Ανατροπές στη φορολογία των εισοδημάτων 8,5 εκατομμυρίων φορολογούμενων φέρνουν η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, τα νέα ποσά της μείωσης φόρου που είναι πλέον συνάρτηση με τον αριθμό των παιδιών μισθωτών και συνταξιούχων, η νέα κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε όσους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ αλλά και η αύξηση των συντελεστών για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, η μερίσματα.

Οι πρώτοι που θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους νέους φόρους είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με την ενεργοποίηση της νέας παρακράτησης φόρου στις μηνιαίες αποδοχές τους από τον Ιούνιο. Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά που βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια θα διαπιστώσουν μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους έως έως και 23 ευρώ. Οι αλλαγές στο φορολογικό φέρνουν και αυξήσεις μισθών-συντάξεων για λίγους τυχερούς φορολογούμενους χωρίς παιδιά οι οποίοι (κυρίως) βρίσκονται στην εισοδηματική ζώνη των 30.000 - 40.000 ευρώ.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στη φορολογία των εισοδημάτων που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 παρουσιάζει η «ΗτΣ» απαντώντας σε δέκα βασικά ερωτήματα.

1. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος χωρίς παιδιά. Ποιο είναι το νέο αφορολόγητο όριο που θα έχω για τα εισοδήματά μου;

• σε 8.636 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά μετά τη μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.900 ευρώ.Με τις αλλαγές που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος οι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους για τα εισοδήματά τους καθώς το έμμεσο αφορολόγητο όριο μειώθηκε από τις 9.545 ευρώ στα 8.636 ευρώ μετά το «ψαλίδισμα» της έκπτωσης φόρου από 2.100 ευρώ σε 1.900 ευρώ. Το έμμεσο αφορολόγητο όριο είναι πλέον συνάρτηση της οικογενειακής κατάστασης του φορολογούμενου και συγκεκριμένα διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων παιδιών ως εξής:

• σε 8.864 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο παιδί λόγω της μείωσης της έκπτωσης φόρου στα 1.950 ευρώ.

• σε 9.090 ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με δύο προστατευόμενα τέκνα μετά τη μείωση της έκπτωσης φόρου στις 2.000 ευρώ.

• σε 9.545 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους με τρία ή περισσότερα παιδιά, όσο δηλαδή είναι και σήμερα, λόγω της διατήρησης της έκπτωσης φόρου στα 2.100 ευρώ.

2. Οσοι έχουν εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ δικαιούνται έκπτωση φόρου;

Βεβαίως. Το ποσό της έκπτωσης φόρου μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά χίλια 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

3. Ποια είναι η νέα κλίμακα φορολογία εισοδήματος και ποια εισοδήματα φορολογούνται με την κλίμακα αυτή;

Για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και αγροτική δραστηριότητα ο φόρος εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 θα υπολογίζεται πλέον με την νέα φορολογική κλίμακα και τους εξής συντελεστές:

• 22% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

• 29% για το τμήμα του εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

• 37% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ

• 45% για εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ.

Επιπλέον, σε όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα επιβάλλεται η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

4. Ποιοι φορολογούμενοι δικαιούνται την έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νέος νόμος;

Έκπτωση φόρου θα έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι αλλά και οι αγρότες. Η μείωση είναι συνάρτηση με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών και κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ.

5. Πώς θα φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες;

Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων θα φορολογούνται με την ίδια κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς με την διαφορά ότι για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους δεν εφαρμόζεται το έμμεσο αφορολόγητο όριο. Αυτό σημαίνει ότι τα εισοδήματα των φορολογούμενων αυτών θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Ωστόσο για την πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών θα προκύψουν φοροελαφρύνσεις καθώς ο συντελεστής 26% που επιβάλλονταν στους έχοντες εισοδήματα έως 50.000 ευρώ μειώνεται στο 22% για έχοντες εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Επιπλέον, σε όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα επιβάλλεται η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

6. Είμαι μισθωτός αλλά παράλληλα έχω εισοδήματα και από «μπλοκάκι». Πως θα φορολογηθώ;

Στην περίπτωση αυτή, τα εισοδήματα από τις δυο πηγές θα προστίθενται και θα φορολογούνται με την ενιαία κλίμακα. Στη συνέχεια θα αφαιρείται το ποσό της έκπτωσης φόρου που προβλέπεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των παιδιών. Ωστόσο η έκπτωση θα ισχύσει μόνο για το εισόδημα μόνο για το εισόδημα από μισθούς. Επιπλέον, στους έχοντες ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα επιβάλλεται η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

7. Τι αλλάζει στην φορολογία των αγροτών;

Η αυτοτελής φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος με 13% από το πρώτο ευρώ καταργείται και στο εξής θα ισχύει και για τους αγρότες αφορολόγητο όριο εισοδήματος διαμορφούμενο από 8.636 έως 9.545 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων και κλίμακα φορολόγησης με περισσότερους του ενός συντελεστές φόρου. Ταυτόχρονα όμως, ο νέος νόμος περιλαμβάνει διάταξη για τον συνυπολογισμό των βασικών αγροτικών ενισχύσεων στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών εισοδημάτων τους. Οι βασικές αυτές ενισχύσεις θα προστίθενται στα έσοδα των αγροτών από τις πωλήσεις των προϊόντων τους και έτσι θα αυξάνουν το ύψος των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τελικών φορολογητέων αγροτικών εισοδημάτων.

Η φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος θα γίνεται με βάση φορολογική κλίμακα στην οποία θα ισχύουν συντελεστές φόρου 22% - 45%. Το αφορολόγητο θα παρέχεται στους αγρότες με την μορφή έκπτωσης φόρου, το ανώτατο ποσό της οποίας θα κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων παιδιών. Επιπλέον, σε όσους αγρότες δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα επιβάλλεται η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

8. Πώς θα φορολογηθούν οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα; Ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους;

Για τα εισοδήματα από ακίνητα, παραμένει η αυτοτελής κλίμακα φορολόγησης, αλλά οι συντελεστές φόρου 11% και 33% αυξάνονται σε 15% και 35%, ενώ προστίθεται και νέος ακόμη πιο υψηλός συντελεστής 45% για ετήσια ποσά ενοικίων και λοιπών εισοδημάτων από ακίνητα, πάνω από 35.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα (ενοίκια κ.λπ.) μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο, θα δουν τα φορολογικά τους βάρη να αυξάνονται κατά 36,36%. Όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία πάνω από 12.000 ευρώ και μέχρι 35.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώσουν επιπλέον φόρο από 480 έως και 920 ευρώ το χρόνο. Οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ από ενοίκια θα πληρώνουν φόρους αυξημένους κατά ποσά άνω των 1.000 ευρώ το χρόνο.

9. Για ποιες επιχειρήσεις αλλάζει ο φορολογικός συντελεστής;

Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, συνεταιρισμοί κ.α.) που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Οι επιχειρήσεις αυτές ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φορολογούνται πλέον με συντελεστή 29% και όχι με δύο συντελεστές (26% και 33% για κέρδη άνω των 50.000 ευρώ).

10. Πώς θα φορολογηθούν τα μερίσματα;

Ο συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης των μερισμάτων αυξάνεται από 10% σε 15%.

imerisia.gr

Ακόμη ένα σοκ για δεκάδες χιλιάδες μισθωτούς με "μπλοκάκι" φέρει το νέο ασφαλιστικό. Και αυτό γιατί πλέον υποχρεούνται για ό,τι βγάζουν από το "μπλοκάκι" να πληρώνουν έξτρα ασφάλιση, ανεξάρτητα από τις ασφαλιστικές κρατήσεις που έχουν ως μισθωτοί.

Σύμφωνα με το Newsit oι μισθωτοί που εργάζονται σε δεύτερη δουλειά με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, θα πληρώνουν πλέον διπλή ασφαλιστική εισφορά, η οποία θα φτάνει σε ποσοστό 26,95% του εισοδήματος που δηλώνουν από τη δεύτερη απασχόλησή τους, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Το Έθνος.

Για παράδειγμα, ένας λογιστής που δουλεύει ως μισθωτός σε λογιστικό γραφείο και παράλληλα έχει και μπλοκάκι για παροχή λογιστικών υπηρεσιών, από την 1η Ιανουαρίου του 2017 θα πληρώνει εισφορά σύνταξης 20% και εισφορά ασθένειας 6,95% στο εισόδημα του 2016 από το μπλοκάκι και αυτό ανεξάρτητα από τις κρατήσεις που θα του γίνονται ως μισθωτός (6,67% για σύνταξη και 2,15% για ασθένεια).

Η μόνη περίπτωση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να απαλλαγεί κάποιος από το διπλό χαράτσι είναι να αποδείξει στην εφορία ότι η δεύτερη δουλειά τους, αυτή στην οποία κόβουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών, είναι με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας. Για να γίνει αυτό, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τις συμβάσεις που έχουν με έναν ή περισσότερους εργοδότες. Σε αυτή την περίπτωση, η εισφορά θα ζητηθεί από τον εργοδότη και όχι από τον εργαζόμενο.

Αύξηση της μισθωτής εργασίας κατά 10.408 θέσεις τον Απρίλιο και κατά 16.078 στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου κυρίως λόγω των περισσότερων προσλήψεων που έγιναν με... μειωμένα ωράρια και αντίστοιχα μειωμένους μισθούς (σε ποσοστό 50,91%) κατέγραψε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου του 2016, αναγγέλθηκαν συνολικά 593.052 προσλήψεις, από τις οποίες οι 301.911 (το 50,91%) ήταν με καθεστώς μερικής και εκ περιτροπής εργασίας (217.398 και 84.513 θέσεις, αντίστοιχα) και μόνο οι 291.141 με πλήρη απασχόληση και πλήρη μισθό. Στο ίδιο διάστημα αντικαταστάθηκαν, μέσω απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων, συνολικά 468.587 εργαζόμενοι (οι 246.030 απολύθηκαν και οι 222.557 αποχώρησαν οικειοθελώς) με αποτέλεσμα το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τετραμήνου να έχει θετικό πρόσημο, 124.465 θέσεις εργασίας και 16.078 περισσότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τον Απρίλιο οι αναγγελίες πρόσληψης ήταν 215.176 από τις οποίες οι 96.160 ήταν με μερική και εκ περιτροπής εργασία, ενώ οι αποχωρήσεις 124.545 (62.512 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 62.033 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου) αφήνοντας «καθαρά» 10.408 επιπλέον θέσεις εργασίας (θετικό ισοζύγιο 90.631 θέσεων εργασίας, έναντι θετικού ισοζυγίου 80.223 τον Απρίλιο του 2015). Οπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς, οι αυξημένες, σε σχέση με τις αποχωρήσεις, προσλήψεις που έγιναν τόσο τον Απρίλιο όσο και στο πρώτο τετράμηνο ήταν το «κλειδί» για τα θετικά ισοζύγια αλλά και τη συνεχιζόμενη αντικατάσταση, για λόγους κόστους, των «ακριβότερων» εργαζομένων με «φθηνότερους».

Την τάση αυτή μαρτυρούν, επιπλέον, οι 2.896 μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση, καθώς και η σύναψη 12 επιχειρησιακών συμβάσεων, οι οποίες υπογράφηκαν τον Απρίλιο και προέβλεψαν μειώσεις μισθών από 1% έως 28,19%.

Οι κλάδοι
Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας που προέκυψαν τον Απρίλιο λόγω των περισσότερων προσλήψεων σε σχέση με τις αποχωρήσεις, εντοπίζονται στα καταλύματα, στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, στο εμπόριο και στα ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία οργανωμένων ταξιδιών κ.λπ. Αρνητικά ήταν, αντιθέτως, τα ισοζύγια προσλήψεων - αποχωρήσεων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, στις ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, στην εκπαίδευση και στις τέχνες και τη διασκέδαση.

Προτού ακόμη στεγνώσει το μελάνι στο νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο, το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να αλλάξει προς το δυσμενέστερο το αφορολόγητο που θα ισχύσει για τα εφετινά εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων αλλά και αγροτών.

Σύμφωνα με τη διάταξη που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε επί της αρχής από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, η έκπτωση φόρου για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες θα ανέλθει για τα εισοδήματα του 2016 στο ύψος των 2.000 ευρώ ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων του φορολογουμένου. Η έκπτωση αυτή αντιστοιχεί σε αφορολόγητο εισόδημα 9.090 ευρώ έναντι 9.500 ευρώ που ίσχυε για τα εισοδήματα του 2015.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής», μετά τις συνεχιζόμενες πιέσεις του ΔΝΤ αλλά και των υπόλοιπων θεσμών, το υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να έχει προγραμματίσει την περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου ορίου για τους άγαμους ή έγγαμους φορολογουμένους που δεν έχουν παιδιά ή έχουν ένα παιδί κάτω και από το ήδη «ψαλιδισμένο» όριο των 9.090 ευρώ που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο. Αντίθετα, στα επίπεδα των 9.090 ευρώ θα παραμείνει το αφορολόγητο όριο για όσους έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά.

Ουσιαστικά η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση θα είναι πολλαπλών ταχυτήτων με διαφορετικά ή και μηδενικά αφορολόγητα, ενώ ουσιαστικά η πλειονότητα των πολιτών θα κληθεί να πληρώσει παραπάνω φόρους σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων λόγω αυτής της παρέμβασης στο αφορολόγητο.

Τι σημαίνει όμως στην πράξη αυτή η μείωση του αφορολόγητου ορίου και πόσο παραπάνω φόρο θα πληρώσουν σε σύγκριση με το 2015 όσοι δεν έχουν παιδιά ή έχουν ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά ή και περισσότερα;

Περισσότερα
Από τη στιγμή που η κυβέρνηση αποφάσισε να συνδέσει το αφορολόγητο με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων είναι προφανές ότι οι άγαμοι ή έγγαμοι χωρίς παιδιά θα πληρώσουν υψηλότερο φόρο σε σύγκριση με κάποιον που έχει ένα παιδί ή περισσότερα.

Για παράδειγμα, άγαμος ή έγγαμος χωρίς παιδιά για τα εισοδήματα του 2015 είχε αφορολόγητο 9.500 ευρώ που αντιστοιχούσε σε έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ εφόσον το ετήσιο εισόδημά του δεν ξεπερνούσε τις 22.000 ευρώ. Με τη νέα κυβερνητική πρόταση το αφορολόγητο για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο μειώνεται στις 8.182 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η έκπτωση φόρου μειώνεται στα 1.800 ευρώ, δηλαδή προκύπτει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση 300 ευρώ για όλους τους φορολογουμένους οι οποίοι δεν έχουν παιδιά και δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα της τάξεως των 10.000-12.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που φορολογούμενος έχει ένα προστατευόμενο τέκνο, τότε, με βάση την κυβερνητική πρόταση, το αφορολόγητο θα μειωθεί στα 8.640 ευρώ με αποτέλεσμα η έκπτωση
φόρου να ανέρχεται σε 1.900 ευρώ από 2.100 ευρώ σήμερα. Κάποιος που δηλώνει ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ ως 12.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί με πρόσθετη φορολογία 200 ευρώ.
Οσοι έχουν δύο ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα «απολαύσουν» το αφορολόγητο που περιελήφθη αρχικά στο ασφαλιστικό – φορολογικό νομοσχέδιο, δηλαδή τα 9.090 ευρώ (από 9.500 ευρώ σήμερα), με την έκπτωση φόρου να ανέρχεται πλέον σε 2.000 ευρώ από 2.100 ευρώ που ίσχυε για τα εισοδήματα του 2015. Σε αυτή την περίπτωση ο πρόσθετος φόρος θα είναι για χαμηλά εισοδήματα της τάξεως των 100 ευρώ.

Ωστόσο, ρίχνοντας κανείς μια ματιά στον πίνακα που δημοσιεύεται παραπλεύρως (μπορεί να συγκρίνει τον φόρο εισοδήματος του 2015 και του 2016 ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου) θα διαπιστώσει ότι στα χαμηλά εισοδήματα οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν για το 2016 σε σύγκριση με τα εισοδήματα του 2015 είναι πολύ σημαντικές για τα χαμηλά και μικρομεσαία εισοδήματα, καθώς και για τα υψηλά. Αντίθετα, υπάρχουν ελαφρύνσεις για τα μεσαία προς υψηλά εισοδήματα, δηλαδή για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από 28.000 ευρώ ως 40.000 ευρώ.

Επιβαρύνσεις
Οσοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα πάνω από το όριο του νέου αφορολογήτου και μέχρι του ύψους των 27.000 ευρώ, θα υποστούν πρόσθετες ετήσιες επιβαρύνσεις ως 376 ευρώ στην περίπτωση του άγαμου ή έγγαμου χωρίς παιδιά, ως 276 ευρώ στην περίπτωση του έγγαμου με ένα παιδί και ως 176 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με δύο παιδιά και άνω.

Για παράδειγμα, σήμερα φορολογούμενος με δύο παιδιά και εισόδημα ύψους 25.000 ευρώ πληρώνει φόρο 4.150 ευρώ. Με το προτεινόμενο σενάριο η ίδια οικογένεια θα πληρώσει φόρο 4.326 ευρώ, δηλαδή 176 ευρώ περισσότερα. Αντίθετα, όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχουν φορολογικό όφελος 244 ευρώ. Συγκεκριμένα σήμερα ο φόρος ανέρχεται στα 6.320 ευρώ και με το προτεινόμενο σύστημα μειώνεται στα 6.076 ευρώ.

Η πρόσθετη φορολογία ωστόσο δεν θα προκύψει μόνο από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου ή τις αλλαγές στις κλίμακες (εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης) αλλά κυρίως από την αύξηση των έμμεσων φόρων που είναι συνώνυμοι των άδικων φόρων, καθώς φτωχοί και πλούσιοι επιβαρύνονται το ίδιο. Στο πακέτο των έμμεσων φόρων ύψους 1,8 δισ. ευρώ περιλαμβάνονται η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%, η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη, φυσικό αέριο και τσιγάρα, η επιβολή ειδικού τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση, η επιβολή ειδικού τέλους στη χρήση του Διαδικτύου αλλά και η επιβολή αυξημένου φόρου σε καινούργια και μεταχειρισμένα ΙΧ.

Πηγή: «Το Βήμα της Κυριακής» – Ντίνος Σιωμόπουλος

Μείωση αποδοχών που σε ετήσια βάση φθάνουν και τα 410 ευρώ για τους υψηλόμισθους και 41 ευρώ για όσους αμείβονται με τα κατώτατα όρια των 586 ευρώ, προκαλεί η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που θα ισχύσει από τον επόμενο μήνα.

Στις αποδοχές Ιουνίου οι εργαζόμενοι θα δουν τις ασφαλιστικές τους κρατήσεις να αυξάνονται κατά 0,5% λόγω της αναπροσαρμογής των εισφορών επικουρικής αασφάλισης από 3% σε 3,5%.

Πάνω από 2,3 εκατ. μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, 600.000 υπάλληλοι του Δημοσίου και περίπου 130.000 μισθωτοί σε ΔΕΚΟ και τράπεζες θα έχουν έμμεση μείωση αποδοχών που κυμαίνεται από 5 έως 30 ευρώ το μήνα και φθάνει τα 60 έως 410 ευρώ το χρόνο, για 14 μισθούς που περιλαμβάνουν τα δώρα Χρισουγέννων, Πάσχα αλλά και το επίδομα Αδείας.

Η ίδια επιβάρυνση, δηλαδή 3,5% αντί 3% επί των μικτών συνολικών αποδοχών, θα ισχύσει και για εργοδοτικές εισφορές από την 1η Ιουνίου, όπως προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Με τις νέες κρατήσεις οι μειώσεις ξεκινούν από τους μισθούς των 586 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, χαμηλόμισθος με 586 ευρώ μικτά θα λαμβάνει 492 ευρώ καθαρά (προ φόρων) από τον Ιούνιο, αντί 495 ευρώ σήμερα. Δηλαδή μείωση 3 ευρώ το μήνα ή 41 ευρώ το χρόνο.

Μισθωτός με 943 ευρώ μικτά θα λαμβάνει 792 ευρώ καθαρά (προ φόρων) από τον Ιούνιο, αντί 797 ευρώ σήμερα. Δηλαδή μείωση 5 ευρώ το μήνα ή 66 ευρώ το χρόνο.

Εργαζόμενος με 1.300 ευρώ μικτά θα λαμβάνει 1.092 ευρώ καθαρά (προ φόρων) από τον Ιούνιο, αντί 1.099 ευρώ σήμερα. Δηλαδή μείωση 7 ευρώ το μήνα ή 91 ευρώ το χρόνο.

Μισθωτός με 1.657 ευρώ μικτά θα λαμβάνει 1.392 ευρώ καθαρά (προ φόρων) από τον Ιούνιο, αντί 1.400 ευρώ σήμερα. Δηλαδή μείωση 8 ευρώ το μήνα ή 116 ευρώ το χρόνο.

Υπάλληλος τράπεζας με 1.895 ευρώ μικτά θα λαμβάνει 1.592 ευρώ καθαρά (προ φόρων) από τον Ιούνιο, αντί 1.601 ευρώ σήμερα. Δηλαδή μείωση 9 ευρώ το μήνα ή 133 ευρώ το χρόνο.

Εργαζόμενος ΔΕΚΟ με 2.782 ευρώ μικτά θα λαμβάνει 2.292 ευρώ καθαρά (προ φόρων) από τον Ιούνιο, αντί 2.305 ευρώ σήμερα. Δηλαδή μείωση 14 ευρώ το μήνα ή 191 ευρώ το χρόνο.

Στέλεχος επιχείρησης με 3.561 ευρώ μικτά θα λαμβάνει 2.991 ευρώ καθαρά (προ φόρων) από τον Ιούνιο, αντί 3.009 ευρώ σήμερα. Δηλαδή μείωση 18 ευρώ το μήνα ή 250 ευρώ το χρόνο.

Εργαζόμενος με 4.037 ευρώ μικτά θα λαμβάνει 3.391 ευρώ καθαρά (προ φόρων) από τον Ιούνιο, αντί 3.411 ευρώ σήμερα. Δηλαδή μείωση 20 ευρώ το μήνα ή 283 ευρώ το χρόνο.

Στέλεχος με 5.860 ευρώ μικτά θα λαμβάνει 4.922 ευρώ καθαρά (προ φόρων) από τον Ιούνιο, αντί 4.952 ευρώ σήμερα. Δηλαδή μείωση 29 ευρώ το μήνα ή 410 ευρώ το χρόνο.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot