arxiki selida

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ, για την δημιουργία ενός Εθνικού πολυ-Επαγγελματικού Ταμείου, με στόχο την παροχή συμπληρωματικής ασφάλισης σε περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
Βάσει του τελευταίο σχεδίου που επεξεργάζονται οι κοινωνικοί φορείς, προκειμένου να ενταχθεί ως βασικός όρος στη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η ασφάλιση στον Β’ Πυλώνα θα είναι υποχρεωτική και συμπληρωματική των παροχών που χορηγούνται από τους φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (Α’ Πυλώνας).

Θα λειτουργεί με κεφαλαιοποιητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών και η τελική παροχή θα εξαρτάται από τις αποδόσεις που θα επιτυγχάνονται. Θα χορηγείται δε, κατ’ επιλογή του εργαζόμενου, είτε εφάπαξ, είτε μηνιαία, με τη μορφή σύνταξης. Σύμφωνα με τους κοινωνικούς εταίρους, ακόμη και με μια εισφορά της τάξης του 2% (1%+1% για κάθε μέρος) θα συγκεντρωθούν κατά την φάση ωρίμανσης του ταμείου ιδιαίτερα σημαντικά κεφάλαια, που θα ενισχύσουν τις παραγωγικές επενδύσεις και την αναπτυξιακή δυναμική.

Βέβαια, το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Το κεντρικό, αλλά ουσιώδες εμπόδιο που δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί, είναι η χρηματοδότηση από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Ήδη, οι εργοδοτικοί φορείς ζητούν ρεαλιστικές ελαφρύνσεις στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών της κοινωνικής ασφάλισης, με στόχο τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Αλλά και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, σε ποσοστά δραματικά υψηλά αμείβονται με έως 500 ευρώ το μήνα, υποαπασχολούνται ή και εργάζονται ως “φαντάσματα” για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με μαύρη – ανασφάλιστη απασχόληση. Συνεπώς, ακόμη και μια συμμετοχή της τάξης του 1% με 2% επιπλέον, για την επαγγελματική ασφάλιση, αναμένεται να αποτελέσει σημαντική επιβάρυνση.

Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών κατά τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, έχουν θέσει ξεκάθαρα το πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι απαιτείται σημαντική κυβερνητική παρέμβαση, καθόσον δεν εκτιμάται ότι υπάρχει σήμερα χώρος για πρόσθετη επιβάρυνση του μη μισθολογικού κόστους.

Παθογένειες δεκαετιών αλλά και οι κοινωνικοασφαλιστικές παρεμβάσεις των τριών μνημονίων που οδηγούν στην συρρίκνωση των συντάξεων, σε συνδυασμό με τη δραματική διεύρυνση της δημογραφικής γήρανσης, δημιουργούν εύλογα την ανάγκη αναζήτησης διεξόδων με αποτέλεσμα, να επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για την λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και στη χώρα μας. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει από το 2002, όμως μέσα σε 17 χρόνια υπάρχουν μόλις 18 εν λειτουργία ΤΕΑ, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια μόλις 1,4 δισ. ευρώ και 121.000 μέλη.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Δρ. Χρήστο Νούνη διεθνώς υπάρχει μεγάλη διείσδυση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, με συνολικά κεφάλαια 43,4 τρισ. δολάρια το 2017. Στην Ευρώπη υπάρχουν συνολικά 155.441 Επαγγελματικά Ταμεία με κεφάλαια 3,8 τρισ. ευρώ (στοιχεία του 2016).

Στόχος που μάλιστα, κρίνεται εφικτός από το σύνολο των εργοδοτικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ, είναι το ταμείο που θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ώστε και η διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ των εταίρων να αποκτήσει περιεχόμενο αλλά και οι συνδικαλιστικοί φορείς λόγο… ύπαρξης στο νέο μεταμνημονιακή περιβάλλον) να είναι έτοιμο στο τέλος του 2019 και να λειτουργήσει από τις αρχές του 2020.

Εισφορές – παροχές και οφέλη
Αν και οι εργοδοτικοί φορείς επιμένουν πως οι τακτικές εισφορές θα πρέπει να καταβάλλονται ισόποσα από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο (πχ 1% του μισθού για κάθε πλευρά), από την πλευρά της ΓΣΕΕ εκτιμάται ότι αρχικά, θα μπορούσε το σχήμα να λειτουργήσει με ένα προς δύο, ήτοι για παράδειγμα με 0,5% για τους εργαζόμενους και 1% για τους εργοδότες. Στο ταμείο θα λειτουργούν ατομικές μερίδες, μέσω των οποίων θα κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του συνταξιοδοτικού του λογαριασμού. Οι τακτικές εισφορές θα υπολογίζονται ως ποσοστό επί των μικτών τακτικών αποδοχών. Εισφορές θα καταβάλλονται και στα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και στο επίδομα άδειας, ενώ οι συντάξεις θα καταβάλλονται σε 12μηνη βάση (αν δεν επιλεγεί η λύση της εφάπαξ παροχής).

Δυνητικά, θα προβλέπονται και έκτακτες εισφορές τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους εργαζόμενους, ενώ εάν κάποια εταιρεία επιθυμεί, θα μπορεί να καταβάλλει και υψηλότερα ποσοστά ασφάλισης για τους εργαζόμενούς της κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό. Η ασφάλιση θα αρχίζει από την πρώτη ημέρα έναρξης της εργασιακής σχέσης. Στην περίπτωση δε, αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο από την εργασία, οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους (σαν μιας μορφής αυτασφάλιση). Θα προβλέπεται εξαίρεση υπαγωγής για εργαζόμενους που ήδη υπάγονται σε ένα από τα 18 εν λειτουργία επαγγελματικά ταμεία, ενώ σε ισχύ θα είναι και τα φορολογικά κίνητρα που ήδη προβλέπονται (αφορολόγητες εισφορές και παροχές).

Το δικαίωμα για λήψη παροχής θα θεμελιώνεται με ενιαίες προϋποθέσεις, που, όμως, δεν θα συσχετίζονται με τις προϋποθέσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του Α’ πυλώνα. Εδώ, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς επισημαίνουν πως στην περίπτωση που δεν ισχύουν ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ελλοχεύει ο κίνδυνος μετατροπής του Ταμείου (όπως και τον άλλων ΤΕΑ) σε φορέα νομιμοποίησης της φοροδιαφυγής.

Βάσει του σχεδιασμού, ΓΣΕΕ και εργοδότες εκτιμούν ότι μεταξύ των προϋποθέσεων θα πρέπει να είναι η συμπλήρωση συγκεκριμένου ορίου ηλικίας (π.χ. το 55ο έτος) με ενημέρωση Του ταμείου δύο έτη νωρίτερα. Το δικαίωμα θα κληρονομείται.

Οι προτάσεις της Ένωσης
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης των ΤΕΑ, κ. Νούνη, βέβαια, παρά τις βελτιώσεις της αρχικής νομοθεσίας του 2002, κυρίως ως προς το φορολογικό πλαίσιο και την πρόβλεψη για αφορολόγητες εισφορές και εφάπαξ παροχές αλλά και τις θεσμικές βελτιώσεις του 2014 και 2015 που αφορούσαν τη λειτουργία των ΤΕΑ και την οριοθέτηση του επενδυτικού τους πλαισίου, υπάρχουν ακόμη σημαντικά θέματα που πρέπει να βελτιωθούν, ενόψει και της υιοθέτησης της κοινοτικής νομοθεσίας από τη χώρα μας.

Ειδικότερα, η Ένωση προτείνει:

Α. Διατήρηση της βασικής φιλοσοφίας του Ν.3029/2002 για τα ΤΕΑ

Β. Ενιαία Εποπτεία για ταχύτερη αδειοδότηση νέων ΤΕΑ αλλά και αναγκαίες μεταβολές προς την κατεύθυνση απλοποίησης των καταστατικών των υφιστάμενων ΤΕΑ

Γ. Η διαχείριση των ΤΕΑ να γίνεται από «οχήματα» που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Δ. Νομοθετική Ρύθμιση για ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση μεταφοράς αποθεμάτων από ομοειδείς δραστηριότητες

Ε. Κατάργηση του ελάχιστου ορίου των 100 ατόμων καθώς αυτό περιορίζει την ίδρυση ΤΕΑ από μικρές επιχειρήσεις

ΣΤ. Δυνατότητα δημιουργίας «Ανοικτών Ταμείων» (πολυεργοδοτικών και πολυκλαδικών) για ένταξη μεγάλου αριθμού μελών και μείωση του λειτουργικού κόστους

Ζ. Εκλογίκευση εξόδων εποπτείας που σήμερα κρίνονται ιδιαίτερα υψηλά για φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως είναι τα ΤΕΑ.

πηγή euro2day.gr

Ρούλα Σαλούρου

Αποχώρησαν οι δανειστές χωρίς να πάρουν στα χέρια τους τις εισηγήσεις της ελληνικής πλευράς για τη διεύρυνση του Εξωδικαστικού σε μισθωτούς, συνταξιούχους κι επαγγελματίες για την ρύθμιση των 120 δόσεων.

Αν και ο ελληνικός φάκελος ήταν παντελώς έτοιμος και νομικά εμπεριστατωμένος, τα τεχνικά κλιμάκια εξάντλησαν τα τέσσερα 24ωρα της παρουσίας τους στην Αθήνα, περνώντας από «κόσκινο» μόνο την έως τώρα λειτουργία του Εξωδικαστικού, όπως επίσης τα στοιχεία του νόμου Κατσέλη.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι άνθρωποι των δανειστών περιορίστηκαν στην έως τώρα πορεία του εξωδικαστικού μηχανισμού και του νόμου Κατσέλη καθώς είναι μέρος και αυτό την πρώτης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έγκριση για διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού πάει για αργότερα παρατείνοντας έτσι την αγωνία χιλιάδων συμπολιτών μας.

ADVERTISING

inRead invented by Teads
Το καλό νέο είναι ότι η «ακτινογραφία» του Εξωδικαστικού ικανοποίησε απολύτως τους ξένους τεχνοκράτες, οι οποίοι αναγνώρισαν πως μετά από τις πρώτες δυσκολίες, πλέον ο ρυθμός ανεβαίνει. Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες, αρχές Ιανουαρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα και για οφειλές μικρότερες από 20.000 ευρώ, καθώς έως τότε εκτιμάται ότι θα έχει καταστεί δυνατή η πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών, άρα και η ελαχιστοποίηση του κόστους.

 

Σχέδιο-ανάσα επεξεργάζεται η κυβέρνηση προκειμένου να το καταθέσει προς συζήτηση στους θεσμούς, εκπρόσωποι των οποίων καταφθάνουν στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες.
Εάν τελικά εγκριθεί η πρόταση, τότε η ρύθμιση θα κινείται στα πρότυπα εκείνης που προβλέπεται για τους ελεύθερους επαγγελματίεςΤο σχέδιο αφορά στην εκτόνωση της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά και οι μισθωτοί λόγω της υπερ-φορολόγησης. Επίσης, η εν λόγω ρύθμιση θα συντελέσει στη ροή εσόδων προς το Δημόσιο, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η υπερ-φορολόγηση έχει μπλοκάρει την εισπραξιμότητα των οφειλών αυτών, αφού τα νοικοκυριά δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στη δυσβάστακτη πίεση.
Στόχος είναι να μειωθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη, τα οποία τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν κατά 65 δις ευρώ.
Εξ αυτών, το 70% «συσσωρεύθηκε» την περίοδο 2015-2018.
Εάν τελικά εγκριθεί η πρόταση, τότε η ρύθμιση θα κινείται στα πρότυπα εκείνης που προβλέπεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Έτσι, θα προβλέπεται:
• «κούρεμα» του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής (υπερημερίας)
• ελάχιστο ποσό για κάθε δόση 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός 120 δόσεων
• διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
Το «κρας τεστ» για την εφαρμογή του μέτρου θα γίνει σε πρώτη φάση σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, εν αναμονή και της άφιξης των εκπροσώπων των θεσμών την ερχόμενη εβδομάδα. Οι θεσμοί, πάντως, δεν βλέπουν με «καλό μάτι» μια τέτοιου είδους ρύθμιση, καθώς εκτιμούν ότι δεν θα οδηγήσει σε συμμόρφωση.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι οφειλές των μισθωτών αφορούν κυρίως σε μη καταβολή του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ καταδεικνύουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τον Ιούλιο του 2018 διαμορφώθηκαν στα 5,57 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα αμιγώς φορολογικά ανέρχονται στα 5 δις.
Όταν το 2015 είχε εφαρμοστεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, είχαν ενταχθεί σε αυτή 922.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Συνολικά ρυθμίστηκαν χρέη ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Από τους 922.000 ενταχθέντες, οι 450.000 εξυπηρετούν ακόμα τη ρύθμιση, ενώ οι υπόλοιποι είτε έχουν εξοφλήσει το χρέος τους προς την εφορία είτε απώλεσαν τη ρύθμιση.
zougla.gr
Οι μεικτές αποδοχές των 2.000 ευρώ τον μήνα αντιστοιχούν σε περίπου 1.400 ευρώ καθαρά αν αφαιρεθούν φόροι, εισφορά αλληλεγγύης και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου.
Πόσοι είναι σε θέση να εισπράττουν ακόμη και σήμερα έναν τέτοιο μισθό; Στον ιδιωτικό τομέα, έχουν μειωθεί πλέον σε λιγότερους από 200.000, δηλαδή ούτε καν ο ένας στους 10 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και στις ΔΕΚΟ. Πόσοι ήταν οι εργαζόμενοι με μεικτές αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ πριν ξεσπάσει η κρίση; Πάνω από 300.000 ενώ ο αριθμός τους χρόνο με τον χρόνο μειώνεται παρά το γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η αντίστροφη πορεία για την ανεργία η οποία έχει ξαναμπεί σε τροχιά μείωσης.
Η επεξεργασία των στοιχείων που δημοσιεύει κάθε χρόνο ο ΕΦΚΑ -δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από περίπου 2 εβδομάδες, προκειμένου να αποτυπώσει την κατάσταση των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα είναι αποκαλυπτική:
1. Το 2017, οι εργαζόμενοι με μεικτές αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ ήταν 195.988 σε σύνολο 1.980.460.
2. Το 2016 αυτό το όριο αποδοχών, ξεπερνούσαν 200.177 άτομα σε σύνολο 1.818.965
3. Το 2014 η στατιστική μέτρησε 199706 σε σύνολο όμως 1681520 εργαζομένων ενώ
4. Το 2009, στην αρχή της οικονομικής κρίσης, η χρονιά έκλεισε με 291.606 εργαζόμενους να σπάζουν το όριο των 2000 ευρώ σε πληθυσμό 1.748.935 εργαζομένων.
Είναι προφανές ότι αν γίνει η σχετική διαίρεση, το μερίδιο των εργαζομένων με αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ επί του συνόλου, γίνεται ολοένα και μικρότερο. Έτσι, το 2017, περιορίστηκε στο 9,89% από 11,87% το 2014 και 16,67% το 2009. Το να υπάρχουν καλά πληρωμένες δουλειές και να μην μειώνεται η ανεργία μόνο με δουλειές των 600 ευρώ είναι ζωτικής σημασίας και για τον ΕΦΚΑ και για την ελληνική οικονομία συνολικά κάτι που φαίνεται και από τα ακόλουθα στοιχεία: Ένας εργαζόμενος των 2.000 ευρώ τον μήνα, πληρώνει 279 ευρώ στην εφορία κάθε μήνα. Δηλαδή, μπορεί να προσληφθεί ένας εργαζόμενος των 2.000 ευρώ και το δημόσιο να εισπράξει 3906 ευρώ από φόρους. Αντίθετα, μπορεί να προσληφθούν με το ίδιο περίπου κόστος για τον εργοδότη τρεις εργαζόμενοι των 650 ευρώ, και το δημόσιο να μην βάλει ούτε ένα ευρώ στο ταμείο του.
Δυστυχώς, η μέχρι τώρα διαδικασία αποκλιμάκωσης της ανεργίας γίνεται με δημιουργία χαμηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Από το 2015 μέχρι το 2017, ο ΕΦΚΑ κατέγραψε περίπου 213.889 νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, από αυτές, οι 180.900 αφορούσαν σε θέσεις με αποδοχές έως και 1100 ευρώ μεικτά. Δηλαδή, αυτοί οι 180.900 άνθρωποι που βρήκαν δουλειά, πληρώνουν από τίποτα έως και 69 ευρώ τον μήνα στην εφορία. Να γιατί οι θεσμοί και οι ξένοι οίκοι (με τελευταίο την S&P) θέτουν ως βασική προτεραιότητα τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Φωτογραφία: Ευρωκίνηση
thetoc.gr/
"Παράθυρο" για πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας από 55 έως 60 ετών κρύβουν οι διατάξεις του ασφαλιστικού για 32 κατηγορίες μισθωτών που έχουν ανήλικο, τρία παιδιά, ένσημα με βαρέα και οικογενειακό μέλος με αναπηρία.
Οι ευνοϊκές αυτές διατάξεις ισχύουν για όσους συμπληρώνουν με ανήλικο τέκνο έως το 2012 τα προαπαιτούμενα ένσημα σε Δημόσιο, ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, Τύπου, νομικών και γυναικών υπαλλήλων ασφαλισμένων στο Ταμείο Ναυτικών Πρακτόρων.
Ειδικά για το Δημόσιο, οι γονείς που αποκτούν παιδί ή γίνονται τρίτεκνοι μετά το 2013 παίρνουν αυτόματα τα ευνοϊκά όρια ηλικίας που έχουν οι γονείς με ανήλικο ή τρία παιδιά έως το 2012, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση έχουν 25ετία έως το 2012 (για έξοδο με διατάξεις ανήλικου τέκνου) ή 20, 21 και 23 χρόνια τα έτη 2012,2011 και 2012 για έξοδο με διατάξεις τριτέκνων.
Ακόμη πιο ευνοϊκές είναι οι διατάξεις για ένστολους με τρία παιδιά γιατί βγαίνουν χωρίς όριο ηλικίας ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Για τις γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1992 σε ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου που δεν πιάνουν τα όρια των 55 έως 60 ετών για πλήρη αλλά οδηγούνται στην έξοδο αργότερα, υπάρχει η επιλογή της μειωμένης σύνταξης με μικρότερες ηλικίες που ξεκινούν από τα 50.
Δημόσιο: Σύνταξη και στα 55 με ανήλικο έως το 2012 ή και μετά το 2013
Γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο Δημόσιο πριν το 1993 βγαίνουν από τα 50 στη σύνταξη εφόσον η ηλικία συμπληρώθηκε μέχρι 18/8/2015, είχαν 25ετία έως το 2010 και κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας είχαν και ανήλικο τέκνο.
Άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη πριν από το 1993 και με 25 έτη το 2011 θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 52.
Γονείς με ανήλικο και 25ετία το 2012 θεμελιώνουν σύνταξη με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
Τα όρια ηλικίας για τρίτεκνους στο Δημόσιο
Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας παίρνουν οι γυναίκες με τρία παιδιά έως το 2010 και εφόσον συμπλήρωσαν 20 χρόνια ασφάλισης μέχρι την ίδια ημερομηνία.
Σύνταξη με διατάξεις τριτέκνων παίρνουν κατ’ εξαίρεση και οι άνδρες εφόσον είχαν έως το 2010 τουλάχιστον 25 χρόνια και συμπλήρωσαν το 55ο έτος μέχρι 18/8/2015.
Σύνταξη με 21 έτη υπηρεσίας το 2011 και συνολικά 23 «κλειδώνουν» οι τρίτεκνοι γονείς με όρια ηλικίας που καθορίζονται από το έτος που συμπληρώνουν τα 52.
Σύνταξη με 23 έτη υπηρεσίας το 2012 και συνολικά 25 «κλειδώνουν» οι τρίτεκνοι γονείς με όρια ηλικίας που καθορίζονται από το έτος που συμπληρώνουν τα 55.
Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται αυτόματα και όσοι γονείς απέκτησαν τρίτο παιδί μετά το 2013.
Οι τρίτεκνοι γονείς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας χρειάζονται 20ετία για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.
Μητέρες ανηλίκων
Δύο επιλογές, μία για πλήρη σύνταξη μετά τα 55 ή τα 56,5 έτη και μία δεύτερη για μειωμένη σύνταξη στα 50 ή τα 52 έχουν οι γυναίκες με ανήλικο τέκνο έως το 2012 και ασφάλιση σε ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ενώ πλήρη σύνταξη από τα 55 παίρνουν οι ασφαλισμένοι με βαρέα ή με ανάπηρο σύζυγο-τέκνο.
Για τις μητέρες καθώς και για χήρους πατέρες με ανάπηρο ή ανίκανο παιδί σε ποσοστό 67% και άνω και για συζύγους αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω ισχύει η έξοδος με 7.500 ημέρες ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας εφόσον ο χρόνος ασφάλισης συμπληρώθηκε μέχρι 19/8/2015.
Πηγή πληροφοριών: Ελεύθερος Τύπος

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot