδομές μας και να γίνουμε ένας επώνυμος πολιτιστικός και αθλητικός προορισμός.
Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:
-Σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις με τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και καταλληλότητας(τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Κω).
Δεσμευόμαστε για
-Αύξηση των κονδυλίων για εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής γηπέδων.
-Αύξηση των κονδυλίων για προμήθεια υλικών.
-Περιστολή των δαπανών για εκδηλώσεις και θεσμοθέτηση φεστιβάλ με πανελλήνιο και διεθνή χαρακτήρα.
-Ενίσχυση των υπαρχόντων υποδομών του οργανισμού( φιλαρμονική ορχήστρα, χορωδία, θεατρικό εργαστήρι ) και εμπλουτισμός με νέα εργαστήρια (π.χ. αγγειοπλαστικής, παραδοσιακής μουσικής, ζωγραφικής)
-Εκσυγχρονισμό διοικητικής υποστήριξης παιδικών σταθμών με την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
-Ενίσχυση των κωδικών για εκδόσεις βιβλίων.
-Ενίσχυση των κωδικών για επιμόρφωση προσωπικού βρεφονηπιακών σταθμών
Στοχεύουμε στη
- Διοργάνωση μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδέονται με τον τουρισμό και την Ιπποκρατική ταυτότητα και στηρίζουν την τοπική οικονομία (όπως:
• φεστιβάλ γαστρονομίας – τοπικών προϊόντων κάθε χρόνο
• φεστιβάλ φιλαρμονικών κάθε δύο χρόνια
• φεστιβάλ κινηματογράφου
• παραδοσιακό μουσικοχορευτικό αντάμωμα
• αθλητικά event με θέμα το ποδήλατο, τρίαθλο κτλ
• φιλοξενία ομάδων από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό για προετοιμασία –προπονήσεις)

 

Ο προϋπολογισμός του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω για το οικονομικό έτος 2020, κατατίθεται ως εξής:
 

 
 
Κωδικοί Αριθμοί
Έσοδα
Προϋπολογισμός 2019 σε ευρώ
Προϋπολογισμός 2020 σε ευρώ
0
Τακτικά Έσοδα
1.641.134,88
1.693.216,00
1 (πλην 13)
Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεων για επενδύσεις )
867.138,99
470.000,00
2
Έσοδα παρελθόντων ετών
46.902,16
10.000
31
Εισπράξεις από δάνεια

 
32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
116.878,25
116.878,25
4
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων
805.200,00
798.200,00
5
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους
463.651,400
513.160,52
13
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
0,00
0,00
Σύνολο Πόρων
3.940.905,68
3.601.454,77

 

 

Κωδικοί Αριθμοί
Έξοδα και Πληρωμές
Προϋπολογισμός 2019 σε ευρώ
Προϋπολογισμός 2020 σε ευρώ
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
1.833.900,00
1.660.700,00
61,62
Αμοιβές και παροχές τρίτων
141.850,00
121.500,00
63,64,68
Λοιπά γενικά έξοδα
293.201,00
146.600,00
65
Τοκοχρεολύσια δανείων
0,00
0,00
66
Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών
433.982,38
376.500,00
67
Μεταβιβάσεις σε τρίτους
0,00
0,00
81
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
181.623,82
269.150,00
82,85
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
916.958,25
909.078,25
 
Επενδύσεις
124.503,84
97.000,00
71
Αγορές
124.503,84
97.000,00
73
Έργα
0
0
74
Μελέτες
0
0
75
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
0
0
652
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων
0
0
91
Αποθεματικό
14.886,39
20.926,52
Σύνολο εξόδων και πληρωμών
3.940.905,68
3.601.454,77

Κατόπιν τούτων, σας παραθέτουμε τον αναλυτικό προϋπολογισμό του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ για το έτος 2020, ισοσκελισμένο προς ψήφιση του.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω,

 

Χατζηχριστοφής Παναγιώτης

Μικραίνει, αλλά παραμένει η διαφορά εκτιμήσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των Ευρωπαίων, που αρχικά έκαναν λόγο για δημοσιονομικό κενό ύψους 1,5 δισ. ευρώ - Τα τρία πεδία που προκαλούν ακόμη επιφυλάξεις στους δανειστές
Μικραίνει, αλλά παραμένει η διαφορά εκτιμήσεων μεταξύ κυβέρνησης και ευρωπαϊκών θεσμών αναφορικά με το δημοσιονομικό κενό της προσεχούς χρονιάς. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι τεχνοκράτες των δανειστών εξακολουθούν να βλέπουν «τρύπα» 200-300 εκατ. ευρώ, ενώ η ελληνική πλευρά επιμένει ότι δεν θα υπάρξει κενό και ευελπιστεί να πείσει γι’ αυτό τους Ευρωπαίους έως μεθαύριο, προκειμένου το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2020 να σταλεί στην Κομισιόν την Τρίτη χωρίς «σκιές».

 

Από την περασμένη Δευτέρα, που το προσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με πρόβλεψη για πρωτογενές πλεόνασμα 3,56% του ΑΕΠ το 2020 (0,06% του ΑΕΠ ή 120 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ), μέχρι χθες το βράδυ η ανταλλαγή στοιχείων ανάμεσα στους Ευρωπαίους τεχνοκράτες και τα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ήταν εντατική και, όπως διαβεβαιώνουν και οι δύο πλευρές, εποικοδομητική. Εξ ου και η απόσταση που τις χώριζε μειώθηκε περαιτέρω. Όπως ανέφερε το protothema.gr το περασμένο Σάββατο, αρχικά οι Ευρωπαίοι έκαναν λόγο για δημοσιονομικό κενό ύψους 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο περιορίστηκε στο 1 δισ. ευρώ μετά την επίσκεψη των στελεχών των θεσμών στην Αθήνα και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας έπεσε κάτω από τα 500 εκατ. ευρώ. Τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση έριξε στο τραπέζι πρόσθετες πηγές εσόδων, όπως οι άδειες για το διαδικτυακό στοίχημα και τα λοιπά διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, ενώ άρχισε να εξετάζει εναλλακτικές επιλογές για ορισμένα μέτρα, όπως η έκπτωση φόρου για δαπάνες ανακαίνισης, ώστε να περιορίσει το δημοσιονομικό κόστος τους.

 

Το δημοσιονομικό κενό των 200-300 εκατ. ευρώ που εντοπίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές προκύπτει κυρίως από τις επιφυλάξεις τους σε τρία πεδία:

1. Τον ρυθμό ανάπτυξης του 2020. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι φοροελαφρύνσεις και τα υπόλοιπα θετικά μέτρα συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ που ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό της προσεχούς χρονιάς θα τονώσουν την ανάπτυξη κατά 0,5%, οδηγώντας σε τελική αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8% το 2020. Οι Ευρωπαίοι βάζουν τον πήχη αισθητά χαμηλότερα, στο 2,3%, και συζητούν υπό προϋποθέσεις ανέβασμά του έως το 2,5%, επικαλούμενοι το δυσμενές ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό σκηνικό. Τις πιθανές αρνητικές παρενέργειες για τη χώρα μας από το εξωτερικό περιβάλλον τόνισε χθες και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το οποίο διατύπωσε αμφιβολίες σχετικά με την πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,8%. Όπως ανέφερε το Γραφείο Προϋπολογισμού, η συγκεκριμένη πρόβλεψη στηρίζεται μεν στα μέτρα επεκτατικής πολιτικής (δηλαδή, στις φοροελαφρύνσεις) που στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση, αλλά δεν φαίνεται να λαμβάνει υπ’ όψιν τον αντίκτυπο από τα μέτρα περιοριστικής πολιτικής. Επιπλέον, η πρόβλεψη αυτή είναι διπλάσια από εκείνη για την ευρωζώνη (1,4%) και μεγαλύτερη από ό,τι προβλέπουν για την Ελλάδα οι διεθνείς οργανισμοί. Πάντως, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στη δική του γνωμοδότηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού χαρακτήρισε απαιτητικό αλλά, υπό προϋποθέσεις, εφικτό τον στόχο για ανάπτυξη 2,8% το 2020. Με ενδιαφέρον αναμένεται η πρόβλεψη που θα ανακοινώσει η Κομισιόν στις αρχές Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των φθινοπωρινών προβλέψεών της.

2. Την απόδοση των δημοσιονομικών ισοδύναμων μέτρων ύψους 1,231 δισ. ευρώ που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2020 και ιδίως την πρόβλεψη για έσοδα 642 εκατ. ευρώ από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με μέτρα προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για το θέμα αυτό και το Γραφείο Προϋπολογισμού σημείωσε χθες ότι η αύξηση του ορίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο 30% «προφανώς ενισχύει σημαντικά τα κίνητρα ηλεκτρονικών συναλλαγών και αποσκοπεί στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης», αλλά η αποτελεσματικότητά του μέτρου, «δηλαδή η αύξηση των εσόδων είτε από τη φορολογία εισοδήματος είτε κατανάλωσης, εξαρτάται αφενός από τη συμπεριφορά των φορολογούμενων (ειδικά εκείνων που κάλυπταν μικρότερο ποσοστό του εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές) και αφετέρου από την αυστηρότητα εφαρμογής του (όπως η αυτόματη συμπλήρωση του ποσού των ηλεκτρονικών πληρωμών χωρίς δυνατότητα τροποποίησης από τον χρήστη)».

3. Τη διατήρηση της υπεραπόδοσης στα φετινά έσοδα από τον ΦΠΑ, η οποία, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, δεν είναι παροδική και θα επηρεάσει θετικά το 2020 (carry-over effect).

 

Ακόμα και εάν οι αποκλίσεις στα παραπάνω πεδία δεν εξαλειφθούν έως την Τρίτη, που το υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2020 στην Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα.

Στην περίπτωση αυτή, οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν έως τα μέσα Νοεμβρίου περίπου, ώστε η Κομισιόν να καταλήξει σε θετικά σχόλια για τον νέο προϋπολογισμό τόσο στην ειδική σχετική έκθεσή της όσο και στην 4η έκθεση ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας. Οι δύο εκθέσεις αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στις 20 Νοεμβρίου, ενώ μία ημέρα αργότερα το στικάκι με τους τόμους του προϋπολογισμού θα κατατεθεί στη Βουλή.

Με βασικό στόχο την αλλαγή σελίδας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η κυβέρνηση κατέθεσε σήμερα το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2020, που προβλέπει αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,8% του ΑΕΠ, μείωση της φορολογίας και αύξηση των επενδύσεων.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι «συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας, προχωρούμε τις μειώσεις φόρων και εγγυόμαστε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας» και εξηγούν: «Σε συνέπεια με όσα είχε εξαγγείλει προεκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε συνέχεια των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο ίδιος στη ΔΕΘ, η νέα οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ανακουφίζει τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους από τα δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη της προηγούμενης κυβέρνησης. Και θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και σημαντικά αυξανόμενες ξένες και εγχώριες επενδύσεις».

Συγκεκριμένα, αναφέρουν, για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης το προσχέδιο του Προϋπολογισμού προβλέπει σημαντική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης από το 1,5% που παρατηρήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019, στο 2,8% για το 2020.

Το γεγονός αυτό στρέφει την οικονομική πολιτική από την υπερφορολόγηση και την αποεπένδυση προς την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για κάθε πολίτη. Κλειδί για την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης είναι η μεγάλη άνοδος των επενδύσεων που επιτυγχάνεται με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Η σημαντικά θετική συμβολή οφείλεται στους διψήφιους ρυθμούς αύξησης πραγματικών επενδύσεων, τόσο στις κατοικίες και τις λοιπές κατασκευές, όσο και στον εξοπλισμό.

Επιπλέον, η ιδιωτική κατανάλωση το 2020 αναμένεται να αποτυπώσει τα οφέλη από την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας και τον διπλάσιο ρυθμό αύξησης του μέσου μισθού έναντι του 2019. Ειδικότερα, στον Προϋπολογισμό προβλέπεται μείωση της ανεργίας από το 17,4% στο 15,6%, καθώς και σημαντική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, κατά 1,8%, και των επενδύσεων, κατά 13,4%.

Συνολικά τα μέτρα αναθέρμανσης της οικονομίας μαζί με τις νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες φτάνουν τα 1,2 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν όλα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόσφατη ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα οποία αφορούν δημοσιονομικά το 2020.

Αφήνοντας πίσω την υπερφορολόγηση, την διαρκή αποεπένδυση και την αχρείαστη περιοριστική πολιτική ύψους 11,4 δισ. ευρώ της περιόδου 2016-2018, ο Προϋπολογισμός του 2020 δημιουργεί τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει την ισχυρή ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια. Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις περιέχονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων, που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας και την αύξηση των εισοδημάτων όλων των πολιτών.

Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

Ενίσχυση της Οικογένειας και κίνητρα κατά της Υπογεννητικότητας

– Χορήγηση επιδόματος ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2020, με εξαιρετικά διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν το 90% των οικογενειών.

– Μετάπτωση στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ του 13% των ειδών βρεφικής ηλικίας και των κρανών ασφαλείας.

Μείωση των φόρων & εισφορών για τα Φυσικά Πρόσωπα

– Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 9% και αύξηση του αφορολόγητου ορίου για κάθε παιδί.

– Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά περίπου μια μονάδα βάσης.

Μείωση των φόρων για τις Επιχειρήσεις

– Μείωση του φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων από 28% στο 24% από τη χρήση του 2019.

– Μείωση της φορολογίας των κερδών που θα διανεμηθούν το 2020 από 10% σε 5%.

Ενίσχυση της Οικοδομικής Δραστηριότητας

– Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία (3) έτη και του φόρου υπεραξίας ακινήτων.

– Επιστροφή μέρους των δαπανών για ανακαινίσεις, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων που εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, η οποία δεν θα επιφέρει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του 2020.

Παρεμβάσεις βελτίωσης δημοσιονομικού αποτελέσματος
Αποτελεσματικό και λιγότερο δαπανηρό κράτος

*Δραστική αναπροσαρμογή των ορίων δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, με σκοπό τον περιορισμό της υποεκτέλεσης που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα έτη και τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των πολιτών (δημοσιονομικό όφελος 500 εκατ. ευρώ).

*Θεσμοθέτηση νέου ειδικού αποθεματικού για την εξυπηρέτηση των δαπανών αυξημένης αβεβαιότητας που αφορούν, κυρίως στους τομείς παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, άμυνας και ασφάλειας των πολιτών. Το ειδικό αποθεματικό θα χρησιμοποιείται για τη συστηματική ενίσχυση των υπουργείων σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναδιαμόρφωση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

*Μεταφορά 250 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος στο συγχρηματοδοτούμενο, ενισχύοντας τα αναμενόμενα αναπτυξιακά οφέλη, λόγω του υψηλότερου πολλαπλασιαστή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, δημιουργώντας (δημοσιονομικό όφελος περίπου 170 εκατ. ευρώ).

Επισκόπηση δαπανών και εσόδων και αύξηση αποτελεσματικότητας Γενικής Κυβέρνησης

*Επισκόπηση δαπανών και εσόδων με σκοπό οι υπηρεσίες που παρέχουν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να έχουν μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα για τους πολίτες. Ειδικότερα, η επισκόπηση δαπανών και εσόδων καλύπτει περισσότερες από 20 ειδικές δράσεις που αφορούν τομείς όπως η εισιτηριοδιαφυγή, η βελτιστοποίηση μεθόδων είσπραξης δημοτικών εσόδων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, η αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων κ.ά. Επίσης βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των δαπανών και προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής

*Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η μείωση της παραοικονομίας και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, επισημαίνεται στο προσχέδιο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μειωθούν περαιτέρω τα φορολογικά βάρη στους πολίτες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι αποδεδειγμένα το πιο αποτελεσματικό μέτρο σε αυτήν την κατεύθυνση. Για αυτόν τον σκοπό θεσμοθετείται αυξημένος συντελεστής 30% κατά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Η προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής δεν είναι άλλωστε υπόθεση αποκλειστικά και μόνο του κράτους. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία και ιδίως τους φορολογούμενους πολίτες, η κινητοποίηση των οποίων σε συνδυασμό με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών την οποία ενσωματώνει ο προϋπολογισμός του 2020, δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής και εξασφάλισης πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα έτη για τον περαιτέρω περιορισμό των φορολογικών βαρών και την αύξηση των κοινωνικών δαπανών (επιπλέον έσοδα 642 εκατ. ευρώ).

Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων

*Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με βάση τις πραγματικές αξίες, θα συμβάλλει στην αύξηση της εισπραξιμότητας σε ιδιοκτησίες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας, που τώρα το επίπεδο των αντικειμενικών αξιών είναι αρκετά χαμηλότερο έναντι της εμπορικής αξίας, καθώς και σε περιοχές της χώρας με πολύ υψηλή αξία ακινήτων (πολυτελείς παραθεριστικές περιοχές), που έως τώρα δεν λαμβάνονταν υπόψη. Αυτή η παρέμβαση, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω μείωση των βαρών στους πολίτες που κατέβαλαν δυσανάλογα υψηλούς φόρους ακίνητης περιουσίας (έσοδα 142 εκατ. ευρώ).

*Ενίσχυση των ελέγχων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (π.χ. Airbnb), με επιπλέον έσοδα 60 εκατ. ευρώ

Επιτάχυνση επίλυσης εκκρεμών φορολογικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια

*Η ταχύτερη εκκαθάριση των φορολογικών εκκρεμοτήτων των πολιτών θα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού, καθώς και στην αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων (επιπλέον έσοδα 50 εκατ. ευρώ).

https://www.eleftherostypos.gr/

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ και υπογράφονται από τους αρμόδιους υπουργούς κ.κ. Θεωδορικάκο και Σκυλακάκη οι αποφάσεις – τροποποιήσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020.

Στα ΦΕΚ που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τις διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου του προϋπολογισμού, τις εγγραφές για έσοδα, έξοδα και ανταποδοτικά, τα δικαιώματα δαπανών κ.α.

Δείτε περισσότερα παρακάτω:

ΦΕΚ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ

ΦΕΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

https://www.aftodioikisi.gr/

Εκτός στόχων τα μεγέθη του 2018, «ασανσέρ» τα πλεονάσματα για παροχές, μεγάλο «τσεκούρι» στις δημόσιες επενδύσεις, έωλες προβλέψεις για 2019
Τα Μνημόνια τέλειωσαν, αλλά μαζί τους «τέλειωσαν» και οι δημόσιες επενδύσεις. Ο Προϋπολογισμός που κατατέθηκε προ ημερών και συζητείται σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κινείται εκτός πραγματικότητος, όχι μόνο για όσα προβλέπει ότι θα συμβούν το 2019, αλλά και για όσα θεωρεί ως δεδομένα ότι συμβαίνουν και σήμερα ακόμη, πριν τελειώσει καν το 2018.

«Για τα μάτια» (της Κομισιόν και των δανειστών) η κυβέρνηση συσσώρευσε επι δέκα μήνες φέτος (από Ιανουάριο έως και Οκτώβριο) ένα πρωτοφανές πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 6,430 δισ. ευρώ, ώστε να πείσει ότι μπορεί να διανείμει Κοινωνικό Μέρισμα τον Δεκέμβριο. Διέθεσε όμως μόλις 2,089 δισ. από τα συνολικά 6,750 δισ. που προβλέπει ο νέος Προϋπολογισμός ότι θα δαπανήσει συνολικά φέτος. Αναλογικά δηλαδή, στα 5/6 της χρονιάς δόθηκαν μόλις το 1/3 των κονδυλίων για να γίνουν δημόσιες επενδύσεις. Αναλογικά, θα έπρεπε να είχαν δοθεί 5,250 δισ. ευρώ, ενώ ο ίδιος ο Προϋπολογισμός του 2019, στηρίζεται στην υπόθεση ότι έπρεπε να είχαν διατεθεί τουλάχιστον 3,410 δισ. ευρώ (1,321 δισ. επιπλέον ή 63% περισσότερα) από όσα τελικά δόθηκαν ως τον Οκτώβριο.

Σχεδόν ποτέ δεν είχαν δοθεί λιγότερα από 3 δισ. ευρώ μέσα σε 10 μήνες για να «τρέξουν» δημόσιες επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα, ούτε στα «πέτρινα χρόνια» του Μνημονίου και της μεγάλης κρίσης του 2010 ή του 2015, ούτε καν και δεκαετίες πριν όμως. Μόνη εξαίρεση ίσως πέρυσι, που είχαν δοθεί κάτω και από 2 δισ. (μόλις 1,979 δισ. ευρώ) αλλά το κονδύλι του 2017 για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ.

Αν και ο νέος Προϋπολογισμός «διορθώνει» τα στοιχεία και μηδενίζει τις αποκλίσεις στις ως τώρα προβλέψεις των εισπράξεων του δεκαμήνου του 2018 (που είναι και το πιο επισφαλές μέγεθος κάθε Κρατικού Προϋπολογισμού), πρόλαβε μέσα σε ούτε μια εβδομάδα να πέσει έξω στα «σίγουρα νούμερα» των δαπανών που το ίδιο το Κράτος κάνει. «Αβάσιμα» είναι έτσι σχεδόν όλα άλλα τα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού του 2018, στα οποία στηρίζεται και ο Προϋπολογισμός του 2019. Πριν καν στεγνώσει το μελάνι με το οποίο γράφτηκε από την κυβέρνηση και την Κομισιόν:

- Ο νέος Προϋπολογισμός του Οκτωβρίου προβλέπει ότι στο 10μηνο φέτος θα έχουν δαπανηθεί 42,407 δισ. ευρώ (αντί 42,750 δισ. που προέβλεπε το καλοκαίρι το Μεσοπρόθεσμο). Τελικά δαπανήθηκαν 40,786 ή 1,621 δισ. λιγότερα! Τα 1,3 δισ. είναι πληρωμές για Δημόσιες Επενδύσεις και τα υπόλοιπα αμυντικές δαπάνες που δεν έγιναν.

- Άλλα 769 εκατομμύρια ευρώ για επιστροφές φόρων 769 εκατ. ευρώ βγήκαν «εκτός Προϋπολογισμού» του 2018. Καταγράφονται σαν πληρωμές από το νέο πρόγραμμα για πληρωμές ληξιπροθέσμων χρεών «κάτω από τη γραμμή». Ωστόσο πριν δύο χρόνια η κυβέρνηση πήρε ειδικό δάνειο 7 δισ. ευρώ (προστέθηκε στο δημόσιο χρέος) προκειμένου το δημόσιο να αποπληρώσει τα χρέη που δημιούργησε το 2016-2017 και όχι για να τα έχει «κάβα» για να δίνει τις επιστροφές φόρων που προκύπτουν το 2018 ή το 2019.

Και ενώ αυτά ισχύουν για τα «δεδομένα» του 2018, διάτρητες φαντάζουν και όλες οι προβλέψεις του Πρϋπολογισμού για το τι θα συμβεί στη χώρα το 2019:

 

1. Παρότι πρόκειται να ακυρωθούν οι περικοπές 2,8 δισ. για το 2019 στους παλαιούς συνταξιούχους και ο πρωθυπουργός μιλά για αυξήσεις σε 500.000 συνταξιούχους (το υπουργείο Εργασίας τους ανεβάζει μάλιστα και στις 620.000), το κονδύλι για παροχές συντάξεων μειώνεται αντί να αυξάνεται το 2019! Από 29 δισ. που ήταν το 2017, μειώθηκε σε 28,8 δισ. το 2018 και σε 28,5 δισ. το 2019. Δηλαδή η κυβέρνηση εμφανίζεται να κάνει …εξοικονόμηση κονδυλίων, ενώ υπόσχεται αυξήσεις!

2. Αντίστοιχα και οι δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων στο δημόσιο θα μειωθούν σε σχέση με φέτος, παρά τις προσλήψεις που εξαγγέλλει η κυβέρνηση. Ο Προϋπολογισμός αποκαλύπτει ότι οι δαπάνες για αποδοχές εργαζομένων στο Δημόσιο αυξήθηκαν το 2018 κατά 1 δισ. ευρώ (στα 13,5 δισ. φέτος από 12,5 δισ. ευρώ το 2017) παρότι η κυβέρνηση αρνείται τις επικρίσεις της Κομισιόν ότι «φόρτωσε» με προσλήψεις το δημόσιο. Αλλά για το 2019 προβλέπεται να μειωθούν περαιτέρω σε 13,0 δισ. ευρώ! Όπως και με το κονδύλι για τις συντάξεις δηλαδή, οι δαπάνες εμφανίζονται να μειώνονται, χωρίς να μειώνονται όμως ούτε ο αριθμός των δικαιούχων ούτε οι απολαβές που λαμβάνουν από το κράτος.

3. Η κυβέρνηση εξαγγέλλει ελαφρύνσεις κατά 30% στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά οι επιβαρύνσεις για ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία προβλέπεται ότι θα αυξηθούν και άλλο: από 20,7 δισ.ευρώ το 2017 και 21,4 δισ. ευρώ το 2018, σε 21,6 δισ. το 2019. Και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζεται για τα έσοδα αυτά των Ταμείων το 2019, καμία επιπλέον «αιμοδότηση» από τον ΑΚΑΓΕ (τον «κουμπαρά» για συντάξεις των επομένων γενεών δηλαδή) από τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση αντλούσε περί τα 400 εκατομμύρια ετησίως.

4. Παρά την διαρκή μείωση της ανεργίας κατά την 5ετία 2013-2018 (με ελαστικές μορφές απασχόλησης κυρίως), οι παροχές του ΟΑΕΔ αυξάνονται συνεχώς, από 2,3 δισ. το 2017 σε 2,4 δισ. φέτος και σε 2,6 το 2019.

5. Παρά την μείωση του ΕΝΦΙΑ για το 2019, τα έσοδα πό φόρους αυξάνονται συνεχώς 1-1,5 δισ. το χρόνο! Από 44 δισ. τα 2017 σε 45,4 δισ.φέτος και για το 2019 προβλέπεται να φτάσουν στα 46,4 δισ. ευρώ (+1 δισ. ευρώ).

6. Το "υπερπλεόνασμα" του Προϋπολογισμού για παροχές μειώνεται συνεχώς. Από 4,2 δισ.το 2017, σε 885 εκατ. φέτος και σε μόλις 199 εκατ. ευρώ το 2019. Με άλλα λόγια, από το 2019 δεν προβλέπεται να δοθεί ξανά Κοινωνικό Μέρισμα, όπως γινόταν από το 2014 και μετά.

7. Η κυβέρνηση συνδυάζει όλα αυτά με προβλέψεις για Ανάπτυξη που αυξάνεται από 1,5% το 2017, σε 2,1% φέτος και 2,5% του ΑΕΠ το 2019.

8. Για να προκύψει Ανάπτυξη, για το 2019 προβλέπεται αλματώδης αύξηση στις συνολικές επενδύσεις στην χώρα (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου): μετά την κρίση της διετίας 2015-2016, το 2017 οι δημόσιες και ιδιωτικές Επενδύσεις ανέκαμψαν με αύξηση 9,1%. Για το 2018 προέβλεπε και άλλη αύξηση 11,4%, αλλά τελικά δεν αυξήθηκαν φέτος ούτε 1% (μόλις 0,8% σύμφωνα με τον νέο Προϋπολογισμό). Παρά ταύτα, και πριν επιβεβαιωθεί ή όχι η όποια αύξηση του 2018, για το 2019 προβλέπει ξανά ότι θα κάνουν τελικά το «άλμα» που δεν έκαναν φέτος, στο + 11,9%.

9. Η όποια αύξηση των επενδύσεων το 2019, θα πρέπει να προέλθει αποκλειστικά από τον ιδιωτικό και όχι από τον δημόσιο τομέα. Για το 2019 ο Προϋπολογισμός προβλέπει «μηδέν» αύξηση (δαπάνες ΠΔΕ 6,750 δισ. ευρώ, όσο ακριβώς δηλαδή προβλέπει ότι θα γίνουνε και φέτος). Πριν 5 μήνες, τον Ιούνιο στο Μεσοπρόθεσμο, η ίδια κυβέρνηση προϋπολόγιζε ότι το 2019 οι δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων θα αυξηθούν στα 7,3 δισ. ευρώ, αλλά για να βγουν οι αριθμοί τελικά «θυσίασε» 550 εκατομμύρια ευρώ από τις Επενδύσεις του 2019.

Και την ίδια στιγμή, ο νέος προϋπολογισμός δεν προβλέπει ούτε 1 ευρώ για να δοθούν αναδρομικά για τις συντάξεις που επιδικάζουν τα δικαστήρια και χιλιάδες συνταξιούχοι αναμένουν να λάβουν το 2019.

https://www.protothema.gr/

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot