arxiki selida

Αυξημένος κατά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ είναι συγκριτικά με πέρσι ο προϋπολογισμός της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου για το 2018, που συζητείται σήμερα το πρωί στο περιφερειακό συμβούλιο.
Το σώμα που συνεδριάζει στη Ρόδο, θα συζητήσει το θέμα σε ειδική συνεδρίαση, κατόπιν εισήγησης του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα & Γαστρονομίας, Φιλήμονα Ζαννετίδη.
Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε περίπου 103 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 73 αντιστοιχούν στο νομό Δωδεκανήσου, στον οποίο το τεχνικό πρόγραμμα ανέρχεται σε 57,5 εκατομμύρια ευρώ.
«O προϋπολογισμός του 2018 εισάγεται προς έγκριση στην ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. Με τις τελευταίες παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας του υπουργείου Εσωτερικών που έχουν ενσωματωθεί, αγγίζει τα 103 εκατομμύρια ευρώ για όλη την περιφέρεια. Συγκεκριμένα ανέρχεται στα 102.960.004 ευρώ για τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.
Από αυτό το ποσό, τα 72.987.000 ευρώ αφορούν τα Δωδεκάνησα και τα υπόλοιπα 29.972.000 ευρώ αφορούν τις Κυκλάδες. Σε ότι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα ανέρχεται για τα Δωδεκάνησα τα 57.500.000 ευρώ και για τις Κυκλάδες στα 16.700.000 ευρώ. Η μισθοδοσία και τα λειτουργικά έξοδα αγγίζουν το ποσό των 21.500.000 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός του 2018 είναι προοδευτικός και αναπτυξιακός γιατί πέρα από τα έργα που υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα τα έργα προχωρούν και πληρώνονται λογαριασμοί» δήλωσε χτες ο εισηγητής του κ. Ζαννετίδης ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στον προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί και ποσό για τη δεύτερη φάση του έργου υδροδότησης του νησιού της Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά.
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, ο προϋπολογισμός είναι και αναπτυξιακός γιατί πέρα από την οικονομική κατάσταση της χώρας μας και την αυστηρή παρακολούθηση των προϋπολογισμών των περιφερειών, έχουν ενταχθεί νέα έργα όπως είναι το φράγμα της Κρητηνίας η κατασκευή του οποίου θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα.
Πάντως ο κ. Ζαννετίδης δεν παρέλειψε να επισημάνει για μία ακόμα φορά την υποστελέχωση των υπηρεσιών λέγοντας τα εξής: «Στη διάρκεια του έτους ο προϋπολογισμός θα εξελιχθεί όπως έχει προβλεφθεί με έσοδα που συνεχώς ο περιφερειάρχης και η περιφερειακή αρχή επιδιώκουν να πάρουν από τα υπουργεία ή τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Παρά την τραγική υποστελέχωση της περιφέρειάς μας στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θέλω να ευχαριστήσω τις οικονομικές υπηρεσίες μας για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν ώστε να ανταπεξέλθουν. Παρ’ όλα αυτά έχουμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού που έχει όλες τις εγκρίσεις οι οποίες απαιτούνται και είναι έτοιμος για να ξεκινήσει».
Η ΡΟΔΙΑΚΗ 

Καλά! ακόμη δεν ξέρουμε τι έγινε το 2017 και θα συζητήσουμε δημοτικό προϋπολογισμό του 2018;

Α. Στις 07/07/2017 το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία καλεί τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης {άρ.14 του Ν.4270/2014: Κεντρική Κυβέρνηση, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)} στην κατάρτιση των προϋπολογισμών τους για το 2018, καθορίζοντας ότι: “θα γίνουν σύμφωνα με τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως εμφανίζονται στους πινάκες Ι ως IV σύμφωνα με τα όρια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικού Στρατηγικού (ΜΠΔΣ) 2018-2021 (Ν.4472/2017)’’ και συνεχίζει λέγοντας: ‘’Σε περίπτωση που οι φορείς δεν συνεργασθούν εποικοδομητικά για την έγκαιρη ολοκλήρωση της επισκόπησης δαπανών, θα

αναμορφωθούν με πρωτοβουλία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους!!! Oι ΟΤΑ εντέλλονται να καταρτίσουν τους προϋπολογισμούς τους μέχρι 31/07/2017 και το αργότερο μέχρι 31/08/2017 θα πρέπει να σταλεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους το σχέδιο των ενοποιημένων προϋπολογισμών των ΟΤΑ, καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ του οικονομικού έτους 2018. Η ίδια η εγκύκλιος “υπενθυμίζει” σε ποια μνημονιακά πλαίσια πρέπει να συνταχθούν, ενσωματώνοντας τις δεσμεύσεις του μνημονίου (ΜΠΔΣ):
ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2018 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Τ.Α.(Δήμοι,Περιφέρειες και ΝΠ)
Α Έσοδα (1+2+3+4+5+6)= 7.761 εκατ. ευρώ
1. Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋ/σμο=3.319 εκατ. ευρώ
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)= 826 εκατ. Ευρώ
3. Τόκοι=41 εκατ. ευρώ
4. Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ=14 εκατ. ευρώ
5. Λοιπά Έσοδα=2.702 εκατ. ευρώ
6. Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων=858 εκατ. ευρώ
Β Έξοδα (1+2+3+4+5+6)=7.307 εκατ. ευρώ
1. Αμοιβές Προσωπικού=2.280 εκατ. ευρώ
2. Προνοιακά Επιδόματα=725 εκατ. ευρώ
3. Τόκοι=71 εκατ. ευρώ
4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων=1328 εκατ. ευρώ
5. Λοιπές δαπάνες=2018 εκατ. ευρώ
6. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων=884 εκατ. ευρώ
Ταμειακό Ισοζύγιο=454 εκατ. ευρώ
Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους=-56 εκατ. ευρώ
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα=398 εκατ. ευρώ
B. Ο παραπάνω πίνακας αποδεικνύει την ποσοτική χειροτέρευση των παρεμβατικών κυβερνητικών πολιτικών στη αυτοδιοίκηση, αφού οι δημότες για μια ακόμη φορά θα πληρώσουν το “μάρμαρο” της περικοπής των κρατικών επιχορηγήσεων και την αύξηση των ανταποδοτικών τελών! Στον πίνακα που παραθέτουμε προβλέπονται για το 2018 έσοδα 2.702 εκ ευρώ από ανταποδοτικά τέλη έναντι των 2.622 εκ. ευρώ του 2017 (και 2131 εκ. ευρώ το 2015)! Επί πλέον προδιαγράφεται πλεόνασμα 398 εκ. ευρώ το 2018 που είναι επιβαλλόμενος νέος ‘’φόρος αίματος’’ των δημοτών στη μαύρη τρύπα του χρέους!
Γ. Τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια έχουν χάσει την στοιχειώδη διαχειριστική αυτοτέλεια που είχαν προ του 2010 (προ μνημονίου)! Έχουν υποβαθμιστεί και ουσιαστικά μισο-καταργηθεί αφού οι προϋπολογισμοί τους και στην τελευταία τους λεπτομέρεια, θα καταρτιστούν και θα εγκριθούν από το ΓΛΚ Γενικό Λογιστήριο Κράτους και το <<Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας >>. Όμως και στα στενά ‘’κατοχικά πλαίσια’’ των μνημονίων υπάρχουν περιθώρια άσκησης τοπικών πρωτοβουλιών και πολιτικής.
Δ. Άμεσα σχεδόν και το δημοτικό συμβούλιο Κω θα ξανασυζητήσει το θεμα των ανταποδοτικών τελών υπό την πίεση των μνημονιακών δεσμεύσεων που παρουσιάσαμε, της γενικότερης πορείας των βασικών οικονομικών μεγεθών του Δήμου που παραθέτουμε και την κοινή αναγνώριση της αδυναμία των Λαϊκών τάξεων να πληρώσουν το μάρμαρο της άνωθεν επιβολής αυξήσεων, αλλά και της χρόνιας ελλειμματικής και αντιλαϊκής διαχείρισης της κοστολόγησης των τοπικών δημοτικών ανταποδοτικών υπηρεσιών!
Ε. ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο κόμπος με τα ανταποδοτικά τέλη έχει φτάσει στο χτένι. Η ανακοστολόγηση είναι προϊόν εκτίμησης κόστους-οφέλους που συνυπολογίζει κοινωνικές, περιβαλλοντικές και λογιστικές προτεραιότητες και δίνει με στοιχεία την επιβάρυνση κάθε ομάδας δημοτών και κάθε κοινωνικής τάξης, Οι μεγάλες επιχειρήσεις της Κω έχουν αναγνωρισμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και λόγω της μνημονιακής φιλελεύθερης πολιτικής ωφελούνται από την μείωση των αμοιβών της εργασίας. Οφείλουν να αναλάβουν το μέρος του βάρους της ανακοστολόγησης που τους αντιστοιχεί. Εκτιμούμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αυτοσυνειδησία της κακής δημοτικής κατάστασης και είναι έτοιμες να συμβιβαστούν, απαιτώντας ένα καλύτερο επίπεδο δημοτικών υπηρεσιών. Η δημοτική αρχή υστερεί! Και η δημοτική μειοψηφία υστερεί! Δημοτική αρχή και Δημοτική μειοψηφία δεν έχουν το πολιτικό θάρρος να θέσουν το ζήτημα, να συνεργαστούν και να κάνουν μια αρχή! αλλάζοντας ένα κακό παρελθόν! Όμως τα πράγματα σφίγγουν πολύ. Οι ‘’απέραντες’’ αντοχές των φτωχών κάποτε τελειώνουν και τότε ‘’τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα’’ εξαφανίζονται συμπαρασύροντας δειλούς και πονηρούς!
Ν. Μυλωνάς

Μισθοί του Δημοσίου και συντάξεις βρίσκονται στο στόχαστρο του κόφτη από το 2017, σε περίπτωση που η εκτέλεση του προϋπολογισμού υστερήσει έναντι του στόχου.

Μισθοί του Δημοσίου και συντάξεις βρίσκονται στο στόχαστρο του κόφτη από το 2017, σε περίπτωση που η εκτέλεση του προϋπολογισμού υστερήσει έναντι του στόχου, όπως γίνεται πλέον σαφές και από το Τεχνικό Μνημόνιο, το οποίο ανάρτησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Διαδίκτυο.

Οι περικοπές θα προέρχονται:

Από τις συντάξεις κατά 15%
Από μισθούς και αποδοχές κατά 45%
Από καταναλωτικές δαπάνες κατά 19,3%.

Πώς θα κοπούν μισθοί και συντάξεις

Η Κομισιόν στο τεχνικό κείμενο, το οποίο συνοδεύει το αναθεωρημένο Μνημόνιο της πρώτης αξιολόγησης, δίνει οδηγίες στην κυβέρνηση πως να υπολογίζει την εξοικονόμηση από τις συγκεκριμένες περικοπές δαπανών σε περίπτωση ενεργοποίησης του κόφτη. Οπως επισημαίνει, πρέπει να συνυπολογίζεται η αρνητική επίδραση που έχουν στα φορολογικά έσοδα και στις ασφαλιστικές εισφορές. Ετσι από την περικοπή των μισθών η εξοικονόμηση για τον προϋπολογισμό είναι κατά 45% χαμηλότερη, αφού θα υπάρχει απώλεια φορολογικών εσόδων και ασφαλιστικών εισφορών. Με άλλα λόγια, για 100 ευρώ περικοπής μισθών η εξοικονόμηση θα είναι μόνο 55 ευρώ. Στις συντάξεις η απώλεια περιορίζεται, σύμφωνα με τους ίδιους προϋπολογισμούς, στο 15%.

Ολα αυτά θα συμβούν σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος του προϋπολογισμού του 2016 για πρωτογενές πλεόνασμα του 0,5% του ΑΕΠ (ή του 2017 για 1,75% του ΑΕΠ και του 2018 για 3,5% του ΑΕΠ).

Στο μνημόνιο περιγράφονται αναλυτικά οι δαπάνες που θα περικοπούν και ορίζεται ότι οι περικοπές μπορούν να φτάσουν στην τριετία 2017-2019 στο 2% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία δίνεται περιθώριο αποκλίσεων 0,2% λόγω του προσφυγικού.

Οπως προκύπτει από το Τεχνικό κείμενο, τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας ανέλαβαν τη δέσμευση να πετύχουν πολύ συγκεκριμένους και φιλόδοξους στόχους, εξαντλώντας την αυστηρότητα τους.

Είσπραξη 1,730 δισ ως το Σεπτέμβριο και 2,050 δισ ως το Δεκέμβριο από τις παλιές οφειλές
Είσπραξη του 21% ως το Σεπτέμβριο και του 23% ως το Δεκέμβριο των νέων οφειλών
Είσπραξη 450 εκατ ως το Σεπτέμβριο και 600 εκατ ως το Δεκέμβριο από τους αποκαλούμενους μεγάλους οφείλετες.
Αύξηση της εισπραξιμότητας όλων των φόρων στο 78% το Σεπτέμβριο και στο 81,5% το Δεκέμβριο
Επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί) στο 52% των οφειλετών ως το Σεπτέμβριο και στο 55% ως το τέλος του χρόνου
Είσπραξη το ΚΕΑΟ 563 εκατ από ασφαλιστικές οφειλές ως το Σεπτέμβριο και 750 εκατ ως το Δεκέμβριο
Αύξηση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών ανά Ταμείο ως εξής: ΙΚΑ 95% (91% πέρσι), ΟΑΕΕ 65% (57% πέρσι), ΕΤΑΑ 80% (63% πέρσι), ΟΓΑ 77% (72% πέρσι).
Σημειωτέον ότι εκκρεμεί η δημοσιοποίηση της νέας λίστας των μεγάλων οφειλετών (πάνω από 150.000 ευρώ), η οποία αν και ήταν βασικό παραδοτέο του Ιουνίου, δεν έχει ανέβει ακόμα στην ηλεκτρονική σελίδα της ΓΓΔΕ.

Υπερταμείο

Στο ίδιο τεχνικό κείμενο καταγράφεται η δεύτερη λίστα των επιχειρήσεων Δημοσίου (μετά τις 6 πρώτες συγκοινωνιακές και τα ΕΛΤΑ) που μεταφέρονται στο νέο υπερταμείο ώς τον Σεπτέμβριο, Πρόκειται για οκτώ επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ονόματα - ταμπού, όπως η ΔΕΗ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ. Οι άλλες τέσσερις είναι η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), η Αττικό Μετρό, οι Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ) και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Σημειώνεται ότι για τις τέσσερις πρώτες τα προς ιδιωτικοποίηση ποσοστά βρίσκονται ήδη στο ΤΑΙΠΕΔ. Στο υπερταμείο και συγκεκριμένα στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), που θα υπάγεται σ' αυτό, θα περάσουν και τα υπόλοιπα ποσοστά (34% της ΔΕΗ, 51% του ΑΔΜΗΕ, 50% της ΕΥΔΑΠ και 51% της ΕΥΑΘ), ενώ αργότερα η κυβέρνηση θα μπορεί να αποφασίσει την τύχη τους. Σε κάθε περίπτωση, στο υπερταμείο το μοντέλο διοίκησης των ΔΕΚΟ αλλάζει καθώς η κυβέρνηση θα συνδιοικεί με τους θεσμούς.

Ώς το τέλος του χρόνου, εξάλλου, ορίζεται ότι όλες οι υπόλοιπες δημόσιες επιχειρήσεις θα αξιολογηθούν.

thetoc.gr

Φωτιά θα βάλει η Eurostat στην αξιολόγηση και στον πολιτικό σκηνικό της χώρας με τις ανακοινώσεις που θα κάνει την ερχόμενη Πέμπτη για τον ελληνικό προϋπολογισμό του 2015.Από αυτές θα προκύψει επιτέλους και ένα καλό νέο. 

Το νέο θα πυροδοτήσει εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση και θα δώσει στην κυβέρνηση την αφορμή για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Euro2day, η Eurostat θα δημοσιεύσει την ετυμηγορία της για τον ελληνικό προϋπολογισμό του 2015 την ερχόμενη Πέμπτη 21 Απριλίου και το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι μεγαλύτερο από το 0,2% του ΑΕΠ, δηλαδή καλύτερο και από τις προβλέψεις της ΕΛΣΤΑΤ, που είναι 0,2%. Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ η Ελλάδα θα έχει επιτύχει πέρυσι πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 0,2%- 0,4% του ΑΕΠ, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ.

Μάλιστα αυτό θα συμβεί παρότι στο σκέλος των δαπανών θα υπολογιστούν και 500 εκατομμύρια ευρώ από τις αναθεωρήσεις των συμβάσεων παραχώρησης των τεσσάρων αυτοκινητόδρομων (αυτή ακριβώς η διάσταση θα πυροδοτήσει αντιπαραθέσεις στο πολιτικό σκηνικό γιατί θα προστεθούν δαπάνες 1 δις. το 2013 και 50 εκατ. το 2014). Για το 2015 η αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης σημαίνει πως αν δεν υπήρχε αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση τότε το πρωτογενές πλεόνασμα του προηγούμενου χρόνου θα ξεπερνούσε το 0,5%, τη στιγμή που ο στόχος ήταν πρωτογενές έλλειμμα 0,25%, ενώ το ΔΝΤ ισχυρίζεται ότι υπάρχει έλλειμμα 0,6%.

Ακριβώς αυτή η διαφορά ανάμεσα στο τελικό νούμερο που θα δώσει η Eurostat και το οποίο υπολογίζεται πάνω από 0,2% πρωτογενές πλεόνασμα, όπως προαναφέρθηκε και το έλλειμμα 0,6% που προβλέπει το ΔΝΤ, ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας για δύο λόγους.

Ο πρώτος γιατί το καλύτερο αποτέλεσμα σημαίνει ότι χρειάζονται λιγότερα έσοδα και συνεπώς λιγότερα μέτρα για να επιτευχθούν οι μελλοντικοί στόχοι του προϋπολογισμού και ο δεύτερος γιατί αποδεικνύεται πως για άλλη μία φορά το ΔΝΤ κάνει λάθος (όπως πάντα τα τελευταία 6 χρόνια) και ενισχύεται συνεπώς η διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης και του ευρωπαϊκού σκέλους του κουαρτέτου για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την περασμένη εβδομάδα το newsit.gr είχε δημοσιεύσει αποκλειστικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, το πρωτογενές πλεόνασμα που θα δημοσιοποιούσε η Eurostat θα ήταν διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της κυβέρνησης.

Πατήστε πάνω στην φωτο να διαβάσετε όλο το δημοσίευμα

Πατήστε πάνω στην φωτο να διαβάσετε όλο το δημοσίευμα

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι η κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι προβλέπουν πως με τη συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού, θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018, ενώ το ΔΝΤ το εκτιμά στο 1,5% και από αυτή τη διαφορά προκύπτουν τα πρόσθετα μέτρα των 3,6 δις. ευρώ, που όπως αναφέρεται προέκυψαν στην Ουάσιγκτον.

Η εξέλιξη με τις ανακοινώσεις της Eurostat, σημαίνει επίσης πως η πίεση για τη δέσμευση από τώρα της κυβέρνησης για πρόσθετα μέτρα το 2018, θα είναι λιγότερο ισχυρή και ενδεχομένως οι συνομιλητές να συμβιβαστούν με μία πολιτική δέσμευση. Γιατί αν πιέσουν για ψήφιση πρόσθετων μέτρων από τη Βουλή, θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε πολιτικές εξελίξεις, ενδεχομένως και εκλογές, αφού η κυβερνητική πλειοψηφία (ιδίως η κίνηση των 53 του ΣΥΡΙΖΑ) δεν αποδέχεται περισσότερα μέτρα από τα 5,4 δις.

Να υπενθυμίσουμε πως και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, όπως γράφει το newsit.gr σε άλλο ρεπορτάζ, σε μία αποστροφή του λόγου σε εκδήλωση με τον Φώτη Κουβέλη τόνισε πως «οτιδήποτε πέρα από αυτή (σ.σ. τη συμφωνία του καλοκαιριού) δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα, γιατί η κυβέρνηση εκλέχθηκε να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη συμφωνία».

Φωτιά θα βάλει η Eurostat και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, αφού ο υπολογισμός πρόσθετων δαπανών από την αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητόδρομων θα μειωθεί κατά 1 δις. το 2013 το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού και κατά 50 εκατ. το 2014. Που σημαίνει ότι θα δώσει περισσότερα επιχειρήματα στην κυβέρνηση για να επιτεθεί στο success story της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.533 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3.697 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και αναθεωρημένου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 2.573 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.267 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.872 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.257 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51.418 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.673 εκατ. ευρώ ή 3,2 % έναντι του στόχου. Ωστόσο η απόκλιση αυτή οφείλεται στα μη εισπραχθέντα έσοδα από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFA's & SMP's) ύψους 3.591 εκατ. Ευρώ, τα οποία ούτως ή άλλως δεν υπολογίζονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ορισμό του Προγράμματος. Συνεπώς προκύπτει υπερεκτέλεση των εσόδων σε ταμειακή βάση ύψους 1.918 εκατ. Ευρώ. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.586 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2.032 εκατ. ευρώ ή 4,2 % έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Η απόκλιση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οφείλεται στην ανωτέρω υστέρηση των εσόδων από ANFAs & SMPs, που εν μέρει αντισταθμίζεται από την υπερεκτέλεση σε άλλες κατηγορίες εσόδων.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.921 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 449 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.370 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4.832 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 359 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.481 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται όμως ότι δεν εισπράχθηκαν τα έσοδα από ANFAs & SMPs, ύψους 1.724 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5.556 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα ΠΔΕ για το μήνα Δεκέμβριο ανήλθαν σε 926 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κυρίως λόγω αυξημένων προκαταβολών για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Οι επιστροφές εσόδων σε ταμειακή βάση για τον Δεκέμβριο 2015 ανήλθαν σε 336 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 54.951 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 713 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55.664 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.545 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 719 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 626 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6.406 εκατ. ευρώ δηλαδή πραγματοποιήθηκε το σύνολο του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.770 εκατ. ευρώ καλύπτοντας κατά το μεγαλύτερο μέρος την υστέρηση του 11 μήνου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.060 εκατ. ευρώ ενώ οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.710 εκατ. ευρώ

newsit.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot