Απ' ότι φαίνεται ήρθαν για να μείνουν οι ευέλικτες και χαμηλόμισθες μορφές εργασίας στην Ελλάδα με τους νέους έως 29 ετών να πλήττονται περισσότερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» που αφορούν τον Ιούλιο, μια στις δύο από τις 201.793 προσλήψεις έγιναν με συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Συγκεκριμένα σε 201.793 προσλήψεις τον Ιούλιο, με μερική απασχόληση ήταν το 38,87% ή 78.432 θέσεις, ενώ το 15,29% ή 30.859 θέσεις αφορούσαν εκ περιτροπής εργασία.

Ένα ακόμα στοιχείο που προκύπτει είναι ότι για τους ηλικίας 30 και άνω επικράτησαν οι απολύσεις. 

Κατά τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, τον Ιούλιο επικράτησαν οι προσλήψεις εργαζομένων από 15 έως 24 ετών (+22.533 θέσεις) καθώς και από 25 έως 29 ετών (+2.004 θέσεις) ενώ αντίθετα στις ηλικιακές κατηγορίες από 30 και πάνω επικράτησαν οι απολύσεις. 

Συγκεκριμένα, στην ηλικιακή ομάδα 30-44 οι απολύσεις ήταν κατά 4.088 περισσότερες από τις προσλήψεις, στην ηλικιακή ομάδα 45-64 υπερίσχυσαν οι απολύσεις κατά 1.145 άτομα, ενώ και στους 64+ οι απολύσεις ήταν κατά 23 περισσότερες από τις προσλήψεις.

Η εικόνα αυτή χαρακτηρίζει και όλο το επτάμηνο καθώς από τις 1.265.383 προσλήψεις που έγιναν την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 οι 657.698 (51,2%) αφορούσαν θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας που οδηγούν σε χαμηλούς μισθούς κάτω των 400 ευρώ.

Συγκεκριμένα, 477.416 προσλήψεις αφορούσαν μερική και 180.2828 εκ περιτροπής απασχόληση. Το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων ήταν πάντως θετικό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 253.945 νέες θέσεις εργασίας στο υπό εξέταση επτάμηνο.

economy365.gr

Στους 536.182 έφτασε ο αριθμός των εργαζομένων - ασφαλιζόμενων στο ΙΚΑ με καθεστώς μερικής απασχόλησης και μισθό 405,13 ευρώ μεικτά τον Οκτώβριο του 2015.

Με βάση τα τελευταία συγκριτικά στοιχεία του ΙΚΑ, σε διάστημα ενός χρόνου, οι μερικώς απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 10,69% (τον Οκτώβριο του ‘14 ήταν 484.403) ενώ ο μισθός τους έπεσε κατά 2% (έναντι των 413,39 ευρώ που ήταν ο μέσος μισθός).

Μικρότερη αύξηση (4,65%) καταγράφηκε στον αριθμό των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, στα 1.390.114 άτομα από 1.328.388, αλλά, ο μέσος μισθός τους μειώθηκε κατά 3,3%, στα 1.174,76 ευρώ από 1.214,72 ευρώ.
Οι μερικώς απασχολούμενοι έχουν, πάντως, αυξηθεί κατά 301.022 άτομα σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2009 (+78,12%) ενώ οι πλήρως απασχολούμενοι έχουν μειωθεί κατά 186.600 άτομα (-11,8%) και οι αποδοχές τους κατά 28,73% και κατά 16,12%, αντίστοιχα.

Αύξηση κατά 10,81% των χαμηλόμισθων εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης και μέσο μισθό... 410,60 ευρώ μεικτά, κατέγραψε το ΙΚΑ στο διάστημα Σεπτεμβρίου '14 - Σεπτεμβρίου '15.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση έφτασαν τα 528.571 άτομα (από 479.727) ενώ οι αποδοχές τους μειώθηκαν στο ίδιο διάστημα κατά 3%, στα 410,60 ευρώ από 422,87 ευρώ. Μεγαλύτερη ήταν, ωστόσο, η μείωση των μέσων αποδοχών των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, οι οποίοι έφτασαν τα 1.420.695 άτομα (από 1.365.699).
Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6,49%, στα 1.171,91 ευρώ από 1.246,59 ευρώ και στα οικοδομικοτεχνικά έργα κατά 6,98%. Στο σύνολο των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ εργαζομένων, η μέση απασχόληση μειώθηκε κατά 3% στις 21,50 ημέρες για τους απασχολούμενους στις κοινές επιχειρήσεις και στις 13,73 ημέρες στα οικοδομικοτεχνικά έργα.
imerisia.gr

Ελάχιστα - τεκμαρτά ποσά ασφαλίστρων, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, τη γεωγραφική θέση της και τον αριθμό των απασχολουμένων, θα καλούνται να καταβάλουν οι εργοδότες!

Το σύστημα «αντικειμενικού» προσδιορισμού των εισφορών, προβλέπει ειδική διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για το νέο Ασφαλιστικό κατόπιν εισήγησης της διεύθυνσης ασφάλισης εσόδων του ΙΚΑ, η οποία έχει διαπιστώσει ότι πολλές επιχειρήσεις με αυξημένο τζίρο καταβάλλουν αναλογικά μικρά ποσά εισφορών δηλώνοντας περιορισμένο αριθμό εργαζομένων κυρίως με μερική απασχόληση.

Σύμφωνα με τη διάταξη (άρθρο 46) του νομοσχεδίου με Προεδρικό Διάταγμα «θεσπίζεται αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά μήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες και η προσδιοριζόμενη, κατά το σύστημα αυτό, δαπάνη, αποτελεί το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά μαχητό τεκμήριο».
Με αντικειμενικά κριτήρια οι εισφορές στις επιχειρήσεις

Δηλαδή, ο εργοδότης θα καλείται εκ των υστέρων να... πείσει τον ΕΦΚΑ ότι έχει δηλώσει τα σωστά φέροντας το βάρος της απόδειξης.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω ελάχιστο τεκμαρτό ποσό είναι μεγαλύτερο από τα δηλωθέντα από τον εργοδότη ημερομίσθια, ο εργοδότης δύναται να αμφισβητήσει τον υπολογισμό υποβάλλοντας εντός διμήνου από την υποβολή της Ανακεφαλαιωτικής Περιοδικής Δήλωσης του αντίστοιχου διαστήματος τους ισχυρισμούς του και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο.

Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί ο υπολογισμός ή δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του εργοδότη το επιπλέον δηλωθέν ποσό συμψηφίζεται με οφειλόμενες εισφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων αν διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι αυτοί απασχολήθηκαν στις εργασίες του συγκεκριμένου εργοδότη κατά την ίδια περίοδο. Αν ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενους μερικής απασχόλησης το επιπλέον ποσό δύναται επιπλέον να συμψηφισθεί με το απαιτούμενο για τους ίδιους εργαζόμενους ποσό εισφορών για πλήρη απασχόληση.

Στελέχη του ΙΚΑ υποστηρίζουν ότι ο συμψηφισμός αυτός θα δώσει κίνητρα ασφάλισης περισσότερων εργαζομένων ή για την πρόσληψη με καθεστώς πλήρους απασχόλησης... Η καταβολή, πάντως, των ελάχιστων εισφορών, με βάση το αντικειμενικό σύστημα δεν θα απαλλάσσει τον εργοδότη από την καταβολή επιπλέον εισφορών και των σχετικών προσαυξήσεων και ποινών «αν διαπιστωθεί απασχόληση επιπλέον από την προβλεπόμενη για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων».

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού ρυθμίζεται με βάση κριτήρια υπολογισμού της ελάχιστης εργατικής απασχόλησης όπως, ενδεικτικά, το είδος της επιχείρησης, το μέγεθος της εγκατάστασης, το ωράριο λειτουργίας, η τυχόν εποχική φύση της λειτουργίας της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών, οι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες, η γεωγραφική θέση της επιχείρησης, η τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης.

ΚΟΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Προκειμένου να ελέγχονται ο φόροι που αναλογούν και οι εισφορές οι οποίες θα καταβάλλονται με βάση το εισόδημα από την 1/1/2017, το νομοσχέδιο προβλέπει ως ασφαλιστική «δικλίδα» τη δημιουργία κοινού μητρώου των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος στο οποίο ενσωματώνονται και εναρμονίζονται οι διαδικασίες εγγραφής, δήλωσης, πληρωμής και βεβαίωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι κανόνες και οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του κοινού μητρώου, οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα θα ρυθμιστούν με ειδική διάταξη εντός του 2016. Στο ίδιο πλαίσιο το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών θα «περάσει» από την 1/1/2017 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων και αγροτών

Για σύνταξη το 20% επί του φορολογητέου εισοδήματος από 1/1/2017 με τις παρακάτω μεταβατικές ρυθμίσεις:
Οι νέοι επιστήμονες και οικονομολόγοι θα καταβάλλουν 14% για τα πρώτα 2 έτη, 17% για τα επόμενα 3 έτη και 20% μετά την 5ετία υποχρεούμενοι, ωστόσο, να επιστρέψουν τις διαφορές (χαρακτηρίζονται ως οφειλές) έως ότου συνταξιοδοτηθούν.

Ολοι οι επιστήμονες θα έχουν εκπτώσεις για 4 έτη (από 1/1/2017 ? 23/12/2020) που ξεκινούν από 50% για εισοδήματα 7.033 ευρώ ? 13.000 ευρώ και μειώνονται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα ανά 1.000 ευρώ (στα 35.000 ευρώ - 36.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 27%).

Οι αγρότες και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων θα καταβάλλουν, αναδρομικά, από 1/7/2015 έως 31/12/2016 αυξημένες εισφορές, 10% αντί 7% επί των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΓΑ και το 2017 εισφορά 14% επί ελάχιστου εισοδήματος 410,20 ευρώ (το 70% του κατώτατου μισθού των 586 ευρώ), το 2018 το 16%, το 2019 το 18%, το 2020 το 19%, το 2021 το 19,5% και από το 2022 το 20%. Η εισφορά για την Αγροτική Εστία ορίζεται σε 0,25% του εισοδήματος.
Για ασθένεια το 6,95% του εισοδήματος με ειδικές μεταβατικές εισφορές για:

Τους νέους που θα καταβάλλουν το 4,87% για τα πρώτα 2 έτη και 5,91% τα επόμενα 3 έτη και
Τους αγρότες που θα πληρώνουν το 2016, το 3,61% επί των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΓΑ, το 2017 το 4,73% του εισοδήματος, το 2018 το 5,84% και το 2019 το 6,95%
Για την επικουρική ασφάλιση το 7% από την 1/6/2016 έως τις 31/5/2019 και το 6,5% από την 1/6/2019 έως τις 31/5/2022 (τα ποσοστά τελούν υπό αίρεση εφόσον υπάρξει συμφωνία με τους Θεσμούς)
Για το εφάπαξ (όπου προβλέπεται) οι ασφαλισμένοι από το 1993 και μετά θα καταβάλλουν το 4% του εισοδήματος

imerisia.gr

Πώς υπολογίζεται η αμοιβή στην περίπτωση πρόσθετης εργασίας, υπερεργασίας ή υπερωρίας σε καθεστώς μερικής απασχόλησης; Είναι ένα ερώτημα που τίθεται από απασχολεί πολλούς part-time εργαζόμενους.

Πρέπει να έχουν υπόψη τους αρχικά ότι στην μερική απασχόληση, αν ζητηθεί από τον εργαζόμενο πρόσθετη εργασία, αυτός έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν αντικειμενικά μπορεί να το κάνει.

Στην περίπτωση παροχής εργασίας πέρα από τα όρια της συμφωνηθείσας μερικής απασχόλησης διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Πρόσθετης εργασίας, όταν πρόκειται για απασχόληση πέραν του συμβατικού ωραρίου και μέχρι τις 40 ώρες. Αυτή αμείβεται ως απλό ωρομίσθιο.

β) Υπερεργασίας, όταν πρόκειται για εργασία πέραν των 40ωρών και μέχρι το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο (41η-45η ώρα σε 5νθήμερη απασχόληση και 41η-48η ώρα σε 6ήμερη απασχόληση), η οποία αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και

γ) Υπερωρίας, όταν αφορά απασχόληση πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου εργασίας. Η αμοιβή της, βέβαια, διαφέρει ανάλογα με το αν πρόκειται για νόμιμη ή παράνομη υπερωρία και λαμβάνει την αντίστοιχη προσαύξηση.

Η υπερεργασία, λοιπόν, υπολογίζεται σε εβδομαδιαία βάση και εφόσον ο εργαζόμενος εργαστεί πέραν των 40 ωρών συνολικά (μέχρι 45 ώρες σε 5νθήμερη απασχόληση και μέχρι 48 ώρες σε 6ήμερη).

Η υπερωρία υπολογίζεται και σε ημερήσια βάση και εφόσον ο εργαζόμενος εργαστεί πέραν της 9ης ώρας σε 5νθήμερη απασχόληση ή της 8ης σε 6ήμερη απασχόληση.

Σε περίπτωση που οι ώρες αυτές συμπέσουν με νυχτερινή εργασία (10 μ.μ.- 6 π.μ.), απαιτείται και προσαύξηση 25%. Τέλος, με Κυριακή – υποχρεωτική αργία απαιτείται προσαύξηση 75%.

aftodioikisi.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot